Adăugarea și particularizarea formatelor de dată și oră

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol descrie cum Microsoft Office Access stochează informații despre data și ora, cum să adăugați câmpurile de dată și oră la tabele, formulare și rapoarte și cum să particularizați formatul de dată și oră pentru a se potrivi nevoilor dvs.

Ce intenționați?

Înțelegerea formate de dată și oră

Adăugarea unui câmp dată/oră

Formatarea unui câmp dată/oră

Adăugați o dată, utilizând selectorul de dată

Specificați un format pentru introducerea datelor data și ora cu o mască de intrare

Modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica modul în care datele și orele sunt afișate

Înțelegerea formate de dată și oră

O dată și oră pot fi introduse într-o bază de date și afișate ulterior în mai multe formate de. Access afișează automat data și ora în data General și formatele de mult timp. Datele apar ca, dd/mm/yyyy în Statele Unite și ca, dd/mm/yyyy în afara SUA au fost mm este luna, dd este ziua și yyyy este anul. Ora se afișează ca HH: mm: ss AM/PM, unde hh este ora, mm este minute și ss este secunde.

Aceste formate automate pentru datele și orele variază în funcție de locația geografică specificate în setarea Microsoft Windows regionale și lingvistice opțiuni pe computerul dvs. De exemplu, în Europa și mai multe părți din Asia, în funcție de locația, este posibil să vedeți data și ora ca 28.11.2006 12:07:12: 00 sau 28/11/2006 12:07:12: 00. În Statele Unite, să vedeți 28/11/2006 12:07:12: 00. Pentru mai multe informații despre modificarea setării de opțiuni regionale și lingvistice, consultați modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica modul în care datele și orele sunt afișate, în continuarea acestui articol.

Este posibil să modificați aceste formate automate utilizând formatele de afișare particularizat. Cu toate acestea, formatul de afișare pe care le selectați nu va afecta cum se introduc date sau cum Access stochează datele respective. De exemplu, introduceți o dată într-un format Europene, cum ar fi 28.11.2006 și au tabelul, formularul sau raportul afișează valoarea ca 28/11/2006.

Access furnizează automat un anumit nivel de validare a datelor legate de dată și oră de formatare. De exemplu, dacă introduceți o dată incorectă, cum ar fi 32.11.2006, apare un mesaj și să aveți opțiunea de a introduce o valoare nouă sau conversia câmpul de date dată/oră tipul de tipul de date Text. Dată calendaristică validă valori variază de la -657.434 (ianuarie 1, 100 era noastră) la 2,958,465 (decembrie 31, 9999 era noastră). Valorile de oră validă intervalul.0-.9999, sau 23:59:59.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp dată/oră

Pentru a utiliza date și ore într-o bază de date, puteți începe prin crearea unui câmp dată/oră în unul sau mai multe dintre tabelele bazei de date. Setări pentru câmpurile de dată sau oră întotdeauna se află într-un tabel, dar valoarea data sau ora pot fi afișate într-un tabel, formular sau raport.

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul cu care doriți să lucrați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În secțiunea superioară a proiectantului de tabele, selectați un câmp necompletat.

 3. În coloana Nume câmp , tastați un nume pentru câmpul nou.

 4. În coloana Tip de date , selectați Dată/oră din listă, apoi salvați tabelul.

  Câmpul nou ar trebui să se aseamănă cu acest lucru, deși numele câmpului poate varia:

  Proiectare interogare cu un câmp dată/oră nouă

De asemenea, pot stoca valori dată și oră ca numere atunci când planificați pentru a efectua calcule cu datele de dată și oră. De exemplu, poate calcula un total numărul de ore lucrate (o carte de timp), sau vârstă a unei facturi. Pentru mai multe informații despre cum să calculați valori de date, consultați articolul funcția Date.

