Modalități de particularizare a unei casete text

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

După ce inserați o casetă text într-un șablon de formular, aveți posibilitatea să o particularizați, accesându-i și modificându-i proprietățile și setările în caseta de dialog Proprietăți casetă text. Pentru a deschide caseta de dialog, în șablonul de formular, faceți dublu clic pe caseta text căreia îi modificați proprietățile.

Tabelul următor descrie câteva dintre modalitățile de particularizare a unei casete text și oferă motivele pentru care să efectuați acest lucru. Cu toate că tabelul nu furnizează informații procedurale detaliate despre opțiunile din caseta de dialog Proprietăți casetă text, acesta vă oferă o idee în legătură cu varietatea de opțiuni disponibile.

Note : 

  • Dacă proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, anumite caracteristici din caseta de dialog Proprietăți casetă text nu sunt disponibile. De exemplu, sfârșiturile de paragraf nu se acceptă.

  • Dacă şablonul formular se bazează pe o bază de date, pe o schemă sau pe o altă sursă de date existentă, este posibil să nu se poată particulariza toate aspectele unui control. De exemplu, se poate modifica dimensiunea controlului, dar nu şi numele câmpului sau grupului, care sunt derivate din sursa de date existentă.

Filă

Activitate

Detalii

Date

Modificarea numelui câmpului asociat

Atunci când proiectarea unui șablon formular nou, necompletat, puteți modifica domeniul implicit sau grupul nume pentru un control la un element care este mai ușor să identificați atunci când lucrați cu sursa de date. De exemplu, un câmp denumit "Vânzător" este mai ușor de înțeles decât un câmp denumit "câmp1."

Notă : Modificarea numelui câmpului nu presupune modificarea legăturii dintre o casetă text și un câmp din sursa de date. Dacă trebuie să legați o casetă text la alt câmp, faceți clic cu butonul din dreapta pe caseta text, apoi faceți clic pe Înlocuire legare în meniul de comenzi rapide.

Date

Modificarea tipului de date

Când proiectați un șablon de formular nou, necompletat, aveți posibilitatea să modificați tipul implicit de date pentru un control. Tipul implicit de date pentru o casetă text este Text (șir), dar acesta se poate modifica. De exemplu, dacă doriți ca utilizatorii să introducă lire sterline într-o casetă text Cantitate tranzacție, aveți posibilitatea să alegeți tipul de date Număr întreg (întreg), apoi să alegeți opțiunile de formatare pentru ca valorile tastate în caseta text să se afișeze cu simbolul monetar pentru lira sterlină (?).

Mai multe despre tipurile de date

Tabelul următor listează tipurile de date disponibile pentru casetele text.

Tip de date

Descriere

Text (string)

Se utilizează pentru date cum ar fi nume, adrese, numere de telefon, adrese de poștă electronică etc.

Întreg (integer)

Se utilizează pentru numere întregi pozitive sau negative, cum ar fi 1234, –1234, or $1,234.

Zecimal (double)

Se utilizează pentru numere cu virgulă zecimală, cum ar fi 1234,12; –1234,12 sau $1234,12.

Adevărat/Fals (boolean)

Se utilizează pentru date care trebuie să fie 1 (adevărate) sau 0 (false).

Hyperlink (anyURI)

Se utilizează pentru hyperlinkuri, cum ar fi o cale convenție universală de denumire (UNC) sau o Uniform Resource Locator (URL).

Dată (date)

Se utilizează pentru date, cum ar fi 3/14/2007 sau Martie 14, 2007.

Oră (time)

Se utilizează pentru valori temporale, cum ar fi 9:46:55 sau 09:46 A.M.

Dată și oră (dateTime)

Se utilizează pentru date și ore, cum ar fi 3/14/2007 11:30 A.M.

Date

Specificarea unei valori implicite

Dacă doriți să apară în interiorul unui control atunci când un utilizator se deschide formularul textul implicit, puteți să tastați textul respectiv în caseta valoare . Puteți, de asemenea, utiliza valoarea un alt câmp în sursa de date ca valoare implicită pentru un control. Valorile implicite sunt diferite de text substituent (care este descris mai jos în acest articol) în care acestea sunt întotdeauna salvate ca datele din fișierul de formular (.xml).

