Modificarea scalei axei orizontale (categorie) dintr-o diagramă

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Orizontale (categorie) axă, numit și axa x, a unei diagrame afișează etichete text în loc de intervale numerice și furnizează mai puține opțiuni de scalare mai sunt disponibile pentru o axă verticală (valoare), numit și axa y, a diagramei.

Cu toate acestea, puteți să specificați axă următoarele opțiuni:

 • Intervalul dintre gradațiilor și etichetelor

 • Amplasarea de etichete

 • Ordinea în care sunt afișate categorii

 • Tip axă (axa data sau text)

 • Plasarea de gradații

 • Punctul în care axa orizontală traversează axa verticală

Pentru a modifica scalei de alte axe dintr-o diagramă, consultați modificarea scalei axei verticale (valoare) dintr-o diagramă sau modificarea scalei axei de adâncime (serie) dintr-o diagramă.

 1. Într-o diagramă, faceți clic pentru a selecta axa categorie pe care doriți să modificați sau efectuați următoarele pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente de diagramă:

  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

   Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect și Format.

  2. Pe fila Format , în grupul Selecție curentă , faceți clic pe săgeata din caseta din partea de sus și apoi faceți clic pe axă orizontală (categorie).

 2. În fila Format, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 3. În panoul Formatare axă , efectuați oricare dintre următoarele:

  Important: Următoarele opțiuni de scalare sunt disponibile numai atunci când este selectată o axă de categorii.

  • Pentru a inversa ordinea de categorii, extindeți Opțiuni axă, apoi selectați caseta de selectare categorii în ordine inversă .

  • Pentru a modifica tipul de axă la o axă de text sau dată, extindeți Opțiuni axă, apoi sub Tipului de axă, selectați axa Text sau dată axă. Puncte de text și date sunt spațiate egal pe o axă de text. O axă de date afișează datele în ordine cronologică la intervale de setarea sau unitatea de bază, cum ar fi numărul de zile, luni sau ani, chiar dacă datele din foaia de lucru sunt nu în ordine sau în aceeași unitatea de bază.

   Notă: Selectate în mod implicit, Selectați automat pe baza datelor determină tipul de axă care are sens majoritatea pentru tipul de date.

  • Pentru a modifica punctul în care doriți axei verticale (valoare) să traverseze axei orizontale (categorie), extindeți Opțiuni axă, apoi sub traversează axa verticală, selectați categoria numărul și tastați numărul dorit în caseta text, sau Selectați la maxim categorie pentru a specifica că axei verticale (valoare) încrucișate axei orizontale (categorie) după ultima categorie pe axa x.

  • Pentru a modifica intervalul dintre gradații, extindeți Gradațiiși apoi, în caseta intervalul dintre gradații , tastați numărul dorit.

   Notă: Numărul pe care le tastați determină câte categorii sunt afișate între gradații.

  • Pentru a modifica amplasarea gradații axă, extindeți Gradațiiși selectați oricare dintre opțiunile dorite în casetele tipul majore și minore .

  • Pentru a modifica intervalul dintre etichetele axelor, extindeți Eticheteși apoi sub intervalul dintre etichete, selectați specificați unitatea de interval și tastați numărul pe care îl doriți în caseta text.

   Sfat: Tastați 1 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare categorie, 2 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a doua categorie, 3 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a treia categorie etc.

  • Pentru a modifica amplasarea etichetele axelor, extindeți Eticheteși apoi, în caseta distanță de axă , tastați numărul dorit.

   Sfat: Tastați un număr mai mic pentru a plasa etichete mai aproape la axă. Tastați un număr mai mare, dacă doriți mai multe distanța între etichetă și axă.

 1. Într-o diagramă, faceți clic pe axa de categorii pe care doriți să modificați sau efectuați următoarele pentru a selecta axa dintr-o listă de elemente de diagramă:

  1. Faceți clic oriunde în diagramă.

   Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și Format.

  2. Pe fila Format , în grupul Selecție curentă , faceți clic pe săgeata de lângă caseta Elemente diagramă , și apoi faceți clic pe axă orizontală (categorie).

   Imagine panglică

 2. În fila Format, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție.

 3. În caseta de dialog Formatare axă , sub Opțiuni axă, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

  Important: Următoarele opțiuni de scalare sunt disponibile numai atunci când este selectată o axă de categorii.

