Office
Conectare

Vizualizarea și gestionarea obiectelor utilizând Panoul de navigare

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

În acest articol

Prezentare generală a panoului de navigare

Selectați o vizualizare de categorie

Afișarea și sortarea obiectelor

Găsirea obiectelor într-o bază de date

Crearea și modificarea categoriilor și grupurilor particularizate

Adăugarea obiectelor la un grup particularizat

Eliminarea și restaurarea comenzilor rapide din grupurile particularizate

Ascunderea categoriilor și grupurilor

Anularea ascunderii obiectelor și grupurilor

Panoul de navigare - prezentare generală

Panoul de navigare, nou în Microsoft Office Access 2007, este o locație centrală de unde se pot vedea și accesa ușor toate obiecte ale bazei de date, se pot executa rapoarte sau se pot introduce date direct în tabele. Panoul de navigare înlocuiește fereastra Bază de date din versiunile anterioare Access. Când se deschide o bază de date în Office Access 2007, Panoul de navigare se afișează în stânga spațiului de lucru sau a obiectelor deschise din baza de date.

Modul de afișare al Panoului de navigare se poate particulariza astfel:

Pentru a

Efectuați

Modificarea lățimii Panoului de navigare

Poziţionaţi indicatorul deasupra muchiei din dreapta a Panoului de navigare, apoi, când se transformă într-o săgeată cu două vârfuri, trageţi muchia pentru a mări sau reduce lăţimea.

Extinderea sau restrângerea Panoului de navigare

Faceți clic pe butonul deDeschidere/închidere bară de obturare Buton de deschidere/închidere bară de obturare pentru Panoul de navigare din Access , sau apăsați F11 pentru a comuta între vizualizări deschise sau închise panoul.

Panoul de navigare, afişat închis şi deschis

În Panoul de navigare, toate obiectele definite în baza de date sunt afișate drept categorii. În figura precedentă, Toate obiectele Access reprezintă categoria, iar Tabele, Interogări, Formulare și Rapoarte sunt grupurile. Fiecare categorie este organizată în grupuri și sunt afișate ca bare. Numele de grupuri se modifică pe baza vizualizării de categorie selectate, iar un grup poate să conțină unul sau mai multe obiecte de bază de date.

Începutul paginii

Selectarea unei vizualizări de categorie

Când se creează o nouă bază de date în Office Access 2007, numele de categorie afișat în Panoul de navigare este Toate tabelele. Access 2007 creează și o categorie denumită Particularizare cu ajutorul căreia se poate crea o vizualizare particularizată a obiectelor. În plus, Access 2007 furnizează alte trei vizualizări predefinite de categorii care pot fi selectate în funcție de modul în care doriți să fie afișate obiectele:

Categorie

Descriere

Tabele și vizualizări corelate

Se vizualizează modul în care tabelele sunt corelate cu celelalte obiecte din baza de date.

Tip obiect

Se vizualizează toate obiectele din baza de date, sortate după tip.

Data creării

și

Data modificării

Găseşte obiectele care sunt create sau modificate la o dată specificată sau într-un interval de date. Se pot filtra după Azi sau Toate datele. Aceste categorii afişează obiectele în ordine descrescătoare, de la data la care au fost create sau de la ultima modificare.

De exemplu, în baza de date eșantion Northwind 2007 instalată în Office Access 2007, dacă afișați categoria Toate tabelele, se poate vedea modul în care diversele obiecte sunt corelate cu un tabel. În această vizualizare, în cadrul fiecărui grup, tabelul este întotdeauna listat primul, urmat de toate obiectele care depind de datele din acel tabel. În următoarea figură, grupul Angajați afișează tabelul Angajați urmat de toate obiectele corelate cu tabelul Angajați și la fel se întâmplă și cu grupurile Expeditori și Clienți.

Panou de navigare arătând tabele în cadrul grupurilor şi obiectele corelate cu fiecare tabel

De fiecare dată când selectați o categorie predefinită, Access include un grup global care conține toate obiectele din baza de date. Grupul global al unei categorii se poate găsi ușor căutând cuvântul Toate în fața numelui grupului. De exemplu, dacă selectați categoria Tabele și vizualizări corelate, grupul global se numește Toate tabelele.

