Noutăți în SharePoint Designer 2010

În SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să construiți aplicații complete, bogate, reutilizabile, centrate pe procese pe platforma SharePoint care integrează date externe. SharePoint Designer 2010 face posibilă construirea aplicațiilor compuse, prin configurarea sau proiectarea componentelor, cum ar fi surse de date, liste, tipuri de conținut, vizualizări, formulare, fluxuri de lucru și tipuri de conținut extern, toate fără a trebui să scrieți cod. Mai mult, SharePoint Designer 2010 furnizează acum instrumente pentru toate componentele importante dintr-o soluție SharePoint: „Nu trebuie să părăsiți SharePoint Designer pentru a vă construi soluția.”

În acest articol

Interfața utilizator reproiectată

Fluxuri de lucru

Vizualizări și formulare

Tipuri de conținut extern și Servicii de conectivitate cu aplicații de business

Controlați când și cum pot utiliza alte persoane SharePoint Designer 2010

Interfața utilizator reproiectată

Interfața utilizator din SharePoint Designer 2010 a fost reproiectată în întregime pentru a „îngloba SharePoint în SharePoint Designer”. Acum, toate componentele importante dintr-un site sau dintr-o soluție: liste și tipuri de conținut, vizualizări și formulare, fluxuri de lucru, surse de date și tipuri de conținut extern, aspecte de pagină și pagini coordonatoare, sunt ușor de găsit. Este ușor să observați modul în care componentele se asociază unele cu altele, de exemplu, când vizualizați pagina de rezumat a unei liste, aveți posibilitatea să vedeți cu ușurință toate vizualizările, formularele, fluxurile de lucru, tipurile de conținut și acțiunile particularizate din lista respectivă.

Fila Fișier

Când porniți SharePoint Designer 2010, noua filă Fișier vă facilitează începerea lucrului. Aici aveți posibilitatea să deschideți site-uri existente sau să creați site-uri noi. De asemenea, aveți posibilitatea să deschideți pagini sau site-uri cu care ați lucrat recent și să adăugați componente noi, cum ar fi liste și fluxuri de lucru, la site-ul curent.

Pagina Rezumat site

Fiecare site are o pagină de rezumat unde se pot modifica setările sau gestiona aspectele diverse ale site-ului. De exemplu, acum aveți posibilitatea să gestionați permisiunile direct din SharePoint Designer 2010. Și, ca în cazul tuturor paginilor rezumat, această pagină rezumat de site vă arată componentele asociate, de exemplu, aici vizualizați și navigați cu ușurință către toate subsite-urile din site-ul curent.

Panoul de navigare

Panoul de navigare facilitează găsirea și navigarea la toate componentele importante dintr-un site pe care îl utilizați pentru a construi o soluție. Indiferent dacă modelați datele și aveți nevoie să lucrați cu liste și cu tipuri de conținut sau dacă proiectați fluxuri de lucru pentru a adăuga o logică ce „sudează” soluția, aveți posibilitatea să găsiți componentele care vă sunt necesare în Panoul de navigare.

Paginile de galerie

Paginile de galerie facilitează găsirea și editarea oricărei componente importante din soluția dvs. În Panoul de navigare, dacă faceți clic pe orice componentă, se va afișa o galerie cu astfel de componente din site-ul curent: de exemplu, aveți posibilitatea să vedeți cu ușurință toate fluxurile de lucru sau listele din site. Pe o pagină de galerie, faceți clic pe orice componentă pentru a o edita.

Paginile de rezumat

O pagină de rezumat vă oferă vizualizare sau un portal cuprinzător cu toate părțile care alcătuiesc o componentă. De exemplu, pagina de rezumat a unui tip de conținut vă arată formularele și fluxurile de lucru pentru tipul de conținut respectiv. Pagina de rezumat a unei liste vă arată vizualizările, formularele, tipul de conținut, acțiunile particularizate și fluxurile de lucru pentru lista respectivă. Dintr-o pagină de rezumat, aveți posibilitatea să editați setările componentei, cum ar fi numele și permisiunile, sau chiar componenta în sine.

