Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați e-mailul din Outlook cu cititorul de tastatură și ecran pentru a efectua activități de bază esențiale. Am testat-o cu Naratorul și JAWS, dar aceasta să funcționeze cu alte cititoare de ecran, atâta timp cât acestea folosesc standarde de accesibilitate comune și tehnici. Creați și trimite mesajele de e-mail noi, citiți și răspundeți la e-mailuri primite, căutarea, filtrare și imprimare e-mailuri, lucrul cu atașări și multe altele.

Note: 

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Utilizați cititorul de ecran și comenzile rapide de la tastatură pentru a citi și a răspunde la mesajele de e-mail. Auziți un sunet atunci când sosește un e-mail nou.

Deschiderea și citirea unui mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți primul e-mail din lista de mesaje. Cititorul de ecran anunță expeditorul, subiectul, data primirii și ora și indică dacă e-mailul este necitit.

  • Pentru a parcurge lista de mesaje, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos.

  • Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

  • Pentru a citi e-mailul din partea de sus în jos, apăsați SR cheie + Ctrl + R.

  • Pentru a opri citirea, apăsați Ctrl.

  • Pentru a trece la următorul mesaj de e-mail, apăsați Alt+5.

  • Pentru a trece la mesajul de e-mail anterior, apăsați Alt+4.

 2. Când ați terminat citirea e-mailului, pentru a reveni la Inbox, apăsați pe Esc.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail sau în e-mailul din Inbox, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, apăsați Ctrl + R. Auzi: "Re", urmat de subiectul mesajului.

  • Dacă mesajul are mai mulți destinatari și doriți să răspundeți tuturor, apăsați Ctrl+Shift+R.

 2. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și setați să răspundeți doar expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului. Tastați mesajul.

 3. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail sau pe un mesaj de e-mail în Inbox, apăsați Ctrl + F. Auzi: "Fw", urmat de subiectul mesajului.

 2. Focalizarea este pe câmpul Către. Tastați numele destinatarilor.

 3. Dacă doriți să includeți un mesaj, apăsați tasta Tab până când se aude "Fw", urmat de subiectul mesajului și "Mesajul de editare,", apoi tastați mesajul.

 4. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Ctrl + N. Auzi: "Mesajul fără titlu,", urmat de format de mesaj și "Fereastra, la editarea."

 2. Focalizarea este pe câmpul Către. Tastați numele destinatarilor.

 3. Pentru a trimite o copie, apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Cc, Editare.” Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

 4. Pentru a trimite o copie ascunsă, apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Cci, Editare.” Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

  Dacă nu auziți „Cci, editare”, înseamnă că este ascuns câmpul Cci. Pentru a-l reafișa, apăsați Alt+ P, B.

 5. Pentru a adăuga un subiect pentru mesajul de e-mail, apăsați tasta Tab până când auziți „Subiect, editare”, apoi tastați mesajul.

 6. Pentru a adăuga mesajul, apăsați tasta Tab până când se aude subiect a mesajului de e-mail, urmat de "Mesajul, editarea,", apoi tastați mesajul.

 7. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Lucrul cu Mesaje prioritare

Concentrați-vă pe mesajele de e-mail care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt sortate în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

Comutarea între inboxurile Prioritare și Altele

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare.

 1. Apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, urmat de numărul de rânduri din inbox.

 2. Apăsați tastele Shift+Tab până când auziți „Butonul Altele”, apoi apăsați pe Enter.

 3. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, apoi apăsați tasta Shift+Tab până când auziți „Butonul Prioritare”. Pentru a selecta, apăsați pe Enter.

Mutarea unui mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare

 1. În inboxul Altele, navigați la mesajul de e-mail pe care doriți să-l mutați în inboxul Prioritare.

 2. Pentru a muta mesajele de e-mail, apăsați Shift+F10, V.

Ascunderea inboxului Prioritare

Puteți să ascundeți inboxul Prioritare și să lucrați cu o singură listă de mesaje.

 1. Pentru a verifica dacă inboxul Prioritare este afișat sau ascuns deja, apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, urmat de numărul de rânduri din inbox. Alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă panoul Citire este dezactivat, apăsați tasta Tab o dată. Dacă auziți „Butonul Prioritare”, se afișează inboxul Prioritare .

  • Dacă panoul Citire este activat, apăsați tastele Shift+Tab de două ori. Dacă auziți „Butonul Altele”, se afișează inboxul Prioritare .

 2. Pentru a ascunde inboxul Prioritare, apăsați Alt+V, W.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Ctrl+E. Focalizarea se mută în câmpul de text Căutare. Veți auzi: „Interogare de căutare, editare, căutare în cutia poștală curentă.”

 2. Pentru a modifica folderul în care doriți să căutați, apăsați tasta Tab până când auziți „Cutia poștală curentă”, apoi apăsați bara de spațiu. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunea pe care o doriți, apoi apăsați pe Enter.

