Particularizarea setărilor implicite pentru bazele de date

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Notă : Acest articol nu se aplică pentru aplicațiile web Access - tipul de bază de date pe care o proiectați cu Access și o publicați online. Consultați Crearea unei aplicații Access pentru mai multe informații.

Aveți posibilitatea să particularizați diverse setări pentru bazele de date desktop Access, făcând clic pe fișier > Opțiuni > Setări Client. Setările pe care le efectuați din această categorie se aplică la toate fișierele de bază de date desktop Access situat în computer.

Ce intenționați?

Particularizarea comportamentelor cursorului și tastelor

Setarea opțiunilor de afișare a caracteristicilor

Modificarea opțiunilor de imprimare

Setarea opțiunilor comune pentru baza de date

Particularizarea opțiunilor complexe pentru aplicație

Setarea opțiunilor de afișare specifice unei limbi

Particularizarea comportamentului cursorului și tastelor

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta cursorul comportament atunci când utilizați anumite taste. Pentru informații despre cum să setați comportamentul cursorul specifice pentru limbă, consultați secțiunea deplasare Cursor la setarea opțiunilor de afișare specifice unei limbi în continuarea acestui articol.

Pentru a seta acțiunea de comportament al cursorului după ce apăsați ENTER:

Opțiune

Descriere

Nu se deplasează

Menține cursorul în câmpul curent.

Câmpul următor

Mută cursorul în câmpul următor. Implicit, următorul câmp se află fie la dreapta, fie la stânga câmpului curent, în funcție de cum este setată orientarea textului. Această setare este selecția implicită.

Înregistrarea următoare

Mută cursorul la câmpul curent al înregistrării următoare. Când vizualizați mai multe înregistrări, următoarea înregistrare este cea care se află direct sub înregistrarea curentă.

Particularizați modul în care se comportă cursorul când utilizați tastele săgeată, utilizând opțiunile Comportament taste săgeată:

vizualizare focalizată a opțiunilor de mișcare a tastelor săgeată

Opțiune

Descriere

Câmpul următor

Mută cursorul în următorul câmp sau anterior, după ce apăsați tastele săgeată la DREAPTA sau la STÂNGA, în conformitate cu setările de limbă.

Caracterul următor

Mută cursorul în caracterul următor sau anterior dintr-un câmp după ce apăsați tastele săgeată la DREAPTA sau la STÂNGA.

Oprire cursor la primul/ultimul câmp

Când este selectată, opțiunea împiedică tastele săgeată la STÂNGA sau la DREAPTA să mute cursorul din primul sau ultimul câmp la înregistrarea anterioară sau următoare.

Pentru a seta modul în care se comportă cursorul în formulare și foi de date, când utilizați tastele ENTER, TAB sau tastele săgeată, selectați o opțiune din secțiunea Comportament după intrarea în câmp:

Opțiune

Descriere

Selectează tot câmpul

Selectează întreg câmpul atunci când cursorul intră în acel câmp.

Salt la începutul câmpului

Mută cursorul la începutul câmpului atunci când cursorul intră în acel câmp.

Salt la sfârșitul câmpului

Mută cursorul la finalul câmpului atunci când cursorul intră în acel câmp.

Începutul paginii

Setarea opțiunilor de afișare a caracteristicilor

Aveți posibilitatea să particularizați următoarele setări pentru a afișa caracteristici utile, cum ar fi animații și barele de stare din opțiunile Afișare.

vizualizare focalizată a opțiunilor de setare a afișării

Opțiune

Descriere

Se afișează acest număr de documente recente

Setați sau modificați numărul de fișiere utilizate recent care apar în panoul Baze de date recente.

Bară de stare

Afișează bara de stare în partea de jos a ferestrei Access.

Afișare animații

Activează caracteristicile de animație, cum ar fi inserarea animată ale coloanelor noi într-o foaie de date.

Începutul paginii

Modificarea opțiunilor de imprimare

Aveți posibilitatea să setați marginile implicite, utilizând opțiunile de sub Se imprimă. De asemenea, aveți posibilitatea să particularizați inițializarea paginii și opțiunile de imprimare înainte să imprimați un raport sau o foaie de date.

Opțiune

Descriere

Margine stânga

Modifică marginea din stânga implicită pentru foile de date, module, și noi formulare și rapoarte. Puteți utiliza valori, de la zero la lățimea sau înălțimea o pagină imprimată. Pentru a modifica marginile în existente formulare și rapoarte, faceți clic pe fila fișier , faceți clic pe imprimare, faceți clic pe imprimare din nou și apoi setați opțiunile de imprimare de dialog caseta.

