Prezentarea generală a formulelor din Excel

Prezentarea generală a formulelor din Excel

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Dacă sunteți familiarizat cu Excel, veți găsi în curând că este mai mult decât o grilă în care puteți introduce numere în coloane sau rânduri. Sigur, puteți utiliza Excel pentru a găsi totalurile pentru o coloană sau rând de numere, dar puteți să calculați ratele unui împrumut, rezolva matematice probleme sau de inginerie, sau să găsiți un scenariu cu cel mai bun caz pe baza diverselor numere introduse.

Excel face acest lucru prin utilizarea formulelor în celule. O formulă efectuează calculele sau alte acțiuni pe datele din foaia de lucru. O formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=), care pot fi urmate de numere, de operatori matematici (cum ar fi un + sau - vă pentru adăugarea sau scăderea), predefinite și funcții Excel, care înseamnă de fapt puteți extinde puterea o formulă.

De exemplu, următoarea formulă înmulțește 2 cu 3, apoi adună 5 la rezultat pentru a ajunge la răspuns, 11.

= 2 * 3 + 5

Iată câteva exemple suplimentare de formule care se pot introduce într-o foaie de lucru.

 • =A1+A2+A3    Adună valorile din celulele A1, A2 și A3.

 • =Sum(a1:A10)    Utilizează funcția SUM pentru a returna suma valorilor din A1-A10.

 • =TODAY()    Returnează data curentă.

 • =UPPER("salut")     Efectuează conversia textului „salut” în „SALUT” utilizând funcția UPPER.

 • = IF(A1>0)    Utilizează funcția IF pentru a testa celula A1 pentru a determina dacă aceasta conține o valoare mai mare decât 0.

O formulă mai poate conține oricare sau toate dintre următoarele: funcții, referințe, operatoriși constante.

Părți ale unei formule   

Părți ale unei formule

1. funcții: funcția PI() returnează valoarea numărului pi: 3,142...

2. referințe: A2 returnează valoarea din celula A2.

3. constante: numere sau valori text introduse direct într-o formulă, cum ar fi 2.

4. operatori: ^ operatorul (accent circumflex) ridică un număr la o putere, și * (asterisc) operatorul înmulțește numerele.

O constantă este o valoare care nu se calculează; întotdeauna acesta rămâne la fel. De exemplu, data 10/9/2008, numărul 210, și textul "Câștiguri trimestriale" sunt constante toate. O valoare care rezultă dintr-o expresie sau un expresie nu este o constantă. Dacă utilizați constante într-o formulă în loc de referințe la celule (de exemplu, = 30 + 70 + 110), rezultatul modifică numai în cazul în care puteți să modificați formula. În general, se recomandă să plasați constante în celule individuale în cazul în care pot fi modificate cu ușurință dacă este necesar, apoi fac referire la acele celule în formule.

Operatorii specifica tipul de calcul pe care doriți să o efectuați asupra elementelor dintr-o formulă. Excel urmează normele matematice generale pentru calcule, care este paranteze, cei, înmulțire și împărțire, și adunare și scăderesau acronimul PEMDAS (vă rugăm să scuză mele dragi matusa Sally). Utilizarea parantezelor vă permite să modificați acea ordine de calcul.

Tipurile de operatori. Există patru tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetici, comparație, concatenare de textși referințe.

 • Operatori aritmetici

  Pentru a efectua operații matematice de bază, cum sunt adunarea, scăderea, înmulțirea sau împărțirea, combinări de numere sau producerea de rezultate numerice, utilizați următorii operatori aritmetici.

  Operator aritmetic

  Semnificație

  Exemplu

  + (semnul plus)

  Adunare

  = 3 + 3

  – (semnul minus)

  Scădere
  Negație

  =3–3
  =-3

  * (asterisc)

  Înmulțire

  = 3 * 3

  / (linie oblică)

  Împărțire

  = 3/3

  % (semnul procent)

  Procent

  30%

  ^ (accent circumflex)

  Ridicare la putere

  = 3 ^ 3

 • Operatori de comparare

  Aveți posibilitatea să comparați două valori cu operatori următorii. Când două valori sunt comparate utilizând acești operatori, rezultatul este o valoare logică: fie TRUE, fie FALSE.

