Utilizarea slicerelor pentru filtrarea datelor PivotTable

În versiunile anterioare de Microsoft Excel, puteți utiliza filtre de rapoarte pentru a filtra datele dintr-un raport PivotTable, dar nu este ușor să vedeți starea de filtrare curentă atunci când filtrați după mai multe elemente. În Excel, aveți opțiunea de a utiliza slicere pentru a filtra datele. Slicerele oferă butoane pe care puteți face clic pentru a filtra datele PivotTable. Pe lângă filtrarea rapidă, slicerele indică, de asemenea, starea de filtrare curentă, care vă ajută să înțelegeți ce anume se afișează într-un raport PivotTable filtrat.

Imagine Panglică Excel

Atunci când selectați un element, acesta este inclus în filtru și datele pentru elementul respectiv vor fi afișate în raport. De exemplu, atunci când selectați Niculescu în câmpul Vânzători, se afișează doar datele care includ numele Niculescu în acel câmp.

În acest articol

Ce sunt slicerele?

Utilizarea slicerelor

Crearea unui slicer într-un raport PivotTable existent

Crearea unui slicer individual

Formatarea unui slicer

Partajarea unui slicer prin conectarea la alt raport PivotTable

Deconectarea sau ștergerea unui slicer

Ce sunt slicerele?

Slicerele sunt componente de filtrare ușor de utilizat, care conțin un set de butoane ce vă permit să filtrați rapid datele dintr-un raport PivotTable, fără a fi nevoie să deschideți liste verticale pentru a găsi elementele pe care doriți să le filtrați.

Atunci când utilizați un filtru de raport PivotTable obișnuit pentru a filtra după mai multe elemente, filtrul indică numai faptul că sunt filtrate mai multe elemente și trebuie să deschideți o listă verticală pentru a afla detaliile de filtrare. Însă un slicer etichetează clar filtrul care se aplică și oferă detalii, astfel încât să înțelegeți cu ușurință datele afișate în raportul PivotTable filtrat.

Slicerele sunt, de obicei, asociate cu raportul PivotTable în care sunt create. Însă puteți să creați și slicere independente la care se face referire din funcții de cub Online Analytical Processing (OLAP) sau care pot fi ulterior asociate cu orice raport PivotTable.

Un slicer afișează, de obicei, următoarele elemente:Elemente slicer PivotTable

1. Un antet de slicer arată categoria elementelor din slicer.

2. Un buton de filtrare care nu este selectat indică faptul că elementul nu este inclus în filtru.

3. Un buton de filtrare care este selectat indică faptul că elementul este inclus în filtru.

4. Butonul Golire filtru elimină filtrul, selectând toate elementele din slicer.

5. O bară de defilare permite defilarea atunci când în slicer există mai multe elemente decât cele vizibile în prezent.

6. Controalele de mutare a marginilor și de redimensionare vă permit să modificați dimensiunea și locația slicerului.

Începutul paginii

Utilizarea slicerelor

Există mai multe modalități de a crea slicere pentru a filtra datele PivotTable. Într-un raport PivotTable existent, puteți:

 • Să creați un slicer asociat cu raportul PivotTable.

 • Să creați o copie a unui slicer asociat cu raportul PivotTable.

 • Să utilizați un slicer existent care este asociat cu alt raport PivotTable.

Pe lângă sau în loc de crearea de slicere într-un raport PivotTable existent, puteți să creați un slicer independent la care se poate face referire din funcții de cub Online Analytical Processing (OLAP) sau pe care îl puteți asocia ulterior cu orice raport PivotTable.

Deoarece fiecare slicer pe care îl creați este proiectat pentru a filtra după un anumit câmp PivotTable, probabil veți crea mai multe slicere pentru a filtra un raport PivotTable.

După ce creați un slicer, acesta apare în foaia de lucru împreună cu raportul PivotTable într-o afișare stratificată, dacă aveți mai multe slicere. Puteți să mutați un slicer în altă locație din foaia de lucru și să îl redimensionați, după cum este necesar.

Slicere stratificate

Pentru a filtra datele PivotTable, faceți clic pe unul sau mai multe butoane din slicer.

