Tutorial: Extinderea relațiilor din Modelul de date folosind Excel, Power Pivot și DAX

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Abstracte:    Acesta este al doilea tutorial dintr-o serie. În primul tutorial, importul datelor într- și crearea unui Model de date, un registru de lucru Excel a fost creat utilizând datele importate din mai multe surse.

Notă : Acest articol descrie modelele de date în Excel 2013. Cu toate acestea, aceleași date modelarea și caracteristicile Power Pivot în Excel 2013 introduse, de asemenea, se aplică pentru Excel 2016.

In acest tutorial, utilizați Power Pivot pentru a extinde modelul de date, a crea ierarhii și a construi câmpuri calculate din datele existente pentru a crea noi relații între tabele.

Secțiunile acestui tutorial sunt următoarele:

Adăugarea unei relații utilizând Vizualizarea diagramă din Power Pivot

Extinderea modelului de date folosind coloane calculate

Crearea unei ierarhii

Utilizarea ierarhiilor în rapoarte PivotTable

Punct de control și test

La sfârșitul acestui tutorial este un test pe care îl puteți face pentru a vă testa cunoștințele.

Această serie folosește date care descriu medalii olimpice, țări gazdă și diferite evenimente sportive olimpice. Tutorialele din această serie sunt următoarele:

 1. Importul datelor în Excel și creați un Model de date

 2. Extinderea relațiilor din modelul de date folosind Excel, Power Pivot, și DAX

 3. Crearea de rapoarte Power View bazate pe hărți

 4. Includerea datelor de pe internet și setarea valorilor implicite pentru rapoarte Power View

 5. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 1-a

 6. Crearea de rapoarte Power View uimitoare - Partea a 2-a

Vă sugerăm să le parcurgeți în ordine.

Aceste tutoriale utilizarea Excel 2013 cu Power Pivot activat. Pentru mai multe informații despre Excel 2013, faceți clic aici. Pentru instrucțiuni despre activarea Power Pivot, faceți clic aici.


Adăugarea unei relații utilizând Vizualizare diagramă din Power Pivot

În această secțiune, utilizați programul de completare Microsoft Office Power Pivot din Excel 2013 pentru a extinde modelul. Folosirea opțiunii Vizualizare diagramă din Microsoft SQL Server PowerPivot pentru Excel simplifică crearea de relații. În primul rând, trebuie să vă asigurați că aveți programul de completare Power Pivot activat.

Notă: Programul de completare Power Pivot în Microsoft Excel 2013 face parte din Office Professional Plus. Consultați Pornirea programului de completare Power Pivot in Microsoft Excel 2013 pentru mai multe informații.

Adăugarea Power Pivot în panglica Excel, activând Power Pivot program de completare

Atunci când Power Pivot este activat, veți vedea o filă de panglică în Excel 2013 numită POWER PIVOT. Pentru a activa Power Pivot, urmați acești pași.

 1. Mergeți la FIȘIER > Opțiuni > Programe de completare.

 2. În caseta Gestionare din partea de jos, faceți clic pe Programe de completare COM> Salt.

 3. Bifați caseta de selectare Microsoft Office Power Pivot în Microsoft Excel 2013, apoi faceți clic pe OK.

Panglica Excel conține acum o filă POWER PIVOT.

Fila Power Pivot din panglică

Adăugarea unei relații utilizând vizualizarea diagramă din Power Pivot

Registrul de lucru Excel include un tabel numit Hosts. Am importat Hosts copiindu-l și lipindu-l în Excel, apoi am formatat datele ca un tabel. Pentru a adăuga tabelul Hosts la modelul de date, trebuie să stabilim o relație. Să folosim Power Pivot pentru a reprezenta vizual relațiile din modelul de date, apoi să creăm relația.

 1. În Excel, faceți clic pe fila Hosts pentru a o stabili ca filă activă.

