Proiectarea unui formular pentru îmbinare

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Prin îmbinarea formularelor, utilizatorii au posibilitatea să sintetizeze datele din mai multe formulare diferite într-un formular unic. Acest lucru este util atunci când utilizatorii doresc să compare sau să rezume date din mai multe formulare corelate. De exemplu, pentru un manager a cărui echipă completează săptămânal formulare de rapoarte de stare este util să îmbine datele din acele formulare într-un raport unic de rezumat pentru director.

În acest articol

Moduri în care utilizatorii pot îmbinarea formularelor

Considerații cu privire la proiect

Acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri

Definirea setările de îmbinare particularizate pentru controale

Metode de îmbinare a formularelor

Locația unui formular determină modul în care un utilizator are posibilitatea să îl îmbine cu alte formulare. Lista următoare explică diferitele locații unde se pot stoca formularele Microsoft Office InfoPath și modul în care utilizatorii pot să îmbine formularele stocate în aceste locații:

 • Hard disk locală sau o locație de rețea    Un utilizator trebuie să deschideți mai întâi un formular în InfoPath. Acest formular se numește formularul țintă, deoarece este formularul în care va fi îmbinate celelalte forme. Utilizatorul face clic pe Îmbinare forme în meniul fișier apoi selectează forme suplimentare-numit sursă formulare, pentru a îmbina cu formularul țintă.

  Notă: Puteți, de asemenea, deschideți un formular nou, necompletat și apoi utilizați aceeași procedură pentru a îmbina formular necompletat cu forme suplimentare care se bazează pe același șablon de formular.

 • Bibliotecă de documente pe un site SharePoint    Formularele se pot stoca într-o bibliotecă de documente pe un site Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 sau pe un site Microsoft Office Forms Server 2007. În meniul Vizualizare din biblioteca de documente în care se stochează formularele, utilizatorii selectează vizualizarea Îmbinare documente, apoi selectează formularele pe care le îmbină. Atunci când formularele se îmbină prin această metodă, nu este necesar ca utilizatorul să deschidă mai întâi formularul destinație descris în exemplul anterior.

  Notă: Atunci când proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, utilizatorii au posibilitatea să completeze formulare bazate pe acel șablon formular, utilizând un browser Web. Procedura pentru îmbinarea formularelor într-o bibliotecă SharePoint bazată pe șabloane de formular compatibile cu browserul este aceeași ca pentru îmbinarea formularelor pe care utilizatorii le deschid și le completează în InfoPath.

 • Formulare de poștă electronică InfoPath în Microsoft Office Outlook 2007    Utilizatorii au posibilitatea să completeze formulare multiple din interiorul Office Outlook 2007, selectându-le în vizualizarea folderului unde sunt stocate formularele, apoi făcând clic pe Îmbinare formulare în meniul Acțiuni.

Notă: Atunci când utilizatorii îmbină formulare, formularele inițiale nu se șterg. Datele din formularele îmbinate se adaugă la formularul de destinație. Se recomandă ca utilizatorii să salveze formularul de destinație, cu datele îmbinate, ca formular nou, pentru a nu suprascrie datele din formularul inițial.

Începutul paginii

Considerente de proiectare

Acum că sunteți familiarizat cu modalitățile în care utilizatorii pot îmbinarea formularelor bazat pe o formă locație, este important să înțelegeți cum să activați anumite controale pentru a accepta îmbinarea și cum datele din câmpuri individuale sunt combinate atunci când sunt îmbinate forme. Aceste informații, împreună cu înțelegerea cum utilizatorilor planificarea pentru utilizarea datelor îmbinate, este o parte cheie din crearea șabloanelor de formular care permit utilizatorilor să puteți cu ușurință îmbinarea formularelor.

Atunci când adăugați un control la un șablon formular, acesta este legat la un câmp sau grup în șablonul formular sursă de date. Dacă vă proiectați un nou, șablon formular necompletat, sursa de date este creată pentru care atunci când adăugați controale. Dacă vă proiectarea unui șablon formular care se bazează pe o sursă de date externe, cum ar fi o schemă XML sau un serviciu Web, controalele pe care le adăugați la șablonul de formular trebuie să fie legat la câmpurile sau grupurile în care sursă de date.

