Utilizarea părților Web date firmă pe paginile clasică

Utilizarea părților Web date firmă pe paginile clasică

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Părțile web Date firmă sunt proiectate pentru a lucra cu date dintr-o listă externă și puteți să combinați aceste Părți web în moduri utile. De exemplu, puteți să conectați Părțile web Listă și Element pentru ca atunci când selectați un element de tip raport de cheltuieli din Partea web Listă, cum ar fi cheltuielile de joi, detaliile despre element să se afișeze în Partea web Element, cum ar fi cheltuielile pentru hotel, călătorie și masă.

Pentru mai multe informații, consultați Crearea asocierilor în SharePoint Designer, Părțile Web de date de firmă (Demo)și Găsirea conținutului despre date externe.

În acest articol

Prezentare generală a părților Web date firmă

Înainte de a începe

Proprietăți particularizate ale părții Web listă date firmă

Proprietăți listă date firmă

Proprietăți vizualizare date

Proprietăți particularizate ale părții Web element date firmă

Proprietăți element date firmă

Proprietăți vizualizare date

Proprietăți particularizate ale părții Web acțiuni date firmă

Proprietăți acțiuni date firmă

Proprietăți particularizate ale părții Business Data Connectivity filtru Web

Proprietăți filtru

Proprietăți opțiuni de filtrare complexe

Proprietăți particularizate ale asociate lista partea Web date firmă

Proprietăți listă asociată cu date de firmă

Proprietăți vizualizare date

Partea Web constructor al element date firmă

Proprietăți comune ale părților Web date firmă

Aspectul

Aspect

Complexe

Opțiuni Ajax

Diverse

Prezentare generală a părților web Date firmă

Următorul tabel rezumă fiecare Parte web firmă.

Parte web

Descriere

Listă date firmă

Afișează o listă de elemente de la o listă externă.

Element date firmă

Afișează un element dintr-o listă externă.

Acțiuni date firmă

Afișează o acțiune a unei liste externe.

Filtru Business Data Connectivity

Filtrează conținutul unei părți web Date firmă conectată, utilizând o listă de valori de la o listă externă.

Constructor element date firmă

Creează un element Date firmă din parametrii dintr-un șir de interogare URL și îl furnizează altor părți web Date firmă.

Listă asociată cu date de firmă

Afișează o listă cu elemente fiu înrudite cu un element părinte dintr-o listă externă. Necesită asociere.

Începutul paginii

Înainte de a începe

Lucrul cu date externe necesită mai multe activități obligatorii pentru a permite acces sigur la date. Informațiile următoare vă pot ajuta să planificați pașii următori. De asemenea, dacă întâmpinați probleme încercând să lucrați cu date externe, aceste informații vă pot ajuta să identificați cauza. Pentru a accesa datele externe, dvs. sau un administrator trebuie să procedați astfel:

Pregătiți sursa de date externă    Este posibil ca un administrator să trebuie să creeze un cont și să furnizeze permisiuni la sursa de date pentru a se asigura că persoanele potrivite au acces la date și că datele nu ajung pe mâini nepotrivite. Într-o bază de date externă, administratorul poate, de asemenea, să creeze anumite tabele, vizualizări, interogări etc. și să limiteze rezultatele la ceea ce este necesar și să contribuie la îmbunătățirea performanței.

Configurarea SharePoint services    Un administrator trebuie să activeze Business Connectivity Services (BCS) și serviciul de stocare securizat.

Configurarea serviciului de stocare securizată    Un administrator trebuie să determine cel mai bun mod de acces pentru sursa de date externă, să creeze o aplicație țintă și să seteze acreditările pentru aplicația țintă.

Configurați Serviciile Business Data Connectivity    Un administrator trebuie să se asigure că utilizatorul care creează tipul de conținut extern are permisiune la depozitul de metadate Business Data Connectivity (BDC) și că utilizatorii corespunzători au acces la tipul de conținut extern pe care se bazează lista externă.

Crearea unei liste externe    Un utilizator trebuie să creați o listă externă pe baza tipului de conținut extern și unul sau mai multe vizualizări ale listei externe după cum este necesar.

Proprietăți personalizate ale părții web Listă date firmă

Proprietăți Listă date firmă

Proprietate

Descriere

Tip

Introduceți Tipul de conținut extern de afișat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă există Tipul de conținut extern și pentru a selecta un Tip de conținut extern specific.

Vizualizare

Selectați o vizualizare de afișat.

Notă:  Poate dura câteva secunde pentru a vedea toate vizualizările după ce ați selectat un tip de conținut extern.

Afișare bară de instrumente

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa sau a ascunde bara de instrumente.

Afișare animație în timpul încărcării

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a anima sau a nu anima afișarea în timpul încărcării.

