Utilizarea TalkBack pentru a insera și edita un tabel în Excel pentru Android

Utilizarea TalkBack pentru a insera și edita un tabel în Excel pentru Android

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Excel pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat pentru Android, pentru a insera și a modifica un tabel. Puteți să faceți tabelul mai accesibil, adăugându-i un titlu sau evidențiind părți ale lui cu diferite culori. Puteți să extindeți tabelul cu noi rânduri și coloane sau să afișați datele sub formă de diagramă.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Android. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă Android.

În acest articol

Navigarea la meniul cu file

Pentru a accesa opțiunile pentru editarea registrului de lucru, trebuie să navigați la meniul cu file.

 1. Pentru a ieși dintr-o selecție dintr-o foaie de lucru și a accesa primul element de pe ecran, mai întâi trageți cu degetul în sus, apoi în jos. Auziți titlul registrului de lucru.

  Sfat: Dacă aveți deschis meniul de comenzi rapide în partea de sus a foii de lucru, pentru a ieși din meniu, atingeți oriunde pe ecran cu două degete.

 2. Trageți cu un deget spre dreapta până când auziți: „Butonul Mai multe opțiuni”. Apoi atingeți de două ori ecranul cu un deget. Veți auzi: „Meniul File, Pornire selectat.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Fila Pornire selectată.”

 3. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți fila pe care doriți să o selectați, de exemplu: „Fila Inserare.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide panglica Inserare.

  Notă: Filele Tabel, Imagine, Formă și Diagramă devin disponibile numai când obiectul este selectat în foaia de lucru.

 4. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea pe care doriți să o selectați, apoi atingeți de două ori ecranul.

Navigarea la un tabel din foaia de lucru

 1. Trageți cu un deget spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Accesați tabelul <detaliile despre tabel și locația de focalizare>.”

 2. Trageți spre stânga sau spre dreapta cu un deget, până când auziți locația din tabel pe care o doriți. Apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fila Tabel.

  Sfat: De asemenea, puteți naviga la fila Tabel așa cum se indică în Navigarea la meniul cu file.

Inserarea unui tabel în Excel

Adăugați un tabel pentru a vă prezenta datele într-un mod eficient și sistematic. Puteți să inserați un tabel pe o foaie de lucru necompletată și să completați datele. Alternativ, puteți crea rapid un tabel utilizând datele din clusterul de celule existent.

 1. În foaia de lucru Excel trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Foaia <numele foii>.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți focalizarea curentă din foaie, descrisă în coloane și rânduri.

 2. Pentru a vă deplasa la celula unde doriți să inserați un tabel, glisați cu un deget pe ecran. Veți auzi locația curentă. Apoi atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Pentru a extinde selecția de la o singură celulă la multe celule și a insera un tabel mai mare, plasați două degete pe ecran și depărtați-le în direcția în care doriți să extindeți selecția. Auziți zona selectată de la prima celulă din partea din stânga sus până la ultima celulă din partea din dreapta jos.

 3. Navigați la fila Inserare așa cum se indică în Navigarea la meniul cu file.

 4. În fila Inserare, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Tabel”. Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Nebifată, Tabelul are anteturi, casetă de selectare.” Dacă tabelul are anteturi, trageți cu degetul la stânga până când auziți: „Nebifată, Tabelul are anteturi, casetă de selectare.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Bifat”.

 5. Pentru a ieși din caseta de selectare, atingeți oriunde pe ecran cu două degete.

Adăugarea unui titlu text alternativ la un tabel

Pentru a face tabele din Excel accesibile pentru toate cititoarele de ecran, puteți să adăugați un titlu scurt și descriptiv la tabel și chiar să scrieți un text mai cuprinzător pentru a descrie tabelul în detaliu.

 1. Navigați la tabelul din foaia de lucru așa cum se indică în Navigarea la un tabel din foaia de lucru. Focalizarea poate fi oriunde în tabel.

 2. În fila Tabel, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Meniul Text alternativ.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Text alternativ”.

 3. În meniul Text alternativ, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Casetă Editare pentru titlu.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Se afișează tastatura <limba tastaturii>”. Tastați un titlu scurt pentru tabel.

 4. Pentru a scrie o descriere pentru tabel, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Caseta Editare pentru descriere.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Se afișează tastatura <limba tastaturii>”.

 5. Pentru a reveni la foaia activă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Foaia <numărul foii, detaliile foii>, selectată.” Pentru a activa foaia, atingeți de două ori ecranul.

