Adăugarea de conectori între forme

Visio vă ajută să conectați formele din desenul dvs. Puteți utiliza Conectarea automată pentru a conecta forme pe măsură ce le adăugați și puteți conecta formele existente utilizând instrumentul Conector. De asemenea, puteți modifica formele care apar în Minibara de instrumente și puteți să activați sau să dezactivați Conectarea automată.

Ce intenționați?

Conectarea automată a unei forme

Conectarea formelor care se află deja pe pagină

Conectarea la o formă de pe altă pagină

Conectarea la o imagine

Modificarea formelor din minibara de instrumente Conectare automată

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Consultați și

Conectarea automată a unei forme

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme pe o pagină. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

 1. Asigurați-vă că este activată Conectarea automată. Pe fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, verificați dacă opțiunea Conectare automată este selectată.

 2. Glisarea unei forme din panoul Forme în pagină

 3. Mențineți indicatorul peste formă până când apar săgeți Conectare automată în jurul formei.

  Când este activă conectarea automată, treceți cu indicatorul peste o formă pentru a afișa săgețile de conexiune.
 4. Mențineți cursorul peste săgeată în direcția în care doriți să adăugați o formă.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o săgeată de conectare automată, se afișează o bară de instrumente cu forme de adăugat.

  Apare o minibară de instrumente care conține primele patru Forme rapide care se află în prezent în tiparul Forme rapide. Atunci când indicați spre o formă de pe bara de instrumente, Visio afișează o previzualizare a formei respective pe pagină.

 5. Faceți clic pe forma pe care doriți să o adăugați.

 6. Dacă doriți să continuați, indicați spre o săgeată Conectare automată de pe o formă nou adăugată pentru a adăuga altă formă care va fi, de asemenea, conectată automat.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o formă recent adăugată, se afișează săgețile de conectare automată pentru a adăuga o altă formă.

Începutul paginii

Conectarea formelor care se află deja pe pagină

Sfat   Comenzile din grupul Instrumente de pe fila Pornire duc Visio în altă stare sau alt mod, ceea ce, desigur, poate fi derutant uneori. Utilizați tastatura pentru a comuta convenabil între Instrumentul indicator Selectare obiecte (apăsați Ctrl+1) și instrumentele Conector Imagine buton (apăsați Ctrl+3). Indiferent ce instrument utilizați, cum ar fi Bloc text sau Punct de conexiune, apăsați Esc de câteva ori pentru a reveni la Instrument indicator.

 1. Pe fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector Imagine buton sau apăsați Ctrl+3.

 2. Faceți clic pe o formă și glisați un conector înspre altă formă.

 3. Când ați terminat, faceți clic pe Instrument indicator Selectare obiecte din fila Pornire din grupul Instrumente sau apăsați Ctrl+1.

Instrumentul Conector se conectează la forme cu un punct de conexiune la fiecare capăt.

Începutul paginii

Conectarea la o formă de pe altă pagină

Puteți utiliza conectori doar între forme pe aceeași pagină. Dacă doriți să vă conectați la o formă de pe altă pagină, utilizați forma Referință în afara paginii pentru a crea un hyperlink de pe o pagină pe alta.

 1. Deschideți tiparul Forme de scheme logice elementare și glisați forma Referință în afara paginii pe pagina curentă.

  Formă Referință în afara paginii
 2. În caseta de dialog Referință în afara paginii, selectați OK pentru a adăuga forma la pagina curentă și o pagină nou creată.

 3. Pe pagina nouă, continuați să creați diagrama.

 4. Pentru a modifica aspectul formei Referință în afara paginii, faceți clic dreapta pe formă și selectați De ieșire, De intrare, Cerc sau Săgeată.

Pentru a vă deplasa între pagini, faceți dublu clic pe forma Referință în afara paginii de pe orice pagină.

Pentru mai multe informații, consultați Caseta de dialog Referință în afara paginii.

Începutul paginii

Conectarea la o imagine

Nu puteți adăuga direct un conector la o imagine, dar puteți face acest lucru în mod eficient prin gruparea unei imagini cu o formă.

 1. Adăugați o formă. Pentru mai multe informații, consultați „Adăugarea unei forme” din Activitățile de bază din Visio.

 2. Adăugați o imagine. Pentru mai multe informații, consultați Inserarea imaginilor într-o diagramă Visio.

 3. Aduceți imaginea în prim plan. Selectați imaginea, Format, Aducere în prim plan, apoi Aducere în prim plan.

 4. Glisați imaginea peste formă.

  Gruparea unei forme și a unei imagini
 5. Redimensionați imaginea sau forma pentru a se potrivi. Pentru mai multe informații, consultați Modificarea dimensiunii unei imagini, a unei forme, a unei casete text și Selectarea, mutarea, redimensionarea și rotirea formelor.