 2. Pe panglică, selectați POWER PIVOT > Tabele > Adăugare la model de date. Acest pas adaugă tabelul Hosts la modelul de date. De asemenea, deschide programul de completare Power Pivot, pe care îl veți utiliza pentru a parcurge restul pașilor din această activitate.

 3. Observați că fereastra Power Pivot afișează toate tabelele din model, inclusiv Hosts. Faceți clic pe până la două tabele. În Power Pivot puteți să Vizualizați toate datele care conține modelul dvs., chiar dacă aceștia nu sunt afișate în orice foi de lucru în Excel, cum ar fi discipline, evenimenteși datele despre medalii mai jos, precum și S_Teams,W_Teams, și sport.

  Toate tabelele sunt afișate în PowerPivot

 4. În fereastra Power Pivot, în secțiunea Vizualizare, faceți clic pe Vizualizare diagramă.

 5. Utilizați bara de diapozitiv pentru a redimensiona diagrama, astfel încât să puteți vedea toate obiectele din diagramă. Rearanja tabelele, glisați bara de titlu a lor, astfel încât să fie vizibile și cameră lângă una de alta. Observați că patru tabele nu au legătură cu restul de tabele: Hosts, evenimente, W_Teamsși S_Teams.

  Power Pivot tabele în vizualizarea diagramă

 6. Observați că atât tabelul Medals, cât și tabelul Events au un câmp numit DisciplineEvent. Mai departe, determinați că acel câmp DisciplineEvent din tabelul Events constă în valori unice, nerepetate.

Notă : Câmpul DisciplineEvent reprezintă o combinație unică dintre fiecare disciplină și eveniment. În tabelul Medals, totuși, câmpul DisciplineEvent se repetă de mai multe ori. E logic, deoarece fiecare combinație de disciplină + eveniment duce la trei medalii (aur, argint, bronz), care sunt acordate pentru fiecare ediție a Jocurilor Olimpice la care are loc evenimentul. Astfel, relația dintre aceste tabele este de unul (o intrare unică disciplină + eveniment din tabelul Disciplines) la mai multe (mai multe intrări pentru fiecare valoare disciplină + eveniment).

 1. Creați o relație între tabelele Medals și Events. În Vizualizarea diagramă, glisați câmpul DisciplineEvent din tabelul Events la câmpul DisciplineEvent din Medals. Apare o linie între ele, care indică faptul că a fost stabilită o relație.

 2. Faceți clic pe linia care conectează Events și Medals. Câmpurile evidențiate definesc relația, așa cum se arată în următorul ecran.

  Relații afișate în opțiunea de vizualizare a diagramelor

 3. Pentru a conecta Hosts la modelul de date, avem nevoie de un câmp cu valori care identifică în mod unic fiecare rând din tabelul Hosts. Apoi putem căuta în Modelul de date pentru a vedea dacă aceleași date există într-un alt tabel. Căutarea în Vizualizarea diagramă nu ne permite să facem acest lucru. Cu Hosts selectat, comutați înapoi la vizualizarea de date.

 4. După examinarea coloanelor, ne dăm seama că Hosts nu are o coloană de valori unice. Va trebui să o creăm folosind o coloană calculată și expresii de analiză a datelor (DAX - Data Analysis Expressions).

Este bine atunci când datele din modelul dvs. de date au toate câmpurile necesare pentru a crea relații și combină date de vizualizat în Power View sau în PivotTable. Dar tabelele nu sunt întotdeauna atât de cooperante, astfel încât următoarea secțiune descrie cum să creați o coloană nouă, utilizând DAX, care poate fi folosită pentru a crea o relație între tabele.

Extinderea modelului de date folosind coloane calculate

Pentru a stabili o relație între tabelul Hosts și modelul de date, în scopul de a extinde modelul de date pentru a include tabelul Hosts, Hosts trebuie să aibă un câmp care identifică în mod unic fiecare rând. În plus, acel câmp trebuie să corespundă unui câmp din modelul de date. Aceste câmpuri corespunzătoare, câte unul în fiecare tabel, sunt ceea ce permite tabelelor de date să fie asociate.

