Conectare

Tipuri disponibile de diagrame

Microsoft Office Excel 2007 acceptă multe tipuri de diagrame pentru a vă ajuta să afișați date în modurile semnificative pentru publicul dvs. Când veți crea o diagramă sau veți modifica tipul unei diagrame existente, aveți posibilitatea să selectați unul dintre următoarele tipuri de diagrame.

Important : Acest articol descrie tipurile de diagrame care se pot utiliza. Pentru informații despre crearea unei diagrame, consultați Crearea unei diagrame.

În acest articol

Diagramele coloană

Diagramele linie

Diagramele de structură radială

Diagramele bară

Diagramele zonă

Diagramele xy (puncte)

Diagramele bursiere

Diagramele suprafață

Diagramele de structură inelară

Diagramele cu bule

Diagramele radar

Alte tipuri de diagrame ce se pot crea în Excel

Diagramele coloană

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă coloană. Diagramele coloană sunt utile pentru afișarea modificărilor datelor într-o perioadă de timp sau pentru ilustrarea unor comparații între elemente.

În diagramele coloană, categoriile sunt de obicei organizate pe axa orizontală iar valorile pe axa verticală.

Diagrama coloană grupată în 3-D

Diagramele coloană au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Coloană grupată și coloană grupată în 3-D    Diagramele coloană grupată compară valorile în categorii. O diagramă coloană grupată afișează valorile în dreptunghiuri verticale 2-D. O diagramă coloană grupată în 3-D afișează datele utilizând doar perspectiva 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană grupată și diagramă coloană grupată în 3-D

  Se poate utiliza un tip de diagramă coloană grupată când aveți categorii care reprezintă:

  • Intervale de valori (de exemplu, număr de elemente).

  • Aranjamente specifice de scale (de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum ar fi total de acord, de acord, neutru, dezacord, dezacord total).

  • Nume care nu sunt într-o anumită ordine (de exemplu, nume de elemente, nume geografice sau nume de persoane).

   Notă : Pentru a prezenta date în format 3-D care utilizează trei axe (axele orizontală, verticală și de adâncime) ce pot fi modificate, utilizați în schimb un subtip de diagramă coloană 3-D.

 • Coloană stratificată și coloană stratificată în 3-D    Diagramele coloană stratificată arată relația elementelor individuale cu întregul, comparând contribuția fiecărei valori la totalul după categorii. O diagramă coloană stratificată afișează valorile în dreptunghiuri 2-D stratificate pe verticală. O diagramă coloană stratificată 3-D afișează datele numai cu ajutorul perspectivei 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană stratificată și diagramă coloană stratificată în 3-D

  Se poate utiliza o diagramă coloană stratificată când aveți mai multe serii de date și doriți să accentuați totalul.

 • Coloană stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D    Diagramele coloană stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D compară procentul cu care fiecare valoare contribuie la un total după categorii. O diagramă coloană stratificată 100% afișează valorile în dreptunghiuri 2-D verticale stratificate 100 %. O diagramă coloană stratificată 100% 3-D afișează datele utilizând doar perspectiva 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană stratificată 100% și diagramă coloană 100% în 3-D

  Se poate utiliza o diagramă coloană stratificată 100% când aveți trei sau mai multe serii de date și doriți să accentuați contribuțiile la întreg, în special dacă totalul este același pentru fiecare categorie.

 • Coloană 3-D    Diagramele coloană 3-D utilizează trei axe care pot fi modificate (o axă orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime) și compară puncte de date pe axele orizontală și de adâncime.

  Diagramă coloană 3-D

  Aveți posibilitatea să utilizați o diagramă coloană 3-D când doriți să comparați datele în categorii și în serii în mod egal, deoarece acest tip de diagramă afișează categoriile pe axa orizontală și pe cea de adâncime, în timp ce axa verticală afișează valorile.

