Office
Conectare

Raportul de stare a utilizatorilor de migrare

Utilizați tabloul de bord de migrare din Centrul de administrare Exchange (EAC) pentru a afișa informații despre starea migrării pentru toți utilizatorii dintr-un grup de migrare. De asemenea, puteți afișa informații de migrare detaliate pentru fiecare utilizator dintr-un grup de migrare. Aceste informații, denumite și statisticile utilizatorilor de migrare, vă ajută să depanați problemele care pot împiedica migrarea cutiei poștale sau a elementelor din cutia poștală a utilizatorului. Puteți să afișați aceste informații referitoare la starea migrării pentru grupurile de migrare care rulează momentan, care au fost oprite sau care s-au finalizat.

De asemenea, puteți utiliza Componenta de administrare Exchange pentru a afișa statisticile utilizatorilor de migrare. Pentru mai multe informații, consultați:

Cuprins   

Raportul utilizatorilor de migrare

Statisticile utilizatorilor de migrare pentru un anumit utilizator

Fazele de migrare

Raportul utilizatorilor de migrare

Pentru a accesa raportul utilizatorilor de migrare pentru un grup de migrare, selectați Destinatari > Migrare, selectați grupul de migrare, apoi, în panoul de detalii, sub Starea cutiei poștale, faceți clic pe Vizualizare detalii.

Statistica migrării utilizatorilor

Numele grupului de migrare și următoarele comenzi sunt afișate în partea de sus a ferestrei.

Comandă

Descriere

Ștergere  Pictograma Ștergere

Ștergeți utilizatorul selectat din lista de utilizatori de migrare.

Reîmprospătare  Pictograma Reîmprospătare

Reîmprospătați lista de utilizatori de migrare pentru a actualiza informațiile afișate pentru utilizatorii din grupul de migrare.

Coloanele din lista de utilizatori de migrare

Coloană

Descriere

Identitate

Adresa de e-mail a utilizatorului

Stare

Starea de migrare a utilizatorului. Consultați descrierile de stare din tabelul din secțiunea următoare.

Elemente sincronizate

Numărul de elemente din cutia poștală locală a utilizatorului care au fost migrate cu succes la cutia poștală Office 365.

Elemente ignorate

Numărul de elemente din cutia poștală locală a utilizatorului care nu au fost migrate la cutia poștală Office 365.

Statisticile utilizatorilor de migrare pentru un anumit utilizator

Pentru a vedea informații de stare (numite și statisticile utilizatorilor de migrare) pentru o anumită cutie poștală, persoană de contact de e-mail sau grup de distribuire, faceți clic pe cutia poștală, persoana de contact sau grupul de distribuire din listă. Informațiile de stare pentru obiectul de e-mail selectat se afișează în panoul de detalii. Următorul tabel descrie fiecare câmp afișat în panoul de detalii.

Câmp

Descriere

Stare

Identifică punctul specific din procesul de migrare pentru fiecare obiect de e-mail din grupul de migrare. Această stare este mai specifică decât starea rezumat de nivel înalt afișată în lista de utilizatori de migrare. Lista următoare descrie fiecare stare.

  • Plasat în coadă    Obiectul se află într-un grup de migrare care rulează, însă migrarea obiectului nu a început. De obicei, obiectele au starea Plasat în coadă    atunci când sunt utilizate toate conexiunile din punctul final al migrării asociate grupului de migrare.

  • Se asigură accesul    Procesul de migrare a început pentru obiectul de e-mail, dar nu s-a asigurat încă accesul pentru acesta.

  • Se actualizează asigurarea accesului    S-a asigurat accesul pentru obiectul de e-mail, dar nu au fost migrate toate proprietățile obiectului. De exemplu, după ce un grup de distribuire a fost migrat, această stare apare atunci când membrii grupului nu au fost migrați încă sau există o problemă la migrarea unui utilizator care este membru al grupului. În acest caz, starea indică faptul că procesul de migrare nu poate actualiza apartenența la grup, deoarece nu au fost migrați toți membrii grupului.

