Prezentarea datelor într-o diagramă de structură radială

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizând Microsoft Office Excel 2007, aveți posibilitatea să transformați rapid datele în diagramă de structură radială, apoi să dați acelei diagrame un aspect elaborat și profesionist.

Diagramă de structură radială formatată

După ce creați o diagramă de structură radială, se poate să rotiți sectoarele pentru a obține perspective diferite. De asemenea, aveți posibilitatea să vă concentrați asupra anumitor sectoare, extrăgându-le din diagrama de structură radială sau transformând tipul de diagramei în diagramă radială din radială în ramă sau în diagramă bară din radială, pentru a atrage atenția asupra sectoarelor foarte mici.

În acest articol

Mai multe informații despre introducerea datelor într-o diagramă de structură radială

Crearea unei diagrame de structură radială elaborate

Rotirea sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială

Extragerea sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială

Atragerea atenției asupra sectoarelor mici într-o diagramă radială din radială sau bară din radială

Salvarea unei diagrame ca șablon

Mai multe informații despre introducerea datelor într-o diagramă de structură radială

Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date, proporțional cu suma elementelor. puncte de date dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca procent din întreaga structură radială. Deoarece se poate să reprezentați o singură serie de date într-o diagramă de structură radială, datele foii de lucru trebuie aranjate într-o singură coloană sau într-un singur rând. De asemenea, aveți posibilitatea să includeți o coloană sau un rând cu nume de categorii, atât timp cât coloana sau rândul respectiv este primul din selecție. Categoriile sunt prezentate apoi în legenda diagramei de structură radială.

Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când:

 • Nu aveți decât o serie de date pe care doriți să o reprezentați.

 • Niciuna dintre valorile pe care intenționați să le reprezentați nu este negativă.

 • Niciuna dintre valorile pe care intenționați să le reprezentați nu este zero (0).

 • Nu aveți mai multe de șapte categorii.

 • Categoriile reprezintă părți din structura radială întreagă.

Când creați o diagramă de structură radială, se poate să alegeți unul dintre următoarele subtipuri de diagramă de structură radială:

 • Radială și Radială în 3-D    Diagramele cu structură radială afișează contribuția fiecărei valori la un total într-un format 2-D sau 3-D. Puteți extrage manual porțiuni ale unei diagrame cu structură radială pentru a le evidenția.

  Exemplu de diagramă cu structură radială 2D și 3D

 • Radială din radială și Bară din radială    Diagramele radială din radială sau bară din radială afișează diagrame cu structură radială cu valori definite de utilizator care sunt extrase din diagrama cu structură radială principală și combinate într-o diagramă cu structură radială secundară sau într-o diagramă cu bare stratificate. Aceste tipuri de diagramă sunt utile atunci când doriți să faceți ca porțiunile mici din diagrama cu structură radială principală să fie mai ușor de recunoscut.

  Exemplu de o diagramă radială de structură radială și bară din radială

 • Diagramă de structură radială extrudată și diagramă de structură radială extrudată 3-D    Diagramele de structură radială extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile individuale. Diagramele de structură radială extrudate se pot afișa în format 3-D. Aveți posibilitatea să modificați setarea de extrudare a diagramei de structură radială pentru toate sectoarele și pentru sectoare individuale, dar nu se poate să mutați manual sectoarele unei diagrame extrudate de structură radială. Dacă doriți să extrageți sectoarele manual, utilizați în schimb o diagramă de structură radială sau o diagramă de structură radială 3-D.

  Exemplu de o 2D și 3D diagramă cu structură radială extrudată

Începutul paginii

Crearea unei diagrame de structură radială elaborate

Diagramă de structură radială formatată

Așadar, cum am creat această diagramă de structură radială? Procedeul următor vă va ajuta să creați o diagramă de structură radială cu rezultate asemănătoare. Pentru această diagramă, am utilizat datele exemplu din foaia de lucru. Aveți posibilitatea să copiați aceste date în foaia de lucru sau să utilizați date la alegere.

 1. Copiați datele exemplu din foaia de lucru într-o foaie de lucru necompletată sau deschideți foaia de lucru care conține datele pe care doriți să le reprezentați într-o diagramă de structură radială.

