Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Word 2016 cu tastatura și Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga comentarii într-un document Word 2016. Folosind comentariile, puteți să sugerați modificări la documente sau să marcați problemele pentru monitorizare. Puteți să ștergeți cu ușurință comentarii după ce le citiți sau să răspundeți la un comentariu.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Introducere în Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

În acest articol

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word 2016, de exemplu, atunci când verificați munca unei alte persoane, dacă doriți să scrieți o notă în propriul document sau dacă doriți să urmăriți probleme de monitorizat.

 1. Pentru a începe citirea continuă în locația curentă din document, apăsați Caps Lock+M.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, apăsați Ctrl.

  Sfat: Pentru a selecta mai multe cuvinte din corpul de text pentru a le evidenția ca text comentat, apăsați Ctrl+Shift+tasta săgeată la dreapta. Veți auzi cuvintele selectate.

 3. Pentru a adăuga un comentariu nou, apăsați Ctrl+Alt+M. Veți auzi: „<Numele utilizatorului>, comentariu, editare”. În JAWS, veți auzi: „Se inserează comentariul <numărul comentariului> de către <numele utilizatorului>”.

 4. Tastați comentariul. Pentru a închide panoul de comentarii și a reveni în locul în care ați rămas în corpul de text, apăsați Caps Lock+Shift+Insert sau Esc.

Afișarea comentariilor într-un document

Punctele de inserare a comentariilor sunt evidențiate în corpul de text al documentului în modul Toate marcajele.

 1. Pentru a comuta la modul Toate marcajele, apăsați Alt+R, TD. Veți auzi: „<numele marcajului selectat în prezent>”. În JAWS, veți auzi: „Panglica inferioară, casetă de grupare Urmărire, <numele marcajului selectat în prezent>”. Se deschide o listă cu patru opțiuni de vizualizare.

 2. În listă, apăsați tastele săgeată până când auziți: „Toate marcajele”. Apoi apăsați pe Enter. Focalizarea revine la corpul de text.

Navigarea la și prin comentarii

Naratorul anunță comentariile atunci când citește corpul de text. Textul actual al comentariului și detaliile sale sunt afișate într-o casetă de comentariu de pe marginea documentului. JAWS citește textul comentariului și anunță, de asemenea, cine a lăsat comentariul, atunci când citește corpul de text. Veți auzi: „Comentariu, <textul comentariului>, de <comentator>.”

Navigarea la comentarii și înapoi la corpul de text

 1. Asigurați-vă că ați selectat opțiunea Toate marcajele după cum se descrie mai sus, în Afișarea comentariilor într-un document.

 2. Pentru a începe citirea continuă, apăsați Caps Lock+M. Permiteți cititorului de ecran să citească textul corp până când auziți un comentariu anunțat.

 3. Pentru a trece la comentarii, în funcție de cititorul de ecran, efectuați una dintre următoarele:

  • În Narator, apăsați Caps Lock+Insert. Focalizarea se mută la comentariile de pe margine. Pentru a reveni unde ați rămas în editarea documentului, apăsați pe Esc sau Caps Lock+Shift+Insert.

  • În JAWS, apăsați Shift+Ctrl+apostrof ('). Veți auzi: „Vă rugăm așteptați, se procesează <numărul de comentarii> elemente, caseta de dialog cu comentariile recenzentului”. În caseta de dialog Comentariile recenzentului, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos pentru a asculta comentariile și pentru a auzi informații despre autorul și data comentariului. După ce ați terminat, apăsați pe Tab până când auziți: „Butonul OK”. Apoi apăsați pe Enter. Veți auzi comentariul și focalizarea revine la corpul de text.

Navigarea prin comentarii

 1. Pentru a naviga prin toate comentariile din document, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a naviga prin toate comentariile, apăsați Alt+R, N. Focalizarea se mută la comentariul următor. Pentru a trece la comentariul anterior, apăsați Alt+R, V. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate comentariile sau ați găsit comentariul pe care îl căutați.