 • Cilindru, con și piramidă    Diagramele cilindru, con și piramidă sunt disponibile în aceleași tipuri de diagrame grupate, stratificate, stratificate 100% și 3-D care sunt furnizate pentru diagramele coloană dreptunghiulară și acestea afișează și compară datele în același mod. Singura diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme de cilindru, con și piramidă în locul dreptunghiurilor.

  Diagrame cilindru, con și piramidă

Sfat : Pentru o crea o diagramă coloană, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă coloană.

Începutul paginii

Diagramele linie

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă linie. Diagramele linie pot afișa date continue în timp, în funcție de o scală comună și, de aceea, sunt ideale pentru afișarea tendințelor datelor la intervale egale. Într-o diagramă linie, datele din categorii sunt distribuite egal pe axa orizontală și toate datele valori sunt distribuite egal pe axa verticală.

Diagramele linie cu marcaje

Ar trebui să utilizați o diagramă liniară dacă etichetele categoriilor sunt text și reprezintă valori spațiate egal cum ar fi luni, trimestre sau ani fiscali. Aceasta se aplică în special dacă există mai multe serii pentru o singură serie, luați în considerare utilizarea unei diagrame de categorii. De asemenea, ar trebui să utilizați o diagramă liniară dacă aveți câteva etichete numerice spațiate egal, în special ani. Dacă aveți mai mult de zece etichete numerice, utilizați în schimb o diagramă prin puncte.

Diagramele liniare au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Linie și linie cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare sunt utile pentru afișarea tendințelor în timp sau în categorii ordonate, în special când există multe puncte de date și ordinea în care acestea sunt prezentate este importantă. Dacă există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară fără marcaje.

  Diagrame liniare cu și fără marcaje

 • Linie stratificată și linie stratificată cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stratificate se pot utiliza pentru a afișa tendința contribuției fiecărei valori în timp sau în categorii ordonate, dar, deoarece nu este simplu să vedeți că liniile sunt stratificate, se recomandă să utilizați în schimb alt tip de diagramă liniară sau o diagramă suprafață stratificată.

  Diagrame liniare stratificate cu și fără marcaje

 • Linie stratificată 100% și linie stratificată 100% cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stratificate 100% sunt utile pentru afișarea tendinței procentului cu care contribuie fiecare valoare în timp sau în categorii ordonate. Dacă există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară stratificată 100% fără marcaje.

  Sfat : Pentru o mai bună prezentare a acestui tip de date, luați în considerare utilizarea unei diagrame suprafață stratificată 100%.

  Diagrame liniare stratificate 100 % cu și fără marcaje

 • Linie 3-D    Diagramele liniare 3-D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o panglică 3-D. O diagramă liniară 3-D are axele orizontală, verticală și adâncime care pot fi modificate.

  Diagramă liniară 3-D

Sfat : Pentru o crea o diagramă liniară, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă prin puncte sau într-o diagramă liniară.

Începutul paginii

Diagramele de structură radială

Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau rând într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură radială. Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date, proporțional cu suma elementelor. puncte de date dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca procent din întreaga structură radială.

Diagramă de structură radială în 3-D

Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când:

 • Nu aveți decât o serie de date pe care doriți să o reprezentați.

 • Nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este negativă.

 • Aproape nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este valoare zero.

 • Nu aveți mai multe de șapte categorii.

 • Categoriile reprezintă părți din structura radială întreagă.

Diagramele de structură radială au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Structură radială și structură radială 3-D    Diagramele de structură radială afișează contribuția fiecărei valori la un total în format 2-D sau 3-D. Se pot scoate manual sectoarele unei diagrame de structură radială pentru a le evidenția.

  Exemplu de diagramă de structură radială 2-D și 3-D

 • Structură radială de structură radială și bară de structură radială    Diagramele de structură radială din radială și bară din radială afișează diagrame de structură radială cu valori definite de utilizator extrase din diagrama principală de structură radială și combinate într-o a doua diagramă de structură radială sau într-o diagramă bară stratificată. Aceste tipuri de diagrame sunt utile când doriți să faceți sectoarele mici din structura radială principală mai ușor de distins.

