Introducere în tabele

Când utilizați o bază de date, stocați datele în tabele, liste bazate pe subiect care conțin date aranjate în înregistrări. De exemplu, puteți crea un tabel Persoane de contact pentru a stoca o listă de nume, adrese de e-mail și numere de telefon.

Acest articol oferă o prezentare generală a tabelelor din Microsoft Access 2010 și prezintă caracteristice noi sau eliminate pentru tabele. De asemenea, acest articol arată cum se creează un tabel, cum se adaugă câmpuri la un tabel, cum se setează o cheie primară a unui tabel și cum se setează proprietățile tabelului și câmpurilor.

Se recomandă să începeți proiectarea unei baze de date cu planificarea tuturor tabelelor și a relațiilor dintre ele. Înainte să creați tabele, luați în considerare cu atenție nevoile dvs. și stabiliți de câte tabele aveți nevoie. Pentru o introducere în planificarea și proiectarea unei baze de date, consultați articolul Noțiuni de bază despre proiectarea bazelor de date și linkurile din secțiunea Consultați și.

Notă: Vizualizarea proiect nu este disponibilă pentru tabelele Web. În schimb, este posibil să utilizați caracteristicile de proiectare incluse acum în Vizualizarea foaie de date. Pentru mai multe informații despre proiectarea unei baze de date, consultați articolul Construirea unei baze de date pentru partajare pe Web.

În acest articol

Prezentare generală

Specificații pentru tabele

Noutăți

Crearea unui tabel nou

Setarea cheii primare a unui tabel

Setarea proprietăților unui tabel

Adăugarea unui câmp la un tabel

Crearea unui câmp calculat

Setarea proprietăților unui câmp

Prezentare generală

Un tabel este un obiect din baza de date pe care îl utilizați pentru a stoca date despre un anumit obiect, cum ar fi un angajat sau un produs. Un tabel este format din înregistrări și câmpuri.

Fiecare înregistrare conține date despre o instanță a unui subiect din tabel, cum ar fi un anumit angajat. O înregistrare mai este denumită și rând sau instanță.

Fiecare câmp conține date despre un aspect al subiectului tabelului, cum ar fi prenumele sau adresa de e-mail. Un câmp mai este denumit și coloană sau atribut.

O înregistrare conține valori de câmp, cum ar fi Contoso, Ltd. sau cineva@example.com. O valoare de câmp se mai numește și fapt.

Tabelul Clienți din Access afișând aspectul înregistrărilor și al câmpurilor

1. O înregistrare

2. Un câmp

3. O valoare de câmp

O bază de date poate conține multe tabele, fiecare stocând informații despre un alt subiect. Fiecare tabel poate conține mai multe câmpuri de diferite tipuri de date, cum ar fi text, numere, date și hyperlinkuri.

Date externe

Aveți posibilitatea să creați legături la mai multe tipuri de surse de date externe, cum ar fi alte baze de date, fișiere text și registre de lucru Excel. Când creați legături la date externe, Access poate utiliza elementul legat ca și cum ar fi un tabel. În funcție de sursa de date externe și de modul în care creați legătura, aveți posibilitatea să editați datele din tabelul legat și să creați relații care implică tabelul legat. Însă, nu aveți posibilitatea să modificați proiectarea datelor externe utilizând legătura.

Proprietățile tabelelor și câmpurilor

Tabelele și câmpurile au proprietăți care se pot seta pentru a le controla caracteristicile sau comportamentul.

Foi de proprietăți de tabel și câmp
Un tabel deschis în vizualizarea Proiect.

1. Proprietăți de tabel

2. Proprietăți de câmp

Într-o bază de date Access, proprietățile de tabel sunt atributele unui tabel care afectează aspectul sau comportamentul tabelului ca întreg. Proprietățile tabelului sunt setate în foaia de proprietăți a tabelului, în vizualizarea Proiect. De exemplu, puteți seta proprietatea Vizualizare implicită a unui tabel pentru a specifica modul în care se afișează tabelul în mod implicit.

O proprietate de câmp se aplică la un anumit câmp dintr-un tabel și definește una dintre caracteristicile câmpului sau un aspect de comportament al câmpului. Puteți seta unele proprietăți de câmp în vizualizare Foaie de date. De asemenea, puteți seta orice proprietate de câmp în vizualizarea Proiect, utilizând panoul Proprietăți câmp.

