Utilizarea unui cititor de ecran pentru a organiza blocnotesuri, secțiuni și pagini în OneNote

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a organiza blocnotesuri, secțiuni și pagini în OneNote

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați OneNote 2016 cu tastatura și Naratorul, cititorul de ecran încorporat din Windows, pentru a organiza informațiile din blocnotesurile care conțin pagini, secțiuni și grupuri de secțiuni. Puteți adăuga pagini, secțiuni și blocnotesuri suplimentare atunci când aveți nevoie de ele și puteți chiar să le redenumiți, să le mutați sau să le ștergeți.

Note : 

În acest articol

Deschiderea OneNote

Pentru a deschide OneNote, apăsați tasta siglă Windows+Shift+N.

Crearea unui blocnotes

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+G pentru a deschide navigarea în blocnotesuri.

 2. Apăsați Shift+Tab în mod repetat până când auziți „Adăugați un buton Blocnotes”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Se deschide o fereastră nouă unde fila Nou a meniului Fișier este deja selectată. Naratorul anunță „Element Filă nouă”. Pe această filă puteți selecta numele și locația de stocare a blocnotesului.

 3. Apăsați săgeata spre dreapta o dată pentru a trece la secțiunea de selectare a locației de pe fila Nou. Apoi utilizați tastele săgeată în sus sau în jos pentru a vă deplasa între locații. Naratorul anunță locațiile pe măsură ce vă deplasați. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta.

 4. După ce ați selectat o locație, focalizarea se mută la câmpul Nume blocnotes. Tastați un nume pentru blocnotes și apăsați Enter. Blocnotesul se creează și cursorul este amplasat în câmpul de titlu pagină din Secțiune nouă 1 din blocnotes.

  Notă : Dacă salvați în OneDrive sau în altă locație online, poate fi necesar să vă conectați, dacă nu ați făcut deja acest lucru.

Crearea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, pentru a crea o secțiune nouă, apăsați Ctrl+T.

 2. Secțiunea este creată, cursorul este plasat pe fila secțiunii și puteți tasta un nume pentru secțiune.

 3. Când ați terminat, apăsați Enter. Secțiunea este denumită, iar cursorul este mutat în câmpul titlului de pagină.

Crearea unui grup de secțiuni

Grupurile de secțiuni vă pot ajuta să mențineți împreună secțiunile asociate.

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a deschide navigarea între secțiuni.

 2. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual.

 3. Apăsați săgeata în jos în mod repetat până când auziți naratorul că anunță „Element de meniu Grup de secțiuni nou”. În JAWS, veți auzi: „Grup nou de secțiuni”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Naratorul anunță: „Pagină nouă creată, Fereastra OneNote, Editare, Grup nou de secțiuni”.

 4. Tastați un nume pentru grupul de secțiuni și apăsați Enter.

  Grupul de secțiuni este creat și acum puteți adăuga secțiuni pentru grup.

Crearea unei pagini

 1. Într-o secțiune în care doriți să adăugați pagina, apăsați Ctrl+N.

 2. Se creează o pagină nouă, cursorul este plasat în câmpul titlului de pagină și puteți tasta titlul.

Redenumirea unui blocnotes

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+G pentru a deschide navigarea în blocnotesuri.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la blocnotesul pe care doriți să-l redenumiți.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță „Meniu”.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos în mod repetat, până când auziți: „Element de meniu Proprietăți”. În JAWS, veți auzi: „Proprietăți”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta.

 5. Se deschide caseta de dialog Proprietăți blocnotes, iar focalizarea este în câmpul Nume afișat. Tastați un nume nou și apăsați Enter. Blocnotesul este redenumit.

Redenumirea unei secțiuni sau a unui grup de secțiuni

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea în secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată la dreapta și la stânga pentru a naviga la secțiunea sau la grupul de secțiuni pe care doriți să-l redenumiți.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță: „Redenumiți elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Redenumire”.

