Noutăți: modificări din funcțiile Excel

Pentru a oferi o acuratețe mai bună, o funcționalitate consistentă care respectă așteptările și nume de funcții care descriu mai precis funcționalitatea lor, mai multe funcții Excel au fost actualizate, redenumite sau adăugate la biblioteca de funcții din Microsoft Excel 2010.

Pentru compatibilitate inversă, funcțiile redenumite rămân disponibile cu numele vechi.

În acest articol

Îmbunătățiri privind precizia și algoritmii

Nume de funcții precise și consistente

Consistență cu practicile recomandate

Funcții noi

Compatibilitate inversă

Îmbunătățiri privind precizia și algoritmii

Pentru următoarele funcții, s-au implementat modificări de algoritm pentru a îmbunătăți precizia și performanțele funcțiilor. De exemplu, s-a implementat un algoritm nou pentru funcția BETADIST, pentru a îmbunătăți precizia acestei funcții. Funcția MOD utilizează acum alți algoritmi, pentru a avea atât precizia, cât și viteza dorită, iar funcția RAND utilizează un algoritm nou de generare a numerelor.

Funcționalitate îmbunătățită

Categoria funcțiilor

Scop

Funcția ASINH

Funcții matematice și trigonometrice

Returnează valoarea inversă a sinusului hiperbolic al unui număr

Funcția BETA.DIST

Funcții statistice

Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

Funcția BETADIST

Funcții de compatibilitate

Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

Funcția BETA.INV

Funcții statistice

Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

Funcția BETAINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

Funcția BINOM.DIST

Funcții statistice

Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială

Funcția BINOMDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială

Funcția BINOM.INV

Funcții statistice

Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu

Funcția CEILING

Funcții matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

Funcția CRITBINOM

Funcții de compatibilitate

Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu

Funcția CHISQ.INV.RT

Funcții statistice

Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat

Funcția CHIINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat

Funcția CHISQ.TEST

Funcții statistice

Returnează testul de independență

Funcția CHITEST

Funcții de compatibilitate

Returnează testul de independență

Funcția CONVERT

Funcții inginerești

Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul

Funcția CUMIPMT

Funcții financiare

Returnează dobânda acumulată plătită la un împrumut, între două perioade de plată

Funcția CUMPRINC

Funcții financiare

Returnează cumulul capitalului de bază plătit la un împrumut, între două perioade de plată

Funcția ERF

Funcții inginerești

Returnează funcția de eroare

Funcția ERFC

Funcții inginerești

Returnează complementara funcției de eroare

Funcția F.DIST.RT

Funcții statistice

Returnează repartiția de probabilitate F

Funcția FDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează repartiția de probabilitate F

Funcția F.INV.RT

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției de probabilitate F

Funcția FINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa repartiției de probabilitate F

Funcția FACTDOUBLE

Funcții matematice și trigonometrice

Returnează dublul factorial al unui număr

Funcția FLOOR

Funcții matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr prin lipsă, înspre zero

Funcția GAMMA.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția gama

Funcția GAMMADIST

Funcții de compatibilitate

Returnează distribuția gama

Funcția GAMMA.INV

Funcții statistice

Returnează inversa distribuției cumulative gama

Funcția GAMMAINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa distribuției cumulative gama

Funcția GAMMALN

Funcții statistice

Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)

Funcția GEOMEAN

Funcții statistice

Returnează media geometrică

Funcția HYPGEOM.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția hipergeometrică

Funcția HYPGEOMDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează distribuția hipergeometrică

Funcția IMLOG2

Funcții inginerești

Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex

Funcția IMPOWER

Funcții inginerești

Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă

Funcția IPMT

Funcții financiare

Returnează dobânda de plată pentru o investiție pe o perioadă dată

Funcția IRR

Funcții financiare

Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar

Funcția LINEST

Funcții statistice

Returnează parametrii unei regresii liniare

Funcția LOGNORM.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția cumulativă lognormală

Funcția LOGNORMDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează distribuția cumulativă lognormală

Funcția LOGNORM.INV

Funcții statistice

Returnează inversa unei distribuții lognormale

Funcția LOGINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa unei distribuții lognormale

