Introducere în Proiectant tablou de bord PerformancePoint

UtilizaȚi Proiectant tablou de bord PerformancePoint pentru a crea, a edita Și a salva elementele individuale din tabloul de bord. SalvaȚi elementele respective în liste Și biblioteci de documente SharePoint desemnate Și utilizaȚi elementele pentru a asambla tablourile de bord. Apoi, implementaȚi tablourile de bord în SharePoint Server 2010.

Tablourile de bord pot furniza utilizatorilor de tablouri de bord din organizaȚie informaȚiile de care au nevoie pentru a monitoriza Și a analiza performanȚa. Acest articol conȚine informaȚii care vă ajută să vă familiarizaȚi cu Dashboard Designer.

Ce intenȚionaȚi să faceȚi?

Cum instalez sau deschid Proiectant tablou de bord?

Ce tipuri de elemente de tablou de bord pot crea utilizând Proiectant tablou de bord?

Cum navighez în Proiectant tablou de bord?

Cum instalez sau deschid Proiectant tablou de bord?

Dacă Servicii PerformancePoint în Microsoft SharePoint Server 2010 este configurat pentru organizaȚia dvs. Și aveȚi permisiunile necesare, este posibil să instalaȚi sau să lansaȚi Dashboard Designer.

 1. Utilizând Internet Explorer, navigaȚi la Business Intelligence Center. Business Intelligence Center este un site SharePoint care funcȚionează ca portal pentru Servicii PerformancePoint Și alte aplicaȚii. Business Intelligence Center este posibil să semene cu următoarea imagine:

  În Business Intelligence Center veȚi găsi informaȚii despre business intelligence SharePoint, inclusiv Excel Services, indicatori de stare Și Servicii PerformancePoint. De asemenea, veȚi găsi linkuri pe care aveȚi posibilitatea să le utilizaȚi pentru a deschide Ajutor sau a localiza aplicaȚii, cum ar fi Dashboard Designer.

  Sfat : Dacă nu găsiȚi Business Intelligence Center, contactaȚi administratorul SharePoint.

 2. În Business Intelligence Center, faceȚi clic pe o secȚiune, cum ar fi Monitorizarea performanȚelor cheie, Construirea Și partajarea rapoartelor sau Crearea tablourilor de bord. InformaȚii suplimentare despre fiecare zonă sunt afiȘate în panoul central, aȘa cum se arată în următoarea imagine:

  FaceȚi clic pe ÎncepeȚi să utilizaȚi serviciile PerformancePoint.

 3. Se deschide Șablonul de site PerformancePoint, care seamănă cu următoarea imagine:

  În Șablonul de site PerformancePoint, faceȚi clic pe Executare Proiectant tablou de bord.

 4. Dacă aveȚi permisiunile necesare atribuite dvs. în Servicii PerformancePoint, se va instala Și se va deschide Dashboard Designer. Dashboard Designer seamănă cu următoarea imagine:

După ce aȚi deschis Dashboard Designer cel puȚin odată, este posibil să îl deschideȚi utilizând metode suplimentare, cum ar fi următoarele:

 • ConfiguraȚi o comandă rapidă pe desktop către site-ul SharePoint care conȚine elementele din tabloul de bord. Apoi, faceȚi dublu clic pe comanda rapidă pe desktop pentru a deschide Dashboard Designer. Pentru a afla cum să creaȚi o comandă rapidă pe desktop, consultaȚi Cum se creează o comandă rapidă pe desktop.

 • FaceȚi clic pe Start, apoi pe Toate programele. LocalizaȚi SharePoint, apoi faceȚi clic pe Proiectant tablou de bord PerformancePoint.

Important :  Trebuie să fiȚi conectat la SharePoint Server 2010 pentru a utiliza Dashboard Designer.

Începutul paginii

Ce tipuri de elemente de tablou de bord pot crea utilizând Proiectant tablou de bord?

Este posibil să utilizaȚi Dashboard Designer pentru a crea o gamă largă de elemente PerformancePoint, cum ar fi sursele de date, tablourile de bord, rapoarte de tip scorecard, indicatorii cheie de performanȚă (KPI), indicatorii, filtrele Și rapoartele.