 6. Grupați forma și imaginea. Pentru mai multe informații, consultați Gruparea sau anularea grupării formelor sau a imaginilor.

Rezultatul    Forma are o imagine și vă puteți conecta la forma la fel ca orice formă.

Începutul paginii

Modificarea formelor din minibara de instrumente Conectare automată

Formele din minibara de instrumente provin din tiparul Forme rapide al unei diagrame. Minibara de instrumente afișează până la patru forme. Puteți particulariza formele care apar pe minibara de instrumente. Procedura următoare utilizează Diagrama de bază ca exemplu.

 1. În mod implicit, formele din minibara de instrumente sunt primele patru din tiparul care urmează imediat după Forme rapide. De exemplu, acestea sunt primele 4 formele din tiparul Elemente de bază.

  Minibara de instrumente utilizând forme de bază implicite
 2. Pentru a afișa diferite forme în minibara de instrumente pentru un anumit tipar, puteți reordona formele glisându-le în partea de sus a tiparului. De exemplu, puteți glisa formele Stea cu 4 colțuri, Stea cu 5 colțuri, Stea cu 6 colțuri și Stea cu 7 colțuri în partea de sus a tiparului Elemente de bază.

  Minibara de instrumente cu forme de bază noi
 3. De asemenea, puteți modifica ordinea tiparelor glisându-le mai sus sau mai jos în panoul Forme. Un subset de forme apare în tiparul Forme rapide, în aceeași ordine ca în panoul Forme. De exemplu, după glisarea tiparului Forme decorative imediat după tiparul Forme rapide în panoul Forme, secvența se schimbă în tiparul Forme rapide.

  Minibara de instrumente folosind un alt tipar prin reordonare

  Notă    Atunci când închideți și redeschideți o diagramă, ordinea implicită a tiparelor din panoul Forme este restaurată automat și se reflectă în Forme rapide.

 4. Pentru a utiliza alt tipar ca bază pentru minibara de instrumente, în tiparul Forme rapide, selectați o formă din subsetul acestor forme pentru un tipar. De exemplu, selectați Diagramă Venn în tiparul Forme grafice și de matematică.

  Minibara de instrumente folosind un tipar nou prin selectare

Sfat    Pentru a reveni la secvența implicită de forme dintr-un tipar, faceți clic dreapta pe numele tiparului în panoul Forme și selectați Reinițializare tipar.

Notă    Nu toate tiparele au forme care pot fi utilizate în minibara de instrumente. De exemplu, formele din tiparul Forme săgeată nu apar pe minibara de instrumente.

Începutul paginii

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Puteți activa și dezactiva Conectarea automată pentru desenul curent sau ca implicit pentru toate desenele Visio.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate în diagrama activă

 • În fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, bifați sau debifați opțiunea Conectare automată.

  Bifați sau debifați Conectare automată pe fila Vizualizare pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată.

Dacă nu este disponibilă caseta de selectare Conectare automată, verificați dacă a fost dezactivată Conectarea automată pentru toate diagramele efectuând procedura de mai jos.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate în toate diagramele

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. În Opțiuni Visio, faceți clic pe Complex.

 3. Sub Opțiuni de editare, bifați Activare Conectare automată pentru a activa Conectarea automată. Debifați caseta de selectare Conectare automată pentru a dezactiva Conectarea automată.

  Bifați sau debifați Activare Conectare automată pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată pentru toate diagramele și desenele.
 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Conectarea formelor utilizând Conectarea automată

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme într-un desen. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga o formă în desen pe care Visio o va conecta automat la o formă existentă.

Utilizați Conectarea automată în timp ce glisați forme pe pagină

 1. Glisați o formă de la un tipar de pe pagina de desen și amplasați-o lângă o altă formă.

  O formă poziționată aproape de alta

 2. Ținând apăsat butonul mouse-ului, mutați indicatorul deasupra unuia din triunghiurile albastre. Triunghiul devine albastru închis.

  Atunci când indicatorul se află deasupra unuia din triunghiurile albastre, triunghiul devine albastru închis.

 3. Eliberați butonul mouse-ului. Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

  Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

Sfat: Dacă nu vă place să glisați forme, puteți obține același rezultat dacă selectați întâi o formă din tipar, mențineți indicatorul deasupra unei forme din desen, apoi faceți clic pe unul din triunghiurile albastre care apar lângă forma respectivă.

Utilizarea Conectării automate cu formele care se află deja pe pagină

 1. Țineți indicatorul deasupra formei de la care doriți să creați conexiunea.

