Partea Web Vizualizare listă

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Nu există nicio parte web numită Vizualizare listă. Când creați un site nou dintr-un șablon, părțile web se adaugă automat la pagina de pornire a site-ului. De exemplu, site-ul unei echipe include părțile web Anunțuri, Calendar și Linkuri. Aceste părți web sunt instanțe ale părții web Vizualizare listă care utilizează un șablon de listă preconfigurat pentru a afișa date din listă.

În mod similar, atunci când creați o listă sau o bibliotecă pe site, o parte web Vizualizare listă cu același nume ca al listei sau al bibliotecii se creează automat. De exemplu, dacă se creează o listă denumită Contracte, o parte web Vizualizare listă denumită Contracte este disponibilă în Galeria Nume site. Partea web afișează automat datele conținute în lista sau biblioteca creată.

În acest articol

Moduri de utilizare a părții web Vizualizare listă

Particularizarea vizualizării unei liste sau biblioteci într-o parte web

Conectarea unei părți web Vizualizare listă la altă parte web

Tipuri de liste acceptate care se pot conecta

Tipuri de coloane de listă acceptate care se pot conecta

Proprietăți particularizate ale părții web Vizualizare listă

Proprietăți comune ale părților web

Moduri de utilizare a Părții Web Vizualizare listă

Partea Web Vizualizare listă se utilizează pentru a afișa și a edita date din liste sau din biblioteci în site și pentru a se conecta la alte Părți Web, inclusiv la alte Părți Web Vizualizare listă. Listele sunt informații care se partajează cu alți membri ai echipei și se afișează de obicei în format sub formă de file. Vizualizările listă afișează aceste informații în moduri diferite pentru scopuri diferite, cum ar fi filtrarea, sortarea sau selectarea unor coloane specifice.

Cele mai multe liste și Părți Web Vizualizare listă se pot afișa într-una din două vizualizări sub formă de file: vizualizare standard, care este disponibilă pentru toți utilizatorii și vizualizare foaie de date. Vizualizarea foaie de date solicită un program sau un control compatibile cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Microsoft Office Access 2007 și control ActiveX.

Partea Web Vizualizare listă se poate utiliza pentru a efectua următoarele:

 • Afișați date pe o Pagină Parte Web în format file, pentru a sorta, filtra, izola și actualiza rapid datele.

 • Afișați în Partea Web Vizualizare listă documentele care sunt pregătite pentru recenzie de către echipă sau documentele pe care grupul le utilizează frecvent.

 • Urmăriți date despre proiecte într-o Parte Web Vizualizare Listă și filtrați sau sortați datele după o coloană care conține numele unei persoane sau lucrul atribuit, dintr-o coloană corespunzătoare într-o Parte Web Vizualizare listă persoane de contact.

 • Dintr-o Parte Web Vizualizare listă de bază angajați care conține numele angajatului și numărul ID, căutați informațiile detaliate despre angajat, cum ar fi opțiunile de beneficiu, starea familiară și acoperirea asigurării medicale, într-o Parte Web Vizualizare listă detaliată angajați.

 • Examinați o comandă completă a unui client în două părți web Vizualizare listă conectate: o parte web Vizualizare listă comenzi care conține informații despre comandă și o parte web Vizualizare listă detalii comenzi care conține toate elementele de linie pentru acea comandă.

 • Îmbunătățiți vizual informațiile de bază despre o persoană în Partea Web Vizualizare listă persoane de contact, afișând o imagine a acelei persoane într-o Parte Web Imagine conectată sau o cartelă cu adresa de serviciu a persoanei într-o Parte Web Hartă.

Găsiți linkuri către mai multe informații despre particularizarea tipurilor diferite de Părți Web în secțiunea Vedeți și.

Începutul paginii

Particularizarea vizualizării unei liste sau biblioteci într-o Parte Web

După ce aţi adăugat o parte Web Vizualizare listă la o pagină Părţi Web, aveţi posibilitatea să particularizaţi vizualizarea pentru a afişa numai informaţiile care doriţi să se afişeze pe pagină. Editaţi vizualizarea curentă din pagina Părţi Web.

De asemenea, puteți crea vizualizări particularizate pentru o listă sau o bibliotecă, pe care le puteți utiliza pentru a afișa diferite seturi de informații în diferite instanțe ale părții web pentru acea listă sau bibliotecă. Creați vizualizări particularizate pentru o listă sau o bibliotecă utilizând meniul Vizualizare meniul Vizualizare în lista sau biblioteca pe care doriți să le particularizați. Găsiți linkuri către mai multe informații despre crearea de vizualizări particularizate ale unei liste sau biblioteci în secțiunea Consultați și.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe meniul Parte web meniu Componentă Web în partea web pe care doriți să o particularizați, apoi faceți clic pe Modificare parte web partajată.

 3. În panoul de instrumente, faceţi clic pe Editare vizualizare curentă.

 4. În secţiunea Coloane se pot afişa sau ascunde coloanele, bifând casetele de selectare corespunzătoare. Alături de numele coloanei, introduceţi numărul de ordine al coloanei în vizualizare.

 5. În secţiunea Sortare, alegeţi dacă şi modul în care doriţi să fie sortate informaţiile. Aveţi posibilitatea să utilizaţi două coloane pentru sortare, cum ar fi mai întâi după autor, apoi după numele de fişier pentru fiecare autor.

 6. În secţiunea Filtrare, alegeţi dacă şi modul în care doriţi să filtraţi informaţiile. O vizualizare filtrată afişează o selecţie mai mică, precum elementele create de un anumit departament sau cu starea Aprobat.

 7. În secţiunea Grupare după, se pot grupa elemente cu aceeaşi valoare în secţiuni proprii, precum o secţiune extensibilă pentru documente, după un anumit autor.

 8. În secţiunea Instrumente, se poate contoriza numărul de elemente dintr-o coloană, precum numărul total de probleme. În unele cazuri, se pot rezuma sau distila informaţii suplimentare, precum cele medii.

 9. În secţiunea Stil, selectaţi stilul dorit pentru vizualizare, cum ar fi o listă în dungi în care fiecare al doilea rând este umbrit.

 10. Dacă lista sau biblioteca are foldere, aveţi posibilitatea să creaţi o vizualizare care nu include folderele. Aceasta se mai numeşte şi vizualizare plată. Pentru a vizualiza toate elementele din listă la acelaşi nivel, faceţi clic pe Afişează toate elementele fără foldere.

 11. Dacă lista sau biblioteca este mare, aveţi posibilitatea să limitaţi numărul de fişiere care pot fi vizualizate din listă sau din bibliotecă sau numărul de fişiere care pot fi vizualizate pe aceeaşi pagină. În secţiunea Limitare elemente, selectaţi opţiunile dorite.

 12. Dacă intenţionaţi să vizualizaţi lista sau biblioteca pe un dispozitiv mobil, selectaţi opţiunile dorite din secţiunea Mobil.

 13. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Conectarea unei Părți Web Vizualizare listă la altă Parte Web

Cele mai multe liste și Părți Web Vizualizare listă se pot afișa într-una din două vizualizări sub formă de file: vizualizare standard, care este disponibilă pentru toți utilizatorii și vizualizare foaie de date. Vizualizarea foaie de date solicită un program sau un control compatibile cu Microsoft Windows SharePoint Services, cum ar fi Office Access 2007 și acceptarea controalelor ActiveX.

Utilizând vizualizarea standard sau vizualizarea foaie de date, aveți posibilitatea să conectați o Parte Web Vizualizare listă la altă Parte Web, să furnizați date pentru aceasta și să modificați modul de afișare a datelor în altă Parte Web, inclusiv altă Parte Web Vizualizare.

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe meniul Parte web meniu Componentă Web , apoi indicați spre Conexiuni.

 3. Indicați spre Furnizare rând la sau pe Obținere formular sortare/filtrare, apoi faceți clic pe numele Părții Web la care doriți să faceți legătura.

Legenda comenzilor din submeniul Conexiuni

Comanda din submeniul

Descriere

Furnizează rând către

Aveţi posibilitatea să conectaţi partea Web Vizualizare listă la o altă parte Web prin trecerea unui rând de date selectat în cealaltă parte Web. În funcţie de modul în care a fost creată şi în care obţine date cealaltă parte Web, este posibil ca cealaltă parte Web să afişeze datele din rând sau să le utilizeze ca filtru sau ca valoare de parametru.

În vizualizarea standard, se adaugă automat o coloană Selectare element care conţine butoane opţionale atunci când conectaţi partea Web Vizualizare listă, astfel încât aveţi posibilitatea să indicaţi care rând va trece în cealaltă parte Web. În vizualizarea standard se poate selecta un singur rând la un moment dat. Unele coloane, precum coloana Editare, nu sunt disponibile pentru a fi utilizate într-o conexiune de părţi Web.

În vizualizarea Foaie de date aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe rânduri, dar un singur rând va fi transmis în cealaltă parte Web. Dacă aţi selectat mai multe rânduri, rândul care conţine celula activă va trece în cealaltă parte Web, iar celelalte rânduri vor fi ignorate. Nu se pot furniza date din Rândul Total sau din Rând nou în cealaltă parte Web.

Prin acest tip de conexiune aveţi posibilitatea să conectaţi mai multe părţi Web la partea Web Vizualizare listă.

Furnizează date către

Aveţi posibilitatea să conectaţi partea Web Vizualizare listă la o altă parte Web care funcţionează cu date tip listă. În acest caz, partea Web Vizualizare listă este sursa de date pentru cealaltă parte Web.

În vizualizările standard şi Foaie de date, numai datele din vizualizare sunt furnizate celeilalte părţi Web.

Prin acest tip de conexiune aveţi posibilitatea să conectaţi mai multe părţi Web la partea Web Vizualizare listă.

Obţinere sortare/filtrare de la

În vizualizările standard și Foaie de date, aveți posibilitatea să conectați partea web Vizualizare listă la o altă parte web, care poate să îi furnizeze următoarele informații:

 • Una sau mai multe perechi de date cu nume şi valori ale coloanelor, care filtrează datele din partea Web Vizualizare listă.

 • O coloană de date pentru a sorta datele din partea Web Vizualizare listă în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Prin acest tip de conexiune, la partea Web Vizualizare listă se poate conecta o singură altă parte Web.

Toate părțile web Vizualizare listă din site sunt disponibile de obicei în Galeria Nume site. Atunci când adăugați pentru prima dată o parte web Vizualizare listă dintr-o galerie părți web la pagina cu părți web, pagina cu părți web afișează vizualizarea listă implicită în partea web. Pentru a afișa datele dorite în partea web Vizualizare listă și în altă parte web conectată, trebuie să editați vizualizarea listei. De exemplu, se poate să doriți să filtrați, să sortați sau să grupați datele în alt mod sau să le afișați în coloane diferite.

Vizualizarea listei se poate modifica din secțiunea de proprietăți particularizate Vizualizări listă a panoului de instrumente într-unul din aceste două moduri:

 • Selectați altă vizualizare din proprietatea Vizualizare selectată.

 • Faceți clic pe Editare vizualizare curentă pentru a edita vizualizarea curentă.

Când selectați sau editați o vizualizare listă, se face o copie a proiectului listei din proiectul inițial al listei site-ului și se salvează cu Partea Web Vizualizare listă. Însă, datele din listă rămân aceleași.

Aveţi grijă atunci când comutaţi pe o altă vizualizare din vizualizarea curentă. Este posibil să ştergeţi modificările efectuate în vizualizarea curentă şi să dezactivaţi conexiunile părţii Web care depind de coloanele din vizualizarea curentă. Când comutaţi vizualizările, vi se solicită o confirmare.

Începutul paginii

Tipuri de listă acceptate care se pot conecta

Chiar dacă se pot afișa toate tipurile de liste în partea web Vizualizare listă, doar anumite tipuri de listă sunt acceptate atunci când faceți o conexiune la o parte web. De obicei, tipurile de listă care afișează datele în format tabelar, cum ar fi Persoane de contact, sunt acceptate. Listele care afișează datele în format netabelar, cum ar fi vizualizarea folder, nu sunt acceptate. Tipurile de liste acceptate și neacceptate sunt listate mai jos.

