Modificarea, editarea sau înlocuirea unui raport

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest subiect descrie tehnici puteți utiliza pentru a modifica un raport existent. Microsoft Office Access 2007 oferă două vizualizări care se pot utiliza pentru a efectua modificări la raportul: vizualizarea cu aspect pagină și vizualizarea proiect. Alegere de ce vizualizare să utilizeze depinde activitatea specifică la ce încercați pentru a realiza. Ar putea să ajungă utilizați ambele vizualizări pentru a efectua modificările.

Ce intenționați?

Informații despre Vizualizare aspect

Informații despre Vizualizare proiect

Comutarea între vizualizări

Modificarea raportului în Vizualizare aspect

Modificarea rapoartelor în Vizualizare proiect

Informații despre Vizualizare aspect

Vizualizare aspect este vizualizarea cea mai intuitivă de utilizat pentru modificarea rapoartelor și se utilizează pentru aproape orice tip de modificări făcute unui raport din Office Access 2007. În Vizualizare aspect, raportul este de fapt în execuție, prin urmare, aveți posibilitatea să vedeți datele aproape la fel ca atunci când sunt imprimate. Cu toate acestea, în această vizualizare, este posibil, de asemenea, să modificați proiectarea raportului. Deoarece este posibil să vedeți datele în timp ce modificați raportul, aceasta este o vizualizare foarte utilă la setarea lățimilor coloanelor, la adăugarea nivelurilor de grupare și la efectuarea majorităților activităților care afectează aspectul și lizibilitatea raportului. Imaginea următoare arată raportul Carte de telefoane clienți în Vizualizare aspect.

Raport în Vizualizare aspect

Raportul pe care îl vedeți în Vizualizare nu arată la fel ca raportul imprimat. De exemplu, nu există niciun sfârșit de pagină în Vizualizare aspect. De asemenea, dacă ați utilizat Inițializare pagină pentru formatarea raportului cu coloane, coloanele nu se afișează în Vizualizare aspect. Cu toate acestea, Vizualizare aspect vă oferă o aproximare atentă a raportului imprimat. Pentru a vedea aspectul raportului după imprimare, utilizați Examinare înaintea imprimării.

Anumite activități nu se pot efectua în Vizualizare aspect și vă obligă să comutați la Vizualizare proiect. În anumite situații, Access afișează un mesaj care vă anunță că trebuie să comutați la Vizualizare proiect pentru efectuarea unei anumite modificări.

Începutul paginii

Informații despre Vizualizare proiect

Vizualizare proiect vă oferă o vizualizare mai detaliată despre structura raportului. Observați benzile antet și subsol ale raportului, paginii și grupurilor. Raportul nu este de fapt în execuție în Vizualizare proiect, prin urmare, nu este posibil să vedeți datele de bază în timp ce lucrați; cu toate acestea, există anumite activități pe care aveți posibilitatea să le efectuați mai ușor în Vizualizare proiect decât în Vizualizare aspect. Aveți posibilitatea să:

 • Adăugați o varietate mai mare de controale la raport, cum ar fi etichete, imagini, linii și dreptunghiuri.

 • Editați surse de control casetă text în casetele text înseși, fără a utiliza foaia de proprietăți.

 • Modificați anumite proprietăți care nu sunt disponibile în Vizualizare aspect.

Imaginea următoare arată raportul Carte de telefoane clienți în Vizualizare proiect.

Raport în Vizualizare proiect

Începutul paginii

Comutarea între vizualizări

Access furnizează o varietate de metode pentru comutarea între vizualizări. Dacă raportul este deja deschis, aveți posibilitatea să comutați la altă vizualizare, efectuând următoarele:

 • Faceți clic dreapta pe raport din Panoul de navigare, apoi faceți clic pe vizualizarea pe care o doriți din meniul de comenzi rapide.

 • Faceți clic dreapta pe fila document sau pe bara de titlu a raportului, apoi faceți clic pe vizualizarea pe care o doriți din meniul de comenzi rapide.