 3. Tastați cuvintele de căutare.

 4. Pentru a parcurge sugestiile, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a selecta o sugestie, apăsați pe Enter. Rezultatele căutării sunt afișate în lista de mesaje.

 5. Apăsați tasta Tab până când auziți primul mesaj. Pentru a parcurge lista, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

 6. Pentru a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați Esc.

  Pentru a reveni la Inbox dintr-un e-mail deschis și a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați pe Esc de două ori.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Alt+H, L. Focalizarea se mută pe primul element din lista de opțiuni de filtrare.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunea pe care o doriți, apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: „Încărcarea vizualizării tabel s-a terminat.”

 3. Pentru a vă deplasa prin lista de mesaje de e-mail care se potrivesc filtrului, apăsați tasta Tab până când auziți primul mesaj. Pentru a parcurge lista, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

 4. Pentru a goli lista de rezultate și filtrul, apăsați Esc.

  Pentru a reveni la Inbox dintr-un e-mail deschis și a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați pe Esc de două ori.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook.

Deschiderea atașărilor

Atunci când primiți un mesaj de e-mail, cititorul de ecran vă anunță dacă e-mailul are atașări, precum și numărul de fișiere atașate.

 1. Deschideți un mesaj de e-mail cu o atașare. Focalizarea este pe corpul mesajului.

 2. Apăsați Shift+Tab până când auziți detaliile despre atașare, inclusiv numele și tipul fișierului.

 3. Pentru a deschide atașarea, apăsați pe Enter. Fișierul se deschide într-o aplicație compatibilă.

Adăugarea atașărilor

Puteți să trimiteți fișiere precum CV-uri, buletine informative sau imagini ca fișiere OneDrive sau copii.

 1. Într-un e-mail, apăsați Alt+N, A, F. Se deschide un meniu contextual.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a atașa un fișier recent, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fișierul, apoi apăsați pe Enter.

  • Pentru a atașa un fișier dintr-o locație web, apăsați W. Veți auzi prima locație online, de exemplu, „OneDrive”. Pentru a selecta, apăsați pe Enter. Se deschide caseta de dialog Inserare fișier. Apăsați tasta Tab și tastele săgeată până când auziți fișierul dorit, apoi apăsați Alt+S.

  • Pentru a atașa un fișier din spațiul de stocare local, de exemplu, din unitatea de hard disk, apăsați B. Se deschide caseta de dialog Inserare fișier. Apăsați tasta Tab și tastele săgeată până când auziți fișierul dorit, apoi apăsați Alt+S.

Imprimarea unui e-mail

Puteți să imprimați e-mailul pe hârtie sau într-un fișier.

 1. Într-un e-mail sau într-un e-mail din Inbox, apăsați Ctrl+P. Se deschide caseta de dialog Imprimare.

 2. Pentru a imprima utilizând setările implicite, apăsați Alt+F, P, P.

Activarea și dezactivarea notificărilor vizuale sau audio

Efectele audio sau vizuale vă pot notifica atunci când sosește un mesaj de e-mail nou. Dacă trebuie să lucrați fără întreruperi, puteți dezactiva notificările.

 1. În Inbox, apăsați Alt+F, T. Se deschide fereastra Opțiuni Outlook, focalizarea este pe fila General.

 2. Apăsați M. Se deschide fila Corespondență.

 3. Apăsați tasta Tab, apoi apăsați P. Veți auzi: „Bifată” sau „Debifată”, urmat de „Se redă un sunet, casetă de selectare.” Pentru a selecta sau a deselecta această opțiune, apăsați bara de spațiu.

 4. Pentru a parcurge alte opțiuni de notificare, apăsați tasta Tab. Pentru a selecta sau a deselecta o opțiune, apăsați bara de spațiu. Când auziți „Navigare, buton”, nu mai există alte opțiuni de notificare de selectat.

 5. Pentru a confirma selecțiile și a ieși din fereastra Opțiuni Outlook, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul OK”, apoi apăsați pe Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Comenzi rapide pentru navigarea în corespondență în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Outlook Mail

Utilizați e-mailul din Outlook pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați și să filtrați mesaje de e-mail și să lucrați cu mesaje prioritare și atașări.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

 • Acest articol presupune că utilizați un iPhone. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă iPad.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Citirea unui e-mail

În mod implicit, aplicația Outlook listează mai întâi cele mai noi e-mailuri.

Sfat: Când vă aflați în lista de mesaje și într-un mesaj de e-mail, trageți cu degetul în sus sau în jos pentru a asculta acțiunile legate de mesaj pe care le puteți efectua. Pentru a efectua o acțiune, atingeți de două ori ecranul imediat ce auziți opțiunea.

 1. Pentru a auzi VoiceOver citind mesajele de e-mail din Inbox, în lista de mesaje, trageți cu degetul spre dreapta sau glisați cu degetul în jos prin listă. De exemplu, auziți următoarele:

  • Numele expeditorului

  • Subiectul mesajului de e-mail

  • Data trimiterii

  • Atașările (dacă există)

  • Primele câteva rânduri din mesajul de e-mail

  • Numărul de mesaje dintr-o conversație

 2. Pentru a deschide un singur mesaj de e-mail sau o singură conversație de e-mail care conține mai multe mesaje, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a citi un mesaj de e-mail sau mesaje dintr-o conversație, trageți cu degetul spre dreapta sau glisați cu degetul din partea de sus a ecranului în jos în lista de mesaje de e-mail. Puteți auzi subiectul, numele expeditorului, mesajul și numărul de mesaje care sunt într-o conversație.

 4. Dacă o conversație este lungă, poate fi necesar să deschideți mesajul complet pentru a-l asculta. După ce este citit primul mesaj, trageți cu degetul spre dreapta. Dacă auziți „butonul Deschideți mesajul complet”, există mai mult text în conversație. Pentru a deschide, atingeți de două ori ecranul.

  Pentru a reveni la vizualizarea mesaj restrânsă, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Închidere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a trece rapid la următorul mesaj de e-mail, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mesajul următor”, apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a trece la mesajul de e-mail anterior, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mesajul anterior”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce ați terminat de citit mesajul, pentru a reveni la Inbox, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: „Avertizare, butonul Răspuns.” Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, atingeți de două ori ecranul. Dacă mesajul are mai mulți destinatari și doriți să le răspundeți tuturor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Răspuns tuturor”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și setați să răspundeți doar expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Redirecționare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: „Către, câmp text, editează.” Focalizarea este pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați numele fiecărui destinatar.

 3. Dacă doriți să includeți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmp de text multilinie”, apoi atingeți de două ori. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Lucrul cu mesajele prioritare

Focalizarea este asupra e-mailurilor care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt sortate în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare. Pentru a comuta la inboxul Altele:

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Altele, buton” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Prioritare, buton” și atingeți de două ori ecranul.

Pentru a muta un mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare:

 1. Navigați la mesajul pe care doriți să-l mutați, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mai multe acțiuni de conversație”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mutați la mesaje prioritare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Auziți o avertizare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a dezactiva inboxul Prioritare și a lucra cu o singură listă de mesaje:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fila Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Inboxul Prioritare, comutați butonul, Activat”, apoi atingeți de două ori ecranul. Outlook prezintă acum un singur inbox.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Compunere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide fereastra Mesaj nou, focalizarea este pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați numele destinatarilor.

 3. Pentru a trimite o copie sau o copie ascunsă, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Cc/Cci”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Câmpul text CC, editează.” Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

  Pentru a trimite o copie ascunsă, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Cci, zero cu spațiu, câmp de text.” Atingeți de două ori ecranul, apoi tastați numele persoanelor de contact.

 4. Pentru a tasta un subiect pentru e-mail, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Subiect, câmp text”, atingeți de două ori ecranul, apoi tastați mesajul.

 5. Pentru a tasta mesajul, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmp de text multilinie”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Căutare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Focalizarea se mută în câmpul Căutare e-mail. Începeți să tastați cuvintele căutate. Rezultatele de căutare listează actualizările pe măsură ce tastați.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele căutării, trageți cu degetul spre dreapta. VoiceOver citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din Căutare, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Anulare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Filtrare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de filtrare dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a naviga prin mesajele de e-mail care se potrivesc filtrului, trageți cu degetul spre dreapta. VoiceOver citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a elimina opțiunea de filtrare, în inbox, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Butonul Anulați filtrul”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook pentru iOS.

Deschiderea unei atașări

VoiceOver anunță dacă un mesaj de e-mail are atașări.

 1. Deschideți mesajul de e-mail cu una sau mai multe atașări.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auzi tipul de fișier atașare, urmat de "Atașări," și numele fișierului și dimensiune, apoi atingeți de două ori ecranul. Atașarea se deschide într-o aplicație acceptate.

Adăugarea unei atașări

Puteți trimite fișiere cum ar fi CV-uri, fotografii sau invitații la întâlniri ca atașări.

Atașarea unui fișier

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier sau o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Atașați un fișier.” Atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier” și atingeți de două ori ecranul.

Atașarea unei fotografii

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier sau o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului pentru a o atașa:

 1. Trageți cu degetul la dreapta. Veți auzi: „Faceți o fotografie, buton.”

 2. Atingeți de două ori ecranul. Se activează camera.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Faceți o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Utilizați fotografia”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a atașa ultima fotografie făcută, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Utilizați ultima fotografie făcută”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a atașa o imagine din Fotografii:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți fotografia din bibliotecă”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la imaginea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Atașarea unei invitații la întâlnire

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați întâlnirea, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: „Trimitere disponibilitate, buton”. Pentru a trimite un interval orar disponibil pentru o întâlnire, atingeți de două ori ecranul.

  Alternativ, pentru a crea o nouă invitație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Creați invitația, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o nouă fereastră de eveniment Outlook Calendar. Pentru instrucțiuni despre cum se creează invitații la întâlnire, consultați Activități de bază pentru utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook.