Deoarece tabelul Hosts nu are un astfel de câmp, trebuie să-l creați. Pentru a păstra integritatea Modelului de date, nu puteți utiliza Power Pivot pentru a edita sau a șterge datele existente. Cu toate acestea, puteți crea coloane noi utilizând câmpurile calculate pe baza datelor existente.

Căutând în tabelul Hosts, apoi în alte tabele din modelul de date, vom găsi un bun candidat pentru un câmp unic pe care l-am putea crea în Hosts și asocia cu un tabel din modelul de date. Ambele tabele vor necesita o coloană calculată nouă, pentru a satisface cerințele necesare stabilirii unei relații.

În Hosts, putem crea o coloană calculată unică prin combinarea câmpurilor Edition (anul evenimentului olimpic) și Season (vara sau iarna). În tabelul Medals există, de asemenea, un câmp Edition și un câmp Season, așa că dacă am crea o coloană calculată în fiecare din acele tabele care combină câmpurile Edition și Season, am putea stabili o relație între Hosts și Medals. Următorul ecran arată tabelul Hosts, cu câmpurile Edition și Season selectate


Tabelul Hosts, cu Edition și Season selectate

Creați coloane calculate folosind DAX

Să începem cu tabelul Hosts. Scopul este de a crea o coloană calculată în tabelul Hosts, apoi în tabelul Medals, care poate fi folosită pentru a stabili o relație între ele.

În Power Pivot, puteți utiliza Data Analysis Expressions (DAX) pentru a crea calcule. DAX este un limbaj pentru formule destinat Power Pivot și PivotTable, conceput pentru date relaționale și analiză contextuală disponibil în Power Pivot. Puteți crea formule DAX într-o nouă coloană Power Pivot și în zona de calcul din Power Pivot.

 1. În Power Pivot, selectați PAGINĂ DE PORNIRE > Vizualizare > Vizualizare date pentru a vă asigura că s-a selectat Vizualizarea date în loc de Vizualizarea diagramă.

 2. Selectați tabelul Hosts în Power Pivot. Lângă coloanele existente se află o coloană necompletată intitulată Adăugare coloană. Power Pivot oferă acea coloană ca substituent. Există multe modalități de a adăuga o nouă coloană la un tabel din Power Pivot, dintre care una este de a selecta pur și simplu coloana necompletată, care are titlul Adăugare coloană.


  Utilizați Adăugare coloană pentru a crea un câmp calculat folosind DAX

 3. În bara de formule, tastați următoarea formulă DAX. Funcția CONCATENATE combină două sau mai multe câmpuri într-una singură. Pe măsură ce tastați, completare automată vă ajută să tastați numele complet de coloane și tabele și listează funcțiile care sunt disponibile. Utilizați tab pentru a selecta sugestii de completare automată. Vă puteți, de asemenea, faceți clic pe coloana în timp ce tastarea de formulă și Power Pivot inserează numele de coloană în formulă.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Când ați terminat de construit formula, apăsați pe Enter pentru a o accepta.

 5. Valorile sunt populate pentru toate rândurile din coloana calculată. Dacă defilați în jos prin tabel, veți vedea că fiecare rând este unic, așa că am creat cu succes un câmp care identifică în mod unic fiecare rând din tabelul Hosts. Aceste câmpuri sunt numite chei primare.

 6. Să redenumim coloana calculată ca EditionID. Puteți redenumi orice coloană făcând dublu clic pe ea sau făcând clic dreapta pe coloană și alegând Redenumire coloană. După finalizare, tabelul Hosts din Power Pivot arată ca următorul ecran.

  Tabelul Hosts cu câmpul calculat DAX creat

Tabelul Hosts este gata. În continuare, să creăm o coloană calculată în Medals care se potrivește cu formatul coloanei EditionID create în Hosts, pentru a putea crea o relație între ele.

