Prezentarea modalităților de adunare și contorizare a datelor Excel

Prezentarea modalităților de adunare și contorizare a datelor Excel

Numărare versus adunare
Însumarea (adunarea valorilor) este parte componentă a analizei de date, indiferent dacă faceți subtotalul vânzărilor din regiunea de nord-vest sau faceți un total parțial al chitanțelor săptămânale. Excel oferă mai multe tehnici pe care le puteți utiliza pentru a însuma date.

Pentru a vă ajuta să luați cea mai bună decizie, acest articol oferă o sinteză completă a metodelor, informații utile pentru a vă ajuta să decideți rapid ce tehnică să utilizați și linkuri către articole detaliate.

Însumarea nu trebuie confundată cu numărarea. Pentru mai multe informații despre numărarea celulelor, a coloanelor sau a rândurilor de date, consultați Numărarea celulelor, a rândurilor sau a coloanelor de date.

În acest articol

Adunarea și scăderea simple

Puteți aduna și scădea numere utilizând o formulă simplă, făcând clic pe un buton sau utilizând o funcție de foaie de lucru.

Adunarea valorilor dintr-o celulă utilizând o formulă simplă

Dacă aveți nevoie doar de un rezultat rapid, puteți utiliza Excel ca un minicalculator. Faceți acest lucru utilizând operatorul aritmetic + (semnul plus). De exemplu, dacă tastați formula =5+10 într-o celulă, Excel afișează 15 ca rezultat.

Pentru mai multe informații despre utilizarea operatorilor aritmetici într-o formulă, consultați articolul Utilizați Excel ca pe un calculator.

Începutul paginii

Scăderea valorilor dintr-o celulă utilizând o formulă simplă

Faceți acest lucru utilizând operator aritmetic - (semnul minus). De exemplu, formula =12-9 afișează rezultatul 3.

Pentru mai multe informații despre utilizarea operatorilor aritmetici într-o formulă, consultați articolul Utilizați Excel ca pe un calculator.

Începutul paginii

Adunarea celulelor dintr-un rând sau o coloană, utilizând un buton

Puteți utiliza Însumare automată pentru a însuma rapid o serie de numere dintr-un rând sau dintr-o coloană. Faceți clic pe o celulă necompletată de sub o coloană de numere sau la dreapta unui rând de numere, apoi faceți clic pe Însumare automată. Excel selectează ceea ce stabilește că este cea mai probabilă zonă de date. Faceți clic pe Însumare automată din nou pentru a accepta zona selectată de Excel sau selectați propria zonă, apoi faceți clic pe Însumare automată.

Utilizarea funcției Însumare automată pentru a adăuga rapid un rând de date

Pentru mai multe informații despre utilizarea Însumării automate, consultați articolul Utilizați Excel ca pe un calculator.

Începutul paginii

Adunarea valorilor dintr-o zonă, utilizând o funcție

Funcția SUM este utilă atunci când doriți să adunați sau să scădeți valori din diferite zone sau să combinați valori numerice cu zone de numere. Utilizați funcția SUM pentru a aduna toate argumentele pe care le specificați în cadrul parantezelor de deschidere și de închidere. Fiecare argument poate fi o zonă, o referință de celulă ori o valoare numerică pozitivă sau negativă.

Pentru a introduce o formulă simplă, tastați =SUM într-o celulă, urmat de o paranteză de deschidere. În continuare, tastați unul sau mai multe numere, referințe de celule sau zone de celule, separate prin virgule. Apoi tastați o paranteză de închidere și apăsați pe ENTER pentru a afișa rezultatul. De asemenea, puteți utiliza mouse-ul pentru a selecta celulele care conțin datele pe care doriți să le adunați.

1

2

3

A

Prezența

4823

12335

De exemplu, utilizând datele din tabelul precedent, toate formulele următoare utilizează funcția SUM pentru a returna aceeași valoare (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Următoarea imagine prezintă formula care utilizează funcția SUM pentru a aduna valoarea din celula A2 și 12335. Sub formulă, un SfatEcran oferă instrucțiuni pentru utilizarea funcției SUM.