  Operator de comparare

  Semnificație

  Exemplu

  = (semn egal)

  Egal cu

  = A1 = B1

  > (semnul mai mare)

  Mai mare decât

  = A1 > B1

  < (semnul mai mic)

  Mai mic decât

  = A1 < B1

  >= (semnul mai mare sau egal)

  Mai mare sau egal cu

  = A1 > = B1

  <= (semnul mai mic sau egal)

  Mai mic sau egal cu

  = A1 < = B1

  <> (semnul nu este egal cu)

  Nu este egal cu

  = A1 <> B1

 • Operator de concatenare text

  Utilizați caracterul ampersand (&) pentru a uni sau a concatena unul sau mai multe șiruri de text pentru a realiza un singur text.

  Operator text

  Semnificație

  Exemplu

  & (ampersand)

  Conectează sau concatenează două valori pentru a produce o valoare de text continuă

  = "North" & "Wind are" ca rezultat "Northwind".
  Unde A1 cuprinde "Nume" și B1 cuprinde "Prenume", A1 = & "," & B1 are ca rezultat "Nume de familie, Prenume".

 • Operatori de referință

  Combină zone de celule pentru calcule cu următorii operatori.

  Operator de referință

  Semnificație

  Exemplu

  : (două puncte)

  Operator de zonă care produce o referință către toate celulele dintre două referințe, inclusiv către respectivele referințe.

  B5:B15

  . (punct)

  Operator de uniune care combină referințele multiple într-o singură referință

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (spațiu)

  Operator de intersecție, care produce o referință la celulele comune celor două referințe

  B7:D7 C6:C8

Începutul paginii

În anumite cazuri, ordinea în care se execută calculul poate afecta rezultatul unei formule, așadar este important să înțelegeți cum este stabilită ordinea și cum aveți posibilitatea să modificați ordinea pentru a obține rezultatele dorite.

 • Ordinea operațiilor

  Formulele calculează valori într-o anumită ordine. În Excel, o formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=). Excel interpretează caracterele care urmează semnului egal ca o formulă. După semnul egal urmează elementele de calculat (operanzii), cum ar fi constantele sau referințele la celule. Acestea sunt separate de operatorii de calcul. Excel calculează formula de la stânga la dreapta, conform unei ordini specifice pentru fiecare operator din formulă.

 • Prioritatea operatorilor în formulele Excel

  Atunci când combinați mai mulți operatori într-o singură formulă, Excel efectuează operațiile în ordinea arătată în următorul tabel. Dacă formula conține operatori de același grad. De exemplu, dacă formula conține atât operatorul de înmulțire cât și operatorul de împărțire, Excel evaluează operatorii de la stânga la dreapta.

  Operator

  Descriere

  : (două puncte)

  (un spațiu)

  , (virgulă)

  Operatori de referință

  Negație (ca în –1)

  %

  Procent

  ^

  Ridicare la putere

  * și /

  Înmulțire și împărțire

  + și –

  Adunare și scădere

  &

  Unește două șiruri de text (concatenare)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Comparație

 • Utilizarea parantezelor în formulele Excel

  Pentru a modifica ordinea evaluării, încadrați în paranteze partea formulei care doriți să fie calculată prima. De exemplu, rezultatul formulei următoare este 11, deoarece Excel calculează înmulțirea înaintea adunării. Formula înmulțește 2 cu 3 și adună 5 la rezultat.

  = 5 + 2 * 3

  În schimb, dacă utilizați paranteze pentru a modifica sintaxa, Excel adună 5 cu 2, apoi înmulțește rezultatul cu 3 pentru a rezulta 21.