  • Pentru a naviga prin toate modificările urmărite și toate comentariile, apăsați Alt+R, H. Focalizarea se mută la modificarea următoare. Pentru a trece la modificarea anterioară, apăsați Alt+R, F. Repetați oricare dintre acțiuni până când ați trecut prin toate modificările și comentariile sau ați găsit modificarea sau comentariul pe care îl căutați.

 2. Pentru a auzi comentariul și informațiile despre autorul și data comentariului, utilizați comenzile de navigare prin elemente ale cititorului de ecran. Pentru comenzile Naratorului, consultați Comenzi de la tastatură și gesturi tactile în Narator. Pentru comenzile JAWS, consultați Apăsările de taste JAWS.

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document în același timp.

Ștergerea sau răspunsul la un singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți sau la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a șterge comentariul, în meniul contextual, apăsați tastele săgeată până când auziți „Ștergere comentariu”, apoi apăsați pe Enter. Comentariul curent este șters. Apoi puteți naviga la comentariul următor din document.

  • Pentru a răspunde la un comentariu, apăsați tastele săgeată până când auziți „Răspuns la un comentariu”. Scrieți răspunsul dvs. și navigați la comentariul următor.

  Sfat: Alternativ, pentru a răspunde la un comentariu, apăsați Ctrl+Alt+M atunci când ajungeți la comentariu.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. Apăsați Alt+R, D, O.

Închiderea comentariilor

Pentru a închide un comentariu, marcați comentariul ca finalizat. Comentariul închis este estompat pe margine și nu mai pot fi adăugate răspunsuri la acesta. Puteți să ștergeți sau să deschideți din nou un comentariu închis. Închiderea unui comentariu nu îl șterge.

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl închideți așa cum se indică în Navigarea la și prin comentarii.

 2. Apăsați Shift+F10. Se deschide meniul contextual.

 3. Apăsați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos până când auziți „Închidere comentariu”, apoi apăsați Enter. Comentariul curent este acum estompat.

 4. Pentru a redeschide un comentariu închis, navigați la comentariu și apăsați Shift+F10. În meniul contextual, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți: „Redeschidere comentariu”. Comentariul este din nou editabil.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word în Windows

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Utilizați Word Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga comentarii într-un document Word Mobile. Folosind comentariile, puteți să sugerați modificări la documente sau să marcați problemele pentru monitorizare. Puteți să ștergeți cu ușurință comentarii după ce le citiți sau să răspundeți la un comentariu.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Introducere în Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Windows. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un PC.

În acest articol

Navigarea la fila Revizuire

Puteți găsi funcțiile pentru comentarii descrise în acest subiect pe fila Revizuire.

 1. În documentul Word Mobile, trageți cu un deget în sus sau în jos pe ecran până când auziți: „Elemente”.

 2. Trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Butonul Mai multe opțiuni, restrâns, atingeți de două ori pentru a extinde.” Atingeți de două ori ecranul. Se extinde meniul Mai multe opțiuni.

 3. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Pornire, restrâns.” Atingeți de două ori pentru a extinde.” Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Pornire, <numărul de file disponibile și locul filei curente din lista de meniu>, selectat.” Meniul principal este acum extins.

 4. În meniu, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Revizuire, <numărul de file disponibile și locul filei curente din lista de meniu>, atingeți de două ori pentru a selecta.” Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fereastra Word”. Opțiunile din fila Revizuire sunt acum disponibile.

Adăugarea unui comentariu

Puteți adăuga un comentariu într-un document Word Mobile, de exemplu, atunci când verificați munca unei alte persoane, dacă doriți să scrieți o notă în propriul document sau dacă doriți să urmăriți probleme de monitorizat.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete.

 2. Pentru a opri Naratorul într-un loc în care doriți să inserați un comentariu, atingeți ecranul.

 3. Navigați la fila Revizuire așa cum se indică în Navigarea la fila Revizuire.

 4. În fila Revizuire, atingeți ecranul, apoi trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Comentariu nou, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Detașare comentariu, editare”. Se afișează tastatura vizuală.

