Utilizarea tipurilor de conținut pentru gestionarea unitară a conținutului dintr-un site

Acest articol prezintă conceptul utilizării de tipuri de conținut pentru a vă gestiona conținutul.

Notă : Pentru a crea sau pentru a gestiona un tip de conținut de site pe un site, trebuie să aveți cel puțin permisiuni de Proiectare la acel site.

În acest articol

Ce este un tip de conținut?

Atributele tipurilor de conținut

Tipurile de tipuri de conținut

Despre moștenirea atributelor

Cum contribuie tipurile de conținut la gestionarea conținutului

Ce este un tip de conținut?

Pe parcursul unui proiect unic, o afacere poate produce mai multe tipuri diferite de conținut, de exemplu propuneri, contracte legale, angajamente de serviciu și specificații de proiectare a produselor. Este probabil ca o afacere să dorească să colecteze și să mențină tipuri diferite de metadate despre fiecare tip de conținut. Metadatele pot fi, printre altele, un număr de cont, un număr de proiect sau un manager de proiect, de exemplu. Deși documentele se pot stoca împreună, toate fiind corelate cu un proiect unic, acestea pot fi create, utilizate, partajate și reținute în moduri diferite.

tip de conținut permit organizațiilor să organizeze, să coordoneze și să gestioneze conținutul într-un mod unitar într-o colecție de site. Prin definirea tipurilor de conținut pentru anumite tipuri de documente sau produse de informații, o organizație se poate asigura de gestionarea conținutului într-un mod unitar. Tipurile de conținut pot fi privite ca șabloane ce se aplică la o listă sau la o bibliotecă și aveți posibilitatea să aplicați mai multe șabloane la o listă sau la o bibliotecă, pentru ca acestea să poată conține mai multe elemente sau tipuri de documente.

Începutul paginii

Atributele tipurilor de conținut

Tipurile de conținut se pot defini pentru documente, elemente de listă sau foldere. Fiecare tip de conținut poate specifica:

  • Coloanele (metadatele) pe care le atribuiți elementelor de acest tip.

  • Șablonul de document care doriți să fie aplicat la noile elemente (disponibil doar pentru tipurile de conținut de tip document).

  • Formulare particularizate de creare a unui element nou, editare și afișare.

  • Fluxurile de lucru pentru elementele de acest tip de conținut.

  • Soluții sau caracteristici particularizate.

Tipurile de tipuri de conținut

Există două tipuri de conținut ce se pot crea sau utiliza, în funcție de modul în care doriți să le utilizați, în liste și biblioteci din mai multe site-uri dintr-o colecție de site-uri sau într-o listă sau bibliotecă specifică dintr-un singur site.

Selectarea tipurilor de conținut de site din fereastra Setări site

  • Tipuri de conținut de site Tipurile de conținut sunt definite mai întâi pentru un site, în Galeria tipuri de conținut de site. Tipurile de conținut care sunt definite la nivelul site-ului se numesc tipuri de conținut de site. Tipurile de conținut de site sunt disponibile pentru utilizare în oricare dintre subsite-urile site-ului pentru care au fost definite. De exemplu, dacă un tip de conținut de site este definit pentru site-ul de nivel superior dintr-o colecție de site-uri, acesta devine disponibil pentru a se utiliza în listele și bibliotecile de pe toate site-urile din colecția respectivă.

  • Tipuri de conținut listă Tipurile de conținut de site se pot adăuga în mod individual la liste sau la biblioteci și se pot particulariza pentru a fi utilizate în respectivele liste sau biblioteci. Atunci când un tip de conținut de site se adaugă la o listă sau bibliotecă, se numește tip de conținut de listă. Tipurile de conținut de listă sunt descendenții tipurilor de conținut de site din care au fost creați. Tipurile de conținut de listă pot face mai flexibile bibliotecile și listele de documente, deoarece o singură listă sau bibliotecă poate conține mai multe tipuri de elemente sau de documente, iar fiecare dintre acestea poate avea metadate, politici sau comportamente unice. Pentru ca o listă sau o bibliotecă să conțină mai multe tipuri de elemente sau de documente, trebuie să configurați lista sau biblioteca astfel încât să permită tipuri de conținut multiple. Comanda Nou din acea listă sau bibliotecă va lista apoi tipurile disponibile pentru acea listă sau bibliotecă.