  = (5 + 2) * 3

  În exemplul următor, parantezele care încadrează prima parte a formulei forțează programul Excel să calculeze întâi B4+25 apoi să împartă rezultatul cu suma valorilor din celulele D5, E5 și F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Începutul paginii

Funcții sunt formule predefinite care efectuează calculele utilizând valori specifice, numit argumente, într-o anumită ordine, sau structură. Funcții pot fi utilizate pentru a efectua calcule simple sau complexe. Puteți găsi toate funcțiile Excel pe fila formule, pe panglică:

Pe fila formule Excel de pe panglică
 • Sintaxa funcției Excel

  Următorul exemplu al funcției ROUND Rotunjește un număr din celula A10, ilustrează sintaxa unei funcții.

  Structura unei funcții

  1. structură. Structura unei funcții începe cu semnul egal (=), urmat de numele funcției, o paranteză deschisă, argumentele pentru funcția separate prin virgulă și o paranteză de închidere.

  2. nume de funcție. Pentru o listă cu funcții disponibile, faceți clic pe o celulă și apăsați SHIFT + F3, care se va lansa caseta de dialog Inserare funcție .

  Formule Excel - dialog Inserare funcție

  3. argumente. Argumentele pot fi numere, text, valori logice, cum ar fi TRUE sau FALSE, matrice, valorile de eroare, cum ar fi #N/A sau referințe de celule. Argument puteți să desemnați trebuie să produce o valoare validă pentru acel argument. Argumentele pot fi, de asemenea, constante, formule sau alte funcții.

  4. argument sfatul ecran. Un sfat ecran cu sintaxă și argumentele apare pe măsură ce tastați funcția. De exemplu, tastați = ROUND ( și va apărea sfatul ecran. Sfaturi ecran apar doar pentru funcții predefinite.

  Notă : Nu trebuie să tastați funcții în majuscule, cum ar fi = ROUND, așa cum Excel va valorifica automat numele funcției pentru care după ce apăsați enter. Dacă scrieți greșit numele unei funcții, cum ar fi =SUME(A1:A10) în loc de = SUM(A1:A10), atunci Excel va returna #NAME? eroare.

 • Introducerea funcțiilor Excel

  Atunci când creați o formulă care conține o funcție, utilizați caseta de dialog Inserare funcție pentru a vă ajuta să introduceți funcțiile foii de lucru. După ce Selectați o funcție din caseta de dialog Inserare funcție Excel va lansa un expert funcția, care afișează numele funcției, fiecare a argumentelor, o descriere a funcției și fiecare argument, rezultatul curent al funcției și rezultatul curent întreaga formulă.

  Expertul de funcția Excel

  Pentru a facilita crearea și editarea formulelor și a reduce erorile de introducere și de sintaxă, utilizați Completare automată formulă. După ce tastați un = (semnul egal) și început litere ale unei funcții, Excel afișează o listă verticală dinamică de funcții valide, argumente și numele care se potrivesc cu aceste litere. Apoi puteți selecta una din lista verticală și Excel va introduceți-o pentru dvs.

  Excel Completare automată formulă

 • Imbricarea funcțiilor Excel

  În anumite cazuri, poate fi necesar să utilizați o funcție drept unul dintre argumentele altei funcții. De exemplu, formula următoare utilizează o funcție AVERAGE imbricată și compară rezultatul cu valoarea 50.

  Funcții imbricate

  1. Funcțiile AVERAGE și SUM sunt imbricate în funcția IF.

  Returnări corecte    Când o funcție imbricată este utilizată drept argument, aceasta trebuie să returneze același tip de valoare utilizat de argument. De exemplu, dacă argumentul returnează o valoare TRUE sau FALSE, atunci și funcția imbricată este necesar să returneze TRUE sau FALSE. În caz contrar, Excel afișează o valoare de eroare #VALUE!.

  Limitele nivelului de imbricare    O formulă poate conține până la șapte niveluri de funcții imbricate. Atunci când o funcție (o vom denumi Funcția B) este utilizată ca un argument în altă funcție (o vom denumi Funcția A), funcția B se comportă ca o funcție de nivelul al doilea. De exemplu, funcția AVERAGE și funcția SUM sunt ambele de nivelul al doilea dacă sunt argumente ale funcției IF. O funcție imbricată în interiorul funcției AVERAGE ar fi o funcție de nivelul al treilea etc.