 3. După ce ați terminat programarea întâlnirii, în fereastra cu evenimentul de Calendar, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Gata” și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Outlook Mail

Utilizați e-mailul din Outlook pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați și să filtrați mesaje de e-mail, să lucrați cu mesaje prioritare și atașări, și altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Android. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă Android.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Citirea unui e-mail

În mod implicit, e-mailurile cele mai noi sunt listate primele.

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta sau glisați cu degetul în jos pentru a asculta TalkBack citind mesajele de e-mail. Auziți informații despre fiecare e-mail, inclusiv:

  • Numele expeditorului

  • Data sau ora la care a fost primit mesajul

  • Subiect

  • Primele câteva rânduri din conținutul e-mailului

 2. Pentru a deschide un e-mail, atingeți de două ori ecranul. TalkBack începe automat să citească mesajul de la început.

  Alternativ, pentru a asculta TalkBack citind un mesaj de e-mail de sus în jos, trageți cu degetul în jos și la dreapta. Se deschide meniul contextual global. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Citiți de sus”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Pentru a parcurge rapid mesajele, glisați cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.

  Pentru a defila în jos prin mesaj, glisați în sus cu două degete. Pentru a defila în sus, glisați în jos cu două degete.

 3. După ce ați terminat de citit mesajul, pentru a reveni la inbox, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Navigare în sus”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Cu e-mailul deschis, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Dacă mesajul are mai mulți destinatari, dacă doriți să le răspundeți tuturor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Răspuns tuturor”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și este setat să răspundeți expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați mesajul.

 3. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Trimis, Outlook, tastatură ascunsă.”

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

Puteți să redirecționați cu ușurință un mesaj de e-mail utilizând TalkBack.

 1. Cu mesajul de e-mail deschis, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Redirecționare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect. Focalizarea este pe câmpul Către și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați numele fiecărui destinatar.

 3. Pentru a tasta un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Corpul mesajului”, apoi atingeți de două ori ecranul. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Lucrul cu mesajele prioritare

Focalizarea este asupra e-mailurilor care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare. Pentru a comuta la inboxul Altele:

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutați la alte e-mailuri, comutator”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutați la e-mailurile Prioritare, buton” și atingeți de două ori ecranul.

Pentru a muta un mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare:

 1. Navigați la mesajul pe care doriți să-l mutați și apoi atingeți de două ori ecranul. Auzi: "Selectat", urmat de detalii mesaj.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mutați la mesaje prioritare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Auziți o avertizare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a dezactiva inboxul Prioritare și a lucra cu o singură listă de mesaje:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Inboxul Prioritare, Activat”, apoi atingeți de două ori ecranul. Outlook prezintă acum un singur inbox.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Compunere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Mesaj nou, cu focalizarea pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați numele sau adresele de e-mail ale destinatarilor. Lista de persoane de contact corespunzătoare este actualizată pe măsură ce tastați.

  Notă: În funcție de dispozitiv, poate fi necesar să trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Căutați în director”, apoi să atingeți de două ori ecranul pentru a căuta o persoană de contact.

 3. Pentru a selecta o persoană de contact, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a trimite o copie a mesajului altor destinatari, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmpul Cc”, apoi atingeți de două ori ecranul. Adăugați destinatarii așa cum se indică la pasul anterior.

 5. Pentru a trimite o copie ascunsă altor destinatari, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmpul Cci”, atingeți de două ori ecranul și adăugați destinatarii.

 6. Pentru a adăuga un subiect pentru e-mail, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Subiect, caseta de editare.” Atingeți de două ori ecranul și tastați un subiect.

 7. Pentru a tasta mesajul, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Corp mesaj”. Atingeți de două ori ecranul și tastați mesajul.

 8. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Căutare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Focalizarea se mută pe câmpul text Căutare e-mail și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Începeți să tastați cuvintele căutate. Rezultatele de căutare listează actualizările pe măsură ce tastați.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele căutării, trageți cu degetul spre dreapta. TalkBack citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din Căutare, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Filtre”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de filtrare dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a naviga prin mesajele de e-mail care se potrivesc filtrului, trageți cu degetul spre dreapta. TalkBack citește detaliile despre mesaje în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți mesajul de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a elimina opțiunea de filtrare și a vizualiza toate mesajele de e-mail din lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Goliți filtrul de mesaje”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook pentru Android.

Deschiderea unei atașări

TalkBack anunță dacă un mesaj de e-mail are atașări.

 1. Deschideți mesajul de e-mail cu una sau mai multe atașări.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți tipul de fișier, numele și dimensiunea, apoi atingeți de două ori ecranul. Dacă auziți „Deschideți cu următoarele aplicații”, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta.

 3. Pentru a deschide atașarea în aplicația selectată, atingeți de două ori ecranul.

Adăugarea unei atașări

Puteți trimite fișiere cum ar fi CV-uri, fotografii sau invitații la întâlniri ca atașări.

Atașarea unui fișier

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați fișiere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Alegeți din fișiere”.