Începutul paginii

Formatarea unui câmp dată/oră

Access furnizează mai multe formate predefinite pentru datele de dată și oră, dar dacă aceste formate cerințelor dvs., puteți să specificați un format particularizat. Dacă nu Selectați oricare dintre un format predefinit sau particularizat, Access se aplică automat formatul de dată generală-dd/m/yyyy: mm: ss AM/PM.

Aplicarea unui format predefinit

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul cu care doriți să lucrați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul Dată/Oră pe care doriți să-l formatați.

 3. În secțiunea Inferioară, faceți clic pe caseta de proprietăți Format , apoi selectați un format din lista verticală.

 4. După ce Selectați un format, Opțiuni pentru actualizare proprietăți etichetă inteligentă Imagine buton apare și vă permite să vă pentru a aplica formatul nou de la orice alte câmpuri tabel și controale de formular moștenite ar logic-o. Pentru a aplica modificările în baza de date, faceți clic pe etichetă inteligentă și apoi faceți clic pe Actualizare Format oriunde se utilizează numele câmpului. În acest caz, câmpul nume este numele de câmp dată/oră.

 5. Pentru a aplica modificările în toată baza de date, faceți clic pe Da atunci când apare caseta de dialog Actualizare proprietăți și se afișează formularele și celelalte obiecte care vor moșteni noul format.

 6. Salvați modificările și comutați la vizualizarea Foaie de date pentru a vedea dacă formatul este ceea ce căutați.

Notă: Setările regionale Windows pot controla parțial sau complet of cum se afișează un format predefinit.

Tabel de formate predefinite și exemple   

Format

Descriere

Exemplu

Dată generală

(Implicit) Se afișează valorile de dată ca numere și valorile de oră ca ore, minute și secunde, urmate de AM sau PM. Pentru ambele tipuri de valori, Access utilizează separatorii de dată și oră specificați în setările regionale Windows. Dacă valoarea nu are o componentă de timp, Access afișează numai data. Dacă valoarea nu are o componentă de dată, Access afișează numai ora.

06/30/2008 10:10:42 AM

Dată lungă

Afișează doar valori de date, după cum este specificat de formatul dată lungă în setările regionale Windows.

Luni, 29 august 2006

Dată medie

Afișează data ca zz/lll/aa, dar utilizează separatorul de dată specificat în setările regionale Windows.

29 aug 06
29-aug-06

Dată scurtă

Afișează valorile de dată după cum este specificat în formatul Dată scurtă din setările regionale Windows.

29.08.2006
29-8-2006

Oră fmt. lung

Afișează ore, minute și secunde, urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificat în setările regionale Windows.

10:10:42 AM

Oră fmt. mediu

Afișează ore și minute urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificat în setarea Oră din setările regionale Windows.

10:10 AM

Oră fmt. scurt

Afișează numai ore și minute. Access utilizează separatorul specificat în setarea Oră din setările regionale Windows.

10:10

Aplicarea unui format particularizat

Atunci când aplicați un format particularizat la câmp dată/oră, puteți combina formate diferite, cu două secțiuni, una pentru dată și altul pentru dată. Într-un astfel de exemplu, să separați secțiunile prin punct și virgulă. De exemplu, puteți combina data General și formatele de mult timp, după cum urmează: dd/m/yyyy; h:mm:ss.

Sfat: În Access 2010, generatorul de expresii are IntelliSense, astfel încât să puteți vedea ce argumente expresia necesită.

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul cu care doriți să lucrați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul Dată/Oră pe care doriți să-l formatați.

 3. În secțiunea de jos, faceți clic pe caseta de proprietăți Format, apoi introduceți formatul.

Tabel de substituenți și separatori pentru un format particularizat   

Caracter

Descriere

Separator de dată

Controale în cazul în care Access plasează separatorul pentru zile, luni și ani. Utilizați separatorul definit în setările regionale Windows. De exemplu, în limba engleză (SUA), utilizați o bară oblică (/).