Când activaţi setările de îmbinare pentru un control, activaţi, de fapt, setările de îmbinare pentru câmpul sau grupul la care este legat controlul. Setările de îmbinare diferă în funcţie de câmp şi grup şi de tipul de date. Anumite tipuri de câmpuri şi grupuri nu acceptă îmbinarea.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează îmbinarea formularelor, imaginați-vă că ați proiectat un șablon de formular pentru un raport de cheltuieli, care conține un control casetă text legat la un câmp nerepetabil din sursa de date, care utilizează un tip de date text. Acest câmp se utilizează pentru a stoca explicația fiecărui utilizator pentru cheltuielile înregistrate. Pentru acest exemplu, câmpul este denumit scop și la acesta se leagă un control casetă text cu eticheta Motiv profesional.

Presupunem că trei utilizatori, Daniel Roman, Ioan Crisiarcu și Cristina Potra, completează formularele bazate pe șablonul de formular. În câmpul Motiv profesional, Daniel tasteazăConferință, Ioan tastează Vizite clienți , iar Cristina tastează Călătorie de afaceri. Deoarece controlul casetă text care utilizează tipul de date text nu acceptă îmbinarea datelor în mod implicit, un manager care îmbină aceste formulare pentru raportul de cheltuieli vede o valoare unică în câmpul Motiv profesional , și anume valoarea conținută deja în formularul de destinație. Astfel, de exemplu, dacă formularul lui Cristinei este formularul destinație, în formularul îmbinat va apărea pentru acest câmp doar valoarea introdusă de Cristina.

Particularizând setările de îmbinare pentru câmp sau grup legată la un control, utilizatorii pot îmbina acel câmp sau grup de date din mai multe formulare. În acest exemplu, aveți posibilitatea să particularizați setările de îmbinare pentru Firme Purpose control casetă de text, astfel încât utilizatorii să îmbinați datele din formulare care conțin acel câmp. Aveți posibilitatea să particularizați setările de îmbinare în continuare, activând un separator să apară între fiecare valoare îmbinate. Un separator poate fi un spațiu, o virgulă, punct și virgulă, o linie verticală, un sfârșit de linie, un sfârșit de paragraf sau sublinierea. De exemplu, dacă vlad tipuri de conferință în câmpul Scopul afacerii , Nate tipurile de Clienți vizitațiși Judy tipurile de Călătorie de afaceriși activarea îmbinarea pentru câmpul respectiv și specificați un separator virgulă, datelor îmbinate rezultate se vor afișa ca călătorie de afaceri, vizitați client, conferință (dacă Judy pe formular este formularul țintă).

Notă: După separatorii virgulă și punct și virgulă se adaugă automat un spațiu.

Deși adăugarea unui separator contribuie la diferențierea între valori specifice, aveți posibilitatea să particularizați mai mult modul de îmbinare a datelor, adăugând un prefix unic la fiecare valoare conținută într-un câmp sau grup. Atunci când se adaugă un prefix, aveți posibilitatea să selectați valoarea din alt câmp sau să introduceți o funcție pe care să o utilizați ca prefix. Prin adăugarea unui prefix, utilizatorii au posibilitatea să identifice sursa datelor inițiale. De exemplu, astfel se poate permite ca numele persoanei care a completat un formular,  o valoare care este introdusă într-un câmp,  să apară ca prefix pentru o valoare conținută în alt câmp. Apoi, după ce se îmbină mai multe formulare, valorile din formularul sursă vor afișa valori îmbinate, iar acele valori vor avea identificatori.

De exemplu, dacă identifica un câmp care stochează numele de utilizator ca prefixul și creați o funcție concat care adaugă o virgulă după fiecare instanță a valoarea respectivă, utilizatorii pot vedea cu ușurință care l-ați introdus o valoare chiar și după mai multe forme sunt îmbinate. În acest exemplu, dacă Judy Lew formular este formularul țintă, datele rezultate prestabilit va apărea ca Călătorie de afaceri, Nate d: client vizitați, Bob Kelly: conferință.

Note: 

 • Prefixul nu se adaugă la formularul de destinație, în acest caz cel al Cristinei Potra , pentru a evita adăugarea unor prefixe redundante, dacă datele îmbinate se salvează în formular, apoi formularul se îmbină din nou.

 • Atunci când un utilizator îmbină formulare InfoPath aflate pe o unitate de hard disk sau într-o locație de rețea, pe un site SharePoint sau în formulare de poștă electronică InfoPath din Office Outlook 2007, datele îmbinate rezultate se afișează în ordine inversă față de ordinea în care s-au selectat formularele. De exemplu, dacă un utilizator selectează trei formulare, începând cu cel al lui Daniel, apoi îl selectează pe cel al Cristinei, apoi pe cel al lui Ioan, în formularul rezultat, care conține datele îmbinate, apar mai întâi datele lui Ioan, urmate de datele Cristinei, apoi de cele ale lui Daniel.

 • În plus față de particularizarea setărilor de îmbinare pentru controale individuale, este posibil, de asemenea, să dezactivați îmbinarea formularelor pentru tot șablonul formular, pentru a împiedica utilizatorii să îmbine formularele bazate pe acesta. Atunci când dezactivați îmbinarea de formulare, utilizatorii care completează formularul nu au acces la comanda Îmbinare formulare din meniul Fișier.

 • Pentru a vă asigura că formularul șablon este configurat corect pentru a îmbina alte forme, testați publicarea șablonului de formular, apoi crearea și salvarea cel puțin cinci forme pe baza șablonului de formular cu date eșantion. După ce salvați forme, deschideți șablonul formular în modul proiectare și apoi faceți clic pe examinare pe bara de instrumente Standard ... În modul de previzualizare, îmbinare formularele eșantion. Dacă formele îmbinare corect, puteți publicarea șablonului de formular și se permite utilizatorilor să creați formulare bazate pe șablonul de formular.

 • Oferiți utilizatorilor o procedură despre cum să le îmbinați forme. Pot dezvolta această procedură atunci când vă testa șablonul formular pentru îmbinare.

Începutul paginii

Acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri

Următoarele acţiuni de îmbinare diferă, în funcţie de tipul de date al câmpului sau grupului.

Când configuraţi setările de îmbinare pentru orice tip de câmp sau grup, fie alegeţi să ignoraţi valorile din formularele sursă şi să păstraţi valorile din formularul ţintă, fie alegeţi o setare de îmbinare particularizată. Următorul tabel descrie setările de îmbinare particularizate pentru fiecare tip de câmp sau grup.

Tip de câmp sau grup

Setările de îmbinare disponibile

Exemple de controale care poate fi legat la acest tip de câmp

Câmp nerepetabil

 • Se combină valoarea din formularul ţintă cu valorile din formularele sursă

  • Se ignoră câmpurile libere

  • Se adaugă un separator între elemente

  • Se adaugă un prefix fiecărui element

 • Casetă text

 • Casetă listă verticală

 • Casetă combo

Câmp repetabil

 • Se inserează valorile din formularele sursă înainte sau după valoarea din formularul ţintă

  • Se elimină câmpurile goale

 • Listă cu marcatori

 • Listă numerotată

 • Listă simplă

 • Casetă listă cu selecții multiple

Câmp XHTML nerepetabil

 • Se combină valoarea din formularul ţintă cu valorile din formularele sursă

  • Se ignoră câmpurile libere

  • Se adaugă un separator între elemente

  • Se adaugă un prefix pentru fiecare element şi se formatează textul prefixului

Casetă text îmbogățit

Câmp XHTML repetabil

 • Se inserează valorile din formularele sursă înainte sau după valoarea din formularul ţintă

  • Se elimină câmpurile goale

 • Listă cu marcatori

 • Listă numerotată

 • Listă simplă

 • Tabel repetabil

Câmp atribut

 • Se înlocuieşte valoarea din formularul ţintă cu valoarea din formularul sursă

  Dacă un utilizator selectează mai multe formulare, valoarea din ultimul formular selectat de utilizator va fi valoarea care se păstrează în formularul ţintă. De exemplu, dacă un utilizator selectează trei formulare, începând cu cel al lui Iulian, apoi al lui Ovidiu şi după aceea a lui Ioan, datele din câmpul atribut care sunt în formularul lui Ioan vor înlocui valoare originală în formularul ţintă.

  Notă: În funcţie de sistemul de operare al persoanei care îmbină formularele, valoarea păstrată poate diferi.

 • Se combină valoarea din formularul ţintă cu valorile din formularele sursă

  • Se ignoră câmpurile libere

  • Se adaugă un separator între elemente

  • Se adaugă un prefix fiecărui element

Orice control poate avea un tip de câmp atribut.

Grup nerepetabil

 • Se combină valoarea din formularul ţintă cu valorile din formularele sursă

 • Secțiune

 • Secțiune opțională

Grup repetabil

 • Se inserează valorile din formularele sursă înainte sau după valoarea din formularul ţintă

  • Se elimină câmpurile goale

 • Listă cu marcatori

 • Listă numerotată

 • Listă simplă

 • Casetă listă cu selecții multiple

 • Tabel repetabil

Începutul paginii

Definirea setărilor de îmbinare particularizate pentru controale

Procedurile din această secțiune se utilizează pentru a defini setări de îmbinare particularizate pentru controale standard și repetabile.