Proprietăți Vizualizare date

Proprietate

Descriere

Editor XSL

Se utilizează pentru a introduce codul sursă XSLT într-un editor de text simplu. Pentru a utiliza acest editor, este necesar să cunoașteți sintaxa XSLT. De exemplu, utilizați această proprietate pentru a reformata coloanele Număr și Monedă.

Începutul paginii

Proprietăți personalizate ale părții web Element date firmă

Proprietăți Element date firmă

Proprietate

Descriere

Tip

Introduceți Tipul de conținut extern de afișat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă există Tipul de conținut extern și pentru a selecta un Tip de conținut extern specific.

Vizualizare

Selectați o vizualizare de afișat.

Notă:  Poate dura câteva secunde pentru a vedea toate vizualizările după ce ați selectat Tipul de conținut extern.

Element

Introduceți elementele de afișat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă elementele există și pentru a selecta un element specific. Alternativ, puteți să vă bazați pe o conexiune Parte web pentru a introduce automat valoarea elementului.

Afișare animație în timpul încărcării

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a anima sau a nu anima afișarea în timpul încărcării.

Câmpuri

Selectați câmpurile care se afișează și poziția acestora în lista de elemente.

Acțiuni

Selectați o acțiune definită anterior pentru a o afișa.

Afișare acțiuni noi în mod implicit

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa acțiunile noi în mod implicit.

Proprietăți Vizualizare date

Proprietate

Descriere

Editor XSL

Se utilizează pentru a introduce codul sursă XSLT într-un editor de text simplu. Pentru a utiliza acest editor, este necesar să cunoașteți sintaxa XSLT. De exemplu, utilizați această proprietate pentru a reformata coloanele Număr și Monedă.

Începutul paginii

Proprietăți personalizate ale părții web Acțiuni date firmă

Proprietăți Acțiuni date firmă

Proprietate

Descriere

Tip

Introduceți Tipul de conținut extern de utilizat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă există Tipul de conținut extern și pentru a selecta un Tip de conținut extern specific.

Element

Introduceți elementele de afișat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă elementele există și pentru a selecta un element specific. Alternativ, puteți să vă bazați pe o conexiune Parte web pentru a introduce automat valoarea elementului.

Acțiuni

Selectați o acțiune definită anterior pentru a o afișa.

Afișare acțiuni noi în mod implicit

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa acțiunile noi în mod implicit.

Stil

Selectați unul dintre următoarele stiluri de afișare:

  • Listă cu marcatori

  • Listă

  • Bară de instrumente

Începutul paginii

Proprietăți personalizate ale părții web Filtru Business Data Connectivity

Proprietăți Filtru

Proprietate

Descriere

Nume filtru

Furnizați un nume unic și semnificativ pentru filtru.

Tip de conținut extern

Introduceți Tipul de conținut extern de utilizat pentru valorile filtrului. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă există Tipul de conținut extern și pentru a selecta un Tip de conținut extern specific.

Vizualizare

Selectați o vizualizare.

Notă:  Poate dura câteva secunde pentru a vedea toate vizualizările după ce ați selectat Tipul de conținut extern.

Coloană Valoare

Selectați o coloană de utilizat ca valoare filtru.

Coloană Descriere

Selectați o coloană de utilizat ca valoare alternativă și mai semnificativă de afișat pentru utilizator.

Afișare listă ca

Selectați o metodă de afișare a filtrului dintr-una dintre opțiunile disponibile.

Proprietăți Opțiuni de filtrare complexe

Proprietate

Descriere

Lățime

Efectuați una din următoarele acțiuni pentru a controla lățimea părții web:

  • Introduceți o lățime specifică măsurată în pixeli.

  • Lăsați caseta necompletată sau introduceți 0 pentru ca lățimea să aibă dimensiune automată.

Solicitați utilizatorului să aleagă o valoare

Bifați sau debifați caseta de selectare pentru a solicita unui utilizator să aleagă o valoare sau să permită unui utilizator să lase valoarea necompletată.

Valoare implicită

Introduceți valoarea elementului. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă elementul există și pentru a selecta un element specific.

Începutul paginii

Proprietăți personalizate ale părții web Listă asociată cu date de firmă

Proprietăți Listă asociată cu date de firmă

Proprietate

Descriere

Tip

Introduceți Tipul de conținut extern de afișat. Utilizați butoanele de lângă casetă pentru a verifica dacă există Tipul de conținut extern și pentru a selecta un Tip de conținut extern specific.

Relație

Selectați o relație bazată pe o asociere, care a fost definită anterior.

Afișare bară de instrumente

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa sau a ascunde bara de instrumente.

Afișare animație în timpul încărcării

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a anima sau a nu anima afișarea în timpul încărcării.