Funcția MOD

Funcții matematice și trigonometrice

Returnează restul unei împărțiri

Funcția NEGBINOM.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția binomială negativă

Funcția NEGBINOMDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează repartiția binomială negativă

Funcția NORM.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția normală cumulativă

Funcția NORMDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează repartiția normală cumulativă

Funcția NORM.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției normale cumulativă

Funcția NORMINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa repartiției normale cumulativă

Funcția NORM.S.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția normală cumulativă standard

Funcția NORMSDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează repartiția normală cumulativă standard

Funcția NORM.S.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției normale cumulative standard

Funcția NORMSINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversa repartiției normale cumulative standard

Funcția PMT

Funcții financiare

Returnează plata periodică pentru o anuitate

Funcția PPMT

Funcții financiare

Returnează capitalul de plată pentru o investiție pe o perioadă dată

Funcția POISSON.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția Poisson

Funcția POISSON

Funcții de compatibilitate

Returnează distribuția Poisson

Funcția RAND

Funcții matematice și trigonometrice

Returnează un număr aleator între 0 ți 1

Funcția STDEV.S

Funcții statistice

Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion

Funcția STDEV

Funcții de compatibilitate

Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion

Funcția T.DIST.RT

Funcții statistice

Returnează distribuția t Student

Funcția TDIST

Funcții de compatibilitate

Returnează distribuția t Student

Funcția T.DIST.2T

Funcții statistice

Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.

Funcția T.INV.2T

Funcții statistice

Returnează inversul distribuției t Student

Funcția TINV

Funcții de compatibilitate

Returnează inversul distribuției t Student

Funcția VAR.S

Funcții statistice

Estimează varianța pe baza unui eșantion

Funcția VAR

Funcții de compatibilitate

Estimează varianța pe baza unui eșantion

Funcția XIRR

Funcții financiare

Returnează rata internă de rentabilitate pentru un grafic de flux de numerar care nu este neapărat periodic

Începutul paginii

Nume de funcții precise și consistente

Următoarele funcții au nume noi, care se potrivesc mai bine cu definițiile funcțiilor date de comunitatea științifică și cu alte nume de funcții din Excel. Noile nume de funcții le descriu, de asemenea, funcționalitatea cu o mai mare precizie. De exemplu, deoarece funcția CRITBINOM returnează inversa distribuției binomiale, BINOM.INV este un nume mai potrivit pentru această funcție.

Unele funcții redenumite, cum ar fi BETA.DIST, au un parametru suplimentar, astfel încât să specificați tipul de distribuție (cumulată la stânga sau densitate de probabilitate).

Pentru compatibilitate inversă cu versiunile anterioare de Excel, funcțiile sunt disponibile în continuare cu numele vechi în categoria Funcții de compatibilitate. Însă, dacă nu este necesară compatibilitatea inversă, se recomandă să utilizați în schimb funcțiile redenumite.

Funcție redenumită

Categoria funcțiilor

Scop

Funcția BETA.DIST

Funcții statistice

Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

Funcția BETA.INV

Funcții statistice

Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

Funcția BINOM.DIST

Funcții statistice

Returnează probabilitatea individuală de repartiție binomială

Funcția BINOM.INV

Funcții statistice

Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mare sau egală cu o valoare criteriu

Funcția CEILING.PRECISE

Funcții matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.

Funcția CHISQ.DIST

Funcții statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.

Funcția CHISQ.DIST.RT

Funcții statistice

Returnează probabilitatea alternativei unice a repartiției chi-pătrat

Funcția CHISQ.INV

Funcții statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.

Funcția CHISQ.INV.RT

Funcții statistice

Returnează inversa probabilității alternativei unice a repartiției chi-pătrat

Funcția CHISQ.TEST

Funcții statistice

Returnează testul de independență

Funcția CONFIDENCE.NORM

Funcții statistice

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației

Funcția CONFIDENCE.T

Funcții statistice

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației cu repartiție normală, utilizând o distribuție t a studenților.

Funcția COVARIANCE.P

Funcții statistice

Returnează covarianța, media produselor abaterilor împerecheate

Funcția COVARIANCE.S

Funcții statistice

Întoarce covarianța eșantion, media produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date.