 2. Pentru a adăuga un fișier din Outlook, atingeți de două ori ecranul. Pentru a adăuga un fișier de pe dispozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți din fișierele de pe dispozitiv”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Navigați la fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta și atașa.

Atașarea unei fotografii

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați fișiere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului pentru a o atașa:

 1. Trageți cu degetul la dreapta. Veți auzi: „Faceți o fotografie, buton.”

 2. Atingeți de două ori ecranul. Se activează camera.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Bară de obturare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Fotografia este capturată.

 4. Dacă auziți „Butonul Bară de obturare este acum activat, gata”, atingeți de două ori ecranul pentru a atașa fotografia.

  Dacă nu auziți „Butonul Bară de obturare este acum activat, gata”, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „OK, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a atașa fotografia.

Pentru a atașa o imagine din Fotografii:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți din fotografii”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la imaginea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

  În funcție de dispozitiv, poate fi necesar să navigați la locația unde se salvează mai întâi fotografia.

Atașarea unei invitații la întâlnire

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați întâlnirea”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: „Trimitere disponibilitate.” Pentru a trimite un interval orar disponibil pentru o întâlnire, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a crea o nouă invitație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Creați o invitație”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide OutlookCalendar. Pentru instrucțiuni despre cum să creați invitații la întâlnire, consultați Programarea unei rezervări sau întâlniri noi.

 4. După ce ați terminat programarea întâlnirii, în fereastra cu evenimentul de Calendar, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Gata” și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera o fotografie sau o imagine în Outlook

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Outlook Mail

Utilizați Outlook Mail cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți, să aranjați și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați și să filtrați mesaje de e-mail, să lucrați cu atașări și altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Ghidul complet pentru Narator.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Citirea unui e-mail

În mod implicit, e-mailurile cele mai noi sunt listate primele.

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta sau glisați cu degetul în jos pentru a asculta Naratorul citind mesajele de e-mail. Auziți informații despre fiecare e-mail, inclusiv:

  • Numele expeditorului

  • Data sau ora la care a fost primit mesajul

  • Subiect

  • Primele rânduri din conținutul e-mailului

 2. Pentru a deschide un e-mail, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Panoul de citire, mesaj.”

  Pentru a auzi Naratorul citind mesajul de sus în jos, trageți cu degetul în sus cu trei degete.

  Pentru a defila în jos prin mesaj, glisați în sus cu două degete. Pentru a defila în sus, glisați în jos cu două degete.

  Pentru a trece rapid la următorul mesaj de e-mail, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Mai nou”, apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a trece la mesajul de e-mail anterior, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Mai vechi”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. După ce ați terminat de citit mesajul, pentru a reveni la inbox, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Înapoi, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Cu mesajul de e-mail deschis, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Răspuns, buton, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Răspuns, meniu.”

 2. Pentru a răspunde doar expeditorului original, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Butonul Răspuns.” Atingeți de două ori ecranul. Dacă mesajul are mai mulți destinatari și doriți să le răspundeți tuturor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Răspuns tuturor”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și este setat să răspundeți expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Veți auzi: „Fereastra Corespondență Outlook”. Focalizarea este pe corpul mesajului, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 4. Tastați mesajul.

 5. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

 1. Cu e-mailul deschis, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Răspuns, buton, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Meniul Răspuns.”

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Redirecționare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect. Focalizarea este pe câmpul text Către și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 4. Tastați numele fiecărui destinatar.

 5. Pentru a tasta un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mesaj, text editabil”, apoi atingeți de două ori ecranul. Tastați mesajul.

 6. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Aranjarea mesajelor

În mod implicit, Outlook Mail grupează mesajele după conversație. Dacă preferați în schimb listarea pe rând a e-mailurilor în ordine cronologică, puteți să modificați cu ușurință modalitatea în care sunt aranjate mesajele.

 1. În inbox, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Mai multe opțiuni, meniu.”

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Setări, butonul Gestionare conturi.”

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Citire”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Citire.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Activat, Afișați mesajele aranjate după conversație, comutator poziție”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din fereastra Citire, glisați cu un deget în partea de jos a ecranului până când auziți „Bara de navigare, butonul Înapoi restrâns” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Setări, butonul Citire.”

 6. Pentru a ieși din fereastra Setări și a reveni la inbox, glisați cu un deget în partea de jos a ecranului până când auziți „Bara de navigare, butonul Înapoi restrâns” și atingeți de două ori ecranul.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să creați un e-mail nou și să vă transmiteți mesajul.

 1. În inbox, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Paletă de comenzi, butonul Nou”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o fereastră nouă cu un e-mail necompletat, cu focalizarea pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați numele sau adresele de e-mail ale destinatarilor. Lista de persoane de contact corespunzătoare este actualizată pe măsură ce tastați. Pentru a selecta o persoană de contact, glisați cu degetul în jos până când auziți „Listă de sugestii>”, urmat de numele persoanei de contact dorite, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a adăuga un subiect pentru e-mail, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Subiect, text editabil”. Atingeți de două ori ecranul și tastați un subiect.