Editori de tip de conținut și de listă

În SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să editați toate componentele importante care alcătuiesc o soluție SharePoint, inclusiv listele și tipurile de conținut. Utilizați listele și tipurile de conținut pentru a vă modela datele, astfel încât aceste componente devin deseori nucleul unei soluții. Iar acum, SharePoint Designer 2010 furnizează un editor pe pagină completă atât pentru liste, cât și pentru tipurile de conținut. Aveți posibilitatea să editați rapid coloanele și setările unei liste sau ale unui tip de conținut în același loc, fără să navigați între pagini, ca în browser.

Bara de navigare

Când navigați printre componentele dintr-un site, Bara de navigare vă poate ajuta să vedeți unde vă aflați în site și cum sunt asociate unele cu altele diverse componente din site. Bara de navigare afișează indicatori care vă arată unde vă aflați în ierarhia site-ului. De asemenea, există butoanele Înainte și Înapoi, un meniu vertical Pagini recente care vă arată istoricul recent de navigare și meniuri verticale pentru fiecare nod, care arată toți fii oricărei pagini sau oricărei componente din ierarhie.

Panglica

Panglica vă ajută să fiți mai eficient și mai productiv în SharePoint Designer 2010, deoarece Panglica scoate în evidență toate caracteristicile importante în contextul potrivit pentru ceea ce lucrați în momentul respectiv. De exemplu, dacă lucrați cu o Vizualizare date în editorul de pagini, apar file contextuale pe Panglică, care furnizează toate instrumentele și opțiunile pentru lucrul cu vizualizările de date: formatarea condițională, filtrarea și sortarea, adăugarea sau eliminarea coloanelor, actualizări asincrone și multe altele sunt disponibile cu doar un singur clic.

Zoom la conținut

O pagină SharePoint poate conține multe elemente, cu substituenți de conținut, zone parte Web, controale și alte elemente de pagină. Când lucrați cu o pagină SharePoint, deseori doriți să vă concentrați pe un singur element, cum ar fi PlaceHolderMain sau o zonă parte Web sau o Vizualizare date. Acum aveți posibilitatea să selectați oricare dintre aceste elemente, apoi să faceți clic pe Zoom la conținut pe Panglică. După ce faceți zoom la conținut, atât vizualizarea Proiect, cât și vizualizarea Cod vor afișa numai elementul cu care doriți să lucrați, astfel încât să nu fiți deranjat de aglomerarea vizuală sau de codul din restul paginii.

Vizualizarea Toate fișierele

Noua interfață utilizator din SharePoint Designer 2010 se focalizează pe evidențierea tuturor componentelor importante dintr-o soluție SharePoint. Dacă în versiunile anterioare de SharePoint Designer ați utilizat Listă foldere, încă aveți posibilitatea să experimentați lucrul cu fișierele și folderele dintr-un site dacă utilizați vizualizarea Toate fișierele.

Începutul paginii

Fluxuri de lucru

SharePoint Designer 2010 include îmbunătățiri majore ale fluxurilor de lucru. Aveți posibilitatea să proiectați rapid fluxurile de lucru care facilitează o gamă largă de acțiuni umane și procese de afaceri. Datorită faptului că există multe blocuri componente noi, fluxurile de lucru sunt mai flexibile și mai puternice și pot modela logica operațională și procese mai complexe.

Fluxuri de lucru reutilizabile

În SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să creați fluxuri de lucru care se pot reutiliza cu ușurință. Este posibil să creați un flux de lucru reutilizabil în site-ul de nivel superior dintr-o colecție de site-uri, iar fluxul de lucru respectiv devine reutilizabil la nivel global, ceea ce înseamnă că fluxul de lucru se poate asocia cu orice listă sau bibliotecă din colecția de site-uri. De asemenea, este posibil să creați un flux de lucru reutilizabil în orice subsite din colecția de site-uri; acest flux de lucru este disponibil pentru reutilizare în subsite-ul respectiv.

Exportul fluxurilor de lucru

Aveți posibilitatea să exportați un flux de lucru reutilizabil dintr-o colecție de site-uri, apoi să îl încărcați și să îl activați într-o altă colecție de site-uri. SharePoint Designer 2010 acceptă exportul unui flux de lucru ca pachet de soluții sau fișier .wsp.