Tipuri de date

Fiecare câmp are un tip de date. Tipul de date al unui câmp indică ce tip de date stochează câmpul, cum ar fi cantități mari de text sau fișiere atașate.

Setare tip de date

Un tip de date este o proprietate de câmp, dar este diferită de alte proprietăți ale câmpului, după cum urmează:

 • Tipul de date al unui câmp se setează în grila de proiectare a tabelului, nu în panoul Proprietăți câmp.

 • Tipul de date al unui câmp determină de fel de proprietăți va avea câmpul.

 • Trebuie să setați tipul de date al unui câmp la crearea acestuia.

  Notă: Puteți crea un câmp nou în Access introducând date într-o coloană nouă în Vizualizarea foaie de date. Când creați un câmp introducând date în vizualizarea Foaie de date, Access atribuie automat un tip de date pentru câmp, pe baza valorii pe care o introduceți. Dacă intrarea dvs. nu implică niciun alt tip de date, Access setează tipul de date la Text. Puteți modifica tipul de date folosind panglica, o parte din noua interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

Exemple de detectare automată a tipului de date

Următorul tabel prezintă modul de funcționare a detectării automate a tipului de date în vizualizarea Foaie de date.

Dacă introduceți:

Office Access 2007 creează un câmp cu tipul de date:

Ion

Text

http://www.contoso.com

Se poate utiliza orice prefix de protocol Internet. De exemplu, http://, https:// și mailto: sunt prefixe valide.

Hyperlink

1

Număr, Întreg lung

50.000

Număr, Întreg lung

50.000,99

Număr, Dublă precizie

50000,389

Număr, Dublă precizie

12/67

Formatul de dată și oră recunoscut este cel al setărilor regionale.

Dată/Oră

31 decembrie 2006

Dată/Oră

10:50:23

Dată/Oră

10:50 am

Dată/Oră

17:50

Dată/Oră

94,40 lei

Simbolul monetar recunoscut este cel din setările regionale.

Simbol monetar

21,75

Număr, Dublă precizie

123,00%

Număr, Dublă precizie

3,46E+03

Număr, Dublă precizie

Relații de tabel

Deși fiecare tabel stochează date despre alt subiect, tabelele dintr-o bază de date stochează de obicei date despre subiecte asociate. De exemplu, o bază de date poate conține:

 • Un tabel de clienți care listează clienții firmei și adresele lor.

 • Un tabel de produse care listează produsele pe care le vindeți, inclusiv prețurile și imaginile pentru fiecare element.

 • Un tabel de comenzi care urmărește comenzile clienților.

Deoarece stocați date despre diferite subiecte în tabele separate, aveți nevoie de o modalitate de a lega asocia datele, astfel încât să combinați cu mai mare ușurință datele înrudite din acele tabele separate. Pentru a conecta datele stocate în tabele diferite, creați relații. O relație este o conexiune logică între două tabele, care specifică câmpuri pe care cele două tabele le au în comun.

Chei

Câmpurile care fac parte dintr-o relație de tabel se numesc chei. O cheie constă de obicei dintr-un câmp, dar poate consta din mai multe câmpuri. Există două tipuri de chei:

 • Cheie primară    Un tabel poate avea o singură cheie primară. O cheie primară constă într-unul sau mai multe câmpuri care identifică în mod unic fiecare înregistrare stocată în tabel. Deseori, există un număr unic de identificare, cum ar fi un număr de identificare, un număr de serie sau un cod, care servește drept cheie primară. De exemplu, puteți avea un tabel Clienți în care fiecare client are un număr de ID client unic. Câmpul ID client este cheia primară a tabelului Clienți. Atunci când o cheie primară conține mai multe câmpuri, de obicei, este compusă din câmpuri pre-existente care luate împreună, furnizează valori unice. De exemplu, puteți utiliza o combinație între numele de familie, prenumele și data nașterii drept cheie primară pentru un tabel despre persoane.

