Introducere - Imprimarea unei publicații

Publisher 2010 se utilizează în principal pentru a produce publicații imprimate de foarte bună calitate. Acestea pot fi imprimate pe o imprimantă desktop sau pot fi trimise la un centru de copiere sau la un centru de imprimare comercială. Pentru informații care să vă ajute să alegeți între aceste opțiuni, consultați Alegerea între imprimarea desktop, în centre de copiere și imprimarea comercială.

În acest articol veți imprima la o imprimantă desktop broșura cu trei fețe creată în articolul Introducere - Crearea unei publicații. Dacă nu aveți o imprimantă desktop, este posibil să imprimați publicația la Microsoft XPS Document Writer. Veți imprima broșura cu o pagină pe fiecare foaie de hârtie și pe ambele fețe ale foii.

Notă    Fereastra de examinare se poate afișa în alb-negru, chiar dacă publicația include culori, în cazul în care imprimanta selectată nu acceptă imprimarea color sau în cazul în care aceasta acceptă redarea color și ați selectat setarea Tonuri de gri compuse.

În acest articol

Unde este comanda de imprimare?

Setările de imprimare și examinarea înaintea imprimării

Configurarea setărilor de imprimare și a imprimării

Unde este comanda de imprimare?

Comanda Imprimare se află acum în vizualizarea Backstage. Pentru a ajunge la vizualizarea Backstage, faceți clic pe fila Fișier în partea din stânga sus din Publisher. Fila Fișier din Publisher 2010 În plus față de imprimare, vizualizarea Backstage conține comenzi pentru salvarea, deschiderea și închiderea fișierelor, precum și informații despre publicația curentă și despre partajarea publicației și opțiuni Publisher. Pentru mai multe informații detaliate, consultați Introducere - Noutăți în Publisher 2010.

Începutul paginii

Setările de imprimare și examinarea înaintea imprimării

Noua vizualizare Backstage pentru imprimare arată astfel:

Prezentarea generală a setărilor de imprimare Publisher

În partea stângă sunt setările de imprimare și în dreapta se află panoul de examinare. Setările din stânga vor afecta publicația imprimată, în timp ce setările din dreapta afectează doar vizualizarea publicației.

Notă    Unele dintre aceste controale depind de alte setări, de exemplu, controlul culorilor va fi disponibil numai dacă imprimanta poate imprima color, iar glisorul de transparență față/verso va fi disponibil doar dacă alegeți imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei.

Setările de imprimare vă permit să configurați:

Setări de imprimare în Publisher 2010

1. Imprimarea:     Introduceți numărul de copii ale activității de imprimare pe care doriți să le imprimați și apăsați pe Imprimare pentru a trimite activitatea pe imprimantă.

2. Imprimanta:     Pe lângă selectarea dintr-o listă de imprimante disponibile, este posibil, de asemenea, să adăugați o imprimantă nouă, să accesați Setări complexe de ieșire și să imprimați într-un fișier.

3. Setările:     Setările de secțiune vă oferă control pentru:

 • Pagini:     Vă permite să selectați pagini specifice sau intervale de pagini de imprimat.

 • Impunerea pentru imprimare:     Aici aveți posibilitatea să specificați locul de pe o foaie de hârtie unde se va imprima publicația și cum se vor aranja paginile publicației pe foile de hârtie.

 • Dimensiune hârtie:     Selectați dimensiunea și stilul foilor de hârtie pe care le veți utiliza pentru a imprima publicația.

 • Imprimare pe o față sau pe două fețe:     Alegeți dacă să se imprime pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei și ce margine să se utilizeze pentru a întoarce foaia.

 • Culoare:     Dacă imprimanta acceptă imprimarea color, acest control vă va permite să alegeți imprimarea color sau imprimarea în tonuri de gri.

 • Salvare setări în publicație:     Dacă este bifată, această casetă de selectare va salva selecțiile din Setări împreună cu publicația.

Notă   În Office Publisher, dimensiunea paginii se referă la o zonă de lucru din publicație. Dimensiunea hârtiei sau a foii înseamnă dimensiunea hârtiei pe care o utilizați pentru imprimare. O foaie de hârtie poate conține mai multe pagini și o pagină mare se poate întinde pe mai multe foi.

Panoul de examinare se modifică pentru a reflecta modificările efectuate la setările de imprimare. De asemenea, vă permite următoarele:

Examinarea înaintea imprimării în Publisher 2010

1. Navigarea prin foi:     Vă deplasați prin foile publicației.

2. Butoanele Față și Verso:     Aceste butoane sunt disponibile atunci când imprimați pe ambele fețe ale foii de hârtie, faceți clic pentru a vedea partea din față sau pe cea de pe verso a foii.

3. Glisorul Zoom:     Glisați la stânga pentru a micșora publicația și glisați la dreapta pentru a o mări.

4. Potrivire la foaie:     Dacă vizualizați mai multe foi, acest buton va face zoom, pentru a vizualiza o singură foaie.

5. Vizualizare foi multiple:     Dacă publicația va fi imprimată pe mai multe foi de hârtie, aveți posibilitatea să utilizați acest buton pentru a examina mai multe foi o dată.

6. Afișare/Ascundere numere de pagină:     Acest glisor vă va arăta ordinea paginilor impuse pe foile de hârtie. Acest lucru este util mai ales atunci când imprimați pe foaie o publicație cu mai multe pagini, cum ar fi o felicitare.

7. Afișare/Ascundere rigle:    Se afișează sau se ascund riglele pentru înălțimea și lățimea foii de hârtie selectate. Dacă modificați dimensiunea hârtiei din Setări, rigla se va modifica în consecință.

8. Glisorul de vizualizare transparentă:     Dacă imprimați pe cele două fețe ale foii, acest glisor vă va permite să vedeți partea verso a foii, ca și cum ați ține o hârtie imprimată pe o masă luminoasă. Acest lucru vă permite să vă asigurați că publicația este încadrată corect pe ambele fețe ale foii de hârtie.

Începutul paginii

Configurarea setărilor de imprimare și a imprimării

Pentru a configura setările de imprimare pentru publicație:

 1. Faceți clic pe fila Fișier pentru a deschide vizualizarea Backstage.

 2. Faceți clic pe Imprimare pentru a deschide pagina Setări imprimare.

  Notă    Poate fi necesar să așteptați un moment în timp ce Publisher se conectează la imprimantă.

 3. În secțiunea Imprimantă, asigurați-vă că este selectată imprimanta corectă.

  Notă    Fereastra de examinare se va afișa în alb-negru, indiferent dacă publicațiile conțin culori, în afara cazului în care ați selectat o imprimantă color.

 4. În secțiunea De imprimat, asigurați-vă că ați selectat Toate.

 5. În secțiunea Alte setări, asigurați-vă că publicația este setată pentru a imprima O pagină pe foaie, Scrisoare și schimbați setarea de la Imprimare pe o parte la Imprimare pe ambele părți/Răsturnare foi pe lungime.

Așteptați acum un moment pentru a observa o schimbare în panoul de examinare înaintea imprimării, din dreapta. Când ați modificat publicația astfel încât aceasta să fie imprimată pe ambele fețe ale foii de hârtie, a apărut un nou cursor în partea din dreapta sus a aplicației:

Cursorul Transparență în examinarea înaintea imprimării din Publisher 2010

Acest cursor controlează transparența examinării înaintea imprimării, ca și cum ați așeza publicația imprimată pe o masă luminată, pentru a vedea prin hârtie. Acest lucru vă permite să vedeți dacă atât fața, cât și versoul foii sunt aliniate așa cum doriți. Jucați-vă puțin cu acest cursor, glisând de la stânga la dreapta, de la setarea fără transparență la cea complet transparentă. Astfel, veți observa că, datorită setării curente de întoarcere pe latura lungă, pagina verso este inversată.

Pentru a remedia acest lucru:

 • În secțiunea Alte setări, modificați Imprimare pe ambele părți/Răsturnare foi pe lungimeînImprimare pe ambele părți/Răsturnare foi pe lățime.

În sfârșit, pentru a imprima publicația, faceți clic pe butonul Imprimare.

Începutul paginii

Se aplică la: Publisher 2010Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Resurse de asistență

Modificați limba