Începutul paginii

Afișarea și sortarea obiectelor

Modul în care obiectele din baza de date sunt afișate în Panoul de navigare se poate selecta. De exemplu, se poate include data creării sau a modificării, sau obiectele se pot afișa ca pictograme sau liste. Implicit, Access sortează obiectele în Panoul de navigare după tip, în ordine alfabetică crescătoare, dar sortarea se poate modifica după necesități. Pentru a specifica modul de afișare și sortare al obiectelor, procedați astfel:

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe partea de sus a Panoului de navigare pentru a afișa meniul de comenzi rapide, apoi alegeți una dintre următoarele alternative:

  • Pentru a modifica modul de afișare al obiectelor, indicați spre Vedere după, apoi faceți clic pe Detalii, Pictogramă sau Listă.

  • Pentru a vedea toate grupurile din baza de date, faceți clic pe Afișare totală grupuri.

  • Pentru a modifica ordinea de sortare a obiectelor, indicați spre Sortare după, apoi selectați o opțiune de sortare.

  • Pentru a sorta manual și a particulariza ordinea de sortare, faceți clic pe Sortare după, apoi pe Eliminare sortări automate.

Începutul paginii

Găsirea obiectelor într-o bază de date

În timp ce tastați text în caseta Căutare, Office Access 2007 caută în categorie orice grup care conține un obiect sau o comandă rapidă la un obiect care corespunde cu termenii căutării. Grupurile care nu conțin potriviri sunt restrânse.

Notă: Access caută obiecte numai în categoriile și grupurile care sunt afișate în momentul respectiv în Panoul de navigare.

Sfat: Pentru a căuta un anumit obiect în întreaga bază de date, selectați una dintre categoriile predefinite din Panoul de navigare, cum ar fi Tabele și vizualizări corelate sau Tip obiect. Acest lucru poate asigura că toate grupurile sunt vizibile în Panoul de navigare.

Utilizarea casetei Căutare pentru a găsi obiecte din baza de date sau comenzi rapide

 1. În cazul în care caseta Căutare nu este deja vizibilă în partea de sus a Panoului de navigare, faceţi clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceţi clic pe Bara de căutare.

 2. În caseta Bară de căutare, tastați parțial sau complet numele obiectului sau al comenzii rapide.

  Bara de căutare din Panoul de navigare

  În timp ce tastați caractere, Access caută și elimină titlurile de grup care nu conțin o potrivire.

 3. Pentru a efectua o altă căutare, faceți clic pe Golire șir de căutare Butonul Golire șir de căutare sau apăsați BACKSPACE pentru a șterge caractere, și apoi tastați textul nou pentru care doriți să căutați.

  Notă: Dacă goliţi caseta Bară de căutare, Panoul de navigare afişează din nou toate obiectele disponibile.

Începutul paginii

Crearea și modificarea categoriilor și grupurilor particularizate

Când creați o nouă bază de date fără a utiliza un șablon, Office Access 2007 creează automat o categorie particularizată, care afișează un grup care conține toate obiectele care sunt definite în baza de date. Aveți posibilitatea de a redefini categoria particularizată, de a crea mai multe grupuri în aceasta și de a asocia obiecte la aceste grupuri. Opțiunea de sortare implicită pentru grupuri este Toate tabelele.

Când vizualizaţi categorii şi grupuri particularizate în Panoul de navigare, vedeţi întotdeauna comenzile rapide la obiecte. Comenzile rapide pot fi uşor identificate după o mică săgeată situată în colţul stânga jos al pictogramei obiectului.

Comenzi rapide într-o vizualizare particularizată de categorie

Când deschideți o comandă rapidă, se deschide obiectul la care acesta indică. Dar dacă ștergeți comanda rapidă, Office Access 2007 nu șterge obiectul din baza de date la care indica această comandă rapidă. Comenzile rapide pot fi ascunse sau redenumite fără a modifica datele la care comenzile rapide indică în baza de date.

