Proiectarea unui șablon formular utilizând setări dintr-o bibliotecă de conexiuni la date

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol vă arată cum se proiectează un șablon formular, care se bazează pe setările stocate într-o bibliotecă de conexiuni de date dintr-un site Microsoft Office SharePoint Server 2007, care poate interoga sau remite date.

În acest articol

Prezentare generală

Înainte de a începe

Proiectarea unui șablon formular cu o conexiune de date de interogare

Proiectarea unui șablon formular cu o conexiune de date de remitere

Prezentare generală

O conexiune de date secundară este orice conexiune de date la o sursă de date externe pe care o adăugaţi la un şablon formular. Această conexiune de date este diferită de conexiunea de date principală, creată atunci când aţi proiectat şablonul formular pe baza unei baze de date, a unui serviciu Web sau a unor setări dintr-o bibliotecă de conexiuni. Adăugaţi o conexiune de date secundară numai atunci când nu este posibilă interogarea sau trimiterea datelor prin conexiunea de date principală.

Un formular poate avea doar o conexiune de date principală, denumită conexiune de date principală, iar aceasta poate avea, opțional, una sau mai multe conexiuni de date secundare. În funcție de obiectivele stabilite pentru formular, o conexiune de date poate interoga sau remite date din formular către o sursă de date externă, cum ar fi o bază de date Microsoft SQL Server sau un serviciu Web.

Dacă sunt proiectarea mai multe șabloane formular care utilizează conexiuni de date similare, luați în considerare utilizarea unui fișier de conexiune de date în loc să creați o conexiune de date la o sursă de date externe pentru fiecare șablon de formular. Astfel, trebuie să actualizați singur fișier de conexiune de date atunci când se schimbă informațiile de conexiune de date pentru un set de șabloane formular asociate. De exemplu, atunci când mutați șabloane formular dintr-o rețea de test la o rețea de producție, trebuie să actualizați setările conexiunii de date o singură dată în biblioteca de conexiune în loc de actualizarea conexiunea de date în fiecare șablon de formular. Atunci când un formular pe baza unui șablon formular care utilizează un fișier de conexiune de date care utilizează conexiunea de date, conexiunea de date se actualizează automat cu noile setări.

Un fișier de conexiune de date este un fișier XML cu o extensie de fișier .xml sau .udcx, care conține informații de conexiune pentru o sursă de date externe unic. Acest fișier este stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un server care rulează Microsoft Office SharePoint Server 2007. Un fișier de conexiune de date este creat de un dezvoltator sau conversia unei conexiuni de date dintr-un șablon formular existent într-un fișier de conexiune de date făcând clic pe butonul conversie în caseta de dialog Conexiuni de date (meniulInstrumente ).

Printre avantajele utilizării fişierelor conexiune de date se includ:

 • Mai multe formulare pot să utilizeze acelaşi fişier conexiune de date, deci nu este necesar să creaţi aceeaşi conexiune de date de la început pentru fiecare şablon formular.

 • Dacă locația sau setările de conexiune pentru sursa de date externă se modifică, trebuie să actualizați doar fișierul conexiune de date, nu fiecare șablon formular.

 • Fişierul conexiune de date poate să conţină informaţii de autentificare alternative care pot fi utilizate de către server atunci când un utilizator completează un formular utilizând un browser Web.

 • Formularele bazate pe un şablon formular compatibil cu un browser care sunt completate într-un browser se pot conecta la servere dintr-un alt domeniu numai cu conexiuni de date care utilizează fişiere conexiuni de date.

Microsoft Office InfoPath utilizează fişiere conexiune de date care respectă formatul de fişier Universal Data Connection versiunea 2.0. Această versiune este un superset al formatului de fişier versiunea 1.0 utilizat de Microsoft Office FrontPage şi Microsoft Office Excel. InfoPath nu poate să utilizeze fişiere conexiune de date cu formatul de fişier versiunea 1.0.

Atunci când creați un șablon formular care se bazează pe setările într-un fișier de conexiune de date, Microsoft Office InfoPath creează o conexiune de date care se bazează pe setările din bibliotecă de conexiuni de date. Dacă fișierul de conexiune de date conține setărilor pentru o conexiune de date de interogare, InfoPath creează formularul principal sursă de date cu câmpuri de interogare, câmpurile de date și grupurile care corespund cu modul în care datele sunt stocate în sursa de date externe care se face referire setările din fișierul de conexiune de date. Câmpuri de interogare conțin datele pe care utilizează sursă de date externe pentru a determina ce se poate trimite la formular. Rezultatele interogării sunt puse în câmpurile de date. Pentru a permite utilizatorilor pentru a interoga sursă de date externe, InfoPath adaugă un buton Rulați interogarea la șablonul de formular.