Separator de oră

Controale în cazul în care Access plasează separatori pentru ore, minute și secunde. Utilizați separatorul definit în setările regionale Windows. De exemplu, în limba engleză (SUA), utilizați două puncte (:).

c

Afișează formatul de dată generală.

d sau dd

Afișează ziua din lună ca o cifră sau ca două cifre. Pentru o cifră, utilizați un singur substituent; pentru două cifre, utilizați doi substituenți.

ddd

Abbreviates zi a săptămânii la trei litere.

dddd

Scrie pe litere toate zilele săptămânii.

ddddd

Afișează formatul Dată scurtă.

dddddd

Afișează formatul Dată lungă.

w

Afișează un număr ce corespunde la zi a săptămânii.

m sau mm

Afișează luna ca număr format dintr-o cifră sau din două cifre.

mmm

Abbreviates numele lunii prin trei litere. De exemplu, ianuarie apare ca Jan.

mmmm

Scrie pe litere toate numele de lună.

q

Afișează numărul trimestrului curent din calendar (1-4). De exemplu, dacă puteți angaja un asistent în mai, Access va afișa 2 ca valoare a trimestrului.

y

Afișează ziua din an, 1-366.

yy

Afișează ultimele două cifre din an.

Notă: Se recomandă să se introducă și să se afișeze toate cele patru cifre ale unui an dat.

yyyy

Se afișează toate cifrele dintr-un an, în intervalul 0100-9999.

Separator de oră

Controale în cazul în care Access plasează separatorul pentru ore, minute și secunde. Utilizați separatorul definit în setările regionale Windows. Pentru informații despre aceste setări, consultați secțiunea, modificați setările regionale Windows pentru a modifica modul în care datele și orele sunt afișate.

h sau hh

Afișează ora ca o oră dintr-o cifră sau două cifre.

n sau nn

Afișează minutele ca una sau două cifre.

s sau ss

Afișează secundele ca una sau două cifre.

tttt

Afișează formatul Oră fmt. lung.

AM/PM

Afișează valori pentru ceasul de 12 ore, urmate de AM sau PM. Access se bazează pe ceasul sistemului pentru a seta valoarea.

A/P sau a/p

Afișează valori pentru ceasul de 12 ore, urmate de A, P, a sau p. Access se bazează pe ceasul sistemului pentru a seta valoarea.

AMPM

Afișează valorile de 12 ore, dar utilizează indicatorii măsurători de dimineață și după-amiază specificată în setările regionale Windows. Pentru informații despre aceste setări, consultați secțiunea, modificați setările regionale Windows pentru a modifica modul în care datele și orele sunt afișate.

Spațiu necompletat, + - $ ()

Utilizați spații, unele caractere matematice (+ -), și simboluri financiare ($ ¥ £) după cum este necesar oriunde în șiruri de formatare. Dacă doriți să utilizați alte simboluri matematice comune, cum ar fi bară oblică (\ sau /) și Asteriscul (*), care trebuie să le înconjoară ghilimele duble.

"Text literal"

Se încadrează în ghilimele duble orice text de afișat pentru utilizatori.

\

Impune programului Access să afișeze caracterul care urmează. Este echivalent cu încadrarea unui caracter în ghilimele duble.

*

Atunci când este utilizat, caracterul imediat după asterisc devine un caracter de umplere, un caracter utilizată pentru a umple spații necompletate. Access afișează în mod normal, textul ca stânga aliniate și completează orice zonă în partea dreaptă a valoarea cu spații necompletate. Puteți să adăugați umplere caractere oriunde într-un șir de formatare și Access va completa spații necompletate cu caracter specificat.