 5. Tastați comentariul și, pentru a ieși din caseta Detașare comentariu, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Închidere, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la zona de conținut principală. Veți auzi: „<Numele documentului>.docx se editează”.

Navigarea la comentarii

Puteți să navigați la un comentariu din corpul de text atunci când Naratorul citește documentul sau să utilizați butoanele din panglica Revizuire, Următorul și Anteriorul pentru a vă deplasa între comentarii.

Navigarea la un comentariu din corpul de text

Naratorul anunță comentariile inserate odată cu corpul de text. În modul de citire continuă, când auziți reperul de comentariu, puteți să opriți citirea și să treceți la comentariu.

 1. Pentru a începe citirea continuă din locația curentă din document, trageți în jos cu trei degete. Când Naratorul întâlnește un comentariu, veți auzi: „Comentariu, <punctul de inserare a comentariului în text>. Sfârșit comentariu”.

 2. Pentru a opri citirea continuă la comentariu, atingeți ecranul o dată cu două degete.

 3. Pentru a naviga la textul comentariului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Indicii de comentariu, conține <numărul de comentarii> elemente, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori. Se deschide zona de comentarii.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți „Marcaje și containere”, apoi atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Apoi trageți cu un deget spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii. Conține <numărul de comentarii> elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 5. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii, comentariul din <numărul de comentarii>”. Apoi atingeți o dată pentru a selecta.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 7. Trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori pentru a trece la comentariul următor.

Navigarea la un comentariu utilizând panglica Revizuire

 1. În fila Revizuire, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii”. În grupul Comentarii, trageți cu degetul până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori elementul cu un deget.

 2. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Marcaje și containere”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Zona de comentarii, conține <numărul de elemente> elemente”. Focalizarea se mută la caseta text de comentarii. Se afișează meniul de comentarii.

 4. Trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți: „Elemente”. Atingeți o dată cu un deget pentru a selecta. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Grupul Comentarii, comentariul din <numărul de comentarii>”. Apoi atingeți o dată pentru a selecta comentariul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi Naratorul citind caseta de comentarii.

 6. Trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Butonul Următorul, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul pentru a trece la comentariul următor.

Răspunsul la un comentariu

Puteți să răspundeți la un comentariu lăsat de cineva pentru a fi mai simplu pentru toată lumea să urmărească întreaga conversație.

 1. Navigați la un comentariu la care doriți să răspundeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Comentariu nou, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „<Numele utilizatorului>, comentariu, editare”. Se afișează tastatura vizuală.

 3. Tastați comentariul și, pentru a ieși din comentariu, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Închidere, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la zona de conținut principală. Veți auzi: „<Numele documentului>.docx se editează”.

Ștergerea comentariilor

Puteți să ștergeți comentariile unul după altul sau toate comentariile din document odată.

Ștergerea unui singur comentariu

 1. Navigați la un comentariu pe care doriți să îl ștergeți așa cum se indică în Navigarea la comentarii.

 2. Trageți cu un deget spre stânga până când auziți: „Butonul Ștergere, atingeți de două ori pentru a activa”. Apoi atingeți de două ori ecranul. Comentariul curent este șters și focalizarea se mută la comentariul următor din document.

Ștergerea tuturor comentariilor

 1. În fila Revizuire, trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Ștergere. Restrâns, butonul Scindare, atingeți de două ori pentru a activa, atingeți de trei ori pentru a extinde”. Atingeți de trei ori ecranul. Trageți cu degetul în jos până când auziți: „Elemente”. Apoi atingeți ecranul. Veți auzi: „Butonul Ștergere, atingeți de două ori pentru a activa”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Se șterg toate comentariile din document, atingeți de două ori pentru a activa”. Atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia unui document Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Aflați cum să navigați în Word utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×