Microsoft Office Communicator 2007 – Note privind versiunea

Ultima actualizare: 10 iulie 2007

Bun venit la notele privind versiunea Microsoft® Office Communicator 2007. Consultaţi acest articol pentru informaţii privind problemele cunoscute din versiunea Office Communicator 2007.

În acest articol

Articole din baza de cunoştinţe (KB) despre problemele cunoscute

Note privind versiunea

Începutul paginii

Articole din baza de cunoştinţe (KB) despre problemele cunoscute

Începutul paginii

Note privind versiunea

Acest document conţine informaţii importante, utile de ştiut înainte de implementarea şi utilizarea aplicaţiei client Office Communicator 2007.

În aceste note

Apeluri audio

Conferinţe video

Configurare audio şi video

Istoric conversaţii

Intrare de control al accesului (ACE) pentru conectivitatea publică Internet

Integrare Office

Integrare aplicaţii

Instalare

Pachetul Multilingual User Interface (MUI)

Suport pentru limbi

Interoperabilitatea cu Communicator 2005

Interoperabilitatea cu Windows Messenger 5.1

Interoperabilitatea cu Windows Live Messenger

Apeluri audio

Office Communicator nu efectuează apeluri VoIP către utilizatorii externi după conectarea printr-o reţea virtuală privată (VPN)

PROBLEMĂ:     În cazul în care un utilizator are configurat un server SIP intern şi unul extern şi se conectează la Office Communicator de acasă, fără a utiliza o reţea virtuală privată (VPN), apoi se conectează prin VPN, Office Communicator se deconectează şi se reconectează automat. În această stare, utilizatorul nu reuşeşte să efectueze apeluri VoIP, deoarece numele de domeniu complet (FQDN) Media Relay este imposibil de rezolvat.
REZOLVARE:     Singura rezolvare cunoscută este deconectarea manuală şi reconectarea prin reintroducerea acreditărilor.

Este posibil ca Office Communicator să nu răspundă la anumite sisteme de răspuns vocal interactiv (IVR) prin apăsări de taste cu tonuri de frecvenţă multiplă cu ton dual (DTMF), în cazul în care persoana apelată are configurate setări de redirijare a apelurilor

PROBLEMĂ:     În cazul în care un utilizator apelează un alt utilizator care a configurat Setările de redirijare a apelurilor Communicator pentru a redirija imediat apelurile sau a redirija apelurile nepreluate la un sistem IVR care solicită intrare prin tonuri de taste (frecvenţă multiplă cu ton dual [DTMF]), Communicator nu răspunde, la început transmisiunea funcţionează în direcţia de intrare (nu există un segment media de ieşire pe care să se transmită DTMF). Este posibil ca apelantul să audă sistemul IVR care îi solicită o intrare, dar apăsând 1 sau 2 pentru a selecta o opţiune, nu va transmite de fapt niciun semnal. În acest caz, fereastra de Conversaţie Communicator va afişa în continuare „Se apelează <numeutilizator>...”
REZOLVARE:     Această problemă ar trebui să apară numai la câteva sisteme IVR. În anumite cazuri, soluţia este să se aştepte până la conectarea completă a apelului (starea din fereastra de Conversaţie se modifică din „Se apelează <numeutilizator>...,” în „Se conectează <numeutilizator>...,” şi se afişează controalele de apel) înainte de a apăsa butoanele DTMF. În anumite cazuri, nu există nicio rezolvare. Este posibil ca apelul să nu ajungă niciodată la starea „conectat”.

Persoanele de contact blocate au posibilitatea să vă contacteze în cazul în care se efectuează un transfer de la o altă persoană de contact

PROBLEMĂ:     Dacă Andrew setează nivelul de acces al lui Fred la Blocat, Fred nu are posibilitatea să-l contacteze direct pe Andrew. Cu toate acestea, dacă Fred o contactează pe Sarah şi Sarah îi face legătura cu Andrew, Communicator nu va bloca transferul, chiar dacă Andrew a setat nivelul de acces al lui Fred la Blocat.
REZOLVARE:     În acest moment nu există o rezolvare.