  Începutul paginii

O referință identifică o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru și notifică Excel unde să caute valorile sau datele pe care doriți să le utilizați într-o formulă. Puteți să utilizați referințe pentru a folosi date conținute în diferite părți ale unei foi de lucru sau să utilizați valoarea dintr-o celulă în mai multe formule. De asemenea, puteți face referire la celule din alte foi ale aceluiași registru de lucru și la alte registre de lucru. Referințele la celule din alte registre de lucru se numesc legături sau referințe externe.

 • Stil referință A1

  În mod implicit, Excel utilizează stilul de referință A1, care se referă la coloane cu litere (de la A la XFD, pentru un total de 16.384 de coloane) și se referă la rândurile cu numere (1 la 1.048.576). Aceste litere și numere sunt numite titlurilor de rânduri și coloane. Pentru a face referire la o celulă, introduceți litere de coloană, urmat de numărul de rând. De exemplu, B2 se referă la celula de la intersecția coloana B și rândul 2.

  Pentru a face referire la

  Utilizați

  Celula din coloana A și rândul 10

  A10

  Zona de celule din coloana A și rândurile de la 10 până la 20

  A10:A20

  Zona de celule din rândul 15 și coloanele de la B la E

  B15:E15

  Toate celulele din rândul 5

  5:5

  Toate celulele din rândurile de la 5 până la 10

  5:10

  Toate celulele din coloana H

  H:H

  Toate celulele din coloanele de la H la J

  H:J

  Zona de celule din coloanele de la A la E și din rândurile de la 10 la 20

  A10:E20

 • Efectuați o referință la o celulă sau o zonă de celule din altă foaie de lucru din același registru de lucru

  În exemplul următor, funcția AVERAGE calculează valoarea medie pentru zona B1: B10 în foaia de lucru numită Marketing, din același registru de lucru.

  Exemplu de referință de foaia de lucru

  1. Se referă la foaia de lucru denumită Marketing

  (2) se referă la zona de celule din B1 la B10

  3 de exclamare (!) Separă referința de foaie de lucru de referință la celulă o zonă

  Notă : Dacă foaia de lucru dată are spații sau a numerelor dintr-o, apoi trebuie să adăugați apostrofuri (') înainte și după numele foii de lucru, cum ar fi = '123'! A1 sau = 'Ianuarie venituri'! A1.

 • Diferența dintre referințele absolute, referințele relative și mixte

  1. Referințele relative    O referință relativă la o celulă dintr-o formulă, cum ar fi A1, se bazează pe poziția celulei care conține formula și pe celula la care se referă referința. Dacă se modifică poziția celulei care conține formula, se modifică și referința. Dacă veți copia sau veți umple formula pe mai multe rânduri sau coloane verticale, referința se reglează în mod automat. În mod implicit, formulele noi utilizează referințe relative. De exemplu, dacă veți copia sau umple o referință relativă în celulele B2 și B3, ea se reglează automat de la =A1 la =A2.

   Formulă copiată cu referință relativă   

   Formulă copiată cu referință relativă

  2. Referințele absolute    O referință absolută la o celulă dintr-o formulă, cum ar fi $A$1, se referă întotdeauna la o celulă dintr-o anumită locație. Dacă se modifică poziția celulei care conține formula, referința absolută nu se modifică. Dacă veți copia sau umple formula pe mai multe rânduri sau coloane verticale, referința absolută nu se reglează. În mod implicit, formulele noi utilizează referințe relative, deci poate fi necesar să le comutați în referințe absolute. De exemplu, dacă veți copia sau umple o referință absolută în celulele B2 și B3, ea va rămâne neschimbată în ambele celule =$A$1.

   Formulă copiată cu referință absolută   

   Formulă copiată cu referință absolută
  3. Referințele mixte    O referință mixtă are o coloană absolută și un rând relativ sau un rând absolut și o coloană relativă. Referința pe o coloană absolută are forma $A1, $B1 etc. Referința pe un rând absolut are forma A$1, B$1 etc. Dacă se modifică poziționarea celulei care conține formula, referința relativă se modifică, iar referința absolută rămâne neschimbată. Dacă veți copia sau umple formula pe mai multe rânduri sau coloane verticale, referința relativă se va regla automat, iar referința absolută nu se va regla. De exemplu, dacă veți copia sau umple o referință mixtă din celulele de la A2 la B3, se va regla de la =A$1 la =B$1.