 • În pornire tab, în grupul Vizualizare , faceți clic pe butonul Vizualizare pentru a comuta între vizualizările disponibile. Ca alternativă, faceți clic pe săgeata de sub Vizualizareși selectați una dintre vizualizările disponibile din meniu. Examinarea înaintea imprimării nu este disponibilă în acest meniu.

  Imaginea panglicii Access

 • Faceți clic dreapta într-o zonă necompletată a raportului însuși, apoi faceți clic pe vizualizarea dorită. Dacă raportul este deschis în Vizualizare proiect, trebuie să faceți clic dreapta în afara grilei de proiect.

 • Faceți clic pe una dintre pictogramele de vizualizare mici de pe bara de stare din Access.

Dacă raportul nu este deschis, faceți dublu clic pe raport din Panoul de navigare, pentru a-l deschide în Vizualizare raport. Pentru a deschide raportul în altă vizualizare, faceți clic cu butonul din dreapta pe raport din Panoul de navigare, apoi faceți clic pe vizualizarea pe care o doriți din meniul de comenzi rapide.

Notă : Dacă modificați un raport în care ați utilizat Inițializare pagină pentru a crea coloane multiple (de exemplu, un raport despre etichetele poștale), aveți posibilitatea să vedeți coloanele doar în Examinare înaintea imprimării. Când vizualizați raportul în Vizualizare raport sau în Vizualizare aspect, Access afișează datele într-o singură coloană.

Începutul paginii

Modificarea raportului în Vizualizare aspect

Această secțiune descrie câteva modificări ale rapoartelor, modificări pe care aveți posibilitatea să le efectuați în Vizualizare aspect.

Modificarea lățimii unei coloane sau a unui câmp

Modificarea înălțimii unui rând sau a unui câmp

Adăugarea unui câmp

Informații despre aspectele control

Ștergerea unui câmp sau a unei coloane

Modificarea inițializării paginii

Modificarea formatării unui câmp

Legarea unei casete text la alt câmp (modificarea sursei de control a unui control)

Modificarea sursei înregistrării raportului

Împachetarea unui text într-un câmp

Adăugarea liniilor de grilă

Adăugarea sau modificarea unei sigle sau a altei imagini

Adăugarea sau editarea unui titlu de raport

Adăugarea numerelor de pagină, a datei curente și a orei curente

Modificarea lățimii unei coloane sau a unui câmp

 1. Faceți clic pe elementul din coloană pe care doriți să îl ajustați.

  În jurul elementului este trasat un cadru, pentru a arăta că respectivul câmp este selectat.

 2. Glisați marginea din dreapta sau din stânga a cadrului, până când lățimea coloanei atinge dimensiunea dorită.

Începutul paginii

Modificarea înălțimii unui rând sau a unui câmp

 1. Faceți clic pe elementul din rând pe care doriți să îl ajustați.

  În jurul elementului este trasat un cadru, pentru a arăta că respectivul câmp este selectat.

 2. Glisați marginea de sus sau din stânga a cadrului, până când înălțimea rândului atinge dimensiunea dorită.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp

 • Pe fila Format , în grupul controale , faceți clic pe Adăugare câmpuri existente. Imagine buton

  Lista de câmpuri disponibile este afișată. Dacă există câmpuri disponibile în alte tabele, acestea vor vi afișate sub Câmpuri disponibile în alte tabele:.

 • Glisați un câmp din Lista de câmpuri în raport. Pe măsură ce mutați câmpul, o zonă evidențiată va indica locația unde se va amplasa câmpul atunci când eliberați butonul mouse-ului.

  Notă : Pentru a adăuga mai multe câmpuri odată, țineți apăsat pe tasta CTRL și faceți clic pe fiecare câmp din Lista de câmpuri pe care îl doriți. Apoi, eliberați tasta CTRL și glisați câmpurile în raport. Câmpurile vor fi amplasate unul lângă celălalt.