Coloanele de asociere

Dacă fluxul de lucru reutilizabil necesită ca anumite coloane să fie prezente în lista sau în biblioteca cu care este asociată, aveți posibilitatea să adăugați coloanele respective drept coloane de asociere. Coloanele de asociere se adaugă automat într-o listă sau într-o bibliotecă, atunci când un flux de lucru reutilizabil este asociat cu lista sau biblioteca respectivă.

Asocierea fluxurilor de lucru cu tipurile de conținut

Când creați un flux de lucru reutilizabil, aveți posibilitatea să alegeți să filtrați fluxul de lucru reutilizabil după un anumit tip de conținut. Apoi, în browser, aveți posibilitatea să asociați fluxul de lucru reutilizabil fie la tipul de conținut respectiv, fie la orice tip de conținut care moștenește acel tip de conținut. Dacă asociați un flux de lucru la un tip de conținut site, puneți la dispoziție fluxul de lucru respectiv tuturor elementelor cu tipul respectiv de conținut, din fiecare listă și bibliotecă la care a fost adăugat tipul de conținut site.

Fluxuri de lucru site

Gândiți-vă la un flux de lucru site ca fiind un proces general la nivel de site. Un flux de lucru site este asociat unui site, nu unei liste, unei biblioteci sau unui tip de conținut. Așadar, spre deosebire de majoritatea fluxurilor de lucru, un flux de lucru site nu se execută pe un anumit element din listă. În browser, aveți posibilitatea să porniți un flux de lucru site sau să vizualizați starea fluxurilor de lucru site care se execută, dacă faceți clic pe Fluxuri de lucru site în meniul Acțiuni site.

Editarea fluxurilor de lucru incluse în SharePoint Server

Cele mai populare trei fluxuri de lucru din SharePoint Server: fluxurile de lucru Aprobare, Obținere feedback și Colectare semnături, au fost reproiectate complet ca fluxuri de lucru declarative, ceea ce înseamnă că acum sunt complet particularizabile în SharePoint Designer 2010. Aceste fluxuri de lucru funcționează pe bază de evenimente, iar toate evenimentele importante din fluxul de lucru sunt evidențiate în editorul de flux de lucru, atât pentru fiecare activitate din proces, cât și pentru proces ca întreg. De exemplu, aveți posibilitatea să adăugați cu ușurință condiții și acțiuni pentru a defini ce se întâmplă atunci când fiecare activitate este atribuită, expiră sau se termină.

Proiectarea unui proces de aprobare particularizat

SharePoint Designer 2010 include trei noi acțiuni de aprobare: Atribuire element pentru aprobare, Atribuire element pentru feedback și Proces de activitate general. Cele trei mari fluxuri de lucru incluse în SharePoint Server 2010: Aprobare, Obținere feedback și Colectare semnături, sunt construite cu aceste acțiuni. Acțiunile de aprobare scot în evidență toate evenimentele importante dintr-un proces de aprobare, facilitându-vă proiectarea unui proces de flux de lucru uman, în care multe persoane interacționează sau colaborează într-un anumit document.

Pașii de asumare a unei personalități

În versiunile anterioare de SharePoint Designer, un flux de lucru reprezenta întotdeauna utilizatorul care a inițiat fluxul de lucru și l-a executat cu permisiunile utilizatorului respectiv. Acum, în SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să utilizați pașii de asumare a personalității pentru ca fluxul de lucru să efectueze acțiuni prin asumarea personalității autorului fluxului de lucru, în loc de cea a inițiatorului fluxului de lucru. Pașii de asumare a personalității sunt foarte utili în scenariile de aprobare și de publicare, unde persoanele care remit conținut pentru aprobare și persoanele care aprobă conținutul dețin permisiuni diferite.

