Modificarea unui șablon formular publicat

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Pentru a efectua modificări într-un șablon formular publicat, modificați copia de lucru a șablonului formular, apoi republicați copia în locația originală de publicare.

În acest articol

Prezentare generală

Obținerea unei copii de lucru a șablonului formular

Republicarea șablonului formular modificat într-o bibliotecă de documente

Republicarea șablonului formular modificat pe un folder de rețea partajat

Prezentare generală

Înainte să modificați un șablon formular publicat, luați în considerare efectele pe care modificările dvs. le pot produce în orice formulare existente care sunt bazate pe șablonul formular. De exemplu, dacă modificați sursă de date în șablonul formular, modificările dvs. pot să determine ștergerea permanentă a datelor din formularele existente care se bazează pe acest șablon formular.

Următoarele modificări ale unui șablon formular pot cauza pierderea datelor:

 • Modificarea unui câmp sau grup din repetabil în nerepetabil

 • Modificarea tipului de date al unui câmp de tip text îmbogățit

 • Redenumirea, mutarea sau eliminarea unui câmp sau grup din sursa de date

  Notă : Când eliminați un control dintr-un șablon formular, câmpul sau grupul care este legat la acel control și datele din acel câmp sau grup rămân în sursa de date. Cu toate acestea, datele din câmp sau grup nu vor fi vizibile în formular, deoarece ați eliminat controlul care era legat la acel câmp sau grup. Dacă eliminați un control dintr-un șablon formular și doriți ca utilizatorii să vadă data la care câmpul sau grupul a fost legat la controlul pe care l-ați eliminat, adăugați alt control la șablonul formular, apoi legați controlul nou la câmpul sau grupul existent.

Pentru a modifica un șablon formular care a fost publicat, modificați mai întâi copia de lucru a șablonului formular. Copia de lucru este versiunea stocată pe computerul dvs. sau într-un program de control al versiunii, cum ar fi Microsoft Visual SourceSafe. După ce modificați copia de lucru, aveți posibilitatea să o publicați într-o locație de publicare. Dacă nu aveți o copie de lucru a șablonului formular și publicați șablonul formular într-o bibliotecă de documente de pe un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services sau pe un folder partajat de rețea, aveți posibilitatea să salvați o copie a șablonului formular din locația de publicare pe computerul dvs. Această versiune salvată devine copia de lucru. Apoi, aveți posibilitatea să modificați copia de lucru și să o republicați în locația originală de publicare. Când publicați șablonul formular modificat în locația originală de publicare, șablonul original formular va fi suprascris de versiunea modificată.

Publicarea unui șablon formular nu este la fel ca salvarea unui șablon formular. Atunci când publicați un șablon formular, Expertul de publicare adaugă locația de publicare și procesarea instrucțiuni la formular, astfel încât utilizatorii pot deschide formularele care se bazează pe acest șablon formular. Când salvați un șablon formular, salvați o copie a șablonului de formular, așa cum atunci când salvați un fișier de pe computer. Întotdeauna trebuie să utilizați expertul de publicare atunci când doriți să creați un șablon formular disponibil pentru utilizatorii pentru a completa.

Începutul paginii

Obținerea unei copii de lucru a șablonului formular

Dacă doriți să modificați un șablon formular care a fost publicat pe o bibliotecă de documente sau într-un folder partajat de rețea și nu aveți o copie de lucru a șablonului formular, aveți posibilitatea să salvați o copie de lucru a șablonului formular in locația de publicare pe computerul dvs.

Sfat : Luați în considerare utilizarea unui program de control al versiunii, cum ar fi Microsoft Visual SourceSafe, pentru a gestiona copiile de lucru ale șabloanelor formular.

Salvarea unei copii a șablonului formular dintr-o bibliotecă de documente pe computer

 1. Într-un browser Web, deschideţi biblioteca de documente unde a fost publicat şablonul formular.

 2. În meniul Setări, faceţi clic pe Setări, apoi pe Setări bibliotecă de formulare.

 3. Sub Setări generale, faceți clic pe Setări complexe.

 4. În secțiunea Șablon document, faceți clic pe Editare șablon.

  Şablonul formular se va deschide în Microsoft Office InfoPath.

