Utilizarea unei formule într-un tabel Word

Într-un tabel, aveți posibilitatea să efectuați operații de calcul și comparații logice, utilizând formule. Comanda Formulă se află în Instrumente tabel din fila Aspect, în grupul Date.

Grupul Date din Instrumente tabel - Aspect din panglica Word 2010

O formulă din Word se actualizează automat atunci când deschideți documentul care conține formula. De asemenea, rezultatul unei formule poate fi actualizat manual. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Actualizarea rezultatelor formulelor.

Notă    Formulele din tabelele Word sunt un tip de cod de câmp. Pentru mai multe informații despre codurile de câmp, consultați secțiunea Vedeți și.

În acest articol

Inserarea unei formule într-o celulă de tabel

Actualizarea rezultatelor formulelor

Actualizarea rezultatului unor formule specifice

Actualizarea tuturor rezultatelor formulelor dintr-un tabel

Actualizarea tuturor formulelor dintr-un document

Blocarea sau deblocarea unei formule

Exemple: adunarea numerelor dintr-un tabel utilizând argumente de poziție

Funcții disponibile

Utilizarea de nume de marcaje în document sau de referințe la celule într-o formulă

Referințe RnCn

Referințe A1

Inserarea unei formule într-o celulă de tabel

 1. Selectați celula de tabel unde doriți să apară rezultatul. Dacă celula nu este necompletată, ștergeți conținutul său.

 2. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe Formulă.

 3. Utilizați caseta de dialog Formulă pentru a crea o formulă proprie. Aveți posibilitatea să tastați în caseta Formulă, să selectați un format de număr din lista Format de număr și să lipiți funcțiile și marcajele utilizând listele Lipire funcție și Lipire marcaj în document.

Începutul paginii

Actualizarea rezultatelor formulelor

În Word, rezultatul unei formule este calculat atunci când aceasta este inserată și atunci când se deschide documentul care conține formula.

De asemenea, este posibil să actualizați manual:

 • Rezultatul uneia sau a mai multor formule specifice

 • Rezultatele tuturor formulelor dintr-un anumit tabel

 • Toate codurile de câmp dintr-un document, inclusiv formulele.

Actualizarea rezultatului unor formule specifice

 1. Selectați formulele pe care le actualizați. Aveți posibilitatea să selectați mai multe formule, menținând apăsată tasta CTRL în timp ce efectuați selecțiile.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Faceți clic cu butonul din dreapta pe formulă, apoi faceți clic pe Actualizare câmp.

  • Apăsați F9.

Actualizarea tuturor rezultatelor formulelor dintr-un tabel

 • Selectați tabelul care conține rezultatele formulei pe care doriți să le actualizați, apoi apăsați pe F9.

Actualizarea tuturor formulelor dintr-un document

Important    Această procedură actualizează toate codurile de câmp dintr-un document, nu doar formulele.

 1. Apăsați CTRL+A.

 2. Apăsați F9.

Începutul paginii

Blocarea sau deblocarea unei formule

Aveți posibilitatea să blocați o formulă pentru a împiedica actualizările la rezultatul său. De asemenea, aveți posibilitatea să deblocați o formulă blocată.

 • Alegeți una dintre următoarele:

  • Blocarea unei formule    Selectați formula, apoi apăsați CTRL+F11.

  • Deblocarea unei formule blocate    Selectați formula, apoi apăsați CTRL+SHIFT+F11.

Începutul paginii

Exemple: adunarea numerelor dintr-un tabel utilizând argumente de poziție

Aveți posibilitatea să utilizați argumente de poziție (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) cu aceste funcții:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Ca exemplu, luați în considerare următorul procedeu pentru adăugarea numerelor utilizând funcția SUM și argumentele de poziție.

Important    Pentru a evita o eroare în timp ce faceți o adunare într-un tabel utilizând argumente de poziție, tastați un zero (0) în orice celulă necompletată care va fi inclusă în calcul.