Integrarea cu Visio

Să presupunem că organizația dvs. are un analist în domeniul economic care înțelege cel mai bine procesul pe care un flux de lucru trebuie să-l surprindă. În SharePoint Designer 2010 și Visio Professional 2010, un astfel de analist poate acum schița grafic fluxurile de lucru în Visio. Visio Professional 2010 include un șablon de flux de lucru Microsoft SharePoint care include formele pentru toate condițiile și acțiunile din fluxul de lucru. Aveți posibilitatea să începeți în Visio, apoi să exportați în SharePoint Designer sau să începeți în SharePoint Designer și să exportați în Visio sau aveți posibilitatea să iterați pe un proiect de flux de lucru cu multe cicluri între ambele programe, fără să pierdeți niciuna dintre setările fluxului de lucru.

Vizualizările de flux de lucru

Aveți posibilitatea să vizualizați cu ușurință starea oricărui flux de lucru în execuție, pe pagina Stare flux de lucru. Cu o vizualizare de flux de lucru, se creează automat o diagramă Visio a fluxului de lucru și este afișată într-o parte Web Visio pe pagina Stare flux de lucru. Vizualizarea de flux de lucru arată o vizualizare „în direct” a stării exacte în care se află un flux de lucru. Vizualizările de flux de lucru necesită ca Visio Professional 2010 să fie instalat pe computer, iar serviciul grafic Visio să se execute pe server.

Formularele InfoPath

Dacă serverul dvs. execută SharePoint Server 2010 (nu doar SharePoint Foundation 2010), toate formularele flux de lucru: formularul de asociere, formularul de inițiere și formularul de activitate, sunt acum formulare InfoPath 2010. Este ușor să modificați aspectul și stilul formularelor InfoPath și să adăugați reguli de validare într-un formular InfoPath. Pentru a edita un formular de flux de lucru în InfoPath 2010, faceți clic pe formular, iar InfoPath se deschide direct din SharePoint Designer 2010.

Subpașii și acțiunile noi de flux de lucru

SharePoint Designer 2010 include multe blocuri componente noi, cum ar fi subpași și acțiuni de flux de lucru noi. De exemplu, dacă fluxul dvs. de lucru este asociat la o bibliotecă de documente sau dacă este filtrat după tipul de conținut Document, apare un grup de acțiuni contextuale Set documente. Set documente este o nouă caracteristică din SharePoint Server 2010 prin care un grup de documente este tratat ca o unitate, astfel încât o acțiune de flux de lucru pentru un set de documente va itera în toate elementele din setul respectiv. Printre acțiunile de flux de lucru noi se numără și acțiuni utilitare pentru a lucra cu șiruri și date; o nouă acțiune relațională care utilizează Active Directory pentru a căuta managerul unei persoane; acțiuni noi de listă pe care un flux de lucru le poate utiliza pentru a seta permisiunile într-un element de listă.

Începutul paginii

Vizualizări și formulare

Această ediție de SharePoint introduce facilități noi pentru formulare și vizualizări de liste: partea Web Vizualizare listă XSLT și formularele InfoPath. Aveți o flexibilitate mai mare ca oricând în alegerea modului în care persoanele vor interacționa cu datele, utilizând vizualizările și formularele din soluția dvs.

Partea Web Vizualizare listă XSLT

Fiecare vizualizare de listă standard din produsele SharePoint 2010 este acum o Vizualizare date, mai exact, o parte Web Vizualizare listă XSLT (XLV). Aceasta înseamnă că este posibil să particularizați cu ușurință orice vizualizare de listă standard din SharePoint Designer 2010; de exemplu, aveți posibilitatea să adăugați formatare condițională în orice vizualizare de listă. Iar după ce particularizați o vizualizare de listă în SharePoint Designer 2010, încă este posibil să modificați vizualizarea respectivă, utilizând toate opțiunile din browser, cum ar fi adăugarea sau eliminarea coloanelor sau filtrarea și sortarea. Un XLV este particularizabil în totalitate, atât în SharePoint Designer, cât și în browser.

Șabloanele XSLT partajate presupun un cod mai clar și o performanță mai bună

Partea Web Vizualizare listă XSLT (XLV) utilizează foi de stiluri XSLT partajate care se află în directorul _layouts de pe server. Toate vizualizările de listă standard de pe server utilizează același set de șabloane XSLT partajate. Un XLV utilizează un șablon pentru a formata fiecare câmp (sau coloană), un șablon pentru a formata rândul și un șablon pentru a formata tabelul. Când particularizați aspectul unui XLV, generați șabloane XSL înlocuitoare numai pentru șabloanele pe care le modificați; de exemplu, dacă evidențiați un câmp, generați XSLT care înlocuiește numai șablonul partajat pentru câmpul respectiv. Aceasta înseamnă că se lucrează mai ușor cu XLV în vizualizare Cod și acesta are o performanță mai bună, când pagina se redă în browser.

Anulați cu ușurință particularizările, revenind la XSLT

Dacă particularizați o parte Web Vizualizare listă XSLT, iar ulterior vă hotărâți să anulați modificările sau dacă întâlniți în XSL erori care nu se pot remedia, este posibil să reveniți cu XLV la forma inițială, de dinainte de efectuarea modificărilor. Când reveniți la XSLT pentru un XLV, respectivul XLV recurge din nou la utilizarea șabloanelor XSLT partajate de pe server. Aveți posibilitatea să alegeți să reveniți la întreaga vizualizare sau numai cu anumite șabloane XSLT, cum ar fi șablonul element.

Crearea de vizualizări de date din Panglică

Vizualizare date este o caracteristică puternică pentru vizualizarea și editarea datelor dintr-o gamă largă de surse de date, inclusiv datele din listele SharePoint și datele externe SharePoint. Panglica facilitează inserarea unei Vizualizări date, cu doar câteva clicuri. Apoi, aveți posibilitatea să particularizați și mai mult Vizualizarea date, utilizând toate opțiunile de sub Instrumente Vizualizare listă (pentru XLV) sau Instrumente vizualizare de date (pentru partea Web Formular date) de pe Panglică.

Aplicarea formatării condiționale din Panglică

Formatarea condițională poate oferi un impact mai mare vizualizărilor de date, evidențiind informațiile care sunt foarte importante pentru echipa dvs. Acum aveți posibilitatea să aplicați reguli de formatare condițională în vizualizările de date direct de pe Panglică.

Partajarea stilurilor de vizualizare și aplicarea acestora din Panglică

Aveți posibilitatea să partajați cu ușurință stiluri particularizate pentru vizualizările de listă (XLV) cu alte persoane în colecția de site-uri, dacă încărcați stilurile (fișierele .XSL) în biblioteca Stiluri în site-ul de nivel superior din colecția de site-uri. Orice persoană cu permisiuni adecvate poate utiliza apoi SharePoint Designer 2010 pentru a aplica aceste stiluri particularizate în propriile vizualizări de listă, cu un singur clic.

Vizualizările de date acceptă AJAX

Vizualizările de date furnizează multe caracteristici care facilitează lucrul cu datele, cum ar fi paginarea, filtrarea și sortarea anteturilor de coloană și editarea în linie. Acum aveți posibilitatea să activați actualizările asincrone pentru fiecare vizualizare, astfel încât toate aceste caracteristici să nu mai solicite reîmprospătarea întregii pagini în browser: numai Vizualizare date se reîmprospătează. De asemenea, aveți posibilitatea să specificați un interval de timp în care datele din vizualizare se reîmprospătează automat sau să adăugați un buton într-o Vizualizare date, astfel încât utilizatorii să poată face clic pentru a reîmprospăta manual vizualizarea.

Vizualizările de elemente asociate

SharePoint Designer 2010 facilitează crearea paginilor de tip tablou de bord care afișează toate datele asociate unui anumit element. Mai întâi, utilizați coloanele de căutare pentru a crea o relație părinte-fiu între datele din două liste diferite; iar acum, în produsele SharePoint 2010, aveți posibilitatea să utilizați opțiunile pentru o coloană de căutare pentru a impune integritatea referențială între listele respective, astfel încât niciun element fiu să nu rămână fără elementul părinte. Apoi, de pe Panglica din SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să creați cu ușurință vizualizări de elemente asociate care afișează toate elementele fiu dintr-o listă asociate cu un element părinte specific dintr-o altă listă.