 • Cheie străină:    Un tabel poate avea una sau mai multe chei străine. O cheie străină conține valorile care corespund valorilor din cheia primară a altui tabel. De exemplu, este posibil să aveți un tabel Comenzi în care fiecare comandă să aibă un număr ID de client care corespunde cu o înregistrare din tabelul Clienți. Câmpul ID client este o cheie străină a tabelului Comenzi.

Corespondența de valori dintre câmpurile cheie formează baza unei relații de tabel. Utilizați o relație de tabel pentru a combina datele din tabelele asociate. De exemplu, să presupunem că aveți un tabel Clienți și un tabel Comenzi. În tabelul Clienți, fiecare înregistrare este identificată după câmpul cheie primară, ID.

Pentru a asocia fiecare comandă cu un client, adăugați un câmp de cheie externă la tabelul Comenzi, care corespunde cu câmpul ID din tabelul Clienți, apoi creați o relație între cele două chei. Când adăugați o înregistrare la tabelul Comenzi, utilizați o valoare pentru ID client care provine din tabelul Clienți. Oricând doriți să vizualizați orice informații despre comanda unui client, utilizați relația pentru a identifica datele din tabelul Clienți corespondente cu înregistrările din tabelul Comenzi.

O relație de tabel Access afișată în fereastra Relații
O relație de tabel afișată în fereastra Relații.

1. O cheie primară este identificată după pictograma cheie de lângă numele câmpului.

2. O cheie străină: observați absența pictogramei cheie.

Beneficii ale utilizării relațiilor

Păstrarea datelor separate în tabele asociate are următoarele beneficii:

 • Consistență    Deoarece fiecare element de date este înregistrat o singură dată, într-un singur tabel, scad șansele să apară ambiguități sau inconsistențe. De exemplu, stocați numele unui client o singură dată, într-un tabel despre clienți, în loc să-l stocați în mod repetat (și posibil cu greșeli) într-un tabel care conține date despre clienți.

 • Eficiență    Înregistrarea datelor într-un singur loc înseamnă că utilizați mai puțin spațiu pe disc. Mai mult, tabelele mai mici oferă date mai rapid decât cele mari. În fine, dacă nu utilizați tabele separate pentru subiecte separate, veți introduce valori Null (date absente) și redundanțe în tabelele dvs., ambele fiind o risipă de spațiu și un factor de scădere a performanțelor.

 • Claritate    Designul unei baze de date este mai ușor de înțeles dacă subiectele sunt repartizate în mod potrivit în tabele.

Sfat: Planificați tabelele având în minte relațiile dintre ele. Aveți posibilitatea să utilizați expertul Căutare pentru a crea un câmp cheie străină dacă tabelul care conține cheia primară corespondentă există deja. Expertul Căutare creează relația pentru dvs.

Începutul paginii

Specificații pentru tabele

În Access 2010, un tabel are următoarele limite practice:

Atribut

Maxim

Numărul de caractere dintr-un nume de tabel

64

Numărul de caractere dintr-un nume de câmp

64

Număr de câmpuri dintr-un tabel

255

Numărul de tabele deschise

2048; această limită include tabelele deschise intern de Access

Dimensiune tabel

2 gigaocteți, minus spațiul necesar pentru obiectele de sistem

Numărul de caractere dintr-un câmp text

255

Numărul de caractere dintr-un câmp Memo

65535 când se introduc date prin intermediul interfeței utilizator;
2 gigaocteți de stocare de caractere când se introduc date programatic

Dimensiunea unui câmp OLE Object

1 gigaoctet

Numărul de indexări dintr-un tabel

32

Numărul de câmpuri dintr-un index

10

Numărul de caractere dintr-un mesaj de validare

255

Numărul de caractere dintr-o regulă de validare

2.048

Numărul de caractere dintr-o descriere de tabel sau câmp

255

Numărul de caractere dintr-o înregistrare (excluzând câmpurile de tip Memo și Obiect OLE) când proprietatea UnicodeCompression a câmpurilor este setată la Yes

4.000

Numărul de caractere din setarea proprietății unui câmp

255

Începutul paginii

Noutăți

Diferențe față de Access 2007

Crearea unui tabel în Access 2010 este foarte asemănătoare cu crearea unui tabel în Access 2007. Însă, în Access 2010 există câteva caracteristici noi care se referă la tabele:

 • Macrocomenzi de date    Acum puteți atașa macrocomenzi la evenimentele din tabel, care vă permit să efectuați acțiuni oricând se modifică, se inserează sau se șterge o înregistrare. Aceste macrocomenzi pot fi utilizate pentru acțiuni cum ar fi validarea datelor sau efectuarea de calcule.