Slicer cu filtru selectat

Formatarea slicerelor pentru un aspect uniform

Pentru a crea rapoarte cu aspect profesionist sau doar pentru a potrivi formatul unui slicer cu formatul raportului PivotTable asociat, puteți să aplicați stiluri de slicer pentru un aspect uniform. Aplicând unul dintre diferitele stiluri predefinite care sunt disponibile pentru slicere, puteți să potriviți tema de culoare care se potrivește cel mai bine unui raport PivotTable. Pentru un aspect particularizat, puteți chiar să creați propriile stiluri de slicer, la fel cum creați stiluri PivotTable particularizate.

Partajarea slicerelor între rapoarte PivotTable

Atunci când aveți mai multe rapoarte PivotTable diferite într-un raport, cum ar fi un raport Business Intelligence (BI) cu care lucrați, poate că doriți să aplicați același filtru pentru unele sau la toate rapoartele PivotTable. Puteți partaja un slicer pe care l-ați creat într-un raport PivotTable cu alte rapoarte PivotTable. Nu este necesar să dublați filtrul pentru fiecare raport PivotTable!

Atunci când partajați un slicer, creați o conexiune cu un alt raport PivotTable care conține slicerul pe care doriți să-l utilizați. Toate modificările făcute într-un slicer partajat se reflectă imediat în toate rapoartele PivotTable care sunt conectate la slicerul respectiv. De exemplu, dacă utilizați un slicer Țară în PivotTable1 pentru a filtra date pentru o anumită țară, PivotTable2 care utilizează de asemenea slicerul respectiv va afișa date pentru aceeași țară.

Slicerele care sunt conectate la și utilizate în mai multe rapoarte PivotTable se numesc slicere partajate. Slicerele care sunt utilizate într-un singur raport PivotTable se numesc slicere locale. Un raport PivotTable poate conține atât slicere locale, cât și slicere partajate.

Începutul paginii

Crearea unui slicer într-un raport PivotTable existent

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru care doriți să creați un slicer.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Opțiuni și Proiectare.

 2. În fila Opțiuni, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Inserare slicer.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Inserare slicere, bifați caseta de selectare corespunzătoare câmpurilor PivotTable pentru care doriți să creați un slicer.

 4. Faceți clic pe OK.

  Se afișează un slicer pentru fiecare câmp pe care l-ați selectat.

 5. În fiecare slicer, faceți clic pe elementele după care doriți să filtrați.

  Pentru a selecta mai multe elemente, mențineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe elementele pe care doriți să le filtrați.

Începutul paginii

Crearea unui slicer individual

 1. Pe fila Inserare, în grupul Filtrare, faceți clic pe Slicer.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Conexiuni existente, în caseta Afișare, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a afișa toate conexiunile, faceți clic pe Toate conexiunile. Această opțiune este selectată în mod implicit.

  • Pentru a afișa doar lista conexiunilor recent utilizate, faceți clic pe Conexiuni în acest registru de lucru.

   Această listă este creată din conexiuni pe care le-ați definit deja, pe care le-ați creat utilizând caseta de dialog Selectare sursă de date din expertul Conexiune de date sau pe care le-ați selectat anterior ca o conexiune din această casetă de dialog.

  • Pentru a afișa doar conexiunile care sunt disponibile pe computerul dvs., faceți clic pe Fișiere de conexiune pe acest computer.

   Această listă este creată din folderul Surse de date personale, care este de obicei stocat în folderul Documentele mele.

  • Pentru a afișa doar conexiunile care sunt disponibile dintr-un fișier de conexiune care este accesat din rețea, faceți clic pe Fișiere de conexiune în rețea.

   Această listă este creată dintr-o bibliotecă de conexiuni de date (DCL) dintr-un site Microsoft Office SharePoint Server 2007 sau Microsoft SharePoint Server 2010. Un DCL este o bibliotecă de documente dintr-un site SharePoint Foundation care conține o colecție de fișiere de conexiune de date Office (ODC) (.odc). De obicei, DCL este configurat de un administrator de site, care poate configura, de asemenea, site-ul SharePoint să afișeze fișiere ODC din acest DCL în caseta de dialog Conexiuni externe.

   Sfat    Dacă nu vedeți conexiunea dorită, puteți crea o conexiune. Faceți clic pe Răsfoire pentru mai multe apoi, în caseta de dialog Selectare sursă de date, faceți clic pe Sursă nouă pentru a porni expertul Conexiune de date, astfel încât să puteți selecta sursa de date la care doriți să vă conectați.

   Notă    Dacă selectați o conexiune din categoriile Fișiere de conexiune în rețea sau Fișiere de conexiune pe acest computer, fișierul de conexiune este copiat în registrul de lucru ca o conexiune de registru de lucru nouă și este utilizat apoi ca informații de conexiune noi.