  Exemplu de structură radială din radială și bară din radială

 • Structură radială extrudată și structură radială extrudată 3-D    Diagramele de structură radială extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile individuale. Diagramele de structură radială extrudate se pot afișa în format 3-D. Aveți posibilitatea să modificați setarea de extrudare a diagramei de structură radială pentru toate sectoarele și pentru sectoare individuale, dar nu să extrageți manual sectoarele unei diagrame extrudate de structură radială. Dacă doriți să extrageți sectoarele manual, utilizați în schimb o diagramă de structură radială sau o diagramă de structură radială 3-D.

  Exemplu de diagramă de structură radială extrudată 2-D și 3-D

Sfat : Pentru o crea o diagramă de structură radială, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă de structură radială.

Începutul paginii

Diagramele bară

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bară. Diagramele bară ilustrează comparații între elemente individuale.

Diagramă bară în 3-D

Luați în considerare utilizarea unei diagrame bară când:

 • Etichetele axelor sunt lungi.

 • Valorile afișate sunt durate.

Diagramele bară au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Bară grupată și bară grupată în 3-D    Diagramele bară grupată compară valorile după categorii. Într-o diagramă bară grupată, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, iar valorile pe axa orizontală. O diagramă bară grupată în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

  Diagrame bară grupată și bară grupată în 3-D

 • Bară stratificată și bară stratificată în 3-D    Diagramele bară stratificată arată relația elementelor individuale cu întregul. O diagramă bară stratificată în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

  Diagrame bară stratificată și bară stratificată în 3-D

 • Bară stratificată 100% și bară stratificată 100% în 3-D    Acest tip de diagramă compară procentul cu care contribuie fiecare valoare la totalul după categorii. O diagramă bară stratificată 100% în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

  Diagrame bară stratificată 100% și bară stratificată 100% în 3-D

 • Cilindru, con și piramidă orizontale    Aceste diagrame sunt disponibile în aceleași tipuri de diagrame grupate, stratificate și stratificate 100% care sunt furnizate pentru diagramele bară dreptunghiulară. Acestea afișează și compară date în același mod. Singura diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme de cilindru, con și piramidă în locul dreptunghiurilor orizontale.

  Diagrame cilindru, con și piramidă

Sfat : Pentru o crea o diagramă bară, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă bară.

Începutul paginii

Diagramele zonă

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă zonă. Diagramele zonă accentuează magnitudinea schimbării în timp și pot fi utilizate pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință. De exemplu, datele care reprezintă profitul în timp pot fi reprezentate într-o diagramă zonă pentru a accentua profitul total.

Afișând suma valorilor reprezentate, o diagramă zonă arată și relația părților cu întregul.

Diagramă zonă

Diagramele zonă au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Suprafață 2-D și suprafață 3-D    Indiferent dacă se afișează în 2-D sau în 3-D, diagramele suprafață afișează tendința valorilor în timp sau în categorii de date. Diagramele suprafață 3-D utilizează trei axe (axele orizontală, verticală și adâncime) ce pot fi modificate. Ca regulă generală, luați în considerare utilizarea unei diagrame liniare în locul unei diagrame suprafață nestratificată, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse de datele din altă serie.

  Tipuri de diagramă suprafață și suprafață 3-D

 • Suprafață stratificată și suprafață stratificată în 3-D    Diagramele suprafață stratificată afișează tendința contribuției fiecărei valori în timp sau alte categorii de date. O diagramă suprafață stratificată în 3-D se afișează în același mod, dar utilizează o perspectivă 3-D. Perspectiva 3-D nu este o adevărată diagramă 3-D, nu utilizează a treia axă de valori (axa de adâncime).

  Tipuri de diagrame suprafață stratificată și suprafață stratificată în 3-D

 • Suprafață stratificată 100% și suprafață stratificată 100% în 3-D    Diagramele suprafață stratificată 100% afișează tendința cu care contribuie fiecare valoare în timp sau alte categorii de date. O diagramă suprafață stratificată 100% în 3-D se afișează în același mod, dar utilizează o perspectivă 3-D. Perspectiva 3-D nu este o adevărată diagramă 3-D, nu utilizează a treia axă de valori (axa de adâncime).

  Tipuri de diagrame suprafață stratificată 100% și suprafață stratificată 100% în 3-D

Sfat : Pentru o crea o diagramă suprafață, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă suprafață (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele xy (puncte)

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă xy (puncte). Diagramele prin puncte afișează relațiile între valorile numerice din mai multe serii de date sau reprezintă două grupuri de numere ca o singură serie de coordonate xy.

O diagramă prin puncte are două axe de valori, afișând un set de date numerice pe axa orizontală (axa x) și un altul pe axa verticală (axa y). Aceasta combină aceste valori în puncte de date unice și le afișează în intervale inegale sau grupate. Diagramele prin puncte sunt de obicei utilizate pentru afișarea și compararea valorilor numerice, cum ar fi date științifice, statistice și de inginerie.

Luați în considerare utilizarea unei diagrame prin puncte când:

 • Doriți să modificați scala axei orizontale.

 • Doriți să faceți acea axă o scală logaritmică.

 • Valorile pentru axa orizontală nu sunt spațiate egal.

 • Există multe puncte de date pe axa orizontală.

 • Doriți să afișați în mod eficace datele din foaia de lucru, care include seturi de valori perechi sau grupate și să reglați scalele independente ale unei diagrame prin puncte pentru a dezvălui mai multe informații despre valorile grupate.

 • Doriți să arătați asemănări între seturi mari de date în schimbul diferențelor dintre punctele de date.

 • Doriți să comparați multe puncte de date, indiferent de parametrul timp; cu cât includeți mai multe date într-o diagramă prin puncte, cu atât mai bune sunt comparațiile care se pot face.

Pentru a aranja date într-o foaie de lucru pentru o diagramă prin puncte, ar trebui să plasați valorile x într-un rând sau coloană, apoi să introduceți valorile y corespondente în rândurile sau coloanele adiacente.

Diagramă XY (puncte)

Diagramele prin puncte au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Prin puncte doar cu marcaje    Acest tip de diagramă compară perechi de valori. Utilizați o diagramă prin puncte cu marcator de date, dar fără linii când utilizați multe puncte de date, iar liniile de conectare ar face datele mai greu de citit. De asemenea, se poate utiliza acest tip de diagramă când trebuie să afișați conectarea punctelor de date.

  Diagramă prin puncte doar cu marcaje

 • Prin puncte cu linii fine și prin puncte cu linii fine și marcaje    Acest tip de diagramă afișează o curbă netezită care leagă punctele de date. Liniile netezite pot fi afișate cu sau fără marcaje. Utilizați o linie netezită fără marcatori dacă există multe puncte de date.

  Diagrame prin puncte cu linii netezite cu și fără marcaje

 • Prin puncte cu linii drepte și prin puncte cu linii drepte și marcaje    Acest tip de diagramă afișează linii conectoare drepte între puncte de date. Liniile drepte pot fi afișate cu sau fără marcaje.

  Diagrame prin puncte cu linii drepte cu și fără marcaje

Sfat : Pentru o crea o diagramă prin puncte, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă prin puncte sau într-o diagramă liniară.

Începutul paginii

Diagramele bursiere

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o anumită ordine într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bursieră. Cum implică și numele, o diagramă bursieră se utilizează cel mai des pentru a ilustra fluctuația cotațiilor bursiere. Cu toate acestea, această diagramă poate fi utilizată și pentru date științifice. De exemplu, se poate utiliza o diagramă bursieră pentru a indica fluctuația temperaturilor zilnice sau anuale. Trebuie sa organizați datele în ordinea corectă pentru a crea diagrame bursiere.

Modul în care sunt organizate datele unei diagrame bursiere în foaia de lucru este foarte important. De exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră maxim-minim-închidere simplă, ar trebui să aranjați datele cu Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloane, în această ordine.

Diagramă bursieră

Diagramele bursiere au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Maxim-minim-închidere    Diagrama bursieră maxim-minim-închidere se utilizează deseori pentru a ilustra prețuri de acțiuni. Aceasta necesită trei serii de valori în ordinea următoare: maxim, minim, apoi închidere.

  Tipul de diagrama bursieră maxim-minim-închidere

 • Deschidere-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de valori în ordinea corectă (deschidere, maxim, minim, apoi închidere).

  Tipul de diagrama bursieră deschidere-maxim-minim-închidere

 • Volum-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de valori în ordinea corectă (volum, maxim, minim, apoi închidere).

  Tipul de diagrama bursieră volum-maxim-minim-închidere

 • Volum-deschidere-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită cinci serii de valori în ordinea corectă (volum, deschidere, maxim, minim, apoi închidere).

  Tipul de diagrama bursieră volum-deschidere-maxim-minim-închidere

Sfat : Pentru o crea o diagramă bursieră, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă bursieră (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele suprafață

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă suprafață. O diagramă suprafață este utilă când doriți să găsiți combinații optime între două seturi de date. Ca într-o hartă topografică, culorile și modelele indică zone care se află în același interval de valori.

Se poate utiliza o diagramă suprafață când atât categoriile cât și seriile de date sunt valori numerice.

Diagramă suprafață

Diagramele suprafață au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Suprafață 3-D    Diagramele suprafață 3-D afișează tendințele din valori de-a lungul a două dimensiuni, într-o curbă continuă. Benzile de culori dintr-o diagramă nu reprezintă seriile de date; ele reprezintă distincția dintre valori. Această diagramă afișează o vizualizare 3-D a datelor, care se poate imagina ca o panglică flexibilă întinsă peste o diagramă coloană 3-D. Se utilizează de obicei pentru a arăta relațiile între volume mari de date, care altfel pot fi dificil de văzut.

  Tipul diagramă suprafață 3-D

 • Suprafață structură de fire 3-D    Când se afișează fără culoare de suprafață, o diagramă suprafață 3-D se numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează numai liniile. O diagramă suprafață 3-D care se afișează fără benzi colorate pe oricare suprafață se numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează numai liniile.

  Notă : O diagramă suprafață structură de fire 3-D nu este ușor de citit, dar acest tip de diagramă este util pentru reprezentarea grafică a unor seturi mari de date.

  Tipul diagramă suprafață structură de fire 3-D

 • Contur    Diagramele contur sunt diagrame suprafață văzute de sus, asemănătoare hărților topografice 2-D. Într-o diagramă contur, benzile de culoare reprezintă zone specifice de valori. Liniile dintr-o diagramă contur conectează punctele interpolate de valori egale.

  Tip de diagramă contur

 • Contur structură de fire    Diagramele contur structură de fire sunt, de asemenea, diagrame suprafață văzute de sus. Fără benzi de culoare pe suprafață, o diagramă structură de fire afișează numai liniile.

  Notă : Diagramele contur structură de fire nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o diagramă suprafață 3-D.

  Tip de diagramă contur structură de fire

Sfat : Pentru o crea o diagramă suprafață, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă suprafață (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele de structură inelară

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o singură foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură inelară. Asemenea unei diagrame de structură radială, o diagramă de structură inelară arată relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de date.

Diagramă de structură inelară

Notă : Diagramele de structură inelară nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o diagramă coloană stratificată sau bară stratificată.

Diagramele de structură inelară au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Structură inelară    Diagramele de structură inelară afișează datele în inele, unde fiecare inel reprezintă o serie de date. Dacă procentele se afișează în etichete de date, fiecare inel va totaliza 100%.