 • Tip de date calculat    Acest tip nou de date vă permite să creați un câmp care se bazează pe un calcul al altor câmpuri din același tabel. De exemplu, puteți crea un câmp Total linie care conține produsul câmpului Cantitate și al câmpului Preț unitar. Dacă actualizați câmpul Cantitate sau câmpul Preț unitar, Total linie se va actualiza automat.

 • Conectivitatea cu servicii web    Pe lângă legarea la surse de date externe, cum ar fi registrele de lucru Excel și listele SharePoint, acum vă puteți conecta la date de pe site-urile web care furnizează o interfață de serviciu web. De exemplu, puteți să creați o legătură la datele de pe site-ul unui comerciant web online, apoi să creați propria aplicație pentru vizualizarea produselor sau inițierea comenzilor.

 • Șabloanele de tabel și de câmp sunt înlocuite de modele    Access 2007 a prezentat șabloanele de tabele și câmpuri. Șabloanele de tabele erau tabele goale care se utilizau pentru crearea de tabele noi, construite să fie compatibile cu următoarele liste predefinite SharePoint Services:

  • Persoane de contact

  • Activități

  • Probleme

  • Evenimente

  • Active

   În Access 2010, utilizați modele atunci când doriți să adăugați părți predefinite la baza dvs. de date. Modelele pot fi tabele sau orice alte tipuri de obiecte de bază de date, cum ar fi interogări sau formulare.

   Notă: Acest subiect nu oferă explicații despre modele. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Vedeți și.

Diferențe față de Access 2003

 • Modelele au înlocuit Expertul tabel    În versiunile de Access anterioare versiunii 2007, se utiliza Expertul tabel pentru a crea rapid un tabel, răspunzând la câteva întrebări. În Access 2007, Expertul tabel a fost înlocuit de șabloanele de tabele și câmpuri. În Access 2010, modelele înlocuiesc șabloanele de tabele și câmpuri.

  Notă: Acest subiect nu oferă explicații despre modele. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Consultați și.

 • Crearea foilor de date    Acum puteți să creați și să modificați tabelele și câmpurile în timp ce lucrați în Vizualizarea foaie de date.

Începutul paginii

Crearea unui tabel nou

Creați un tabel nou dacă aveți o sursă nouă de date care un aparține niciunui tabel existent.

Puteți crea un tabel prin crearea unei baze de date noi, prin inserarea unui tabel într-o bază de date existentă sau prin importul sau legarea la un tabel din altă sursă de date, cum ar fi un registru de lucru Microsoft Office Excel, un document Microsoft Office Word, un fișier text, un serviciu web sau altă bază de date. Când creați o bază de date nouă, necompletată, se inserează automat un tabel nou, necompletat. Puteți introduce date în tabel pentru a începe să definiți câmpurile.

Ce intenționați?

Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă

Crearea unui tabel nou într-o bază de date existentă

Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă

 1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Nou, apoi pe Bază de date necompletată.

 2. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier pentru baza de date nouă.

 3. Pentru a răsfoi într-o altă locație pentru a salva baza de date, faceți clic pe pictograma folder.

 4. Faceți clic pe Creare.

  Se va deschide baza de date nouă și se va crea un tabel nou denumit Tabel1, care se va deschide în Vizualizarea foaie de date.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date existentă

 1. Faceți clic pe fila Fișier, indicați spre Deschidere, apoi alegeți una dintre următoarele variante:

  • Dacă baza de date pe care o doriți este listată sub Baze de date recente, faceți clic pe baza de date în acea listă.

   sau

  • Dacă baza de date nu este listată sub Baze de date recente, atunci faceți clic pe opțiunea dorită sub Deschidere document.

 2. În caseta Deschidere, selectați baza de date pe care doriți să o deschideți, apoi faceți clic pe Deschidere.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Se inserează un tabel nou în baza de date și se deschide în Vizualizare foaie de date.