   Formulă copiată cu referință mixtă   

   Formulă copiată cu referință mixtă

 • Stil referință 3-D

  Referințe la mai multe foi de lucru    Dacă doriți să analizați datele din aceeași celulă sau o zonă de celule din mai multe foi de lucru din registrul de lucru, utilizați o referință 3-D. O referință 3-D include referința la o celulă sau la o zonă de celule, precedată de o zonă de nume de foi de lucru. Excel utilizează foile de lucru stocate între numele de început și numele de final din referință. De exemplu, =SUM(Foaie2:Foaie13!B5) adaugă toate valorile conținute în celula B5 pe toate foile de lucru dintre Foaie 2 și Foaie 13, inclusiv.

  • Aveți posibilitatea să utilizați referințe 3-D pentru a face referire la celulele din alte foi, pentru a defini nume și pentru a crea formule utilizând următoarele funcții: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA și VARPA.

  • În formule matrice nu se pot utiliza referințe 3-D.

  • Referințele 3-D nu se pot utiliza cu operator intersecție (un spațiu) sau în formule care utilizează intersecție implicită.

  Ce se întâmplă când mutați, copiați, inserați sau ștergeți foi de lucru    Următoarele exemple arată ce se întâmplă când mutați, copiați, inserați sau ștergeți foi de lucru care sunt incluse în referințe 3-D. Exemplele utilizează formula =SUM(Foaie2:Foaie6!A2:A5) pentru a adăuga celulele de la A2 la A5 pe foile de lucru de la 2 la 6.

  • Inserare sau copiere    Dacă inserați sau copiați foile dintre Foaie2 și Foaie6 (punctele finale din acest exemplu), Excel include toate valorile din celulele de la A2 la A5 din foile adăugate în calcul.

  • Ștergere     Dacă ștergeți foile de la Foaie2 la Foaie6, Excel elimină valorile din calcul.

  • Mutare    Dacă mutați foile dintre Foaie2 și Foaie6 într-o locație aflată în afara intervalului de foi la care se face referire, Excel elimină valorile acestora din calcul.

  • Mutarea unui punct de final    Dacă mutați Foaie2 sau Foaie6 într-o altă locație din același registru de lucru, Excel reglează calculul pentru a include intervalul nou de foi de lucru.

  • Ștergerea unui punct de final    Dacă ștergeți Foaie2 sau Foaie6, Excel reglează calculul pentru a include intervalul de foi de lucru dintre ele.

 • Stilul de referință R1C1

  De asemenea, puteți utiliza un stil de referință în care atât rândurile, cât și coloanele din foaia de lucru sunt numerotate. Stilul de referințe R1C1 este util pentru calculul poziționărilor rândurilor și coloanelor în macrocomenzi. În acest stil, Excel indică locația unei celule cu un „R” urmat de un număr de rând și un „C” urmat de un număr de coloană.

  Referință

  Semnificație

  R[-2]C

  O referință relativă la celula cu două rânduri mai sus în aceeași coloană

  R[2]C[2]

  O referință relativă la celula cu două rânduri mai jos și două coloane la dreapta

  R2C2

  O referință absolută la celula din rândul al doilea și coloana a doua

  R[-1]

  O referință relativă la întregul rând de deasupra celulei active

  R

  O referință absolută la rândul curent

  Când înregistrați o macrocomandă, Excel înregistrează unele comenzi utilizând stilul R1C1 pentru referințe. De exemplu, dacă înregistrați o comandă cum ar fi aceea să faceți clic pe butonul Însumare automată pentru a insera o formulă care adaugă o zonă de celule, Excel înregistrează formula utilizând referințe cu stilul R1C1, nu cu stilul A1.

  Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați stilul R1C1 pentru referințe prin bifarea sau debifarea casetei de selectare Stil referință R1C1 din secțiunea Lucrul cu formulele, din categoria Formule, din caseta de dialog Opțiuni. Pentru a afișa această casetă de dialog, faceți clic pe fila Fișier.

  Începutul paginii

Puteți crea nume definite pentru a reprezenta celule, zone de celule, formule, valori constante sau tabele Excel. Numele este un instrument semnificativ care facilitează înțelegerea scopului unei referințe de celulă, a unei constante, a unei formule sau a unui tabel, fiecare dintre acestea fiind destul de dificil de înțeles dintr-o singură privire. Următoarele informații arată exemple obișnuite de nume și cum utilizarea lor poate îmbunătăți claritatea și înțelegerea.

Exemplul 1

Tip de exemplu

Exemplu cu utilizarea zonelor în locul numelor

Exemplu cu utilizarea numelor

Referință

=SUM(A16:A20)

=SUM(Vânzări)

Constantă

=PRODUCT(A12;9,5%)

=Product(Price,TaxRate)

Formulă

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16;A20);A16:B20;2;FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Vânzări);InfoVânzări;2;FALSE);"m/dd/yyyy")

Tabel

A22:B25

=PRODUCT(Preț;Tabel1[@Taxe])

Exemplul 2

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.

Notă : În formulele din coloanele C și D, numele definit "Vânzări" este înlocuit cu referința la (zona) A9: A13 și numele "Infovânzări" este înlocuit cu zona A9: B13. Dacă nu creați aceste nume din registrul de lucru test, apoi formulele din D2:D3 va returna #NAME? eroare.

Tip de exemplu

Exemplu, neutilizând un nume

Exemplu, utilizând un nume

Formulă și rezultat, utilizând un nume

Referință

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Vânzări)

=SUM(Vânzări)

Formulă

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Vânzări);InfoVânzări;2;FALSE);"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Vânzări);InfoVânzări;2;FALSE);"m/dd/yyyy")

Preț

995 lei

Vânzări

Dată vânzare

249 lei

17.03.2011

399 lei

02.04.2011

643 lei

23.04.2011

275 lei

30.04.2011

447 lei

04.05.2011

 • Tipuri de nume

  Există mai multe tipuri de nume pe care aveți posibilitatea să le creați și să le utilizați.

  • Nume definit    Un nume care reprezintă o celulă, o zonă de celule, o formulă sau o valoare constantă. Aveți posibilitatea creați propriul nume definit. De asemenea, Excel creează uneori un nume definit, cum ar fi atunci când setați o zonă de imprimare.

  • Nume tabel    Numele unui tabel Excel, care este o colecție de date despre un anumit subiect care sunt stocate în înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane). Excel creează un nume de tabel implicit „Tabel1”, „Tabel2” etc., de fiecare dată când inserați un tabel Excel, dar aveți posibilitatea să modificați numele pentru a le face mai semnificative.

   Pentru mai multe informații despre tabelele Excel, consultați Utilizarea referințelor structurate în tabelele Excel.

 • Crearea și introducerea numelor

  Aveți posibilitatea să creați un nume dacă utilizați:

  • Caseta Nume de pe bara de formule    Aceasta este cea mai potrivită pentru crearea unui nume al nivelului registrului de lucru pentru o zonă selectată.

  • Crearea unui nume din selecție    Aveți posibilitatea să creați cu ușurință nume din etichetele de coloană sau de rând existente, utilizând o selecție de celule din foaia de lucru.

  • Caseta de dialog Nume nou    Aceasta se utilizează îndeosebi atunci când doriți mai multă flexibilitate la crearea numelor, cum ar fi să specificați un domeniu pentru nivelul local al unei foi de lucru sau să creați comentarii despre nume.

  Notă : În mod implicit, numele utilizează referințe absolute la celule.

  Un nume se poate introduce:

  • Tastând    De exemplu, numele se tastează ca argument la o formulă.

  • Utilizând Completare automată formulă    Utilizați lista verticală Completare automată formulă, în care se listează automat nume valide.