  • Pentru a modifica intervalul dintre gradații, în caseta intervalul dintre gradații , tastați numărul dorit.

   Notă: Numărul pe care le tastați determină câte categorii sunt afișate între gradații.

  • Pentru a modifica intervalul dintre etichetele axelor, sub Intervalul dintre etichete, faceți clic pe Specificați unitatea de interval, apoi, în caseta text, tastați numărul dorit.

   Sfat: Tastați 1 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare categorie, 2 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a doua categorie, 3 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a treia categorie etc.

  • Pentru a modifica amplasarea etichetele axelor, în caseta Distanță între etichetă și axă, tastați numărul dorit.

   Sfat: Tastați un număr mai mic pentru a plasa etichete mai aproape la axă. Tastați un număr mai mare, dacă doriți mai multe distanța între etichetă și axă.

  • Pentru a inversa ordinea de categorii, bifați caseta de selectare categorii în ordine inversă .

  • Pentru a modifica tipul de axă la o axă de text sau dată, sub Tip axă, faceți clic pe axa de Text sau dată axă. Puncte de text și date sunt spațiate egal pe o axă de text. O axă de date afișează datele în ordine cronologică la intervale de setarea sau unitatea de bază, cum ar fi numărul de zile, luni sau ani, chiar dacă datele din foaia de lucru sunt nu în ordine sau în aceeași unitatea de bază.

   Notă: Selectate în mod implicit, Selectați automat pe baza datelor determină tipul de axă care are sens majoritatea pentru tipul de date.

  • Pentru a modifica amplasarea axă gradațiilor și etichetelor, selectați oricare dintre opțiunile dorite în casetele Tip gradație majoră, Tip gradație minorăși etichetele axei .

  • Pentru a modifica punctul unde doriți axei verticale (valoare) traversează axa orizontală (categorie), sub traversează axa verticală, faceți clic pe la numărul de categorie, apoi tastați numărul dorit în caseta text, sau faceți clic pe la maxim categorie pentru a specifica că axei verticale (valoare) încrucișate axei orizontale (categorie) după ultima categorie pe axa x.

Sfaturi: 

 • După modificarea scalei axei, se recomandă, de asemenea, pentru a schimba modul în care axa este formatat. Pentru mai multe informații, consultați modificarea afișării axelor diagramei.

 • Scalarea modificarea suprapunerea serie sau spațiu liber lățime între serii de date. Pentru a modifica suprapunerea serie sau spațiu liber lățime, faceți clic dreapta pe o serie de date și apoi faceți clic pe Formatare serie de date. Sub Opțiuni serie, specificați setările pe care le doriți.

În mod implicit, valorile minime și maxime scalei axei fiecare într-o diagramă sunt calculate automat. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să particularizați Scalare pentru a răspunde mai bine nevoilor dvs. De exemplu, dacă toate punctele de date în tabelul date între 60 și 90, poate doriți axa de valori (y) să aibă o zonă de 50 și 100 în loc de 0 până la 100. Atunci când o axă de valori se referă la o zonă foarte mari, de asemenea, puteți să modificați axă la o scală logaritmică (numit și jurnal scală).

 1. Acest pas se aplică la Word 2016 pentru Mac doar: în meniul Vizualizare , faceți clic pe Aspect pagină imprimată.

 2. Faceți clic pe diagramă.

 3. Pe fila Format , faceți clic pe axă orizontală (categorie) din lista verticală și apoi faceți clic pe Panoul formatare.

 4. În panoul Formatare axă , efectuați oricare dintre următoarele:

  Important: Următoarele opțiuni de scalare sunt disponibile numai atunci când este selectată o axă de categorii.

  • Pentru a inversa ordinea de categorii, extindeți Opțiuni axă, apoi selectați caseta de selectare categorii în ordine inversă .

  • Pentru a modifica tipul de axă la o axă de text sau dată, extindeți Opțiuni axă, apoi sub Tipului de axă, selectați axa Text sau dată axă. Puncte de text și date sunt spațiate egal pe o axă de text. O axă de date afișează datele în ordine cronologică la intervale de setarea sau unitatea de bază, cum ar fi numărul de zile, luni sau ani, chiar dacă datele din foaia de lucru sunt nu în ordine sau în aceeași unitatea de bază.

   Notă: Selectate în mod implicit, Selectați automat pe baza datelor determină tipul de axă care are sens majoritatea pentru tipul de date.

