Rotunjirea unui număr

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Să presupunem că doriți pentru a rotunji un număr la cel mai apropiat număr întreg, deoarece valorile zecimal nu sunt importante pentru dvs. Sau, dacă doriți să rotunji un număr la multiplu de 10 pentru a simplifica aproximarea volume. Există mai multe moduri pentru a rotunji un număr.

Modificarea numărului de zecimale afișează fără modificarea numărului

Într-o foaie de lucru

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. Pentru a afișa mai multe sau mai puține cifre după virgula zecimală, pornire fila, în grupul număr , faceți clic pe Mărire zecimală Buton WordArt sau Micșorare zecimală Buton WordArt .

Într-un format numeric predefinit

 1. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe săgeata de lângă lista de formate de număr, apoi faceți clic pe Mai multe formate de număr.

  lista format număr, în grupul număr din fila Pornire

 2. În lista Categorie, în funcție de tipul de date al numerelor, faceți clic pe Simbol monetar, Contabil, Procent sau Științific.

 3. În caseta Număr zecimale, introduceți numărul de poziții zecimale care să se afișeze.

Rotunjirea prin adaos a unui număr

Utilizați funcția ROUNDUP . În unele cazuri, se recomandă să utilizați EVEN și ODD funcții pentru a rotunji la cel mai apropiat par sau impar număr.

Rotunjirea prin lipsă a unui număr

Utilizați funcția ROUNDDOWN.

Rotunjirea unui număr la cel mai apropiat număr

Utilizarea funcției ROUND .

Rotunjirea unui număr la cea mai apropiată fracție

Utilizarea funcției ROUND .

Rotunjirea unui număr la o cifră semnificativă

Cifrele semnificative sunt cifre care contribuie la acuratețea unui număr.

Exemplele din această secțiune utilizează funcțiile ROUND, ROUNDUP și ROUNDDOWN. Ele discută despre metode de rotunjire pentru numere pozitive, negative, întregi și fracționare, însă exemplele afișate reprezintă doar o mică parte din scenariile posibile.

Următoarea listă conține unele reguli generale de reținut când rotunjiți numerele la cifre semnificative. Aveți posibilitatea să experimentați cu funcțiile de rotunjire și să folosiți propriile numere și parametri pentru a se returna numărul dorit de cifre semnificative.

 • Când rotunjiți un număr negativ, se efectuează mai întâi conversia numărului în valoarea sa absolută (valoarea sa fără semnul minus). Apoi, se aplică operațiunea de rotunjire și se reaplică semnul minus. Deși acest lucru poate părea ilogic, este modul în care funcționează rotunjirea. De exemplu, dacă utilizați funcția ROUNDDOWN pentru a rotunji -889 la două cifre semnificative, rezultatul este -880. Mai întâi, se face conversia lui -889 în valoarea sa absolută, 889. Apoi, numărul este rotunjit la un număr cu două cifre semnificative (880). În fine, se aplică la loc semnul minus, pentru a obține rezultatul final de -880.

 • Utilizarea funcției ROUNDDOWN pentru un număr pozitiv rotunjește întotdeauna numărul prin lipsă, iar funcția ROUNDUP îl rotunjește întotdeauna prin adaos.

 • Funcția ROUND rotunjește un număr care conține o fracție astfel: dacă partea fracționară este 0,5 sau mai mare, numărul este rotunjit prin adaos. Dacă partea fracționară este mai mică decât 0,5, numărul este rotunjit prin lipsă.

 • Funcția ROUND rotunjește un număr întreg prin adaos sau prin lipsă respectând o regulă similară cu cea pentru numere fracționare; înlocuind multipli de 5 cu 0,5.

 • Ca regulă generală, când rotunjiți un număr care nu are o parte fracționară (un număr întreg), scădeți lungimea din numărul de cifre semnificative la care doriți să rotunjiți. De exemplu, pentru a rotunji prin lipsă numărul 2345678 la 3 cifre semnificative, utilizați funcția ROUNDDOWN cu parametrul -4, astfel: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Astfel, se va rotunji numărul prin lipsă la 2340000, porțiunea „234” reprezentând cifrele semnificative.

Rotunjirea unui număr la un multiplu specificat

Pot exista momente când doriți să rotunjiți la un multiplu de un număr pe care îl specificați. De exemplu, să presupunem că firmei oferă un produs în cutii de 18 elemente. Utilizați funcția MROUND pentru a afla cât de multe cutii va trebui să transportați 204 elemente. În acest caz, răspunsul este 12, deoarece 204 împărțit 18 sunt 11.333, și va trebui să rotunji. Ladă 12 va conține numai 6 elemente.

Pot exista și situații în care trebuie să rotunjiți un număr negativ la un multiplu negativ sau un număr care conține zecimale la un multiplu care conține zecimale. Aveți posibilitatea să utilizați funcția MROUND și în aceste cazuri.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

ROUND

MROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

Chiar ȘI

IMPAR

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×