Începutul paginii

Despre moștenirea atributelor

Niciodată nu veți crea tipuri de conținut pornind de la zero. În schimb, vi se oferă un set de tipuri de conținut implicite care se pot utiliza ca atare sau se pot particulariza. Tipurile de conținut sunt organizate într-o ierarhie care permite unui tip de conținut să își moștenească din alt tip de conținut caracteristicile. Această structură vă permite să gestionați întregi categorii de documente în mod unitar în cadrul organizației. Tabelele de mai jos descriu fiecare tip de conținut de bază și grupul lor asociat, precum și tipul de conținut părinte.

Tip de conținut

Descriere

Tip de conținut părinte

Sistem

Toate tipurile de conținut sunt moștenite din tipul de conținut Sistem. Controlul de conținut este blocat și nu se poate șterge.

Grup: Tipuri de conținut document

Tip de conținut

Descriere

Tip de conținut părinte

Document

Creează un document

Element

Stil XLS

Creează un stil XLS.

Document

Imagine

Încarcă o imagine sau un paragraf.

Document

Pagină coordonatoare

Creează o pagină coordonatoare.

Document

Pagină de bază

Creează o pagină de bază.

Document

Pagină parte Web

Creează o pagină parte Web

Document

Formular

Creează un formular ce se poate completa.

Document

Link la un document

Creează un link la un document dintr-o locație diferită.

Document

Coloane Dublin Core

Utilizat pentru setul de elemente de metadate Dublin Core. Coloanele Dublin Core reprezintă un standard oficial de definire a metadatelor pentru documente. Pentru mai multe informații, consultați Inițiativa Dublin Core Metadata.

Document

Grup: Tipuri de conținut listă

Tipuri de conținut

Descriere

Tip de conținut părinte

Eveniment

Creează o întâlnire, o dată limită sau alt eveniment nou.

Element

Agendă+Resursă

Programează și rezervă o resursă.

Eveniment

Rezervări

Rezervă o resursă, cum ar fi o sală de ședințe.

Element

Agendă

Creează o rezervare nouă.

Element

Problemă

Urmărește un subiect sau o problemă.

Element

Comentariu

Creează un comentariu nou de blog.

Element

Element

Creează un element de listă nou.

Sistem

Persoană de contact din Asia de Est

Stochează informații despre o persoană de contact personală sau firmă.

Element

Persoană de contact

Stochează informații despre o persoană de contact personală sau firmă.

Element

Mesaj

Creează un mesaj nou.

Element

Activitate

Urmărește un element de lucru pe care dvs. sau echipa trebuie să îl finalizați.

Element

Publicare

Creează o publicare nouă de blog.

Element

Anunț

Creează un element știre nou, o stare nouă sau alte informații de dimensiune mică.

Element

Link

Creează un link nou la o pagină Web sau la altă resursă.

Element

Grup: Tipuri de conținut de lucru în grup

Tip de conținut

Descriere

Tip de conținut părinte

Circulară

Adaugă o circulară.

Element

Sărbătoare

Adaugă o sărbătoare nouă.

Element

Cuvânt

Adaugă un cuvânt nou la listă.

Element

Notificare oficială

Adaugă o notificare oficială nouă.

Element

Memo apel telefonic

Adaugă un Memo apel telefonic.

Element

Resursă

Adaugă o resursă nouă.

Element

Grup resurse

Adaugă un grup de resurse nou.

Element

Fișă de pontaj

Adaugă date noi de fișă de pontaj.

Element

Utilizatori

Adaugă utilizatori noi la listă.

Element

Notificare noutăți

Adaugă o notificare Noutăți

Element

Grup: Tipuri de conținut folder

Tip de conținut

Descriere

Tip de conținut părinte

Discuție

Creează un subiect de discuție nou.

Folder

Folder

Creează un folder nou.

Element

Activitate rezumat

Grupează și descrie activități asociate pe care trebuie să le realizați dvs. sau echipa dvs.

Folder

Atunci când definiți un tip de conținut de site particularizat nou în Galeria de tipuri de conținut de site pentru un site, începeți prin a alege un tip de conținut de site părinte existent în Galeria tip de conținut site, ca punct de plecare. Tipul de conținut de site nou pe care îl creați moștenește toate atributele tipului de conținut site părinte, cum ar fi șablonul document al acestuia, setarea doar în citire, fluxurile de lucru și coloanele. După ce creați acest tip de conținut de site nou, aveți posibilitatea să faceți modificări la toate aceste atribute.