Următorul tabel rezumă aceste elemente:

Elemente

Descriere

Surse de date

Sursele de date sunt conexiunile la bazele de date pe care le utilizaȚi pentru rapoarte de tip scorecard, rapoarte Și filtre pe care le creaȚi utilizând Dashboard Designer.

Tablouri de bord

Tablourile de bord sunt containerele pe care le utilizaȚi să afiȘaȚi rapoarte de tip scorecard Și rapoartele. Când asamblaȚi tablouri de bord, adăugaȚi rapoarte, rapoarte de tip scorecard Și filtre la zone, care sunt secȚiuni dintr-o pagină de tablou de bord.

Un singur tablou de bord poate conȚine mai mult de o pagină. Este posibil să proiectaȚi fiecare pagină, utilizând acelaȘi Șablon de aspect de pagină sau Șabloane diferite. De asemenea, este posibil să particularizaȚi dimensiunile zonelor de pe tabloul de bord, iar fiecare zonă poate conȚine unul sau mai multe elemente, cum ar fi rapoarte, rapoarte de tip scorecard Și filtre.

Rapoarte de tip scorecard

Rapoartele de tip scorecard sunt elemente de tablou de bord care afiȘează performanȚa după mai multe măsurători. Acestea compară rezultatele efective cu scopurile specificate Și exprimă rezultatele utilizând indicatori grafici. Un raport de tip scorecard seamănă cu un tabel care de obicei are coloanele de valori Țintă Și Curent Și câȚiva KPI.

Indicatori cheie de performanȚă (KPI)

KPI sunt măsurători pe care le utilizaȚi într-un raport de tip scorecard. De obicei, KPI includ valori Țintă Și valori curente Și indicatori grafici care indică dacă performanȚa se află sau nu în intervalul Țintă.

Indicatori

Indicatorii sunt simboluri grafice care se utilizează în KPI pentru a arăta dacă performanȚa se află sau nu în intervalul Țintă.

Indicatorii utilizaȚi de obicei sunt simboluri semafor, care utilizează cercuri verzi pentru a indica faptul că performanȚa se află în intervalul Țintă, triunghiurile galbene indică că performanȚa nu este departe de intervalul Țintă, iar romburile roȘii indică performanȚa slabă.

Filtre

Filtrele sunt elemente de tablou de bord individuale care permit utilizatorilor de tablouri de bord să se focalizeze asupra anumitor informaȚii.

De exemplu, este util să creaȚi un filtru Geografic, apoi conectaȚi filtrul respectiv la un raport sau la un raport de tip scorecard. Aceasta permite ca un utilizator să vizualizeze informaȚiile pentru o anumită zonă geografică.

Rapoarte

Rapoartele sunt elemente de tablou de bord care afiȘează informaȚii în diagrame sau în tabele.

AveȚi posibilitatea să creaȚi o mare varietate de rapoarte, utilizând Dashboard Designer. Exemplele includ diagrame bară, diagrame liniare, diagrame de structură radială Și tabele, care sunt cunoscute Și sub numele de grile. În plus, este posibil să creaȚi anumite rapoarte direct în Dashboard Designer Și să creaȚi părȚi Web care se afiȘeze rapoartele existente care sunt găzduite pe alte servere.

Începutul paginii

Unde se stochează elementele de tablou de bord?

Toate elementele de tablou de bord PerformancePoint se salvează în listele Și bibliotecile de documente SharePoint desemnate care sunt configurate când se configurează Servicii PerformancePoint. Următoarea imagine afiȘează o listă de liste Și biblioteci de documente SharePoint pe care le vedeȚi de obicei în Servicii PerformancePoint:

Caseta de dialog Adăugare liste și Implementare în

Următorul tabel descrie aceste liste Și biblioteci SharePoint unde se stochează conȚinutul tablourilor de bord Și alte fiȘiere.

Elemente

Descriere

Conexiuni de date

Sursele de date pe care le utilizaȚi pentru KPI, rapoarte de tip scorecard, rapoarte Și filtre se salvează într-o bibliotecă de documente Conexiuni de date care conȚine surse de date Și informaȚii suplimentare, cum ar fi setări de server Și de securitate.