 5. În caseta de dialog Microsoft Office InfoPath, faceți clic pe Da.

 6. În meniul Fișier, faceți clic pe Salvare ca.

 7. În caseta de dialog Microsoft Office InfoPath, faceţi clic pe OK.

 8. În caseta de dialog Salvare ca, răsfoiți la amplasarea unde salvați o copie a șablonului formular, apoi faceți clic pe Salvare.

Salvarea unei copii a șablonului formular dintr-un folder partajat de rețea pe computer

 1. În meniul fișier , faceți clic pe Proiectare șablon formular.

 2. Sub Deschidere șablon formular, faceți clic pe Pe Computerul meu.

 3. Navigaţi la folderul partajat din reţea al şablonului formular publicat, faceţi clic pe şablonul formular, apoi pe Deschidere.

 4. În meniul Fișier, faceți clic pe Salvare ca.

 5. În caseta de dialog Microsoft Office InfoPath, faceţi clic pe OK.

 6. În caseta de dialog Salvare ca, selectaţi o amplasare diferită de amplasarea de publicare iniţială, în care veţi salva o copie de lucru a şablonului formular, apoi faceţi clic pe Salvare.

Notă : Nu salvați șablonul formular sau folderul partajat de rețea acolo unde ați publicat original șablonul formular. Dacă salvați șablonul formular pe folderul partajat de rețea, veți suprascrie șablonul formular existent. Dacă suprascrieți șablonul formular existent, este posibil ca utilizatorii să nu poată deschidă formularele existente care se bazează pe acest șablon formular.

Începutul paginii

Republicarea șablonului formular modificat într-o bibliotecă de documente

Dacă lucrați cu un șablon formular care a fost publicat original într-o bibliotecă de documente, după ce efectuați modificările necesare în copia de lucru a șablonului formular, aveți posibilitatea să-l republicați în biblioteca de documente.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Publicare.

 2. În Expertul de publicare, faceți clic pe Către un server SharePoint cu sau fără InfoPath Forms Services, apoi faceți clic pe Următorul.

 3. În următoarea pagină text a expertului, tastați locația site-ului SharePoint unde ați publicat inițial șablonul formular, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. În pagina următoare a expertului, faceți clic pe Bibliotecă de documente, apoi pe Următorul.

 5. În următoarea pagină a expertului, faceți clic pe Actualizare șablon formular într-o bibliotecă de documente existentă, pe biblioteca de documente unde ați publicat inițiat șablonul formular, apoi pe Următorul.

 6. Alegeți câmpurile din șablonul formular care doriți să apară sub formă de coloane în vizualizarea implicită a bibliotecii de documente.

  Cum?

  1. Faceți clic pe Adăugare.

  2. Selectaţi câmpul de care îl adăugaţi drept coloană în biblioteca de documente, apoi efectuaţi una din următoarele:

   • Tastaţi un nume de coloană în caseta Nume coloană.

   • Selectaţi coloana site-ului din lista Grup coloană site, selectaţi un nume din lista Nume coloană, apoi faceţi clic pe OK.

    Notă : Dacă aţi selectat un câmp repetat pentru a afişa date în biblioteca de documente, se poate defini modul în care câmpul să să fie afişat în biblioteca de documente făcând clic pe o valoare din lista Funcţii. Se poate alege dacă să fie afişată prima valoare din câmp, ultima valoare din câmp sau o sumă a tuturor apariţiilor câmpului sau dacă să fie îmbinate toate valorile împreună.

  3. Faceți clic pe OK.

  Găsiți linkuri pentru mai multe informații despre afișarea datelor în coloane într-o bibliotecă de documente în secțiunea Vedeți și.

 7. În următoarea pagină a expertului, faceți clic pe Publicare.

  Dacă șablonul formular este publicat, veți primi o confirmare pe ultima pagină a expertului.

 8. Variante disponibile:

  1. Pentru a deschide biblioteca de documente și a testa procesul de completare a unui formular bazat pe acest șablon formular, bifați caseta de selectare Deschidere bibliotecă de documente, apoi faceți clic pe Închidere. Se va deschide biblioteca de documente într-un browser Web. Când faceți clic pe Nou în bara de instrumente listă, se va deschie în InfoPath un formular bazat pe acest șablon formular.