Proprietăți Vizualizare date

Proprietate

Descriere

Editor XSL

Se utilizează pentru a introduce codul sursă XSLT într-un editor de text simplu. Pentru a utiliza acest editor, este necesar să cunoașteți sintaxa XSLT. De exemplu, utilizați această proprietate pentru a reformata coloanele Număr și Monedă.

Începutul paginii

Partea web Constructor element date firmă

Această parte web nu are proprietăți personalizate. Creează un element Date firmă din parametrii dintr-un șir de interogare URL și îl furnizează altor părți web Date firmă. Această parte web nu este vizibilă pentru utilizator și este vizibilă doar atunci când pagina se află în modul de editare.

Proprietăți comune ale părților web Date firmă

Toate părțile web dețin un set comun de proprietăți care le controlează înfățișarea, aspectul, opțiunile complexe Ajax și caracteristicile diverse.

Notă:  Este posibil ca proprietățile comune ale părții web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secțiune, din mai multe motive:

  • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

  • Pentru o anumită parte web, este posibil ca dezvoltatorul părții web să opteze să nu se afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune sau să fi ales să creeze și să afișeze proprietăți suplimentare care nu sunt listate mai jos în secțiunile Înfățișare, Aspect și Complex ale panoului de instrumente.

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă pe pagină se va afișa toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Implicit, starea chrome este setată la Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Începutul paginii

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Puteți să ascundeți o parte web dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune de părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conținutul părții web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza și majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părți web.

Zonă

Specifică zona din pagina cu părți web în care este amplasată partea web.

Notă:  Zonele din pagina cu părți web nu sunt listate în caseta listă când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea de sus a zonei. Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecință, modificarea valorii Index zonă pentru partea web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părți web din zonă.

Începutul paginii

Complex

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web se poate elimina din pagina cu părți web.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date care pot fi exportate pentru această parte web. În funcție de configurație, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fișier care conține informații suplimentare despre partea web. Fișierul se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe titlul părții web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente în galeriile Părți web următoare: Site, Server virtual și pagină cu părți web.

URL Ajutor

Specifică locația unui fișier care conține informații de Ajutor despre partea web. Informațiile de Ajutor se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe comanda Ajutor din meniul părții web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una dintre următoarele:

  • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web.

  • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web. Aceasta este valoarea implicită.

  • Navigare Deschide pagina web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutor se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică locația unui fișier care conține o imagine utilizată ca pictogramă a părții web în lista părților web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică locația unui fișier care conține o imagine care să fie utilizată în bara de titlu a părții web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Opțiuni Ajax

Notă:  Proprietățile comune următoare sunt disponibile doar pentru părțile web Listă date firmă și Listă asociată cu date de firmă.

Proprietate

Descriere

Activare încărcare asincronă

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a încărca datele asincron (Puteți să continuați lucrul până se încarcă toate datele) sau sincron (Vizualizarea Listă afișează o imagine „se încarcă” până când toate datele sunt regăsite de la server.

Activare actualizare asincronă

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a activa sau a dezactiva comportamentul asincron sau sincron pentru următoarele operațiuni: sortare, paginare, filtrare și reîmprospătare.

Afișare buton reîmprospătare manuală

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa sau a ascunde un buton de reîmprospătare manuală a vizualizării Listă.

Activare Reîmprospătare automată asincronă

Această casetă de selectare se bifează sau se debifează pentru a activa sau a dezactiva reîmprospătarea automată a vizualizării Listă.

Interval reîmprospătare automată (secunde)

Specifică intervalul de timp dintre operațiunile de reîmprospătare automată. Valoarea implicită este de 60 de secunde.

Începutul paginii

Diverse

Notă:  Proprietățile comune următoare sunt disponibile doar pentru părțile web Listă date firmă și Listă asociată cu date de firmă.

Proprietate

Descriere

Date eșantion

Introduceți date eșantion ca fișier XML valid și cu aceeași structură precum datele regăsite de sursa de date. Un editor compatibil SharePoint, cum ar fi Microsoft SharePoint Designer 2013, poate utiliza datele XML eșantion specificate de această proprietate pentru a reda Vizualizarea date în timpul proiectării.

Legătură XSL

Se utilizează pentru a introduce codul sursă XSLT într-un editor de text simplu. Pentru a utiliza acest editor, este necesar să cunoașteți sintaxa XSLT. De exemplu, utilizați această proprietate pentru a reformata coloanele Număr și Monedă.

Activare memorare în cache a vizualizării de date

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a memora sau nu în cache transformarea XSL și instanța Control sursă de date.

Expirare memorare în cache vizualizare date (secunde)

Specifică durata în secunde pentru golirea memoriei cache. Dacă selectați 0, această proprietate este setată la valoarea implicită de 86.400 secunde (adică o zi).

Se trimite primul rând la părțile web conectate când se încarcă pagina

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a trimite primul rând de date la una sau mai multe părți web conectate atunci când se încarcă pagina.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×