Particularizarea comenzilor rapide de la tastatură

Particularizarea comenzilor rapide de la tastatură

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți posibilitatea să particularizați comenzile rapide de la tastatură (sau taste de comenzi rapide), atribuindu-le în comanda, macrocomandă, fontul, stilul sau simbol utilizat frecvent. De asemenea, puteți elimina comenzi rapide de la tastatură. Puteți atribui sau elimina comenzi rapide de la tastatură utilizând tastaturasau utilizând un mouse-ul.

Utilizați doar tastatura pentru a atribui sau eliminați o comandă rapidă de la tastatură

 1. Apăsați ALT+F, T pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni Word.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos pentru a selecta Particularizare Panglică.

 3. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când particularizați este selectată în partea de jos a casetei de dialog și apoi apăsați pe ENTER.

  Butonul particularizate în panoul de comenzi rapide de la panglică și tastatură particularizare

 4. În caseta Categorii, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a selecta categoria care conține comanda sau alt element căruia doriți să îi asociați o comandă rapidă de la tastatură sau pentru care doriți să eliminați comanda rapidă de la tastatură.

 5. Apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa la caseta Comenzi.

 6. Apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a selecta numele comenzii sau alt element căruia doriți să îi asociați o comandă rapidă de la tastatură sau pentru care eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

  Orice comenzi rapide de la tastatură atribuite în prezent în acea comandă sau element apar în caseta taste curente , sau sub caseta cu eticheta atribuite în prezent.

 7. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

  Începeți comenzile rapide cu CTRL sau o tastă funcțională.

  1. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când cursorul se află în caseta Apăsați noua tastă comenzi rapide.

  2. Apăsați combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. De exemplu, apăsați CTRL și tasta pe care doriți să o utilizați.

  3. Priviți în Taste curente (sau Asociată în mod curent cu) pentru a vedea dacă combinația de taste este deja atribuită unei comenzi sau altui element. Dacă combinația este deja atribuită, tastați altă combinație.

   Crearea unui nou comandă rapidă de la tastatură în caseta de dialog particularizare tastatură

   Important : Reatribuirea o combinație de taste înseamnă că nu mai puteți utiliza combinația scopul său inițial. De exemplu, apăsând CTRL + B se modifică textul selectat în aldin. Dacă vă reatribui CTRL + B unei comenzi noi sau altui element, nu va putea transformarea textului în aldin, apăsând CTRL + B în afara cazului în care restaurați atribuirile de comandă rapidă de la tastatură la setările lor inițiale, făcând clic pe Reinițializare totală în partea de jos a casetei de dialog Particularizare tastatură .

  4. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează caseta Salvare modificări în.

  5. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a evidenția numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările comenzilor rapide de la tastatură, apoi apăsați ENTER.

  6. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează Atribuire, apoi apăsați ENTER.

   Notă : Dacă utilizați o tastatură programabilă, combinația de taste CTRL+ALT+F8 poate să fie rezervată deja pentru inițializarea programării de la tastatură.

  Eliminarea unei comenzi rapide de la tastatură

  1. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează caseta Salvare modificări în.

  2. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a evidenția numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările comenzilor rapide de la tastatură, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tasta SHIFT+TAB în mod repetat până când cursorul se află în caseta Taste curente.

  4. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a selecta comanda rapidă de la tastatură pe care doriți să o eliminați.

  5. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează Eliminare, apoi apăsați ENTER.

 1. Apăsați ALT + F, am pentru a deschide caseta de dialog Opțiuni Word .

 2. Apăsați tasta săgeată în jos pentru a selecta Particularizare.

 3. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când particularizați este selectată în partea de jos a casetei de dialog și apoi apăsați pe ENTER.

  Butonul particularizate în Opțiuni Word - panoul de particularizare

 4. În caseta Categorii, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a selecta categoria care conține comanda sau alt element căruia doriți să îi asociați o comandă rapidă de la tastatură sau pentru care doriți să eliminați comanda rapidă de la tastatură.

 5. Apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa la caseta Comenzi.

 6. Apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a selecta numele comenzii sau alt element căruia doriți să îi asociați o comandă rapidă de la tastatură sau pentru care eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

  Orice comenzi rapide de la tastatură atribuite în prezent în acea comandă sau element apar în caseta taste curente , sau sub caseta cu eticheta atribuite în prezent.

 7. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

  Începeți comenzile rapide cu CTRL sau o tastă funcțională.

  1. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când cursorul se află în caseta Apăsați noua tastă comenzi rapide.

  2. Apăsați combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. De exemplu, apăsați CTRL și tasta pe care doriți să o utilizați.

  3. Priviți în Taste curente (sau Asociată în mod curent cu) pentru a vedea dacă combinația de taste este deja atribuită unei comenzi sau altui element. Dacă combinația este deja atribuită, tastați altă combinație.

   Crearea unui nou rapidă de la tastatură în caseta de dialog particularizare tastatură

   Important : Reatribuirea o combinație de taste înseamnă că nu mai puteți utiliza combinația scopul său inițial. De exemplu, apăsând CTRL + B se modifică textul selectat în aldin. Dacă vă reatribui CTRL + B unei comenzi noi sau altui element, nu va putea transformarea textului în aldin, apăsând CTRL + B în afara cazului în care restaurați atribuirile de comandă rapidă de la tastatură la setările lor inițiale, făcând clic pe Reinițializare totală în partea de jos a casetei de dialog Particularizare tastatură .

  4. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează caseta Salvare modificări în.

  5. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a evidenția numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările comenzilor rapide de la tastatură, apoi apăsați ENTER.

  6. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează Atribuire, apoi apăsați ENTER.