Această bibliotecă de documente se numeȘte de obicei Conexiuni de date, dar administratorii SharePoint pot modifica numele acesteia când configurează Servicii PerformancePoint.

Elemente de tablou individuale, inclusiv:

 • Indicatori

 • Indicatori cheie de performanȚă (KPI)

 • Rapoarte de tip scorecard

 • Rapoarte

 • Filtre

 • Pagini din tabloul de bord

Rapoartele de tip scorecard, rapoartele, filtrele, paginile din tabloul de bord Și alte elemente din tabloul de bord se salvează într-o Listă de conȚinut PerformancePoint.

Notă : Paginile din tabloul de bord se stochează aici. Cu toate acestea, tablourile de bord transmise în direct care au fost implementate într-un site SharePoint se stochează într-o bibliotecă de documente diferită.

Această listă se numeȘte de obicei ConȚinutul PerformancePoint, dar administratorii SharePoint pot modifica numele acesteia când configurează Servicii PerformancePoint.

Tablouri de bord

După ce implementaȚi un tablou de bord, acesta se salvează într-o bibliotecă de documente Tablouri de bord care conȚine numai tablouri de bord. Elementele individuale de tablou de bord nu se stochează aici.

Această listă se numeȘte de obicei Tablouri de bord, dar administratorii SharePoint pot modifica numele acesteia când configurează Servicii PerformancePoint.

Deoarece elementele de tablou de bord se salvează direct în SharePoint Server 2010, dvs. Și ceilalȚi autori de tablouri de bord pot economisi din timpul de lucru, dacă reutilizează elementele. De exemplu, este posibil să creaȚi o diagramă analitică Și să utilizaȚi apoi raportul respectiv în mai multe tablouri de bord.

În plus, aveȚi posibilitatea să controlaȚi cine poate vizualiza sau utiliza conȚinutul din tabloul de bord, atribuind permisiuni SharePoint pentru elementele individuale de tablou de bord.

Începutul paginii

Cum navighez în Proiectant tablou de bord?

InterfaȚa de utilizator Dashboard Designer include o panglică, un panou Browserul spaȚiului de lucru, un panou central Și un panou Detalii pe care le utilizaȚi pentru a crea, a vizualiza Și a edita elementele de tablou de bord. De asemenea, spaȚiul de lucru include Și butonul de meniu Microsoft Office pe care îl utilizaȚi pentru a salva fiȘierele din spaȚiul de lucru, pentru a implementa un tablou de bord Și pentru a modifica conexiunea la server.

Panglica

Panglica include butonul Microsoft Office Backstage Și trei file: fila Pornire, fila Editare Și fila Creare.

Butonul Microsoft Office Backstage

FaceȚi clic pe butonul Microsoft Office pentru a accesa setările Dashboard Designer Și alte opȚiuni de salvare. Următoarea imagine seamănă cu meniul Backstage.

FaceȚi clic pe OpȚiuni proiectant pentru a deschide caseta de dialog OpȚiuni. Caseta de dialog OpȚiuni include trei file: Personalizare, Server Și Resurse.

 • UtilizaȚi fila Personalizare pentru a specifica locaȚia implicită pentru fiȘierele din spaȚiul de lucru Și dacă să utilizeze sau nu experȚii pentru a crea rapoartele de tip scorecard. Următoarea imagine seamănă cu fila Personalizare:

 • UtilizaȚi fila Server pentru a vizualiza sau a modifica serverul la care vă conectaȚi când utilizaȚi Dashboard Designer. Următoarea imagine seamănă cu fila Server.

 • UtilizaȚi fila Resurse pentru a afla ce versiune de Dashboard Designer utilizaȚi. Următoarea imagine seamănă cu fila Resurse.

  Începutul paginii

Fila Pornire în panglică

Fila Pornire, afiȘată mai jos, include comenzile din bara de instrumente pe care le utilizaȚi pentru a vizualiza Și a deschide elemente de tablou de bord.

De exemplu, în secȚiunea SpaȚiu de lucru, faceȚi clic pe Reîmprospătare pentru a reîmprospăta lista de elemente de tablou de bord publicată în SharePoint Server 2010.

Fila Editare în panglică

Fila Editare include comenzile din bara de instrumente pe care le utilizaȚi când modificaȚi elemente de tablou de bord pe care le-aȚi creat dvs. sau alȚi autori.

Fila Editare este dinamică. AfiȘează numai comenzile din bara de instrumente care sunt specifice elementului de tablou de bord pe care îl editaȚi. Cu alte cuvinte, fila Editare se modifică în funcȚie de tipul de element de tablou de bord deschis în panoul central al spaȚiului de lucru.

De exemplu, dacă deschideȚi un KPI, fila Editare afiȘează comenzile din bara de instrumente care vă permit să modificaȚi formatul de numerotare, cum ar fi modificare zecimalelor afiȘate în valorile numerice. Mai jos este afiȘată fila Editare pentru un KPI.]

Dacă deschideȚi un raport de tip scorecard, fila Editare afiȘează diverse comenzi din bara de instrumente pe care aveȚi posibilitatea să le utilizaȚi. Printre acestea se numără Actualizare. UtilizaȚi comanda Actualizare pentru a reîmprospăta informaȚiile afiȘate după ce aȚi efectuat modificări la raportul de tip scorecard. Mai jos este afiȘată fila Editare pentru un raport de tip scorecard.

Dacă deschideȚi o grilă analitică pentru editare, fila Editare afiȘează o varietate de comenzi de bară de instrumente care vă permit să modificaȚi fonturile, numerele, vizualizarea ca raport Și alte setări. Fila Editare pentru un raport analitic este afiȘată mai jos.

Iar dacă deschideȚi un tablou de bord pentru editare, fila Editare afiȘează comenzile din bara de instrumente care sunt specifice lucrului cu zonele de pe tabloul de lucru sau elementele din cadrul zonelor. Fila Editare pentru un tablou de bord este afiȘată mai jos.

Pentru anumite elemente de tablou de bord, cum ar fi filtrele, fila Editare nu are nicio comandă din bara de instrumente. Pentru elementele respective, utilizaȚi filele Editor Și ProprietăȚi din panoul central al spaȚiului de lucru pentru a efectua modificări.

Începutul paginii

Fila Creare în panglică

Fila Creare include comenzile din bara de instrumente pe care le utilizaȚi pentru a crea elementele din tabloul de bord. Următoarea imagine seamănă cu fila Creare.

Fiecare comandă din bara de instrumente deschide un expert care vă ghidează, pe măsură ce creaȚi un element. De exemplu, când faceȚi clic pe Tablou de bord, se deschide caseta de dialog Selectare Șablon pagină tablou de bord. SelectaȚi un Șablon de aspect de pagină pentru prima pagină a tabloului de bord, apoi începeȚi să asamblaȚi tabloul de bord.

Panoul Browserul spaȚiului de lucru

Panoul Browserul spaȚiului de lucru este localizat în partea stângă a ecranului în Dashboard Designer. UtilizaȚi panoul Browserul spaȚiului de lucru pentru a vizualiza, a deschide Și a salva elementele de tablou de bord. De asemenea, utilizaȚi Browserul spaȚiului de lucru pentru a implementa tablourile de bord. Browserul spaȚiului de lucru este evidenȚiat în următoarea imagine:

Browserul spaȚiului de lucru conȚine două categorii de elemente de tablou de bord: ConȚinut PerformancePoint Și Conexiunile de date.

 • SelectaȚi ConȚinut PerformancePoint pentru a crea, a vizualiza sau a deschide indicatori, KPI, rapoarte de tip scorecard, rapoarte, filtre Și tablouri de bord.

 • SelectaȚi Conexiuni de date pentru a crea, a vizualiza sau a deschide surse de date.

Browserul spaȚiului de lucru utilizează funcȚionalitatea clic dreapta pentru a efectua multe activităȚi. De exemplu, când creaȚi un element Și doriȚi să îl salvaȚi, în Browserul spaȚiului de lucru, faceȚi clic cu butonul din dreapta pe element, apoi faceȚi clic pe Salvare.

În mod similar, pentru a implementa un tablou de bord, în Browserul spaȚiului de lucru, faceȚi clic cu butonul din dreapta pe tabloul de bord, apoi faceȚi clic pe Implementare în SharePoint.

Panoul central din spaȚiul de lucru

UtilizaȚi panoul central pentru a vizualiza, a crea Și a modifica elemente de tablou de bord. Panoul central se modifică, în funcȚie de locul în care se află focalizare în Browserul spaȚiului de lucru. Panoul central este evidenȚiat în următoarea imagine:

De exemplu, când faceȚi clic pe ConȚinut PerformancePoint sau Conexiuni de date în Browserul spaȚiului de lucru, veȚi vedea filele SharePoint Și SpaȚiu de lucru în panoul central. Iar când faceȚi clic pe un anumit element în Browserul spaȚiului de lucru, veȚi vedea două, trei sau patru file în panoul central. Aceste file variază, în funcȚie de tipul de element de tablou de bord cu care lucraȚi.

Începutul paginii

Fila SharePoint Și fila SpaȚiu de lucru

Filele SharePoint Și SpaȚiu de lucru sunt disponibile când este selectat un element în Browserul spaȚiului de lucru. UtilizaȚi aceste file pentru a vizualiza liste de elemente de tablou de lucru pe care le-aȚi creat dvs. Și alȚi autori de tablouri de bord.

Filă

Descriere

Fila SharePoint

Fila SharePoint afiȘează o listă a elementelor de tablou de bord pe care dvs. Și alȚi autori de tablouri de bord le-aȚi salvat în SharePoint Server 2010. Dacă este selectat ConȚinut PerformancePoint sau este selectat Conexiuni de date în Browserul spaȚiului de lucru, aveȚi posibilitatea să vedeȚi toate sursele de date sau toate celelalte tipuri de elemente de tablou de bord disponibile, afiȘate pe panoul central.

FilaSpaȚiu de lucru

Fila SpaȚiu de lucru afiȘează o colecȚie de elemente de tablou de bord salvate în SharePoint Server 2010. În special, fila SpaȚiu de lucru afiȘează elemente de tablou de bord pe care le-aȚi creat sau le-aȚi deschis pentru editare.

Când deschideȚi pentru prima oară Dashboard Designer, lucraȚi într-un fiȘier de spaȚiu de lucru fără titlu Și nesalvat. Pe măsură ce creaȚi Și deschideȚi elemente de tablou de bord, elementele respective devin vizibile atât pe fila SharePoint, cât Și pe fila SpaȚiu de lucru în panoul central.

Când salvaȚi fiȘierul din spaȚiul de lucru, creaȚi o listă de elemente de tablou de lucru pe care aveȚi posibilitatea să le vizualizaȚi pe fila SpaȚiu de lucru. Este posibil să modificaȚi ce elemente sunt incluse în fiȘierul din spaȚiul de lucru, utilizând comenzile din bara de instrumente disponibile în secȚiunea SpaȚiu de lucru de pe fila Pornire de pe panglică.

Important : Elementele de tablou de bord se salvează întotdeauna direct în SharePoint Server 2010, iar nu pe computer. Cu toate acestea, când salvaȚi fiȘierul din spaȚiu de lucru (este opȚional), acesta se salvează pe computer.

Începutul paginii

Filele Editor, ProprietăȚi, Proiectare, Interogare, Oră Și Vizualizare

Notă : UtilizaȚi filele Editor, ProprietăȚi, Proiectare, Interogare, Oră Și Vizualizare pentru a configura sau a modifica elementele de tablou de bord individuale. Aceste file sunt disponibile când un element este selectat în Browserul spaȚiului de lucru sau când creaȚi un element de tablou de bord. Nu toate filele listate mai jos sunt disponibile în acelaȘi timp pentru un anumit element de tablou de bord. Numai filele care se aplică la elementul respectiv sunt vizibile în panoul central.

Fila ProprietăȚi

Fila ProprietăȚi este disponibilă pentru toate tipurile de elemente de tablou de bord. UtilizaȚi fila ProprietăȚi pentru a specifica numele, descrierea, proprietarul (numit Persoana responsabilă) Și folderul de afiȘare ale elementului respectiv în lista sau în biblioteca de documente SharePoint. Fila ProprietăȚi pentru un tablou de bord este evidenȚiată în următoarea imagine:

Notă : În Dashboard Designer, aveȚi posibilitatea să creaȚi Și să utilizaȚi folderele de afiȘare pentru elementele de tablou de bord. În listele Și bibliotecile de documente SharePoint care conȚin elementele de tablou de bord, folderele de afiȘare respective sunt listate pe o coloană Folder de afiȘare. UtilizaȚi coloana Folder de afiȘare pentru a filtra Și a grupa elementele de tablou de bord.

Fila Editor

Fila Editor este disponibilă pentru majoritatea tipurilor de elemente de tablou de bord. Acestea includ următoarele:

 • Tablouri de bord

 • Rapoarte de tip scorecard

 • KPI

 • Filtre

 • Indicatori

 • Rapoarte (cu excepȚia grilelor Și diagramelor analitice, care au fila Proiectare)

UtilizaȚi fila Editor pentru a adăuga sau a modifica datele utilizate în elementele de tablou de bord. În plus, utilizaȚi fila Editor pentru a examina anumite tipuri de elemente de tablou de bord, cum ar fi rapoartele de tip scorecard Și rapoartele. Fila Editor pentru un raport de tip scorecard este evidenȚiată în următoarea imagine:

Începutul paginii

Fila Proiectare

Fila Proiectare este disponibilă pentru grilele Și diagramele analitice. UtilizaȚi fila Proiectare pentru a adăuga sau a modifica datele din Servicii de analiză pe care le utilizaȚi în grila sau în diagrama analitică. De asemenea, aveȚi posibilitatea să utilizaȚi fila Proiectare pentru a examina raportul. Fila Proiectare este evidenȚiată în următoarea imagine:

Fila Interogare

Fila Interogare este disponibilă pentru grilele Și diagramele analitice. UtilizaȚi fila Interogare pentru a vizualiza, a scrie sau a modifica interogarea MDX (Multidimensional Expressions) care este utilizată pentru afiȘarea informaȚiilor din raportul analitic. Fila Interogare este evidenȚiată în următoarea imagine:

Important : Când creaȚi grila sau diagrama analitică utilizând o interogare particularizată, raportul nu va fi interactiv. Cu alte cuvinte, utilizatorii tabloului de bord nu vor avea posibilitatea de a explora datele, extinzând sau restrângând pentru a vedea nivelurile mai amănunȚite sau mai puȚin amănunȚite de detalii din raport.

Începutul paginii

Fila Oră

Fila Oră este disponibilă pentru sursele de date. UtilizaȚi fila Oră pentru a configura o sursă de date care să se potrivească cu Time Intelligence, specificând nivelurile de interval orar, cum ar fi anii, lunile Și zilele. Fila Oră este evidenȚiată în următoarea imagine:

Fila Vizualizare

Fila Vizualizare este disponibilă pentru anumite tipuri de surse de date, cum ar fi sursele de date tabelare. UtilizaȚi fila Vizualizare pentru a examina datele sau a specifica definiȚiile de coloană. Fila Vizualizare este evidenȚiată în următoarea imagine:

Începutul paginii

Panoul Detalii

Panoul Detalii este localizat în lateralul ecranului în Dashboard Designer. Panoul Detalii este vizibil numai când creaȚi, când vizualizaȚi sau când modificaȚi un anumit element de tablou de bord. Cu alte cuvinte, panoul Detalii este vizibil numai când este selectat un anumit element de tablou de bord în Browserul spaȚiului de lucru. Panoul Detalii este evidenȚiat în următoarea imagine:

UtilizaȚi acest panoul Detalii pentru a adăuga sau a modifica conȚinutul pe care îl afiȘaȚi într-un element din tabloul de bord. Elementele disponibile în panoul Detalii variază în funcȚie de elementul de tablou de bord la care lucraȚi.

De exemplu, când este deschisă o grilă sau o diagramă analitică, panoul Detalii listează elemente, cum ar fi dimensiuni, măsuri Și seturi denumite. Aceste elemente sunt disponibile în cubul SQL Server Analysis Services utilizat de raportul respectiv.

Când este deschis un raport de tip scorecard, panoul Detalii listează KPI, măsurători, agregări, dimensiuni Și alte elemente relevante pentru raportul de tip scorecard respectiv.

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!