Tipuri de listă acceptate

Tipuri de listă neacceptate

 • Anunţuri

 • Persoane de contact

 • Evenimente

 • Probleme

 • Legături

 • Activităţi

 • Liste particularizate

 • Liste care conțin date importate dintr-o foaie de calcul

 • Biblioteci de documente

 • Biblioteci de formulare

 • Vizualizarea Calendar a unei liste Evenimente

 • Forumuri de discuție

 • Anchete

 • Biblioteci de imagini

 • Cataloage de șabloane de site-uri și de liste

 • Galerii Părți Web

 • Surse de date

Începutul paginii

Tipuri de coloane listă acceptate care se pot conecta

Deși se pot afișa toate tipurile de coloană listă dintr-o Parte Web Vizualizare listă, doar anumite tipuri de coloane listă se acceptă atunci când faceți o conexiune la o Parte Web. Tipurile de coloană listă acceptate și neacceptate se listează mai jos.

Tipuri de coloane listă acceptate

Tipuri de coloane listă neacceptate

 • Single line of text

 • Opțiune

 • Număr

 • Monedă

 • Dată şi oră

 • Hyperlink sau imagine (pentru coloane corespondente)

 • Căutare

 • Da/Nu

 • Calculat

 • Hyperlink sau imagine (pentru filtrare)

 • Linii multiple de text

 • Editare

Începutul paginii

Proprietăți particularizate ale Părții Web Vizualizare listă

Proprietățile particularizate ale Părții Web Vizualizare listă se listează mai jos

Notă: Niciuna dintre aceste proprietăţi particularizate nu se poate vizualiza sau edita într-o vizualizare personalizată.

Proprietate

Descriere

Vizualizare selectată

Aveţi grijă atunci când comutaţi pe o altă vizualizare din vizualizarea curentă. Este posibil să ştergeţi modificările efectuate în vizualizarea curentă şi să dezactivaţi conexiunile părţii Web care depind de coloanele din vizualizarea curentă. Când comutaţi vizualizările, vi se solicită o confirmare.

Specifică o vizualizare listă de afișat într-o Parte Web. Se poate selecta una dintre variantele următoare:

 • Toate numele de listă sau Toate documentele     Această proprietate afișează toate coloanele din listă sau bibliotecă, în funcție de tipul de listă.

  Notă: Înainte să faceți clic pe OK sau pe Se aplică, selectați <Vizualizare curentă> pentru a reveni la ultima vizualizare utilizată și pentru a ignora modificările nesalvate făcute la copia informațiilor despre proiectul vizualizării listă. După ce faceți clic pe OK sau pe Se aplică, modificările făcute se aplică la vizualizarea nouă curentă și se salvează cu Partea Web Vizualizare listă.

 • Vizualizare Explorer      Această proprietate afișează conținutul unei biblioteci de documente utilizând doar pictograme, asemănător cu Windows Explorer. Această vizualizare este disponibilă doar pentru bibliotecile de documente.

 • <Vizualizare rezumat>      Această proprietate afișează doar vizualizarea rezumat a listei. Vizualizarea variază în funcție de tipul de listă.

 • Vizualizări suplimentare de liste    Această proprietate afișează vizualizările definite de utilizator sau alte vizualizări implicite, în funcție de tipul de listă.

Editare vizualizare curentă

Selectați Editare vizualizare curentă pentru a edita vizualizarea curentă utilizată în Partea Web, inclusiv coloanele afișate, ordinea de sortare și filtrele utilizate, dacă se afișează totaluri și limita elementului.

Atunci când selectați sau editați o vizualizare listă, o copie a informațiilor din proiectul listei se creează din proiectul inițial al listei site-ului și se salvează cu Partea Web Vizualizare listă. Însă, datele din listă rămân aceleași.

Tip bară de instrumente

Specifică modul în care se afișează bara de instrumente a listei sau dacă aceasta se afișează. Selectați una dintre cele trei opțiuni următoare:

Bară de instrumente rezumat      Această opțiune afișează bara de instrumente rezumat pentru vizualizarea listă selectată curent. Aceasta este valoarea implicită pentru cele mai multe tipuri de listă, cu excepția listelor particularizate.

Bară de instrumente completă      Această opțiune afișează bara de instrumente completă pentru vizualizarea listă selectată în mod curent. Aceasta este valoarea implicită pentru listele particularizate.

Fără bară de instrumente     Nu se afișează nicio bară de instrumente.

Începutul paginii

Proprietățile comune ale părților web

Toate părţile Web partajează un set comun de proprietăţi care le controlează apariţia, aspectul şi caracteristicile complexe.

Notă: Este posibil ca proprietăţile comune ale părţii Web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secţiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte Web, este posibil ca dezvoltatorul părţii Web să opteze să nu se afişeze una sau mai multe dintre aceste proprietăţi comune sau să opteze pentru crearea şi afişarea de proprietăţi suplimentare care nu sunt listate mai jos în secţiunile Apariţie, Aspect şi Complex ale panoului de instrumente.

 • Unele setări pentru permisiuni și proprietăți pot să dezactiveze sau să ascundă proprietățile părții web.

Aparenţă

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părţii Web care apare în bara de titlu a părţii Web.

Înălţime

Specifică înălţimea părţii Web.

Lăţime

Specifică lăţimea părţii Web.

Stare crom

Specifică dacă partea Web apare în întregime pe pagină când un utilizator deschide pagina de Părţi Web. Implicit, starea crom este setată pe Normal şi partea Web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip crom

Specifică dacă se afişează bara de titlu şi chenarul cadrului părţii Web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea Web este vizibilă când un utilizator deschide pagina de părţi Web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea Web este vizibilă numai când proiectaţi pagina şi are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveţi posibilitatea să ascundeţi o parte Web dacă doriţi să o utilizaţi pentru a furniza date unei alte părţi Web printr-o conexiune Părţi Web, dar nu doriţi să se afişeze partea Web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conţinutul părţii Web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza şi majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părţi Web.

Zonă

Specifică zona din pagina de Părţi Web în care este amplasată partea Web.

Notă: Zonele din pagina de Părţi Web nu sunt listate în caseta listă când nu aveţi permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziţia părţii Web într-o zonă când zona conţine mai multe părţi Web.

Pentru a specifica ordinea, introduceţi un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea de sus a zonei. Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte Web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecinţă, modificarea valorii Index zonă pentru partea Web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părţi Web din zonă.

Complex

Proprietate

Descriere

Minimizare permisă

Specifică dacă partea Web se poate minimiza.

Închidere permisă

Specifică dacă partea Web se poate elimina din pagina de Părţi Web.

Ascundere permisă

Specifică dacă partea Web se poate ascunde.

Modificare zonă permisă

Specifică dacă partea Web se poate muta în altă zonă.

Conexiuni permise

Specifică dacă partea Web poate să participe la conexiuni cu alte părţi Web.

Editare în Vizualizare personalizată permisă

Specifică dacă proprietăţile părţii Web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date permise la export pentru această parte Web. În funcţie de configuraţie, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fişier care conţine informaţii suplimentare despre partea Web. Fişierul se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe titlul părţii Web.

Descriere

Specifică SfatEcran care apare când menţineţi indicatorul mouse-ului pe titlul părţii Web sau pe pictograma părţii Web. Valoarea acestei proprietăţi se utilizează când căutaţi părţi Web utilizând comanda Căutare din meniul Căutare părţi Web al panoului de instrumente din următoarele galerii de părţi Web: Site, Server virtual şi Pagină de Părţi Web.

URL Ajutor

Specifică amplasarea unui fişier care conţine informaţii de Ajutor despre partea Web. Informaţiile de Ajutor se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe comanda Ajutor din meniul părţii Web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afişa conţinutul Ajutorului pentru o parte Web.

Selectaţi una din următoarele variante:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul are această posibilitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această posibilitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina Web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată ca pictogramă a părţii Web în lista părţilor Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată în bara de titlu a părţii Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare la import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Ultima actualizare 2014-6-16

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×