Revenire la început

Conferinţe video

Conferinţele video pornesc automat transmisia video după asocierea la o conferinţă

PROBLEMĂ:     Avertizarea de invitaţie la o conferinţă video indică faptul că o persoană de contact invită un utilizator la o conferinţă, dar nu indică nicio distincţie între conferinţele prin telefon şi cele video. Este posibil ca un utilizator să se asocieze la o conferinţă fără să-şi dea seama că aceasta este o conferinţă video şi camera Web va începe transmisia video imediat după asocierea la conferinţă.
REZOLVARE:     Utilizatorul are posibilitatea să acopere camera Web sau să îndrepte camera Web în altă direcţie atunci când nu o utilizează. Ca alternativă, atunci când se deschide panoul video, care indică faptul că va începe transmisia video, utilizatorul are posibilitatea să apese pe Pauză pentru a trece în pauză transmisiunea de semnal video.

Revenire la început

Configurare audio şi video

Redarea fişierelor de sunet particularizate în Communicator nu reuşeşte

PROBLEMĂ:     Avertizarea de invitaţie la o conferinţă video indică faptul că o persoană de contact invită un utilizator la o conferinţă, dar nu indică nicio distincţie între conferinţele prin telefon şi cele video. Este posibil ca un utilizator să se asocieze la o conferinţă fără să-şi dea seama că aceasta este o conferinţă video şi camera Web va începe transmisia video imediat după asocierea la conferinţă.
REZOLVARE:     Utilizatorul are posibilitatea să acopere camera Web sau să îndrepte camera Web în altă direcţie atunci când nu o utilizează. Ca alternativă, atunci când se deschide panoul video, care indică faptul că va începe transmisia video, utilizatorul are posibilitatea să apese pe Pauză pentru a trece în pauză transmisiunea de semnal video.

Datele de la Dispozitivul de interfaţă cu utilizatorul (HID, Human Interface Device) nu se actualizează după ce utilizatorii deconectează şi reconectează dispozitivul într-un interval scurt de timp

PROBLEMĂ:     În cazul în care un utilizator deconectează şi reconectează un dispozitiv HID într-un interval scurt de timp, între una şi trei secunde, tonul şi actualizările LED nu vor apărea în dispozitiv.
REZOLVARE:     Aşteptaţi 10 secunde între deconectarea şi reconectarea dispozitivului.

Modificările la dispozitivul de sunet implicit al sistemului în timp ce se execută Communicator necesită repornirea Communicator

PROBLEMĂ:    În cazul în care un utilizator modifică dispozitivul de sunet implicit al sistemului prin Panoul de control în timp ce se execută Communicator, modificările nu vor avea efect până când utilizatorul nu iese din aplicaţia Communicator şi o reporneşte.
REZOLVARE:     Ieşiţi din Communicator şi reporniţi aplicaţia.

Detectarea dispozitivelor audio şi video nu reuşeşte în Windows Vista dacă utilizatorul conectează dispozitivul într-un alt port USB

PROBLEMĂ:    În cazul în care un utilizator selectează un dispozitiv drept dispozitiv audio sau video preferat pentru conversaţiile cu Communicator, deconectează ulterior dispozitivul şi îl reconectează la un alt port USB, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut de aplicaţia Communicator, deoarece Windows îi alocă un alt nume. Această problemă se limitează doar la Windows Vista®.
REZOLVARE:     Utilizatorul are posibilitatea să reconecteze dispozitivul în portul la care a fost conectat iniţial.

Probleme media cunoscute pe anumite dispozitive

PROBLEMĂ:    Este posibil să observaţi o degradare a calităţii media din cauza unor probleme cunoscute ale unor dispozitive hardware.
REZOLVARE:     Consultaţi următorul articol din baza de cunoştinţe pentru o listă a problemelor cunoscute la anumite dispozitive.

Eroare a camerei Web la începutul unui apel video pe un computer pe care se execută Windows Vista

PROBLEMĂ:    La unele laptopuri şi monitoare care au camera Web încorporată în panoul de afişare, dacă pe computer se execută Windows Vista, este posibil ca la începutul unui apel să se afişeze un semnal video de ieşire gol. Această problemă este provocată de o eroare la driverul USB Video Class pentru Windows Vista.
REZOLVARE:     Utilizatorii au posibilitatea să descarce o remediere rapidă pentru a rezolva problema. Pentru informaţii privind remedierea rapidă, consultaţi Articolul 931812 din Baza de cunoştinţe Office Communicator 2007. După aplicarea remedierii rapide, camera Web va porni normal. În anumite împrejurări, este posibil ca utilizatorul să observe o întârziere de maxim 5 secunde, timp în care interfaţa utilizator îngheaţă, dar după aceasta, camera Web ar trebui să funcţioneze normal.