Utilizarea funcției SUM pentru a adăuga o celulă și o valoare

Note : 

 • Nu există nicio funcție SUBTRACT în Excel. Pentru a scădea valori utilizând o funcție, utilizați valori negative cu funcția SUM. De exemplu, formula =SUM(30,A3,-15,-B6) adună 30 și valoarea din celula A3, scade 15 și scade valoarea din celula B6.

 • Puteți include până la 255 de valori numerice sau referințe de celulă sau zonă, în orice combinație, ca argumente pentru funcția SUM.

Pentru mai multe informații, consultați articolul Funcția SUM.

Începutul paginii

Scăderea valorilor dintr-o zonă utilizând o funcție

Utilizați funcția SUM pentru a scădea numere introducând numerele pe care doriți să le scădeți ca numere negative în formulă.

1

2

3

A

Prezența

29072

12335

De exemplu, utilizând datele din tabelul precedent, toate formulele următoare utilizează funcția SUM pentru a returna aceeași valoare (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Începutul paginii

Adunarea datelor prin grupare și pivotare

Puteți utiliza o schiță sau un raport PivotTable pentru a vă grupa și a vă rezuma datele.

Adunarea valorilor dintr-o coloană utilizând o schiță

Dacă datele dvs. se află într-o listă și le puteți grupa logic după valorile din coloană, puteți să grupați și să rezumați datele prin crearea unei schițe. Crearea unei schițe poate rezuma datele prin inserarea de subtotaluri și totaluri generale. Să presupunem că aveți următoarele cifre de vânzări, aranjate în funcție de regiune și de lună.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Regiune

Lună

Vânzări

Est

Ian

18.000 lei

Est

Feb

23.000 lei

Est

Mar

19.000 lei

Vest

Ian

17.000 lei

Vest

Feb

27.000 lei

Vest

Mar

21.000 lei

Următoarea ilustrație afișează o schiță cu subtotaluri, grupate după regiune, și un total general.

Schiță cu subtotaluri și total general

Utilizați comanda Subtotal (fila Date, grupul Schiță) pentru a crea o schiță, subtotaluri și un total general.

Datele inițiale includeau trei rânduri de date pentru regiunea de est și trei rânduri de date pentru regiunea de vest (rândurile 2 până la 7). Rețineți că operațiunea de subtotal a inserat Totalul pentru regiunea de est în rândul 5, între ultimul rând de date din est și primul rând de date din vest.

Dacă faceți clic pe celula A4, apoi faceți clic pe comanda Subtotal, Excel creează o schiță și inserează rânduri pentru Total est, Total vest și Total general, apoi completează celulele din coloana Vânzări cu acele totaluri.

Pentru mai multe informații, consultați articolele de mai jos.

Schițarea unei liste de date într-o foaie de lucru

Inserarea subtotalurilor într-o listă de date dintr-o foaie de lucru

Începutul paginii

Adunarea valorilor dintr-o listă sau dintr-o coloană de tabel Excel utilizând o funcție

Ca o alternativă mai flexibilă la comanda Subtotal, puteți utiliza funcția SUBTOTAL pentru a calcula subtotalurile și totalurile generale în liste sau tabele Excel care conțin rânduri sau coloane ascunse. În funcția SUBTOTAL, specificați un argument care include sau nu include valorile ascunse.

Notă : Funcția SUBTOTAL poate controla dacă rândurile ascunse sunt sau nu incluse în rezultate și ignoră întotdeauna rândurile care au fost filtrate.

De exemplu, să presupunem că doriți să calculați subtotalurile și un total general pentru datele din celulele C2-C7, dar doriți să ignorați datele ascunse din rândurile 3 și 6. Funcția pe care o utilizați arată astfel:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Primul argument (109) specifică faptul că doriți să adăugați valorile din zonă și să ignorați valorile ascunse. Pentru a include valorile ascunse, utilizați 9 ca prim argument.

Pentru informații detaliate, consultați articolele Funcția SUBTOTAL și Totalizarea datelor dintr-un tabel Excel.

Începutul paginii

Adunarea datelor și analizarea lor din diferite perspective

Atunci când o foaie de lucru conține sute sau chiar mii de rânduri de date similare, poate fi dificil să înțelegeți semnificația acelor numere. Puteți construi un raport PivotTable în Excel din datele respective care să afișeze subtotalurile, totalurile generale și care să poată rezuma datele pe baza categoriilor specificate.

Puteți crea rapid un raport PivotTable dacă selectați o celulă într-o zonă de date sau un tabel Excel, apoi, pe fila Inserare, în grupul Tabele, faceți clic pe PivotTable.

Pentru a arăta puterea unui raport PivotTable, observați că, în exemplul următor, datele de vânzări conțin mai multe rânduri (de fapt sunt 40 de rânduri de date, dar ilustrația afișează doar o parte). În plus, datele nu sunt rezumate și nu au subtotaluri sau un total general.

Date utilizate într-un raport PivotTable

Un raport PivotTable bazat pe aceleași date afișează subtotalurile, totalurile generale și un rezumat concis, dintr-o privire.

Date rezumate și totalizate într-un raport PivotTable

Crearea și lucrul cu rapoartele PivotTable pot necesita pregătirea inițială a datelor și familiarizarea cu anumite concepte.

Pentru informații detaliate, utile pentru a începe, consultați următoarele articole:

Calcularea valorilor dintr-un raport PivotTable

Câmpurile subtotal și total dintr-un raport PivotTable

Începutul paginii

Adunarea datelor pe baza uneia sau a mai multor condiții

Utilizând funcțiile foilor de lucru, puteți să aplicați condiții (numite și criterii), astfel încât să adunați doar datele care îndeplinesc condițiile specificate.

Adunarea valorilor dintr-o zonă pe baza unei singure condiții, utilizând o singură funcție sau o combinație de funcții

Utilizați funcția SUMIF sau imbricați funcția SUM în interiorul funcției IF.

Puteți adăuga numere pe baza unui criteriu unic, utilizând funcția SUMIF sau o combinație de funcții SUM și IF.

De exemplu, formula =SUMIF (A2:A6,">20") adaugă numai numerele din zona A2-A6 care sunt mai mari decât 20.

Notă : Următoarele informații sunt puțin tehnice, dar merită reținute.

Dacă funcția SUMIF n-ar fi existat, ați fi putut obține același răspuns combinând funcțiile IF și SUM. Combinarea funcțiilor în acest mod se mai numește și „imbricare”, deoarece o funcția este utilizată în interiorul altei funcții.

Pentru a crea o formulă care imită funcția SUMIF, introduceți o formulă care tratează zona A2-A6 ca pe o matrice, ceea ce înseamnă că zona este considerată ca o singură entitate de cinci celule.

Formula dvs. arată astfel: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. Acoladele care înconjoară formula indică faptul că aceasta este o formulă matrice. O formulă matrice necesită un tratament special: În loc să tastați acoladele, trebuie să apăsați CTRL+SHIFT+ENTER, iar Excel încadrează formula =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)) cu acoladele. Dacă tastați dvs. acoladele, nu veți crea o formulă matrice.

Încercați această idee!   

Copiați datele din tabelul următor într-o foaie de lucru, începând cu celula A1. După ce lipiți datele, veți observa că celula A10 conține o eroare #VALUE!. Aceasta înseamnă că trebuie să efectuați conversia celulei A10 într-o formulă matrice. Faceți acest lucru apăsând F2, apoi CTRL+SHIFT+ENTER. Excel afișează rezultatul (65) în celulele A8 și A10.