Funcția ERF.PRECISE

Funcții inginerești

Returnează funcția de eroare

Funcția ERFC.PRECISE

Funcții inginerești

Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit

Funcția EXPON.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția exponențială

Funcția F.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția de probabilitate F

Funcția F.DIST.RT

Funcții statistice

Returnează repartiția de probabilitate F

Funcția F.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției de probabilitate F

Funcția F.INV.RT

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției de probabilitate F

Funcția F.TEST

Funcții statistice

Returnează rezultatul unui test F

Funcția FLOOR.PRECISE

Funcții matematice și trigonometrice

Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ; numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.

Funcția GAMMA.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția gama

Funcția GAMMA.INV

Funcții statistice

Returnează inversa distribuției cumulative gama

Funcția GAMMALN.PRECISE

Funcții statistice

Returnează logaritmul natural al funcției gama, Γ(x)

Funcția HYPGEOM.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția hipergeometrică

Funcția LOGNORM.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția cumulativă lognormală

Funcția LOGNORM.INV

Funcții statistice

Returnează inversa unei distribuții lognormale

Funcția MODE.MULT

Funcții statistice

Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date

Funcția MODE.SNGL

Funcții statistice

Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date

Funcția NEGBINOM.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția binomială negativă

Funcția NETWORKDAYS.INTL

Funcții de dată și oră

Returnează numărul de zile de lucuru întregi dintre două date, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare

Funcția NORM.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția normală cumulativă

Funcția NORM.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției normale cumulative

Funcția NORM.S.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția normală cumulativă standard

Funcția NORM.S.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției normale cumulative standard

Funcția PERCENTILE.EXC

Funcții statistice

Întoarce a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1 exclusiv.

Funcția PERCENTILE.INC

Funcții statistice

Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval

Funcția PERCENTRANK.EXC

Funcții statistice

Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1 exclusiv) al setului de date.

Funcția PERCENTRANK.INC

Funcții statistice

Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date

Funcția POISSON.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția Poisson

Funcția QUARTILE.EXC

Funcții statistice

Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor procentile din 0..1 exclusiv.

Funcția QUARTILE.INC

Funcții statistice

Returnează cuartila unui set de date

Funcția RANK.AVG

Funcții statistice

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

Funcția RANK.EQ

Funcții statistice

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

Funcția STDEV.P

Funcții statistice

Estimează abaterea standard pe baza întregii populații

Funcția STDEV.S

Funcții statistice

Estimează abaterea standard bazată pe un eșantion

Funcția T.DIST

Funcții statistice

Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.

Funcția T.DIST.2T

Funcții statistice

Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.

Funcția T.DIST.RT

Funcții statistice

Returnează distribuția t Student

Funcția T.INV

Funcții statistice

Întoarce valoarea t a repartiției t Student ca o funcție de probabilitate și de gradele de libertate.

Funcția T.INV.2T

Funcții statistice

Returnează distribuția t Student

Funcția T.TEST

Funcții statistice

Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student

Funcția VAR.P

Funcții statistice

Calculează varianța pe baza întregii populații

Funcția VAR.S

Funcții statistice

Estimează varianța pe baza unui eșantion

Funcția WEIBULL.DIST

Funcții statistice

Returnează distribuția Weibull

Funcția WORKDAY.INTL

Funcții de dată și oră

Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare

Funcția Z.TEST

Funcții statistice

Returnează valoarea de probabilitate uni-alternativă a unui test z

Începutul paginii

Consistență cu practicile recomandate

Următoarele funcții au fost adăugate deoarece sunt mai consistente cu practicile recomandate decât funcțiile existente. De exemplu, funcția RANK.AVG se potrivește mai bine decât decât funcția RANK cu modul în care statisticienii se așteaptă să funcționeze.

Funcție redenumită

Categoria funcțiilor

Scop

Funcția CHISQ.DIST

Funcții statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.

Funcția CHISQ.INV

Funcții statistice

Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta.

Funcția CONFIDENCE.T

Funcții statistice

Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației cu repartiție normală, utilizând o distribuție t a studenților.

Funcția COVARIANCE.S

Funcții statistice

Întoarce covarianța eșantion, media produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date.

