Introducerea datelor în mod manual în celulele dintr-o foaie de lucru

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți mai multe opțiuni atunci când doriți să introducerea manuală a datelor în Excel. Puteți să introduceți date dintr-o celulă, în mai multe celule simultan, sau pe mai multe foaie de lucru în același timp. Datele pe care le introduceți poate fi numere, text, date sau ore. Puteți să formatați datele într-o varietate de moduri. Și, există câteva setări care aveți posibilitatea să reglați pentru a simplifica introducerea datelor pentru dvs.

Acest subiect vă arată cum să utilizați un formular de date pentru a introduce date în foaia de lucru. Pentru mai multe informații despre lucrul cu formularele de date, consultați adăugarea, editarea, găsirea, și ștergerea rândurilor utilizând un formular de date.

Important : Dacă nu puteți să introduceți sau să editați date într-o foaie de date, este posibil ca aceasta să fie protejată de dvs. sau de altcineva, pentru a împiedica modificarea accidentală a datelor. Într-o foaie de lucru protejată, aveți posibilitatea să selectați celulele pentru a vizualiza datele, dar nu veți putea tasta informații în celulele blocate. În majoritatea cazurilor, nu trebuie să eliminați protecția unei foi de lucru decât dacă persoana care a creat foaia de lucru v-a acordat permisiunea de a face acest lucru. Pentru a anula protecția unei foi de lucru, faceți clic pe Deprotejare foaie în grupul Modificări de pe fila Revizuire. Dacă s-a setat o parolă în momentul aplicării protecției pentru foaia de lucru, trebuie mai întâi să tastați parola pentru a anula protecția foii de lucru.

În acest articol

Introduceți text sau a unui număr într-o celulă

Introducerea unui număr cu zecimală fixă

Introducerea unei date sau a unei ore într-o celulă

Introduceți aceleași date în mai multe celule în același timp

Introduceți aceleași date din mai multe foi de lucru în același timp

Ajustarea setărilor foii de lucru și a formatelor de celulă

Introducerea unui text sau a unui număr într-o celulă

 1. Într-o foaie de lucru, faceți clic pe o celulă.

 2. Tastați numerele sau textul pe care doriți să introduceți și apoi apăsați pe ENTER sau TAB.

  Pentru a introduce date într-o linie nouă dintr-o celulă, introduceți un sfârșit de linie apăsând ALT + ENTER.

Începutul paginii

Introducerea unui număr cu zecimală fixă

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni de editare, bifați caseta de selectare Inserați automat un punct zecimal.

 3. În caseta locuri , introduceți un număr pozitiv pentru cifrele dreapta Zecimalei sau un număr negativ pentru cifrele de la stânga virgulei zecimale.
  De exemplu, dacă introduceți 3 în caseta locuri , apoi tastați 2834 într-o celulă, valoarea va apărea ca 2.834. Dacă introduceți -3 în caseta locuri , apoi tastați 283, valoarea va fi 283000.

 4. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi introduceți numărul dorit.

  Datele tastate în celule înainte e a selecta opțiunea Număr fix de zecimale nu sunt afectate.

  Pentru a avea prioritate temporară față de opțiunea Număr fix de zecimale, tastați virgula zecimală când introduceți numărul.

Începutul paginii

Introducerea unei date sau a unei ore într-o celulă

 1. Într-o foaie de lucru, faceți clic pe o celulă.

 2. Tastați o dată sau o oră după cum urmează:

  • Pentru a introduce o dată, utilizați o bară oblică sau o bară orizontală pentru a separa părțile unei date; de exemplu, tastați 9/5/2002 sau 5-Sep-2002.

  • Pentru a introduce o dată care se bazează pe formatul de 12 ore, introduceți data urmat de un spațiu și apoi tastați un sau p după dată; de exemplu, 9:00 p. Altfel, Excel introduce ora așa cum SUNT.

   Pentru a introduce data și ora curentă, apăsați CTRL + SHIFT +; (punct și virgulă).

 • Pentru a introduce o dată sau oră care să rămână la zi atunci când redeschideți o foaie de lucru, puteți utiliza funcțiile ASTĂZI și NOW .

 • Când introduceți o dată sau a unei ore într-o celulă, acesta apare fie în implicit de dată sau oră formatarea pentru computerul sau în formatul care s-a aplicat la celulă înainte de a le-ați introdus dată sau oră. Formatul implicit de dată sau oră se bazează pe setările de dată și oră în Opțiuni regionale și lingvistice caseta de dialog (panou de Control). Dacă aveți s-au modificat aceste setări pe computerul dvs., datele și orele în registrele de lucru care nu au fost formatate utilizând comanda Formatare celule sunt afișate în conformitate cu aceste setări.

 • Pentru a aplica formatul implicit de dată sau oră, faceți clic pe celula care conține valoarea data sau ora și apoi apăsați CTRL + SHIFT + # sau CTRL + SHIFT + @.

Începutul paginii

Introducerea simultană a acelorași date în mai multe celule

 1. Selectați celulele în care doriți să introduceți aceleași date. Nu este obligatoriu ca celulele să fie alăturate.

  Pentru a selecta

  Procedați astfel

  O singură celulă

  Faceți clic pe celulă sau apăsați pe tastele săgeată pentru a vă deplasa la celulă.

  O zonă de celule

  Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi glisați până la ultima celulă sau țineți apăsat SHIFT în timp ce apăsați pe tastele săgeată pentru a extinde selecția.

  De asemenea, selectați prima celulă din zonă, apoi apăsați F8 pentru a extinde selecția cu ajutorul tastelor săgeată. Pentru a opri extinderea selecției, apăsați din nou F8.

  O zonă mare de celule

  Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi țineți apăsat SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă din zonă. Defilați pentru a face vizibilă ultima celulă.

  Toate celulele de pe foaia de lucru

  Se face clic pe butonul Selectare totală.

  Butonul Selectare totală

  De asemenea, pentru a selecta întreaga foaie de lucru, se poate apăsa CTRL+A.

  Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

  Celule neadiacente sau zone de celule

  Selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi țineți apăsat CTRL în timp ce selectați celelalte celule sau zone.

  De asemenea, selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi apăsați SHIFT+F8 pentru a adăuga la selecție alte celule sau zone neadiacente. Pentru a opri adăugarea de celule sau zone, apăsați din nou SHIFT+F8.

  Notă : Nu se poate revoca selecția unei celule sau zone de celule dintr-o selecție neadiacentă fără a revoca întreaga selecție.

  Un rând sau o coloană în întregime

  Faceți clic pe titlul rândului sau al coloanei.

  Titluri de foaie de lucru

  1. Titlu de rând

  2. Titlu de coloană

  De asemenea, selectarea celulelor dintr-un rând sau dintr-o coloană se poate face prin selectarea primei celule și apăsarea CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ (SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS pentru coloane).

  Dacă rândul sau coloana conține date, CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ selectează rândul sau coloana până la ultima celulă utilizată. Apăsând CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ a doua oară, veți selecta rândul sau coloana în întregime.

  Rânduri sau coloane adiacente

  Glisați peste titlurile de rând sau de coloană. Sau, selectați primul rând sau prima coloană, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați ultimul rând sau ultima coloană.

  Rânduri sau coloane neadiacente

  Faceți clic pe titlul de rând sau de coloană al primului rând sau al primei coloane a selecției; țineți apoi apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe titlurile de rând sau de coloană ale celorlalte rânduri sau coloane pe care doriți să le adăugați la selecție.

  Prima sau ultimă celulă dintr-un rând sau coloană

  Selectați o celulă din rând sau coloană, apoi apăsați CTRL+ tasta SĂGEATĂ (SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS pentru coloane).

  Prima sau ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-un tabel Microsoft Office Excel

  Apăsați CTRL+HOME pentru a selecta prima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel.

  Apăsați CTRL+END pentru a selecta ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel care conține date sau formatare.

  Celulele până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos)

  Selectați prima celulă, apoi apăsați CTRL+SHIFT+END pentru a extinde selecția celulelor până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul inferior drept).

  Celule până la începutul foii de lucru

  Selectați prima celulă, apoi apăsați CTRL+SHIFT+HOME pentru a extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

  Mai multe sau mai puține celule decât selecția activă

  Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă pe care doriți să o includeți în noua selecție. Zona rectangulară dintre celulă activă și celula pe care ați făcut clic devine noua selecție.

  Pentru a anula o selecție de celule, faceți clic pe oricare celulă din foaia de lucru.

 2. În celula activă, tastați datele, apoi apăsați CTRL+ENTER.

  De asemenea, puteți să introduceți aceleași date în mai multe celule utilizând instrument de umplere Instrument de umplere pentru a completa automat datele în celulele foii de lucru.

  Pentru mai multe informații, consultați articolul completarea automată a datelor în celulele foii de lucru.

Începutul paginii

Introducerea simultană a acelorași date în mai multe foi de lucru

După efectuarea mai multor foi de lucru active în același timp, puteți să introduceți date noi sau a modifica datele existente pe unul dintre foile de lucru și modificările sunt aplicate în aceleași celule în toate foile de lucru selectat.

 1. Faceți clic pe fila prima foaie de lucru care conține datele pe care doriți să îl editați. Apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe filele de alte foi de lucru în care doriți să-l sincronizați datele.

  Butoanele de defilare pentru file

  Notă : Dacă nu vedeți selectorul foii de lucru pe care o doriți, faceți clic pe fila butoanele pentru a găsi foaia de lucru și apoi faceți clic pe fila sa de defilare. Dacă tot nu găsiți filele foii de lucru care o doriți, poate fi necesar să maximizarea ferestrei documentului.

 2. Pe foaia de lucru activă, selectați celula sau interval în care doriți să editați existente sau să introduceți date noi.

  Pentru a selecta

  Procedați astfel

  O singură celulă

  Faceți clic pe celulă sau apăsați pe tastele săgeată pentru a vă deplasa la celulă.

  O zonă de celule

  Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi glisați până la ultima celulă sau țineți apăsat SHIFT în timp ce apăsați pe tastele săgeată pentru a extinde selecția.

  De asemenea, selectați prima celulă din zonă, apoi apăsați F8 pentru a extinde selecția cu ajutorul tastelor săgeată. Pentru a opri extinderea selecției, apăsați din nou F8.

  O zonă mare de celule

  Faceți clic pe prima celulă din zonă, apoi țineți apăsat SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă din zonă. Defilați pentru a face vizibilă ultima celulă.

  Toate celulele de pe foaia de lucru

  Se face clic pe butonul Selectare totală.

  Butonul Selectare totală

  De asemenea, pentru a selecta întreaga foaie de lucru, se poate apăsa CTRL+A.

  Notă : Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

  Celule neadiacente sau zone de celule

  Selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi țineți apăsat CTRL în timp ce selectați celelalte celule sau zone.

  De asemenea, selectați prima celulă sau zonă de celule, apoi apăsați SHIFT+F8 pentru a adăuga la selecție alte celule sau zone neadiacente. Pentru a opri adăugarea de celule sau zone, apăsați din nou SHIFT+F8.

  Notă : Nu se poate revoca selecția unei celule sau zone de celule dintr-o selecție neadiacentă fără a revoca întreaga selecție.

  Un rând sau o coloană în întregime

  Faceți clic pe titlul rândului sau al coloanei.

  Titluri de foaie de lucru

  1. Titlu de rând

  2. Titlu de coloană

  De asemenea, selectarea celulelor dintr-un rând sau dintr-o coloană se poate face prin selectarea primei celule și apăsarea CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ (SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS pentru coloane).

  Notă : Dacă rândul sau coloana conține date, CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ selectează rândul sau coloana până la ultima celulă utilizată. Apăsând CTRL+SHIFT+tastă SĂGEATĂ a doua oară, veți selecta rândul sau coloana în întregime.

  Rânduri sau coloane adiacente

  Glisați peste titlurile de rând sau de coloană. Sau, selectați primul rând sau prima coloană, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce selectați ultimul rând sau ultima coloană.

  Rânduri sau coloane neadiacente

  Faceți clic pe titlul de rând sau de coloană al primului rând sau al primei coloane a selecției; țineți apoi apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe titlurile de rând sau de coloană ale celorlalte rânduri sau coloane pe care doriți să le adăugați la selecție.

  Prima sau ultimă celulă dintr-un rând sau coloană

  Selectați o celulă din rând sau coloană, apoi apăsați CTRL+ tasta SĂGEATĂ (SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru rânduri, SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS pentru coloane).

  Prima sau ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-un tabel Microsoft Office Excel

  Apăsați CTRL+HOME pentru a selecta prima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel.

  Apăsați CTRL+END pentru a selecta ultima celulă dintr-o foaie de lucru sau dintr-o listă Excel care conține date sau formatare.

  Celulele până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos)

  Selectați prima celulă, apoi apăsați CTRL+SHIFT+END pentru a extinde selecția celulelor până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul inferior drept).

  Celule până la începutul foii de lucru

  Selectați prima celulă, apoi apăsați CTRL+SHIFT+HOME pentru a extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

  Mai multe sau mai puține celule decât selecția activă

  Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultima celulă pe care doriți să o includeți în noua selecție. Zona rectangulară dintre celulă activă și celula pe care ați făcut clic devine noua selecție.

  Pentru a anula o selecție de celule, faceți clic pe oricare celulă din foaia de lucru.

 3. În celula activă, tastați date noi sau editați datele existente și apoi apăsați pe ENTER sau TAB pentru a muta selecția la celula următoare.

 4. Repetați pasul anterior până când ați terminat introducerea sau editarea datelor.

 • Pentru a anula o selecție a mai multe foi de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă o foaie de lucru neselectată nu este vizibilă, puteți să faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi de lucru selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi.

 • Când introduceți sau editați date, modificările afectează toate foile de lucru selectate și puteți înlocui din greșeală date pe care nu doriți să le modificați. Pentru a evita acest lucru, puteți vedea toate foile de lucru în același timp, pentru a identifica potențialele conflicte ale datelor.

  1. În fila Vizualizare, în grupul Fereastră, faceți clic pe Fereastră nouă.

  2. Comutați la fereastra nouă, apoi faceți clic pe o foaie de lucru pe care doriți să o vizualizați.

  3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare filă pe care doriți să o vizualizați.

  4. Pe fila Vizualizare , în grupul fereastră , faceți clic pe Aranjare totalăși apoi faceți clic pe opțiunea dorită.
   Pentru a vizualiza foile de lucru din registrul de lucru activ numai, bifați caseta de selectare Ferestre ale registrului de lucru activ .

Începutul paginii

Ajustarea setărilor foii de lucru și a formatelor de celule

Există mai multe setări din Excel pe care le puteți modifica pentru a simplifica introducerea manuală a datelor. Unele modificări afectează toate registrele de lucru, altele afectează întreaga foaie de lucru și câteva afectează doar celulele pe care le specificați.

Schimbarea orientării pentru tasta ENTER

Atunci când apăsați TAB pentru a introduce date în mai multe celule într-un rând, apoi apăsați ENTER la sfârșitul acel rând, în mod implicit, selecția se deplasează la începutul rândul următor.

Apăsând ENTER se mută selecției în jos o celulă și apăsați TAB mută selecția o celulă la dreapta. Nu puteți modifica direcția de mutare pentru tasta TAB, dar aveți posibilitatea să specificați un alt orientării pentru tasta ENTER. Schimbați această setare afectează toată foaia de lucru, alte foi de lucru deschise, alte registre de lucru deschise și toate registrele de lucru nou.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Opțiuni Excel.

 2. În categoria Complex, sub Editare, bifați caseta de selectare După ce apăsați Enter, mutați selecția, apoi faceți clic pe direcția dorită în caseta Orientare.

Modificarea lăţimii unei coloane

Uneori, o celulă poate afișa #####. Acest lucru se poate întâmpla atunci când celula conține un număr sau o dată și lățimea coloanei sale nu poate afișa toate caracterele de care are nevoie formatul său. De exemplu, să presupunem că o celulă cu formatul Dată „mm/dd/yyyy” conține 12/31/2007. Însă coloana are o lățime doar cât să afișeze șase caractere. Celula va afișa #####. Pentru a vedea întregul conținut al celulei cu formatul său curent, trebuie să măriți lățimea coloanei.

 1. Faceți clic pe celula pentru care doriți să modificați lățimea coloanei.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

  Grupul Celule de pe fila Pornire

 3. Sub Dimensiune celulă, efectuați una din următoarele:

  • Pentru a potrivi tot textul din celulă, faceți clic pe Potrivire automată lățime rânduri.

  • Pentru a specifica o lățime mai mare de coloană, faceți clic pe Lățime coloană, apoi tastați lățimea dorită în caseta Lățime coloană.

Notă : Ca alternativă la mărirea lățimii unei coloane, aveți posibilitatea să schimbați formatul acelei coloane sau chiar formatul unei celule individuale. De exemplu, ați putea modifica formatul pentru dată astfel încât o dată să se afișeze doar ca lună și zi (formatul „mm/dd”), cum ar fi 12/31 sau să reprezentați un număr într-un format Științific (exponențial), cum ar fi 4E+08.

Încadrarea textului într-o celulă

Puteți să afișați mai multe linii de text într-o celulă, încadrând textul. Încadrarea textului într-o celulă nu afectează celelalte celule.

 1. Faceți clic pe celula în care doriți să încadrați textul.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Aliniere, faceţi clic pe Încadrare text.

  Imagine Panglică Excel

  Notă : Dacă textul este un cuvânt lung, caracterele nu vor încadra (word nu va fi divizată); în schimb, puteți lărgi coloana sau micșorați dimensiunea fontului pentru a vedea tot textul. Dacă nu este vizibil tot textul după ce încadrarea textului, poate fi necesar să reglați înălțimea rândului. Pornire fila, în grupul celule , faceți clic pe Formatși apoi, sub Dimensiune celulă faceți clic pe Potrivire automată rând.

Modificarea formatului unui număr

În Excel, formatul unei celule este separat de datele stocate în aceasta. Această diferență de afișare poate avea un efect semnificativ atunci când datele sunt numerice. De exemplu, atunci când un număr pe care îl introduceți este rotunjit, se rotunjește de obicei doar numărul afișat. Calculele utilizează numărul real stocat în celulă, nu numărul formatat care este afișat. Așadar, calculele pot părea neadecvate din cauza rotunjirii dintr-o celulă sau din mai multe.

După tastați numere într-o celulă, aveți posibilitatea să modificați formatul în care se afișează.

 1. Faceți clic pe celula care conține numerele pe care doriți să le formatați.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Număr, indicaţi spre General, apoi faceţi clic pe formatul dorit.

  Imagine Panglică Excel

  Sfat : Pentru a selecta un format de număr dintr-o listă de formatări disponibile, faceți clic pe Mai mult, apoi pe formatul pe care doriți să-l utilizați în lista Categorie.

Formatarea unui număr ca text

Numerele care nu trebuie calculate în Excel, cum ar fi numerele de telefon, pot fi formatate ca text, aplicând formatul Text celulelor necompletate înainte de a tasta numerele.

 1. Selectați o celulă necompletată.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Număr, indicaţi spre General, apoi faceţi clic pe Text.

  Imagine Panglică Excel

 3. Tastați numerele dorite în celula formatată.

  Notă : Numere care le-ați introdus înainte de a vă aplicate formatul Text celule trebuie să fie introdusă din nou în celulele formatate. Pentru a rapid Reintroduceți numerelor ca text, selectați fiecare celulă, apăsați F2 și apoi apăsați pe ENTER.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×