Adăugarea unui rând sau a unei coloane la un tabel

Puteți să extindeți cu ușurință tabelul, adăugând rânduri deasupra sau dedesubt, sau coloane la stânga sau la dreapta selecției curente din tabel.

 1. Navigați la tabelul din foaia de lucru așa cum se indică în Navigarea la un tabel din foaia de lucru.

 2. Pe fila Tabel, pentru a adăuga rânduri sau coloane:

  • Pentru a insera un rând deasupra selecției curente, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Inserare deasupra”. Apoi atingeți de două ori ecranul

  • Pentru a insera un rând dedesubtul selecției curente, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Inserare dedesubt”. Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a insera o coloană la stânga selecției curente, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Inserare la stânga.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a insera o coloană la dreapta selecției curente, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Butonul Inserare la dreapta.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

Ștergerea unui rând sau a unei coloane dintr-un tabel

Puteți să ștergeți rapid rânduri sau coloane întregi inutile din tabel.

 1. Navigați la tabelul din foaia de lucru așa cum se indică în Navigarea la un tabel din foaia de lucru.

 2. În fila Tabel, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Pentru a șterge rânduri, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Ștergere rânduri.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a șterge coloane, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Ștergere coloane.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

Evidențierea datelor din tabel

Pentru a evidenția datele din tabel, puteți să adăugați o culoare în rândurilor sau coloane alternante sau să evidențiați doar prima sau ultima coloană. De asemenea, puteți dichisi rapid tabelele adăugând stiluri predefinite.

 1. Navigați la tabelul din foaia de lucru așa cum se indică în Navigarea la un tabel din foaia de lucru.

 2. În fila Tabel, alegeți una dintre următoarele variante pentru rândurile sau coloanele alternante:

  • Pentru a adăuga o culoare la rândurile alternante, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Comutatorul Rânduri alternante, debifat.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga o culoare la coloanele alternante, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Comutatorul Coloane alternante, debifat.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga sau a modifica un stil predefinit la o coloană alternantă sau la un rând alternant, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Meniul Stiluri tabel.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Stiluri tabel.” În listă, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta. Auziți o descriere a unui stil. Pentru a selecta un stil, atingeți de două ori ecranul.

 3. În fila Tabel, alegeți una dintre următoarele variante pentru primul sau ultimul rând:

  • Pentru a adăuga o culoare la prima coloană, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Prima coloană, debifată.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga o culoare la ultima coloană, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Ultima coloană, debifată.” Apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a adăuga sau a modifica un stil predefinit în prima sau ultima coloană din tabel, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Meniul Stiluri tabel.” Apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Stiluri tabel.” În listă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Mediu” sau „Închis”. În lista de stiluri Mediu, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți: „Gri deschis, stil tabel mediu, element de listă opt.” Acest stil și următoarele 13 stiluri pot fi aplicate la primul rând/ultimele coloane. În lista de stiluri Întunecat, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți: „Gri închis, stil de tabel întunecat, un element de listă.” Acest stil și următoarele șase stiluri pot fi aplicate la primele sau ultimele coloane. Pentru a selecta un stil aplicabil, atingeți de două ori ecranul.

Afișarea datelor dintr-o diagramă

Puteți să afișați datele din tabel în format de diagramă.

 1. Navigați la tabelul din foaia de lucru așa cum se indică în Navigarea la un tabel din foaia de lucru.

 2. Pentru a selecta celulele de tabel pe care doriți să le utilizați pentru diagramă, plasați două degete pe ecran și depărtați-le până când auziți selecția pe care o doriți.

 3. Navigați la fila Inserare așa cum se indică în Navigarea la meniul cu file.

 4. În panglica Inserare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Meniul diagramă”. Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Diagramă.”

 5. În meniul Diagramă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți tipul de diagramă pe care doriți să îl selectați, de exemplu: „Meniu structură radială.” Atingeți de două ori ecranul. Veți auzi numele tipului de diagramă selectat, de exemplu: „Structură radială.” Se deschide lista cu tipuri de diagrame.

 6. În lista cu tipuri de diagramă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a naviga prin listă. Veți auzi numele elementelor din listă, de exemplu: „Structură radială 3D, element de listă.” Pentru a selecta un stil de diagramă, atingeți de două ori ecranul. Diagrama este generată în foaia de lucru.

Consultați și

Utilizați un cititor de ecran pentru a sorta sau filtra un tabel în Excel

Utilizarea unei tastaturi externe cu Excel pentru Android

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Excel utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×