[culoare]

Se aplică o culoare pentru toate valorile dintr-o secțiune de formatare. Trebuie să încadrați numele între paranteze și să utilizați una dintre următoarele nume: negru, albastru, cyan, verde, magenta, roșu, galben sau alb. De exemplu, dddd [roz] va afișa ziua în culoare roz

După ce introduceți un format, Opțiuni pentru actualizare proprietăți etichetă inteligentă Imagine buton apare și vă permit să aplicați formatul la orice alte câmpuri tabel și controale de formular care se moștenesc logic-o. Pentru a aplica modificările în baza de date, faceți clic pe etichetă inteligentă și apoi faceți clic pe Actualizare Format oriunde se utilizează numele câmpului. În acest caz, câmpul nume este numele de câmp dată/oră.

Dacă alegeți să aplicați modificările în toată baza de date, se afișează caseta de dialog Actualizare proprietăți, afișând formularele și alte obiecte care vor moșteni noul format. Faceți clic pe Da pentru a aplica formatul.

Salvați modificările, apoi comutați la vizualizarea Foaie de date pentru a vedea dacă formatul este ceea ce căutați.

Începutul paginii

Adăugați o dată, utilizând selectorul de dată

Există mai multe modalități de a adăuga o dată în tabel. Dacă este disponibilă, utilizând controlul selector dată este o opțiune rapidă.

Notă: Controlul Selector dată nu este disponibilă dacă o mască de intrare se aplică la câmp dată/oră.

 1. Faceți clic pe câmpul pe care doriți să adăugați o dată pentru a. Dacă controlul selector dată este disponibilă, apare o pictogramă de calendar.

 2. Faceți clic pe pictograma calendar. Apare un calendar de control.

  Controlul calendar

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a introduce data curentă, faceți clic pe Azi.

  • Pentru a selecta o zi în luna curentă, faceți clic pe dată.

  • Pentru a selecta o altă lună și zi, utilizați butoanele înainte sau înapoi.

Începutul paginii

Specificați un format pentru introducerea datelor data și ora cu o mască de intrare

Utilizați o mască de intrare atunci când doriți să vă asigurați că se introduc date data și ora într-un anumit format. De exemplu, dacă ați aplicat unei măști de intrare pentru a introduce date în formatul Europene, cineva introducerea datelor din baza de date nu va fi posibilitatea să introduceți date în alte formate. Măștile de intrare pot fi aplicate la câmpurile din tabele, interogări seturi de rezultate, și pentru controale în formulare și rapoarte.

Puteți să definiți o mască de intrare într-un format, dar setat un format de afișare diferite pentru aceleași date. De exemplu, masca de intrare poate solicita utilizatorilor să introduceți data ca YYYY. MM. DD și apoi setați formatul pentru afișarea data ca DD-MMM-YYYY, astfel încât data apare ca 24-iulie-2008.

Pentru mai multe informații despre Măștile de intrare, consultați articolul crearea unei măști de intrare pentru a introduce câmp sau a controla valorile dintr-un anumit format.

Adăugarea unei măști de intrare

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul cu care doriți să lucrați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. Dacă tabelul conține un câmp Text, în secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați un rând necompletat, faceți clic pe coloana Tip de date , selectați textul, apoi salvați modificările.

 3. Selectați câmpul Dată/Oră, apoi, în secțiunea de jos a grilei de proiectare, în fila General, faceți clic pe proprietatea Mască de intrare.

  1. Notă: Măștile de intrare conțin trei secțiuni, toate separate prin punct și virgulă. Prima secțiune este obligatoriu și restul sunt opționale. Prima secțiune definește șirul mască și constă din substituent și literale caractere. A doua secțiune definește dacă doriți să stocați mască caractere plus datele în câmp. Introduceți 0 dacă doriți să stocați mască și datele; Introduceți 1 dacă doriți doar să stocați datele. A treia secțiune definește substituent utilizate pentru a indica o poziție pentru date. În mod implicit, Access utilizează un caracter de subliniere (_). Dacă doriți să utilizați un alt caracter, puteți să îl introduceți în poziția dorită din șirul de mască sau puteți să îl introduceți în a treia secțiune a masca. De asemenea, o poziție într-o mască de intrare acceptă doar un singur caracter sau spațiu.