  • Sincronizat    Procesul de migrare a asigurat cu succes accesul cutiei poștale Office 365 și a finalizat sincronizarea inițială, în care toate elementele cutiei poștale au fost copiate în cutia poștală bazată pe cloud. Pentru migrări Exchange cu tranziție și migrări IMAP, această stare poate indica, de asemenea, faptul că această sincronizare incrementală s-a finalizat cu succes.

  • Nu a reușit    Asigurarea accesului sau sincronizarea inițială a obiectului de e-mail nu a reușit. Dacă o cutie poștală Office 365 este creată cu succes pentru un utilizator, dar migrarea elementelor de cutie poștală nu reușește, starea pentru utilizator va fi Nu a reușit   .

Detalii despre elementul ignorat

Faceți clic pe Detalii despre elementul ignorat pentru a afișa informații despre fiecare element ignorat pentru utilizatorul selectat. Se afișează următoarele informații despre fiecare element ignorat:

  • Data Marca de timp a elementului de cutie poștală.

  • Subiect Linia de subiect a mesajului.

  • Tip Tipul de eroare care a determinat ignorarea elementului.

  • Nume folder Folderul unde se află elementul ignorat.

Date migrate

Volumul total de date (în byți și megabyți (MB)) pentru elementele de cutie poștală care au fost migrate la cutia poștală Office 365. Acest număr conține elementele migrate atât în sincronizarea inițială, cât și în cea incrementală. Acest câmp nu are o valoare pentru migrări IMAP.

Rata de migrare

Rata medie de transfer pentru datele copiate în cutia poștală Office 365 (în byți sau MB pe minut). Acest câmp nu are o valoare pentru migrări IMAP.

Eroare

Dacă migrarea pentru utilizator nu a reușit, acest câmp afișează o descriere a erorii. Această descriere a erorii este inclusă, de asemenea, în raportul Erori migrare.

Raport

Faceți clic pe Descărcați raportul aferent acestui utilizator pentru a deschide sau a salva un raport de migrare detaliat care conține informații de diagnostic despre starea de migrare a utilizatorului. Dvs. sau Asistența Microsoft puteți utiliza informațiile din acest raport pentru a depana migrările care nu au reușit.

Ultima dată de sincronizare de succes

Ultima dată în care orice elemente noi din cutia poștală locală s-au copiat în cutia poștală bazată pe cloud.

Faceți clic pe Mai multe detalii pentru a afișa următoarele informații suplimentare despre utilizatorul de migrare selectat.

Câmp

Descriere

Durată de rămânere în coadă

Durata de timp în care starea utilizatorului a fost Plasat în coadă.

Durată în curs

Durata de timp în care utilizatorul a fost în curs de migrare.

Durata sincronizării

Durata de timp în care starea utilizatorului de migrare a fost Sincronizat.

Durată oprire

Perioada de timp în procesul de migrare a fost oprit pentru utilizator.

Fazele de migrare

Pentru a înțelege mai bine stările de migrare descrise în secțiunile anterioare, este util să fiți familiarizat cu fazele procesului de migrare. Tabelul următor descrie aceste faze și indică dacă fiecare fază este inclusă în fiecare tip de migrare.

Fază de migrare

Migrare Exchange cu tranziție

Migrare Exchange pe etape

Migrare IMAP

Asigurarea accesului    Procesul de migrare creează noua cutie poștală Office 365.

Da (inclusiv grupurile de distribuire și persoanele de contact de e-mail)

Da (inclusiv persoanele de contact de e-mail)

Nu

Sincronizare inițială    După asigurarea accesului pentru cutiile poștale Office 365, procesul de migrare migrează elementele de cutie poștală în cutiile poștale bazate pe cloud, pentru care tocmai s-a asigurat accesul.

Da (inclusiv orele și persoanele de contact din calendar)

Da (inclusiv orele și persoanele de contact din calendar)

Da

Sincronizare incrementală    Procesul de migrare sincronizează cutia poștală locală și pe cea Office 365 corespunzătoare la fiecare 24 de ore.

Da

Nu

Da

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×