Opțiunile OpenType din caseta de dialog Font

Aveți posibilitatea să utilizați noile caracteristici OpenType din Microsoft Word 2010 cu un font care acceptă aceste caracteristici, pentru a face ca documentul dvs. să pară imprimat profesionist.

Caracteristicile OpenType includ ligaturi, opțiuni de spațiere a numerelor, opțiuni de formatare a numerelor și seturi stilistice.

În acest articol

Aplicarea caracteristicilor OpenType

Caracteristicile OpenType

Opțiuni pentru ligaturi

Opțiuni de spațiere a numerelor

Opțiuni de formatare a numerelor

Opțiuni pentru seturile stilistice

Utilizarea alternativelor contextuale

Aplicarea caracteristicilor OpenType

  1. Pe fila Pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font.

  2. Faceți clic pe fila Complex.

  3. Sub Caracteristici OpenType, selectați opțiunile dorite.

Începutul paginii

Caracteristici OpenType

Când proiectanții de fonturi creează fonturi, adaugă deseori proiectări pentru caracteristici speciale. Fonturile OpenType selectate includ toate caracteristicile de mai jos sau doar unele dintre ele și aveți posibilitatea să vă consultați cu furnizorul de fonturi pentru detalii. Cu aceste fonturi, caracteristicile sunt disponibile pentru a fi aplicate la text, pentru a-l rafina și a-l face mai lizibil.

De exemplu, fonturile din colecția Microsoft ClearType – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia și Corbel – conțin diverse caracteristici OpenType, inclusiv majuscule reduse, ligaturi, forme numerice și spațiere pentru numere. Gabriola, un font mai nou lansat începând cu Windows 7, include un suport și mai bun pentru caracteristica OpenType, inclusiv utilizarea extinsă a seturilor stilistice.

Opțiuni pentru ligaturi

O ligatură este o combinație de caractere care este scrisă ca o glifă, ceea ce înseamnă că este scrisă ca și cum ar fi un singur caracter. Cel mai des, ligaturile sunt formate din perechi de litere. Standardul OpenType specifică patru categorii de ligaturi, însă proiectantul de fonturi este cel care decide pe care să le accepte și în care grup să amplaseze combinația de caractere. Descrierile de mai jos sunt reguli privitoare la fiecare tip de ligatură care se poate utiliza.

Doar standard    Setul standard de ligaturi variază în funcție de limbă, dar conține ligaturile asupra cărora majoritatea tipografilor și proiectanților de fonturi cad de acord că sunt potrivite pentru limba respectivă. De exemplu, în limba română sau engleză, ligaturile obișnuite sunt asociate cu litera „f” și se pot observa în cuvintele „Office, floare, fiară”.

Standard și contextuale    Ligaturile contextuale sunt cele despre care proiectantul de fonturi consideră că sunt potrivite pentru utilizarea cu fontul respectiv, dar nu sunt standard. Combinația de ligaturi standard și contextuale vă oferă setul de ligaturi pe care proiectantul de fonturi le-a considerat potrivite pentru utilizarea obișnuită.

Istorice și discreționare    Formele istorice sunt ligaturi care au fost standard la un moment dat, însă acum nu mai sunt utilizate în mod obișnuit în limbă. Pot fi utilizate pentru a obține un efect „istoric”. Ligaturile discreționare sunt cele pe care proiectantul de fonturi le-a inclus pentru anumite scopuri. În general, probabil veți dori să aplicați ligaturi istorice sau discreționare doar într-o porțiune de text. În limba engleză, expresia „check your fast facts on Fiji Islands” vă poate arăta unele dintre ligaturile istorice.

Toate    Se aplică la text toate combinațiile de ligaturi care sunt disponibile pentru un font.

Opțiuni de spațiere a numerelor

Implicit    Spațierea implicită a numerelor este specificată de către proiectantul de fonturi pentru fiecare font.

Proporțional    Numerele sunt spațiate mai mult ca literele, cu lățimi variabile. De exemplu, 8 este mai lat decât 1. Această spațiere este mai ușor de citit în text. Candara, Constantia și Corbel sunt trei dintre fonturile Microsoft care utilizează implicit spațierea proporțională.

Tabelar    Fiecare număr are aceeași grosime. Aceasta înseamnă că într-o coloană de tabel, de exemplu, se vor alinia toate numerele din trei cifre. De asemenea, spațierea tabelară este utilă în matematică. Cambria, Calibri și Consolas sunt trei dintre fonturile Microsoft OpenType cu spațiere tabelară implicită.

Opțiuni de formatare a numerelor

Implicit    Formatarea implicită a numerelor este specificată de către proiectantul de fonturi pentru fiecare font.

Aliniat    Numerele aliniate au toate aceeași înălțime și nu se extind sub linia de bază a textului. Numerele aliniate sunt mai ușor de citit în tabele, casete sau formulare. Cambria, Calibria și Consolas sunt trei dintre fonturile Microsoft OpenType care sunt configurate implicit la stilul Aliniat.

Antic    În numerotarea antică, liniile de caractere curg deasupra sau dedesubtul liniei textului (ceea ce face ca numerele să fie mai ușor de citit). De exemplu, anumite numere, cum ar fi 3 sau 5, se extind sub linia de bază sau sunt centrate mai sus pe linie. Candara, Constantia și Corbel sunt trei dintre fonturile Microsoft OpenType care sunt setate implicit la stilul Antic.

Opțiuni pentru seturile stilistice

Aveți posibilitatea să modificați aspectul textului, aplicând în acesta un set stilistic diferit. Un proiectant de fonturi poate include până la 20 de seturi stilistice într-un font dat, iar fiecare set stilistic poate include oricâte subseturi de caractere din fontul respectiv.

De exemplu, dacă formatați textul ca Gabriola, aveți posibilitatea să alegeți între 7 seturi stilistice, fiecare dintre ele modificând formatarea fiecăruia dintre caracterele din text.

Când un set stilistic conține alte caracteristici, cum ar fi alternative contextuale, caracteristicile respective sunt activate ca parte a selectării setului stilistic respectiv.

Când faceți clic pe numărul unui set din lista Seturi stilistice, caseta Examinare vă arată cum va arăta textul.

Implicit    Setul stilistic implicit este specificat de către proiectantul de fonturi pentru fiecare font.

1-20 Seturile stilistice sunt furnizate de proiectantul de fonturi. Nu toate fonturile oferă o varietate de seturi stilistice.

Seturi stilistice

Text în fontul Gabriola, cu setul stilistic implicit aplicat

Același text, cu setul stilistic 4 aplicat

Același text, cu setul stilistic 5 aplicat

Același text, cu setul stilistic 6 aplicat

Utilizare alternative contextuale

Bifați această casetă de selectare pentru a asigura ajustarea cu precizie a literelor sau a combinațiilor de litere, pe baza caracterelor înconjurătoare. Aveți posibilitatea să utilizați această caracteristică pentru a realiza un text care arată mai natural și mai lizibil. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați alternativele contextuale pentru a realiza anumite formatări de litere la începutul și la sfârșitul cuvintelor, lângă semnele de punctuație sau chiar la sfârșitul paragrafelor.

Unele fonturi includ alternative contextuale pentru cuvinte întregi, cum ar fi, pentru engleză, of și the

Alternative contextuale

Text în fontul Segoe Script

Același text, cu alternativele contextuale aplicate. Diferența este subtilă. Diferența este vizibilă în forma literei h.

Notă :  Word 2010 nu acceptă alternativele contextuale pentru finalul unui rând care nu este urmat de un sfârșit de pagină automat.

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×