 1. Începeți prin a crea o coloană nouă în tabelul Medals, așa cum am făcut pentru Hosts. În Power Pivot selectați tabelul Medals și faceți clic pe Proiectare > Coloane > Adăugare. Observați că este selectată opțiunea Adăugare coloană. Acest lucru are același efect ca atunci când se selectează doar Adăugare coloană.

 2. Coloana Edition din Medals are un format diferit de coloana Edition din Hosts. Înainte de a combina sau a concatena coloana Edition cu coloana Season pentru a crea coloana EditionID, trebuie să creăm un câmp intermediar care transformă Edition în formatul corect. În bara de formule de deasupra tabelului, tastați următoarea formulă DAX.

  = YEAR([Edition])
 3. Când ați terminat de construit formula, apăsați pe Enter. Valorile sunt populate pentru toate rândurile din coloana calculată, pe baza formulei introduse. Dacă veți compara această coloană cu coloana Edition din Hosts, veți vedea că aceste coloane au același format.

 4. Redenumiți coloana făcând clic dreapta pe CalculatedColumn1 și selectând Redenumire coloană. Tastați Year, apoi apăsați Enter.

 5. Când ați creat o coloană nouă, Power Pivot adăugat o altă coloană substituent, numit Adăugare coloană. În continuare dorim să creați coloana calculată EditionID, prin urmare, selectați Adăugare coloană. În bara de formule, tastați următoarea formulă DAX și apăsați pe Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Redenumiți coloana făcând dublu clic pe CalculatedColumn1 și tastând EditionID.

 7. Sortați coloana în ordine crescătoare. Tabelul Medals din Power Pivot arată acum ca următorul ecran.

  Tabelul Medals cu un câmp calculat creat cu DAX

Observați că multe valori se repetă în câmpul EditionID al tabelului Medals. Acest lucru este bun și de așteptat, deoarece în fiecare ediție a Jocurilor Olimpice (acum reprezentată de valoarea EditionID) s-au acordat multe medalii. Ceea ce este unic în tabelul Medals este fiecare medalie acordată. Identificatorul unic pentru fiecare înregistrare din tabelul Medals și cheia sa primară desemnată este câmpul MedalKey.

Următorul pas este de a crea o relație între Hosts și Medals.

Crearea unei relații folosind coloane calculate

În continuare, să folosim coloanele calculate create pentru a stabili o relație între Hosts și Medals.

 1. În fereastra Power Pivot, selectați Pagină de pornire > Vizualizare > Vizualizare diagramă din panglică. De asemenea, puteți comuta între Vizualizarea grilă și Vizualizarea diagramă utilizând butoanele din partea inferioară a ferestrei PowerView, ca în următorul ecran.

  Butonul pentru vizualizarea diagramă în Power Pivot

 2. Extindeți Hosts astfel încât să puteți vizualiza toate câmpurile sale. Am creat coloana EditionID pentru a acționa drept cheie primară a tabelului Hosts (câmp unic, nerepetat) și am creat o coloană EditionID în tabelul Medals pentru a permite stabilirea unei relații între ele. Trebuie să le găsim pe ambele și să creăm o relație. Power Pivot oferă o caracteristică Găsire pe panglică, astfel încât puteți să căutați câmpurile corespondente în modelul dvs. de date. Următorul ecran arată fereastra Găsirea metadatelor, cu EditionID în câmpul Se caută.
  Utilizarea Găsire din vizualizarea diagramă din Power Pivot

 3. Poziționați tabelul Hosts astfel încât să fie lângă Medals.

 4. Glisați coloana EditionID din Medals la coloana EditionID din Hosts. Power Pivot creează o relație între tabele pe baza coloanei EditionID și trasează o linie între cele două coloane, care indică relația.

  Vizualizarea diagramă care arată o relație dintre tabele

În această secțiune, ați învățat o nouă tehnică pentru adăugarea de noi coloane, ați creat o coloană calculată folosind DAX și ați folosit acea coloană pentru a stabili o nouă relație între tabele. Tabelul Hosts este acum integrat în modelul de date, iar datele sale sunt disponibile pentru raportul PivotTable în Foaie1. Puteți utiliza datele asociate și pentru a crea rapoarte PivotTable, PivotChart, Power View și altele.