Funcția EXPON.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția exponențială

Funcția F.DIST

Funcții statistice

Returnează repartiția de probabilitate F

Funcția F.INV

Funcții statistice

Returnează inversa repartiției de probabilitate F

Funcția MODE.MULT

Funcții statistice

Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date

Funcția NETWORKDAYS.INTL

Funcții de dată și oră

Returnează numărul de zile de lucuru întregi dintre două date, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare

Funcția PERCENTILE.EXC

Funcții statistice

Întoarce a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1 exclusiv.

Funcția PERCENTRANK.EXC

Funcții statistice

Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1 exclusiv) al setului de date.

Funcția QUARTILE.EXC

Funcții statistice

Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor procentile din 0..1 exclusiv.

Funcția RANK.AVG

Funcții statistice

Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

Funcția T.DIST

Funcții statistice

Returnează Punctele de procentaj (probabilitate) pentru distribuția t Student.

Funcția T.INV

Funcții statistice

Întoarce valoarea t a repartiției t Student ca o funcție de probabilitate și de gradele de libertate.

Funcția WORKDAY.INTL

Funcții de dată și oră

Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica care și câte zile sunt zile lucrătoare

Începutul paginii

Funcții noi

Următoarea funcție a fost adăugată la biblioteca de funcții Excel. Această funcție poate fi utilizată în versiunea curentă de Excel, dar nu este compatibilă cu Excel 2007 și Excel 97-2003. Dacă este necesară compatibilitatea inversă, aveți posibilitatea să executați Verificatorul de compatibilitate astfel încât să efectuați modificările necesare în foaia de lucru, pentru a evita erorile.

Funcție nouă

Categoria funcțiilor

Scop

Funcția AGGREGATE

Funcții matematice și trigonometrice

Returnează o medie într-o listă sau o bază de date

Începutul paginii

Compatibilitate inversă

Dacă trebuie să partajați foaia de lucru cu alte persoane care nu au instalat Excel 2010, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile de compatibilitate în locul funcțiilor redenumite. Versiunile anterioare de Excel recunosc numele vechi și oferă rezultatele așteptate.

Găsirea funcțiilor de compatibilitate

Pentru a găsi toate funcțiile de compatibilitate

  1. În fila Formule, în grupul Bibliotecă funcții, faceți clic pe Inserare funcție.

  2. În caseta Selectați o categorie, faceți clic pe Compatibilitate.

    Insert Function dialog box

Sfat    De asemenea, aveți posibilitatea să accesați funcțiile de compatibilitate în grupul Bibliotecă funcții. (Fila Formule, grupul Bibliotecă funcții, Mai multe funcții, Compatibilitate).

Selectarea funcției potrivite dintr-o foaie de lucru

Când începeți să introduceți o funcție într-o foaie de lucru, Completare automată formulă listează atât funcțiile redenumite, cât și funcțiile de compatibilitate. Pictogramele de diferențiere vă permit să alegeți mai ușor funcția pe care doriți să o utilizați. Funcțiile originale sunt afișate cu un triunghi galben ca notificare că sunt disponibile pentru compatibilitate cu Excel 2007 sau cu versiuni anterioare.

Function AutoComplete example

Verificarea problemelor de compatibilitate

După cum s-a menționat mai devreme în acest articol, funcțiile noi (cum ar fi AGGREGATE) sau funcțiile cu îmbunătățiri de algoritm sau precizie (cum ar fi BETA.DIST) sunt incompatibile cu versiunile anterioare de Excel. Versiunile anterioare de Excel nu pot recunoaște funcțiile noi și se vor afișa erorile #NAME? în loc de rezultatele așteptate. Înainte să salvați registrul de lucru, aveți posibilitatea să executați Verificatorul de compatibilitate pentru a determina dacă s-au utilizat funcții noi. Astfel, aveți posibilitatea să efectuați modificările necesare pentru a evita erorile atunci când registrul de lucru este deschis într-o versiune anterioară de Excel (Excel 97-2003 sau Excel 2007).

Pentru a executa Verificatorul de compatibilitate, procedați astfel:

  1. În fila Fișier, faceți clic pe Informații.

  2. Sub Pregătire pentru partajare, faceți clic pe Verificare probleme, apoi pe Verificare compatibilitate.

    Compatibility Checker dialog box

Începutul paginii

Se aplică la: Excel 2010Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Resurse de asistență

Modificați limba