Date

Afișarea rezultatelor unui calcul

Pentru a afișa rezultatele unui calcul într-un control, puteți face clic pe Inserare formulă Imagine buton lângă caseta valoare să se asocieze formule și funcții cu controlul. De exemplu, puteți crea o formulă care însumează o coloană de numere într-un tabel repetabil, utilizând o casetă text în legătură cu funcția sum . Sau puteți să asociați funcția astăzi cu o casetă text specifice, astfel încât atunci când utilizatorul se deschide formularul, se afișează data curentă în caseta text.

Date

Cum se face caseta text obligatorie

Pentru a aminti în mod vizual utilizatorilor să tasteze date într-un control, bifați caseta de selectare Nu poate fi vid. Când utilizatorii deschid formularul, apare un asterisc roșu în control, pentru a le reaminti să nu îl lase necompletat. Utilizatorii nu pot remite date înainte să introducă o valoare în control.

Date

Adăugarea validării de date

Faceți clic pe Validare date pentru a specifica regulile de validare a datelor pentru control. De exemplu, dacă aveți nevoie de partea numere pentru a fi introduse într-un anumit format-trei numere, apoi o linie și apoi două mai multe numere, puteți utiliza validarea de date pentru a asigura că utilizatorii cu acest model.

Date

Aplicarea regulilor

Dacă faceți clic pe Reguli, aveți posibilitatea să creați o regulă prin care să aibă loc automat una sau mai multe acțiuni atunci când utilizatorii modifică valoarea dintr-un control. Într-un formular de comandă de cumpărare, de exemplu, dacă un utilizator tastează un număr mai mare decât 10 într-o casetă text Cantitate, este posibil să impuneți o regulă prin care se afișeze o casetă de dialog care să enunțe "Comandarea a mai mult de 10 elemente diferite simultan poate întârzia expedierea". Regulile se utilizează și la regăsirea automată a informațiilor actualizate dintr-o sursă de date externă. De exemplu, într-un formular cumpărare a acțiunilor, se poate să utilizați o regulă pentru regăsirea și afișarea cotelor de bursă curente într-o casetă text, fie la deschiderea formularului, fie atunci când utilizatorul solicită informațiile.

Afișare

Afișarea textului substituent

Dacă doriți să furnizați instrucțiuni utilizatorilor în legătură cu ce date să introduceți în caseta text îmbogățită, aveți posibilitatea să tastați un text cu instrucțiuni în caseta Substituent. De exemplu, într-o casetă text Număr de nopți la hotel, textul substituent se poate utiliza pentru a solicita utilizatorilor să introducă un anumit tip de date.

Ca o valoare implicită, textul înlocuitor apare în interiorul unui control de introducere text când utilizatorul deschide pentru prima dată un formular. Cu toate acestea, textul înlocuitor este diferit de valorile implicite din următoarele trei puncte de vedere:

  • Textul înlocuitor nu se salvează niciodată ca date în fişierul formular (.xml).

  • Spre deosebire de o valoare implicită, care apare ca text obişnuit în interiorul unui control, textul înlocuitor apare întotdeauna estompat.

  • Spre deosebire de o valoare implicită, textul înlocuitor nu este acceptat în şabloanele formular compatibile cu un browser.

Afișare

Cum se face caseta text doar în citire

Pentru a împiedica utilizatorii să le modifice conținutul unui control, selectați doar în citire caseta de selectare. De exemplu, dacă utilizați o casetă text pentru a afișa rezultatele unei formule, puteţi face caseta text doar în citire pentru a împiedica utilizatorii să tastați peste rezultat. Deși o casetă text doar în citire nu apare estompată în formular, utilizatorii vor împiedicat la să Tastați informațiile în caseta text.