Diagrama următoare vă ajută să vedeți cum moștenesc tipurile de conținut atribute de la tipurile de conținut părinte.

Moștenirea tipurilor de conținut

1. Acest tip de conținut de site este derivat din tipul de conținut Sistem.

2. Aceste tipuri de conținut de site sunt bazate pe tipul de conținut Document. Niciuna dintre modificările pe care le aduceți acestor tipuri de conținut nu vor afecta tipul de conținut părinte (Document).

3. Acest tip de conținut de site este bazat pe tipul de conținut Plan proiect. Niciuna dintre modificările pe care le aduceți acestui tip de conținut nu vor afecta tipul de conținut părinte (Plan proiect).

4. Aceste tipuri de conținut de listă sunt bazate pe tipurile de conținut Proiect X și Signoff Sheet. Orice modificare pe care o faceți la un tip de conținut de listă se aplică numai la instanța acelui tip de conținut care a fost adăugată la listă sau la bibliotecă.

Dacă particularizați un tip de conținut descendent cu atribute pe care tipul de conținut părinte nu le are, cum ar fi coloane suplimentare, acele particularizări nu sunt scrise în tipul de conținut părinte. Cu alte cuvinte, modificările aduse atributelor moștenite se pot propaga în jos de la părinte la descendenți dar niciodată în sus.

Aceleași reguli se aplică și când creați un tip de conținut de listă. De exemplu, dacă particularizați un tip de listă cu atribute pe care tipul de conținut părinte nu le are, cum ar fi coloane suplimentare, acele particularizări nu afectează tipul de conținut părinte. De asemenea, rețineți că puteți particulariza un tip de listă numai pentru lista sau biblioteca la care a fost adăugat, iar atunci când modificați atributele în tipul părinte, modificările pot suprascrie atributele din tipul de listă descendent.

Începutul paginii

Cum contribuie tipurile de conținut la gestionarea conținutului

Prin definirea tipurilor de conținut de site, veți posibilitatea să vă asigurați că toate categoriile de documente sunt tratate consistent în întreaga organizație. De exemplu, toate documentele livrabile clienților dintr-o organizație pot necesita un anumit set de metadate, cum ar fi număr de cont, număr de proiect și manager de proiect. Pentru a vă asigura că numerele de cont și de proiect sunt asociate cu documentele livrabile clienților din organizație, creați un tip de conținut de site Livrabil clienților care re coloanele necesare pentru aceste elemente de metadate.

Ca exemplu al avantajelor utilizării tipurilor de conținut pentru gestionarea conținutului, imaginea de mai jos arată noul tip de conținut Livrabil clienților ca o opțiune disponibilă atunci când creați un document nou în biblioteca de documente Livrabil clienților.

Tipuri de conținut noi

Toate tipurile de documente livrabile din colecția de site-uri care moștenește de la acest tip de conținut de site vor cere utilizatorilor să specifice informații pentru aceste coloane. Dacă trebuie să urmăriți metadate suplimentare care sunt legate de aceste documente livrabile clienților, aveți posibilitatea să adăugați altă coloană necesară la tipul de conținut de site Livrabil clienților. Apoi actualizați toate tipurile de conținut de listă fiu care moștenesc de la acest tip de conținut de site, prin adăugarea unei coloane noi tuturor documentelor livrabile clienților.

Aplicarea de metadate consistente în mai multe biblioteci de documente este numai unul dintre avantajele utilizării tipurilor de conținut pentru gestionarea conținutului. Tipurile de conținut permit, de asemenea, asocierea acelorași capacități sau atribute întregului conținut din site.

Dacă aveți o listă sau o bibliotecă configurată să permită mai multe tipuri de conținut, aveți posibilitatea să adăugați tipuri de conținut acestei liste sau biblioteci din grupul de tipuri de conținut de site disponibil pentru site. Unul dintre cele mai importante avantaje ale tipurilor de conținut pentru liste și biblioteci acela că o singură listă sau bibliotecă poate conține mai multe tipuri de elemente și documente, fiecare având metadate, politici sau comportamente unice.

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×