 4. Apăsați bara de spațiu. Naratorul anunță „Editare” și numele secțiunii. În JAWS, auziți numele secțiunii.

 5. Tastați un nume nou și apăsați Enter. Secțiunea este redenumită.

Redenumirea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Alt+G pentru a deschide navigarea în pagină.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la pagina pe care doriți s-o redenumiți.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță: „Redenumiți elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Redenumire”.

 4. Apăsați bara de spațiu. Naratorul anunță: „Titlu pagină, editare”. În JAWS, veți auzi: „Titlu pagină”.

 5. Tastați un nume nou și apăsați Enter. Pagina este redenumită.

Mutarea sau copierea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea între secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată la dreapta sau la stânga pentru a naviga la secțiunea secțiuni pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați. Naratorul anunță numele secțiunilor în timp ce vă deplasați.

 3. Apăsați Shift+F10. Naratorul anunță: „Redenumiți elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Redenumire”.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos în mod repetat, până când auziți că Naratorul anunță: „Mutați sau copiați elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Mutați sau copiați”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Se deschide caseta de dialog Mutare sau copiere secțiune.

 5. Focalizarea este în câmpul de căutare în care puteți începe să tastați numele blocnotesului, al secțiunii sau al grupului de secțiuni în care doriți să mutați sau să copiați secțiunea. Rezultatele de căutare sunt enumerate mai jos pe măsură ce tastați. Pentru a naviga prin rezultate, utilizați tastele săgeată în sus și în jos. Naratorul anunță numele în timp ce vă deplasați.

 6. Când ați găsit destinația corectă, apăsați Tab pentru a naviga la butoanele de dialog. Primul buton este Mutare. Dacă doriți în schimb să copiați secțiunea, apăsați din nou Tab pentru a naviga la butonul Copiere. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Secțiunea este mutată sau copiată.

Mutarea sau copierea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Alt+G pentru a deschide navigarea în pagină.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la pagina pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați. Naratorul anunță numele paginilor în timp ce vă deplasați.

 3. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta o pagină, apoi apăsați Ctrl+Alt+M. Se deschide caseta de dialog Mutare sau copiere pagini.

 4. Focalizarea este în câmpul de căutare în care puteți începe să tastați numele blocnotesului, al secțiunii sau al grupului de secțiuni în care doriți să mutați sau să copiați pagina. Rezultatele de căutare sunt enumerate mai jos pe măsură ce tastați. Pentru a naviga prin rezultate, utilizați tastele săgeată în sus și în jos. Naratorul anunță numele în timp ce vă deplasați.

 5. Când ați găsit destinația corectă, apăsați Tab pentru a naviga la butoanele de dialog. Primul buton este Mutare. Dacă doriți în schimb să copiați pagina, apăsați din nou Tab pentru a naviga la butonul Copiere. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Pagina este mutată sau copiată.

Eliminarea unui blocnotes

 1. În Windows, apăsați tasta siglă Windows și tastați „Explorer”. Apăsați Enter.

 2. Se deschide fereastra Explorer. Focalizarea este pe folderul Desktop. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga prin folderele și elementele din fereastră. Naratorul anunță elementele pe măsură ce vă deplasați. Pentru a deschide un folder, apăsați Enter.

  Sfat : Pe computerul dvs., locația implicită pentru salvarea blocnotesurilor este Documente > Blocnotesuri OneNote.

 3. Atunci când vă aflați pe blocnotesul corect, apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță „meniu contextual”.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos în mod repetat, până când auziți: „Ștergere element de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Ștergere”. Apăsați Enter pentru a selecta. Blocnotesul este eliminat.

Eliminarea unei secțiuni sau a unui grup de secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea între secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată la dreapta sau la stânga pentru a accesa secțiunea sau grupul de secțiuni pe care doriți să-l eliminați.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță: „Redenumiți elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Redenumire”.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos în mod repetat, până când auziți: „Ștergere element de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Ștergere”. Apăsați Enter.

 5. Se deschide o casetă de dialog de confirmare. Naratorul anunță: „Caseta de dialog Microsoft OneNote, butonul Nu”. Apăsați tasta săgeată la stânga o dată pentru a trece la butonul Da și apăsați Enter. Secțiunea sau grupul de secțiuni este eliminat.