Margine dreapta

Modifică margine dreapta implicită pentru foile de date, module, și noi formulare și rapoarte. Puteți utiliza valori, de la zero la lățimea sau înălțimea o pagină imprimată. Pentru a modifica marginile în existente formulare și rapoarte, faceți clic pe fila fișier , faceți clic pe imprimare, faceți clic pe imprimare din nou și apoi faceți clic pe Inițializare pagină din caseta de dialog imprimare .

Margine sus

Modifică margine sus implicită pentru foile de date, module, și noi formulare și rapoarte. Puteți utiliza valori, de la zero la lățimea sau înălțimea o pagină imprimată. Pentru a modifica marginile în existente formulare și rapoarte, faceți clic pe fișier fila. faceți clic pe imprimare, faceți clic pe imprimare din nou și apoi faceți clic pe Inițializare pagină din caseta de dialog imprimare .

Margine jos

Modifică marginea de jos implicită pentru foile de date, module, și noi formulare și rapoarte. Puteți utiliza valori, de la zero la lățimea sau înălțimea o pagină imprimată. Pentru a modifica marginile în existente formulare și rapoarte, faceți clic pe fișier fila. faceți clic pe imprimare, faceți clic pe imprimare din nou și apoi faceți clic pe Inițializare pagină din caseta de dialog imprimare .

Începutul paginii

Setarea opțiunilor comune pentru baza de date

Utilizați oricare dintre următoarele opțiuni pentru a particulariza modul în care se comportă Access atunci când efectuați unele activități comune:

Opțiune

Descriere

Se afișează erorile interfeței utilizator a programului de completare

Această opțiune se află sub secțiunea General și poate fi utilă dacă sunteți un dezvoltator. Selectați opțiunea pentru ca Access să afișeze erorile din codul de particularizare a interfeței utilizator.

Furnizare feedback însoțit de sunet

Redă sunetele disponibile care sunt asociate cu evenimentele programului Microsoft Office, cum ar fi deschiderea, salvarea și imprimarea fișierelor, precum și afișarea mesajelor de eroare. Sunetele asociate diferitelor evenimente se pot schimba în caseta de dialog Proprietăți sunete din Panoul de control Windows. Dacă bifați sau debifați caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet într-un program Office, sunetul se activează sau se dezactivează pentru toate celelalte programe Office. Pentru a schimba sunetul asociat cu un eveniment, deschideți folderul Sunete din Panoul de control Windows. Computerul trebuie să aibă o placă de sunet pentru a reda majoritatea sunetelor.

La deschiderea Access, se deschide ultima bază de date utilizată

Când este selectată această opțiune, Access deschide ultima bază de date utilizată, în loc să afișeze pagina Microsoft Access. Există două modalități de deschidere a ultimei baze de date utilizată: Partajat deschide ultima bază de date utilizată pentru utilizarea partajată. Aceasta este setarea implicită. Exclusiv deschide ultima bază de date utilizată pentru utilizare exclusivă de către un singur utilizator.

Blocare implicită înregistrări

Fără blocare Lasă înregistrările deschise pentru editare.

Toate înregistrările Blochează toate înregistrările din formularul sau din foaia de date deschisă și blochează, de asemenea, înregistrările din tabelele subiacente. Înregistrările rămân blocate cât timp sunt deschise obiectele.

Înregistrare editată Blochează numai înregistrarea în curs de editare.

Utilizare format de an cu patru cifre

Această bază de date Setează formatul implicit de an pentru baza de date deschisă în prezent la patru cifre (yyyy).

Notă : Această setare înlocuiește setarea Toate bazele de date pentru baza de date deschisă în prezent.

Toate bazele de date Setează formatul implicit de an pentru toate bazele de date la patru cifre (yyyy).

Începutul paginii

Setarea opțiunilor pentru acțiunile de căutare și înlocuire

Setați comportamentul de găsire și de găsire/înlocuire, utilizând următoarele opțiuni.

Opțiune

Descriere

Căutare rapidă

Caută în câmpul curent și găsește potriviri cu întregul câmp ale șirului de căutare.

Căutare generală

Caută în toate câmpurile și găsește potriviri în orice parte a unui câmp.

Căutare de la începutul câmpului

Caută în câmpul curent și găsește potriviri în primele caractere ale câmpului.

Începutul paginii

Setarea opțiunilor de afișare a mesajelor de confirmare

Utilizați opțiunile următoare pentru a seta mesajul care se afișează atunci când utilizatorii efectuează anumite acțiuni:

Opțiune

Descriere

Modificare înregistrări

Afișează un mesaj de confirmare ori de câte ori se modifică o înregistrare.

Ștergeri documente

Afișează un mesaj de confirmare ori de câte ori se șterge un obiect de bază de date.

Interogări de acțiune

Afișează un mesaj de confirmare ori de câte ori rulează o interogare de adăugare, de actualizare, de ștergere sau de acțiune de tip creare tabel într-o bază de date Access.