Începutul paginii

Informații despre aspectele control

Aspectele control sunt ghidaje care aliniază controalele orizontal și vertical, pentru a oferi raportului un aspect uniform. Un aspect control poate fi privit ca un tabel în care fiecare celulă a sa conține un control. Procedurile următoare vă arată felul cum se adaugă, se elimină sau se rearanjează controalele din aspectele control.

Aspectele control sunt de două feluri: tabelare și în stivă.

 • În aspectele control tabelare, controalele sunt aranjate în rânduri și coloane, la fel ca o foaie de calcul, cu etichetele în partea de sus. Aspectele control tabelare cuprind întotdeauna două secțiuni ale unui raport; indiferent de secțiunea în care se află controalele, etichetele se află în secțiunea de deasupra lor. Imaginea următoare arată un aspect control tabelar de bază.

  Aspect control tabelar de bază

 • În aspectele în stivă, controalele sunt aranjate vertical, la fel ca într-un formular pe hârtie, cu o etichetă în partea din stânga a fiecărui control. Aspectele în stivă apar întotdeauna într-o singură secțiune de raport. Imaginea următoare arată un aspect control în stivă de bază.

  Aspect control stivă de bază

Într-un raport, aveți posibilitatea să utilizați mai multe aspecte control de ambele tipuri. De exemplu, este posibil să aveți un aspect tabelar pentru a crea un rând de date pentru fiecare înregistrare și, dedesubt, unul sau mai multe aspecte în stivă care să conțină mai multe date de la aceeași înregistrare.

Crearea unui aspect control nou

Access creează automat aspecte control de coloane în situațiile următoare:

 • Creați un raport nou, făcând clic pe Raport Imagine buton în grupul Rapoarte de pe fila Creare.

 • Creați un raport nou, făcând clic pe Raport necompletat Imagine buton în grupul Rapoarte de pe fila Creare, apoi glisând un câmp din panoul Listă de câmpuri în raport.

Pe un raport existent, aveți posibilitatea să creați un aspect control nou, efectuând următoarele:

 1. Selectați un control pe care doriți să îl adăugați la aspect.

 2. Pentru a adăuga alte controale la același aspect, țineți apăsat pe tasta SHIFT și selectați simultan controalele.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pe fila Aranjare tab, în grupul Aspecte control, faceți clic pe Tabelar Imagine buton or În stivă Imagine buton .

  • Faceți clic dreapta pe controlul sau controalele selectate, indicați spre Aspect, apoi faceți clic pe Tabelar Imagine buton sau În stivă Imagine buton .

Access creează aspectul control și îi adaugă controalele selectate.

Comutarea de la un aspect control tabelar la unul în stivă sau invers

Pentru a comuta un întreg aspect de la un tip de aspect la altul:

 • Selectați aspectul control, făcând clic pe selectorul aspect portocaliu din colțul din stânga sus al aspectului.

  Toate celulele din aspect sunt selectate.

 • Alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pe fila Aranjare, în grupul Aspecte control, faceți clic pe tipul de aspect dorit (Tabelar Imagine buton sau În stivă Imagine buton ).

  • Faceți clic dreapta aspectul control, indicați spre Aspect, apoi faceți clic pe tipul de aspect dorit.

Access rearanjează controalele în tipul de aspect selectat.

Scindarea unui aspect control în două aspecte

Aveți posibilitatea să scindați un aspect control în două aspecte, utilizând procedeul următor:

 1. Țineți apăsat pe tasta SHIFT și faceți clic pe controalele pe care doriți să le mutați în noul aspect control.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pe fila Aranjare, în grupul Aspecte control, faceți clic pe tipul de aspect pe care îl doriți pentru aspectul nou (Tabelar Imagine buton sau În stivă Imagine buton ).

  • Faceți clic dreapta pe controalele selectate, indicați spre Aspect, apoi faceți clic pe tipul de aspect pe care îl doriți pentru aspectul nou.