   Sfat : Dacă doriți să înștiințați utilizatorii că șablonul formular este disponibil pentru completare, trimiteți-le un mesaj de poștă electronică cu un link către biblioteca de documente unde ați publicat șablonul formular.

  2. Pentru a trimite un mesaj de poştă electronică cu formularul şi şablonul formular către utilizatori, bifaţi caseta de selectare Se trimite formularul la destinatarii de poştă electronică, apoi faceţi clic pe Închidere.

   Pentru a completa și trimite utilizatorilor se va deschide un mesaj de e-mail cu formularul în corpul mesajului. Dacă utilizatorii au Microsoft Office Outlook 2007, acestea pot completa formular atunci când deschideți mesajul de e-mail. Utilizatorii cu versiuni anterioare de Outlook sau alte aplicații de e-mail vor primi un mesaj de e-mail cu formulare și șablonul de formular atașate. Utilizatorii să deschideți atașarea șablon formular pentru a instala pe șablonul de formular pe computerul lor. Apoi utilizatorii pot deschide atașarea formular și completați formular în InfoPath.

   Sfat : În caseta Introducere din mesajul de poştă electronică, tastaţi un memento către utilizatori cu precizarea de a deschide numai ataşări ale mesajelor de la expeditori de încredere.

Începutul paginii

Republicarea șablonului formular modificat într-un folder partajat de rețea

Dacă lucrați cu un șablon formular care a fost publicat original într-un folder partajat de rețea, după ce efectuați modificările necesare în copia de lucru a șablonului formular, aveți posibilitatea să-l republicați în folderul partajat de rețea.

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Publicare.

 2. În expertul Publicare, faceți clic pe Către o locație din rețea, apoi pe Următorul.

 3. În pagina următoare a expertului, faceți clic pe Răsfoire.

 4. Răsfoiți la folderul partajat de rețea unde ați publicat șablonul formular inițial, faceți clic pe numele șablonului, apoi OK.

 5. În următoarea pagină a expertului, verificați că sunt corecte calea și numele șablonului formular în Nume șablon formular, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Pe pagina următoare a expertului, dacă aveți o cale alternativă la acest folder de rețea partajat, cum ar fi o publice Uniform Resource Locator (URL), tastați calea în caseta.

 7. Faceți clic pe Următorul.

 8. În următoarea pagină a expertului, faceți clic pe Publicare.

  Dacă șablonul formular este publicat, veți primi o confirmare pe ultima pagină a expertului.

 9. Variante disponibile:

  • Pentru a deschide biblioteca de documente și a testa procesul de completare unui formular bazat pe acest șablon formular, bifați caseta de selectare Deschidere bibliotecă de documente, apoi faceți clic pe Închidere. Se va deschide biblioteca de documente într-un browser Web. Când faceți clic pe Nou în meniul Setări, se va deschie în InfoPath un formular bazat pe acest șablon formular.

   Sfat : Dacă doriți să înștiințați utilizatorii că șablonul formular este disponibil pentru completare, trimiteți-le un mesaj de poștă electronică cu un link către biblioteca de documente unde ați publicat șablonul formular.

  • Pentru a trimite un mesaj de poştă electronică cu formularul şi şablonul formular către utilizatori, bifaţi caseta de selectare Se trimite formularul la destinatarii de poştă electronică, apoi faceţi clic pe Închidere.

   Pentru a completa și trimite utilizatorilor se va deschide un mesaj de e-mail cu formularul în corpul mesajului. Dacă utilizatorii au Microsoft Office Outlook 2007, acestea pot completa formular atunci când deschideți mesajul de e-mail. Utilizatorii cu versiuni anterioare de Outlook sau alte aplicații de e-mail vor primi un mesaj de e-mail cu formulare și șablonul de formular atașate. Utilizatorii să deschideți atașarea șablon formular pentru a instala pe șablonul de formular pe computerul lor. Apoi utilizatorii pot deschide atașarea formular și completați formular în InfoPath.

   Sfat : În caseta Introducere din mesajul de poştă electronică, tastaţi un memento către utilizatori cu precizarea de a deschide numai ataşări ale mesajelor de la expeditori de încredere.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×