Trebuie configurate valorile cheilor de registry pentru efectuarea apelurilor video punct la punct cu o cameră Web cu capacitate VGA

PROBLEMĂ:    Pentru a efectua apeluri video punct la punct cu o cameră Web cu capacitate VGA, atât expeditorul, cât şi destinatarul apelului trebuie să aibă setate pe propriile computere valorile corespunzătoare ale cheilor de registry.
REZOLVARE:     Pentru a activa semnalul video VGA într-un apel video punct la punct, utilizatorii trebuie să efectueze următoarele operaţii:

 1. Utilizatorii trebuie să utilizeze un computer dual-core sau mai performant. Este posibil ca utilizatorii să întâmpine probleme de performanţă, cum ar fi un semnal audio slab pe computerele mai puţin performante.

 2. Conectaţi la computer o cameră cu capacitate VGA, cum ar fi Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Setaţi următoarele chei de registry, atât pentru expeditorul, cât şi destinatarul apelului video.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. După ce atât expeditorul, cât şi destinatarul au setat cheile de registry, trebuie să repornească aplicaţia Communicator.

Notă : Semnalul VGA este activat numai pentru apelurile video punct la punct, nu şi pentru conferinţele video cu mai mulţi participanţi. Când modul video VGA este activat, nu mai este posibilă interoperabilitatea cu nicio aplicaţie client Live Communications Server 2005.

Revenire la început

Istoric conversaţii

Emoticonii nu se salvează atunci când Communicator arhivează o sesiune de istoric de conversaţii într-un mesaj Outlook

PROBLEMĂ:    Emoticonii utilizaţi într-o sesiune de mesaje instant nu apar în mesajul arhivat al istoricului conversaţiei din folderul Outlook Istoric conversaţii.
REZOLVARE:     În acest moment nu există o rezolvare.

Elementul istoric conversaţie al unei conferinţe planificată din Outlook afişează în listă expeditorul conferinţei şi participanţii ca Necunoscuţi

PROBLEMĂ:    Atunci când vă asociaţi la o conferinţă planificată din Outlook, numele participanţilor nu se salvează atunci când conversaţia se termină şi se salvează în Outlook.
REZOLVARE:     În acest moment nu există o rezolvare.

Revenire la început

Intrare de control al accesului (ACE) pentru conectivitatea publică Internet

Utilizatorii care au făcut upgrade de la Office Communicator şi nu au modificat ACE pentru conectivitatea publică Internet din Container blocat, trebuie să elimine ACE pentru conectivitatea publică Internet

PROBLEMĂ:    Office Communicator 2007 avea în mod implicit ACE public în Container blocat. În cazul în care acesta nu a fost eliminat manual de atunci, există în continuare în Office Communicator 2007 RTM.
REZOLVARE:    În cazul în care utilizatorii doresc să primească notificări de la persoanele de contact din sistemele IM publice atunci când acestea îi adaugă la Listă persoane de contact, utilizatorii trebuie să elimine Intrarea de control al accesului (ACE) public din Container blocat. Acest lucru le va permite să primească notificări de la persoanele de contact din sistemele IM publice.

Revenire la început

Integrare Office

Elementele Poştă vocală şi Conversaţie pierdută nu apar, iar indicatorul Mesaj în aşteptare nu este actualizat atunci când Outlook 2007 se execută în modul cached.

PROBLEMĂ:    În anumite cazuri indicatorul Mesaj în aşteptare din fereastra Office Communicator nu se actualizează atunci când un utilizator care execută Outlook 2007 în modul cached primeşte un element nou de Poştă vocală sau Apel pierdut. De asemenea, când utilizatorii execută Outlook 2007 în modul cached, au existat cazuri când elementele Poştă vocală sau Apel pierdut nu au apărut în folderele Outlook Poştă electronică sau Conversaţii pierdute. REZOLVARE:    În cazul în care există un element în folderul Poştă vocală sau Conversaţii pierdute din Office Outlook 2007, aveţi posibilitatea să activaţi funcţionalitatea Indicator de mesaje în aşteptare prin extinderea nodului Folder căutare din Outlook 2007, făcând clic pe Folderul de căutare corespunzător, fie Conversaţii pierdute, fie Poştă vocală, selectând un element din unul din folderele şi marcându-l ca citit sau necitit. Dacă nu există niciun element în folderele Poştă vocală sau Conversaţii pierdute, momentan nu există nicio rezolvare. Echipa Office Communicator cooperează cu echipa Office Outlook pentru a găsi un remediu.

Office Communicator nu deschide o notă OneNote pentru o conversaţie, după adăugarea unui element grafic la notă.

PROBLEMĂ:    Office Communicator nu deschide o notă creată cu Microsoft® Office OneNote™ dacă au fost adăugate elemente grafice la notă.
REZOLVARE:    Nu adăugaţi imagini grafice la fişierele OneNote ataşate la conversaţiile Office Communicator.

Informaţiile de prezenţă Office Communicator nu se afişează în Office Outlook sau SharePoint

PROBLEMĂ:    Informaţiile de prezenţă Office Communicator nu se afişează în Office Outlook sau Office SharePoint.
REZOLVARE:    Setaţi următoarele chei de registry pentru a seta Communicator ca aplicaţie implicită de prezenţă în aplicaţiile Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Informaţii de Prezenţă învechite în Office Outlook

PROBLEMĂ:    Atunci când un utilizator se deconectează de la Office Communicator, este posibil ca persoanele de contact din Listă persoane de contact Communicator să afişeze informaţii de prezenţă neactualizate.
REZOLVARE:    Reporniţi Office Communicator sau Office Outlook.

Informaţii de prezenţă inexistente în Office Outlook

PROBLEMĂ:    Atunci când un utilizator se deconectează de la Office Communicator, este posibil ca persoanele de contact din Listă persoane de contact Communicator să afişeze informaţii de prezenţă neactualizate.
REZOLVARE:    În cazul în care un utilizator închide Office Communicator şi navighează printre mesajele de poştă electronică din Outlook în timp ce Communicator se închide, este posibil ca Outlook să se deconecteze de la Communicator şi să nu afişeze informaţii de prezenţă, nici măcar după repornirea aplicaţiei Communicator.

Prezenţă Necunoscută pentru anumite persoane de contact din Office Outlook

PROBLEMĂ:    În cazul în care adresa de poştă electronică a unui utilizator, aşa cum este introdusă într-un mesaj de poştă electronică din Outlook, nu se poate rezolva într-o adresă SIP în Agenda Outlook sau prin Office Communicator, informaţiile de prezenţă nu se pot prelua pentru utilizatorul respectiv.
REZOLVARE:    Setaţi cheia de registry SetOnlineStatusLevel pentru a permite Outlook să efectueze un apel la Microsoft Exchange pentru a ajuta la rezolvarea adreselor SIP ale utilizatorilor. Setarea acestei chei este utilă în special atunci când adresa Exchange (x400/X500) a utilizatorului este în mesajul de poştă electronică.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Revenire la început

Integrare aplicaţii

Punctele de intrare în Live Meeting nu apar în interfaţa utilizator Office Communicator după instalarea consolei Live Meeting

PROBLEMĂ:    După instalarea consolei Live Meeting, meniurile Partajare informaţii utilizând Live Meeting şi Întâlnire acum utilizând serviciul Live Meeting nu apar în interfaţa utilizator Office Communicator. Elementele de meniu ar trebui să apară în meniul afişat atunci când utilizatorul face clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe o persoană de contact din Listă persoane de contact. De asemenea, meniurile Live Meeting ar trebui să fie disponibile prin apăsarea butonului Opţiuni în fereastra de Conversaţie Communicator. Instalarea consolei Live Meeting scrie cheile de registry de extindere Office Communicator în HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Atunci când consola Live Meeting este instalată cu privilegii de utilizator, cheile de registry de extindere Office Communicator nu se scriu în registry. Utilizatorul nu va avea posibilitatea să utilizeze serverul Live Meeting sau întâlnirile prin serviciul Live Meeting, nici să primească invitaţii de la serviciul Live Meeting trimise prin Communicator. De asemenea, dacă utilizatorul sau administratorul nu configurează serverul Live Meeting sau conturile de serviciu, meniurile Live Meeting nu vor apărea în interfaţa utilizator a Communicator. Pentru mai multe informaţii despre cheile de registry partajate între Office Communicator şi Office Live Meeting, consultaţi Anexa C din „Ghidul de implementare a aplicaţiei client Microsoft Office Live Meeting 2007 cu Office Communications Server 2007”.
REZOLVARE:    Utilizatorul sau administratorul trebuie să instaleze consola Live Meeting cu privilegii de Administrator. Pentru Windows Vista, utilizatorul sau administratorul trebuie să instaleze Live Meeting să se execute ca administrator în Modul aprobare administrator. După instalarea consolei Live Meeting, utilizatorul sau administratorul trebuie să configureze Conturile utilizatorilor Live Meeting. Pentru a configura Live Meeting din aplicaţia client Live Meeting, porniţi Live Meeting, faceţi clic pe Săgeată jos în Bara de titlu Live Meeting, faceţi clic pe Deschidere conturi utilizator, în caseta de dialog Conturi utilizator, specificaţi informaţiile solicitate şi faceţi clic pe Testare conexiune. Ca alternativă, există posibilitatea ca administratorul să seteze cheile de registry. Înainte ca punctele de intrare Live Meeting să apară în interfaţa utilizator Office Communicator, utilizatorul trebuie să se deconecteze şi să se reconecteze la Communicator. Pentru aceasta, utilizatorul are posibilitatea să facă clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Communicator din bara de sistem şi să facă clic pe Ieşire, să repornească aplicaţia Communicator şi să se reconecteze la Communicator. Pentru a testa dacă meniurile Live Meeting sunt disponibile, utilizatorul are posibilitatea să facă clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe o persoană de contact din Listă persoane de contact Communicator. În funcţie de informaţiile specificate de cheile de registry sau configurate în caseta de dialog Conturi utilizator Live Meeting, meniurile Partajare informaţii utilizând Live Meeting şi Întâlnire acum utilizând Live Meeting ar trebui să apară.

Invitaţiile Live Meeting trimise din Communicator 2005 sunt ignorate de Communicator 2007

PROBLEMĂ:    În cazul în care un utilizator Communicator 2005 trimite o invitaţie de partajare de aplicaţii pentru serviciul sau serverul Live Meeting 2005, utilizatorul aplicaţiei Communicator 2007 va vizualiza o invitaţie care arată ca o invitaţie la o sesiune de mesaje instant. Utilizatorul Communicator 2005 nu va primi un mesaj de eroare în care să se explice că utilizatorul aplicaţiei Communicator 2007 nu reuşeşte să se asocieze la conferinţă şi invitaţia va expira. Utilizatorul Communicator 2007 nu va primi nicio invitaţie la conferinţă.
REZOLVARE:    Communicator 2007 nu acceptă conţinutul invitaţiei de partajare de aplicaţii de la Communicator 2005. În acest moment nu există o rezolvare.

Site-ul SharePoint nu afişează indicatorul de prezenţă în dreptul numelui utilizatorului

PROBLEMĂ:    Este posibil ca un utilizator Office Communicator al cărui nume apare pe un site Windows SharePoint Server 3.0 (de exemplu, ca proprietar al unui document) să nu aibă un indicator de prezenţă în dreptul numelui său pe site-ul SharePoint. Această problemă este de obicei provocată de o adresă SIP incorectă sau lipsă, setată pentru acel utilizator în SharePoint.
REZOLVARE:    Utilizatorul sau administratorul site-ului SharePoint au posibilitatea să remedieze adresa SIP incorectă sau lipsă din SharePoint făcând clic pe numele utilizatorului pentru a deschide profilul utilizatorului, făcând clic pe Editare element, introducând adresa SIP corectă şi făcând clic pe OK.

Revenire la început

Instalare

Communicator nu reuşeşte să revoce instalarea

PROBLEMĂ:    În timpul instalării Office Communicator, dacă un utilizator încearcă să revoce instalarea după vizualizarea mesajului „Se scriu valorile în registry sistem”, Communicator pare să revoce instalarea şi afişează un mesaj în care se afirmă că „Instalarea Microsoft Office Communicator nu a fost finalizată cu succes”. Cu toate că aparent Communicator a revocat instalarea, aceasta nu este revocată.
REZOLVARE:    În acest moment nu există o rezolvare.

Revenire la început

Pachetul Multilingual User Interface (MUI)

Pachetul MUI nu este funcţional dacă nu este instalat în acelaşi folder cu Communicator

PROBLEMĂ:    În cazul în care Pachetul MUI şi Communicator nu se instalează în acelaşi folder, pachetul MUI nu funcţionează.
REZOLVARE:    Asiguraţi-vă întotdeauna că pachetul MUI şi Communicator sunt instalate în acelaşi folder.

Revenire la început

Suport pentru limbi

Pentru limbile cu script complex sau cu scriere de la dreapta la stânga este necesar suport lingvistic suplimentar

PROBLEMĂ:    Este posibil să apară probleme dacă utilizatorii instalează o versiune de Communicator localizată în limbi precum araba, ebraica, hindi, thai sau dacă pachetul MUI ( Multilingual User Interface) şi sistemul de operare nu au suport pentru scripturi complexe sau pentru scriere de la dreapta la stânga.
REZOLVARE:    Utilizatorii au posibilitatea să instaleze fişiere de suport pentru limbi suplimentare deschizând Panoul de control, făcând clic pe Opţiuni regionale şi lingvistice, făcând clic pe fila Limbi şi selectând opţiunea Instalare fişiere pentru scripturi complexe şi limbi cu scriere de la dreapta la stânga.

Revenire la început

Interoperabilitatea cu Communicator 2005

PROBLEMĂ:    Între aplicaţia client Office Communicator 2005 şi aplicaţia client Office Communicator 2007 există următoarele probleme de interoperabilitate.

 • Partajarea aplicaţiilor cu NetMeeting nu mai este disponibilă în Office Communicator 2007. În cazul în care un utilizator al aplicaţiei Communicator 2005 trimite o invitaţie de partajare de aplicaţii unui utilizator al aplicaţiei Communicator 2007, invitaţia nu va mai fi livrată utilizatorului aplicaţiei 2007.

 • Partajarea aplicaţiilor cu NetMeeting nu mai este disponibilă în Office Communicator 2007. În cazul în care un utilizator al aplicaţiei Communicator 2005 trimite o invitaţie de partajare de aplicaţii unui utilizator al aplicaţiei Communicator 2007, invitaţia nu va mai fi livrată utilizatorului aplicaţiei 2007.

 • Trimiterea persoanelor de contact într-o pagină cu file utilizând metoda HTTP GET/POST nu mai este acceptată. Cu Office Communicator 2007, dezvoltatorii au posibilitatea să transmită informaţii contextuale într-o pagină cu file prin executarea unui script în pagina cu file. Pentru mai multe informaţii despre file particularizate, consultaţi Ghidul de implementare Microsoft Office Communicator 2007.

 • Stările de prezenţă extinse din Microsoft Office Communicator 2007 nu sunt vizibile în aplicaţiile client Office Communicator 2005.

 • Redirijarea în funcţie de locaţie nu mai este disponibilă în Office Communicator 2007.

 • Transmisiunea video îngheaţă cu intermitenţe în timpul apelurilor audio/video efectuate între Office 2005 şi Office Communicator 2007.

 • Când un utilizator Office Communicator 2005 apelează un număr activat pentru Enterprise Voice din Office Communicator 2007, utilizatorul Office Communicator 2007 nu are posibilitatea să adauge semnal video la apel.

 • Adăugarea sau eliminarea modurilor audio/video nu sunt acceptate într-un apel de la o aplicaţie client Communicator 2007 la o aplicaţie client Communicator 2005 în cazul în care nivelul de criptare al aplicaţiei client Communicator 2005 este setat la „obligatoriu” sau „respingere” la nivelul politicii de domeniu.

 • Atunci când un utilizator Communicator 2007 conversează prin mesaje instant cu un utilizator Communicator 2005, aplicaţia client 2007 adaugă acel utilizator în lista Persoane de contact recente. Ca rezultat, utilizatorului aplicaţiei client 2005 îi apare o avertizare care indică faptul că a fost adăugat la Listă persoane de contact în aplicaţia client Communicator 2007. În realitate, utilizatorul este adăugat numai la lista de Persoane de contact recente, nu la Listă persoane de contact. În prezent nu există nicio modalitate prin care utilizatorul aplicaţiei client Communicator 2005 să facă distincţia între avertizările generate atunci când este adăugat la lista de Persoane de contact recente şi cele generate atunci când este adăugat la Listă persoane de contact.


REZOLVARE:    În acest moment nu există o rezolvare.

Revenire la început

Interoperabilitatea cu Windows Messenger 5.1

Limitări

PROBLEMĂ:    Stările de prezenţă extinse din Office Communicator 2007 nu sunt acceptate de Windows Messenger 5.1
REZOLVARE:    În acest moment nu există o rezolvare.

Revenire la început

Interoperabilitatea cu Windows Live Messenger

Limitări

PROBLEMĂ:     Serviciul Windows Live nu acceptă participarea unui utilizator Windows Live Messenger la o conferinţă Office Communicator 2007.
REZOLVARE:    Există planuri pentru ca serviciul Windows Live să accepte această caracteristică în viitor.

Revenire la început

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×