  • Selectând din comanda Utilizare în formulă    Selectați un nume definit dintr-o listă disponibilă din comanda Utilizare în formulă, din grupul Nume definite, de pe fila Formule.

Pentru mai multe informații, consultați Definirea și utilizarea numelor în formule.

Începutul paginii

O formulă matrice poate efectua mai multe calcule și poate returna un singur rezultat sau mai multe rezultate. Formulele matrice acționează pe două sau mai multe seturi de valori cunoscute ca argumente matrice. Fiecare argument matrice trebuie să aibă același număr de rânduri și coloane. Creați formule matrice în același fel în care creați alte formule, cu excepția faptului că apăsați pe CTRL+SHIFT+ENTER pentru a introduce formula. Anumite funcții predefinite sunt formule matrice și trebuie introduse ca matrice pentru a obține rezultate corecte.

Constantele matrice se pot utiliza în locul referințelor când nu doriți să introduceți fiecare valoare constantă într-o celulă separată pe foaia de lucru.

Utilizarea unei formule matrice pentru a calcula rezultate unice și mai multe rezultate

Notă : Când introduceți o formulă matrice, Excel inserează automat formula între acolade {}. Dacă încercați să introduceți acoladele dvs., Excel va afișa formulă ca text.

 • Formulă matrice care produce un rezultat unic    Acest tip de formulă matrice poate simplifica un model de foaie de lucru prin înlocuirea câtorva formule diferite cu o singură formulă matrice.

  De exemplu, următoarele calculează valoarea totală a unei matrice de acțiuni și cotații, fără a utiliza un rând de celule pentru a calcula și afișa valorile individuale pentru fiecare cotație.

  Formulă matrice care produce un rezultat unic

  Când introduceți formula ={SUM(B2:D2*B3:D3)} ca formulă matrice, aceasta înmulțește Acțiunile și Cotațiile, apoi însumează rezultatele pentru acele calcule.

 • Formulă matrice care produce mai multe rezultate    Unele funcții returnează matrice de valori sau necesită o matrice de valori ca argument. Pentru a calcula mai multe rezultate cu o formulă matrice, trebuie să introduceți matricea într-o zonă de celule care are același număr de rânduri și coloane ca argumente de matrice.

  De exemplu, dacă se dă o serie de trei cifre de vânzări (în coloana B) pentru o serie de trei luni (în coloana A), funcția TREND determină valorile în linie dreaptă pentru cifrele de vânzări. Pentru a afișa toate rezultatele formulei, introduceți matricea în trei celule din coloana C (C1:C3).

  Formula matrice cu mai multe rezultate

  Când introduceți formula =TREND(B1:B3;A1:A3) ca formulă matrice, aceasta produce trei rezultate separate (22196, 17079 și 11962), bazate pe cele trei cifre de vânzări și pe cele trei luni.

Utilizarea constantelor matrice

Într-o formulă obișnuită, aveți posibilitatea să introduceți o referință la o celulă care conține o valoare sau valoarea în sine, denumită și constantă. În mod asemănător, într-o formulă matrice aveți posibilitatea să introduceți o referință la o matrice sau să introduceți o matrice de valori conținute în celulele, denumită și constantă matrice. Formulele matrice acceptă constante în același fel ca și formulele care nu sunt matrice, dar trebuie să introduceți constantele matrice într-un anumit format.

Constantele matrice pot conține numere, text, valori logice ca TRUE sau FALSE, sau valori de eroare ca #N/A. Tipuri diferite de valori se pot utiliza în aceeași constantă matrice , cum ar fi {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Numerele dintr-o constantă matrice pot fi numere întregi, zecimale sau în format științific. Textul trebuie închis între ghilimele, cum ar fi „marți”.

Constantele matrice nu pot conține referințe la celule, coloane sau rânduri de lungimi inegale, formule sau caractere speciale $ (dolar), paranteze sau % (procent).

Când formatați constante matrice, asigurați-vă că:

 • Le includeți între acolade ( { }).