  • Pentru a modifica punctul în care doriți axei verticale (valoare) să traverseze axei orizontale (categorie), extindeți Opțiuni axă, apoi sub traversează axa verticală, selectați categoria numărul și tastați numărul dorit în caseta text, sau Selectați la maxim categorie pentru a specifica că axei verticale (valoare) încrucișate axei orizontale (categorie) după ultima categorie pe axa x.

  • Pentru a modifica intervalul dintre gradații, extindeți Gradațiiși apoi, în caseta intervalul dintre gradații , tastați numărul dorit.

   Notă: Numărul pe care le tastați determină câte categorii sunt afișate între gradații.

  • Pentru a modifica amplasarea gradații axă, extindeți Gradațiiși selectați oricare dintre opțiunile dorite în casetele tipul majore și minore .

  • Pentru a modifica intervalul dintre etichetele axelor, extindeți Eticheteși apoi sub intervalul dintre etichete, selectați specificați unitatea de interval și tastați numărul pe care îl doriți în caseta text.

   Sfat: Tastați 1 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare categorie, 2 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a doua categorie, 3 pentru a afișa o etichetă pentru fiecare a treia categorie etc.

  • Pentru a modifica amplasarea etichetele axelor, extindeți Eticheteși apoi, în caseta distanță de axă , tastați numărul dorit.

   Sfat: Tastați un număr mai mic pentru a plasa etichete mai aproape la axă. Tastați un număr mai mare, dacă doriți mai multe distanța între etichetă și axă.

  • Pentru a poziționa eticheta, extindeți Eticheteși selectați o opțiune în caseta listă verticală.

În mod implicit, valorile minime și maxime scalei axei fiecare într-o diagramă sunt calculate automat. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să particularizați Scalare pentru a răspunde mai bine nevoilor dvs. De exemplu, dacă toate punctele de date în tabelul date între 60 și 90, poate doriți axa de valori (y) să aibă o zonă de 50 și 100 în loc de 0 până la 100. Atunci când o axă de valori se referă la o zonă foarte mari, de asemenea, puteți să modificați axă la o scală logaritmică (numit și jurnal scală).

 1. Acest pas se aplică pentru Word pentru Mac 2011 doar: în meniul Vizualizare , faceți clic pe Aspect pagină imprimată.

 2. Faceți clic pe diagramă, apoi faceți clic pe fila Aspect diagramă.

 3. Sub axe, faceți clic pe axe > Axă orizontală > Opțiuni axă.

  Fila Aspect diagramă, grupul Axe

  Notă: În funcție de tipul de diagramă, unele opțiuni să nu fie disponibile.

 4. În caseta de dialog Formatare axă , faceți clic pe scarăși sub scalei axei orizontale, modificați oricare dintre următoarele opțiuni:

  • Pentru a modifica intervalul dintre etichetele axelor, în intervalul dintre etichete, tastați numărul dorit.

  • Pentru a modifica intervalul dintre gradații, în intervalul dintre gradații, tastați numărul dorit.

  • Pentru a modifica amplasarea etichetele axelor, în caseta Distanță între etichetă și axă, tastați numărul dorit.

   Sfat: Tastați un număr mai mic pentru a plasa etichete mai aproape la axă. Tastați un număr mai mare, dacă doriți mai multe distanța între etichetă și axă.

  • Pentru a inversa ordinea de categorii, bifați caseta de selectare categorii în ordine inversă .

 5. Faceți clic pe OK.

Adăugarea sau modificarea poziției etichetele axei orizontale

Pentru o axă orizontală, puteți să adăugați și să poziționați axa în partea din stânga sau din partea dreaptă a suprafața reprezentată grafic.

Notă: Opțiunile poate fi anulat pentru bară diagrame coloană în comparație.

 1. Acest pas se aplică pentru Word pentru Mac 2011 doar: în meniul Vizualizare , faceți clic pe Aspect pagină imprimată.

 2. Faceți clic pe diagramă, apoi faceți clic pe fila Aspect diagramă.

 3. Sub axe, faceți clic pe axe > Axă orizontalăși apoi faceți clic pe tipul de etichetă axă dorit.

  Fila Aspect diagramă, grupul Axe

  Notă: În funcție de tipul de diagramă, unele opțiuni să nu fie disponibile.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×