Deoarece structura de date a interogării și a câmpurilor de date trebuie să corespundă cu modul de stocare a datelor din sursa externă de date, nu aveți posibilitatea să modificați fișierele sau grupurile existente din sursa principală de date. Aveți posibilitatea să adăugați câmpuri sau grupuri doar la grupul rădăcină din sursa de date principală.

Dacă utilizați setări pentru o conexiune de date de remitere, InfoPath activează butonul Remitere din bara de instrumente Standard și comanda Remitere din meniul Fișier al formularelor care se bazează pe acest șablon formular. Astfel li se permite utilizatorilor să remită datele din formularele lor la sursa de date externă.

Începutul paginii

Înainte de a începe

Pentru a proiecta un șablon formular bazat pe setările dintr-o bibliotecă de conexiuni de date, aveți nevoie de următoarele informații de la administratorul bibliotecii de conexiuni de date sau de la dezvoltatorul care a creat fișierul de conexiune de date:

 • Locația site-ului Office SharePoint Server 2007 cu biblioteca de conexiuni.

 • Numele fișierului de conexiune de date din biblioteca de conexiuni de date pe care doriți să o utilizați.

Începutul paginii

Proiectarea unui șablon formular cu o conexiune de date de interogare

Pentru a proiecta un șablon formular bazat pe un fișier de conexiune de date cu setări pentru o conexiune de date de interogare, trebuie să procedați astfel:

 1. Proiectați șablonul formular care este bazat pe fișierul de conexiune de date    Acest pas creează sursa de date principală pentru șablonul formular cu câmpurile și grupurile corespunzătoare, pe baza setărilor din fișierul de conexiune de date.

 2. Adăugați la șablonul formular un control care va afișa rezultatele interogării    Pentru a afișa utilizatorilor datele stocate în câmpurile și grupurile din sursa de date principală, trebuie să adăugați un control la șablonul formular, apoi să legați acest control la un câmp de interogare sau un câmp de date din sursa de date principală.

Pasul 1: Proiectați șablonul formular bazat pe fișierul de conexiune de date

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Proiectare șablon formular.

 2. Sub Proiectare un nou din caseta de dialog Proiectare șablon formular, faceți clic pe Șablon formular.

 3. În lista Pe baza, faceți clic pe Bibliotecă de conexiuni.

 4. Dacă proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, bifați caseta de selectare Activare caracteristici compatibile doar cu browserul.

 5. Faceți clic pe OK

 6. În lista Site din Expertul Conexiune de date, faceți clic pe numele site-ului de pe serverul Office SharePoint Server 2007 care include biblioteca de conexiune de date.

  Adăugați site-ul dvs. la listă

  1. Faceți clic pe Administrare site-uri.

  2. În caseta de dialog Gestionare site-uri, faceţi clic pe Adăugare.

  3. În caseta URL, introduceţi amplasarea bibliotecii cu conexiuni de date.

  4. În caseta Nume de afişat, introduceţi un nume pentru biblioteca cu conexiuni de date. Acest nume va apărea în lista Site din Expert conexiune de date.

  5. Faceți clic pe OK.

  6. Faceți clic pe Închidere.

 7. Faceți clic pe numele bibliotecii de conexiuni de date pentru a vedea o listă a fișierelor de conexiune de date, faceți clic pe numele fișierului de conexiune de date pe care doriți să-l utilizați pentru această conexiune de date, apoi faceți clic pe Următorul.

 8. Dacă ați selectat un fișier de conexiune de date cu setările de conexiune la un serviciu Web, pagina următoare a expertului vă poate cere să specificați valori eșantion pentru fiecare parametru pentru a determina ce câmpuri sau grupuri se adaugă la sursa de date secundară.

  Cum?

  1. Selectaţi un parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Setare valoare eşantion.

  2. În caseta Valoare eşantion, introduceţi o valoare pe care utilizatorii o pot utiliza pentru acest câmp, apoi faceţi clic pe OK.

  3. Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Următorul.

  Detalii tehnice

  Când configuraţi o conexiune de date către un serviciu Web în Expert conexiune de date, Microsoft Office InfoPath se conectează la serviciul Web şi solicită fişierul Web Service Description Language (WSDL). Fişierul WSDL conţine schema utilizată de către serviciul Web. Serviciul Web răspunde la solicitare trimiţând acest fişier către InfoPath. InfoPath utilizează informaţiile din acest fişier pentru a adăuga câmpurile şi grupurile corespunzătoare la sursa de date secundară din şablonul formular. Dacă InfoPath găseşte un tip necunoscut de element în fişierul WSDL, InfoPath utilizează date eşantion pentru a determina definiţia tipului necunoscut de element, apoi adaugă câmpurile şi grupurile corespunzătoare în sursa de date secundară.

