Verificarea compatibilității Web: erori de interogare

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol listează erorile de interogare pe care este posibil să le întâmpinați când executați Verificatorul de compatibilitate și furnizează informații care vă pot ajuta să rezolvați erorile.

Pentru informații generale despre erorile de verificatorul de compatibilitate, consultați articolul de compatibilitate Web verificare erori generale.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Textul erorii    Interogarea este incompatibilă Web.

Ce înseamnă    Trebuie să verificați problemele de compatibilitate Web din interogare.

Ce se poate face    Creați din nou interogarea utilizând proiectantul de interogări. Pentru mai multe informații despre cum să utilizați proiectantul de interogări pentru a crea o interogare web, consultați introducere în interogări.

Începutul paginii

ACCWeb102014

Textul erorii    SQL este incompatibil cu Web.

Ce înseamnă    Pot exista mai multe motive pentru care primiți această eroare. Este posibil să fie îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Efectuați o referire la obiecte Web incompatibile.

 • Efectuați o referire la expresii Web incompatibile.

Pentru mai multe informații despre cum să creați expresii, consultați crearea unei expresii.

Ce se poate face     Luați în considerare utilizarea proiectantul de interogări web pentru a crea interogările care sunt compatibile web. Pentru mai multe informații despre proiectarea interogărilor pentru Web, consultați introducere în interogări.

Începutul paginii

ACCWeb103013

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece rezultatele interogării conțin mai multe câmpuri cu același nume.

Ce înseamnă    Mai multe câmpuri au același nume.

Ce se poate face    Verificați dacă există nume de câmp dublură și schimbați dublurile cu nume de câmpuri distincte.

Începutul paginii

ACCWeb103079

Textul erorii    Nepotrivire de tip în expresie.

Ce înseamnă    Tipurile de pe fiecare parte a asocierii sunt incompatibile sau tipurile de câmpuri comparate sunt incompatibile. De exemplu, nu se pot compara sau asocia un număr și un text.

Ce se poate face    Asigurați-vă că părțile asocierii sunt compatibile. De exemplu, asociați tipul text cu tipul text și tipul număr cu tipul număr. Dacă nu efectuați o asociere, verificați dacă nu cumva comparați tipuri de câmp incompatibile.

Începutul paginii

ACCWeb103900

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web.

Ce înseamnă    Access nu a reușit să publice interogarea, deoarece utilizează un tip de interogare neacceptat, expresii neacceptate, criterii neacceptate sau alte caracteristici care nu sunt acceptate pe Web.

Ce se poate face    Utilizați proiectantul de interogări Access pentru a proiecta din nou interogarea.

Începutul paginii

ACCWeb103901

Textul erorii    Definiția interogării este nevalidă, astfel încât obiectul interogare nu se poate crea.

Ce înseamnă    Serverul nu a reușit să analizeze interogarea, din cauza unei erori neașteptate în definiția interogării.

Ce se poate face    Utilizați proiectanții Access pentru a proiecta din nou interogarea.

Începutul paginii

ACCWeb103902

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece utilizează un tip de interogare neacceptat, expresii neacceptate, criterii neacceptate sau alte caracteristici care nu se acceptă pe Web.

Ce înseamnă    Interogarea conține expresii incompatibile Web. Această eroare se poate produce fie din cauza unei restricții la server, fie din cauză că o expresie nu se poate muta pe server.

Ce se poate face    Eliminarea expresii care nu sunt compatibile web. Pentru mai multe informații despre expresiile sunt corecte despre interogări, consultați crearea unei expresii.

Începutul paginii

ACCWeb103903

Textul erorii    Definiția interogării este nevalidă, astfel încât obiectul interogare nu se poate crea.

Ce înseamnă    Una dintre valorile atributelor este incompatibilă Web.

Ce se poate face    Asigurați-vă că următoarele condiții sunt setate corect:

 • Atributul nume nu conține niciunul dintre următoarele elemente:

Semnul egal la început

=

Punct

.

Semn de exclamare

!

Paranteze pătrate

[]

Spațiu inițial

Caractere care nu se imprimă

De exemplu: <Enter> or <TAB>

Oricare dintre următoarele simboluri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atributul nume are între un caracter și 64 de caractere lungime.

 • Atribut legendă: orice șir de până la 1024 caractere.

Începutul paginii

ACCWeb103904

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece conține o subinterogare.

Ce înseamnă    Interogarea conține o subinterogare. Subinterogările nu sunt acceptate pe server.

Ce se poate face    Modificați interogarea astfel încât să nu mai conțină o subinterogare.

Începutul paginii

ACCWeb103905

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece se bazează pe altă interogare care nu este compatibilă Web.

Ce înseamnă    Interogarea fie conține o interogare imbricată ca intrare care nu se poate reprezenta pe server, fie conține o sursă de intrare care nu s-a găsit.

Ce se poate face   

 • Asigurați-vă că interogarea imbricată este validă.

 • Utilizați proiectanții de interogări Access pentru a crea o interogare imbricată validă.

 • Asigurați-vă că tabelul sau interogarea sursă a interogării există în baza de date.

Începutul paginii

ACCWeb103906

Textul erorii    Definiția interogării este nevalidă, astfel încât obiectul interogare nu se poate crea.

Ce înseamnă    Tabelul sursă sau interogarea sursă a coloanelor selectate sau a coloanelor după care se face ordonarea nu pot fi găsite.

Ce se poate face    Asigurați-vă că tabelul sau interogarea sursă a coloanei există în baza de date Access.

