Nivelurile de permisiune și permisiunile în SharePoint 2007

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

În acest articol

Nivelurile de permisiune implicite în Windows SharePoint Services 3.0

Listă, site și permisiuni personale

Dependențe și descrieri

Deși site-urilor care sunt construite în Windows SharePoint Services de des aveți grupurile SharePoint implicite suplimentare, Windows SharePoint Services 3.0 include cinci niveluri de permisiune implicit. Fiecare dintre aceste niveluri de permisiune are permisiuni specifice asociate cu acesta. Ca proprietar de site-ul, puteți alege ce permisiuni sunt asociate cu aceste niveluri de permisiune (cu excepția nivelurile de permisiune acces limitat și Control total) sau să adăugați noua nivelurile de permisiune pentru a combina seturi diferite de permisiuni.

Notă: Anterior Windows SharePoint Services 3.0, nivelurile de permisiune se numeau grupuri de site, iar grupurile SharePoint se numeau grupuri inter-site.

Ca proprietar de site-ul, puteți asocia permisiuni cu nivelurile de permisiune și asociați și nivelurile de permisiune cu utilizatorii și grupurile SharePoint. Utilizatori și grupuri SharePoint este asociat cu obiectele se pot securiza, cum ar fi site-uri, liste, elemente de listă, biblioteci, foldere din liste și biblioteci și documente. Pentru mai multe informații despre atribuirea permisiunilor de obiecte se pot securiza diferite, consultați despre controlul accesului la site-uri și conținutul site-ului.

Următoarele tabele listează și descriu nivelurile de permisiune pe care aveți posibilitatea să le atribuiți utilizatorilor și grupurilor SharePoint și permisiunile pe care aveți posibilitatea să le atribuiți nivelurilor de permisiune. Pentru fiecare permisiune, nivelul de permisiune asociat cu aceasta, în mod implicit, este listat. Pentru fiecare permisiune, orice permisiune dependentă de aceasta este listată, ca și orice niveluri de permisiune implicite care includ permisiunea.

Niveluri de permisiune implicite în Windows SharePoint Services 3.0

Nivel permisiuni

Descriere

Control total

Acest nivel de permisiune conține toate permisiunile. Atribuite grupului proprietari SharePoint numele site-ului, în mod implicit. Acest nivel de permisiune nu poate fi particularizată sau șterse.

Proiectare

Creează liste și biblioteci de documente, editează pagini și aplică teme, borduri și foi de stil în site-ul Web. Nu se atribuie niciunui site SharePoint, în mod implicit.

Contribuție

Puteți adăuga, editarea și ștergerea elementelor din liste și biblioteci de documente. Atribuit la grupul de membri SharePoint numele site-ului, în mod implicit.

Citiţi

Acces doar în citire la site-ul Web. Utilizatori și grupuri SharePoint cu acest nivel de permisiune pot vizualiza elementele și pagini, deschidere elemente și documente. Atribuie numele site-ul SharePoint vizitatori grup, în mod implicit.

Acces limitat

Nivelul de permisiune Acces limitat este proiectat să fie combinat cu permisiuni avansate pentru a acorda accesul utilizatorilor la o listă specifică, la o bibliotecă de documente, un element sau un document, fără a le acorda accesul în tot site-ul. Cu toate acestea, pentru a accesa o listă sau o bibliotecă, de exemplu, utilizatorul este necesar să dețină permisiunea să deschidă site-ul Web părinte și să citească datele partajate, cum ar fi bara de navigare și bara temă de pe site-ul Web. Nivelul de permisiune Acces limitat nu se particularizează și nu se șterge.

Notă: Nu aveți posibilitatea să atribuiți acest nivel de permisiune utilizatorilor sau grupurilor SharePoint. În schimb, Windows SharePoint Services 3.0 atribuie automat acest nivel de permisiune utilizatorilor și grupurilor SharePoint când le acordați accesul la un obiect de pe site care necesită ca aceștia să aibă acces la un obiect de nivel superior pe care nu dețin permisiuni. De exemplu, dacă garantați utilizatorilor acces la un element dintr-o listă, iar aceștia nu au acces la lista propriu-zisă Windows SharePoint Services 3.0 le atribuie automat Acces limitat la listă și, dacă este necesar, la site.

Începutul paginii

Permisiuni pentru liste, pentru site și permisiuni personale

Windows SharePoint Services 3.0 include 33 de permisiuni, utilizate în cinci niveluri de permisiune implicite. Aveți posibilitatea să modificați ce permisiuni se includ într-un anumit nivel de permisiune (cu excepția nivelurilor de permisiune Acces limitat și Control total) sau să creați un nivel nou de permisiune care să conțină un set de permisiuni pe care le specificați.

Permisiunile sunt catalogate ca permisiuni de listă, permisiuni de site și permisiuni personale, în funcție de obiectele la care se aplică. De exemplu, permisiunile de site se aplică la un anumit site, permisiunile de listă se aplică numai la liste și la biblioteci, iar permisiunile personale se aplică numai la vizualizările personale, părți Web confidențiale etc. Următorul tabel afișează permisiunile și nivelurile de permisiune cărora le sunt atribuite, în mod implicit.

Listare permisiuni

Permisiune

Control total

Proiectare

Contribuție

Citire

Acces limitat

Gestionare liste

X

X

Ignorare verificare la ieșire

X

X

Adăugare elemente

X

X

X

Editare elemente

X

X

X

Ștergere elemente

X

X

X

Vizualizarea elementelor

X

X

X

X

Aprobare elemente

X

X

Deschidere elemente

X

X

X

X

Vizualizare versiuni

X

X

X

X

Ștergere versiuni

X

X

X

Creare alerte

X

X

X

X

Vizualizare pagini aplicație

X

X

X

X

X

Permisiuni site

Permisiune

Control total

Proiectare

Contribuție

Citire

Acces limitat

Gestionare permisiuni

X

Vizualizare date utilizare

X

Creare subsite-uri

X

Gestionare site Web

X

Adăugare și particularizare pagini

X

X

Aplicare teme și borduri

X

X

Aplicare foi de stiluri

X

X

Creare grupuri

X

Răsfoire directoare

X

X

X

Utilizare creare site-uri cu autoservire

X

X

X

X

Vizualizare pagini

X

X

X

X

Enumerare permisiuni

X

Răsfoire informații utilizator

X

X

X

X

X

Gestionare alerte

X

Utilizarea interfețelor la distanță

X

X

X

X

X

Utilizarea caracteristicilor integrare client

X

X

X

X

X

Deschidere

X

X

X

X

X

Editare informații utilizator personale

X

X

X

Permisiuni personale

Permisiune

Control total

Proiectare

Contribuție

Citire

Acces limitat

Gestionare vizualizări personale

X

X

X

Adăugare/Eliminare părți Web confidențiale

X

X

X

Actualizare părți Web personale

X

X

X

Începutul paginii

Dependențe și descrieri

Multe permisiuni sunt dependente de alte permisiuni. Când selectați o permisiune care este dependentă de altă permisiune, aceasta din urmă se selectează automat. Ștergerea unei permisiuni de care alte permisiuni sunt dependente șterge, de asemenea, permisiunile dependente. Următorul tabel descrie la ce se utilizează fiecare permisiune și listele de permisiuni dependente, dacă se aplică.

Listare permisiuni

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare liste

Creează și șterge liste, adaugă sau elimină coloane dintr-o listă și adaugă sau elimină vizualizările publice ale unei liste.

Vizualizarea elementelor, Vizualizarea paginilor, Deschidere, Gestionarea vizualizărilor personale

Ignorare verificare la ieșire

Se renunță la sau se verifică un document la intrare care se verifică la ieșire către alt utilizator.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare elemente

Adăugarea elementelor la liste, adăugarea documentelor la biblioteci de documente și adăugarea de comentarii la discuții pe Web.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Editare elemente

Editarea elementelor din liste, editarea bibliotecilor de documente, editarea în documente a comentariilor la discuții pe Web și particularizarea paginilor Parte Web în bibliotecile de documente.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Ștergere elemente

Ștergerea elementelor dintr-o listă, a documentelor dintr-o bibliotecă de documente și a comentariilor la discuții pe Web din documente.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizarea elementelor

Vizualizare elemente din liste, documente din biblioteci de documente și comentarii la discuții pe Web.