  Indicator deasupra formei pe care doriți s-o conectați.

 2. Poziționați indicatorul deasupra triunghiului albastru cel mai apropiat de forma la care doriți să vă conectați.

  Indicatorul poziționat peste triunghiul albastru cel mai apropiat de forma la care doriți să vă conectați.

  Triunghiul devine albastru închis și apare o casetă roșie în jurul formei la care doriți să vă conectați.

  Notă: Dacă nu apare o casetă roșie în jurul formei la care doriți să vă conectați, este posibil ca forma să fie prea departe. Mutați forma mai aproape și încercați din nou sau utilizați instrumentul Conector.

 3. Faceți clic pe triunghiul albastru. Un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

  Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Puteți să activați sau să dezactivați caracteristica de Conectare automată în toate desenele Visio sau doar în desenul activ. Pentru toate desenele:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe fila General.

 3. Sub opțiunile pentru Fereastra de desen, bifați caseta de selectare Activare Conectare automată.

Doar pentru desenul curent:

 • Pe bara de instrumente Standard, faceți clic pe instrumentul Conectare automată.

  Notă: Dacă un clic pe instrumentul Conectare automată nu activează Conectarea automată, verificați dacă este bifată caseta de selectare Activare Conectare automată în caseta de dialog Opțiuni.

Conectarea formelor utilizând instrumentul Conector

Una dintre modalitățile cele mai flexibile de a adăuga și a lipi un conector este să-l desenați utilizând instrumentul Conector Imagine buton de pe bara de instrumente Standard.

 1. Faceți clic pe instrumentul Conector Imagine buton de pe bara de instrumente Standard.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a păstra conectorul fixat la un anumit punct de pe o formă, glisați de la un punct de conexiune Punct de conexiune X albastru din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Punctele finale ale conectorului devin roșii când formele sunt conectate. Aceasta se numește conexiune punct la punct. Cu o conexiune punct la punct, conectorul rămâne lipit la aceleași puncte de conexiune atunci când mutați una dintre forme.

  • Pentru a permite mutarea conectorului la cel mai apropiat punct de conexiune disponibil, poziționați instrumentul Conector peste centrul primei forme până când apare o casetă roșie în jurul formei. Țineți apăsat butonul mouse-ului și glisați în centrul celei de-a doua forme. Atunci când apare o casetă roșie în jurul celei de-a doua forme, eliberați butonul mouse-ului. Aceasta se numește conexiune formă la formă. Cu o conexiune formă la formă, conectorul rămâne lipit la fiecare formă, trecând la cel mai apropiat punct de conexiune disponibil atunci când mutați oricare dintre forme. Dacă niciun punct de conexiune nu este prezent, conectorul trece la cele mai apropiate laturi.

   Notă: Puteți crea conexiuni și între forme în care un capăt al conectorului este conectat la un punct de conexiune și celălalt capăt al conectorului este conectat la formă (și invers).

 3. Faceți clic pe instrumentul Indicator Butonul Indicatori de pe bara de instrumente Standard pentru a reveni la editarea normală.

  Note: 

  • Pentru a adăuga un conector de la o formă la mai multe forme, trebuie să adăugați mai mulți conectori; nu există nicio formă de conector „ramificare”.

  • Dacă încercați să creați o conexiune punct la punct și nu reușiți să lipiți un conector exact acolo unde doriți, încercați alte setări de fixare și lipire:

  • Pe meniul Instrumente, faceți clic pe Fixare și lipire, apoi pe fila General selectați opțiunile dorite.

   Dacă lipiți la geometria unei forme, la un ghidaj de formă sau la un vârf de formă, un punct de conexiune este adăugat automat dacă nu există deja.

Comutarea între conexiunile de forme și de puncte

Puteți lipi conectori de la un punct de pe o formă la un alt punct de pe altă formă sau de la o formă întreagă la altă formă întreagă. De asemenea, puteți crea conexiuni în care un capăt al conectorului este lipit la un punct de pe o formă și celălalt capăt al conectorului este lipit la o formă întreagă.

 1. Glisați un punct final al conectorului de la formă.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a lipi un punct final al conectorului la un punct de conexiune de pe o formă, glisați punctul final la unul din punctele de conexiune ale formei până când apare o casetă roșie în jurul punctului de conexiune.

  • Pentru a lipi un punct final al conectorului la întreaga formă, glisați punctul final spre mijlocul formei până când apare o casetă roșie în jurul întregii forme.

Consultați și

Adăugarea și editarea textului conectorului

Crearea unui conector particularizat

Lipirea sau dezlipirea conectorilor

Instruire Visio

Tot ce trebuie să știți despre conectorii desktop Visio (blogul echipei Visio)

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×