Utilizarea părții Web formular InfoPath într-o pagină clasică

Utilizarea părții Web formular InfoPath într-o pagină clasică

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Atunci când adăugați o parte web Formular InfoPath la o pagină, puteți să afișați în browser un formular care a fost:

 • Publicat într-o bibliotecă de formulare sa documente.

 • Asociat cu un formular listă SharePoint personalizat utilizând Microsoft InfoPath 2013.

După ce adăugați partea web Formular InfoPath la o pagină, puteți, de asemenea, să o conectați la alte părți web de pe pagină pentru a crea soluții utile. De exemplu, puteți să:

 • Selectați un element dintr-o Parte web Vizualizare listă a unei biblioteci care conține formulare asemănătoare și să afișați formularul specific într-o Parte web Formular InfoPath.

 • Selectați un element dintr-o Parte web, cum ar fi o listă de bilete pentru Biroul de asistență și afișați câmpurile într-o Parte web Formular InfoPath.

 • Capturați mai multe valori de parametri de la Partea web Formular InfoPath a unui utilizator, cum ar fi un calculator de ipoteci, și afișați un tabel de rezultate în Partea web Excel Services.

Pentru mai multe informații, consultați Găsiți conținut despre InfoPath 2010 și 2013.

În acest articol

Conectarea unei părți Web de formular InfoPath la altă parte Web

Proprietăți particularizate

Proprietăți comune

Aspectul

Aspect

Complexe

Conectarea unei părți web Formular InfoPath la o altă parte web

Puteți să conectați o Parte web Formular InfoPath la altă parte web, cum ar fi o Parte web Vizualizare listă, să furnizați date pentru, să primiți date de la și să modificați modul în care se afișează datele în altă Parte web.

 1. În meniul Setări Butonul Setări Office 365 , faceți clic pe Editare pagină sau adăugarea unei pagini.

 2. Dacă este necesar, adăugați alte părți web la pagina la care doriți să vă conectați.

 3. Găsiți partea web InfoPath în pagină sau adăugați partea web InfoPath la pagină.

 4. Faceți clic pe meniul Parte web în partea web InfoPath, apoi indicați spre Conexiuni.

 5. Indicați spre una dintre următoarele comenzi, apoi faceți clic pe numele altei părți web pe pagina la care doriți să vă conectați:

Comandă

Descriere

Trimitere date la

Afișează o listă cu una sau mai multe alte părți web pe pagina care poate primi date de formular. Partea web Formular InfoPath poate fi un formular bibliotecă ce are parametri de ieșire definiți sau un formular listă.

Preluare formular din

Afișează o parte web Vizualizare listă bazată pe o listă sau bibliotecă. Utilizatorii pot să selecteze formulare din partea web Vizualizare listă pentru a afișa un anumit formular în partea web Formular InfoPath.

Preluare date din

Afișează altă parte web, cum ar fi o parte web Vizualizare listă, care trimite unul sau mai multe câmpuri de date la partea web Formular InfoPath, care trebuie să aibă parametri de intrare definiți și poate fi un formular bibliotecă sau un formular listă.

Proprietăți particularizate

Proprietate

Descriere

Listă sau bibliotecă.

Specificați lista sau biblioteca ce conține formularul InfoPath publicat.

Tip de conținut

Specificați tipul de conținut pentru fiecare formular. Acest lucru este obligatoriu dacă mai multe formulare InfoPath au fost publicate ca tip de conținut sau adăugate ca șablon de bibliotecă. Dacă nu efectuați o selecție, se selectează un tip de conținut implicit.

Afișare formular doar în citire (numai liste)

Bifați sau debifați această casetă pentru a împiedica sau permite intrările de date într-un formular listă.

Afișare Panglică sau bară de instrumente InfoPath

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a afișa sau a ascunde Panglica sau bara de instrumente InfoPath. Dacă debifați caseta de selectare, asigurați-vă că utilizatorul poate utiliza formularul InfoPath adăugând un buton Remitere.

Se trimit date la părțile web conectate atunci când se încarcă pagina

Bifați sau debifați această casetă de selectare pentru a trimite primul rând de date la una sau mai multe părți web conectate atunci când pagina se afișează pentru prima dată și pentru a afișa sau ascunde valorile implicite.

Selectați vizualizarea formular care să se afișeze în mod implicit

Dacă formularul are definite două sau mai multe vizualizări, selectați vizualizarea care să se afișeze în lista verticală.

Selectați acțiunea care să se efectueze după ce a fost remis un formular

Selectați una dintre următoarele opțiuni:

 • Închideți formularul Înlocuiește formularul cu următorul mesaj: "Formularul s-a închis".

 • Deschideți un formular nou    Deschide un formular nou, necompletat.

 • Se lasă formularul deschis    Păstrează formularul deschis.

Începutul paginii

Proprietăți comune

Toate părțile web partajează un set comun de proprietăți care le controlează înfățișarea, aspectul și caracteristicile complexe.

Notă:  Este posibil ca proprietățile comune ale părții web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secțiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte web, este posibil ca dezvoltatorul părții web să opteze să nu se afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune sau să fi ales să creeze și să afișeze proprietăți suplimentare care nu sunt listate mai jos în secțiunile Înfățișare, Aspect și Complex ale panoului de instrumente.

Începutul paginii

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă pe pagină se va afișa toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Implicit, starea chrome este setată la Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Începutul paginii

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina cu părți web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Puteți să ascundeți o parte web dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune de părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conținutul părții web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza și majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părți web.

Zonă

Specifică zona din pagina cu părți web în care este amplasată partea web.

Notă:  Zonele din pagina cu părți web nu sunt listate în caseta listă când nu aveți permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea de sus a zonei. Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecință, modificarea valorii Index zonă pentru partea web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părți web din zonă.

Începutul paginii

Complex

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web se poate elimina din pagina cu părți web.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date care pot fi exportate pentru această parte web. În funcție de configurație, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fișier care conține informații suplimentare despre partea web. Fișierul se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe titlul părții web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente în galeriile Părți web următoare: Site, Server virtual și pagină cu părți web.

URL Ajutor

Specifică locația unui fișier care conține informații de Ajutor despre partea web. Informațiile de Ajutor se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe comanda Ajutor din meniul părții web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una dintre următoarele:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această capacitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutor se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică locația unui fișier care conține o imagine utilizată ca pictogramă a părții web în lista părților web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică locația unui fișier care conține o imagine care să fie utilizată în bara de titlu a părții web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×