Vizualizare pagini, Deschidere

Aprobare elemente

Aprobare versiune minoră a unei liste sau a unui document

Editare elemente, Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Deschidere elemente

Vizualizare sursă documente cu gestionari de fișiere pe parte de site.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare versiuni

Vizualizare versiuni trecute ale unui element din listă sau ale unui document.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Ștergere versiuni

Ștergere versiuni trecute ale unui element din listă sau document.

Vizualizare elemente, Vizualizare versiuni, Vizualizare pagini, Deschidere

Creare alerte

Creare alerte de poștă electronică

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare pagini aplicație

Vizualizare documente și vizualizări dintr-o listă sau dintr-o bibliotecă de documente.

Deschidere

Permisiuni site

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare permisiuni

Crearea și modificarea nivelurilor de permisiune de pe site-ul Web și atribuirea permisiunilor către utilizatori și grupuri.

Aprobare elemente, Enumerare permisiuni, Deschidere

Vizualizare date utilizare

Vizualizare rapoarte despre utilizarea site-ului Web.

Aprobare elemente, Deschidere

Creare subsite-uri

Creare subsite-uri cum ar fi site-uri de echipă, site-uri Atelier proiectare întâlniri și site-uri Atelier de document.

Vizualizare pagini, Deschidere

Gestionare site Web

Efectuarea tuturor activităților de administrare pentru site-ul Web, ca și gestionarea de conținut.

Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare și particularizare pagini

Adăugarea, modificarea sau ștergerea paginilor HTML sau a paginilor Parte Web și editarea site-ului Web utilizând un editor compatibil cu Windows SharePoint Services.

Vizualizare elemente, Răsfoire directoare, Vizualizare pagini, Deschidere

Aplicare teme și borduri

Aplicarea unei teme sau a unor borduri la întregul site Web.

Vizualizare pagini, Deschidere

Aplicare foi de stiluri

Aplicare foaie de stil (fișier .css) la site-ul Web

Vizualizare pagini, Deschidere

Creare grupuri

Creare grup de utilizatori care se utilizează oriunde în colecția de site-uri.

Vizualizare pagini, Deschidere

Răsfoire directoare

Enumerarea fișierelor și folderelor dintr-un site Web utilizând o interfață cum ar fi SharePoint Designer sau Web-based Distributed Authoring and Versioning (Web DAV).

Vizualizare pagini, Deschidere

Utilizare creare site-uri cu autoservire

Creare site Web utilizând Creare site-uri cu autoservire.

Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare pagini

Vizualizare pagini de pe un site Web

Deschidere

Enumerare permisiuni

Enumerare permisiuni în site-ul Web, în listă, în folder, în document sau element din listă.

Vizualizare elemente, Deschidere elemente, Vizualizare versiuni, Răsfoire directoare, Vizualizare pagini, Deschidere

Răsfoire informații utilizator

Vizualizare informații despre utilizatorii site-ului Web.

Deschidere

Gestionare alerte

Gestionare alerte pentru toți utilizatorii site-ului Web

Vizualizare elemente, Creare alerte, Vizualizare pagini, Deschidere

Utilizarea interfețelor la distanță

Utilizați interfețele Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV sau SharePoint Designer pentru a accesa site-ul Web.

Deschidere

Deschidere

Deschidere site Web, listă sau folder pentru a accesa elementele din interiorul containerului respectiv.

Nicio permisiune dependentă

Editare informații utilizator personale

Permite unui utilizator să modifice informațiile sale de utilizator, cum ar fi să adauge o fotografie.

Răsfoire informații utilizator, Deschidere

Permisiuni personale

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare vizualizări personale

Crearea, modificarea și ștergerea vizualizărilor personale ale listelor.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare/Eliminare părți Web confidențiale

Adăugare sau eliminare Părți Web confidențiale din pagina Parte Web.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere, Actualizare părți Web personale

Actualizare părți Web personale

Actualizare părți Web pentru a afișa informații personalizate.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×