Începutul paginii

Crearea unui tabel prin import sau legare

Puteți crea un tabel prin import sau prin legarea la datele dintr-o altă sursă. Puteți să importați sau să creați o legătură la date dintr-un registru de lucru Excel, o listă Windows SharePoint Services, un fișier XML, o altă bază de date Access, un folder Microsoft Outlook și altele.

Când importați date, creați o copie a datelor într-un tabel nou din baza de date curentă. Modificările ulterioare din datele sursă nu vor avea efect asupra datelor importate, iar modificările din datele importate nu vor afecta datele sursă. După ce vă conectați la o sursă de date și efectuați importul, aveți posibilitatea să utilizați datele importate fără a vă conecta la sursă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel importat.

Când creați o legătură la date, creați un tabel legat în baza de date curentă, care reprezintă o legătură directă la informațiile existente stocate în altă sursă. Când modificați datele dintr-un tabel legat, le modificați și în sursă. Oricând se modifică datele în sursă, modificarea se va reflecta și în tabelul legat. Trebuie să aveți posibilitatea să vă conectați la sursa de date oricând utilizați un tabel legat. Nu aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel legat.

Notă: Nu aveți posibilitatea să editați datele dintr-o foaie de lucru Excel utilizând un tabel legat. Ca o soluție, importați datele sursă într-o bază de date Acces, apoi creați o legătură la baza de date din Excel. Pentru mai multe informații despre legarea la Access din Excel, consultați Ajutorul Excel sau linkurile din secțiunea Vedeți și.

Crearea unui tabel nou prin import sau prin legarea la date externe

 1. În fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe una dintre sursele de date disponibile.

 2. Urmați instrucțiunile din casetele de dialog care apar în fiecare etapă.

  Access creează tabelele noi și le afișează în Panoul de navigare.

Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să importați dintr-o listă SharePoint sau să creați o legătură la o listă SharePoint prin utilizarea unei comenzi din fila Creare.

Începutul paginii

Utilizarea unui site SharePoint pentru crearea unui tabel

Puteți crea un tabel în baza de date care importă date dintr-o listă SharePoint sau creează o legătură la aceasta. De asemenea, puteți crea o listă SharePoint nouă utilizând un șablon predefinit. Șabloanele predefinite din Access 2010 includ Persoane de contact, Activități, Probleme și Evenimente.

 1. Pe fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Liste SharePoint.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Crearea unei liste SharePoint care este bazată pe un șablon

   1. Faceți clic pe Persoane de contact, Activități, Probleme sau Evenimente.

   2. În caseta de dialog Creare listă nouă, tastați URL-ul site-ului SharePoint în care doriți să creați lista.

   3. Introduceți un nume pentru noua listă și descrierea sa în casetele Specificați un nume pentru noua listă și Descriere.

   4. Pentru a deschide tabelul legat după ce este creat, bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare (selectată implicit).

  • Crearea unei liste noi particularizate

   1. Faceți clic pe Particularizat.

   2. În caseta de dialog Creare listă nouă, tastați URL-ul site-ului SharePoint în care doriți să creați lista.

   3. Introduceți un nume pentru noua listă și descrierea sa în casetele Specificați un nume pentru noua listă și Descriere.

   4. Pentru a deschide tabelul legat după ce este creat, bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare (selectată implicit).

  • Importul datelor dintr-o listă existentă

   1. Faceți clic pe Listă SharePoint existentă.

   2. În caseta de dialog Preluare date externe, tastați URL-ul site-ului SharePoint care conține datele pe care doriți să le importați.

   3. Faceți clic pe Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă, apoi faceți clic pe Următorul.

   4. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare listă SharePoint pe care doriți să o importați.

  • Legarea la o listă existentă

   1. Faceți clic pe Listă SharePoint existentă.

   2. În caseta de dialog Preluare date externe - site SharePoint, tastați URL-ul site-ului SharePoint care conține listele la care doriți să creați legătura.

   3. Faceți clic pe Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat, apoi faceți clic pe Următorul.

   4. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare listă SharePoint la care doriți să creați legături.