Un mod de a particulariza obiecte într-o bază de date este crearea de categorii particularizate. De exemplu, se poate crea o categorie particularizată când doriți să creați un formular cu anumite tipuri de butoane sau linkuri cu care se poate naviga în baza de date. Categoria particularizată creată se aplică numai bazei de date curente. Este imposibil transferul de categorii și grupuri particularizate la alte baze de date. O categorie particularizată se poate se poate crea prin redenumirea categoriei implicite Particularizare furnizată de Access sau prin crearea unei categorii particularizate noi. Limitarea numărului de categorii și grupuri particularizate în baza de date ușurează găsirea datelor.

Notă: Deși aveți posibilitatea să eliminați obiecte dintr-o categorie particularizată sau un grup particularizat, nu aveți posibilitatea să eliminați obiecte dintr-un grup predefinit sau o categorie predefinită.

Caseta de dialog Opţiuni navigare se utilizează pentru a crea şi gestiona categorii şi grupuri particularizate. Caseta de dialog afişează o listă cu toate categoriile care au fost definite în baza de date şi arată grupurile pentru o categorie selectată.

Crearea unei categorii particularizate

Când se creează o nouă categorie particularizată, se creează grupuri cu numele Obiecte neasociate și Grupare particularizată 1 pentru acea categorie. Office Access 2007 nu pune niciun obiect în grupul Obiecte neasociate. În schimb, toate obiectele dintr-o categorie care nu sunt asociate la un grup sunt afișate în grupul Obiecte neasociate din Panoul de navigare.

 1. Pentru a crea o categorie nouă, faceți clic cu butonul din dreapta în partea superioară a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Categorii, faceți clic pe Adăugare element.

  Sub Categorii, apare o nouă categorie în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Introduceți un nume pentru noua categorie, apoi apăsați ENTER.

Redenumirea unei categorii particularizate

Dacă este disponibilă o categorie particularizată, aceasta se poate redenumi în loc de a adăuga o nouă categorie particularizată.

 1. Pentru a redenumi o categorie particularizată, faceți clic cu butonul din dreapta pe meniul din partea de sus a panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Categorii, faceți clic pe Particularizat, apoi pe Redenumire element.

 3. Introduceți un nume nou pentru categorie, apoi apăsați ENTER.

După ce creați sau redenumiți o categorie particularizată, este necesar să creați grupuri particularizate sub fiecare categorie particularizată.

Access creează automat un grup Grupare particularizată 1 și un grup Obiecte neatribuite sub fiecare categorie nouă. Obiectele care nu sunt asociate unor grupuri sunt automat plasate în grupul Obiecte neatribuite. Aveți posibilitatea fie să creați un nou grup particularizat, fie să redenumiți grupul Grupare particularizată 1 cu numele ales.

Crearea unui grup particularizat

 1. Pentru a crea un nou grup particularizat, faceți clic cu butonul din dreapta în partea superioară a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni navigare.

 2. Sub Grupuri pentru nume categorie, faceți clic pe Adăugare grup.

 3. Introduceți un nume pentru noul grup, apoi apăsați ENTER.

Redenumirea unui grup particularizat

 1. Pentru a redenumi un grup particularizat, faceți clic cu butonul din dreapta pe meniul din partea de sus a panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. Sub Grupuri pentru nume categorie, faceți clic pe grupul particularizat, apoi pe Redenumire grup.

 3. Introduceți un nou nume pentru grup, apoi apăsați ENTER.

După crearea unui grup particularizat într-o categorie particularizată, adăugați sau mutați obiecte, cum ar fi tabele, în grupul particularizat.

Începutul paginii

Adăugarea de obiecte la un grup particularizat

La un grup particularizat se pot adăuga obiecte în câteva moduri diferite, cum ar fi glisarea unui obiect pentru a crea o comandă rapidă, copierea și lipirea sau importul de obiecte din surse externe. Dar dacă alegeți să decupați un obiect dintr-un grup, aveți grijă că acest lucru poate produce probleme. Nu recomandăm decuparea unui obiect, deoarece o bază de date este un set de componente care funcționează împreună, iar dacă un obiect este șters din acel set de componente, poate deteriora parțial sau total funcționarea bazei de date.

 • Pentru a adăuga sau muta obiectele din baza de date într-un grup particularizat, faceţi clic pe săgeata orientată în jos aflată în partea de sus a panoului de navigare, apoi faceţi clic pe grupul particularizat pe care l-aţi creat.

 • Sub Obiecte neatribuite, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiectul pe care doriți să îl adăugați sau să îl mutați.

