Conectare

Verificarea ortografică și gramaticală într-o altă limbă

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Fiecare versiune de limbă Microsoft Office include instrumente, cum ar fi dicționare și gramatică reguli, pentru mai multe limbi de verificare. Pentru a vedea ce limbi sunt incluse în fiecare versiune de Microsoft Office 2010, consultațisuitele Office 2010: versiuni localizate . Dacă versiunea de Microsoft Office nu include o limbă în care doriți să îl utilizați, poate doriți să obțineți un pachet lingvistic Microsoft Office. Pentru mai multe informații, consultați determinarea dacă aveți nevoie de un pachet lingvistic sau un pachet de interfață.

Note : 

Ce intenționați?

Verificarea ortografică și gramaticală într-o altă limbă

Adăugarea de limbi de dicționar suplimentare

Mai multe informații

Verificarea ortografică și gramaticală într-o altă limbă

Dacă ați creat un document care conține text în limbi diferite, veți dori să utilizați dicționare adecvate pentru a verifica ortografia fiecărei limbi pe care ați inclus-o. Pentru a face acest lucru, trebuie să indicați limba textului dvs. astfel încât să se utilizeze dicționarul limbii corecte atunci când rulați verificatorul ortografic.

Ce program Office 2010 utilizați?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Adăugarea de limbi de dicționar suplimentare

Access

Important : Limba dicționarului se aplică pentru întreaga bază de date și nu poate fi definită pentru înregistrări sau câmpuri individuale. Dacă baza de date conține cuvinte din mai multe limbi, trebuie să verificați ortografia într-o singură limbă, apoi să repetați procesul pentru fiecare limbă de dicționar suplimentară în baza de date.

Stabilirea limbii dicționarului

Pentru a schimba limba dicționarului pentru o bază de date în timp ce efectuați verificarea ortografică, procedați astfel:

 1. În fila Pornire, în grupul Înregistrări, faceți clic pe Corectare ortografică.

  Ortografie în fila Pornire Access panglică

 2. În lista Limbă dicționar, confirmați că este selectată limba corectă a dicționarului. În caz contrar, faceți clic pe limba dicționarul pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

  Note : 

  • Lista Limbă dicționar apare doar în cazul în care verificatorul ortografic nu recunoaște un cuvânt.

  • Dacă schimbați limba dicționarului, trebuie să închideți caseta de dialog Corectare ortografică, apoi să reporniți verificatorul ortografic.

 3. Faceți clic pe Închidere pentru a închide verificatorul ortografic, apoi faceți clic din nou pe Corectare ortografică pentru a porni verificatorul ortografic cu noua limbă de dicționar pe care ați selectat-o.

  Note : 

  • De fiecare dată când schimbați limba dicționarului și rulați verificatorul ortografic, orice cuvânt care nu este în limba dicționarului selectată se marchează ca incorect, deci trebuie să vă amintiți ce limbi ați verificat deja.

  • Un pachet lingvistic sau un pachet de instrumentul de verificare poate fi necesar dacă limba de dicționar pe care doriți să îl utilizați nu este listată. Pentru mai multe informații, consultați determinarea dacă aveți nevoie de un pachet lingvistic sau un pachet de interfață.

Verificarea ortografică

În fila Pornire, în grupul Înregistrări, faceți clic pe Corectare ortografică.

Notă : Comanda Corectare ortografică poate să nu fie disponibilă în toate vizualizările. Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

Excel

Stabilirea limbii dicționarului

Important : Limba dicționarului se aplică pentru întregul registru de lucru și nu poate fi definită pentru registre de lucru sau celule individuale. Dacă registrul de lucru conține cuvinte din mai multe limbi, trebuie să verificați ortografia într-o singură limbă, apoi să repetați procesul pentru fiecare limbă de dicționar suplimentară în registrul de lucru.

Pentru a schimba limba dicționarului pentru un registru de lucru și a efectua verificarea ortografică, procedați astfel:

 1. În fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică.

  Ortografie în fila Pornire a Panglicii Excel

 2. În lista Dictionary language, confirmați că este selectată limba corectă a dicționarului. În caz contrar, faceți clic pe limba dicționarul pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

  Note : 

  • Lista Dictionary language apare doar în cazul în care verificatorul ortografic nu recunoaște un cuvânt.

  • Dacă schimbați limba dicționarului, trebuie să închideți caseta de dialog Spelling, apoi să reporniți verificatorul ortografic.

 3. Faceți clic pe Închidere pentru a închide verificatorul ortografic, apoi faceți clic pe Corectare ortografică din nou pentru a porni verificatorul ortografic cu noua limbă de dicționar pe care ați selectat-o.

Verificarea ortografică

 • Pentru a verifica ortografia unei celule individuale sau a unei colecții de celule, selectați celulele pe care doriți să le verificați, apoi, în fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică.

 • Pentru a verifica ortografia întregii foi de lucru, în fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică. Nu este necesar să selectați o celulă sau o colecție de celule.

