Operatorii de calcul și prioritatea în Excel

Operatorii specifică tipul de calcul pe care doriți să-l efectuați cu elementele unei formule, cum ar fi adunare, scădere, înmulțire sau împărțire. Există o ordine implicită a operațiilor de calcul, dar puteți modifica această ordine utilizând paranteze.

Există patru tipuri diferite de operatori de calcul: aritmetici, de comparare, de concatenare și de referință.

Operatori aritmetici

Pentru a efectua operații matematice de bază, cum sunt adunarea, scăderea, înmulțirea, combinări de numere sau producerea de rezultate numerice, utilizați următorii operatori aritmetici.

Operator aritmetic

Semnificație

Exemplu:

+ (semnul plus)

Adunare

3+3

– (semn minus)

Scădere
Negație

3–1
–1

* (asterisc)

Înmulțire

3*3

/ (linie oblică înclinată spre dreapta)

Împărțire

3/3

% (semn procentual)

Procent

20%

^ (caret)

Exponențiere

3^2

Operatori de comparare

Puteți să comparați două valori cu operatorii următori. Când două valori sunt comparate utilizând acești operatori, rezultatul este o valoare logică, TRUE sau FALSE.

Operator de comparare

Semnificație

Exemplu

= (semnul egal)

Egal cu

A1=B1

> (semn mai mare)

Mai mare decât

A1>B1

< (semn mai mic)

Mai mic decât

A1<B1

>= (semn mai mare sau egal)

Mai mare sau egal cu

A1>=B1

<= (semn mai mic sau egal)

Mai mic sau egal cu

A1<=B1

<> (semn diferit de)

Diferit de

A1<>B1

Operator de concatenare

Utilizați caracterul ampersand (&) pentru a uni sau a concatena unul sau mai multe șiruri de text pentru a realiza un singur text.

Operator text

Semnificație

Exemplu:

& (ampersand)

Conectează sau concatenează două valori pentru a produce o valoare text continuă

("North"&"wind")

Operatori de referință

Combinați zone de celule pentru calcule cu următorii operatori.

Operator de referință

Semnificație

Exemplu:

: (două puncte)

Operator de zonă care produce o referință la toate celulele dintre două referințe, inclusiv cele două referințe

B5:B15

, (virgulă)

Operator reuniune, care combină referințe multiple într-o singură referință

SUM(B5:B15,D5:D15)

 (spațiu)

Operator intersecție, al cărui rezultat este o referință la celulele comune celor două referințe

B7:D7 C6:C8

În anumite cazuri, ordinea în care se execută calculul poate afecta rezultatul unei formule, așadar este important să înțelegeți cum este stabilită ordinea și cum aveți posibilitatea să modificați ordinea pentru a obține rezultatele dorite.

Ordinea operațiilor

Formulele calculează valori într-o anumită ordine. În Excel, o formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=). Semnul egal comunică programului Excel că următoarele caractere constituie o formulă. După semnul egal urmează elementele de calculat (operanzii), care sunt separate de operatorii de calcul. Excel calculează formula de la stânga la dreapta, conform unei ordini specifice pentru fiecare operator din formulă.

Ordinea operatorilor

Dacă combinați mai mulți operatori într-o singură formulă, Excel efectuează operațiile în ordinea arătată în următorul tabel. Dacă formula conține operatori de același grad - de exemplu, dacă formula conține atât operatorul de înmulțire cât și operatorul de împărțire - Excel evaluează operatorii de la stânga la dreapta.

Operator

Descriere

: (două puncte)

 (un spațiu)

, (virgulă)

Operatori de referință

Negație (ca în –1)

%

Procent

^

Exponențiere

* și /

Înmulțire și împărțire

+ și –

Adunare și scădere

&

Conectează două șiruri de text (concatenare)

=
< >
<=
>=
<>

Comparație

Utilizarea parantezelor

Pentru a modifica ordinea evaluării, încadrați în paranteze partea formulei care doriți să fie calculată prima. De exemplu, rezultatul formulei următoare este 11 deoarece Excel calculează înmulțirea înaintea adunării. Formula înmulțește 2 cu 3 și adună 5 la rezultat.

=5+2*3

Dimpotrivă, dacă utilizați paranteze pentru a modifica sintaxa, Excel adună mai întâi 5 cu 2, apoi înmulțește rezultatul cu 3, pentru a obține 21.

=(5+2)*3

În exemplul de mai jos, parantezele din prima parte a formulei forțează programul Excel să calculeze întâi B4+25 apoi să împartă rezultatul cu suma valorilor din celulele D5, E5 și F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Puteți urmări acest videoclip despre Ordinea operatorilor în Excel pentru a afla mai multe.

Atunci când introduceți o formulă, Excel așteaptă anumite tipuri de valori pentru fiecare operator. Dacă introduceți un alt tip de valoare decât este așteptat, Excel poate efectua uneori conversia valorii.

Formula

Produce

Explicație

= "1"+"2"

3

Atunci când utilizați un semn plus (+), Excel așteaptă numere în formulă. Chiar dacă ghilimelele înseamnă că „1” și „2” sunt valori text, Excel face automat conversia valorilor text în numere.

= 1+"$4.00"

5

Atunci când o formulă așteaptă un număr, Excel efectuează conversia textului dacă este într-un format care ar fi acceptat, de obicei, pentru un număr.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel interpretează textul ca dată în format zz/ll/aaaa, efectuează conversia datelor în numere seriale, apoi calculează diferența dintre ele.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel nu poate efectua conversia textului într-un număr, deoarece textul „8+1” nu poate fi convertit într-un număr. Puteți utiliza "9" sau "8"+"1" în loc de "8+1" pentru a efectua conversia textului într-un număr și a returna rezultatul 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Atunci când se așteaptă text, Excel efectuează conversia numerelor și a valorilor logice, cum ar fi TRUE și FALSE, în text.

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Ajutați-ne să îmbunătățim Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Consultați și

Operații matematice de bază în Excel

Utilizarea Excel drept calculator

Prezentare generală a formulelor din Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale în Excel

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×