Crearea unei ierarhii

Majoritatea modelelor de date conțin date care sunt în mod inerent ierarhice. Printre exemplele obișnuite se numără date calendaristice, date geografice și categorii de produse. Crearea ierarhiilor în cadrul Power Pivot este utilă, deoarece puteți glisa un element într-un raport (ierarhia), în loc să trebuiască să asamblați și să ordonați la nesfârșit aceleași câmpuri.

Datele despre Jocurile Olimpice sunt, de asemenea, ierarhice. Este util de înțeles ierarhia Jocurilor Olimpice, în materie de sport, discipline și evenimente. Pentru fiecare sport, există una sau mai multe discipline asociate (uneori sunt multe). Iar pentru fiecare disciplină, există unul sau mai multe evenimente (din nou, uneori, există multe evenimente în fiecare disciplină). Imaginea următoare ilustrează ierarhia.

Ierarhia logică în datele despre medalii olimpice

În această secțiune veți crea două ierarhii în interiorul datelor olimpice pe care le-ați utilizat în acest tutorial. Apoi utilizați aceste ierarhii pentru a vedea cum ierarhiile fac mai ușoară organizarea datelor în PivotTable și, într-un tutorial ulterior, în Power View.

Crearea unei ierarhii a sporturilor

 1. În Power Pivot, comutați la Vizualizare diagramă. Extindeți tabelul Events, astfel încât să puteți vedea mai ușor toate câmpurile acestuia.

 2. Apăsați continuu Ctrl și faceți clic pe câmpurile Sport, Discipline și Event. Cu aceste trei câmpuri selectate, faceți clic dreapta și selectați Creare ierarhie. Un nod de ierarhie părinte, Ierarhie 1, este creat în partea de jos a tabelului, iar coloanele selectate sunt copiate sub ierarhie ca noduri fiu. Verificați dacă Sport apare primul în ierarhie, apoi Discipline, apoi Event.

 3. Faceți dublu clic pe titlu, Ierarhie1 și tastați SDE pentru a redenumi noua ierarhie. Acum aveți o ierarhie care include Sport, Discipline și Event. Tabelul dvs. Events arată acum ca următorul ecran.

  O ierarhie afișate în vizualizarea diagramă din Power Pivot

Crearea unei ierarhii de locații

 1. Tot în Vizualizare diagramă, din Power Pivot, selectați tabelul Hosts și faceți clic pe butonul Creare ierarhie în antetul tabelului, așa cum se arată în următorul ecran.
  Butonul Creare ierarhie

  În partea de jos a tabelului, apare un nod părinte necompletat în ierarhie.

 2. Tastați Locations ca nume pentru noua ierarhie.

 3. Există multe modalități de a adăuga coloane la o ierarhie. Glisați câmpurile Season, City și NOC_CountryRegion pe numele ierarhiei (în acest caz, Locations) până când se evidențiază numele ierarhiei, apoi eliberați pentru a le adăuga.

 4. Faceți clic dreapta pe EditionID și selectați Adăugare la ierarhie. Alegeți Locations.

 5. Asigurați-vă că nodurile fiu din ierarhie sunt în ordine. De sus în jos, ordinea ar trebui să fie: Season, NOC, City, EditionID. În cazul în care nodurile fiu nu sunt în ordine, pur și simplu glisați-le în ordinea corespunzătoare în ierarhie. Tabelul dvs. ar trebui să arate ca următorul ecran.
  Tabelul Hosts cu o ierarhie

Modelul dvs. de date are acum ierarhii care pot fi utilizate în rapoarte. În secțiunea următoare, veți afla modul în care aceste ierarhii pot face crearea rapoartelor mai rapidă și mai coerentă.