   Notă : Dacă utilizați o tastatură programabilă, combinația de taste CTRL+ALT+F8 poate să fie rezervată deja pentru inițializarea programării de la tastatură.

  Eliminarea unei comenzi rapide de la tastatură

  1. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează caseta Salvare modificări în.

  2. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a evidenția numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările comenzilor rapide de la tastatură, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tasta SHIFT+TAB în mod repetat până când cursorul se află în caseta Taste curente.

  4. Apăsați SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a selecta comanda rapidă de la tastatură pe care doriți să o eliminați.

  5. Apăsați tasta TAB în mod repetat până când se selectează Eliminare, apoi apăsați ENTER.

Utilizarea unui mouse pentru a atribui sau a elimina o comandă rapidă de la tastatură

 1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Particularizare Panglică.

 2. În partea de jos a panoului de Particularizare panglică și comenzi rapide , faceți clic pe Particularizare.

  Butonul particularizate în panoul de comenzi rapide de la panglică și tastatură particularizare

 3. În caseta Salvare modificări în, faceți clic pe numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările la comenzile rapide de la tastatură.

 4. În caseta Categorii, faceți clic pe categoria care conține comanda sau pe un alt element căruia doriți să îi atribuiți o comandă rapidă de la tastatură sau din care doriți să eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

 5. În caseta Comenzi, faceți clic pe numele comenzii sau pe un alt element căruia doriți să îi atribuiți o comandă rapidă de la tastatură sau din care doriți să eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

  Orice comenzi rapide de la tastatură atribuite curent comenzii respective sau altui element apar în caseta taste curente , sau sub caseta cu eticheta atribuite în prezent.

 6. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

  Începeți comenzile rapide cu CTRL sau o tastă funcțională.

  1. În caseta Apăsați noua tastă comenzi rapide, apăsați combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. De exemplu, apăsați CTRL plus tasta pe care doriți să o utilizați.

  2. Priviți în Taste curente (sau Asociată în mod curent cu) pentru a vedea dacă combinația de taste este deja atribuită unei comenzi sau altui element. Dacă combinația este deja atribuită, tastați altă combinație.

   Crearea unui nou comandă rapidă de la tastatură în caseta de dialog particularizare tastatură

   Important : Reatribuirea o combinație de taste înseamnă că nu mai puteți utiliza combinația scopul său inițial. De exemplu, apăsând CTRL + B se modifică textul selectat în aldin. Dacă vă reatribui CTRL + B unei comenzi noi sau altui element, nu va putea transformarea textului în aldin, apăsând CTRL + B în afara cazului în care restaurați atribuirile de comandă rapidă de la tastatură la setările lor inițiale, făcând clic pe Reinițializare totală în partea de jos a casetei de dialog Particularizare tastatură .

  3. Faceți clic pe Atribuire.

   Notă : Dacă utilizați o tastatură programabilă, combinația de taste CTRL+ALT+F8 poate să fie rezervată deja pentru inițializarea programării de la tastatură.

  Eliminarea unei comenzi rapide de la tastatură

  1. În caseta Taste curente, faceți clic pe comanda rapidă de la tastatură pe care doriți să o eliminați.

  2. Faceți clic pe Eliminare.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni Word > Particularizare.

 2. În partea de jos a panoului de Particularizare panglică și comenzi rapide , faceți clic pe Particularizare.

  Butonul particularizate în Opțiuni Word - panoul de particularizare

 3. În caseta Salvare modificări în, faceți clic pe numele documentului curent sau al șablonului în care doriți să salvați modificările la comenzile rapide de la tastatură.

 4. În caseta Categorii, faceți clic pe categoria care conține comanda sau pe un alt element căruia doriți să îi atribuiți o comandă rapidă de la tastatură sau din care doriți să eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

 5. În caseta Comenzi, faceți clic pe numele comenzii sau pe un alt element căruia doriți să îi atribuiți o comandă rapidă de la tastatură sau din care doriți să eliminați o comandă rapidă de la tastatură.

  Orice comenzi rapide de la tastatură atribuite curent comenzii respective sau altui element apar în caseta taste curente , sau sub caseta cu eticheta atribuite în prezent.

 6. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

  Începeți comenzile rapide cu CTRL sau o tastă funcțională.

  1. În caseta Apăsați noua tastă comenzi rapide, apăsați combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. De exemplu, apăsați CTRL plus tasta pe care doriți să o utilizați.

  2. Priviți în Taste curente (sau Asociată în mod curent cu) pentru a vedea dacă combinația de taste este deja atribuită unei comenzi sau altui element. Dacă combinația este deja atribuită, tastați altă combinație.

   Crearea unui nou rapidă de la tastatură în caseta de dialog particularizare tastatură

   Important : Reatribuirea o combinație de taste înseamnă că nu mai puteți utiliza combinația scopul său inițial. De exemplu, apăsând CTRL + B se modifică textul selectat în aldin. Dacă vă reatribui CTRL + B unei comenzi noi sau altui element, nu va putea transformarea textului în aldin, apăsând CTRL + B în afara cazului în care restaurați atribuirile de comandă rapidă de la tastatură la setările lor inițiale, făcând clic pe Reinițializare totală în partea de jos a casetei de dialog Particularizare tastatură .

  3. Faceți clic pe Atribuire.

   Notă : Dacă utilizați o tastatură programabilă, combinația de taste CTRL+ALT+F8 poate să fie rezervată deja pentru inițializarea programării de la tastatură.

  Eliminarea unei comenzi rapide de la tastatură

  1. În caseta Taste curente, faceți clic pe comanda rapidă de la tastatură pe care doriți să o eliminați.

  2. Faceți clic pe Eliminare.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×