Eliminarea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Alt+G pentru a accesa navigarea în pagină.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a trece la pagina pe care doriți s-o eliminați.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Naratorul anunță: „Redenumiți elementul de meniu”. În JAWS, veți auzi: „Redenumire”.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos în mod repetat, până când auziți: „Element meniu Ștergere” și apăsați Enter. Pagina este eliminată.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja și a colabora în blocnotesuri în OneNote

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Utilizați OneNote pentru iOS cu tastatura și VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a organiza informațiile din blocnotesurile dvs. care conțin pagini și secțiuni. Puteți să adăugați, să redenumiți, să mutați, să eliminați și să reordonați pagini și secțiuni și să adăugați și să reordonați blocnotesuri.

Note : 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

 • Acest articol presupune că utilizați un iPhone. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă iPad.

În acest articol

Crearea unui blocnotes

 1. În lista Blocnotesuri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Blocnotes nou”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Tastați numele noului blocnotes și trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Sfat : Pentru a naviga spre lista Blocnotesuri din lista Secțiuni sau Pagini sau de pe o pânză de pagină, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Înapoi la <vizualizarea listă anterioară>, butonul înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul. Repetați acest lucru până când auziți „Blocnotes, butonul Setări”. Focalizarea este acum pe butonul Setări din vizualizarea listă Blocnotesuri.

Crearea unei secțiuni

Pentru a organiza conținutul sau a crea un bloc de note nou în blocnotes, puteți crea o secțiune nouă.

 1. În lista Secțiuni din blocnotes, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Secțiune nouă”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Tastați numele noii secțiuni, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Notă : Pentru a naviga spre lista Secțiuni din lista Pagini sau de pe o pânză de pagină, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Înapoi la <vizualizarea listă anterioară>, butonul înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul. Repetați până când auziți: „<Numele blocnotesului>, înapoi la lista de blocnotesuri, butonul înapoi”. Focalizarea este acum pe butonul Înapoi din vizualizarea listă Secțiuni.

Crearea unei pagini

Adăugați o pagină nouă pentru ideile dvs. și începeți să creați conținut în blocnotesuri.

Crearea unei pagini neformatate

 1. În lista Pagini dintr-o secțiune, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Pagină nouă”.

 2. Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Pagină nouă, titlu pagină, schiță”.

 3. Atingeți de două ori ecranul și tastați numele paginii. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Revenire” și atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se mută pe pânza paginii.

Crearea unei pagini cu o listă

 1. În lista Pagini dintr-o secțiune, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Pagină nouă cu listă” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Câmpul text”. Focalizarea este pe câmpul text al primului element de listă de pe pagină.

 2. Pentru a denumi pagina, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Titlu listă fără nume, câmpul text” și atingeți de două ori ecranul.

 3. Tastați numele paginii, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Terminat”. Atingeți de două ori ecranul.

Creați o pagină cu o fotografie

 1. În lista Pagini dintr-o secțiune, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Pagină nouă cu fotografie” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Avertizare, inserare imagine”. Se deschide fereastra Inserare imagine.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  Adăugarea unei imagini din aplicația Fotografii

  1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Din bibliotecă”. Apoi atingeți de două ori ecranul.

  2. În Fotografii, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de album pe care doriți să o selectați și atingeți de două ori ecranul.

  3. În lista de fotografii, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți fotografia pe care doriți să o selectați și atingeți de două ori ecranul.

  4. Trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Gata”. Atingeți de două ori ecranul.

  5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Utilizare”. Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se mută la noua pagină.

  6. Pentru a denumi noua pagină, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Titlu pagină”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  7. Tastați numele și trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Revenire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Capturarea și adăugarea unei fotografii

  1. Pentru a adăuga o nouă fotografie direct de pe camera telefonului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Faceți o fotografie”.

  2. Atingeți de două ori ecranul. Se deschide aplicația Cameră.

  3. Pentru a face o fotografie, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Faceți o fotografie”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Utilizare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se mută la noua pagină.