Access creează un aspect control nou și îi adaugă controalele selectate.

Rearanjarea controalelor într-un aspect control

 • Un control dintr-un aspect control se mută glisându-l către o locație. Pe măsură ce glisați câmpul, o bară orizontală sau verticală indică locația unde se va amplasa acesta atunci când eliberați butonul mouse-ului.

 • Aveți posibilitatea să mutați un control dintr-un aspect control într-un alt aspect control de același tip. De exemplu, aveți posibilitatea să glisați un control dintr-un aspect în stivă în alt aspect în stivă, nu într-un aspect tabelar.

Adăugarea controalelor într-un aspect control

Pentru a adăuga un câmp nou din panoul Listă de câmpuri la un aspect control existent   

 • Glisați pur și simplu câmpul din panoul Listă de câmpuri în aspect. O bară orizontală sau verticală indică locația unde se va amplasa câmpul atunci când eliberați butonul mouse-ului.

Pentru a adăuga controale existente la un aspect control existent   

 1. Selectați primul control pe care îl adăugați la aspectul control.

 2. Pentru a adăuga alte controale la același aspect, țineți apăsat pe tasta SHIFT și selectați simultan controalele. Aveți posibilitatea să selectați controale în alte aspecte control.

 3. Alegeți una dintre variantele următoare:

  • Dacă raportul este deschis în Vizualizare proiect, glisați câmpurile selectate către aspect. O bară orizontală sau verticală indică locația unde se vor amplasa câmpurile atunci când eliberați butonul mouse-ului.

  • Dacă raportul este deschis în Vizualizare aspect:

   1. Pe fila Aranjare, în grupul Aspecte control, faceți clic pe tipul de aspect la care adăugați. Dacă adăugați la un aspect tabelar, faceți clic peTabelar. Dacă adăugați la un aspect în stivă, faceți clic peÎn stivă.

    Access creează un aspect nou și îi adaugă controalele selectate.

   2. Glisați aspectul nou către aspectul existent. O bară orizontală sau verticală indică locația unde se vor amplasa câmpurile atunci când eliberați butonul mouse-ului.

Eliminarea controalelor dintr-un aspect control

Eliminarea unui control dintr-un aspect control vă permite să îl plasați oriunde în raport, fără a afecta poziția niciunuia dintre controale.

 • Selectați controlul pe care doriți să îl eliminați din aspect. Pentru a selecta mai multe controale, țineți apăsat pe tasta SHIFT, apoi faceți clic pe controalele pe care doriți să le eliminați. Pentru a selecta toate controalele din aspect, faceți clic pe caseta selector de aspecte din colțul din stânga sus al aspectului.

 • Alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pe fila Aranjare, în grupul Aspecte control, faceți clic pe Eliminare Imagine buton .

  • Faceți clic dreapta pe unul dintre controalele selectate, indicați spre Aspect, apoi faceți clic pe Eliminare.

   Access elimină controalele selectate din aspect.

Sfat : Pentru a împiedica se inserează într-un aspect control așa cum puteți muta un control, apăsați și țineți apăsată tasta CTRL și glisați controlul acolo unde doriți.

Începutul paginii

Ștergerea unui câmp sau a unei coloane

 1. Faceți clic pe câmpul sau pe coloana care urmează să fie ștearsă sau faceți clic pe eticheta sau pe titlul său de coloană.

  Access trasează un cadru în jurul elementului, pentru a arăta că acesta este selectat.

 2. Apăsați DELETE.

Începutul paginii

Modificarea inițializării paginii

Utilizați grupul Aspecte pagină de pe fila Inițializare pagină pentru a modifica dimensiunea, orientarea, marginile și așa mai departe.

 1. Faceți clic pe fila Inițializare pagină.

 2. În grupul Aspecte pagină, faceți clic pe Dimensiune Imagine buton pentru a selecta altă dimensiune de pagină.

