Rotunjirea unui număr

Să presupunem că doriți să rotunjiți un număr la cel mai apropiat număr întreg, deoarece nu vă interesează zecimalele. Sau că doriți să rotunjiți un număr la multipli de 10 pentru a simplifica aproximarea cantităților. Există mai multe moduri de a rotunji un număr.

Ce intenționați?

Modificarea numărului de zecimale afișate, fără modificarea numărului

Rotunjirea prin adaos a unui număr

Rotunjirea prin lipsă a unui număr

Rotunjirea unui număr la cel mai apropiat număr întreg

Rotunjirea unui număr la o zecimală mai apropiată

Rotunjirea unui număr la o cifră semnificativă

Rotunjirea unui număr la un multiplu specificat

Modificarea numărului de zecimale afișate fără modificarea numărului

Într-o foaie de lucru

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. Pentru a afișa mai multe sau mai puține cifre după virgula zecimală, în fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe Mărire zecimală Buton WordArt sau pe Micșorare zecimală Buton WordArt .

Într-un format numeric predefinit

 1. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe săgeata de lângă lista de formate de număr, apoi faceți clic pe Mai multe formate de număr.

  lista format număr, în grupul număr din fila Pornire

 2. În lista Categorie, în funcție de tipul de date al numerelor, faceți clic pe Simbol monetar, Contabil, Procent sau Științific.

 3. În caseta Număr zecimale, introduceți numărul de poziții zecimale care să se afișeze.

Începutul paginii

Rotunjirea prin adaos a unui număr

Utilizați funcția ROUNDUP. Uneori, poate veți dori să utilizați funcțiile EVEN și ODD pentru a rotunji la cel mai apropiat număr par sau impar.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

A

Date.

20,3

-5,9

12,5493

Formulă

Descriere (Rezultat)

=ROUNDUP(A2;0)

Rotunjește 20,3 prin adaos, până la cel mai apropiat număr întreg (21)

=ROUNDUP(A3;0)

Rotunjește -5,9 prin adaos, până la cel mai apropiat număr întreg (-6)

=ROUNDUP(A4;2)

Rotunjește 12,5493 prin adaos la două zecimale (12,55)

=EVEN(3,25)

Rotunjește 3,25 prin adaos la cel mai apropiat număr întreg (4)

=ODD(A2)

Rotunjește 20,3 la cel mai apropiat număr întreg impar (21)

=ROUNDUP(argument1, argument2)    

Funcția ROUNDUP necesită două argumente:

 • Primul argument este numărul care va fi rotunjit. Acesta poate fi un număr pe care îl specificați direct în formulă sau poate fi o referință de celulă.

 • Al doilea argument este numărul de zecimale la care doriți să rotunjiți rezultatul.

Când rotunjiți prin adaos la un număr, formatul celulei poate înlocui rezultatul care vă așteptați să se afișeze. De exemplu, dacă specificați patru zecimale ca al doilea argument dar celula este formatată pentru a afișa 2 numere după virgula de zecimale, formatarea are prioritate.

Aveți posibilitatea să utilizați funcțiile EVEN și ODD pentru a rotunji prin adaos un număr la cel mai apropiat număr par sau impar. Aceste funcții au utilizări limitate și este important să rețineți că se rotunjesc întotdeauna prin adaos și numai la un număr întreg.

Începutul paginii

Rotunjirea prin lipsă a unui număr

Utilizați funcția ROUNDDOWN.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

A

Date.

20,3

-5,9

12,5493

Formulă

Descriere (Rezultat)

=ROUNDDOWN(A2;0)

Rotunjește 20,3 prin lipsă până la cel mai apropiat număr întreg (20)

=ROUNDDOWN(A3;0)

Rotunjește -5,9 prin lipsă (-5)

=ROUNDDOWN(A4;2)

Rotunjește numărul prin lipsă până la cea mai apropiată sutime, la două zecimale (12,54)

=ROUNDDOWN(argument1, argument2)    

Funcția ROUNDDOWN necesită două argumente:

 • Primul argument este numărul care va fi rotunjit. Acesta poate fi un număr pe care îl specificați direct în formulă sau poate fi o referință de celulă.

 • Al doilea argument este numărul de zecimale la care doriți să rotunjiți rezultatul.

Când rotunjiți un număr prin lipsă, formatul celulei poate înlocui rezultatul care vă așteptați să se afișeze. De exemplu, dacă specificați patru zecimale ca al doilea argument dar celula este formatată pentru a afișa 2 numere după virgula de zecimale, formatarea are prioritate.

Începutul paginii

Rotunjirea unui număr la cel mai apropiat număr întreg

Utilizați funcția ROUND.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

A

Date.