Utilizarea ierarhiilor în rapoarte PivotTable

Acum, că avem o ierarhie Sports și o ierarhie Locations, le putem adăuga la rapoartele PivotTable sau Power View și obțineți rapid rezultate care includ grupări utile de date. Înainte de crearea ierarhiilor, a trebuit să adăugați câmpuri individuale la raportul PivotTable și să aranjați acele câmpuri așa cum doriți să fie vizualizate.

În această secțiune, utilizați ierarhiile create în secțiunea anterioară pentru a rafina rapid raportul PivotTable. Apoi, creați aceeași vizualizare PivotTable utilizând câmpurile individuale din ierarhie, doar pentru a putea compara folosirea ierarhiilor cu folosirea câmpurilor individuale.

 1. Mergeți înapoi în Excel.

 2. În Foaie1, eliminați câmpurile din zona RÂNDURI din Câmpuri PivotTable, apoi eliminați toate câmpurile din zona COLOANE. Asigurați-vă că raportul PivotTable este selectat (momentan este destul de mic, așa că puteți alege celula A1 pentru a vă asigura că este selectat raportul PivotTable). Singurele câmpuri rămase în câmpurile PivotTable sunt Medal în zona FILTRE și Count of Medal în zona VALORI. Raportul dvs. PivotTable aproape gol ar trebui să arate ca următorul ecran.

  raport PivotTable aproape gol

 3. Din zona Câmpuri PivotTable, glisați SDE din tabelul Events în zona RÂNDURI. Apoi glisați Locations din tabelul Hosts în zona COLOANE. Doar prin glisarea celor două ierarhii, raportul dvs. PivotTable este populat cu o mulțime de date, aranjate în ierarhia definită în pașii anteriori. Ecranul ar trebui să arate ca următorul ecran.
  PivotTable cu ierarhia adăugat

 4. Să filtrăm puțin acele date și să vedem doar primele zece rânduri de evenimente. În PivotTable, faceți clic pe săgeata din Etichete de rânduri, faceți clic pe (Selectare totală) pentru a elimina toate selecțiile, apoi faceți clic pe casetele de lângă primele zece sporturi. Raportul dvs. PivotTable arată acum ca următorul ecran.
  PivotTable filtrat

 5. Puteți extinde oricare dintre aceste sporturi în raportul PivotTable, care este cel mai înalt nivel al ierarhiei SDE și veți vedea informații în următorul nivel din ierarhie (disciplină). În cazul în care există un nivel inferior în ierarhie pentru acea disciplină, puteți extinde disciplina pentru a vedea evenimentele sale. Puteți face același lucru pentru ierarhia Location, al cărei nivel de sus este Season, care apare ca Summer (vara) și Winter (iarna) în PivotTable. Când vom extinde sportul Aquatics, vom vedea toate disciplinele care sunt elementele sale subordonate și datele lor. Când extindem disciplina Diving sub Aquatics, vedem și evenimentele sale subordonate, așa cum se arată în următorul ecran. Putem face același lucru pentru Water Polo și vom vedea că are doar un singur eveniment.
  explorarea ierarhiei în PivotTable

Prin glisarea acelor două ierarhii, ați creat rapid un PivotTable cu date interesante și structurate pe care le puteți detalia, filtra și aranja.

Acum să creăm același PivotTable, fără a beneficia de ierarhii.

 1. În zona Câmpuri PivotTable, eliminați Locations din zona COLOANE. Apoi eliminați SDE din zona RÂNDURI. Ați ajuns înapoi la un PivotTable de bază.

 2. Din tabelul Hosts, glisați Season, City, NOC_CountryRegion și EditionID în zona COLOANE și aranjați-le în acea ordine, de sus în jos.

 3. Din tabelul Events, glisați Sport, Discipline și Event în zona RÂNDURI și aranjați-le în acea ordine, de sus în jos.

 4. În PivotTable, filtrați etichetele de rând la primele zece sporturi.

