Tabela de caractere ASCII

Numerele reprezintă limbajul computerelor. Pentru a comunica cu programele (și cu alte computere), computerul dvs. face conversia caracterelor și simbolurilor în reprezentările lor numerice.

În anii 60, necesitatea standardizării a condus la Codul american standard pentru schimbul de informații (ASCII) (pronunțat aschii). Tabela ASCII conține 128 de numere asociate caracterelor corespunzătoare. ASCII furnizează o modalitate prin care computerele pot stoca și pot face schimb de date cu alte computere și programe.

Textul formatat ASCII nu conține informații de formatare cum ar fi aldin, cursiv sau fonturi. Când utilizați Microsoft Notepad sau salvați un fișier ca text simplu în Microsoft Office Word, se utilizează ASCII. Probabil că ați citit anunțuri pentru posturi vacante în care angajatorul cerea CV-urile în format ASCII. Acest lucru înseamnă că, indiferent cum trimiteți CV-ul, ca mesaj de poștă electronică, fax sau copie imprimată, angajatorul dorește ca acesta să nu conțină deloc formatări de stil. Textul formatat ASCII funcționează bine împreună cu programele de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) folosit deseori de firmele mari pentru scanarea CV-urilor.

În acest articol

Inserarea unui caracter ASCII într-un document

Caractere ASCII imprimabile

Caracterele ASCII imprimabile extinse

Caracterele ASCII neimprimabile de control

Dincolo de ASCII

Inserarea unui caracter ASCII într-un document

În plus față de simpla tastare a unui caracter la tastatură, se mai poate utiliza și codul de caracter al simbolului ca o comandă rapidă de la tastatură sau atunci când un simbol nu este disponibil pe tastatura pe care o utilizați.

  • Pentru a insera un caracter ASCII din tabelele de mai jos, apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați echivalentul numeric zecimal.

    De exemplu, pentru a insera semnul pentru grade (º), apăsați și mențineți apăsată tasta ALT în timp ce tastați 0176 pe minitastatura numerică.

    Notă   Trebuie să utilizați minitastatura numerică pentru a tasta numerele, nu tastatura. Asigurați-vă că tasta NUM LOCK este activată, dacă tastatura are nevoie de aceasta pentru a tasta numere pe tastatura numerică.

Începutul paginii

Caractere ASCII imprimabile

Numerele de la 32–126 sunt asociate caracterelor pe care le găsiți pe tastatură și care apar atunci când vizualizați sau imprimați un document. Numărul 127 reprezintă comanda DELETE.

Tabela caracterelor ASCII imprimabile

Cod zecimal

Caracter

Cod zecimal

Caracter

32

spațiu

80

P

33

!

81

Q

34

"

82

R

35

#

83

S

36

$

84

T

37

%

85

U

38

&

86

V

39

'

87

w

40

(

88

X

41

)

89

Y

42

*

90

Z

43

+

91

[

44

,

92

\

45

-

93

]

46

.

94

^

47

/

95

_

48

0

96

`

49

1

97

a

50

2

98

b

51

3

99

c

52

4

100

d

53

5

101

e

54

6

102

f

55

7

103

g

56

8

104

h

57

9

105

i

58

:

106

j

59

;

107

k

60

<

108

l

61

=

109

m

62

>

110

n

63

?

111

o

64

@

112

p

65

A

113

q

66

B

114

r

67

C

115

s

68

D

116

t

69

E

117

u

70

F

118

v

71

G

119

w

72

H

120

x

73

I

121

y

74

J

122

z

75

K

123

{

76

L

124

|

77

M

125

}

78

N

126

~

79

O

127

DEL

Sfat   Se poate vedea setul extins de caractere pentru un anumit font cu ajutorul programului Plan caractere din Microsoft Windows. Faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Accesorii, spre Instrumente de sistem, apoi faceți clic pe Plan caractere.

Începutul paginii

Caracterele ASCII imprimabile extinse

Caracterele ASCII extinse corespund necesităților pentru mai multe caractere. Setul ASCII extins cuprinde cele 128 de caractere cuprinse în ASCII (numerele 0–32 apar în tabela care urmează) și adaugă încă 128 de caractere suplimentare, totalizând 256. Chiar și cu aceste caractere suplimentare, multe limbi conțin simboluri care nu pot fi condensate în 256 de caractere. De aceea, există variante de ASCII care cuprind caractere și simboluri regionale.

De exemplu, tabela ASCII cunoscută și sub numele de ISO 8859-1 este utilizată de multe programe software pentru limbile din America de Nord, Europa Occidentală, Australia și Africa.

Tabela caracterelor ASCII imprimabile extinse

Cod zecimal

Caracter

Cod zecimal

Caracter

128

Ç

192

129

ü

193

130

é

194

131

â

195

132

ä

196

133

à

197

134

å

198

135

ç

199

136

ê

200

137

ë

201

138

è

202

139

ï

203

140

î

204

141

ì

205

142

Ä

206

143

Å

207

144

É

208

145

æ

209

146

Æ

210

147

ô

211

148

ö

212

Ô

149

ò

213

150

û

214

151

ù

215

152

ÿ

216

153

Ö

217

154

Ü

218

155

¢

219

156

£

220

157

¥

221

158

222

159

ƒ

223

160

á

224

α

161

í

225

ß

162

ó

226

Γ

163

ú

227

π

164

ñ

228

Σ

165

Ñ

229

σ

166

ª

230

µ

167

º

231

τ

168

¿

232

Φ

169

233

Θ

170

¬

234

Ω

171

½

235

δ

172

¼

236

173

¡

237

φ

174

«

238

ε

175

»

239

176

240

177

241

±

178

242

179

243

180

244

181

245

182

246

÷

183

247

184

248

185

249

186

250

·

187

251

188

252

189

253

²

190

254

191

255

Sfat   Se poate vedea setul extins de caractere pentru un anumit font cu ajutorul programului Plan caractere din Microsoft Windows. Faceți clic pe Start, indicați spre Toate programele, indicați spre Accesorii, spre Instrumente de sistem, apoi faceți clic pe Plan caractere.

Începutul paginii

Caracterele ASCII neimprimabile de control

Numerele de la 0 la 31 din tabela ASCII sunt atribuite caracterelor de control care se utilizează pentru a controla unele dispozitive periferice cum ar fi imprimantele. De exemplu, 12 reprezintă funcția salt de pagină/pagină nouă. Această comandă indică unei imprimante să sară la începutul paginii următoare.

Tabela caracterelor ASCII neimprimabile de control

Cod zecimal

Caracter

Cod zecimal

Caracter

0

null

16

comutare a legăturii de date

1

început de antet

17

caracter de control al dispozitivului 1

2

început de text

18

caracter de control al dispozitivului 2

3

sfârșit de text

19

caracter de control al dispozitivului 3

4

sfârșit de transmisie

20

caracter de control al dispozitivului 4

5

interogare

21

confirmare negativă

6

confirmare

22

pauză de sincronizare

7

semnal sonor

23

sfârșit de bloc de transmisie

8

pas înapoi

24

revocare

9

tabulator orizontal

25

sfârșit de suport

10

salt de linie/linie nouă

26

caracter de substituție

11

tabulator vertical

27

caracter de evitare

12

salt de pagină/pagină nouă

28

separator de fișier

13

retur de car

29

separator de grupuri

14

deselectare alternativ

30

separator de înregistrări

15

selectare alternativ

31

separator unități

Începutul paginii

Dincolo de ASCII

O altă tabelă de caractere, mai nouă, este numită Unicode. Deoarece Unicode este o tabelă mult mai mare, ea poate reprezenta 65.536 de caractere în loc de cele 128 ale setului ASCII sau cele 256 ale setului ASCII extins. Această capacitate mai mare permite ca majoritatea caracterelor diverselor limbi să fie cuprinse într-un singur set de caractere.

Începutul paginii

Se aplică la: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba