Parte Web Imagine

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Partea Web Imagine se poate utiliza pentru a adăuga o imagine sau un element grafic într-o pagină pentru părți Web. Pentru a coordona mai ușor imaginea cu celelalte părți Web din pagină, se poate controla alinierea verticală, alinierea orizontală și culoarea de fundal a imaginii din cadrul părții Web, modificându-i proprietățile personalizate într-o vizualizare partajată.

În acest articol

Moduri de utilizare a părții web Imagine

Modalități de afișare a unei imagini

Conectarea părții web Imagine la altă parte web

Proprietăți particularizate ale părții web Imagine

Proprietăți comune ale părților web

Modurile în care se poate utiliza partea Web Imagine

Aveți posibilitatea să utilizați partea Web Imagine pentru:

 • A adăuga o siglă de proiect sau o siglă de firmă la o pagină.

 • A afișa fotografiile angajaților sau ale produselor.

 • A face pagina mai plăcută din punct de vedere vizual.

Începutul paginii

Modurile în care se poate afișa o imagine

Există două moduri în care este posibil să se afișeze o imagine:

 • Introduceți calea de fișier către fișierul imagine în caseta de text a proprietății Imagine legată. În acest caz, imaginea este statică și nu se modifică (decât în cazul în care editați proprietatea).

 • Conectați partea Web Imagine la altă parte Web care furnizează calea de fișier sau hyperlinkul. În acest caz, imaginea este posibil să fie în mișcare și să se modifice ca rezultat al unei acțiuni în cealaltă parte Web, cum ar fi un utilizator care selectează un rând într-o parte Web Vizualizare listă.

  De exemplu, aveți posibilitatea să vă conectați la o parte Web Vizualizare listă care conține date de contat la partea Web Imagine. De fiecare dată când selectați un rând în partea Web Vizualizare listă persoane de contact, care conține o coloană cu hyperlink la un fișier care conține o imagine a persoanei de contact respective, aveți posibilitatea să vedeți imaginea persoanei de contact afișată în partea Web Imagine.

Începutul paginii

Conectarea părții Web Imagine la altă parte Web

 1. În meniul Acțiuni site Imagine buton , faceți clic pe Editare pagină.

 2. Faceți clic pe meniul Parte web meniu Componentă Web , apoi indicați spre Conexiuni.

 3. Indicați spre Get an Image From, apoi faceți clic pe numele părții Web Part la ca faceți link.

Notă: Dacă proprietatea Imagine legată are deja o valoare și conectați partea Web Imagine la altă parte Web, proprietatea Imagine legată se ignoră. Dacă partea Web Imagine este conectată deja la altă parte Web și doriți să setați o valoare pentru proprietatea Imagine legată, este necesar să eliminați mai întâi conexiunea.

Începutul paginii

Proprietăți particularizate ale părții Web Imagine

Proprietățile particularizate ale părții Web Imagine sunt listate mai jos.

Notă: Niciuna dintre aceste proprietăţi particularizate nu se poate vizualiza sau edita într-o vizualizare personalizată.

Proprietate

Descriere

Imagine legată

Specifică o cale de fișier sau un hyperlink către imaginea care doriți să se afișeze în partea Web Imagine.

În funcție de browserul utilizat, formatele de fișier grafic acceptate sunt.

Format de fișier grafic

Tip de fișier

Bitmap Windows (BMP)

.bmp

Metafișier extins Windows (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Se poate ca proprietatea Imagine legată să nu fie disponibilă, deoarece partea Web imagine este conectată la altă parte Web care furnizează imaginea.

Text alternativ

Specifică textul care se afișează când un utilizator lasă indicatorul mouse-ului deasupra imaginii. Acest text apare când imaginea nu este disponibilă.

Aliniere verticală imagine

Poziționează imaginea vertical în cadrul părții Web Imagine. Selectați una dintre următoarele opțiuni: Sus, Mijloc sau Jos. Valoarea implicită este Mijloc.

Aliniere orizontală imagine

Poziționează imaginea orizontal în cadrul părții Web Imagine. Selectați una dintre următoarele opțiuni: Stânga, Centru sau Dreapta. Valoarea implicită este Centru.

Culoare de fundal pentru partea Web

Determină culoarea ferestrei parte Web Imagine din spatele imaginii. Culoarea implicită este culoarea de fundal a temei curente.

Pentru a specifica o culoare, faceți clic Imagine buton în partea dreaptă a casetei text, apoi efectuați una dintre următoarele:

 • Selectați o culoare din grila de culori.

 • Tastați un nume de culoare HTML.