 4. În caseta de proprietăți Mască intrare , tastați LLL 00 0000; 0; _, apoi apăsați ENTER.

  1. Access adaugă mai multe caractere de mască de intrare, astfel încât să apară după cum urmează: 00\LLL\0000; 0; _

 5. După ce introduceți masca, Opțiuni pentru actualizare proprietăți etichetă inteligentă apare și vă permit să aplicați masca de la orice alte câmpuri tabel și controale de formular care se moștenesc logic-o. Pentru a aplica modificările în baza de date, faceți clic pe etichetă inteligentă Imagine buton și apoi faceți clic pe Actualizare mască de intrare, oriunde se utilizează numele câmpului. În acest caz, câmpul nume este numele de câmp dată/oră.

 6. Dacă alegeți să aplicați modificările la întreaga bază de date, caseta de dialog Actualizare proprietăți apare și afișează forme și alte obiecte care va moștenesc formatul nou.

 7. Pentru a aplica formatul, faceți clic pe Da, apoi pe Salvare.

Începutul paginii

Modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica modul în care datele și orele sunt afișate

Windows acceptă o varietate de limbi, plus formatele de dată/oră pentru țări și regiuni care utilizează acele limbi. Formate de dată/oră în setările regionale afecta parte sau toate predefinite și personalizate afișa formate care se aplică la datele de acces. De exemplu, dacă introduceți o valoare de dată și utilizați oblică înclinată spre dreapta ca separator de dată (8/29/2006), apoi aplicați formatul de afișare dată generală la câmp dată/oră, când Vizualizați date, este posibil să sau nu pot vedea barele oblice redirecționare, în funcție de caractere care este definit de setările regionale.

Access utilizează data și ora separatori, simboluri financiare, și a altor caractere specificat în setările regionale Windows în afara cazului în care le înlocuiesc cu un format de afișare particularizat.

Următorii pași explică modul în care se setează și se modifică setările regionale.

În Windows Vista   

 1. Faceți clic pe butonul Start Imagine buton , apoi pe Panoul de control.

 2. Faceți dublu clic pe ceas, limbă, și regiune.

  Notă: Dacă utilizați vizualizarea clasică, faceți dublu clic pe Opțiuni regionale și lingvistice.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni regionale și lingvistice.

 3. Faceți clic pe fila formate .

 4. Sub format curent, faceți clic pe Particularizare format.

  Se afișează caseta de dialog Particularizare setări regionale.

 5. Faceți clic pe fila care conține setările pe care doriți să îl modificați și apoi efectuați modificările.

În Microsoft Windows XP (vizualizarea Clasic)   

 1. În bara de activități Windows, faceți clic pe Start, apoi pe Panou de control.

 2. În Panoul de control, faceți dublu clic pe Opțiuni regionale și lingvistice.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni regionale și lingvistice.

 3. Faceţi clic pe fila Opţiuni regionale.

 4. Sub standarde și formate, faceți clic pe Particularizare.

  Se afișează caseta de dialog Particularizare setări regionale.

 5. Faceți clic pe fila care conține setările pe care doriți să îl modificați și apoi efectuați modificările.

În Microsoft Windows XP (vizualizarea Categorii)   

 1. În bara de activități Windows, faceți clic pe Start, apoi pe Panou de control.

  Se afișează Panoul de control.

 2. Faceți clic pe Opțiuni regionale, de limbă, de dată și oră.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni regionale, de limbă, de dată și oră.

 3. Faceți clic pe Modificare format pentru numere și pentru dată și oră.

  Se afișează caseta de dialog Opțiuni regionale și lingvistice.

 4. Sub Standarde și formate, faceți clic pe Particularizare.

  Se afișează caseta de dialog Particularizare setări regionale.

 5. Faceți clic pe fila care conține setările pe care doriți să îl modificați și apoi efectuați modificările.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×