Notă : Verificatorul ortografic utilizează limba dicționarului specificată, dacă este disponibilă, pentru a verifica ortografia în celulele selectate sau în foaia de lucru selectată. Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

OneNote

Important : Aveți posibilitatea să verificați ortografia textului scris în mai multe limbi pe aceeași pagină într-o singură trecere cu verificatorul ortografic, dar trebuie să selectați mai întâi limba de verificare pentru fiecare secțiune de text scrisă într-o limbă diferită decât cea pe care o utilizați de obicei.

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text și a verifica ortografia, procedați astfel:

 1. Selectați textul pentru care doriți să setați limba.

 2. Pe fila revizuire , în grupul limbă , faceți clic pe limbăși apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare Limbă în fila Revizuire a Panglicii OneNote.

 3. În panoul Setare limbă de verificare, verificați dacă limba corectă este asociată cu textul. În caz contrar, trebuie să selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar.

 4. Faceți clic în notă pentru a închide panoul dicționarului.

 5. Repetați pașii 1-4 pentru fiecare secțiune de text pe care doriți să o verificați.

Verificarea ortografică

În fila Revizuire, faceți clic pe Corectare ortografică.

Notă : Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

Outlook

Important : Dacă utilizați Outlook Express 6.0 și, apoi instalat Office 2010 și acum franceză este limba de verificare ortografică doar disponibile, trebuie să utilizați un verificator ortografic de la terți pentru limbi suplimentare. Pentru mai multe informații, consultați verificarea ortografică problemele cu Outlook Express 6.0.

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text, procedați astfel:

 1. Într-un mesaj nou de e-mail, selectați textul pe care doriți să îl verificați.

 2. Pe fila revizuire , în grupul verificare , faceți clic pe săgeata de sub limbăși apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare. Limbă din fila Revizuire a Panglicii unui mesaj Outlook

 3. În caseta de dialog Limbă, verificați dacă limba corectă este asociată cu textul. În caz contrar, selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar și pentru alte instrumente de verificare. Dacă nu vedeți limba pe care o doriți, defilați până la sfârșitul listei.

  Notă : Dacă limba pe care doriți să o folosiți este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, aceasta înseamnă că instrumentele de verificare, cum ar fi dicționarul și verificatorul ortografic, sunt instalate pentru acea limbă. Dacă limba pe care o doriți nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, instrumentele de verificare pentru acea limbă nu sunt disponibile și nu este posibil să verificați ortografia și gramatica pentru acea limbă.

Sfat : Pentru a specifica limba dicționarului pentru un mesaj nou înainte de a tasta orice text, poziționați cursorul în corpul mesajului nou, urmați pașii 2 și 3, tastați mesajul de e-mail, apoi verificați ortografia așa cum este descris în secțiunea Verificarea ortografică și gramaticală Outlook de mai jos.

Verificarea ortografică și gramaticală

Pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Corectare ortografică și gramaticală.

Notă : Verificatorul ortografic utilizează limba dicționarului specificată, dacă este disponibilă, pentru a verifica ortografia și gramatica textului sau elementului Outlook selectat. Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

PowerPoint

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru textul din prezentare, procedați astfel:

 1. Selectați textul pe care doriți să îl verificați.

 2. Pe fila revizuire , în grupul limbă , faceți clic pe limbăși apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare Setare limbă din fila Revizuire a Panglicii PowerPoint.

 3. În caseta de dialog Limbă, verificați dacă limba corectă este asociată cu textul. În caz contrar, selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar.

  Notă : În cazul în care limba este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, aceasta înseamnă că dicționarul și verificatorul ortografic sunt instalate pentru acea limbă. Dacă limba pe care o doriți nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, dicționarul pentru acea limbă nu este disponibil și nu este posibil să verificați ortografia pentru acea limbă.

 4. Repetați pașii 1-3 pentru fiecare secțiune de text pe care doriți să o verificați.

Verificarea ortografică

În fila Review, în grupul Proofing, faceți clic pe Spelling.

Notă : Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

Project

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text și a verifica ortografia în paginile proiectului, procedați astfel:

 1. În fila proiect , în grupul verificare , faceți clic pe Corectare ortografică Butonul corectare ortografică Panglica proiect.

 2. În lista Dictionary language, confirmați că este selectată limba corectă a dicționarului. În caz contrar, faceți clic pe limba dicționarul pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe OK.

  Note : 

  • Lista Dictionary language apare doar în cazul în care verificatorul ortografic nu recunoaște un cuvânt.

  • Dacă schimbați limba dicționarului, trebuie să închideți caseta de dialog Spelling, apoi să reporniți verificatorul ortografic.

 3. Faceți clic pe Close pentru a închide verificatorul ortografic, apoi faceți clic pe Spelling pentru a porni verificatorul ortografic cu noua limbă de dicționar pe care ați selectat-o.

Verificarea ortografică

În fila Project, în grupul Proofing, faceți clic pe Spelling.

Notă : Dacă nu este disponibilă comanda Spelling, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

Publisher

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text și a verifica ortografia, procedați astfel:

 1. Selectați textul pentru care doriți să setați limba.

 2. Pe fila revizuire , în grupul limbă , faceți clic pe săgeata de sub Corectare ortograficăși apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare Butonul Limbă din Panglica Publisher.