Acțiuni particularizate

În SharePoint Designer 2010, este posibil să facilitați descoperirea de către ceilalți a acțiunilor importante pot fi necesare de efectuat cu un element. De exemplu, aveți posibilitatea să adăugați o acțiune particularizată în meniul elementului de listă, astfel încât utilizatorii să poată iniția un flux de lucru direct din meniul elementului din listă. De asemenea, este posibil să adăugați acțiuni particularizate ca butoane pe Panglica formularului și să vizualizați pagini dintr-o listă. Acțiunile particularizate facilitează soluțiile, furnizând acțiunile potrivite în contextul potrivit.

Formularele InfoPath

În SharePoint Server 2010, listele pot utiliza acum formularele InfoPath în formularele Element nou, Vizualizare element și Editare element. InfoPath facilitează modificarea completă a aspectului și stilului formularelor. În plus, formularele InfoPath furnizează caracteristici foarte utile, cum ar fi reguli de formatare și reguli de validare. Iar dvs. beneficiați de flexibilitate, deoarece fiecare tip de conținut asociat cu o listă poate avea propriul set de formulare. Când este necesar să proiectați formulare în InfoPath, aveți posibilitatea să lansați InfoPath 2010 direct de pe Panglica din SharePoint Designer 2010.

Începutul paginii

Tipuri de conținut extern și Servicii de conectivitate cu aplicații de business

Produsele SharePoint 2010 și Office 2010 includ facilități noi pentru integrarea în profunzime a datelor și proceselor de lucru externe în experiența utilizatorului de Office și SharePoint. Aceste facilități includ caracteristici, servicii și instrumente noi pe platforma SharePoint. Cu Business Connectivity Services (BCS), aveți posibilitatea să vă conectați la datele externe din Microsoft SQL Server, serviciile Web sau asamblările.NET. Și aveți posibilitatea să vă conectați la aceste date externe din client sau din server, indiferent dacă sunteți offline sau online și să creați, să citiți, să actualizați și să ștergeți datele din sursele de date externe.

Tipurile de conținut extern

În versiunea anterioară de SharePoint, exista conceptul Entitate de date de lucru, care era un tip de date de lucru externe disponibile în Catalogul de date de lucru. De exemplu, o entitate era posibil să fie un Client sau o Comandă. Acum, entitatea se numește tip de conținut extern (ECT). Tipurile de conținut în SharePoint pot avea comportamente, cum ar fi fluxurile de lucru sau politicile asociate acestora. În mod similar, tipurile de conținut extern pot avea comportamente care se numesc operațiuni asociate cu acestea. O operațiune nu este un flux de lucru sau o politică; determină dacă persoanele pot crea, citi, actualiza, șterge sau căuta instanțe pentru tipul de conținut extern respectiv. Astfel, tipurile de conținut și tipurile de conținut extern au acest lucru în comun: ele definesc nu numai schema pentru date (câmpurile și tipurile de câmp), ci și comportamentele sau operațiunile asociate cu datele.

Crearea tipurilor de conținut extern în SharePoint Designer 2010

În versiunea anterioară, SharePoint nu accepta crearea unei definiții de aplicație în Catalogul de date de lucru. Acum, SharePoint Designer 2010 furnizează instrumentele pentru a vă conecta la datele externe, pentru a crea tipuri de conținut extern, pentru a publica respectivele tipuri de conținut extern în Catalogul de date de lucru de pe server și pentru a genera automat atât o listă externă, cât și toate formularele solicitate de lista externă respectivă. În SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să scoateți în evidență datele externe din aplicațiile de business, cum ar fi SAP sau Siebel în SharePoint, fără să scrieți vreo linie de cod.