 • Tastați o valoare de culoare RGB.

Pentru ca fundalul să fie de aceeași culoare ca și tema site-ului, faceți clic pe Transparent în caseta de dialog Culoare de fundal pentru partea Web.

Începutul paginii

Proprietățile comune ale părților web

Toate părţile Web partajează un set comun de proprietăţi care le controlează apariţia, aspectul şi caracteristicile complexe.

Notă: Este posibil ca proprietăţile comune ale părţii Web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secţiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Pentru o anumită parte Web, este posibil ca dezvoltatorul părţii Web să opteze să nu se afişeze una sau mai multe dintre aceste proprietăţi comune sau să opteze pentru crearea şi afişarea de proprietăţi suplimentare care nu sunt listate mai jos în secţiunile Apariţie, Aspect şi Complex ale panoului de instrumente.

 • Este posibil ca unele setări ale permisiunii sau ale unei proprietăţi să dezactiveze sau să ascundă proprietăţi ale părţii Web.

Aparenţă

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părţii Web care apare în bara de titlu a părţii Web.

Înălţime

Specifică înălţimea părţii Web.

Lăţime

Specifică lăţimea părţii Web.

Stare crom

Specifică dacă partea Web apare în întregime pe pagină când un utilizator deschide pagina de Părţi Web. Implicit, starea crom este setată pe Normal şi partea Web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip crom

Specifică dacă se afişează bara de titlu şi chenarul cadrului părţii Web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea Web este vizibilă când un utilizator deschide pagina de părţi Web. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea Web este vizibilă numai când proiectaţi pagina şi are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveţi posibilitatea să ascundeţi o parte Web dacă doriţi să o utilizaţi pentru a furniza date unei alte părţi Web printr-o conexiune Părţi Web, dar nu doriţi să se afişeze partea Web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conţinutul părţii Web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza şi majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părţi Web.

Zonă

Specifică zona din pagina de Părţi Web în care este amplasată partea Web.

Notă: Zonele din pagina de Părţi Web nu sunt listate în caseta listă când nu aveţi permisiunea de a modifica zona.

Index zonă

Specifică poziţia părţii Web într-o zonă când zona conţine mai multe părţi Web.

Pentru a specifica ordinea, introduceţi un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea de sus a zonei. Dacă părţile Web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea Web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, când adăugați o parte web la o zonă goală ordonată de sus în jos, indexul de zonă este 0. Când adăugați o a doua parte web în partea de jos a zonei, indexul ei de zonă este 1. Pentru a muta a doua parte web în partea de sus a zonei introduceți 0, apoi introduceți 1 pentru prima parte web.

Notă: Fiecare parte Web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecinţă, modificarea valorii Index zonă pentru partea Web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părţi Web din zonă.

Complex

Proprietate

Descriere

Minimizare permisă

Specifică dacă partea Web se poate minimiza.

Închidere permisă

Specifică dacă partea Web se poate elimina din pagina de Părţi Web.

Ascundere permisă

Specifică dacă partea Web se poate ascunde.

Modificare zonă permisă

Specifică dacă partea Web se poate muta în altă zonă.

Conexiuni permise

Specifică dacă partea Web poate să participe la conexiuni cu alte părţi Web.

Editare în Vizualizare personalizată permisă

Specifică dacă proprietăţile părţii Web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date permise la export pentru această parte Web. În funcţie de configuraţie, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fişier care conţine informaţii suplimentare despre partea Web. Fişierul se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe titlul părţii Web.

Descriere

Specifică SfatEcran care apare când menţineţi indicatorul mouse-ului pe titlul părţii Web sau pe pictograma părţii Web. Valoarea acestei proprietăţi se utilizează când căutaţi părţi Web utilizând comanda Căutare din meniul Căutare părţi Web al panoului de instrumente din următoarele galerii de părţi Web: Site, Server virtual şi Pagină de Părţi Web.

URL Ajutor

Specifică amplasarea unui fişier care conţine informaţii de Ajutor despre partea Web. Informaţiile de Ajutor se afişează într-o fereastră de browser separată când faceţi clic pe comanda Ajutor din meniul părţii Web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afişa conţinutul Ajutorului pentru o parte Web.

Selectaţi una din următoarele variante:

 • Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul are această posibilitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web.

 • Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această posibilitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web. Aceasta este valoarea implicită.

 • Navigare Deschide pagina Web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul Windows SharePoint Services 3.0 se deschid numai într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată ca pictogramă a părţii Web în lista părţilor Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică amplasarea unui fişier care conţine o imagine utilizată în bara de titlu a părţii Web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare la import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×