 3. Faceți clic pe Portret Imagine buton sau pe Vedere Imagine buton pentru a modifica orientarea paginii.

 4. Faceți clic pe Margini Imagine buton pentru a ajusta marginile raportului.

Începutul paginii

Modificarea formatării unui câmp

 1. Selectați câmpul pe care doriți să îl formatați.

 2. Pe fila Formatare , utilizați instrumentele din grupul Font pentru a aplica formatarea pe care doriți.

  Imaginea panglicii Access

Începutul paginii

Legarea unei casete text la alt câmp (modificarea sursei de control a unui control)

 1. Faceți clic în coloana sau în câmpul pentru care modificați sursa controlului.

  În jurul elementului este trasat un cadru, pentru a arăta că respectivul câmp este selectat.

 2. Dacă foaia de proprietăți nu este afișată în prezent, apăsați F4 pentru a o afișa.

 3. Pe fila Date a foii de proprietăți, setați proprietatea Sursă control în câmpul nou. Aveți posibilitatea să selectați un câmp din lista verticală sau să tastați o expresie în casetă. În secțiunea Vedeți și a acestui articol, aveți posibilitatea să găsiți mai multe linkuri către informații despre expresii.

Începutul paginii

Modificarea sursei înregistrării raportului

 1. Dacă foaia de proprietăți nu este afișată, apăsați F4 pentru a o afișa.

 2. În lista verticală din partea de sus a foii de proprietăți, faceți clic pe Raport.

 3. În foaia de proprietăți, faceți clic pe fila Date.

 4. În lista verticală Sursă înregistrări, selectați tabelul sau interogarea de utilizat pentru sursa înregistrării sau faceți clic pe Butonul Generator pentru a afișa generatorul de interogări.

  Notă : Dacă raportul se bazează în prezent pe un tabel, Access vă întreabă dacă creați o interogare bazată pe tabel. Faceți clic pe Da pentru a afișa generatorul de interogări și a crea interogarea sau faceți clic pe Nu pentru a revoca operațiunea. Dacă alegeți să creați o interogare, interogarea nouă va deveni sursa înregistrării raportului. Aceasta se va crea ca interogare "încorporată" , mai exact, o interogare stocată în proprietatea Sursă înregistrare a raportului, nu un obiect separat al interogării.

Începutul paginii

Împachetarea unui text într-un câmp

 1. Dacă foaia de proprietăți nu este afișată, faceți clic cu butonul din dreapta pe câmpul în care să se împacheteze textul și faceți clic pe Proprietăți. Altfel, faceți clic pur și simplu pe câmp pentru a-l selecta.

 2. Pe fila Format a foii de proprietăți, setați proprietatea Se permite extinderea laDa.

Începutul paginii

Adăugarea liniilor de grilă

În cazul în care controalele aparțin unui aspect control, aveți posibilitatea să adăugați linii de grilă, pentru a separa vizual și mai mult controalele. Pentru informații suplimentare despre aspectele control, consultați secțiunea Lucrul cu aspectele control.

 1. Faceți clic pe orice câmp din aspectul control.

  În jurul câmpului se trasează un cadru, pentru a arăta că acesta este selectat.

 2. Pe fila Format , în grupul linii de grilă , faceți clic pe linii de grilă.

  Imaginea panglicii Access

 3. Selectați stilul liniilor de grilă dorit.

Notă : Liniile de grilă se adaugă și făcând clic dreapta pe orice câmp dintr-un aspect control, indicând spre Aspect, indicând spre Linii de grilă, apoi selectând liniile de grilă dorite.

Începutul paginii

Adăugarea sau modificarea unei sigle sau a altei imagini

Procedurile următoare vă arată felul cum se adaugă o siglă la un raport utilizând instrumentul Siglă și cum se redimensionează un control imagine sau o imagine dintr-un control imagine.

Adăugarea unei sigle

 • Pe fila Format , în grupul controale , faceți clic pe siglă. Imagine buton

  Se afișează caseta de dialog Inserare imagine.