 5. Restrângeți toate rândurile și coloanele, apoi extindeți Aquatics, apoi Diving și Water Polo. Registrul dvs. de lucru arată ca următorul ecran.
  PivotTable creat fără ierarhie

Ecranul arată similar, cu excepția faptului că ați glisat șapte câmpuri individuale în zonele Câmpuri PivotTable, în loc să glisați doar două ierarhii. Dacă sunteți singura persoană care creează rapoarte PivotTable sau Power View pe baza acestor date, crearea de ierarhii ar putea părea doar convenabilă. Dar atunci când multe persoane creează rapoarte și trebuie să înțeleagă ordonarea corespunzătoare a câmpurilor pentru a obține vizualizările corecte, ierarhiile devin rapid o îmbunătățire a productivității și permit consistența.

Într-un alt tutorial, veți învăța să utilizați ierarhiile și alte câmpuri în rapoarte interesante din punct de vedere vizual, create folosind Power View.

Punct de control și test

Revizuiți ce ați învățat

Registrul dvs. de lucru Excel are acum un Model de date, care include date din surse multiple, legate folosind câmpurile existente și coloane calculate. Aveți, de asemenea, ierarhii care reflectă structura datelor din tabele, ceea ce face crearea convingătoare de rapoarte rapidă, consistentă și simplă.

Ați învățat că crearea de ierarhii vă permite să specificați structura inerentă din datele dvs. și să folosiți rapid date ierarhice în rapoarte.

În următorul tutorial din această serie, creați rapoarte convingătoare despre medalii olimpice, folosind Power View. De asemenea, faceți mai multe calcule, optimizați date pentru creare rapidă a rapoartelor și importați date suplimentare pentru a face aceste rapoarte chiar mai interesante. Iată un link:

Tutorial 3: Crearea de rapoarte bazate pe hărți Power View

TEST

Vreți să vedeți cât de bine vă amintiți ce ați învățat? Iată șansa dvs. Testul următor evidențiază caracteristicile, capabilitățile sau cerințele despre care ați învățat în acest tutorial. În partea de jos a paginii, veți găsi răspunsurile. Succes!

Întrebarea 1: Care dintre următoarele vizualizări vă permit să creați relații între două tabele?

A: Creați relații între tabele în Power View.

B: Creați relații între tabele folosind vizualizarea de proiectare din Power Pivot.

C: Creați relații între tabele folosind vizualizarea grilă din Power Pivot.

D: Toate cele de mai sus

Întrebarea 2: ADEVĂRAT sau FALS: Puteți stabili relații între tabele pe baza unui identificator unic, care este creat folosind formule DAX.

A: ADEVĂRAT

B: FALS

Întrebarea 3: În care dintre următoarele se poate crea o formulă DAX?

A: În zona de calcul din Power Pivot.

B: Într-o coloană nouă din Power Pivotf.

C: În orice celulă din Excel 2013.

D: A și B.

Întrebarea 4: Care din următoarele afirmații este adevărată cu privire la ierarhii?

A: Când creați o ierarhie, câmpurile incluse nu mai sunt disponibile individual.

B: Când creați o ierarhie, câmpurile incluse, inclusiv ierarhia lor, pot fi folosite în instrumente client glisând pur și simplu ierarhia la o zonă Power View sau PivotTable.

C: Atunci când creați o ierarhie, datele subiacente din Modelul de date sunt combinate într-un singur câmp.

D: Nu puteți crea ierarhii în Power Pivot.

Răspunsuri test

 1. Răspuns corect: D

 2. Răspuns corect: A

 3. Răspuns corect: D

 4. Răspuns corect: B

Note : Datele și imaginile din această serie de tutoriale se bazează pe următoarele:

 • Seturi de date despre Jocurile Olimpice de la Guardian News & Media Ltd.

 • Imagini cu steaguri de la CIA Factbook (cia.gov)

 • Date despre populație de la Banca Mondială (worldbank.org)

 • Pictograme cu sporturile olimpice de Thadius856 și Parutakupiu

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×