  5. Pentru a denumi noua pagină, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Titlu pagină” și atingeți de două ori ecranul. Tastați numele. Apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Revenire” și atingeți de două ori ecranul.

Notă : Pentru a naviga spre lista Pagini de pe pânza de pagină, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Înapoi la lista de pagini pentru <nume secțiune>, butonul înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea este acum pe butonul Înapoi din vizualizarea listă Pagini.

Redenumirea unei secțiuni

 1. În lista Secțiuni, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele secțiunii pe care doriți s-o redenumiți.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Redenumire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Tastați un nume nou pentru secțiune. După ce ați terminat, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Return”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Redenumirea unei pagini

 1. În lista Pagini, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți numele paginii pe care doriți să o redenumiți, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Pe pagină, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „<Nume curent pagină>, titlu, câmp text”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Modificați numele paginii. După ce ați terminat, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Reordonarea blocnotesurilor, a secțiunilor și a paginilor

Puteți modifica ordinea blocnotesurilor, a secțiunilor și a paginilor, de exemplu, dacă doriți să le plasați pe cele mai importante în partea de sus a listei de elemente.

 1. În lista Blocnotesuri, Secțiuni sau Pagini, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Editare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Gata”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Reordonați <numele blocnotesului, al secțiunii sau al paginii pe care doriți să o reordonați>”.

 3. Atingeți de două ori și țineți apăsat pe ecran până când auziți un sunet. Glisați cu degetul în sus sau în jos pe ecran până când auziți locația unde doriți să mutați elementul, apoi ridicați degetul de pe ecran.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Mutarea unei secțiuni

 1. În lista Secțiuni, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele secțiunii pe care doriți s-o mutați.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Mutare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Blocnotesuri, mutați această secțiune în alt blocnotes.”

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți blocnotesul în care doriți să mutați secțiunea, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se mută în lista Secțiuni din care a fost mutată secțiunea.

Mutarea sau copierea unei pagini

 1. În lista Pagini, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele paginii pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Mutare” sau „Copiere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți secțiunea în care doriți să mutați sau să copiați pagina, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea se mută pe lista Pagini din care pagina a fost mutată sau copiată.

Închiderea unui blocnotes

Puteți închide un blocnotes, astfel încât să nu mai apară în lista Blocnotesuri.

 1. În lista Blocnotesuri, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele blocnotesului pe care doriți să îl eliminați.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Închidere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a redeschide un blocnotes, în lista Blocnotesuri, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Mai multe blocnotesuri puncte de suspensie”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Deschideți mai multe blocnotesuri”.

  Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți blocnotesul pe care doriți să-l deschideți, apoi atingeți de două ori ecranul. Blocnotesul se deschide și reapare în lista Blocnotesuri.

Eliminarea unei secțiuni

 1. În lista Secțiuni, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele secțiunii pe care doriți s-o eliminați.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Ștergere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Avertizare, sigur ștergeți această secțiune?”. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Ștergere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Eliminarea unei pagini

 1. În lista Pagini, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți numele paginii pe care doriți s-o eliminați.

 2. Setați rotorul VoiceOver la Acțiuni.

 3. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Ștergere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja și a colabora în blocnotesuri în OneNote

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Utilizați OneNote pentru Windows 10 cu Naratorul, cititorul de ecran predefinit din Windows, pentru a organiza informațiile din blocnotesurile care conțin pagini, secțiuni și grupuri de secțiuni. Puteți adăuga pagini, secțiuni, și blocnotesuri suplimentare atunci când aveți nevoie de ele și puteți chiar să le redenumiți, să le mutați sau să le ștergeți.

Note : 

În acest articol

Deschiderea OneNote

 1. Asigurați-vă că vă conectați la contul Microsoft pe dispozitivul dvs.

 2. Pentru a deschide OneNote, apăsați tasta siglă Windows, tastați onenote. Apoi apăsați pe sus sau tasta săgeată în jos până când auzi "OneNote. Aplicații de încredere Microsoft Store ." Apoi apăsați pe Enter.