 4. Pentru a tasta mesajul, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Mesaj, text editabil”. Atingeți de două ori ecranul și tastați mesajul.

 5. Dacă doriți să trimiteți o copie sau o copie ascunsă a mesajului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mai multe opțiuni, buton restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Afișare Cc și Cci”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Adresare, editarea în Cc”. Adăugați destinatarii copiei.

  Pentru a trimite o copie ascunsă, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Text editabil Cci”, apoi atingeți de două ori ecranul. Adăugați destinatarii.

 6. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În inbox, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Căutare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Căutare, editare.”

 2. Focalizarea se mută pe câmpul text de căutare și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Începeți să tastați cuvintele căutate. Rezultatele de căutare listează actualizările pe măsură ce tastați.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele căutării, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți Naratorul citind detaliile mesajelor pe măsură ce vă deplasați prin listă.

 4. Atunci când auziți mesajul de e-mail pe care îl doriți, pentru a-l deschide, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din Căutare, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Închideți căutarea”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În inbox, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Filtrare, tot, buton restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de filtrare dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a naviga prin mesajele de e-mail care se potrivesc filtrului, trageți cu degetul spre dreapta. Naratorul citește detaliile despre mesaje în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți mesajul de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a elimina opțiunea de filtrare și a vizualiza toate mesajele de e-mail din lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Filtrare, <filtrul curent>, buton restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul la stânga până când auziți „Toate, neselectat”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri utilizând Naratorul.

Deschiderea unei atașări

Naratorul anunță dacă un mesaj de e-mail are atașări.

 1. Deschideți mesajul de e-mail cu una sau mai multe atașări.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auzi "Titlul mesajului, descărcare," urmat de numele fișierului și dimensiunea și "Fixare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Atunci când se termină descărcarea, auzi: "Deschidere", urmat de numele fișierului și dimensiune, și: "Atașarea." Pentru a deschide atașarea, atingeți de două ori ecranul.

Adăugarea unei atașări

Puteți trimite fișiere cum ar fi CV-uri, fotografii sau invitații la întâlniri ca atașări.

Atașarea unui fișier

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Atașare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Alegeți o aplicație”.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a atașa un fișier recent, atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga un fișier de pe dispozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Acest dispozitiv”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Navigați la fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta. Pentru a atașa fișierul, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Gata, buton din bara de aplicații” și atingeți de două ori ecranul.

Atașarea unei fotografii

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Atașare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Alegeți o aplicație”.

Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Cameră”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se activează camera.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Faceți o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Gata, buton din bara de aplicații”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a atașa o imagine din Fotografii:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fotografii”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la imaginea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a o selecta.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Gata, buton din bara de aplicații”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Activarea și dezactivarea notificărilor vizuale sau audio

Puteți să activați sau să dezactivați rapid notificările.

 1. În inbox, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fereastra pop-up Mai multe opțiuni, particularizat”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Setări, butonul Gestionare conturi.”

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Setări, butonul Notificare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Notificări.

 4. Pentru a activa sau a dezactiva toate notificările, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Afișați notificări în Acțiuni” și atingeți de două ori pentru a activa sau a dezactiva setarea.

 5. Pentru a activa sau a dezactiva tipuri de notificări separate, activați toate notificările după cum se indică la pasul anterior, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunile pe care doriți să le selectați sau să le deselectați și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Outlook Mail

Utilizați Outlook Web App cu tastatura și Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a lucra cu Mail. Puteți să creați mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați, să filtrați și să imprimați mesaje de e-mail și să lucrați cu atașări.

Note: 

 • Caracteristicile noi Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură în Outlook pe web.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Ghidul complet pentru Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

 • Acest articol presupune că Panoul de citire este dezactivat.

 • Atunci când utilizați Outlook Web App, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Outlook Web App rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la Outlook Web App.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Utilizați cititorul de ecran și comenzile rapide de la tastatură pentru a citi și a răspunde la mesajele de e-mail. Auziți un sunet atunci când sosește un e-mail nou.

Citirea unui e-mail

Navigați la un mesaj de e-mail din lista de mesaje din Corespondență și auziți cititorul de ecran citind mesajele de e-mail și detaliile lor.

 1. În ecranul principal al corespondenței, apăsați tasta Tab până când se aude prima corespondență nouă în lista de mesaje. Naratorul anunță: "Necitit", urmat de e-mail detalii și mesajul, apoi: "Nu sunt selectate."

 2. Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați Caps lock + Enter.

  Sfat: Pentru a deschide mesajul de e-mail într-o fereastră separată, în mesajul de e-mail din lista de mesaje, apăsați Shift+Enter.

 3. Pentru a vă deplasa în lista de mesaje, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos.

 4. Pentru a citi prin e-mail întregi, apăsați Caps lock + M.

 5. Pentru a auzi detalii despre fiecare câmp în e-mailul, apăsați Caps lock + tasta săgeată la stânga sau la dreapta.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

Utilizați cititorul de ecran pentru a răspunde cu promptitudine la mesajele de e-mail din Outlook Web App.