Începutul paginii

Utilizarea unui serviciu Web pentru a crea un tabel

Aveți posibilitatea să creați un tabel în baza de date care se conectează la datele de pe un site Web care oferă o interfață de serviciu Web.

Notă: Tabelele de serviciu Web sunt disponibile doar în citire.

 1. Pe fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Mai mult, apoi faceți clic pe Servicii de date.

 2. În cazul în care conexiunea pe care doriți să o utilizați s-a instalat deja, săriți peste pasul 5. Altfel, continuați cu acest pas.

 3. Faceți clic pe Instalare conexiune nouă.

 4. Selectați fișierul de conexiune pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe OK.

 5. În caseta de dialog Creare link la datele serviciului Web, extindeți conexiunea pe care doriți să o utilizați.

 6. Selectați tabelul la care doriți să creați legătura.

  Access afișează câmpurile în partea dreaptă a casetei de dialog.

 7. Opțional, tastați un nume pentru tabelul legat în caseta Specificare nume legătură. Access va utiliza acest nume pentru tabelul legat în Panoul de navigare.

 8. Faceți clic pe OK.

  Access creează tabelul legat.

Începutul paginii

Setarea cheii primare a unui tabel

Se recomandă să specificați cheia primară a unui tabel pentru a beneficia de următoarele avantaje:

 • Access creează automat un index pentru cheia primară, care poate îmbunătăți performanțele bazei de date.

 • Access se asigură că fiecare înregistrare are o valoare în câmpul cheie primară.

 • Access se asigură că fiecare valoare din câmpul cheie primară este unică. Valorile unice sunt esențiale, deoarece altfel nu se poate face o distincție clară între înregistrări.

Când creați un tabel nou în Vizualizarea foaie de date, Access creează automat o cheie primară și îi atribuie numele de câmp ID și tipul de date AutoNumerotare.

În Vizualizarea proiect, aveți posibilitatea să modificați, să eliminați cheia primară sau să setați cheia primară pentru un tabel care nu are una deja.

Determinarea câmpului de utilizat sub formă de cheie primară

Uneori, este posibil să aveți deja date pe care doriți să le utilizați sub formă de cheie primară. De exemplu, poate aveți numere ID existente pentru angajații dvs. În cazul în care creați un tabel pentru a urmări informațiile angajaților, aveți posibilitatea să decideți să utilizați ID-ul de angajat existent pe post de cheie primară pentru tabel. Sau, poate că ID-ul de angajat este unic doar în combinație cu ID-ul de departament. În acest caz, este necesar să utilizați cele două câmpuri împreună pe post de cheie primară. Un candidat bun pentru cheia primară are următoarele caracteristici:

 • Fiecare înregistrare are o valoare unică pentru câmpul sau combinația de câmpuri.

 • Câmpul sau combinația de câmpuri nu este niciodată goală sau nulă; există întotdeauna o valoare.

 • Valorile nu se modifică.

Dacă nu există date potrivite pentru utilizarea pe post de cheie primară, aveți posibilitatea să creați un câmp nou pentru a-l utiliza sub formă de cheie primară. Când creați un câmp nou pentru a-l utiliza pe post de cheie primară, setați tipul de date al câmpului la AutoNumerotare pentru a vă asigura că respectă cele trei caracteristici din lista de mai sus.

Setarea sau modificarea cheii primare

 1. Selectați tabelul al cărui cheie primară doriți să o setați sau să o modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect.

 3. În grila de proiectare a tabelului, selectați câmpul sau câmpurile pe care doriți să le utilizați pe post de cheie primară.

  Pentru a selecta un câmp, faceți clic pe selector de rând pentru câmpul dorit.

  Pentru a selecta mai multe câmpuri, mențineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe selectorul de rând pentru fiecare rând.

 4. În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Cheie primară.

  Grupul Instrumente din fila Proiectare

  Un indicator de cheie se va afișa în stânga câmpului sau câmpurilor pe care le specificați ca fiind cheie primară.

Eliminarea cheii primare

 1. Selectați tabelul pentru care doriți să eliminați cheia primară.

 2. În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect.

 3. Faceți clic pe selector de rând pentru cheia primară curentă. Dacă cheia primară constă în mai multe câmpuri, țineți apăsat CTRL, apoi faceți clic pe selectorul de rând pentru fiecare câmp.