 1. Selectați celula de tabel unde doriți să apară rezultatul. Dacă celula nu este necompletată, ștergeți conținutul său.

 2. Pe fila Instrumente tabel - Aspect, în grupul Date, faceți clic pe Formulă.

 3. În caseta de dialog Formulă, există următoarele variante:

Pentru a adăuga numere...

Tastați aceasta în caseta Formulă

Deasupra celulei

=SUM(ABOVE)

Dedesubtul celulei

=SUM(BELOW)

Deasupra și dedesubtul celulei

=SUM(ABOVE,BELOW)

La stânga celulei

=SUM(LEFT)

La dreapta celulei

=SUM(RIGHT)

La stânga și la dreapta celulei

=SUM(LEFT,RIGHT)

La stânga și deasupra celulei

=SUM(LEFT,ABOVE)

La dreapta și deasupra celulei

=SUM(RIGHT,ABOVE)

La stânga și dedesubtul celulei

=SUM(LEFT,BELOW)

La dreapta și dedesubtul celulei

=SUM(RIGHT,BELOW)

 1. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Funcții disponibile

Notă    Formulele care utilizează argumente poziționale (de exemplu, LEFT) nu includ valorile din rândurile antet.

Sunt disponibile pentru utilizare următoarele funcții în formulele de tabel Word:

Funcție

Ce face

Exemplu

Returnează

ABS()

Calculează valoarea absolută a valorii dintre paranteze

=ABS(-22)

22

AND()

Evaluează dacă toate argumentele dintre paranteze au valoarea TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10;SUM(ABOVE)>=5)

1, dacă suma valorilor de la stânga formulei (din același rând) este mai mică decât 10 și suma valorilor aflate deasupra formulei (în aceeași coloană, excluzând toate celulele de antet) este mai mare sau egală cu 5; altfel 0.

AVERAGE()

Calculează media elementelor identificate între paranteze.

=AVERAGE(RIGHT)

Media tuturor valorilor de la dreapta celulei formulei, de pe același rând.

COUNT()

Calculează numărul de elemente identificate între paranteze.

=COUNT(LEFT)

Numărul de valori din stânga celulei formulei, din același rând.

DEFINED()

Evaluează dacă argumentul dintre paranteze este definit. Returnează 1 dacă argumentul a fost definit și este evaluat fără eroare, 0 dacă argumentul nu a fost definit sau returnează o eroare.

=DEFINED(venit_brut)

1, dacă a fost definit argumentul venit_brut și este evaluat fără eroare; altfel, 0.

FALSE

Nu preia niciun argument. Returnează întotdeauna 0.

=FALSE

0

IF()

Evaluează primul argument. Returnează al doilea argument dacă primul argument este adevărat; returnează al treilea argument dacă primul argument este fals.

Notă    Necesită exact trei argumente.

=IF(SUM(LEFT)>=10;10;0)

10, dacă suma valorilor din stânga formulei este cel puțin 10; altfel, 0.

INT()

Rotunjește valoarea dintre paranteze până la cel mai apropiat număr întreg.

=INT(5,67)

5

MAX()

Returnează valoarea maximă a elementelor identificate între paranteze.

=MAX(ABOVE)

Valoarea maximă din celulele aflate deasupra formulei (excluzând orice rânduri de antet).

MIN()

Returnează valoarea minimă a elementelor identificate între paranteze.

=MIN(ABOVE)

Valoarea minimă din celulele aflate deasupra formulei (excluzând orice rânduri de antet).

MOD()

Preia două argumente (trebuie să fie numere sau să fie evaluate ca numere). Returnează restul după împărțirea celui de-al doilea argument la primul. Dacă restul împărțirii este 0 (zero), returnează 0,0

=MOD(4;2)

0,0

NOT()

Preia un argument. Evaluează dacă argumentul este adevărat. Returnează 0 dacă argumentul este adevărat, 1 dacă argumentul este fals. Se utilizează mai ales într-o formulă de tip IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Preia două argumente. Dacă oricare este adevărat, returnează 1. Dacă ambele sunt false, returnează 0. Se utilizează mai ales într-o formulă de tip IF.