 1. În lista de mesaje sau în e-mailul deschis, în e-mailul la care doriți să răspundeți, apăsați Ctrl+R. Dacă doriți să le răspundeți tuturor, apăsați Ctrl+Shift+R. Veți auzi: „Corpul mesajului, editare”.

 2. Tastați răspunsul dvs.

 3. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter. Veți auzi: „Mesaj trimis.”

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

Puteți să redirecționați cu ușurință un mesaj de e-mail utilizând comenzile rapide de la tastatură și cititorul de ecran.

 1. În lista de mesaje sau în e-mailul deschis, în e-mailul pe care doriți să îl redirecționați, apăsați Ctrl+Shift+F. Veți auzi: „Către, Editare.” Focalizarea este pe câmpul Către al mesajului de e-mail.

 2. Tastați adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un destinatar din persoanele de contact, tastați numele destinatarului, apoi apăsați Ctrl+K.

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți „Corpul mesajului”, apoi tastați mesajul dvs.

 4. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter.

Crearea și trimiterea unui e-mail

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să creați un e-mail nou și să vă transmiteți mesajul.

 1. În vizualizarea principală Corespondență, apăsați Ctrl+N. Veți auzi: „Către, Editare.” Focalizarea este pe câmpul Către al mesajului de e-mail nou.

 2. Tastați adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un destinatar din persoanele de contact, tastați numele destinatarului și apăsați Ctrl+K.

 3. Apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Cc, Editare.” Focalizarea se mută în câmpul Cc. Dacă este necesar, tastați adresa de e-mail a destinatarului copiei. Pentru a adăuga un destinatar din persoanele de contact, tastați numele destinatarului, apoi apăsați Ctrl+K.

 4. Apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Adăugați un subiect, editare.” Tastați un subiect pentru mesajul de e-mail.

 5. Apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Corpul mesajului, editare”.

 6. Tastați mesajul.

  Sfat: Pentru a trece la opțiunile de formatare a mesajului, apăsați tasta Tab până când auziți: „Caseta de selectare Font debifată”. Pentru a vă deplasa în meniul de opțiuni de formatare, apăsați tastele săgeată la stânga sau la dreapta. Pentru a selecta sau a extinde submeniurile, apăsați bara de spațiu.

 7. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

Utilizați căutarea pentru a găsi imediat mesajele de e-mail specifice.

 1. În vizualizarea principală Corespondență, apăsați tasta Tab până când auziți: „Căutați în Corespondență și Persoane.” Ca alternativă, apăsați Alt+Q (Outlook) sau tasta bară oblică Redirecționare (/) (Outlook.com).

 2. Tastați cuvintele de căutare, apoi apăsați pe Enter. Focalizarea se mută într-o listă de rezultate de căutare. Auziți numărul de elemente găsite.

  Sfat: Puteți căuta după subiectul e-mailului, după expeditor sau după dată.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele de căutare, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos. Auziți rezultatele în timp ce vă deplasați prin listă.

 4. Pentru a rafina rezultatele căutării, apăsați tasta Tab până când auziți: „Căutare, Rafinare și panoul de căutare.” Puteți să modificați următoarele detalii de căutare:

  • Folderul din care doriți să afișați rezultatele

  • Expeditorul ale cărui mesaje se afișează în rezultate

  • Dacă doriți să afișați doar mesajele de e-mail cu atașări

  • Data elementelor în rezultate

  Pentru a vă deplasa în panoul de detalii, apăsați tasta Tab. Pentru a vă deplasa între opțiunile pentru un detaliu de căutare, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos. Pentru a selecta, apăsați bara de spațiu.

 5. Pentru a reveni la vizualizarea principală Corespondență, apăsați pe Esc.

  Sfat: De asemenea, puteți utiliza căutarea Microsoft Edge pentru a găsi un anumit text dintr-un e-mail deschis. În orice vizualizare din Corespondență, apăsați pe F3 sau Ctrl+F. Veți auzi: „Introduceți textul de căutat, editare”.

Filtrați mesajele de e-mail

Pentru a lista de mesajele de e-mail într-un mod mai util, puteți să le filtrați sau să le sortați, de exemplu, după dată, mențiuni sau expeditor.

 1. În lista de mesaje, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Filtrare”, apoi apăsați bara de spațiu. Veți auzi: „Meniu contextual.”

 2. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți opțiunea pe care doriți să o selectați. Pentru a extinde opțiunile de meniu, apăsați bara de spațiu. Pentru a selecta o opțiune, apăsați bara de spațiu.

 3. Pentru a elimina un filtru, apăsați tasta Tab până când se aude filtrul curent, urmat de "Butonul restrânse, dezactivat," și apăsați bara de spațiu.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook Web App.

Deschiderea unei atașări

Atunci când cititorul de ecran citește un mesaj de e-mail din lista de mesaje și din panoul de citire, auziți un anunț dacă mesajul de e-mail conține atașări.