 9. Dacă sursa de date externă la care se face referire în setări returnează un DataSet Microsoft ADO.NET, pagina următoare a expertului vă întreabă dacă doriți să includeți informații de modificare cânt utilizatorii remit datele din formularele lor. În majoritatea cazurilor, lăsați bifată caseta de selectare Se includ informații de modificare la remiterea datelor, apoi faceți clic pe Următorul. Dacă nu doriți să includeți informații de modificare, debifați caseta de selectare Se includ informații de modificare la remiterea datelor, apoi faceți clic pe Următorul.

  Detalii tehnice

  Această pagină din expert apare numai dacă setările sunt pentru un serviciu Web și fișierul WSDL pentru serviciul Web indică faptul că serviciul Web returnează un DataSet ADO.NET.

 10. În următoarea pagină a expertului, tastați un nume pentru conexiunea de date, apoi faceți clic pe Terminare.

Pasul 2: Adăugați un control care va afișa datele din câmp

 1. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 2. Glisați un control în șablonul formular.

 3. În caseta de dialog Legare Control, selectați câmpul la care veți lega controlul.

Începutul paginii

Proiectarea unui șablon formular cu o conexiune de date de remitere

Dacă fișierul de conexiune de date conține setări pentru o conexiune de date de remitere, se poate configura șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele lor de formular prin această conexiune de date. Când faceți acest lucru, InfoPath adaugă un buton Remitere la bara de instrumente Standard și o comandă Remitere la meniul Fișier. Opțiunile de remitere se pot configura pentru formular în caseta de dialog Opțiuni remitere (meniul Instrumente). Opțiunile de remitere se configurează la fel ca în cazul în care ați fi proiectat un șablon formular pe baza unei baze de date sau a unui serviciu Web. Găsiți linkuri la mai multe informații despre proiectarea unui șablon formular bazat pe o bată de date sau un serviciu Web în secțiunea Vedeți și.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Proiectare șablon formular.

 2. Sub Proiectare un nou din caseta de dialog Proiectare șablon formular, faceți clic pe Șablon formular.

 3. În lista Pe baza, faceți clic pe Bibliotecă de conexiuni.

 4. Dacă proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, bifați caseta de selectare Activare caracteristici compatibile doar cu browserul.

 5. Faceți clic pe OK

 6. În lista Site din Expertul Conexiune de date, faceți clic pe numele site-ului de pe serverul Office SharePoint Server 2007 care include biblioteca de conexiune de date.

  Adăugați site-ul dvs. la listă

  1. Faceți clic pe Administrare site-uri.

  2. În caseta de dialog Gestionare site-uri, faceţi clic pe Adăugare.

  3. În caseta URL, introduceţi amplasarea bibliotecii cu conexiuni de date.

  4. În caseta Nume de afişat, introduceţi un nume pentru biblioteca cu conexiuni de date. Acest nume va apărea în lista Site din Expert conexiune de date.

  5. Faceți clic pe OK.

  6. Faceți clic pe Închidere.

 7. Faceți clic pe numele bibliotecii de conexiuni de date pentru a vedea o listă a fișierelor de conexiune de date, faceți clic pe numele fișierului de conexiune de date pe care doriți să-l utilizați pentru această conexiune de date, apoi faceți clic pe Următorul.

 8. Dacă ați selectat un fișier de conexiune de date cu setările de conexiune la un serviciu Web, pagina următoare a expertului vă poate cere să specificați valori eșantion pentru fiecare parametru pentru a determina cele mai potrivite câmpuri sau grupuri pentru a fi adăugate la sursa de date secundară.

  Cum?

  1. Selectaţi un parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Setare valoare eşantion.

  2. În caseta Valoare eşantion, introduceţi o valoare pe care utilizatorii o pot utiliza pentru acest câmp, apoi faceţi clic pe OK.

  3. Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Următorul.

  Detalii tehnice

  Când configuraţi o conexiune de date către un serviciu Web în Expert conexiune de date, Microsoft Office InfoPath se conectează la serviciul Web şi solicită fişierul Web Service Description Language (WSDL). Fişierul WSDL conţine schema utilizată de către serviciul Web. Serviciul Web răspunde la solicitare trimiţând acest fişier către InfoPath. InfoPath utilizează informaţiile din acest fişier pentru a adăuga câmpurile şi grupurile corespunzătoare la sursa de date secundară din şablonul formular. Dacă InfoPath găseşte un tip necunoscut de element în fişierul WSDL, InfoPath utilizează date eşantion pentru a determina definiţia tipului necunoscut de element, apoi adaugă câmpurile şi grupurile corespunzătoare în sursa de date secundară.

 9. În următoarea pagină a expertului, tastați un nume descriptiv pentru conexiunea de date, apoi faceți clic pe Terminare.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×