Crearea unui blocnotes

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+G pentru a deschide navigarea în blocnotesuri.

 2. Apăsați Shift+Tab în mod repetat până când auziți „Butonul Blocnotes nou”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Naratorul anunță: „Fereastra Blocnotes nou. Nume Blocnotes nou, se editează.” În JAWS, veți auzi: „Pop-up. Blocnotes nou”.

 3. Tastați numele blocnotesului. Apoi apăsați Tab. Veți auzi: „Butonul Creare blocnotes”. Apăsați bara de spațiu pentru a crea blocnotesul.

 4. Blocnotesul este creat și deschis. Blocnotesul nou creat constă într-o singură secțiune de blocnotes, numită Secțiune nouă 1, care conține o pagină necompletată fără titlu.

  Notă : Blocnotesurile se salvează automat în OneDrive.

Crearea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, pentru a crea o secțiune nouă, apăsați Ctrl+G, apoi Ctrl+T.

 2. Secțiunea este creată. Cursorul este plasat pe fila de secțiune și puteți tasta numele secțiunii.

 3. Când ați terminat, apăsați Enter. Secțiunea este denumită.

 4. Pentru a reveni la modul de editare pagini, apăsați Enter de două ori. Cursorul este plasat în câmpul titlu de pagină pe de pe pagina necompletată fără titlu a secțiunii nou create.

Crearea unei pagini

 1. Într-o secțiune în care doriți să adăugați pagina, apăsați Ctrl+N.

 2. Este creată o nouă pagină fără titlu.

 3. Pentru a reveni la modul de editare pagini, apăsați Esc. Cursorul este plasat în câmpul titlului de pagină și puteți tasta un titlu.

Redenumirea unei secțiuni

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea în secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus sau în jos pentru a naviga la grupul de secțiuni pe care doriți să-l redenumiți.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul Redenumire secțiune”.

 4. Apăsați bara de spațiu. Naratorul anunță „Caseta text nume secțiune” și numele secțiunii. În JAWS, auziți numele secțiunii și „Casetă text nume secțiune, editați”.

 5. Tastați un nume nou și apăsați Enter. Secțiunea este redenumită.

Redenumirea unei pagini

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea în secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea ce conține pagina pe care doriți s-o redenumiți.

 3. Apăsați Ctrl+Alt+G pentru a deschide navigarea în pagină. Auziți numele unei pagini.

 4. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la pagina pe care doriți s-o redenumiți.

 5. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul Redenumire pagină”.

 6. Apăsați bara de spațiu. Naratorul anunță: „Titlu pagină, editare”. În JAWS, veți auzi titlul paginii și „Titlu pagină”.

 7. Tastați un nume nou și apăsați Enter. Pagina este redenumită.

Mutarea sau copierea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea între secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați. Naratorul anunță numele secțiunilor în timp ce vă deplasați.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Apoi apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul mutare bară oblică copiere”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Se deschide caseta de dialog Mutare/copiere secțiune.

 4. Apăsați Tab. Auziți numele unui blocnotes deschis.

 5. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la blocnotesul în care doriți să mutați secțiunea. Naratorul anunță numele blocnotesurilor în timp ce vă deplasați.

 6. Atunci când ați găsit destinația corectă, apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Apoi apăsați Tab pentru a naviga la butoanele de dialog. Primul buton este Mutare. Dacă doriți în schimb să copiați secțiunea, apăsați din nou Tab pentru a naviga la butonul Copiere. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Secțiunea este mutată sau copiată.

Mutarea sau copierea unei pagini

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea în secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea ce conține pagina pe care doriți s-o redenumiți.

 3. Apăsați Ctrl+Alt+G pentru a deschide navigarea în pagină. Auziți numele unei pagini.

 4. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la pagina pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați. Naratorul anunță numele paginilor în timp ce vă deplasați.

 5. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Apoi apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul mutare bară oblică copiere”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Se deschide caseta de dialog Mutare/copiere pagină.