Începutul paginii

ACCWeb103907

Textul erorii     Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece nu include toate câmpurile din rezultatele sale.

Ce înseamnă    Nu este selectată nicio coloană în interogare.

Ce se poate face    Selectați sau specificați cel puțin o coloană de ieșire în interogare.

Începutul paginii

ACCWeb103908

Textul erorii     Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece afișează prea multe câmpuri în rezultatele sale.

Ce înseamnă     Sursa interogării are prea multe coloane.

Ce se poate face     Aceasta poate fi dificil de rezolvat și este posibil să trebuiască să examinați tabelele sursă. Un tabel nu poate avea mai mult de:

 • JET_ccolFixedMost coloane fixe.

 • JET_ccolVarMost coloane cu lățime variabilă.

 • JET_ccolTaggedMost coloane etichetate.

Începutul paginii

ACCWeb103916

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece se bazează pe o clauză ORDER BY care nu este acceptată pe Web.

Ce înseamnă    Este îndeplinită una sau mai multe dintre următoarele condiții:

 • Numele unui element order by este nevalid.

 • Numele tabelului sursă este nevalid.

 • Ordinea de sortare este setată la o opțiune diferită de crescătoare sau descrescătoare.

 • Expresia este nevalidă.

Ce se poate face    Asigurați-vă că sunt setate corect următoarele condiții:

 • Atributul nume nu conține niciunul dintre următoarele elemente:

Semnul egal la început

=

Punct

.

Semn de exclamare

!

Paranteze pătrate

[]

Spațiu inițial

Caractere care nu se imprimă

De exemplu: <Enter> or <TAB>

Oricare dintre următoarele simboluri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atributul nume are între un caracter și 64 de caractere lungime.

 • Expresia este o expresie validă.

Începutul paginii

ACCWeb103918

Textul erorii     Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece specifică un tip de JOIN care nu este acceptat pe Web.

Ce înseamnă    Serverul nu acceptă interogările care au asocieri multiple între două tabele (asocieri multicâmp).

Ce se poate face    Asigurați-vă că asocierile utilizează numai un câmp pe tabel.

Începutul paginii

ACCWeb103926

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece nu specifică tabelul pentru SELECT FROM.

Ce înseamnă     Interogarea nu are tabele de intrare (lipsește clauza FROM).

Ce se poate face    Asigurați-vă că interogarea are specificată o coloană de intrare.

Începutul paginii

ACCWeb103927

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece rezultatele interogării conțin mai multe câmpuri cu același nume.

Ce înseamnă    Ați specificat același nume pentru mai multe câmpuri.

Ce se poate face    Verificați dacă există nume de câmp dublură și schimbați dublurile cu nume de câmpuri distincte.

Începutul paginii

ACCWeb103928

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece unii dintre parametri nu se pot transforma pentru utilizare pe Web.

Ce înseamnă    Tipul sau numele parametrului este nevalid.

Ce se poate face    Asigurați-vă că numele și tipul parametrului sunt valide.

 • Atributul nume nu conține:

Semnul egal la început

=

Punct

.

Semn de exclamare

!

Paranteze pătrate

[]

Spațiu inițial

Caractere care nu se imprimă

De exemplu: <Enter> or <TAB>

Oricare dintre următoarele simboluri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atributul nume are între un caracter și 64 de caractere lungime.

Următoarele tipuri sunt valide:

Text (până la 255 de caractere)

Numere

Boolean

DataOra

Monedă

Începutul paginii

ACCWeb103930

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece unii dintre parametri sunt afișați ca niște câmpuri de rezultate sau sunt utilizați în instrucțiuni ORDER BY.

Ce înseamnă    Interogarea are un parametru care fie este proiectat ca un parametru scalar, fie este utilizat într-o instrucțiune ORDER BY.

Aceasta se poate întâmpla dacă un parametru este utilizat fie ca o coloană proiectată (Exemplu: select param1 from Tabel1) sau ca o coloană ORDER BY (Exemplu: select * from tabel1 and order by câmp1= param).

Ce se poate face    Evitați să utilizați parametri care sunt coloane proiectate sau coloane order by.

Începutul paginii

ACCWeb103938

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web.

Ce înseamnă    Există două câmpuri cu același nume, iar Access nu a reușit să creeze aliasuri valide pentru acestea.

Ce se poate face    Verificați dacă există nume de câmp dublură și schimbați dublurile cu nume de câmpuri distincte.

Începutul paginii

ACCWeb103939

Textul erorii    Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web.

Ce înseamnă    Interogarea are un alias mai mare de 64 de caractere.

Ce se poate face    Asigurați-vă că aliasul utilizat în interogare este mai mic sau egal cu 64 de caractere.

Începutul paginii

ACCWeb103940

Textul erorii    Access nu a reușit să efectueze conversia interogării pentru utilizarea pe Web deoarece specifică un tip de JOIN care nu este acceptat pe Web.

Ce înseamnă    Serverul nu acceptă interogările care au asocieri multiple în același tabel (asocieri multicâmp).

Ce se poate face    Asigurați-vă că utilizați numai un câmp pentru fiecare tabel.

Începutul paginii

ACCWeb103942

Textul erorii     Access nu a reușit conversia interogării pentru a se utiliza pe Web, deoarece conține o asociere ciclică.

Ce înseamnă    Asocierile dintre tabelele din interogare provoacă o asociere circulară între tabele, care împiedică Access să efectueze conversia interogării pentru utilizarea pe Web.

Ce se poate face     Eliminați asocierile între tabele, astfel încât să fie eliminate asocierile ciclice.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×