 • Răsfoiți la folderul unde este stocat fișierul siglă și faceți dublu clic pe fișier.

  Access adaugă sigla în colțul din stânga sus al raportului.

Redimensionarea unui control care conține o siglă sau altă imagine

 1. Faceți clic pe controlul care conține imaginea.

  În jurul controlului se trasează un cadru, pentru a arăta că acesta este selectat.

 2. Plasați indicatorul pe cadru. Când indicatorul se schimbă într-o săgeată cu două capete, aveți posibilitatea să îl glisați în direcțiile indicate de săgeți, pentru a mări sau a micșora controlul imagine.

Rețineți că valoarea implicită pentru proprietatea Mod afișare a unei imagini este Decupaj, însemnând că imaginea va păstra aceeași dimensiune, indiferent de cât de mare sau de mic este controlul imagine. Pentru ca imaginea să se mărească sau să de micșoreze atunci când redimensionați controlul, efectuați următoarele:

Redimensionarea siglei sau a imaginii dintr-un control

 1. Selectați imaginea.

 2. Dacă foaia de proprietăți nu este afișată deja, apăsați F4 pentru a o afișa.

 3. Pe fila Format a foii de proprietăți, setați proprietatea Mod afișare la opțiunea dorită:

Setare

Descriere

Decupaj

Imaginea păstrează aceeași dimensiune, indiferent de mare sau de mic devine controlul imagine. Dacă faceți controlul imagine mai mic decât imaginea, imaginea este decupată.

Schiță

Imaginea este lărgită pe vertical și pe orizontal pentru a corespunde dimensiunii controlului imagine. Raportul aspect al imaginii nu se menține, prin urmare, această setare poate deforma imaginea dacă nu setați exact înălțimea și lățimea controlului imagine.

Panoramare

Pe măsură ce controlul imagine este redimensionat, imaginea atinge cea mai mare dimensiune posibilă, fără a afecta raportul aspect al acesteia.

Începutul paginii

Adăugarea sau editarea unui titlu de raport

Procedurile următoare vă arată cum se adaugă sau se editează o etichetă care conține titlul raportului.

Adăugarea unui titlu la un raport

 • Pe fila Format , în grupul controale , faceți clic pe titlu. Imagine buton

  La titlul raportului se adaugă o etichetă nouă, iar numele raportului se afișează ca titlu.

 • Când se creează eticheta, textul din etichetă se selectează automat, pentru a face posibilă modificarea textului prin tastarea titlului dorit.

 • Apăsați ENTER după ce terminați.

Editarea titlului raportului

 1. Faceți dublu clic pe eticheta care conține titlul raportului, pentru a plasa cursorul în etichetă.

 2. Tastați textul care să reprezinte titlul raportului și apăsați ENTER după ce terminați.

Începutul paginii

Adăugarea numerelor de pagină, a datei curente și a orei curente

Procedurile următoare vă arată cum se adaugă numere de pagină la un raport și cum se adaugă data curentă sau ora curentă.

Adăugarea numerelor de pagină

 • Pe fila Format , în grupul controale , faceți clic pe Numere de pagină. Imagine buton

  Se afișează caseta de dialog Numere de pagină.

 • Alegeți formatul, poziția și alinierea pe care le doriți pentru numerele de pagină.

 • Debifați caseta de selectare Afișare număr pe prima pagină dacă nu doriți să fie numerotată prima pagină.

 • Faceți clic pe OK.

  Numerele de pagină sunt adăugate la raport. Comutați la Examinare înaintea imprimării pentru a vedea cum vor arăta numerele la imprimarea raportului.

Adăugarea datei și a orei

 • Pe fila Format , în grupul controale , faceți clic pe data și ora. Imagine buton

  Se afișează caseta de dialog Data și ora.

 • Debifați caseta de selectare Includere dată dacă nu doriți să includeți data.

 • Pentru a include data, faceți clic pe formatul dată pe care doriți să îl utilizați.