  Cum se copiază datele din foaia de lucru exemplu

  1. Creați un registru de lucru necompletat sau o foaie de lucru necompletată.

  2. Selectați exemplul din subiectul de Ajutor.

   Notă : Nu selectați anteturile de rând sau coloană.

   Selectarea unui exemplu din Ajutor

   Selectați un exemplu din Ajutor

  3. Apăsați CTRL+C.

  4. În foaia de lucru, selectați celula A1 și apăsați CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  B

  Vânzări prânz

  Sandwichuri

  101,60

  Salate

  21

  Supe

  15

  Băuturi

  9

  Deserturi

  15

 2. Selectați datele pe care doriți să le reprezentați în diagrama de structură radială.

 3. În fila Inserare, în grupul Diagrame, faceți clic pe Structură radială.

  Imagine Panglică Excel

 4. Sub Radială 3-D, selectați Radială în 3-D.

 5. Faceți clic pe suprafață reprezentată grafic a diagramei de structură radială.

  Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

 6. În fila Proiect, în grupul Aspecte de diagrame, selectați aspectul pe care doriți să-l utilizați.

  Imagine Panglică Excel

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Aspect 2.

  Aspect 2 afișează o legendă. Dacă diagrama are prea multe intrări de legendă sau dacă intrările de legendă nu sunt simplu de distins, se recomandă să adăugați etichete de date la sectoarele diagramei radiale, nu să afișați o legendă (fila Aspect, grupul Etichete, butonul Etichete de date).

 7. În fila Proiect, în grupul Stiluri de diagrame, faceți clic pe stilul de diagramă pe care doriți să-l utilizați.

  Imagine Panglică Excel

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Stil 2.

 8. Pe fila Format, în grupul Stiluri de forme, faceți clic pe Efecte formă, apoi faceți clic pe Teșitură.

  Grupul stiluri formă pe panglica Excel

 9. Faceți clic pe Opțiuni 3-D, apoi, sub Teșitură, faceți clic pe opțiunile de teșitură Sus și Jos pe care doriți să le utilizați.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Cerc.

 10. În casetele Lățime și Înălțime pentru opțiunile de teșitură Sus și Jos, tastați dimensiunea dorită pentru punct.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat 512 pt.

 11. Sub Suprafață, faceți clic pe Material, apoi faceți clic pe opțiunea de material pe care doriți să o utilizați.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Plastic.

 12. Se face clic pe Închidere.

 13. Pe fila Format, în grupul Stiluri de forme, faceți clic pe Efecte formă, apoi faceți clic pe Umbră.

 14. Sub În exterior, În interior sau Perspectivă, faceți clic pe opțiunea de umbrire pe care doriți să o utilizați.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Dedesubt sub Perspectivă.

 15. Pentru a roti diagrama pentru a obține o perspectivă mai bună, selectați suprafața reprezentată grafic, apoi, pe fila Format din grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 16. Sub Unghiul primului sector, glisați indicatorul la gradul de rotire dorit sau tastați o valoare între 0 (zero) și 360 pentru a specifica unghiul la care doriți să apară primul sector, apoi faceți clic pe Închidere.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat 350.

 17. Faceți clic pe suprafața diagramei.

 18. Pe fila Format, în grupul Stiluri de forme, faceți clic pe Efecte formă, apoi faceți clic pe Teșitură.

 19. Sub Teșitură, selectați opțiunea de teșitură dorită.

  Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat Cerc.

 20. Dacă doriți să utilizați culori de temă diferite de tema implicită care se aplică în registrul de lucru, procedați astfel:

  1. Pe fila Aspect pagină , în grupul teme , faceți clic pe teme.

   Imagine Panglică Excel

  2. Sub Predefinit, faceți clic pe tema pe care doriți să o utilizați.

   Pentru diagrama noastră de structură radială, am utilizat tema Origine.

Începutul paginii

Rotirea sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială

Ordinea în care sunt reprezentate serie de date în diagramele de structură radială în Office Excel 2007 este determinată de ordinea datelor de pe foaia de lucru. Pentru a obține o perspectivă diferită, aveți posibilitatea să rotiți sectoarele diagramei de structură radială cu 360 de grade față de cercul diagramei.

Exemplu de rotit sectoare dintr-o diagramă cu structură radială

 1. Într-o diagramă de structură radială, faceți clic pe seria de date sau pe punctul de date sau efectuați următoarele acțiuni pentru a le selecta dintr-o listă de elemente ale diagramei.