Listele externe

Lista externă este blocul component cheie pentru soluțiile BCS. O listă externă arată și se comportă practic la fel ca orice altă listă SharePoint, dar conține date dintr-o sursă de date externă. Lista externă facilitează citirea și scrierea datelor externe de către utilizatori în cadrul experienței familiare de lucru cu o listă SharePoint. Aveți posibilitatea să creați o listă externă și formularele acesteia direct din SharePoint Designer 2010. Crearea unei liste externe creează și vizualizări (utilizând partea Web Vizualizare listă XSLT) și formulare (utilizând partea Web Formular listă XSLT) pentru browser și un formular Outlook 2010 particularizabil și un formular InfoPath 2010. Formularul InfoPath se poate utiliza în locul vizualizărilor și formularelor XSLT implicite pentru a vizualiza și a edita datele din lista externă în browser, iar formularul Outlook se utilizează pentru a afișa date externe în Outlook 2010.

Listele externe în SharePoint Workspace

După ce creați o listă externă, faceți clic pe butonul Conectare la SharePoint Workspace de pe Panglica serverului pentru a pune la dispoziție lista externă în SharePoint Workspace 2010. În SharePoint Workspace, aveți posibilitatea să vizualizați și să editați datele externe direct din client, indiferent dacă sunteți conectat sau offline. BCS furnizează un mecanism de memorare în cache și sincronizare care este instalat pe computerul client și care reîmprospătează datele și se sincronizează cu sistemul back-end. SharePoint Workspace furnizează, de asemenea, rezolvări pentru erori și conflicte. Când conectați o listă externă la SharePoint Workspace, formularele InfoPath 2010 pentru vizualizarea și editarea datelor în SharePoint Workspace se generează automat.

Listele externe în Outlook

De asemenea, aveți posibilitatea să conectați o listă externă la Outlook 2010. Când creați un tip de conținut extern în SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să îl asociați la un tip de element Office nativ, cum ar fi o persoană de contact sau o activitate, astfel încât datele externe să arate și să se comporte exact ca o persoană de contact sau ca un element de activitate din Outlook. De exemplu, să presupunem că datele externe sunt reprezentate de o listă de clienți și doriți să le afișați în Outlook. Deoarece datele clienților seamănă bine cu persoanele de contact din Outlook, este posibil să asociați respectivul tip de conținut extern la elementul persoană de contact din Outlook. După ce conectați lista externă la Outlook, aveți posibilitatea să creați, să actualizați și să ștergeți datele externe direct din Outlook, așa cum ați crea și ați actualiza persoanele de contact native Outlook.

Coloane de date de lucru, flux de lucru și Word

După ce creați un tip de conținut extern, este posibil să adăugați o coloană Date de lucru într-o listă sau într-o bibliotecă. O coloană Date de lucru este asociată cu un tip de conținut extern și reprezintă un câmp din respectivul tip de conținut extern. Dacă o bibliotecă de documente utilizează un document Word ca șablon, este posibil să editați șablonul în Word, adăugând Părți rapide, care sunt controale de conținut legate la coloanele Date de lucru. Când utilizatorii creează un document nou pe baza șablonului Word, datele externe se afișează în interiorul documentului, în controalele de conținut. Controalele de conținut activează automat funcționalitatea de selectare și rezolvare a datelor externe. În SharePoint Designer 2010, este posibil să creați un flux de lucru asociat la această bibliotecă de documente și care citește și scrie datele în lista externă. În SharePoint Designer, acțiunile de listă din fluxul de lucru standard au fost îmbunătățite, pentru a funcționa cu date externe.

Începutul paginii

Controlați când și cum pot utiliza alte persoane SharePoint Designer 2010

Dacă sunteți specialist IT și administrați SharePoint pentru organizația dvs., rețineți că este posibil să implementați pe scară largă SharePoint Designer 2010 și să fiți pe deplin încredințat că este posibil să controlați cu ușurință unde și cum utilizează SharePoint Designer persoanele din organizația dvs. Mai mult, noua experiență de editare de pagini din SharePoint Designer 2010 asigură faptul că, în mod implicit, particularizarea paginilor (numită în engleză și „unghosting”) nu este nici posibilă, nici necesară pentru a construi pagini și tablouri de bord de impact.