 3. În caseta de dialog Limbă, verificați dacă limba corectă este asociată cu textul. În caz contrar, selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar și pentru alte instrumente de verificare. Dacă nu vedeți limba pe care o doriți, continuați să defilați până când o găsiți.

 4. Repetați pașii 1-3 pentru fiecare secțiune de text pe care doriți să o verificați.

Verificarea ortografică

În fila Pornire, faceți clic pe Corectare ortografică.

Notă : Dacă nu este disponibilă comanda Corectare ortografică, apăsați F7 pentru a porni verificatorul ortografic.

Înapoi la lista de programe Office

SharePoint Workspace

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare în SharePoint Workspace, mai întâi trebuie să începeți o sesiune de verificare ortografică:

 1. Deschideți un element într-un instrument de spațiu de lucru pentru editare și faceți clic într-un câmp de tip text îmbogățit.

 2. În fila Pornire, faceți clic pe Corectare ortografică sau apăsați F7.

 3. Dacă programul găsește greșeli de ortografie, se deschide caseta de dialog Corectare ortografică.

  Dacă programul nu găsește nicio greșeală de ortografie, trebuie să adăugați un cuvânt scris greșit în următorul câmp de tip text îmbogățit, pentru a forța deschiderea casetei de dialog Corectare ortografică.

 4. Faceți clic pe Opțiuni.

 5. Faceți clic pe lista verticală Limbă dicționar, apoi faceți clic pe limba pe care doriți să o setați ca limbă de verificare.

  Dacă nu vedeți limba pe care doriți să o setați ca limbă de verificare, este posibil să o instalați așa cum se descrie în Setarea limbilor pentru editare, afișare și Ajutor.

 6. Faceți clic pe OK.

Înapoi la lista de programe Office

Visio

Verificatorul ortografic utilizează limba dicționarului care se potrivește cu limba asociată cu fiecare bloc de text. Dacă diagrama conține blocuri de text în limbi diferite, trebuie să setați limba corespunzătoare pentru fiecare bloc de text.

De exemplu, dacă o pagină a textului în franceză și spaniolă și doriți să Verificați ortografia utilizând dicționare corespunzătoare, trebuie să setați textul franceză ca franceză și spaniolă text ca spaniolă. Dacă versiunea de Office 2010 nu include dicționarul pentru limbile pe care doriți să îl utilizați, puteți obține mai multe informații la determinarea dacă aveți nevoie de un pachet lingvistic sau un pachet de interfață.

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text și a verifica ortografia în publicație, procedați astfel:

 1. Selectați blocul de text pe care doriți să îl verificați.

 2. Pe fila revizuire , în grupul limbă , faceți clic pe limbăși apoi faceți clic pe Setare limbă de verificare Butonul de limba Visio panglică.

 3. În caseta Language, verificați dacă limba corectă este asociată cu blocul de text. În caz contrar, selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar.

 4. Urmați pașii 1-3 pentru fiecare bloc de text pe care doriți să îl verificați.

Verificarea ortografică

În fila Review, în grupul Proofing, faceți clic pe Spelling.

Notă : Verificatorul ortografic utilizează limba dicționarului specificată, dacă este disponibilă, pentru a verifica ortografia fiecărui bloc de text.

Înapoi la lista de programe Office

Word

Setarea limbii de verificare

Pentru a seta limba de verificare pentru text și a verifica ortografia în document, procedați astfel:

 1. Selectați textul pe care doriți să îl verificați.

 2. Pe fila revizuire , în grupul limbă , faceți clic pe limbăși faceți clic pe Setare limbă de verificare Butonul limbă din panglica Word.

 3. În caseta de dialog Limbă, verificați dacă limba corectă este asociată cu textul. În caz contrar, selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru dicționar și pentru alte instrumente de verificare.

  În cazul în care limba este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, aceasta înseamnă că instrumentele de verificare, cum ar fi verificatorul ortografic sunt instalate pentru acea limbă. Dacă limba pe care o doriți nu este precedată de pictograma Ortografie și gramatică, dicționarul pentru acea limbă nu este disponibil și nu este posibil să verificați ortografia și gramatica pentru acea limbă.

 4. Urmați pașii 1-3 pentru fiecare secțiune de text care este în altă limbă.

Verificarea ortografică și gramaticală

În fila Revizuire, faceți clic pe Ortografie și gramatică.

Notă : Verificatorul ortografic utilizează limba dicționarului specificată, dacă este disponibilă, pentru a verifica ortografia fiecărei porțiuni de text.

Înapoi la lista de programe Office

Începutul paginii

Adăugarea de limbi de dicționar suplimentare

Limbile dicționarului inclus cu instrumentele de verificare depind de limbi incluse în versiunea de Office 2010limbă. Dacă limba pe care o doriți nu este listat în caseta de dialog Setarea limbi cu o Buton WordArt înainte de numele său, acel dicționar nu este disponibilă. Poate fi necesar pentru a obține un pachet lingvistic sau un pachet de interfață. Puteți obține mai multe informații despre determinarea dacă aveți nevoie de un pachet lingvistic sau un pachet de interfață.

Începutul paginii

Mai multe informații

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.Au fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!