  1. Faceţi clic pe diagramă.

   Se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

  2. În fila Format, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe săgeata de lângă caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe seriile de date sau pe punctul de date dorit.

   imagine panglică Excel

 2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 3. Sub Unghiul primului sector, glisați indicatorul la gradul de rotire dorit sau tastați valoarea între 0 (zero) și 360 pentru a specifica unghiul la care doriți să apară primul sector.

Începutul paginii

Extragerea sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială

Pentru a evidenția sectoare individuale dintr-o diagramă de structură radială, aveți posibilitatea să utilizați diagrama de structură radială extrudată sau diagrama de structură radială extrudată 3-D atunci când creați diagrama. Diagramele radiale extrudate afișează contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile individuale. Se poate să modificați setările diagramei radiale extrudate pentru toate sectoarele sau pentru sectoare individuale, dar nu se poate să mutați manual sectoarele unei diagrame radiale extrudate.

Diagramă radială cu sectoare separate

Dacă doriți să extrageți sectoarele manual, luați în calcul utilizarea unei diagrame de structură radială simplă sau 3-D.

Diagramă radială cu un sector separat

Modificarea setărilor sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială extrudată

 1. În diagrama radială extrudată, faceți clic pe o serie de date sau pe un punct de date sau procedați astfel pentru a selecta seria de date dintr-o listă de elemente ale diagramei:

  1. Faceţi clic pe diagramă.

   Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

  2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata de lângă caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe o serie de date.

   imagine panglică Excel

 2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 3. Sub Explozie structură radială, glisați indicatorul pentru a mări sau micșora procentul de separare sau tastați procentul de separare dorit în caseta Procent.

Extragerea manuală a sectoarelor dintr-o diagramă de structură radială

Faceți clic pe diagrama de structură radială, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

 • Pentru a extrage toate sectoarele diagramei de structură radială, începeți să glisați din centrul acesteia.

 • Pentru a extrage sectoare individuale din diagrama de structură radială, faceți clic pe sectorul pe care doriți să îl extrageți, apoi glisați-l din centrul diagramei.

Începutul paginii

Atragerea atenției asupra sectoarelor mici într-o diagramă radială din radială sau bară din radială

Când mai multe puncte de date dintr-o diagramă de structură radială acoperă fiecare mai puțin de 5% din diagramă, distingerea sectoarelor devine dificilă.

Diagramă radială

Pentru a face mai vizibile sectoarele mai mici dintr-o diagramă de structură radială, aveți posibilitatea să utilizați un tip de diagramă radială din radială sau bară din radială. Fiecare dintre aceste tipuri de diagramă separă sectoarele mai mici de diagrama radială principală și le afișează într-o diagramă secundară de structură radială sau bară stratificată.

Diagramă radială din radială

Etichetele de date în diagrama cu structură radială secundară afișează procentul aceleași valori ca în diagrama cu structură radială normal. Procente în diagrama cu structură radială secundară reprezintă sectoare care au fost separate din diagrama cu structură radială principală, iar acestea nu total 100%. Toate sectoarele fac parte din aceeași serie de date.

Câne selectați diagrama radială din radială sau diagrama bară din radială, ultima treime din punctele de date se mută în diagrama secundară în mod implicit. De exemplu, dacă într-o diagramă sunt de la șapte la nouă puncte de date, ultimele trei puncte sunt reprezentate în a doua diagramă. Cu toate acestea, se poate să modificați modul de distribuție a punctelor de date în diagrama de structură radială principală și în cea secundară și, de asemenea, să modificați modul de afișare a acestora.

Crearea unei diagrame radială din radială sau bară din radială

 1. În foaia de lucru, selectați datele pe care doriți să le reprezentați într-o diagramă radială din radială sau bară din radială.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Diagrame, faceți clic pe Struct. radială, apoi pe Radială din radială sau pe Bară din radială.

  Imagine Panglică Excel

  Note : 

  • Diagrama principală și cea secundară sunt întotdeauna poziționate pe orizontală și alăturat. Acestea nu pot fi mutate independent. Diagrama din stânga este întotdeauna cea principală.