Cum să copiați datele din foaia de lucru exemplu

 • Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 • Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile de rând sau coloană.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor
  Selectarea unui exemplu din Ajutor
 • Apăsați pe CTRL+C.

 • În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați pe CTRL+V.

 • Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați CTRL+` (accent grav).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Pondere

18

29

36

11

16

Utilizarea funcției SUMIF

=SUMIF(A2:A6,">20")

Utilizarea funcțiilor SUM și IF

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

În plus, vedeți articolul din Baza de cunoștințe XL: Când să utilizați SUM(IF()) în loc de CountBlank() pentru instrucțiuni suplimentare despre utilizarea funcției SUMIF.

Începutul paginii

Adunarea valorilor dintr-o coloană pe baza uneia sau a mai multor condiții, utilizând o funcție

Utilizați funcția DSUM pentru a aduna numerele dintr-un câmp (coloană) de înregistrări dintr-o listă sau o bază de date care satisfac condițiile specificate (numite și criterii).

Puteți utiliza funcția DSUM și atunci când aveți o listă de coloane și vi se pare mai simplu să vă definiți condițiile într-o zonă separată de celule în loc să utilizați o funcție imbricată.

Pentru mai multe informații, consultați articolul Funcția DSUM.

Începutul paginii

Adunarea valorilor dintr-o zonă pe baza mai multor condiții, utilizând un expert (numai pentru Excel 2007)

Puteți utiliza Expertul sumă condițională (Formule > Soluții > Sumă condițională) pentru a aduna valori care se bazează pe mai multe condiții.

Important : Expertul Sumă condițională este disponibil numai în Excel 2007 și versiunile anterioare. Pentru mai multe informații, consultați Ce s-a întâmplat cu programul de completare Expert Sumă condiționată?

Dacă această comandă nu este disponibilă (și grupul Soluții poate să nu fie vizibil), instalați și încărcați programul de completare Pachet instrumente analiză.

Cum se încarcă Pachetul instrumente analiză

Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , pe Opțiuni Excel, apoi pe categoria Programe de completare.

 1. În lista Gestionare, selectați Programe de completare Excel, apoi faceți clic pe Salt.

 2. În lista Programe de completare disponibile, bifați caseta de selectare Pachet instrumente analiză, apoi faceți clic pe OK.

 3. Dacă expertul apare în lista Programe de completare inactive pentru aplicație, selectați-l, apoi faceți clic pe Salt pentru a-l activa.

 4. Dacă este necesar, urmați instrucțiunile din programul de instalare.

Pentru a utiliza Expertul sumă condițională, selectați zona de date și faceți clic pe comanda Sumă condițională (grupul Soluții de pe fila Formule). Urmați pașii 1-4 pentru a finaliza expertul. Următoarea ilustrație arată pasul 2 al expertului, în care există o singură condiție: Valorile de adunat trebuie să fie mai mari decât 100.

Expertul Sumă condițională: Pasul 2 din 4

Începutul paginii

Adunarea valorilor dintr-o zonă pe baza mai multor condiții, utilizând o singură funcție sau o combinație de funcții

Utilizați funcția SUMIFS. Furnizați zona pe care doriți s-o însumați, o zonă care conține condiții și condițiile care se aplică la zona de condiții. Ca alternativă, puteți imbrica funcțiile SUM și IF.

Pentru mai multe informații, consultați articolul Funcția SUMIFS.

Pentru informații suplimentare, consultați și următoarele articole din baza de cunoștințe:

Începutul paginii

Adunarea valorilor pătratice și matrice

Puteți utiliza funcțiile foii de lucru pentru a adăuga valori din două sau mai multe coloane care corespund între ele. Acest tip de operațiuni poate fi fel de simplu ca determinarea unei medii ponderate (vedeți exemplul următor, care calculează o medie a notelor) sau poate fi un calcul tehnic sau statistic complex.