 6. Pentru a selecta blocnotesul în care doriți să copiați sau să mutați pagina, apăsați Tab până când auziți: „Butonul Înapoi”. Apăsați bara de spațiu. Apoi utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la blocnotesul pe care doriți să-l mutați sau să-l copiați. Pentru a selecta, apăsați bara de spațiu.

  Notă : Asigurați-vă că blocnotesul în care doriți să mutați sau să copiați pagina se deschide în OneNote.

 7. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați. Naratorul anunță numele secțiunilor în timp ce vă deplasați.

 8. Atunci când ați găsit destinația corectă, apăsați bara de spațiu pentru a selecta secțiunea. Apoi apăsați Tab pentru a naviga la butoanele de dialog. Primul buton este Mutare. Dacă doriți în schimb să copiați pagina, apăsați din nou Tab pentru a naviga la butonul Copiere. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Pagina este mutată sau copiată.

Închiderea unui blocnotes

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+G pentru a deschide navigarea în blocnotesuri.

 2. Apăsați pe Tab în mod repetat până când auziți numele unui blocnotes:

 3. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la blocnotesul pe care doriți să-l închideți.

 4. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Apoi apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul Închideți acest blocnotes”.

 5. Apăsați bara de spațiu pentru a închide blocnotesul.

Eliminarea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea între secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea pe care doriți s-o eliminați.

 3. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Veți auzi: „Butonul Ștergere secțiune”. Apoi apăsați bara de spațiu.

 4. Se deschide o casetă de dialog de confirmare. Veți auzi: „Butonul Ștergere secțiune”. Apăsați bara de spațiu pentru a confirma ștergerea. Secțiunea este eliminată.

Eliminarea unei pagini

 1. În OneNote, apăsați Ctrl+Shift+G pentru a accesa navigarea în secțiuni. Apoi, apăsați Tab până când auziți numele unei secțiuni.

 2. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a naviga la secțiunea ce conține pagina pe care doriți s-o eliminați.

 3. Apăsați Ctrl+Alt+G pentru a accesa navigarea în pagină. Auziți numele unei pagini.

 4. Utilizați tastele săgeată în sus și în jos pentru a trece la pagina pe care doriți s-o eliminați.

 5. Apăsați Shift+F10 pentru a deschide meniul contextual. Veți auzi: „Butonul Ștergere pagină”.

 6. Apăsați bara de spațiu. Se deschide o casetă de dialog de confirmare. Veți auzi: „Butonul Ștergere pagină”. Apăsați bara de spațiu pentru a confirma ștergerea. Pagina este eliminată.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja și a colabora la blocnotesuri în OneNote

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows 10

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Utilizați OneNote Online cu Naratorul, cititorul de ecran predefinit din Windows, pentru a organiza informațiile din blocnotesurile dvs. care conțin pagini și secțiuni. Puteți adăuga pagini, secțiuni, și blocnotesuri suplimentare atunci când aveți nevoie de ele.

Note : 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură în OneNote Online.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Introducere în Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

 • Atunci când utilizați OneNote Online, vă recomandăm să utilizați Microsoft Edge ca browserul web. Deoarece OneNote Online rulează în browserul web, comenzi rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl + F6, în loc de F6 pentru SAR și deconectarea comenzile. De asemenea, comenzi rapide de la comune, cum ar fi F1 (ajutor) și Ctrl + O (deschidere) se aplică la browserul web-nu OneNote Online.

În acest articol

Deschiderea OneNote Online

 1. Utilizând un browser web, accesați www.onenote.com.

 2. Apăsați pe Tab pentru a naviga la Conectare. Veți auzi: „Conectare, link”. Pentru a selecta, apăsați Enter.

 3. Dacă sunteți conectat utilizând contul Microsoft, apăsați Tab pentru a naviga la Conectarea cu un cont Microsoft. Dacă sunteți conectat utilizând un cont de organizație, navigați la Conectați-vă cu un cont de la locul de muncă sau de la școală. Apoi apăsați Enter.

 4. Se deschide pagina Conectare. Veți auzi: „E-mail, telefon sau nume Skype, editare”.

 5. Tastați adresa de e-mail și apăsați Enter. Veți auzi: „Parolă, editare”.

 6. Tastați parola și apăsați Enter.

  Notă : Dacă utilizați un cont dintr-o organizație, pașii de conectare pot fi ușor diferiți. De exemplu, poate fi necesar să utilizați un cod PIN sau un smartcard.

 7. OneNote Online se deschide în navigarea în blocnotes, listând toate blocnotesurile asociate cu contul dvs.

Crearea unui blocnotes

 1. În navigarea din blocnotes, apăsați Tab până când auziți „Nou”, apoi apăsați Enter.

 2. Se deschide caseta de dialog Creare blocnotes nou, cu accentul pe câmpul Nume blocnotes.

 3. Tastați numele blocnotesului, apoi apăsați Enter pentru a crea blocnotesul.

 4. Se deschide noul blocnotes în OneNote Online, iar cursorul este amplasat în câmpul de titlu pagină din secțiunea Note rapide. Auziți noul nume de blocnotes și „Microsoft OneNote Online, text editabil”.

  Blocnotesul nou creat este salvat în folderul Documente de pe OneDrive.

Crearea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes deschis, pentru a crea o secțiune nouă, apăsați Control+F6 până când auziți numele unei secțiuni.

  Notă : Dacă apăsarea Ctrl+F6 nu navighează prin comenzile OneNote Online, apăsați Tab până când auziți o comandă. Apoi apăsați Ctrl+F6 pentru a naviga.

 2. Apăsați Caps Lock+tasta săgeată la stânga până când auziți „Butonul Secțiune nouă”, apoi apăsați Caps Lock+Enter.

 3. Tastați un nume de secțiune, apoi apăsați Enter.

 4. Secțiunea este creată, iar cursorul este plasat în câmpul titlu de pagină din secțiunea nou creată.

Crearea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Control+F6 până când auziți un nume de secțiune.

 2. Pentru a naviga prin secțiuni, apăsați Tab sau Shift+Tab. Numele secțiunilor sunt anunțate pe măsură ce vă deplasați. Apoi apăsați Enter pentru a selecta secțiunea în care doriți să creați noua pagină.

 3. Apăsați Caps Lock+tasta săgeată la stânga până când auziți „Butonul Pagină nouă”, apoi apăsați Caps Lock+Enter.

 4. Se creează o pagină nouă. Cursorul este plasat în câmpul titlului de pagină și puteți tasta titlul.

Redenumirea unui blocnotes

Puteți utiliza OneNote Online pentru a accesa direct OneDrive, unde puteți redenumi blocnotesul.

 1. Într-un blocnotes deschis din OneNote Online, apăsați Ctrl+F6 până când auziți: „Butonul Lista de servicii Microsoft”. Apăsați tasta Tab până când auziți „OneDrive”, apoi apăsați Enter.

 2. Contul dvs. OneDrive (onedrive.live.com) se deschide în browser.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la blocnotesul pe care doriți să-l redenumiți. Numele fișierelor sunt anunțate pe măsură ce vă deplasați.

 4. Atunci când vă aflați în fișierul corect, apăsați F2. Se deschide caseta de dialog Redenumire. Veți auzi: „Introduceți numele dvs. nou”.

 5. Tastați un nume nou, apoi apăsați pe Enter. Blocnotesul este redenumit.

 6. Pentru a reveni la blocnotes în OneNote Online, cu blocnotesul nou redenumit selectat, apăsați Enter.

Redenumirea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Control+F6 pentru a deschide navigarea între secțiuni. Auziți un nume de secțiune.

 2. Apăsați Tab sau Shift+Tab până când auziți secțiunea pe care doriți s-o redenumiți.

 3. Apăsați Shift+F10. Veți auzi: „Redenumiți elementul de meniu”. Se deschide un meniu contextual. Focalizarea este pe opțiunea Redenumire.