Notă: Atunci când Activați setările de îmbinare pentru un control, fapt Activați setările de îmbinare pentru câmp sau grup care controlul este legat la. Setările de îmbinare variază în funcție de câmp sau grup și tipul său de date. Anumite tipuri de câmpuri sau grupuri nu acceptă îmbinarea. De asemenea, puteți modifica setările de îmbinare prin editarea proprietăților pentru un câmp sau grup în sursa de date. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe un câmp sau grup în panoul de activitate Sursă de date , faceți clic pe Proprietăți în meniul de comenzi rapide și apoi pe fila reguli și îmbinare , faceți clic pe Setări îmbinare.

Controalele standard includ controalele care sunt de obicei asociate cu colectarea și afișarea informațiilor. Aceste controale includ casete text, casete listă, casete de selectare și butoane. Controalele repetabile și opționale includ controale listă, tabele repetabile, secțiuni repetabile și secțiuni opționale. Aceste controale permit utilizatorilor să insereze elemente de listă, rânduri, seturi de înregistrări și informații opționale atunci când completează un formular. De exemplu, într-un șablon formular pentru un raport de cheltuieli, aveți posibilitatea să utilizați un tabel repetabil pentru a permite utilizatorilor să adauge oricât de multe rânduri sunt necesare pentru a introduce un anumit număr de cheltuieli.

Note: 

 • Unele controale se leagă la câmpuri care nu se pot îmbina. De exemplu, valorile din controalele de tip selector dată sau casetă de selectare nu se pot îmbina, deoarece tipul de date pe care îl conţin nu se poate îmbina. Controalele care conţin semnături digitale nu se pot îmbina niciodată, deoarece acest lucru ar anula semnătura digitală.

 • Unele controale conțin opțiuni suplimentare. De exemplu, atunci când particularizați setările de îmbinare pentru un control de tip casetă text îmbogățit, aveți posibilitatea să selectați și opțiuni de formatare a fontului.

Definirea setărilor de îmbinare particularizate pentru controalele standard

Controale standard include casete text, casete de text îmbogățit și casetele combo. Consultați acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri în acest articol pentru mai multe informații.

Notă: Controale care sunt adăugate în secțiuni, cu alte cuvinte, fiu controale de părinte controale — acceptă doar îmbinarea dacă a fost activată pentru controlul părinte.

 1. Faceți dublu clic pe controlul pe care doriți să-l modificați.

 2. În caseta de dialog Proprietăți Control , faceți clic pe fila complex .

 3. Sub Îmbinare formulare, faceţi clic pe Setări îmbinare.

 4. Sub Acțiune pentru acest câmp, faceți clic pe Se combină valoarea din formularul țintă cu valorile din formularele sursă.

 5. Pentru a exclude câmpurile care nu conțin date, sub Opțiuni de combinare, bifați caseta de selectare Se ignoră câmpurile goale (recomandat).

 6. În lista Se separă fiecare element cu, alegeți un separator care va apărea între valorile din controlul care apare în formularul destinație.

  Detalii tehnice

  Adăugarea unui separator vă ajută să aflați ce utilizator a introdus datele atunci când se îmbină date din mai multe formulare. De exemplu, dacă alegeți Virgulă (",") pentru un anumit control, datele din acel control se vor separa prin virgule atunci când se îmbină mai multe formulare bazate pe acel șablon de formular.

 7. Pentru a adăuga un prefix înainte de fiecare valoare care apare în control atunci când utilizatorii îmbină formulare bazate pe acest șablon formular, bifați caseta de selectare Se precede fiecare element cu, apoi alegeți un element pe baza căruia să se compună prefixul.

  Cum?

  1. Faceți clic pe Inserare Formula Butonul formulă .

  2. În caseta de dialog Inserare formulă, alegeți una din următoarele variante:

   • Pentru a utiliza un câmp în formulă, faceți clic pe Inserare câmp sau grup, în caseta de dialog Selectare câmp sau grup faceți clic pe câmpul pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe OK.

   • Pentru a utiliza o funcție în formulă, faceți clic pe Inserare funcție, selectați din caseta de dialog Inserare funcție funcția care să se utilizeze, apoi faceți clic pe OK.

