Utilizarea unei cărși de vizită

O carte de vizită afișează informașii detaliate despre persoane și furnizează acces cu un clic la mai multe modalităși de comunicare cu cineva. De exemplu, aveși posibilitatea să trimiteși un mesaj instant, să inișiași un apel sau să trimiteși un mesaj de poștă electronică direct din cartea de vizită a unei persoane. De asemenea, aveși posibilitatea să verificași informașiile liber/ocupat din calendarul Microsoft Outlook al persoanei respective, să programași o întâlnire și să utilizași fila Organizașie pentru a afla unde se încadrează persoana în organizașia sa. De asemenea, este posibil să fixași cartea de vizită a unei persoane pe desktop, pentru a o păstra deschisă pentru accesare rapidă.

În plus, aveși posibilitatea să utilizași cartea de vizită a unui grup de distribușie pentru informașii despre anumite grupuri de persoane. În câmpul de căutare, tastași numele unui grup de distribușie și treceși cu cursorul peste numele grupului de distribușie, în rezultatele de căutare. Se va afișa cartea de vizită a grupului.

Ce intenșionași?

Deschiderea unei cărși de vizită

Vizualizarea organigramei unei persoane de contact

Trimiterea unui mesaj instant sau a unui mesaj de poștă electronică și inișierea unui apel

Vizualizarea mai multor opșiuni pentru interacșiunea cu o persoană de contact

Fixarea și anularea fixării unei cărși de vizită pe desktop

Programarea unei întâlniri cu o persoană de contact

Deschiderea unei cărși de vizită

Deschideși o carte de vizită efectuând următoarele acșiuni.

 1. Deschideși Lync, apoi, în lista Persoane de contact, faceși clic pe numele unei persoane sau pe imaginea sa pentru a-i deschide cartea de vizită.

 2. Pentru a vedea mai multe detalii din directorul companiei despre persoana respectivă, cum ar fi locașia biroului, numerele de telefon, informașiile liber/ocupat din calendarul Outlook și fusul orar, faceși clic pe săgeata Extindere carte de vizită în colșul din dreapta sus al cărșii de vizită.

Începutul paginii

Vizualizarea organigramei unei persoane de contact

Vizualizași organigrama unei persoane de contact efectuând următoarele acșiuni.

 1. Deschideși cartea de vizită a persoanei respective și faceși clic pe săgeata Extindere carte de vizită din colșul din dreapta jos al cărșii de vizită a persoanei respective.

 2. Faceși clic pe fila Organizașie.

Faceși clic pe orice persoană din ierarhie pentru a vizualiza cartea de vizită a persoanei respective.

Începutul paginii

Trimiterea unui mesaj instant sau a unui mesaj de poștă electronică și inișierea unui apel

Trimiteși un mesaj instant sau un mesaj de poștă electronică sau inișiași unui apel, efectuând următoarele acșiuni.

 1. Deschideși cartea de vizită a persoanei.

 2. Pentru a trimite un mesaj de poștă electronică, faceși clic pe pictograma (plic) Trimitere mesaj de poștă electronică.

 3. Pentru a trimite un mesaj instant, faceși clic pe pictograma (balon) Trimitere mesaj instant.

 4. Pentru a apela persoana, faceși clic pictograma Apel (telefon).

Începutul paginii

Vizualizarea mai multor opșiuni pentru interacșiunea cu o persoană de contact

Într-o carte de vizită, meniul Vizualizare opșiuni suplimentare aflat în dreapta meniului Apel furnizează următoarele activităși suplimentare pentru interacșiunile cu o persoană de contact.

 • Pornire apel video

 • Planificare întâlnire

 • Partajarea (unui desktop)

 • Fixare la Persoane contactate frecvent

 • Adăugare la lista Persoane de contact

 • Etichetare pentru avertizări de modificare a stării

 • Vizualizare Site-ul meu

 • Deschidere persoană de contact Outlook

Fixarea și anularea fixării unei cărși de vizită pe desktop

Când fixași o carte de vizită pe desktop, cartea de vizită a persoanei respective rămâne deschisă, astfel încât să vizualizași rapid informașiile persoanei sau să o contactași. Fixarea unei cărși de vizită plasează și un buton în bara de activităși pentru accesul ușor.

 • Deschideși cartea de vizită a persoanei respective și faceși clic pe butonul fixare din colșul din dreapta sus al cărșii de vizită.

 • Faceși clic pe butonul fixare din nou pentru a anula fixarea cărșii de vizită sau faceși clic pe Închidere carte de vizită (X) pentru a anula fixarea și a o închide.

Începutul paginii

Programarea unei întâlniri cu o persoană de contact

 1. Deschideși cartea de vizită a persoanei.

 2. Pentru a verifica informașiile de calendar liber/ocupat ale persoanei, faceși clic pe săgeata Extindere carte de vizită din colșul din dreapta jos al cărșii de vizită.

 3. Pentru a trimite o solicitare de întâlnire, faceși clic pe meniul Vizualizare opșiuni suplimentare, apoi faceși clic pe Planificare întâlnire. Se deschide o invitașie la întâlnire Outlook.

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×