Afișare

Dezactivarea verificării ortografice sau a caracteristicii Completare automată

Pentru a interzice utilizatorilor să verifice ortografia textului dintr-un control cu intrări de text sau să reutilizeze automat intrări anterioare, tastate în formularul din acel control, debifați casetele de selectare Activare verificare ortografică și Activare Completare automată, ambele selectate în mod implicit. De exemplu, aveți posibilitatea să dezactivați verificarea ortografică pentru casetele text care afișează nume proprii. Completarea automată se poate dezactiva din motive de securitate, cum ar fi dacă formularul va fi partajat cu mai multe persoane.

Afișare

Permiteți utilizatorilor să tasteze mai multe linii de text

Pentru ca o casetă text să afișeze mai multe linii de text, bifați caseta de selectare Multilinie. Apoi, este posibil să decideți dacă permiteți sfârșituri de paragraf în caseta text.

Afișare

Activarea sfârșiturilor de paragraf

Dacă bifați caseta de selectare Multilinie și dacă doriți să permiteți utilizatorilor să tasteze paragrafe cu informații în caseta text, bifați caseta de selectare Sfârșituri de paragraf. Aceasta este utilă, de exemplu, dacă doriți ca utilizatorii să răspundă la întrebări simple din caseta text, iar datele să fie în format de text simplu, deoarece utilizatorii le vor remite în final la baza de date. Dacă bifați caseta de selectare Multilinie într-un șablon de formular compatibil cu browserul, nu va fi posibil să debifați caseta de selectare Sfârșituri de paragraf.

Afișare

Activarea încadrării textului

Dacă bifați caseta de selectare Multilinie, InfoPath bifează automat caseta de selectare Încadrare text, pentru ca textul să curgă de la o linie la alta pe măsură ce utilizatorii tastează în caseta text. Când este activată încadrarea textului, este posibil să selectați opțiuni de defilare în lista Defilare. De exemplu, este posibil să faceți să apară bare de defilare în caseta text atunci când utilizatorii tastează mai mult text decât poate afișa caseta text în mod implicit. Pentru ca opțiunile de defilare să funcționeze corect, caseta text trebuie să aibă o înălțime și o lățime fixă. Dacă bifați caseta de selectare Multilinie într-un șablon de formular compatibil cu browserul, nu va fi posibil să debifați caseta de selectare Încadrare text sau să specificați opțiuni în lista Defilare.

Afișare

Limitarea caracterelor

Pentru a atribui o limită de caractere unei casete text, bifați caseta de selectare Limitare casetă text la, apoi tastați numărul permis de caractere. De exemplu, într-un șablon de formular de resurse umane, aveți posibilitatea să utilizați această caracteristică pentru a interzice utilizatorilor să tasteze mai mult de cinci caractere într-o casetă text ID angajat. Dacă șablonul de formular este conectat la o bază de date sau la o Schemă XML externă, iar acea sursă de date cuprinde cerințe în ceea ce privește lungimea caracterelor, Microsoft Office InfoPath afișează automat o eroare de validare a datelor dacă utilizatorii depășesc aceste limite atunci când completează un formular bazat pe șablonul de formular. Pentru ca indicatorul să avanseze automat la următorul control din formular după ce utilizatorul atinge limita de caractere pentru control, bifați caseta de selectare Deplasare automată la următorul control când se atinge limita. Operațiunea de a face ca indicatorul să se deplaseze automat la următorul control nu se acceptă în șabloanele de formular compatibile cu browserul.

Afișare

Adăugarea formatării condiționale

Faceți clic pe Formatare condiționată pentru a deschide Formatare condiționată caseta de dialog, unde puteți modifica aspectul unui control, inclusiv vizibilitatea sa, pe baza valorilor care se introduc în formular. De exemplu, într-un șablon de formular raport de vânzări, puteți utiliza formatarea condiționată pentru a avertiza utilizatorul că suma petrecut este mai mare decât valoarea buget.

Dimensiune

Reglarea dimensiunii, a spațierii și a marginilor

Aveţi posibilitatea să specificaţi manual dimensiunea unui control, introducând valori în casetele Înălţime şi Lăţime. De asemenea, aveţi posibilitatea să rafinaţi spaţierea în interiorul şi exteriorul controlului, modificând spaţierea, care înseamnă volumul de spaţiu liber care înconjoară conţinutul controalelor, sau marginile, care înseamnă volumul de spaţiu dintre chenarul controlului şi orice alt text înconjurător sau alte controale din şablonul formular.

Dimensiune

Alinierea casetei text cu eticheta sa

Pentru a alinia mai bine textul din interiorul unui control cu eticheta sa, faceți clic pe butonul Aliniere . InfoPath se reglează automat controlului înălțime, partea de jos spațierii și setările pentru margine jos după cum este necesar.

Complex

Specificarea unui SfatEcran

Pentru a face o notă de explicaţie să apară atunci când utilizatorii mută indicatorul peste control, introduceţi textul dorit în caseta SfatEcran. Ajutoarele de accesibilitate, cum ar fi utilitarele de revizuire ecran care fac disponibile informaţiile de pe ecran ca vorbire sintetizată sau ca afişaj împrospătat Braille, se bazează deseori pe aceste SfaturiEcran pentru a interpreta informaţiile pentru utilizatori.

Complex

Modificarea ordinii de indexare a tabulatorilor

Poziţia unui control poate fi schimbată în ordinea generală de tabulare a unui şablon formular. Ordinea de tabulare este ordinea în care punctul de interes se deplasează într-un formular dintr-un câmp sau obiect către următorul, la apăsarea TAB sau SHIFT+TAB. Setarea indexului de tabulare implicit pentru toate controalele dintr-un şablon formular este 0, dar ordinea de tabulare porneşte de la 1. Aceasta înseamnă că orice control cu 1 în caseta Index de tabulare va fi vizitat primul atunci când utilizatorii apasă tasta TAB. Orice control cu 2 în caseta Index de tabulare va fi vizitat al doilea şi aşa mai departe. Orice controale cu 0 în caseta Index de tabulare va apărea ultimul ordinea de tabulare. Dacă doriţi să ignoraţi controale în ordinea de tabulare, introduceţi -1 în caseta Index de tabulare.

Complex

Atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură

Se poate tasta o literă sau un număr în caseta Tastă de acces pentru a preciza o comandă rapidă de la tastatură. Comenzile rapide de la tastatură permit utilizatorilor să navigheze la un control apăsând o combinaţie de secvenţe de taste, în locul deplasării mouse-ului. Dacă alegeţi să utilizaţi comenzile rapide de la tastatură în formularul şablon, trebuie să comunicaţi utilizatorilor că aceste comenzi rapide există. De exemplu, se poate tasta (ALT+S) după o etichetă de casetă text pentru a anunţa utilizatorii de existenţa unei comenzi rapide de la tastatură pentru o casetă textVânzător.

Complex

Specificarea sau particularizarea acțiunilor de îmbinare

Faceți clic pe Îmbinare setările pentru a specifica cât ar trebui să apară datele care se introduc în control atunci când mai multe forme sunt combinate. De exemplu, puteți alege să prefix textul dintr-o casetă text cu un anumit cuvânt sau elemente de casetă text separată cu punct și virgulă.

Complex

Obținerea identificatorului ViewContext pentru caseta text

Puteți utiliza valoarea ViewContext pentru a identifica controlului codul. De exemplu, dacă știți valoarea ViewContext, puteți utiliza valoarea respectivă cu metoda ExecuteAction a obiectului View pentru a efectua programatic o acțiune de editare pentru date XML, care este legat la controlul.

Complex

Specificarea sau particularizarea unui domeniu de intrare

Faceţi clic pe Domeniu de intrare pentru a specifica tipul intrării utilizatorului dorite pentru control. Acest lucru poate să ajute la îmbunătăţirea recunoaşterii scrierii de mână şi a intrărilor vocale pentru control. De exemplu, dacă utilizaţi domeniul de intrare IS_URL pentru control, InfoPath va şti să ignore spaţiile dintre cuvinte.

Formulare browser

Particularizarea setărilor de depunere a datelor înapoi pe server

Pe fila formularelor de Browser apare doar atunci când sunt proiectarea unui șablon formular compatibil cu browserul. Aceasta vă permite pentru a controla dacă datele sunt trimise la server atunci când utilizatorii modifica datele în caseta text.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×