  • Nu se poate să selectați diagrame individuale sau să le formatați separat. Diagrama principală și cea secundară fac parte dintr-o singură serie de date. Aveți posibilitatea să selectați numai întreaga serie de date sau punctele sale individuale, apoi să aplicați formatarea pentru selecție.

  • Liniile conectoare sunt adăugate automat, pentru a indica asocierea dintre diagrama principală și cea secundară. Se poate să formatați liniile conectoare aplicând stiluri de linie diferite. De asemenea, aveți posibilitatea să eliminați liniile conectoare.

  • În funcție de pozițiile zecimale specificate pentru procente pe fila Număr a casetei de dialog Formatare celule (fila Pornire, grupul Număr, Lansator casetă de dialog Imagine buton ), procentele care sunt afișate în etichete de date pot fi rotunjite și se poate să nu se însumeze corect.

Modificarea distribuției și afișării punctelor de date

 1. În diagrama radială din radială sau bară din radială, faceți clic pe o serie de date sau pe un punct de date sau procedați astfel pentru a selecta seria de date dintr-o listă de elemente ale diagramei:

  1. Faceţi clic pe diagramă.

   Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

  2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata de lângă caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe o serie de date.

   imagine panglică Excel

 2. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 3. În caseta Scindare serie după, faceți clic pe tipul de date pe care doriți să le afișați în diagrama secundară.

 4. Pentru a regla numărul de puncte de date care apar în diagrama secundară, efectuați următoarele acțiuni:

  1. Dacă alegeți să scindați seriile după poziție, în caseta A doua reprezentare conține ultimele valori, introduceți alt număr.

  2. Dacă alegeți să scindați seriile după valoare sau după procent, în caseta A doua reprezentare conține toate valorile mai mici decât, tastați alt număr.

  3. Pentru a modifica amplasarea unui punct de date selectat, în caseta Punctul aparține la, faceți clic pe Prima reprezentare sau pe A doua reprezentare.

 5. Pentru a modifica spațiul dintre sectoare, sub Explozie radială sau Explozie punct, glisați indicatorul pentru a mări sau micșora procentul de separație sau tastați procentul de separație pe care îl doriți în caseta de dialog.

 6. Pentru a modifica spațiul dintre diagrame, sub Lățime spațiu liber, glisați indicatorul pentru a mări sau micșora numărul sau tastați numărul dorit în caseta de procent.

  Acest număr reprezintă lățimea spațiului liber ca procent din lățimea diagramei secundare.

 7. Pentru a modifica dimensiunea diagramei secundare, sub Dimensiunea celei de-a doua reprezentări, glisați indicatorul pentru a mări sau micșora numărul sau tastați numărul dorit în caseta de procent.

  Acest număr reprezintă dimensiunea ca procent din dimensiunea diagramei principale.

Începutul paginii

Salvarea unei diagrame ca șablon

Dacă doriți să creați altă diagramă la fel cu cea pe care ați tocmai ați creat-o, puteți salva diagrama ca șablon pe care să-l utilizați ca bază a altor diagrame asemănătoare.

 1. Faceți clic pe diagrama pe care doriți să o salvați ca șablon.

 2. Pe fila proiectare , în grupul tip , faceți clic pe Salvare ca șablon.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru șablon.

  Sfat : În afara cazului în care specificați un alt folder, fișierul șablon (.crtx) se va salva în folderul Diagrame, iar șablonul devine disponibil sub Șabloane în caseta de dialog Inserare diagramă (fila Inserare, grupul Diagrame, Lansator casetă de dialog Imagine buton ) și în caseta de dialog Modificare tip diagramă (fila Proiect, grupul Tip, Modificare tip diagramă).

  Pentru mai multe informații despre cum să aplicați un șablon de diagramă, consultați Crearea, aplicarea sau eliminarea unui șablon de diagramă.

Un șablon diagramă conține formatarea diagramei și stochează culorile care se utilizează atunci când salvați diagrama ca șablon. Când utilizați un șablon diagramă pentru a crea o diagramă în alt registru de lucru, noua diagramă utilizează culorile șablonului diagramă, nu pe cele ale temei de document care se aplică în prezent în registrul de lucru. Pentru a utiliza culorile temei documentului în locul culorilor șablonului diagramă, faceți clic dreapta pe suprafață diagramă, apoi faceți clic pe Reinițializare pentru potrivire stil în meniul de comenzi rapide

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Au fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!