 1. În panoul de citire, în mesajul de e-mail, apăsați tasta Tab până când auziți numele și dimensiunea atașării.

 2. Apăsați o dată tasta Tab. Veți auzi: „Mai multe acțiuni, buton restrâns.”

 3. Pentru a extinde butonul, apăsați bara de spațiu. Veți auzi: „Meniu contextual.”

 4. Apăsați tasta săgeată în jos. Veți auzi: „Vizualizare, element de meniu.” Apăsați pe Enter. Atașarea se deschide.

Adăugarea unei atașări

Puteți să trimiteți fișiere precum CV-uri, buletine informative sau imagini drăguțe cu pisici ca fișiere OneDrive sau copii.

Adăugarea unui fișier din OneDrive

 1. Când compuneți un mesaj de e-mail nou, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Inserare”, apoi apăsați bara de spațiu. Veți auzi: „Casetă de dialog, alegeți un fișier.”

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți: „Adăugați un fișier, grup.” Focalizarea este pe folderul OneDrive.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când se aude opțiunea locație OneDrive care doriți să selectați, apoi apăsați Enter. Auziți "Fișier listă", și numărul de elemente.

 4. În lista de fișiere, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți numele fișierului pe care doriți să-l atașați. Fișierul este selectat automat.

 5. Apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Următorul”, apoi apăsați Enter.

 6. Pentru a atașa fișierul sub formă de copie sau ca fișier salvat în folderul Atașări de e-mail din OneDrive, apăsați tasta Tab până când auziți opțiunea pe care doriți să o selectați, apoi apăsați pe Enter.

Adăugarea unui fișier local de pe computerul dvs.

 1. Când compuneți un mesaj de e-mail nou, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Inserare”, apoi apăsați bara de spațiu. Veți auzi: „Casetă de dialog, alegeți un fișier.”

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți: „Grup.” Focalizarea este pe folderul OneDrive.

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Selectați fișierele de pe computer”, apoi apăsați Enter. Veți auzi: „Caseta de dialog Deschidere.” Se va deschide caseta de dialog Deschidere fișier Windows.

 4. Navigați la fișierul pe care doriți să-l atașați.

 5. Cu fișierul selectat, apăsați Alt+O.

Imprimarea unui e-mail

Puteți să imprimați e-mailul pe hârtie sau într-un fișier.

 1. În panoul de citire, în mesajul de e-mail, apăsați tasta Tab până când auziți: „Butonul Răspundeți tuturor.”

 2. Apăsați o dată tasta Tab. Veți auzi: „Mai multe acțiuni, buton restrâns.”

 3. Pentru a extinde butonul, apăsați bara de spațiu. Veți auzi: „Meniu contextual.”

 4. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Imprimare, element de meniu”, apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: „Fereastra Imprimare, Imprimantă.” Se deschide caseta de dialog Imprimare.

 5. În caseta de dialog, selectați opțiunile de imprimare. Pentru a naviga între opțiuni, apăsați tasta Tab. Pentru a extinde meniurile de opțiuni, apăsați bara de spațiu. Pentru a selecta o opțiune, apăsați pe Enter.

 6. Pentru a imprima, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Imprimare”, apoi apăsați pe Enter.

Solicitarea de mesaje de e-mail accesibile

În Outlook Web App, puteți lăsa persoanele de contact știu că preferați accesibile e-mailuri.

Ori de câte ori un expeditor utilizând Outlook Web App vă adaugă ca un destinatar pentru un mesaj de e-mail, expeditorul primește o notificare că preferați conținut accesibil și un link la verificatorul de accesibilitate. Dacă verificatorul găsește problemelor de accesibilitate în e-mailul, problemele vor fi listate, împreună cu instrucțiuni despre cum să le rezolva.

 1. Apăsați tasta Tab până când auziți „Utilizați săgeata în jos pentru a utiliza panoul Setări”, apoi apăsați tasta săgeată în jos.

 2. În panoul Setări, apăsați tasta Tab până când auziți „Link corespondență”, apoi apăsați pe Enter.

 3. Apăsați Shift+Tab până când auziți „General”, apoi apăsați tasta săgeată la dreapta.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Setări de accesibilitate”, apoi apăsați pe Enter.

 5. Apăsați tasta Tab până când auziți „Nebifat, Solicitați expeditorului să trimită conținut accesibil”, apoi apăsați bara de spațiu.

 6. Apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Salvare”, apoi apăsați pe Enter.

  Notă: Pentru a dezactiva această caracteristică, navigați la setările de accesibilitate așa cum este descris mai sus. Apăsați tasta Tab până când auziți „Bifat, Solicitați expeditorului să trimită conținut accesibil”, apoi apăsați bara de spațiu. Apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Salvare”, apoi apăsați pe Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Comenzi rapide de la tastatură în Outlook pe web

Utilizați un cititor de ecran să explorați și navigați Outlook Mail

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×