Administrarea paginilor pentru aplicația Web și colecția de site-uri

Dacă sunteți administrator de server, aveți o pagină nouă în Administrare centrală, dedicată în mod special setărilor pentru SharePoint Designer 2010. Dacă sunteți administrator de colecție de site-uri, aveți o pagină asemănătoare în Setări site din site-ul de nivel superior din colecția de site-uri. Pentru fiecare aplicație Web sau colecție de site-uri, aveți acum opțiuni pentru a permite persoanelor să utilizeze SharePoint Designer, pentru a particulariza pagini, pentru a particulariza pagini coordonatoare și aspecte de pagină și pentru a utiliza vizualizarea Toate fișierele.

Particularizarea paginilor necesită în mod implicit permisiuni mai înalte

Particularizarea paginilor (numită în engleză și „unghosting”) necesită acum permisiuni mai înalte decât în ediția anterioară: În mod implicit, numai administratorii de colecții de site-uri pot particulariza pagini, pagini coordonatoare și aspecte de pagină și numai ei pot utiliza vizualizarea Toate fișierele. Aceasta înseamnă că, în Panoul de navigare, majoritatea utilizatorilor nu vor vedea nodurile pentru Pagini coordonatoare, Aspecte pagină și Toate fișierele. În schimb, vor construi soluții, creând și stocând pagini parte Web în biblioteca Pagini site. Astfel, este ușor pentru dvs. să păstrați un aspect și un stil uniforme în întreaga aplicație Web sau colecție de site-uri.

O nouă experiență de editare a paginilor: modul implicit versus modul complex

În SharePoint Designer 2010, accentul cade pe crearea și configurarea componentelor, cum ar fi vizualizări de date, formulare și fluxuri de lucru, și mai puțin pe editarea HTML și alte activități Web de proiectare. Astfel, modul implicit pentru editarea paginilor Parte Web este mai simplu și mai intuitiv; de fapt, modul implicit este destul de asemănător cu adăugarea conținutului la o pagină Wiki. Utilizatorii pot insera vizualizări de date și formulare, pot tasta text și pot adăuga alte tipuri de conținut în interiorul substituenților de conținut principal (PlaceHolderMain), însă restul paginii este blocat pentru editare. În acest mod, tot conținutul particularizat se regăsește în interiorul unei părți Web ascunse, astfel încât în modul implicit o pagină nu se poate particulariza („unghosted”). În schimb, în modul complex, aveți posibilitatea să particularizați în întregime pagina, editând orice element din aceasta. Din nou, în mod implicit, numai administratorii de colecții de site-uri pot edita paginile în modul complex.

Paginile de site

În versiunea anterioară, poate că erați îngrijorat de posibilitatea ca alte persoane să salveze fișiere în rădăcina site-ului sau să modifice structura de foldere a site-ului. În SharePoint Designer 2010, în mod implicit, majoritatea persoanelor nu vor avea acces la vizualizarea Toate fișierele dintr-un site; în schimb, toate paginile noi create într-un site se află în biblioteca de documente Pagini site. Biblioteca Pagini site furnizează o modalitate simplificată și ușoară de a crea și a stoca fișierele necesare pentru soluții.

Reveniți cu ușurință cu paginile site-ului la o versiune anterioară

Biblioteca Pagini site utilizează urmărirea versiunilor, astfel încât, dacă deteriorați din greșeală o pagină, este posibil să reveniți rapid la o versiune anterioară. În SharePoint Designer 2010, fiecare pagină SharePoint are o pagină de rezumat care afișează istoricul de versiuni al paginii respective. Pe pagina de rezumat, aveți posibilitatea să restaurați o versiune anterioară direct de pe Panglică.

Upgrade-uri mai ușoare, înaintare mai rapidă

Paginile particularizate pot complica procesul de upgrade. De exemplu, când faceți upgrade la Office SharePoint Server 2007, paginile particularizate nu vor prelua automat aspectul și stilul noi, iar deseori va trebui să reproduceți manual particularizările pe o versiune nouă a paginii. În SharePoint Designer 2010, aveți posibilitatea să beneficiați de toate funcționalitățile de particularizare și construire de aplicații, fără a particulariza („unghosting”) paginile. Astfel, este posibil să implementați pe scară largă SharePoint Designer 2010, știind că viitoarele upgrade-uri la SharePoint nu vor fi complicate de un mare număr de pagini particularizate.

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×