20,3

5,9

-5,9

Formulă

Descriere (Rezultat)

=ROUND(A2;0)

Rotunjește 20,3 prin lipsă, deoarece partea zecimală este mai mică decât 0,5 (20)

=ROUND(A3;0)

Rotunjește 5,9 prin adaos, deoarece partea zecimală este mai mare decât 0,5 (6)

=ROUND(A4;0)

Rotunjește -5,9 prin lipsă, deoarece partea zecimală este mai mică decât -0,5 (-6)

=ROUND(argument1, argument2)    

Funcția ROUND necesită două argumente:

 • Primul argument este numărul care va fi rotunjit. Acesta poate fi un număr pe care îl specificați direct în formulă sau poate fi o referință de celulă.

 • Al doilea argument este numărul de zecimale la care doriți să rotunjiți rezultatul.

Când rotunjiți un număr, formatul celulei poate înlocui rezultatul care vă așteptați să se afișeze. De exemplu, dacă specificați patru zecimale ca al doilea argument dar celula este formatată pentru a afișa 2 numere după virgula de zecimale, formatarea are prioritate.

Începutul paginii

Rotunjirea unui număr la o zecimală mai apropiată

Utilizați funcția ROUND.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

A

Date.

1,25

30,452

Formulă

Descriere (Rezultat)

=ROUND(A2;1)

Rotunjește 1,25 la cea mai apropiată zecime (o zecimală). Deoarece porțiunea de rotunjit este 0,05 sau mai mare, numărul este rotunjit prin adaos (rezultat: 1,3)

=ROUND(A3;2)

Rotunjește 30,452 la cea mai apropiată sutime (două zecimale). Deoarece porțiunea de rotunjit, care este 0,002, este mai mică decât 0,005, numărul este rotunjit prin lipsă (rezultat: 30,45)

=ROUND(argument1, argument2)    

Funcția ROUND necesită două argumente:

 • Primul argument este numărul care va fi rotunjit. Acesta poate fi un număr pe care îl specificați direct în formulă sau poate fi o referință de celulă.

 • Al doilea argument este numărul de zecimale la care doriți să rotunjiți rezultatul.

Când rotunjiți un număr, formatul celulei poate înlocui rezultatul care vă așteptați să se afișeze. De exemplu, dacă specificați patru zecimale ca al doilea argument dar celula este formatată pentru a afișa 2 numere după virgula de zecimale, formatarea are prioritate.

Începutul paginii

Rotunjirea unui număr la o cifră semnificativă

Cifrele semnificative sunt cifre care contribuie la acuratețea unui număr.

Exemplele din această secțiune utilizează funcțiile ROUND, ROUNDUP și ROUNDDOWN. Ele discută despre metode de rotunjire pentru numere pozitive, negative, întregi și fracționare, însă exemplele afișate reprezintă doar o mică parte din scenariile posibile.

Următoarea listă conține unele reguli generale de reținut când rotunjiți numerele la cifre semnificative. Aveți posibilitatea să experimentați cu funcțiile de rotunjire și să folosiți propriile numere și parametri pentru a se returna numărul dorit de cifre semnificative.

 • Când rotunjiți un număr negativ, se efectuează mai întâi conversia numărului în valoarea sa absolută (valoarea sa fără semnul minus). Apoi, se aplică operațiunea de rotunjire și se reaplică semnul minus. Deși acest lucru poate părea ilogic, este modul în care funcționează rotunjirea. De exemplu, dacă utilizați funcția ROUNDDOWN pentru a rotunji -889 la două cifre semnificative, rezultatul este -880. Mai întâi, se face conversia lui -889 în valoarea sa absolută, 889. Apoi, numărul este rotunjit la un număr cu două cifre semnificative (880). În fine, se aplică la loc semnul minus, pentru a obține rezultatul final de -880.

 • Utilizarea funcției ROUNDDOWN pentru un număr pozitiv rotunjește întotdeauna numărul prin lipsă, iar funcția ROUNDUP îl rotunjește întotdeauna prin adaos.

 • Funcția ROUND rotunjește un număr care conține o fracție astfel: dacă partea fracționară este 0,5 sau mai mare, numărul este rotunjit prin adaos. Dacă partea fracționară este mai mică decât 0,5, numărul este rotunjit prin lipsă.

 • Funcția ROUND rotunjește un număr întreg prin adaos sau prin lipsă respectând o regulă similară cu cea pentru numere fracționare; înlocuind multipli de 5 cu 0,5.

 • Ca regulă generală, când rotunjiți un număr care nu are o parte fracționară (un număr întreg), scădeți lungimea din numărul de cifre semnificative la care doriți să rotunjiți. De exemplu, pentru a rotunji prin lipsă numărul 2345678 la 3 cifre semnificative, utilizați funcția ROUNDDOWN cu parametrul -4, astfel: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Astfel, se va rotunji numărul prin lipsă la 2340000, porțiunea „234” reprezentând cifrele semnificative.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

15

A

Date.

5492820

-362845

22270

-889

-0,25


Formulă

Descriere (Rezultat)


=ROUND(A2;-4)

Rotunjește 5492820 la 3 cifre semnificative (5490000). Deoarece acesta este un număr întreg, este de 7 cifre lungime și doriți să rotunjiți la 3 cifre semnificative, scădeți 7 din 3 pentru a afla parametrul de introdus (-4).

=ROUND(A3;-2)

Rotunjește -362845 la 4 cifre semnificative (-362800). Ca și în exemplul anterior, scădeți lungimea (6 cifre) din numărul dorit de cifre semnificative (4) pentru a găsi parametrul de introdus (-2).

=ROUNDDOWN(A4;-2)

Rotunjește 22270 prin lipsă la 3 cifre semnificative (22200). Rețineți că funcția ROUNDDOWN rotunjește porțiunea „270” a numărului prin lipsă la „200”.

=ROUNDUP(A4;-4)

Rotunjește 22270 prin adaos la 1 cifră semnificativă (30000). În acest exemplu, cifra semnificativă (primul „2”) este rotunjită prin adaos la „3”.

=ROUNDUP(A5;-1)

Rotunjește -889 prin adaos la 2 cifre semnificative (-890). Rotunjirea unui număr negativ necesită în prealabil conversia sa în valoarea absolută, deci rotunjirea prin adaos a unei valori negative determină în fapt rotunjirea numărului prin lipsă.

=ROUNDDOWN(A5;-1)

Rotunjește -889 prin lipsă la 2 cifre semnificative (-880). În mod similar cu exemplul anterior, rotunjirea prin lipsă a unui număr negativ determină de fapt rotunjirea sa prin adaos.

=ROUND(A6;1)

Rotunjește -0,25 la 1 cifră semnificativă (-0,3).

=ROUNDDOWN(A6;1)

Rotunjește -0,25 prin lipsă la 1 cifră semnificativă (-0,2).

Începutul paginii

Rotunjirea unui număr la un multiplu specificat

Pot exista ocazii în care doriți să rotunjiți la un multiplu al unui număr specificat. De exemplu, să presupunem că firma dvs. livrează produse în lăzi de 18 articole. Aveți posibilitatea să utilizați funcția MROUND pentru a afla câte lăzi vor fi necesare pentru a livra 204 articole. În acest caz, răspunsul este 12, deoarece 204 împărțit la 18 este 18,333 și va trebui să rotunjiți prin adaos acel număr. A 12-a ladă va conține doar 6 articole.

Pot exista și situații în care trebuie să rotunjiți un număr negativ la un multiplu negativ sau un număr care conține zecimale la un multiplu care conține zecimale. Aveți posibilitatea să utilizați funcția MROUND și în aceste cazuri.

Exemplu

Exemplul poate fi mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile rândurilor sau coloanelor.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectați un exemplu din Ajutor

 3. Apăsați CTRL+C.

 4. În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați CTRL+V.

 5. Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Formulă de audit, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

5

A

B

Formulă

Descriere (Rezultat)

=MROUND(16; 5)

Rotunjește 16 la cel mai apropiat multiplu de 5 (15)

=MROUND(-16; -5)

Rotunjește -16 la cel mai apropiat multiplu de -5 (-15)

=MROUND(2,6; 0,08)

Rotunjește 2,6 la cel mai apropiat multiplu de 0,08 (2,64)

=MROUND(5; -2)

Returnează o eroare, deoarece 5 și -2 au semne diferite (#NUM!)

=MROUND(argument1, argument2)    

Funcția MROUND necesită două argumente:

 • Primul argument este numărul care va fi rotunjit. Acesta poate fi un număr pe care îl specificați direct în formulă sau poate fi o referință de celulă.

 • Al doilea argument este multiplul la care doriți să rotunjiți rezultatul.

Funcția MROUND funcționează prin împărțirea primului argument (numărul de rotunjit) la al doilea argument (multiplul), rotunjirea restului și înmulțirea rezultatului cu multiplul. De exemplu, dacă utilizăm 16 și 5 ca fiind primul și al doilea argument, rezultatul este 3 (16/5 = 3,2; restul este 0,2). Funcția MROUND elimină restul și înmulțește rezultatul (3) cu multiplul (5) pentru a returna valoarea finală 15.

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×