Schimbul (copierea, importul, exportul) de date între Excel și Access

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Există mai multe modalități de a face schimb de date între Microsoft Office Access și Microsoft Office Excel.

 • Pentru a aduce date în Excel din Access, se pot copia datele dintr-o foaie de date Access și lipi într-o foaie de lucru Excel, se poate conecta la o bază de date Access dintr-o foaie de lucru Excel sau se pot exporta date Access într-o foaie de lucru Excel.

 • Pentru a aduce date în Access din Excel, se pot copia datele dintr-o foaie de lucru Excel și lipi într-o foaie de date Access, se poate importa o foaie de lucru Excel într-un tabel Access sau se poate crea o legătură la o foaie de lucru Excel dintr-un tabel Access.

  Note: 

  • Cuvântul „import” are două semnificații în Excel și Access. În Excel, când efectuați un import, creați o conexiune permanentă la date care pot fi reîmprospătate. În Access, când importați, aduceți date în Access o dată, dar fără o conexiune de date permanentă.

  • Nu se poate salva o foaie de lucru Excel ca bază de date Access. Nici Excel și nici Access nu furnizează funcționalitatea pentru crearea unei baze de date Access din date Excel.

Ce intenționați?

Lucrul cu acces la date în Excel

Lucrul cu datele Excel în Access

Lucrul cu date Access în Excel

Se poate să doriți să lucrați cu date Access într-o foaie de lucru Excel pentru a beneficia de avantajul analizei de date și caracteristicilor de trasare diagrame, de flexibilitatea aranjării și aspectului datelor sau de diversele funcții care nu sunt disponibile în Access.

Copierea datelor Access în Excel

Din Access, se pot copia date dintr-o vizualizare foaie de date, apoi se pot lipi datele într-o foaie de lucru Excel.

 1. Porniți Access, apoi deschideți tabelul, interogarea sau formularul care conține înregistrările pe care doriți să le copiați.

 2. Pe fila La început, faceți clic pe Vizualizare, apoi faceți clic pe Vizualizare foaie de date.

 3. Selectați înregistrările pe care doriți să le copiați.

  Pentru a selecta anumite coloane, glisați de-a lungul anteturilor de coloane.

 4. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere Imagine buton .

  Grupul Clipboard de pe fila Pornire

  Comandă rapidă de la tastatură  De asemenea, puteți apăsa Ctrl+C.

 5. Porniți Excel, apoi deschideți foaie de date în care veți lipi datele.

 6. Faceți clic pe colțul din stânga-sus al zonei foii de lucru unde doriți să apară numele primului câmp.

  Pentru ca datele copiate să nu înlocuiască înregistrările existente, asigurați-vă că foaia de lucru nu are date dedesubtul sau la dreapta celulei pe care faceți clic.

 7. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Lipire Imagine buton .

  Comandă rapidă de la tastatură   De asemenea, puteți apăsa Ctrl+V.

Începutul paginii

Exportul datelor Access către Excel

Utilizând Expertul export în Access, se poate exporta un obiect din baza de date Access, cum ar fi un tabel, o interogare sau un formular, sau înregistrări selectate dintr-o vizualizare într-o foaie de lucru Excel. Când efectuați o operațiune de export, se pot salva detaliile pentru utilizarea ulterioară și se poate chiar programa ca operațiunea de export să se execute automat la intervale specificate.

Următoarele sunt scenarii uzuale pentru exportul datelor din Access în Excel:

 • Departamentul sau grupul dvs. de lucru utilizează atât Access cât și Excel pentru lucrul cu date. Stocați datele în baze de date Access, dar utilizați Excel pentru a analiza datele și pentru a distribui rezultatele analizelor. În prezent echipa dvs. exportă date în Excel atunci când este necesar, dar ați dori să eficientizați acest proces.

 • Sunteți de mult timp utilizator Access, dar managerul dvs. preferă să vizualizeze rapoartele în Excel. La intervale regulate, faceți munca de copiere a datelor în Excel, dar ați dori să automatizați acest proces pentru a economisi timp.

Pentru mai multe informații despre exportul datelor din Access în Excel, consultați sistemul Ajutor Access.

Începutul paginii

Conectarea la date Access din Excel

Pentru a aduce din Access date care pot fi reîmprospătate în Excel, se poate crea o conexiune, adesea stocată într-un fișier Conexiune de date Office (.odc), la baza de date Access și se pot regăsi toate datele dintr-un tabel sau interogare. Principalul beneficiu al conectării la datele Access este posibilitatea de a analiza periodic aceste date în Excel fără a copia în mod repetat sau a exporta datele din Access. De asemenea, după conectarea la date, se pot reîmprospăta (sau actualiza) automat registrele de lucru Excel după baza de date Access originală oricând se actualizează baza de date cu informații noi. De exemplu, este posibil să doriți actualizarea unui raport buget rezumat Excel pe care îl distribuiți în fiecare lună, astfel încât acesta să conțină datele lunii curente.

 1. Faceți clic pe celula unde doriți să plasați datele din baza de date Access.

 2. În fila Date, în grupul Preluare date externe, faceți clic pe Din Access.

  Grupul Preluare date externe de pe fila Date

 3. În lista Căutare în, localizați și faceți dublu clic pe baza de date Access pe care doriți să o importați.

  În caseta de dialog Selectare tabel, faceți clic pe tabelul sau interogarea pe care doriți să o importați, apoi faceți clic pe OK.

 4. În caseta de dialog Import date, procedați astfel:

  • Sub Selectați modalitatea de vizualizare a acestor date, efectuați una din următoarele:

   • Pentru a vizualiza datele ca tabel, selectați Tabel.

   • Pentru a vizualiza datele ca un raport PivotTable, selectați raport PivotTable.

   • Pentru a vizualiza datele ca un raport PivotChart și PivotTable, selectați raportul PivotChart și PivotTable.

  • Opțional, faceți clic pe Proprietăți pentru a stabili opțiunile de reîmprospătare, formatare și aspect pentru datele importate, apoi faceți clic pe OK.

  • Sub Unde puneți datele? efectuați una din următoarele:

   • Pentru a returna datele în locația pe care ați selectat-o, faceți clic pe Foaie de lucru existentă.

   • Pentru a returna datele în colțul din stânga sus al foii de lucru noi, faceți clic pe Foaie de lucru nouă.

 5. Faceți clic pe OK.

  Excel pune zonele de date externe în locația specificată.

Pentru mai multe informații despre conectarea la date, consultați conectarea la date externe (importul).

Începutul paginii

Lucrul cu date Excel în Access

Se poate să doriți să lucrați cu date Excel într-o bază de date Access pentru a beneficia de gestionarea datelor, de securitatea sau caracteristicile Access multiutilizator. Deși există multe caracteristici utile în Access, două caracteristici sunt considerate de către utilizatori deosebit de utile pentru datele Excel:

 • Rapoartele    Dacă sunteți familiarizat cu proiectarea rapoartelor Access și doriți să rezumați și să organizați datele Excel în acest tip de raport, aveți posibilitatea să creați un raport Access. De exemplu, se pot crea rapoarte mai flexibile, cum ar fi rapoartele grup și rezumat, etichetele imprimate și rapoartele grafice.

 • Formularele    Dacă doriți să utilizați un formular pentru a găsi sau pentru a afișa date în Excel, se poate crea un formular Access. De exemplu, se poate crea un formular Access pentru a afișa câmpuri într-o ordine diferită de ordinea coloanelor din foaia de lucru sau pentru a vizualiza mai ușor un rând lung de date pe un singur ecran.

Pentru mai multe informații despre lucrul cu formularele și rapoartele Access, consultați sistemul Ajutor Access.

Începutul paginii

Copierea datelor Excel în Access

Din Excel, se pot copia date într-o vizualizare foaie de lucru, apoi se pot lipi datele într-o foaie de date Access.

Notă: În cazul în care copiați date din mai multe câmpuri dintr-o foaie de lucru într-o foaie de date, asigurați-vă de corespondența coloanelor cu ordinea datelor pe care doriți să le copiați. Când lipiți date din mai multe câmpuri într-un formular, Access lipește datele în câmpuri cu același nume ca al câmpurilor sursă, indiferent de ordinea acestora în formular. Dacă datele pe care doriți să le copiați conțin câmpuri ce nu există în formularul destinație, Access vă întreabă dacă doriți să lipiți doar câmpuri cu nume corespondente. Dacă nu există nume de câmpuri corespondente, Access lipește câmpurile în funcție de ordinea tabulatorilor formularului destinație și este posibil ca aceasta să nu fie ordinea pe care o doriți. Dacă numele câmpurilor din sursă sunt diferite de numele câmpurilor din destinație, se poate să doriți lipirea datelor într-o foaie de date în locul unui formular.

 1. Porniți Excel, apoi deschideți foaia de lucru ce conține datele pe care doriți să le copiați.

 2. Selectați rândurile pe care doriți să le copiați.

 3. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere Imagine buton .

  Grupul Clipboard de pe fila Pornire

  Comandă rapidă de la tastatură  De asemenea, puteți apăsa Ctrl+C.

 4. Porniți Access, apoi deschideți tabelul, interogarea sau formularul în care doriți să lipiți rândurile.

 5. Pe fila Foaie de date, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi faceți clic pe Vizualizare formular.

  Imaginea panglicii Access

 6. Variante disponibile:

  • Pentru a înlocui înregistrări, selectați aceste înregistrări și apoi pornire tab, în grupul Clipboard , faceți clic pe Lipire Imagine buton .

   Imaginea panglicii Access

   Comandă rapidă de la tastatură   De asemenea, puteți apăsa Ctrl+V.

  • Pentru a adăuga datele ca înregistrări noi, în fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Lipire adăugire în meniul Editare.

Începutul paginii

Importul datelor Excel în Access

Pentru a stoca date din Excel într-o bază de date Access, apoi pentru a utiliza și păstra în continuare datele în Access, se pot importa datele. Când importați date, Access le stochează într-un tabel nou sau existent fără a modifica datele în Excel. Se poate importa numai câte o foaie de lucru o dată în timpul unei operațiuni de import. Pentru a importa date din mai multe foi de lucru, repetați operațiunea de import pentru fiecare foaie de lucru.

Următoarele sunt scenarii uzuale pentru importul datelor din Excel în Access:

 • Sunteți un utilizator vechi al Excel, dar doriți să utilizați Access pentru a lucra cu aceste date. Doriți să mutați datele din foile de lucru Excel într-una sau mai multe baze de date Access noi.

 • Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access, dar primiți ocazional date în format Excel care trebuie îmbinate cu bazele de date Access. Doriți să importați aceste foi de lucru Excel în baza de date imediat ce le primiți.

 • Utilizați Access pentru gestionarea datelor, dar rapoartele săptămânale pe care le primiți de la restul echipei sunt foi de lucru Excel. Ați dori să fluidizați procesul de import pentru a asigura că datele sunt importate în baza de date în fiecare săptămână la o anumită oră.

Pentru mai multe informații despre importul datelor din Excel în Access, consultați sistemul Ajutor Access.

Începutul paginii

Legarea la date Excel din Access

Se poate lega un interval Excel într-o bază de date Access ca tabel. Utilizați această abordare când intenționați să păstrați în continuare intervalul în Excel dar doriți să fie disponibil și din cadrul Access. Creați acest tip de legătură din cadrul bazei de date Access, nu din Excel.

Când creați o legătură la o foaie de lucru sau la o zonă denumită, Access creează un tabel nou care se leagă la celulele sursă. Orice modificări pe care le aduceți celulelor sursă din Excel sunt reflectate în tabelul legat. Cu toate acestea, nu se poate edita conținutul tabelului corespondent din Access. Dacă doriți să adăugați, să editați sau să ștergeți date, trebuie să realizați modificările în fișierul sursă.

Următoarele sunt scenarii uzuale pentru legarea la o foaie de lucru Excel din cadrul Access:

 • Doriți să păstrați datele în foile de lucru Excel, dar să aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile de interogare și raportare din Access.

 • Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access, dar datele din sursele externe cu care lucrați sunt în foi de lucru Excel. Nu doriți să păstrați copii ale datelor externe, dar doriți să aveți posibilitatea să lucrați cu acestea în Access.

Pentru mai multe informații despre legarea datelor din Access la Excel, consultați sistemul Ajutor Access.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×