  Tip de diagramă de structură inelară

 • Structură inelară extrudată    Foarte asemănătoare diagramelor radiale extrudate, diagramele inelare extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total în timp ce accentuează valorile individuale, însă acestea pot conține mai multe serii de date.

  Tip de diagramă inelară extrudată

Sfat : Pentru o crea o diagramă inelară, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă de structură inelară.

Începutul paginii

Diagramele cu bule

Datele care sunt aranjate în coloane într-o foaie de lucru astfel încât valorile x sunt listate în prima coloană iar valorile y corespondente și valorile dimensiune bule sunt listate în coloanele adiacente, pot fi reprezentate într-o diagramă cu bule.

De exemplu, se pot organiza datele așa cum se afișează în următorul exemplu.

Diagramă cu bule

Diagramele cu bule au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Bulă sau bulă cu efect 3-D    Ambele tipuri de diagrame cu bule compară seturi de trei valori în loc de două. A treia valoare determină dimensiunea marcatorului de bule. Aveți posibilitatea să alegeți afișarea bulelor în format 2-D sau cu efect 3-D.

  Diagramă cu bule și diagramă cu bule cu efect 3-D

Sfat : Pentru o crea o diagramă cu bule, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă cu bule.

Începutul paginii

Diagramele radar

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate grafic într-o diagramă radar. Diagramele radar compară valorile agregate ale mai multor serie de date.

Diagrame radar pline

Diagramele radar au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Radar și radar cu marcaje    Cu sau fără marcaje pentru punctele de date individuale, diagramele radar afișează modificările valorilor relativ la un punct central.

  Tipuri de diagrame radar și radar cu marcatori

 • Radar plin    Într-o diagramă radar plin, suprafața acoperită de o serie de date este umplută cu o culoare.

  Tip de diagramă radar plină

Sfat : Pentru o crea o diagramă radar, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă radar (în limba engleză).

Începutul paginii

Alte tipuri de diagrame ce se pot crea în Excel

Dacă nu vedeți tipul de diagramă pe care doriți să îl creați în lista de tipuri de diagrame disponibile, este posibil să existe altă modalitate de a-l crea în Excel.

De exemplu, aveți posibilitatea să creați următoarele diagrame:

 • Diagrame Gantt și diagrame coloană mobilă    Aveți posibilitatea să utilizați un tip de diagramă pentru a reproduce aceste tipuri de diagrame. De exemplu, este posibil să utilizați o diagramă bară pentru a reproduce o diagramă Gantt sau să utilizați o diagramă coloană pentru a reprezenta o diagramă coloană mobilă care să ilustreze valorile minime și maxime. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o diagramă Gantt în Excel (în limba engleză) și Prezentarea datelor într-o diagramă coloană.

 • Combinația de diagrame    Pentru a evidenția tipuri diferite de informații într-o diagramă, aveți posibilitatea să combinați două sau mai multe tipuri de diagramă în acea diagramă. De exemplu, aveți posibilitatea să combinați o diagramă coloană cu o diagramă linie pentru a obține un efect vizual instantaneu care poate face diagrama simplu de înțeles. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o combinație de diagrame (în limba engleză).

 • Organigrame    Aveți posibilitatea să inserați o ilustrație SmartArt pentru a crea o organigramă, o schemă logică sau o diagramă ierarhie. Pentru mai multe informații, vedeți Crearea unei organigrame.

 • Histogramele și diagramele pareto    Pentru a crea o histogramă sau o diagramă pareto (histogramă de sortare) în Excel, aveți posibilitatea să utilizați Instrumentele de analiză a datelor care devin disponibile după ce încărcați Pachetul instrumente analiză, un program de completare Excel care este disponibil atunci când instalați Microsoft Office sau Excel. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o histogramă (în limba engleză).

Începutul paginiiAu fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!