    Sfat: Dacă funcția necesită parametri, selectați funcția în caseta de dialog Inserare funcție, faceți clic pe OK, apoi, în caseta Formulă din caseta de dialog Inserare formulă, faceți dublu clic pe funcția pe care ați adăugat-o și faceți clic pe un câmp sau grup. Găsiți linkuri către mai multe informații despre funcții în secțiunea Vedeți și.

   • Pentru a insera o valoare sau un operator matematic într-o formulă, tastați valoarea sau simbolul pentru operația matematică în caseta Formulă.

  Operație

  Simbol

  Adunare

  +

  Scădere

  -

  Înmulțire

  *

  Împărțire

  /

  • Notă: Dacă formula utilizează operatorul de împărțire (/), asigurați-vă că este un spațiu înainte și după operator. Dacă operatorul de împărțire nu are un spațiu înainte și după, InfoPath poate interpreta „/” ca separator pentru pașii locației XPath, nu ca operator de împărțire.

  • Pentru a verifica sintaxa corectă a formulei, în caseta de dialog Inserare formulă, faceţi clic pe Verificare formulă.

Definirea setărilor de îmbinare particularizate pentru o secțiune standard

Secțiunile standard sunt containere pentru alte controale. Secțiunile pot include oricare dintre controale listate în panoul de activități controale , inclusiv alte secțiuni. Consultați acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri în acest articol pentru mai multe informații.

Notă: Controale care sunt adăugate în secțiuni, cu alte cuvinte, fiu controale de părinte controale — acceptă doar îmbinarea dacă a fost activată pentru controlul părinte.

 1. Faceți dublu clic pe secțiunea pe care doriți să o modificați.

 2. În caseta de dialog Proprietăți secțiune, faceți clic pe fila Complex.

 3. Sub Îmbinare formulare, faceţi clic pe Setări îmbinare.

 4. Sub Acțiune pentru acest grup, faceți clic pe Se combină conținutul grupurilor din formularele sursă și țintă (implicit).

  Notă: Setările de îmbinare pentru fiecare câmp și grup din cadrul acestui grup determină modul de îmbinare a datelor.

Definirea setărilor de îmbinare particularizate pentru controale și secțiuni repetabile

Controalelor repetate includ se repetă secțiuni, care se repetă tabele și liste cu marcatori. Consultați acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri în acest articol pentru mai multe informații.

Notă: Controale care sunt adăugate în secțiuni, cu alte cuvinte, fiu controale de părinte controale — acceptă doar îmbinarea dacă a fost activată pentru controlul părinte.

 1. Faceți dublu clic pe controlul pe care doriți să-l modificați.

 2. În caseta de dialog Proprietăți Control , faceți clic pe fila complex .

 3. Sub Îmbinare formulare, faceţi clic pe Setări îmbinare.

 4. Sub Acțiune pentru acest grup repetabil, faceți clic pe Inserare grupuri din formularele sursă în formularul țintă (implicit).

 5. Pentru a determina unde să apară în formularul destinație grupurile din formularele sursă, sub Opțiuni de inserare faceți clic pe După grupurile din formularul țintă sau pe Înaintea grupurilor din formularul țintă.

 6. Pentru a elimina valorile necompletate din formularele îmbinate, bifați caseta de selectare Eliminare grupuri goale (recomandat) .

 7. Pentru a combina grupurile ale căror controale conțin aceleași valori, reducând astfel redundanța, bifați caseta de selectare Combinare grupuri cu aceeași valoare de câmp, apoi faceți clic pe butonul de lângă Câmpuri de comparat pentru a selecta câmpurile pe care le combinați.

Definirea setărilor de îmbinare particularizate pentru secțiunile opționale

Secțiuni opționale conțin alte controale. Utilizatorii pot inserarea sau eliminarea secțiuni opționale în timpul proiectării unui formular. Consultați acțiuni de îmbinare pentru câmpuri și grupuri în acest articol pentru mai multe informații.

Notă: Controale care sunt adăugate în secțiuni, cu alte cuvinte, fiu controale de părinte controale — acceptă doar îmbinarea dacă a fost activată pentru controlul părinte.

 1. Faceți dublu clic pe controlul pe care doriți să-l modificați.

 2. În caseta de dialog Proprietăți Control , faceți clic pe fila complex .

 3. Sub Îmbinare formulare, faceţi clic pe Setări îmbinare.

 4. Sub Acțiune pentru acest grup, faceți clic pe Se combină conținutul grupurilor din formularele sursă și țintă (implicit).

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×