Particularizarea Părților Web

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Dacă sunteți proprietar de Pagină Web, aveți posibilitatea să particularizați părțile Web în mai multe moduri. Din browserul Web se pot modifica proprietăți ale Părților Web utilizând Pagina de întreținere a Părților Web. Se pot particulariza mai mult Părțile Web prin utilizarea unui program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Se găsesc linkuri la informații cu privire la particularizarea Părților Web și a Paginilor Parte Web în secțiunea A se vedea și.

În acest articol

Modificați proprietățile părții Web utilizând panoul de instrumente

Deschiderea și utilizarea pagina întreținere parte Web

Proprietăți comune ale părților Web

Modificarea proprietăților Parte Web utilizând panoul de instrumente

Aveți posibilitatea să modificați atributele unei Părți Web prin atribuirea de valori proprietăților Părții Web. Toate Părțile Web au un set de proprietăți comune ce permit specificarea atributelor pentru aspect, structură și alte informații. O Parte Web poate avea proprietăți particularizate ce se aplică doar pentru acea Parte Web.

Notă : Dacă pagina de părţi Web este stocată într-o bibliotecă de documente, poate fi necesar să verificaţi la ieşire documentul Pagină de părţi Web înainte de a efectua orice modificări precum adăugarea de părţi Web. Când aţi terminat, aveţi grijă să verificaţi la intrare documentul în bibliotecă, pentru ca modificările să devină vizibile pentru toţi utilizatorii.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe parte Web meniu meniu Componentă Web părții Web pentru care doriți să modificați proprietățile și apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată, faceți clic pe Modificare Parte Web partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, faceți clic pe Modificare Parte Web personală.

 3. Modificarea proprietăților.

 4. Pentru a salva modificările și a închide panoul de instrumente, faceți clic pe OK. Pentru a vizualiza modificările fără a închide panoul de instrumente, faceți clic pe Aplicare.

Lista de proprietăți care se aplică Părții Web selectate se afișează în panoul de instrumente. Aceste proprietăți includ toate proprietățile comune precum și toate proprietățile particularizate definite de dezvoltatorul Părții Web pentru Partea Web. Dacă vă aflați într-o vizualizare personală, este posibil ca dezvoltatorul Părții Web să fi limitat proprietățile particularizate care se pot modifica pentru acea Parte Web.

Se găsesc linkuri la mai multe informații cu privire la particularizarea diferitelor tipuri de Părți Web în secțiunea A se vedea și.

Începutul paginii

Deschiderea și utilizarea unei Pagină de întreținere Parte Web

Dacă întâmpinați probleme cu o Parte Web sau cu conexiunea unei Părți Web de pe Pagina Parte Web, aveți posibilitatea să utilizați Pagina de întreținere Parte Web pentru a izola și remedia problema. Trebuie să aveți permisiunile corespunzătoare la Părți Web, la pagina Parte Web sau la zona de Parte Web pentru a utiliza Pagina de întreținere Parte Web.

Sfat : Dacă nu sunteți sigur care Parte Web sau care conexiune Parte Web cauzează problema pe Pagina Parte Web, este o idee bună să lucrați pas cu pas prin închiderea câte unei Părți Web și răsfoirea Paginii Parte Web (faceți clic pe Înapoi la Pagina Parte Web a mea) pentru a vedea dacă acest lucru rezolvă problema. După ce ați identificat Partea Web problematică, aveți posibilitatea să o reinițializați sau să o ștergeți.

 1. Deschideți biblioteca de documente care conține Pagina Parte Web.

 2. Plasați cursorul deasupra numelui Paginii Parte Web, faceți clic pe săgeata care se afișează, apoi faceți clic pe Editare Proprietăți.

 3. Faceți clic pe Deschidere pagină parte Web în vizualizarea în mod întreținere pentru a afișa Pagina de întreținere Parte Web.

 4. Verificați dacă vă aflați în vizualizarea dorită, fie o vizualizare personală fie una partajată. Dacă trebuie să comutați între vizualizări, efectuați una din următoarele activități:

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare personală și doriți să comutați la o vizualizare partajată, faceți clic pe Comutare la vizualizare partajată.

  • Dacă vă aflați într-o vizualizare partajată și doriți să comutați la o vizualizare personală, faceți clic pe Comutare la vizualizare personală.

 5. Selectați una sau mai multe Părți Web, apoi efectuați una din următoarele activități:

  • Pentru a muta o Parte Web în galeria de Părți Web, faceți clic pe Închide.

  • Pentru a elimina valorile de proprietăți personale și a reveni la valorile de proprietăți partajate a Părții Web, faceți clic pe Resetare. Sunteți solicitat pentru confirmare înainte de a reseta Partea Web.

  • Pentru șterge permanent o Parte Web din Pagina Parte Web, faceți clic pe Ștergere. Sunteți solicitat pentru confirmare înainte de a șterge Partea Web.

   Este posibil să aveți permisiuni pentru a șterge o Parte Web dintr-o vizualizare partajată dar nu și dintr-una personală.

 6. Când ați finalizat, faceți clic pe Înapoi la Pagina Parte Web

  Sfat : Pentru a accesa pagina de întreținere a părții Web pentru o pagină cu părți Web care nu sunt stocate într-o bibliotecă de documente, cum ar fi pagina de pornire a site-ului, adăugarea ?content = 1 la sfârșitul adresei URL pentru pagina.

Notă : Nu aveți posibilitatea să utilizați Pagina de întreținere Parte Web pentru a închide, reseta sau șterge o Parte Web statică (adică, o Parte Web din afara unei zone de Parte Web). Pentru a întreține o Parte Web statică, trebuie să utilizați un program de proiectare Web compatibil cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Începutul paginii

Proprietățile comune ale părților web

Toate părţile Web partajează un set comun de proprietăţi care le controlează apariţia, aspectul şi caracteristicile complexe.

Notă : Este posibil ca proprietăţile comune ale părţii Web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secţiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte Web, este posibil ca dezvoltatorul părţii Web să opteze să nu se afişeze una sau mai multe dintre aceste proprietăţi comune sau să opteze pentru crearea şi afişarea de proprietăţi suplimentare care nu sunt listate mai jos în secţiunile Apariţie, Aspect şi Complex ale panoului de instrumente.

 • Este posibil ca unele setări ale permisiunii sau ale unei proprietăţi să dezactiveze sau să ascundă proprietăţi ale părţii Web.

Aparenţă

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părţii Web care apare în bara de titlu a părţii Web.

Înălţime

Specifică înălţimea părţii Web.

Lăţime

Specifică lăţimea părţii Web.

Stare crom

Specifică dacă partea Web apare în întregime pe pagină când un utilizator deschide pagina de Părţi Web. Implicit, starea crom este setată pe Normal şi partea Web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip crom

Specifică dacă se afişează bara de titlu şi chenarul cadrului părţii Web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea Web este vizibilă când un utilizator deschide pagina de părţi Web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea Web este vizibilă numai când proiectaţi pagina şi are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveţi posibilitatea să ascundeţi o parte Web dacă doriţi să o utilizaţi pentru a furniza date unei alte părţi Web printr-o conexiune Părţi Web, dar nu doriţi să se afişeze partea Web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conţinutul părţii Web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza şi majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părţi Web.

Zonă

Specifică zona din pagina de Părţi Web în care este amplasată partea Web.

Notă : Zonele din pagina de Părţi Web nu sunt listate în caseta listă când nu aveţi permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziţia părţii Web într-o zonă când zona conţine mai multe părţi Web.

Pentru a specifica ordinea, introduceţi un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea de sus a zonei. Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă : Fiecare parte Web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecinţă, modificarea valorii Index zonă pentru partea Web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părţi Web din zonă.

Complex

Proprietate

Descriere

Minimizare permisă

Specifică dacă partea Web se poate minimiza.

Închidere permisă

Specifică dacă partea Web se poate elimina din pagina de Părţi Web.

Ascundere permisă

Specifică dacă partea Web se poate ascunde.

Modificare zonă permisă

Specifică dacă partea Web se poate muta în altă zonă.

Conexiuni permise

Specifică dacă partea Web poate să participe la conexiuni cu alte părţi Web.

Editare în Vizualizare personalizată permisă

Specifică dacă proprietăţile părţii Web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date permise la export pentru această parte Web. În funcţie de configuraţie, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fişier care conţine informaţii suplimentare despre partea Web. Fişierul se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe titlul părţii Web.

Descriere

Specifică SfatEcran care apare când menţineţi indicatorul mouse-ului pe titlul părţii Web sau pe pictograma părţii Web. Valoarea acestei proprietăţi se utilizează când căutaţi părţi Web utilizând comanda Căutare din meniul Căutare părţi Web al panoului de instrumente din următoarele galerii de părţi Web: Site, Server virtual şi Pagină de Părţi Web.

URL Ajutor

Specifică amplasarea unui fişier care conţine informaţii de Ajutor despre partea Web. Informaţiile de Ajutor se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe comanda Ajutor din meniul părţii Web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afişa conţinutul Ajutorului pentru o parte Web.

Selectaţi una din următoarele variante:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul are această posibilitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această posibilitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina Web în fereastra curentă a browserului.

Notă : Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată ca pictogramă a părţii Web în lista părţilor Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată în bara de titlu a părţii Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare la import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×