 4. Apăsați Enter. Tastați numele noii secțiuni.

 5. Apăsați Tab până când auziți „Butonul OK”, apoi apăsați Enter. Focalizarea revine la lista de secțiuni, în secțiunea nou redenumită.

Redenumirea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Control+F6 pentru a deschide navigarea între secțiuni. Auziți un nume de secțiune.

 2. Apăsați Tab sau Shift+Tab până când auziți secțiunea care conține pagina pe care doriți s-o redenumiți, apoi apăsați Enter.

 3. Apăsați Control+F6 până când auziți un nume de pagină. Apăsați Caps Lock+tasta săgeată la stânga până când auziți pagina pe care doriți s-o redenumiți, apoi apăsați Enter.

 4. Cursorul se mută la câmpul cu titlul paginii. Pentru a șterge titlul anterior, apăsați Ctrl+A, apoi Backspace.

 5. Tastați numele nou al paginii și apăsați Enter. Cursorul trece pe pagină și puteți să tastați sau să editați notele.

  Sfat : Pentru a trece rapid din zona de pagină la zona de titlu al paginii, apăsați Page Up.

Eliminarea unui blocnotes

Dacă sunteți sigur că nu mai aveți nevoie de un anumit blocnotes, îl puteți șterge din contul OneDrive. Dacă partajați blocnotesul, aveți grijă să vă anunțați colegii că îl ștergeți.

 1. Într-un blocnotes deschis din OneNote Online, apăsați Ctrl+F6 până când auziți: „Butonul Lista de servicii Microsoft”. Apăsați pe Tab până când auziți: „OneDrive” și apăsați Enter.

 2. Contul dvs. OneDrive (onedrive.live.com) se deschide în browser.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga la blocnotesul pe care doriți să-l ștergeți. Numele fișierelor sunt anunțate pe măsură ce vă deplasați.

 4. Atunci când vă aflați pe fișierul corect, apăsați Delete. În caseta de dialog de confirmare, apăsați Tab până când auziți „Butonul Ștergere”, apoi apăsați Enter. Blocnotesul este șters și focalizarea se mută la fișierul adiacent.

  Sfat : Dacă doriți să recuperați un blocnotes șters, puteți face acest lucru în Coșul de reciclare OneDrive. Pentru a accesa Coșul de reciclare, apăsați Shift+Tab până când auziți: „Grup”. Apoi utilizați tasta săgeată în jos pentru a naviga la Coșul de reciclare.

Eliminarea unei secțiuni

 1. Într-un blocnotes, apăsați Control+F6 pentru a deschide navigarea între secțiuni. Auziți un nume de secțiune.

 2. Apăsați Tab sau Shift+Tab până când auziți secțiunea pe care doriți s-o eliminați.

 3. Apăsați Shift+F10. Veți auzi: „Redenumiți elementul de meniu”. Se deschide un meniu contextual.

 4. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Ștergere, element de meniu”, apoi apăsați Enter.

 5. În caseta de dialog de confirmare, apăsați Tab până când auziți „Butonul Da”, apoi apăsați Enter.

Eliminarea unei pagini

 1. Într-un blocnotes, apăsați Control+F6 pentru a deschide navigarea între secțiuni. Auziți un nume de secțiune.

 2. Apăsați Tab sau Shift+Tab până când auziți secțiunea care conține pagina pe care doriți s-o eliminați, apoi apăsați Enter.

 3. Apăsați Control+F6 până când auziți un nume de pagină. Apăsați Caps Lock+tasta săgeată la stânga până când auziți pagina pe care doriți s-o eliminați.

 4. Pentru a elimina definitiv o pagină, apăsați Delete. În caseta de dialog de confirmare, apăsați Tab până când auziți „Butonul Da”, apoi apăsați Enter.

  Dacă doriți să mutați pagina la Note șterse, de unde o puteți regăsi ulterior, apăsați Shift+F10. Veți auzi: „Redenumiți elementul de meniu”. Se deschide un meniu contextual. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Ștergere, element de meniu”, apoi apăsați Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja și a colabora la blocnotesuri în OneNote

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote Online

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×