 • Faceți clic pe Adăugare la grup în meniul de comenzi rapide, apoi faceți clic pe grupul particularizat la care doriți să adăugați obiectul.

Copierea și lipirea obiectelor

 • În panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiectul pe care doriți să îl copiați, apoi pe Copiere.

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe grup în panoul de navigare, unde doriți să lipiți obiectul, apoi pe Lipire. De asemenea, obiectul poate fi lipit în panoul de navigare al altei baze de date care este deschisă în Office Access 2007.

Importul de tabele din alte baze de date sau importul de date din alte programe (cum ar fi fișiere text și registre de lucru Microsoft Office Excel) reprezintă o altă modalitate de a adăuga obiecte la baza de date. Pentru mai multe informații despre modul de a importa date externe, consultați linkurile din secțiunea Vedeți și a acestui articol.

Începutul paginii

Eliminarea și restaurarea comenzilor rapide din grupurile particularizate

Când vedeţi obiecte particularizate în panoul de navigare, priviţi de fapt comenzi rapide la aceste obiecte. O pictogramă de obiect cu o săgeată mică alături de colţul său din stânga jos indică o comandă rapidă sau un indicator către obiectul real.

Comenzi rapide într-o vizualizare particularizată de categorie

Dacă eliminați sau ștergeți o comandă rapidă din Panoul de navigare, eliminați doar indicatorul către acel obiect, nu eliminați și obiectul din baza de date. Când comanda rapidă la un obiect este eliminată dintr-un grup particularizat din Panoul de navigare, referința la obiect este eliminată din grupul particularizat, iar obiectul apare în grupul Obiecte neatribuite din Panoul de navigare.

 • Pentru a elimina o comandă rapidă, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect în Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Eliminare.

 • Pentru a restaura comanda rapidă pentru obiect, glisați obiectul, din grupul Obiecte neatribuite din Panoul de navigare, în grupul particularizat.

Important: Cu toate că grupurile predefinite şi particularizate se pot şterge (adică eliminate definitiv), nu recomandăm acest lucru, deoarece poate provoca probleme în baza de date. Bazele de date sunt componente care funcţionează intercorelat, iar dacă un obiect este şters din acel set de componente, poate deteriora parţial sau total funcţionarea bazei de date.

Începutul paginii

Ascunderea categoriilor și grupurilor

Ascunderea unui obiect sau a unui grup poate fi o opțiune mai potrivită decât ștergerea, atunci când obiectul sau grupul nu este utilizat sau dacă doriți să restricționați accesul la acesta. Ascunderea unui obiect nu modifică baza de date, pe când ștergerea unui obiect sau a unui grup (chiar dacă pare a fi o dublură) poate deteriora parțial sau total funcționarea bazei de date.

Pentru a ascunde un obiect sau un grup în Panoul de navigare, alegeți una dintre următoarele variante:

 • Pentru a ascunde un obiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect, apoi faceți clic pe Se ascunde în acest grup.

 • Pentru a ascunde un grup întreg, faceți clic cu butonul din dreapta pe grup, apoi pe Ascundere.

Pentru a ascunde un obiect sau un grup care apare estompat în Panoul de navigare, procedați astfel:

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 2. În caseta de dialog Opțiuni de navigare, debifați caseta de selectare Afișare obiecte ascunse, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Anularea ascunderii obiectelor și grupurilor

Pentru a afișa obiectele sau grupurile ascunse, fără a oferi acces la ele, procedați astfel:

 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe bara de meniu din partea de sus a Panoului de navigare, apoi faceți clic pe Opțiuni de navigare.

 • În caseta de dialog Opțiuni de navigare, debifați caseta de selectare Afișare obiecte ascunse, apoi faceți clic pe OK.

Dacă obiectele şi grupurile ascunse apar estompate în Panoul de navigare, acestea nu sunt activate. Pentru ca aceste obiecte sau grupuri estompate să fie disponibile în Panoul de navigare, procedaţi astfel:

 • Pentru a activa un obiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiect, apoi faceți clic pe Se afișează în acest grup.

 • Pentru a anula ascunderea unui grup, faceți clic cu butonul din dreapta pe grup, apoi faceți clic pe Reafișare.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×