 3. Sub Selectați o conexiune, faceți clic pe conexiunea dorită, apoi faceți clic pe Deschidere.

 4. În caseta de dialog Inserare slicer, faceți clic pe caseta de selectare corespunzătoare câmpurilor pentru care doriți să creați un slicer.

 5. Faceți clic pe OK.

  Se creează un slicer pentru fiecare câmp pe care l-ați selectat.

Începutul paginii

Formatarea unui slicer

 1. Faceți clic pe slicerul pe care doriți să-l formatați.

  Astfel se afișează Instrumente slicer, adăugând o filă Opțiuni.

 2. Pe fila Opțiuni, în grupul Stiluri slicer, faceți clic pe stilul dorit.

  Pentru a vedea toate stilurile disponibile, faceți clic pe butonul Mai multe Imagine buton .

  Imagine Panglică Excel

Începutul paginii

Partajarea unui slicer prin conectarea la alt raport PivotTable

Puteți partaja un slicer cu un alt raport PivotTable conectându-l la raportul PivotTable respectiv. De asemenea, puteți insera un slicer dintr-un alt raport PivotTable conectându-l la raportul PivotTable respectiv.

Faceți un slicer disponibil pentru utilizare într-un alt raport PivotTable

 1. Faceți clic pe slicerul pe care doriți să-l partajați într-un alt raport PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente slicer, adăugând o filă Opțiuni.

 2. Pe fila Opțiuni, în grupul Slicer, faceți clic pe Conexiuni PivotTable.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Conexiuni PivotTable, bifați caseta de selectare a rapoartelor PivotTable în care doriți să fie disponibil slicerul.

Utilizarea unui slicer dintr-un alt raport PivotTable

 1. Creați o conexiune la raportul PivotTable care conține slicerul pe care doriți să-l partajați efectuând următoarele:

  1. În fila Date, în grupul Preluare date externe, faceți clic pe Conexiuni existente.

   Imagine Panglică Excel

  2. În caseta de dialog Conexiuni existente, în caseta Afișare, asigurați-vă că este selectată opțiunea Toate conexiunile.

   Sfat    Dacă nu vedeți conexiunea dorită, puteți crea o conexiune. Faceți clic pe Răsfoire pentru mai multe apoi, în caseta de dialog Selectare sursă de date, faceți clic pe Sursă nouă pentru a porni expertul Conexiune de date, astfel încât să puteți selecta sursa de date la care doriți să vă conectați.

  3. Selectați conexiunea dorită, apoi faceți clic pe Deschidere.

  4. În caseta de dialog Import date, sub Selectați modalitatea de vizualizare a acestor date în registrul de lucru, faceți clic pe Raport PivotTable.

 2. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru care doriți să inserați un slicer din alt raport PivotTable.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Opțiuni și Proiectare.

 3. Pe fila Opțiuni, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Inserare slicer, apoi pe Conexiuni slicer.

  Imagine Panglică Excel

 4. În caseta de dialog Conexiuni slicer, bifați caseta de selectare a slicerelor care doriți să le utilizați.

 5. Faceți clic pe OK.

 6. În fiecare slicer, faceți clic pe elementele după care doriți să filtrați.

  Pentru a selecta mai multe elemente, mențineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe elementele pe care doriți să le filtrați.

  Notă    Toate rapoartele PivotTable care partajează slicerul vor afișa instantaneu aceeași stare de filtrare.

Începutul paginii

Deconectarea sau ștergerea unui slicer

Dacă nu mai aveți nevoie de un slicer, puteți să îl deconectați de la un raport PivotTable sau să îl ștergeți.

Deconectarea unui slicer

 1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable pentru care doriți să deconectați un slicer.

  Astfel se afișează Instrumente PivotTable, adăugând filele Opțiuni și Proiectare.

 2. Pe fila Opțiuni, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Inserare slicer, apoi pe Conexiuni slicer.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Conexiuni slicer, debifați caseta de selectare a tuturor câmpurilor PivotTable pentru care doriți să deconectați un slicer.

Ștergerea unui slicer

Alegeți una dintre următoarele variante:

 • Faceți clic pe slicer, apoi apăsați pe DELETE.

 • Faceți clic dreapta pe slicer, apoi pe Eliminare <Numele slicerului>.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×