Începutul paginii

Particularizarea opțiunilor complexe pentru aplicație

Opțiune

Descriere

Deschidere baze de date cu blocare la nivel înregistrare

Setează ca implicită blocarea la nivel de înregistrare pentru baza de date deschisă în prezent. Debifarea acestei casete de selectare setează ca implicită blocarea la nivel de pagină pentru baza de date deschisă. Alegerea pe care o faceți se aplică datelor din formulare, foi de date și cod care utilizează un obiect set de înregistrări pentru a parcurge înregistrările. Această opțiune nu se aplică interogărilor de acțiune sau codului care efectuează operațiuni în masă utilizând instrucțiuni SQL.

Temporizare OLE/DDE (sec): Controlează intervalul după care Access execută din nou o încercare nereușită OLE sau DDE. Valori valide: 0-300. Valoare implicită: 30.

Interval de reîmprospătare (sec): Numărul de secunde după care Access actualizează automat înregistrările în vizualizările foaie de date sau formular. Valori valide: 0-32.766. Valoare implicită: 60. Valoarea 0 împiedică actualizările.

Număr de încercări de actualizare: Numărul de încercări de salvare efectuate de Access pentru o înregistrare modificată care este blocată de un alt utilizator. Valori valide: 0-10. Valoare implicită: 2.

Interval reîmprospătare ODBC (sec): Intervalul după care Access reîmprospătează automat datele colectate printr-o conexiune ODBC. Această setare se aplică numai când baza de date este partajată într-o rețea. Valori valide: 0-32.766. Valoare implicită: 1500. Valoarea 0 împiedică actualizările.

Interval reîncercare actualizare (msec): Numărul de milisecunde după care Access încearcă să salveze o înregistrare modificată care este blocată de alt utilizator. Valori valide: 0-1000. Valoare implicită: 250.

Operațiuni DDE:

Ignorare solicitări DDE permite ca Access să ignore solicitările DDE din alte aplicații.

Activare reîmprospătare DDE permite ca Access să actualizeze linkurile DDE la intervalul specificat în caseta Interval de reîmprospătare (sec).

Argumente în linia de comandă

Introduceți argumente care rulează când porniți Access sau deschideți o bază de date Access.

Începutul paginii

Setarea opțiunilor de afișare specifice unei limbi

Opțiune

Descriere

Direcție implicită

De-la-stânga-la-dreapta: setează afișarea obiectelor noi în direcția de la stânga la dreapta, familiară pentru utilizatorii care utilizează produsul în limba engleză și în limbile europene. De exemplu, această setare afișează primul câmp dintr-un tabel începând cu cea mai din stânga coloană, adaugă câmpuri noi la dreapta coloanei și plasează caseta cu numărul înregistrării și butoanele de navigare din Vizualizarea foaie de date în colțul din stânga jos.

De-la-dreapta-la-stânga: setează afișarea obiectelor noi în direcția de la dreapta la stânga, familiară pentru utilizatorii care utilizează produsul în limbi din Orientul Mijlociu. De exemplu, această setare afișează primul câmp dintr-un tabel începând cu cea mai din dreapta coloană, adaugă câmpuri la stânga coloanei și plasează caseta cu numărul înregistrării și butoanele de navigare din Vizualizarea foaie de date în colțul din dreapta jos.

Utilizare calendar Hijri

Când este disponibilă, aveți posibilitatea să selectați această opțiune pentru ca data de referință subiacentă să fie bazată pe calendarul lunar. Dacă nu este selectată, baza de date utilizează calendarul gregorian.

Notă : Access sugerează să alegeți un tip de calendar când creați pentru prima oară o bază de date, apoi să nu mai modificați acea setare.

Deplasare cursor

Vizual: stabilește ca deplasarea cursorului să se facă în cadrul textului bidirecțional trecând la următorul caracter vizual adiacent. De exemplu, când utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa de la dreapta la stânga prin text în limba arabă, apoi prin text în limba română în cadrul aceleiași propoziții, punctul de inserare se deplasează de la dreapta la stânga prin textul în limba arabă, apoi continuă în direcția de la dreapta la stânga, la dreapta celui mai din dreapta caracter al cuvântului în română.

Logic: stabilește ca deplasarea cursorului să se facă în cadrul textului bidirecțional în concordanță cu direcția limbii întâlnite. De exemplu, când utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa prin text în limba arabă, apoi prin text în limba română în cadrul aceleiași propoziții, punctul de inserare se deplasează de la dreapta la stânga prin textul în limba arabă, apoi începe cu caracterul cel mai din stânga din cuvântul în limba română și continuă mișcarea de la stânga la dreapta.

Temă implicită

Faceți clic pe Răsfoire pentru a selecta o temă implicită, o temă de font sau culori pentru baza dvs. de date.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×