 • Debifați caseta de selectare Includere oră dacă nu doriți să includeți ora.

 • Pentru a include ora, faceți clic pe formatul oră pe care doriți să îl utilizați.

  Un eșantion cu data și ora în formatele alese apare în zona Eșantion a casetei de dialog.

 • Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Modificarea unui raport în Vizualizare proiect

În anumite cazuri, nu este posibil să efectuați anumite modificări la raport în Vizualizare aspect și trebuie să utilizați în schimb Vizualizare proiect.

Adăugarea numerelor de linie

 1. Pe fila Proiect, în grupul Controale, faceți clic pe Casetă text Imagine buton .

 2. Faceți clic pe o zonă deschisă a secțiunea în care doriți să apară numerele de linie. În majoritatea cazurilor, aceasta va fi secțiunea de detalii. Va muta caseta text în locația finală mai târziu.

  Atunci când faceți clic pe raport, Access creează o casetă text nouă, nelegat.

 3. Faceți clic pe etichetă (imediat la stânga casetei text noi) și apăsați DELETE.

 4. Faceți clic o dată în caseta text nouă pentru a o selecta, apoi faceți clic din nou pentru a poziționa cursorul în caseta text.

 5. Tastați = 1 , apoi apăsați ENTER.

 6. Dacă foaia de proprietăți nu este afișată deja, apăsați F4 pentru a o afișa.

 7. Pe fila Date a foii de proprietăți, setați proprietatea Execuție sumă la Peste tot.

  Notă : Dacă acesta este un raport grupat și doriți ca numerotarea să pornească de la 1 pentru fiecare grup, setați proprietatea la Peste grup.

 8. Micșorați lățimea casetei text, poziționând indicatorul deasupra ghidajului de dimensionare din marginea de la dreapta casetei text și glisându-l către stânga. Lăsați suficient spațiu pentru cel mai mare număr de linie care vă așteptați să apară în raport.

 9. Dacă este cazul, lăsați un spațiu pentru caseta text din marginea cea mai din stânga a secțiunii Detalii, glisând la dreapta controalele existente în acea secțiune sau redimensionând controlul cel mai din stânga din acea secțiune.

 10. Glisați caseta text noi la locația în care doriți în raport.

 11. Comutați la Vizualizare raport, Examinare înaintea imprimării sau Vizualizare aspect pentru a vedea numerele de linie.

Cum se amplasează un titlu de grup în partea de sus a fiecărei pagini

Pentru grupurile care cuprind mai multe pagini, este util să faceți ca titlul de grup să apară în partea de sus a fiecărei pagini, pentru a vedea cu ușurință în care grup apar unele date. Un titlu de grup se poate selecta în Vizualizare aspect, dar acest lucru se realizează mai ușor în Vizualizare proiect.

 1. Faceți dublu clic pe secțiunea de titluri de grup (bara orizontală de deasupra secțiunii cu titluri de grup).

 2. Pe fila Format a foii de proprietăți, setați proprietatea Repetare secțiune la Da.

Deschiderea unui subraport în propria sa fereastră Vizualizare proiect

Când deschideți un raport în Vizualizare proiect, toate subrapoartele cuprinse în raport se deschid, de asemenea, în Vizualizare proiect. Cu toate acestea, fiecare subraport este afișat înăuntrul controlului subraport al său, nu ca fereastră separată. Din moment ce controlul subraport este adeseori prea mic pentru a fi utilizat cu ușurință, de obicei, este mult mai convenabil să deschideți subraportul în propria sa fereastră, apoi să îl editați. Pentru a deschide un subraport într-o fereastră nouă, alegeți una dintre variantele următoare:

 • Selectați subraportul, apoi, pe fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Subraport în fereastră nouă Imagine buton .

 • Faceți clic în afara controlului subraport pentru a vă asigura că nu este selectat, apoi faceți clic dreapta în controlul subraport, apoi faceți clic pe Subraport în fereastră nouă.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×