=OR(1=1;1=5)

1

PRODUCT()

Calculează produsul elementelor identificate între paranteze.

=PRODUCT(LEFT)

Produsul înmulțirii tuturor valorilor prezente în celulele din stânga formulei.

ROUND()

Preia două argumente (primul argument trebuie să fie număr sau să fie evaluat ca număr; al doilea argument trebuie să fie un număr întreg sau să fie evaluat ca număr întreg). Rotunjește primul argument la numărul de cifre specificate de al doilea argument. Dacă al doilea argument este mai mare decât zero (0), primul argument este rotunjit la numărul de cifre specificat. Dacă al doilea argument este zero (0), primul argument este rotunjit la cel mai apropiat număr întreg. Dacă al doilea argument este negativ, primul argument este rotunjit la stânga zecimalei.

=ROUND(123,456;2)

=ROUND(123,456; 0)

=ROUND(123,456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Preia un argument care trebuie să fie un număr sau să fie evaluat ca număr. Evaluează dacă elementul identificat între paranteze este mai mare, egal cu sau mai mic decât zero (0). Returnează 1 dacă este mai mic decât zero, 0 dacă este zero, -1 dacă este mai mic decât zero.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Calculează suma elementelor identificate între paranteze.

=SUM(RIGHT)

Suma valorilor celulelor de la dreapta formulei.

TRUE()

Preia un argument. Evaluează dacă argumentul este adevărat. Returnează 1 dacă argumentul este adevărat, 0 dacă argumentul este fals. Este utilizat mai ales într-o formulă de tip IF.

=TRUE(1=0)

0

Începutul paginii

Utilizarea de nume de marcaje în document sau de referințe la celule într-o formulă

Aveți posibilitatea să faceți referire la o celulă cu marcaj în document utilizând numele marcajului său într-o formulă. De exemplu, dacă ați marcat o celulă care conține sau este evaluată la un număr cu un nume de marcaj în document venit_brut, formula =ROUND(venit_brut;0) rotunjește valoarea celulei respective la cel mai apropiat număr întreg.

De asemenea, este posibil să utilizați referințe la coloane și la rânduri într-o formulă. Există două stiluri de referință: RnCn și A1.

Notă    Celula care conține formula nu este inclusă într-o operație de calcul care utilizează o referință. Dacă celula face parte dintr-o referință, aceasta este ignorată.

Referințe RnCn

Aveți posibilitatea să faceți referire la un rând de tabel, la o coloană sau la o celulă dintr-o formulă utilizând convenția de referință RnCn. În această convenția, Rn face referire la rândul n, iar Cn face referire la coloana n. De exemplu, R1C2 se referă la celula aflată în primul rând și în a doua coloană. Tabelul următor conține exemple cu acest stil de referință.

Pentru a face referire la...

…utilizați acest stil de referință

O coloană întreagă

Cn

Un rând întreg

Rn

O anumită celulă

RnCn

Rândul care conține formula

R

Coloana care conține formula

C

Toate celulele dintre două celule specificate

RnCn:RnCn

O celulă dintr-un tabel cu marcaj în document

NumeMarcajDocument RnCn

O zonă de celule dintr-un tabel cu marcaj în document

NumeMarcajDocument RnCn:RnCn

Referințe A1

Aveți posibilitatea să faceți referire la o celulă, la un set de celule sau la o zonă de celule utilizând convenția de referință A1. În această convenție, ultima se referă la coloana celulei și numărul se referă la rândul celulei. Prima coloană dintr-un tabel este coloana A; primul rând este rândul 1. Tabelul următor conține exemple cu acest stil de referință.

Pentru a face referire la...

…utilizați această referință

Celula din prima coloană și din al doilea rând

A2

Primele două celule din primul rând

A1;B1

Toate celulele din prima coloană și primele două celule din a doua coloană

A1:B2

Începutul paginii

Se aplică la: Word 2016, Outlook 2016, Word 2013, Outlook 2013, Word 2010, Outlook 2010, Word 2007, Word Starter, Word Starter 2010Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba