Scenariile DAX în PowerPivot

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Această secțiune oferă linkuri către exemplele care ilustrează utilizarea formulelor DAX în următoarele scenarii.

 • Efectuarea calculelor complexe

 • Lucrul cu text și cu date calendaristice

 • Valorile condiționale și testarea pentru detectarea erorilor

 • Utilizarea funcțiilor Time Intelligence

 • Clasificarea și compararea valorilor

În acest articol

Noțiuni de bază

Datele eșantion

Resurse suplimentare

Scenarii: Efectuarea calculelor complexe

Crearea calculelor particularizate pentru un raport PivotTable

Aplicarea unui filtru la o formulă

Eliminarea filtrelor selectivă pentru a crea un raport dinamic

Utilizarea unei valori dintr-o buclă externă

Scenarii: Lucrul cu Text și date

Crearea unei coloane cheie prin concatenare

Compunerea unei date calendaristice pe baza părților acesteia extrase dintr-o dată de text

Definirea unui format număr sau dată particularizat

Modificarea tipurilor de date utilizând o formulă

Scenariu: Valorile condiționale și testarea pentru detectarea erorilor

Crearea unei valori pe baza unei condiții

Testarea pentru detectarea erorilor dintr-o formulă

Scenarii: Utilizarea funcțiilor Time Intelligence

Calcularea vânzărilor cumulative

Compararea valorilor de-a lungul timpului

Calcularea unei valori într-un interval de date particularizate

Scenarii: Clasificarea și compararea valorilor

Afișarea numai a primelor zece elemente într-un raport PivotTable

Ordine dinamică a elementelor utilizând o formulă

Noțiunile de bază

Datele eșantion

Dacă sunteți familiarizat cu formulele DAX, poate doriți să începeți, consultând exemplele din date eșantion pentru Power Pivot. Pentru mai multe informații, consultați obținerea datelor eșantion pentru tutorialele pentru DAX și modelul de date.

Resurse suplimentare

De asemenea, se recomandă să vizitați Wiki centrul de resurse DAX unde pot găsi tot felul de informații despre DAX, inclusiv Bloguri, exemple, cărți albe și videoclipuri furnizate de profesioniști la început din industrie și Microsoft.

Scenarii: Efectuarea calculelor complexe

Formulele DAX pot efectua calcule complexe care implică agregări particularizate, filtrarea și utilizarea valorilor condiționale. Această secțiune furnizează exemple de noțiuni de bază pentru calculele particularizate.

Crearea calculelor particularizate pentru un raport PivotTable

Funcțiile CALCULATE și CALCULATETABLE sunt funcții puternice și flexibile care sunt utile pentru definirea câmpurilor calculate. Aceste funcții vă permit să modificați contextul în care va fi efectuat calculul. De asemenea, puteți particulariza tipul agregării sau a operației matematice de efectuat. Pentru exemple, consultați următoarele subiecte.

Aplicarea unui filtru la o formulă

În cele mai multe locuri în cazul în care o funcție DAX preia un tabel ca argument, vă puteți, de obicei, trece într-un tabel filtrate în schimb, utilizând funcția de filtrare în loc de numele tabelului sau prin specificarea unei expresii de filtru într-unul dintre argumente de funcție. Următoarele subiecte furnizează exemple de modul de a crea filtre și cum filtre afectează rezultatele formulelor. Pentru mai multe informații, consultați Filtrarea datelor în formulele DAX.

Funcția FILTER vă permite să specificați criteriile de filtrare prin utilizarea unei expresii, deși alte funcții sunt proiectate în mod special pentru a filtra valorile necompletate.

Eliminarea selectivă a filtrelor pentru crearea unui raport dinamic

Prin crearea filtrelor dinamice în formule, puteți răspunde cu ușurință la întrebări, cum ar fi următoarele:

 • Care a fost contribuția vânzărilor produsului curent la vânzările totale pentru acest an?

 • Cât de mult a contribuit acest departament la profiturile totale pentru toți anii de funcționare, în comparație cu alte departamente?

Formule care vă utilizează într-un PivotTable pot fi afectate de contextul PivotTable, dar puteți să modificați selectivă contextul, adăugând sau eliminând filtre. Exemplul din subiectul toate vă arată cum să faceți acest lucru. Pentru a găsi raportul de vânzări pentru un anumit reseller peste vânzărilor pentru toate reselleri, puteți crea o măsură care calculează valoarea pentru contextul curent împărțit la valoarea pentru contextul toate.

Subiectul ALLEXCEPT oferă un exemplu a modului în care ștergeți în mod selectiv filtrele dintr-o formulă. Ambele exemple vă oferă instrucțiuni legate de modul de modificare a rezultatelor în funcție de proiectarea raportului PivotTable.

Pentru alte exemple legate de modul de calculare a rapoartelor și procentajelor, consultați următoarele subiecte:

Utilizarea unei valori dintr-o buclă externă

Pe lângă utilizarea valorilor din contextul curent în calcule, DAX poate utiliza o valoare dintr-o buclă anterioară la crearea unui set de calcule corelate. Următorul subiect oferă instrucțiuni legate de modul de generare a unei formule care face referire la o valoare dintr-o buclă externă. Funcția EARLIER acceptă până la două niveluri de bucle imbricate.

Pentru a afla mai multe despre contextul de rând tabelele corelate și despre modul de utilizare a acestui concept în formule, consultați secțiunea contextul în formulele DAX.

Scenarii: Lucrul cu text și cu date calendaristice

Această secțiune furnizează linkuri către subiectele de referință DAX ce conțin exemple de scenarii obișnuite care implică lucrul cu text, extragerea și compunerea valorilor datei și orei sau crearea valorilor pe baza unei condiții.

Crearea unei coloane cheie prin concatenare

Power Pivot nu permite chei compuse; prin urmare, dacă aveți chei compuse în sursa de date, este posibil să fie necesar să le combinați într-o coloană cheie unică. Următorul subiect oferă un exemplu legat de modul de creare a unei coloane calculate pe baza unei chei compuse.

Compunerea unei date calendaristice pe baza părților acesteia extrase dintr-o dată calendaristică de tip text

Power Pivot utilizează un tip de date dată/oră SQL Server pentru a lucra cu date calendaristice; prin urmare, dacă datele externe conțin date calendaristice care sunt formatate diferit, de exemplu, dacă datele calendaristice sunt scrise într-un format de dată regional care nu este recunoscut de motorul de date Power Pivot sau dacă datele utilizează chei surogat cu numere întregi, este posibil să fie necesar să utilizați o formulă DAX pentru a extrage părțile datei calendaristice, apoi pentru a compune părțile într-o reprezentare de tip dată/oră validă.

De exemplu, dacă aveți o coloană de date calendaristice care au fost reprezentate ca număr întreg, apoi importate ca șir text, puteți converti șirul la o valoare de tip dată/oră utilizând următoarea formulă:

=DATE(right([value1],4),left([value1],2),MID([value1],2))

Valoare1

Rezultat

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Următoarele subiecte furnizează informații suplimentare legate de funcțiile utilizate pentru a extrage și compune date calendaristice.

Definirea unui format particularizat de dată sau de număr

Dacă datele dvs. conțin date calendaristice sau numere care nu sunt reprezentate într-unul dintre formatele text Windows standard, puteți defini un format particularizat pentru a vă asigura că valorile sunt utilizate corect. Aceste formate sunt utilizate la conversia valorilor în șiruri sau din șiruri. Următoarele subiecte furnizează, de asemenea, o listă detaliată de formate predefinite care sunt disponibile pentru lucrul cu datele calendaristice și numere.

Modificarea tipurilor de date utilizând o formulă

În Power Pivot, tipul de date al rezultatul este determinată de coloane sursă și nu puteți specifica în mod explicit tipul de date al rezultatului, deoarece tipul de date optime este determinat de Power Pivot. Cu toate acestea, puteți utiliza conversii de tip de date implicite efectuate de Power Pivot a manipula tipului de date de ieșire. Pentru mai multe informații despre tipul de conversii, consultați obținerea datelor eșantion pentru tutorialele pentru DAX și modelul de date.

 • Pentru a converti un șir de tip dată calendaristică sau de tip număr într-un număr, înmulțiți cu 1.0. De exemplu, următoarea formulă calculează data curentă minus 3 zile, apoi rezultă valoarea de tip număr întreg corespunzătoare.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Pentru a converti o valoare de tip dată calendaristică, număr sau monedă într-un șir, concatenați valoarea cu un șir gol. De exemplu, următoarea formulă returnează data de astăzi ca șir.

  = "" & TODAY()

Următoarele funcții pot, de asemenea, să fie utilizate pentru a vă asigura că se returnează un anumit tip de date:

Conversia numerelor reale în numere întregi

Scenariu: Valorile condiționale și testarea pentru detectarea erorilor

Cum ar fi Excel, DAX are funcții care vă permit să testați valorile în date și returnează o valoare diferită, pe baza unei condiții. De exemplu, creați o coloană calculată care să eticheteze reselleri fie ca preferată sau valoarea în funcție de numărul de vânzări anual. Funcții care testați valorile sunt utile pentru zonă sau tip de valori, pentru a împiedica întreruperea calcule neașteptate date erori de verificare.

Crearea unei valori pe baza unei condiții

Puteți utiliza condiții IF imbricate pentru a testa valori și pentru a genera noi valori în mod condițional. Următoarele subiecte conțin câteva exemple simple de procesare condițională și valori condiționale:

Testarea pentru detectarea erorilor dintr-o formulă

Spre deosebire de Excel, nu puteți avea valori valide într-un rând dintr-o coloană calculată și valori nevalide în alt rând. Adică, dacă există o eroare în orice parte dintr-o coloană Power Pivot, întreaga coloană este semnalizată ca eroare, astfel încât trebuie să corectați întotdeauna erorile din formule care au ca rezultat valori nevalide.

De exemplu, dacă creați o formulă ce se împarte la zero, este posibil să obțineți rezultatul infinit sau o eroare. De asemenea, anumite formule nu vor reuși dacă funcția întâlnește o valoare necompletată când așteaptă o valoare numerică. În timp ce dezvoltați modelul de date, este cel mai bine să permiteți apariția erorilor, astfel încât să puteți face clic pe mesaj și să puteți depana problema. Totuși, când publicați registre de lucru, trebuie să încorporați manevrarea erorilor pentru a evita ca valorile neașteptate să determine nereușita calculelor.

Pentru a evita returnarea erorilor într-o coloană calculată, utilizați o combinație de funcții logice și informative pentru a testa erorile și pentru a returna întotdeauna valori valide. Următoarele subiecte furnizează câteva exemple simple a modului în care puteți face acest lucru în DAX:

Scenarii: Utilizarea funcțiilor Time Intelligence

Funcțiile Time Intelligence din DAX includ funcții pentru a vă ajuta să preluați date calendaristice sau intervale de date calendaristice din datele dvs. Apoi, puteți utiliza acele date calendaristice sau acele intervale de date calendaristice pentru a calcula valori din perioade similare. Funcțiile Time Intelligence includ, de asemenea, funcții care lucrează cu intervale standard de date calendaristice, pentru a vă permite să comparați valorile între luni, ani și trimestre. De asemenea, puteți crea o formulă ce compară valorile pentru prima și ultima dată dintr-o anumită perioadă.

Pentru o listă cu toate funcțiile time intelligence, consultați Funcții Time Intelligence (DAX). Pentru sfaturi despre cum să utilizați datele și orele în mod eficient într-o analiză Power Pivot , consultați datele calendaristice în PowerPivot.

Calcularea vânzărilor cumulative

Următoarele subiecte conțin exemple legate de modul de calculare a soldurilor de închidere și de deschidere. Exemplele vă permit să creați solduri curente în diferite intervale, cum ar fi zile, luni, trimestre sau ani.

Compararea valorilor de-a lungul timpului

Următoarele subiecte conțin exemple legate de modul de comparare a sumelor în diferite perioade de timp. Perioadele de timp implicite acceptate de DAX sunt luni, trimestre și ani.

Calcularea unei valori într-un interval particularizat de date calendaristice

Consultați următoarele subiecte pentru exemple legate de modul de preluare a intervalelor particularizate de date calendaristice, cum ar fi primele 15 zile după începerea unei promoții de vânzări.

Dacă utilizați funcțiile Time Intelligence pentru a prelua un set particularizat de date calendaristice, puteți utiliza setul respectiv de date calendaristice ca intrare pentru o funcție ce efectuează calcule, pentru a crea agregate particularizate pe perioade de timp. Consultați următorul subiect pentru un exemplu de cum puteți face acest lucru:

 • Funcția PARALLELPERIOD

  Notă: Dacă nu trebuie să specificați un interval particularizat de date calendaristice, dar lucrați cu unități standard de contabilitate, cum ar fi luni, trimestre sau ani, vă recomandăm să efectuați calcule utilizând funcțiile Time Intelligence proiectate pentru acest scop, cum ar fi TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD etc.

Scenarii: Clasificarea și compararea valorilor

Pentru a afișa numai numărul n de elemente din partea de sus a unei coloane sau raport PivotTable, aveți câteva opțiuni:

 • Puteți utiliza caracteristicile din Excel 2010 pentru a crea un filtru Top. De asemenea, puteți selecta un număr de valori din partea de sus sau din partea de jos dintr-un raport PivotTable. Prima parte a acestei secțiuni descrie modul de filtrare pentru primele 10 elemente dintr-un raport PivotTable. Pentru informații suplimentare, consultați documentația Excel.

 • Puteți crea o formulă care clasează valori în mod dinamic, apoi puteți filtra după valorile de clasificare sau puteți utiliza valoarea de clasificare ca slicer. A doua parte din această secțiune descrie modul de creare a acestei formule și de utilizare a clasificării respective într-un slicer.

Există avantaje și dezavantaje pentru fiecare metodă.

 • Filtrul Top din Excel este simplu de utilizat, dar filtrul este doar pentru scopuri de afișare. Dacă datele care stau la baza raportului PivotTable se modifică, trebuie să reîmprospătați manual raportul PivotTable pentru a vedea modificările. Dacă trebuie să lucrați în mod dinamic cu clasificări, puteți utiliza DAX pentru a crea o formulă ce compară valorile cu alte valori dintr-o coloană.

 • Formula DAX este mai puternică; mai mult decât atât, prin adăugarea valorii de clasificare la un slicer, puteți doar să faceți clic pe slicer pentru a modifica numărul valorilor care sunt afișate în partea de sus. Totuși, calculele sunt intensive și este posibil ca această metodă să nu fie potrivită pentru tabelele cu mai multe rânduri.

Afișarea numai a primelor zece elemente într-un raport PivotTable

Pentru a afișa primele sau ultimele valori dintr-un raport PivotTable

 1. În raportul PivotTable, faceți clic pe săgeata jos din titlul Etichete rânduri.

 2. Selectați Filtre de valoare> Primele 10.

 3. În caseta de dialog Filtru primele 10 < nume coloană > , alegeți coloana de clasificat și numărul de valori, după cum urmează:

  1. Selectați Primele pentru a vedea celulele cu cele mai mari valori sau Ultimele pentru a vedea celulele cu cele mai scăzute valori.

  2. Introduceți numărul primelor sau ultimelor valori pe care doriți să le vedeți. Valoarea implicită este 10.

  3. Selectați cum doriți afișarea valorilor:

Nume

Descriere

Elemente

Selectați această opțiune pentru a filtra raportul PivotTable pentru a afișa numai lista primelor și ultimelor elemente după valorile lor.

Procent

Selectați această opțiune pentru a filtra raportul PivotTable pentru a afișa numai elementele care se adună la procentajul specificat.

Sumă

Selectați această opțiune pentru a afișa suma valorilor pentru primele sau ultimele elemente.

 1. Selectați coloana ce conține valorile pe care doriți să le clasificați.

 2. Faceți clic pe OK.

Ordonarea dinamică a elementelor utilizând o formulă

Următorul subiect conține un exemplu legat de modul de utilizare DAX pentru a crea o clasificare stocată într-o coloană calculată. Deoarece formulele DAX sunt calculate în mod dinamic, puteți fi sigur întotdeauna că clasificarea este corectă chiar dacă datele de bază s-au modificat. De asemenea, deoarece formula este utilizată într-o coloană calculată, puteți utiliza clasificarea într-un slicer, apoi puteți selecta primele 5, primele 10 sau chiar primele 100 de valori.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×