 • Separați valorile din coloane diferite cu ajutorul virgulelor (,). De exemplu, pentru a reprezenta valorile 10, 20, 30 și 40, introduceți {10,20,30,40}. Această constantă matrice este cunoscută ca matrice 1-pe-4 și este echivalentă cu o referință 1-rând-pe-4-coloane.

 • Separați valorile pe rânduri diferite, prin punct și virgulă (;). De exemplu, pentru a reprezenta valorile 10, 20, 30 și 40 pe un rând și 50, 60, 70 și 80 pe rândul de dedesubt, introduceți o constantă matrice 2-pe-4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Începutul paginii

Atunci când ștergeți o formulă, valorile rezultate ale formulei, de asemenea, este șters. Cu toate acestea, puteți elimina doar formula și lăsați valoarea rezultată formule afișate într-o celulă.

 • Pentru a șterge formule împreună cu valorile lor rezultate, procedați astfel:

  1. Selectați celula sau zona de celule care conține formula.

  2. Apăsați DELETE.

 • Pentru a șterge formule fără a elimina valorile lor rezultate, procedați astfel:

  1. Selectați celula sau zona de celule care conține formula.

   Dacă formula este o formulă matrice, selectați zona care conține formula matrice.

   Cum se selectează o zonă de celule care conține formula matrice

   1. Faceți clic pe o celulă din formula matrice.

   2. În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Salt la.

   3. Faceți clic pe Special.

   4. Faceți clic pe Matrice curentă.

  2. Pornire tab, în grupul Clipboard , faceți clic pe Copiere Imagine buton .
   Imagine Panglică Excel

   rapidă de la tastatură    de asemenea, puteți apăsa CTRL + C.

  3. Pornire fila, în grupul Clipboard , faceți clic pe săgeata de sub Lipire Buton WordArt și apoi faceți clic pe Lipire valori.

Începutul paginii

Următorul tabel rezumă unele dintre cele mai comune greșeli ce pot face atunci când introduceți o formulă și cum să evitați erorilor de formule:

Asigurați-vă că...

Mai multe informații

Toate parantezele deschise și închidere în formule   

Toate parantezele fac parte dintr-o pereche de potrivire în formule. Atunci când creați o formulă, Excel afișează paranteze color ca acestea sunt introduse.

Utilizați două puncte pentru a indica o zonă care introduce în formulă   

Două puncte (:) sunt utilizate pentru a separa referința la prima și ultima celulă din zonă. De exemplu, a1: A5.

Introduceți toate argumentele necesare    

Funcții pot avea obligatoriu și argumente opționale (indicat de paranteze drepte în sintaxa). Toate obligatoriu argumentele trebuie să fie introdusă. De asemenea, asigurați-vă că nu ați introdus prea multe argumente.

Nu imbricați mai mult de 64 de funcții într-o formulă   

Imbricarea funcțiilor într-o formulă este limitată la 64 de niveluri.

Încadrați numele registrului de lucru sau a foii de lucru în ghilimele simple   

Când se face referire la valori sau celule din alte foi de lucru sau registre de lucru care au nealfabetic caractere în numele lor, numele trebuie să fie încadrată în ghilimele simple ( ').

Adăugați calea la registrele de lucru externe    

Referințe externe trebuie să conțină un nume de registru de lucru și calea la registrul de lucru.

Introduceți numerele fără formatare    

Numerele introduse într-o formulă nu ar trebui să fie formatat cu separatori zecimali sau semnul Dolar ($), deoarece virgule sunt deja utilizat ca argument separatori în formule și semnul Dolar sunt utilizate pentru a marca referințe absolute. De exemplu, în loc să introduceți 1.000 lei, introduceți 1000 în formulă.

Începutul paginii

Important : Rezultatele calculate ale formulelor și ale unor funcții de foaie de lucru Excel pot diferi ușor între un PC Windows care utilizează o arhitectură x86 sau x86-64 și un PC Windows RT care utilizează arhitectură ARM. Aflați mai multe despre diferențe.

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Ajutați-ne să îmbunătățim Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

Prezentare generală a formulelor din Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale în Excel

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×