 4. În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Cheie primară.

  Grupul Instrumente din fila Proiectare

  Indicatorul de cheie este eliminat din câmpul sau câmpurile la care s-a referit anterior ca fiind cheia primară.

Notă: Când salvați un tabel nou fără a seta o cheie primară, Access vă solicită să creați un câmp nou pentru cheia primară. Dacă faceți clic pe Da, Access creează un câmp ID care utilizează tipul de date AutoNumerotare pentru a furniza o valoare unică pentru fiecare înregistrare. Dacă tabelul conține deja un câmp AutoNumerotare, Access îl va utiliza ca cheie primară. Dacă faceți clic pe Nu, Access nu va adăuga un câmp și nu se va seta nicio o cheie primară.

Începutul paginii

Setarea proprietăților unui tabel

Aveți posibilitatea să setați proprietăți care se aplică pentru un tabel întreg sau pentru toate înregistrările.

 1. Selectați tabelul pentru care doriți să setați proprietățile.

 2. În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect.

 3. Pe fila Proiectare, în grupul Afișare/ascundere, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

  Grupul Afișare/Ascundere de pe fila Proiect din Access

  Se va afișa foaia de proprietăți a tabelului.

 4. În foaia de proprietăți, faceți clic pe fila General.

 5. Faceți clic pe caseta din stânga proprietății pe care doriți să o setați, apoi introduceți o setare pentru proprietate.

  Proprietăți de tabel disponibile

  Utilizați această proprietate de tabel

  Pentru

  Afișare vizualizări pe site SharePoint

  Specificați dacă vizualizările care se bazează pe tabel pot fi afișate pe site-ul SharePoint.

  Notă: Efectele acestei setări depind de setarea din proprietatea bazei de date Afișarea vizualizărilor în site-ul SharePoint.

  Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Vedeți și.

  Extindere subfoaie date

  Extindeți toate subfoile de date atunci când deschideți tabelul.

  Înălțime subfoaie date

  Alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă doriți ca fereastra subfoii de date să se extindă pentru a afișa toate rândurile, lăsați această proprietate setată la 0".

  • Dacă doriți să controlați înălțimea subfoii de date, introduceți înălțimea dorită în inchi.

  Orientare

  Setarea orientării vizualizării, în funcție sensul de citire dat de limba utilizată, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

  Descriere

  Oferiți o descriere pentru tabel. Descrierea va apărea în sfaturile ecran pentru tabel.

  Vizualizare implicită

  Setați Foaie de date, PivotTable sau PivotChart ca vizualizare implicită atunci când deschideți tabelul.

  Regulă de validare

  Introduceți o expresie care trebuie să fie adevărată oricând adăugați sau modificați o înregistrare.

  Text de validare

  Introduceți un mesaj care se afișează atunci când o înregistrare încalcă expresia din proprietatea Regulă validare.

  Filtrare

  Definirea criteriilor pentru a afișa numai rândurile care se potrivesc în vizualizarea Foaie de date.

  Ordonare după

  Selectare după unul sau mai multe câmpuri pentru a specifica ordinea implicită de sortare a rândurilor în Vizualizarea foaie de date.

  Nume subfoaie date

  Specificarea afișării unei subfoi de date în Vizualizarea foaie de date, și, dacă este cazul, a tabelului sau interogării care va furniza rândurile pentru subfoaia de date.

  Legare câmpuri descendente

  Listează câmpurile din tabelul sau interogarea care se utilizează pentru subfoaia care se potrivește cu proprietatea Legare câmpuri principale care este specificată pentru tabel.

  Legare câmpuri principale

  Listează câmpurile din tabel care se potrivesc cu proprietatea Legare câmpuri descendente specificată pentru tabel.

  Filtrare la încărcare

  Aplică automat criteriile de filtrare din proprietatea Filtru (setând la Da) atunci când se deschide tabelul în Vizualizarea foaie de date.

  Ordonare după încărcare

  Aplică automat criteriile de sortare din proprietatea Ordonare după (setând la Da) atunci când tabelul se deschide în Vizualizarea foaie de date.

