Tipuri disponibile de diagrame

Microsoft Office Excel 2007 acceptă multe tipuri de diagrame pentru a vă ajuta să afișați date în modurile semnificative pentru publicul dvs. Când veți crea o diagramă sau veți modifica tipul unei diagrame existente, aveți posibilitatea să selectați unul dintre următoarele tipuri de diagrame.

Important : Acest articol descrie tipurile de diagrame pe care le puteți utiliza. Pentru informații despre modalitatea de creare a unei diagrame, consultați Crearea unei diagrame.

În acest articol

Diagramele coloană

Diagramele linie

Diagramele cu structură radială

Diagramele bară

Diagramele zonă

Diagramele xy (puncte)

Diagramele bursiere

Diagramele suprafață

Diagrame inelare

Diagramele cu bule

Diagramele radar

Alte tipuri de diagrame ce se pot crea în Excel

Diagramele coloană

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă coloană. Diagramele coloană sunt utile pentru afișarea modificărilor datelor într-o perioadă de timp sau pentru ilustrarea unor comparații între elemente.

În diagramele coloană, categoriile sunt de obicei organizate pe axa orizontală iar valorile pe axa verticală.

Diagramă coloană grupată 3D

Diagramele coloană au următoarele subtipuri:

 • Coloană grupată și Coloană 3-D grupată    Diagramele coloană grupate compară valorile din categorii. O diagramă coloană grupată afișează valorile în dreptunghiuri verticale 2-D. O diagramă coloană grupată în 3-D afișează datele utilizând doar o perspectivă 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană grupată și diagramă coloană grupată 3D

  Se poate utiliza un tip de diagramă coloană grupată când aveți categorii care reprezintă:

  • Intervale de valori (de exemplu, număr de elemente).

  • Aranjamente specifice de scală (de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum ar fi total de acord, de acord, neutru, dezacord, dezacord total).

  • Nume care nu sunt într-o anumită ordine (de exemplu, nume de elemente, nume geografice sau nume de persoane).

   Notă : Pentru a prezenta date în format 3-D care utilizează trei axe (axele orizontală, verticală și de adâncime) ce pot fi modificate, utilizați în schimb un subtip de diagramă coloană 3-D.

 • Coloană stratificată și Coloană stratificată în 3-D    Diagramele coloană stratificate afișează relația elementelor individuale cu întregul, comparând contribuția fiecărei valori la un total în categorii. O diagramă coloană stratificată afișează valorile în dreptunghiuri stivuite verticale 2-D. O diagramă coloană stratificată în 3-D afișează datele utilizând doar o perspectivă 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană stivuită și diagramă coloană stivuită 3D

  Puteți utiliza o diagramă coloană stratificată când aveți mai multe serii de date și doriți să accentuați totalul.

 • Coloană stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D    Diagramele coloană stratificată 100% și diagramele coloană stratificată 100% în 3-D compară procentul de contribuție al fiecărei valori la un total din categorii. O diagramă coloană stratificată 100% afișează valorile în dreptunghiuri stivuite 100% 2-D verticale. O diagramă coloană stratificată 100% în 3-D afișează datele utilizând doar o perspectivă 3-D. Nu se utilizează o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Diagramă coloană stivuită 100% și diagramă coloană 100% 3D

  Se poate utiliza o diagramă coloană stratificată 100% când aveți trei sau mai multe serii de date și doriți să accentuați contribuțiile la întreg, în special dacă totalul este același pentru fiecare categorie.

 • Coloană 3-D    Diagramele coloană 3-D utilizează trei axe pe care le puteți modifica (o axă orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime) și compară puncte de date de pe axele orizontală și de adâncime.

  Diagramă coloană 3D

  Puteți utiliza o diagramă coloană 3-D atunci când doriți să comparați datele din categorii și din serii în mod egal, deoarece acest tip de diagramă redă categoriile de-a lungul axei orizontale și axei de adâncime, în timp ce axa verticală afișează valorile.

 • Cilindru, con și piramidă    Diagramele cilindru, con și piramidă sunt disponibile în aceleași tipuri de diagrame grupate, stratificate, stratificate 100% și 3-D care sunt furnizate pentru diagramele coloană dreptunghiulare, iar acestea afișează și compară datele în același mod. Singura diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme cilindrice, conice și piramidale în loc de dreptunghiuri.

  Diagramă cilindru, con și piramidă

Pentru o crea o diagramă coloană, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă coloană.

Începutul paginii

Diagramele linie

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă linie. Diagramele linie pot afișa date continue în timp, în funcție de o scală comună și, de aceea, sunt ideale pentru afișarea tendințelor datelor la intervale egale. Într-o diagramă linie, datele din categorii sunt distribuite egal pe axa orizontală și toate datele valori sunt distribuite egal pe axa verticală.

Diagramă linie cu marcaje

Ar trebui să utilizați o diagramă liniară dacă etichetele categoriilor sunt text și reprezintă valori spațiate egal cum ar fi luni, trimestre sau ani fiscali. Aceasta se aplică în special dacă există mai multe serii pentru o singură serie, luați în considerare utilizarea unei diagrame de categorii. De asemenea, ar trebui să utilizați o diagramă liniară dacă aveți câteva etichete numerice spațiate egal, în special ani. Dacă aveți mai mult de zece etichete numerice, utilizați în schimb o diagramă prin puncte.

Diagramele liniare au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Linie și Linie cu marcaje    Se afișează cu marcaje pentru a indica valori individuale de date. Afișate fără marcaje, diagramele linie sunt utile pentru a afișa tendințe în timp sau categorii ordonate, mai ales atunci când există multe puncte de date și ordinea în care acestea sunt prezentate este importantă. Dacă există multe categorii sau valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă linie fără marcaje.

  Diagramă linie și linie cu marcaje

 • Diagramă liniară stratificată și diagramă liniară stratificată cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stratificate se pot utiliza pentru a afișa tendința contribuției fiecărei valori în timp sau în categorii ordonate, dar, deoarece nu este simplu să vedeți că liniile sunt stratificate, se recomandă să utilizați în schimb alt tip de diagramă liniară sau o diagramă suprafață stratificată.

  Diagramă liniară stratificată și diagramă liniară stratificată cu marcaje

 • Linie stratificată 100% și linie stratificată 100% cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stratificate 100% sunt utile pentru afișarea tendinței procentului cu care contribuie fiecare valoare în timp sau în categorii ordonate. Dacă există multe categorii sau dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară stratificată 100% fără marcaje.

  Sfat : Pentru o mai bună prezentare a acestui tip de date, luați în considerare utilizarea unei diagrame zonă stratificate 100%.

  Diagramă linie stratificată 100% și linie stratificată 100% cu marcaje

 • Linie 3-D    Diagramele linie 3-D afișează fiecare rând sau coloană de date ca panglică 3-D. O diagramă linie 3-D are axe orizontale, verticale și de adâncime pe care le puteți modifica.

  Diagramă linie 3D

Pentru o crea o diagramă linie, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă prin puncte sau într-o diagramă linie.

Începutul paginii

Diagramele de structură radială

Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau rând într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură radială. Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date, proporțional cu suma elementelor. puncte de date dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca procent din întreaga structură radială.

Diagramă radială 3D

Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când:

 • Nu aveți decât o serie de date pe care doriți să o reprezentați.

 • Nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este negativă.

 • Aproape nici una dintre valorile pe care doriți să le reprezentați nu este valoare zero.

 • Nu aveți mai multe de șapte categorii.

 • Categoriile reprezintă părți din structura radială întreagă.

Diagramele de structură radială au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Radială și Radială în 3-D    Diagramele cu structură radială afișează contribuția fiecărei valori la un total într-un format 2-D sau 3-D. Puteți extrage manual porțiuni ale unei diagrame cu structură radială pentru a le evidenția.

  Exemplu de diagramă cu structură radială 2D și 3D

 • Radială din radială și Bară din radială    Diagramele radială din radială sau bară din radială afișează diagrame cu structură radială cu valori definite de utilizator care sunt extrase din diagrama cu structură radială principală și combinate într-o diagramă cu structură radială secundară sau într-o diagramă cu bare stratificate. Aceste tipuri de diagramă sunt utile atunci când doriți să faceți ca porțiunile mici din diagrama cu structură radială principală să fie mai ușor de recunoscut.

  Exemplu de porțiune divizată a diagramei circulare și bară a unei diagrame circulare

 • Diagramă de structură radială extrudată și diagramă de structură radială extrudată 3-D    Diagramele de structură radială extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile individuale. Diagramele de structură radială extrudate se pot afișa în format 3-D. Aveți posibilitatea să modificați setarea de extrudare a diagramei de structură radială pentru toate sectoarele și pentru sectoare individuale, dar nu se poate să mutați manual sectoarele unei diagrame extrudate de structură radială. Dacă doriți să extrageți sectoarele manual, utilizați în schimb o diagramă de structură radială sau o diagramă de structură radială 3-D.

  Exemplu de diagramă radială explodată 2D și 3D

Pentru o crea o diagramă cu structură radială, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă cu structură radială.

Începutul paginii

Diagramele bară

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bară. Diagramele bară ilustrează comparații între elemente individuale.

Diagramă cu bare 3D

Luați în considerare utilizarea unei diagrame bară când:

 • Etichetele axelor sunt lungi.

 • Valorile afișate sunt durate.

Diagramele bară au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Bară grupată și Bară grupată în 3-D    Diagramele cu bare grupate compară valori din categorii. Într-o diagramă cu bare grupată, categoriile sunt organizate de obicei pe axa verticală, iar valorile pe axa orizontală. O diagramă cu bare grupată 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele pe trei axe.

  Diagramă cu bare și cu bare grupate 3D

 • Bară stratificată și Bară stratificată în 3-D    Diagramele cu bare stratificate afișează relația elementelor individuale cu întregul. O diagramă cu bare stratificate 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele pe trei axe.

  Diagrame cu bare stratificate și cu bare stratificate 3D

 • Bară stratificată 100% și Bară stratificată 100% în 3-D    Acest tip de diagramă compară procentul de contribuție al fiecărei valori la un total în categorii. O diagramă cu bare stratificate 100% în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format 3-D; nu afișează datele pe trei axe.

  Diagrame coloană stivuită 100% și diagrame coloană 100% 3D

 • Cilindru, con și piramidă orizontale    Aceste diagrame sunt disponibile în aceleași tipuri de diagrame grupate, stratificate și stratificate 100% furnizate pentru diagramele cu bare dreptunghiulare. Acestea se afișează și compară datele în același mod. Singura diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme cilindrice, conice și piramidale în loc de dreptunghiuri orizontale.

  Diagrame cilindru, con și piramidă

Pentru o crea o diagramă bară, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă bară.

Începutul paginii

Diagramele zonă

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă zonă. Diagramele zonă accentuează magnitudinea schimbării în timp și pot fi utilizate pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință. De exemplu, datele care reprezintă profitul în timp pot fi reprezentate într-o diagramă zonă pentru a accentua profitul total.

Prin afișarea sumelor valorilor reprezentate, o diagramă arie afișează și relația părților cu un întreg.

Diagramă de arie stratificată

Diagramele arie au următoarele subtipuri:

 • Suprafață 2-D și suprafață 3-D    Indiferent dacă se afișează în 2-D sau în 3-D, diagramele suprafață afișează tendința valorilor în timp sau în categorii de date. Diagramele suprafață 3-D utilizează trei axe (axele orizontală, verticală și adâncime) ce pot fi modificate. Ca regulă generală, luați în considerare utilizarea unei diagrame liniare în locul unei diagrame suprafață nestratificată, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse de datele din altă serie.

  Tipuri de diagramă suprafață și suprafață 3-D

 • Zonă stratificată și Zonă stratificată în 3-D    Diagramele zonă stratificate afișează tendința contribuției fiecărei valori în timp sau alte date de categorie. O diagramă zonă stratificată în 3-D se afișează în același fel, dar utilizează o perspectivă 3-D. O perspectivă 3-D nu este o diagramă 3-D veritabilă, pentru că nu este utilizată o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Tipurile de diagrame suprafață stratificată și suprafață stratificată 3D

 • Zonă stratificată 100% și Zonă stratificată 100% în 3-D    Diagramele zonă stratificate 100% afișează procentual tendința contribuției fiecărei valori în timp sau alte date de categorie. O diagramă zonă stratificată 100% 3-D se afișează în același fel, dar utilizează o perspectivă 3-D. O perspectivă 3-D nu este o diagramă 3-D veritabilă, pentru că nu este utilizată o a treia axă valorică (axă de adâncime).

  Tipuri de diagrame suprafață stratificată 100% și suprafață stratificată 100% în 3-D

Pentru o crea o diagramă suprafață, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă suprafață (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele xy (puncte)

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă xy (puncte). Diagramele prin puncte afișează relațiile între valorile numerice din mai multe serii de date sau reprezintă două grupuri de numere ca o singură serie de coordonate xy.

O diagramă prin puncte are două axe de valori, afișând un set de date numerice pe axa orizontală (axa x) și un altul pe axa verticală (axa y). Aceasta combină aceste valori în puncte de date unice și le afișează în intervale inegale sau grupate. Diagramele prin puncte sunt de obicei utilizate pentru afișarea și compararea valorilor numerice, cum ar fi date științifice, statistice și de inginerie.

Luați în considerare utilizarea unei diagrame prin puncte când:

 • Doriți să modificați scala axei orizontale.

 • Doriți să faceți acea axă o scală logaritmică.

 • Valorile pentru axa orizontală nu sunt spațiate egal.

 • Există multe puncte de date pe axa orizontală.

 • Doriți să afișați în mod eficace datele din foaia de lucru, care include seturi de valori perechi sau grupate și să reglați scalele independente ale unei diagrame prin puncte pentru a dezvălui mai multe informații despre valorile grupate.

 • Doriți să arătați asemănări între seturi mari de date în schimbul diferențelor dintre punctele de date.

 • Doriți să comparați multe puncte de date, indiferent de parametrul timp; cu cât includeți mai multe date într-o diagramă prin puncte, cu atât mai bune sunt comparațiile care se pot face.

Pentru a aranja datele pe o foaie de lucru pentru o diagramă prin puncte, trebuie să plasați valorile x într-un rând sau coloană, apoi să introduceți valorile y corespunzătoare în rândurile sau coloanele adiacente.

Diagramă XY (prin puncte)

Diagramele prin puncte au următoarele subtipuri:

 • Prin puncte doar cu marcaje    Acest tip de diagramă compară perechi de valori. Utilizați o diagramă prin puncte cu marcaje de date, dar fără linii atunci când utilizați multe puncte de date și conectarea liniilor ar îngreuna citirea datelor. De asemenea, puteți utiliza acest tip de diagramă atunci când nu este necesar să afișați conectivitatea punctelor de date.

  Diagramă prin puncte doar cu marcaje

 • Prin puncte cu linii netezite și Prin puncte cu linii netezite și marcaje    Acest tip de diagramă afișează o curbă netedă ce conectează punctele de date. Liniile netezite pot fi afișate cu sau fără marcaje. Utilizați o linie netezită fără marcaje dacă există multe puncte de date.

  Diagramă prin puncte cu linii netezite și diagramă prin puncte cu linii netezite și marcaje

 • Prin puncte cu linii drepte și Prin puncte cu linii drepte și marcaje    Acest tip de diagramă afișează linii drepte de conectare între punctele de date. Liniile drepte pot fi afișate cu sau fără marcaje.

  Diagramă prin puncte cu linii drepte și prin puncte cu linii drepte și marcaje

Pentru o crea o diagramă prin puncte, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă prin puncte sau într-o diagramă liniară.

Începutul paginii

Diagramele bursiere

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o anumită ordine într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bursieră. Cum implică și numele, o diagramă bursieră se utilizează cel mai des pentru a ilustra fluctuația cotațiilor bursiere. Cu toate acestea, această diagramă poate fi utilizată și pentru date științifice. De exemplu, se poate utiliza o diagramă bursieră pentru a indica fluctuația temperaturilor zilnice sau anuale. Trebuie sa organizați datele în ordinea corectă pentru a crea diagrame bursiere.

Modul în care sunt organizate datele din diagrama bursieră din foaia de lucru este foarte important. De exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră simplă de tip maxim-minim-închidere, ar trebui să vă aranjați datele cu Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloană, în această ordine.

Diagramă stoc

Diagramele bursiere au următoarele subtipuri:

 • Maxim-Minim-Închidere    Diagrama bursieră Maxim-minim-închidere este utilizată adesea pentru a ilustra cotațiile bursiere. Aceasta necesită trei serii de valori în următoarea ordine: maxim, minim și închidere.

  Tipul de diagramă bursieră maxim-minim-închidere

 • Deschidere-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de valori în ordinea corectă (deschidere, maxim, minim și închidere).

  Tipul de diagramă bursieră deschidere-maxim-minim-închidere

 • Volum-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită patru serii de valori în ordinea corectă (volum, maxim, minim și închidere). Măsoară volumul utilizând două axe de valori: una pentru coloanele care măsoară volumul, iar cealaltă pentru cotațiile bursiere.

  Tipul de diagramă bursieră volum-maxim-minim-închidere

 • Volum-deschidere-maxim-minim-închidere    Acest tip de diagramă bursieră necesită cinci serii de valori în ordinea corectă (volum, deschidere, maxim, minim și închidere).

  Tipul de diagrama bursieră volum-deschidere-maxim-minim-închidere

Pentru o crea o diagramă bursieră, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă bursieră (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele suprafață

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă suprafață. O diagramă suprafață este utilă când doriți să găsiți combinații optime între două seturi de date. Ca într-o hartă topografică, culorile și modelele indică zone care se află în același interval de valori.

Se poate utiliza o diagramă suprafață când atât categoriile cât și seriile de date sunt valori numerice.

Diagramă suprafață

Diagramele suprafață au următoarele subtipuri:

 • Suprafață 3-D    Diagramele suprafață 3-D afișează tendințele din valori de-a lungul a două dimensiuni, într-o curbă continuă. Benzile de culori dintr-o diagramă nu reprezintă seriile de date; ele reprezintă distincția dintre valori. Această diagramă afișează o vizualizare 3-D a datelor, care se poate imagina ca o panglică flexibilă întinsă peste o diagramă coloană 3-D. Se utilizează de obicei pentru a arăta relațiile între volume mari de date, care altfel pot fi dificil de văzut.

  Tipul diagramă suprafață 3-D

 • Suprafață structură de fire 3-D    Când se afișează fără culoare de suprafață, o diagramă suprafață 3-D se numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează numai liniile. O diagramă suprafață 3-D care se afișează fără benzi colorate pe oricare suprafață se numește diagramă suprafață structură de fire 3-D. Această diagramă afișează numai liniile.

  O diagramă suprafață structură de fire 3-D nu este ușor de citit, dar acest tip de diagramă este util pentru reprezentarea grafică a unor seturi mari de date.

  Tipul de diagramă suprafață contur din fire 3D

 • Contur    Diagramele contur sunt diagrame suprafață văzute de sus, asemănătoare cu hărțile topografice 2-D. Într-o diagramă contur, benzile colorate reprezintă zone specifice de valori. Liniile dintr-o diagramă contur conectează punctele interpolate de valori egale.

  Tipul de diagramă contur

 • Contur structură de fire    Diagramele contur structură de fire sunt, de asemenea, diagrame suprafață văzute de sus. Fără benzi de culoare pe suprafață, o diagramă structură de fire afișează numai liniile.

  Notă : Diagramele contur structură de fire nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o diagramă suprafață 3-D.

  Tipul de diagramă contur structură de fire

Pentru o crea o diagramă suprafață, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă suprafață (în limba engleză).

Începutul paginii

Diagramele de structură inelară

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o singură foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură inelară. Asemenea unei diagrame de structură radială, o diagramă de structură inelară arată relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de date.

Diagramă de structură inelară

Notă : Diagramele de structură inelară nu sunt ușor de citit. Se poate utiliza în schimb o diagramă coloană stratificată sau bară stratificată.

Diagramele de structură inelară au următoarele subtipuri de diagrame:

 • Structură inelară    Diagramele inelare afișează datele în inele, iar fiecare inel reprezintă o serie de date. Dacă procentele sunt afișate în etichete de date, fiecare inel va avea un total de 100%.

  Tip de diagramă de structură inelară

 • Structură inelară extrudată    Foarte asemănător cu diagramele cu structură radială extrudată, diagramele cu structură inelară extrudată afișează contribuția fiecărei valori la un total, evidențiind valori individuale, dar acestea pot conține mai multe serii de date.

  Tip de diagramă inelară extrudată

Pentru o crea o diagramă inelară, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă de structură inelară.

Începutul paginii

Diagramele cu bule

Datele care sunt aranjate în coloane într-o foaie de lucru astfel încât valorile x sunt listate în prima coloană iar valorile y corespondente și valorile dimensiune bule sunt listate în coloanele adiacente, pot fi reprezentate într-o diagramă cu bule.

De exemplu, se pot organiza datele așa cum se afișează în următorul exemplu.

Diagramă cu bule

Diagramele cu bule au următoarele subtipuri:

 • Bule și Bule cu efect 3-D    Ambele tipuri de diagrame cu bule compară seturi de trei valori în loc de două. A treia valoare determină dimensiunea marcatorului pentru bule. Puteți alege să afișați bulele în format 2-D sau cu un efect 3-D.

  Diagramă cu bule și cu bule cu efect 3D

Pentru o crea o diagramă cu bule, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă cu bule.

Începutul paginii

Diagramele radar

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate grafic într-o diagramă radar. Diagramele radar compară valorile agregate ale mai multor serie de date.

Diagramă radar plină

Diagramele radar au următoarele subtipuri:

 • Radială și Radar cu marcaje    Cu sau fără marcaje pentru punctele de date individuale, diagramele radar afișează modificările valorilor față de un punct central.

  Tipul de diagramă radar și radar cu marcaje

 • Radar plin    Într-o diagramă radar plină, suprafața acoperită de o serie de date este umplută cu o culoare.

  Tip de diagramă radar plină

Pentru o crea o diagramă radar, consultați Prezentarea datelor într-o diagramă radar (în limba engleză).

Începutul paginii

Alte tipuri de diagrame ce se pot crea în Excel

Dacă nu vedeți tipul de diagramă pe care doriți să îl creați în lista de tipuri de diagrame disponibile, este posibil să existe altă modalitate de a-l crea în Excel.

De exemplu, aveți posibilitatea să creați următoarele diagrame:

 • Diagrame Gantt și diagrame coloană mobilă    Aveți posibilitatea să utilizați un tip de diagramă pentru a reproduce aceste tipuri de diagrame. De exemplu, este posibil să utilizați o diagramă bară pentru a reproduce o diagramă Gantt sau să utilizați o diagramă coloană pentru a reprezenta o diagramă coloană mobilă care să ilustreze valorile minime și maxime. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o diagramă Gantt în Excel (în limba engleză) și Prezentarea datelor într-o diagramă coloană.

 • Combinația de diagrame    Pentru a evidenția tipuri diferite de informații într-o diagramă, aveți posibilitatea să combinați două sau mai multe tipuri de diagramă în acea diagramă. De exemplu, aveți posibilitatea să combinați o diagramă coloană cu o diagramă linie pentru a obține un efect vizual instantaneu care poate face diagrama simplu de înțeles. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o combinație de diagrame (în limba engleză).

 • Organigrame    Aveți posibilitatea să inserați o ilustrație SmartArt pentru a crea o organigramă, o schemă logică sau o diagramă ierarhie. Pentru mai multe informații, vedeți Crearea unei organigrame.

 • Histogramele și diagramele pareto    Pentru a crea o histogramă sau o diagramă pareto (histogramă de sortare) în Excel, aveți posibilitatea să utilizați Instrumentele de analiză a datelor care devin disponibile după ce încărcați Pachetul instrumente analiză, un program de completare Excel care este disponibil atunci când instalați Microsoft Office sau Excel. Pentru mai multe informații, vedeți Prezentarea datelor într-o histogramă (în limba engleză).

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×