Însumarea produsului valorilor corespunzătoare dintr-unul sau mai multe matrice

Utilizați funcția SUMPRODUCT. De exemplu, puteți calcula media unui elev utilizând funcția SUMPRODUCT și împărțind rezultatul la numărul de credite, așa cum se arată în ilustrația următoare.

Multiplicarea valorilor corespondente din două matrice

Formula =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) înmulțește nota obținută la fiecare curs cu numărul său de credite, adună produsele (61,3), împarte suma respectivă la totalul creditelor (18) și determină media (3,41). Acest tip de calcul se mai numește și medie ponderată.

De asemenea, puteți utiliza funcția SUMPRODUCT în operații matematice mai complexe, prin înmulțirea unor șiruri.

Funcția SUMPRODUCT este simplu de utilizat cu șiruri care au aceleași dimensiuni, dar puteți utiliza și funcția SUM într-o formulă matrice dacă aveți nevoie de mai multă flexibilitate.

Pentru informații mai detaliate, consultați articolul Funcția SUMPRODUCT.

Următoarele patru funcții sunt utilizate de obicei doar în aplicații complexe statistice sau matematice, astfel că se oferă doar o descriere scurtă. Pentru mai multe informații, faceți clic pe numele funcției pentru a accesa direct subiectul său de referință.

 • Funcția SUMSQ Returnează suma pătratelor unei liste de numere sau valori dintr-o zonă. De exemplu, SUMSQ(2,3) returnează 13.

 • Funcția SUMX2PY2 Adună suma pătratelor valorilor corespondente din două matrice.

 • Funcția SUMX2MY2 Returnează suma diferențelor pătratelor valorilor corespondente din două matrice.

 • Funcția SUMXMY2 Returnează suma pătratelor diferențelor valorilor corespondente din două matrice.

Începutul paginii

Cazuri speciale (totaluri parțiale, valori unice)

Puteți utiliza funcțiile foii de lucru pentru a crea totaluri care se actualizează automat pe măsură ce adăugați mai multe date la o zonă sau un tabel sau pentru a adăuga doar valorile unice dintr-o zonă sau un tabel.

Crearea unui total parțial utilizând o funcție

Utilizați funcția SUM. De exemplu, creați titluri de coloană într-o foaie de lucru numită Depozite, Retrageri și Sold.

 1. În prima celulă de sub coloana Sold, introduceți soldul de început.

 2. În celula de sub sold (în acest caz, C3), introduceți o formulă care adună valoarea din coloana Depozite de pe același rând și scade valoarea din coloana Retrageri (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Glisați această formulă în jos la orice rând nou pe care îl adăugați. În exemplul următor, formula este glisată la rândul 4.

  Exemplul este mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

  Cum se copiază un exemplu

  • Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

  • Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

   Notă : Nu selectați anteturile de rând sau coloană.

   Selectarea unui exemplu din Ajutor

   Selectarea unui exemplu din Ajutor

  • Apăsați pe CTRL+C.

  • În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați pe CTRL+V.

  • Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați pe CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Audit formule, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

A

B

C

Depozite

Retrageri

Sold

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Puteți utiliza un sold curent așa cum ați utiliza un registru pentru a urmări mărirea sau micșorarea valorii elementelor din celule, pe măsură ce introduceți elemente și valori noi.

Pentru mai multe informații, consultați articolul Calcularea unui sold curent.

Începutul paginii

Adunarea valorilor unice dintr-o zonă, utilizând o formulă compusă

Într-o coloană, introduceți o listă de valori care conține dubluri, apoi utilizați o combinație a funcțiilor SUM, IF și FREQUENCY pentru a aduna doar valorile unice din zona respectivă.

Începutul paginii

Includerea valorilor din alte foi sau registre de lucru într-o formulă

Puteți să adunați sau să scădeți celule sau zone de date din alte foi de lucru sau registre de lucru într-o formulă dacă includeți o referință la acestea. Pentru a face referire la o celulă sau o zonă în altă foaie de lucru sau alt registru de lucru, utilizați instrucțiunile din tabelul următor.

Pentru a face referire la:

Introduceți

Exemple

O celulă sau o zonă din altă foaie de lucru aflată în același registru de lucru

Numele foii de lucru, urmat de semnul exclamării și referința la celulă sau numele zonei.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SumeVânzări

O celulă sau o zonă din alt registru de lucru care este deschis în prezent

Numele de fișier al registrului de lucru între paranteze pătrate ([]) și numele foii de lucru, urmate de semnul exclamării și de referința la celulă sau numele zonei.

[RegistrulMeu.xlsx]Foaie1!A7

O celulă sau o zonă din alt registru de lucru care nu este deschis

Calea completă și numele de fișier al registrului de lucru între paranteze pătrate ([]) și numele foii de lucru, urmate de semnul exclamării și de referința la celulă sau numele zonei. În cazul în care calea completă conține caractere spațiu, inserați ghilimele simple la începutul căii și la sfârșitul numelui foii de lucru (vedeți exemplul).

['C:\Documentele mele\[RegistrulMeu.xlsx]Foaie1'!A2:A5

Începutul paginii

Adunarea și scăderea valorilor dată și oră

Puteți utiliza funcțiile pentru dată și oră și chiar adunarea sau scăderea simplă pentru a calcula timpul scurs, a estima datele de finalizare ale proiectelor și multe altele. Următorul tabel afișează unele formule care calculează zilele și orele scurse. Rețineți că dacă scădeți o dată sau o oră care are ca rezultat o valoare negativă, Excel afișează caracterele ### în celula care conține formula.

Exemplul este mai ușor de înțeles dacă îl copiați într-o foaie de lucru necompletată.

Cum se copiază un exemplu

 • Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

 • Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

  Notă : Nu selectați anteturile de rând sau coloană.

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

  Selectarea unui exemplu din Ajutor

 • Apăsați pe CTRL+C.

 • În foaia de lucru, selectați celula A1, apoi apăsați pe CTRL+V.

 • Pentru a comuta între vizualizarea rezultatelor și vizualizarea formulelor care returnează rezultatele, apăsați pe CTRL+` (accent grav) sau, în fila Formule, din grupul Audit formule, faceți clic pe butonul Afișare formule.

1

2

3

4

5

A

B

C

Ora de început

Ora de sfârșit

Formula timp scurs

Descriere (rezultat)

11:55:24 AM

2:48:13 AM

=B2-A2

Afișează durata scursă în ore, minute și secunde. În acest caz, Excel afișează rezultatul (2:52:49 AM) într-un format „AM”, deoarece diferența este mai mică de 12 ore. Dacă diferența ar fi de 12 ore sau mai multe, Excel ar afișa un format „PM”.

Data de începere

Data de sfârșit

Formula zile scurse

Descriere (rezultat)

28.5.2008

3.06.2008

=B5-A5

Afișează zilele scurse ca număr (6).

Lucrul cu valori dată și oră poate produce rezultate neașteptate, așadar, procedați cu atenție.

Începutul paginii

Afișarea calculelor pe bara de stare Excel

Pentru o privire rapidă asupra totalurilor celulelor selectate în foaia de lucru, priviți bara de stare Excel (bara de stare se află în partea de jos a ferestrei documentului).

Atunci când sunt selectate una sau mai multe celule, pe bara de stare Excel se afișează informații despre datele din acele celule. De exemplu, dacă sunt selectate patru celule din foaia de lucru și acestea conțin valorile 2, 3, un șir text (cum ar fi „cloud”) și 4, toate următoarele valori se pot afișa pe bara de stare în același timp: Medie, Contor, Contor numeric, Minim, Maxim și Sumă. Faceți clic dreapta pe bara de stare pentru a afișa sau a ascunde una sau mai multe dintre aceste valori. Aceste valori sunt afișate în ilustrația care urmează.

Bară de stare afișând calcule și contorizări ale celulelor selectate

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×