  Sfat: Pentru a furniza mai mult spațiu pentru introducerea și editarea unei setări în caseta de proprietăți, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Zoom. Dacă setați proprietatea Regulă de validare la o expresie și doriți ajutor cu generarea ei, faceți clic Butonul Generator lângă caseta de proprietăți ValidationRule pentru a se afișa Generatorul de expresii.

 6. Apăsați CTRL+S pentru a salva modificările.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp la un tabel

Stocați fiecare element de date pe care doriți să-l urmăriți într-un câmp. De exemplu, într-un tabel de persoane de contact, creați câmpuri pentru Nume, Prenume, Număr de telefon și Adresă. Într-un tabel de produse, creați câmpuri pentru Nume produs, ID produs și Preț.

Înainte să creați câmpuri, încercați să separați datele în cele mai mici părți utile. Este mult mai simplu să combinați date mai târziu decât să le despărțiți. De exemplu, în loc de un câmp Nume complet, creați câmpuri separate pentru Nume și Prenume. Apoi, aveți posibilitatea să sortați sau să căutați cu ușurință după Prenume, Nume sau ambele. Dacă plănuiți să raportați, sortați, căutați sau să calculați după un element de date, puneți acel element într-un câmp separat. Pentru mai multe informații despre proiectarea unei baze de date și crearea câmpurilor, consultați linkurile din secțiunea Vedeți și.

După crearea unui câmp, aveți posibilitatea și să setați proprietățile de câmp pentru a-i controla aspectul și comportamentul.

Adăugarea unui câmp prin introducerea de date

Când creați un tabel nou sau deschideți un tabel existent în Vizualizarea foaie de date, aveți posibilitatea să adăugați un câmp la tabel prin introducerea datelor în coloana Adăugare câmp nou din foaia de date.

Foaie de date din Access cu coloana Adăugare câmp nou

1. Introduceți date în coloana Adăugare câmp nou.

 1. Creați sau deschideți un tabel în Vizualizarea foaie de date.

  Pentru mai multe informații despre crearea unui tabel, consultați secțiunea Crearea unui tabel nou.

 2. În coloana Adăugare câmp nou, introduceți numele câmpului pe care doriți să-l creați.

  Utilizați un nume descriptiv, astfel încât câmpul să fie mai ușor de identificat.

 3. Introduceți date în câmpul nou.

Începutul paginii

Crearea unui câmp calculat

Creați un câmp calculat în Vizualizarea proiect.

 1. Deschideți tabelul în care doriți să creați un câmp calculat, în Vizualizarea proiect.

 2. În primul rând gol din grila de proiectare a tabelului, sub Nume câmp, tastați un nume pentru câmpul calculat.

 3. Sub Tip de date, selectați Calculat.

  Se va deschide Generator de expresii.

 4. Introduceți calculul pe care doriți să-l efectuați în Generatorul de expresii. De exemplu, dacă tabelul are Câmp1 și Câmp2 și doriți să creați un câmp calculat (Câmp3) egal cu valoarea din Câmp1 împărțită la valoarea din Câmp2, introduceți [Câmp1]/[Câmp2] în Generatorul de expresii.

  Pentru mai multe informații despre expresii, consultați articolul Introducere în expresii.

 5. Când ați terminat de introdus calculul, faceți clic pe OK.

  Sfat: Se recomandă să comutați la Vizualizarea foaie de date pentru a verifica că respectivul câmp calculat funcționează așa cum doriți.

Începutul paginii

Setarea proprietăților unui câmp

După ce creați un câmp, aveți posibilitatea să setați proprietățile câmpului pentru a-i controla aspectul și comportamentul.

De exemplu, prin setarea proprietăților câmpului, aveți posibilitatea să:

 • Controlați aspectul datelor dintr-un câmp

 • Ajutați la împiedicarea introducerii incorecte de date într-un câmp

 • Specificați valorile specifice pentru un câmp

 • Măriți viteza de sortare și căutare dintr-un câmp

Aveți posibilitatea să setați unele dintre proprietățile de câmpuri disponibile în timp ce lucrați în Vizualizarea foaie de date. Pentru a avea acces la și a seta lista completă de proprietăți de câmp; este însă necesar să utilizați Vizualizarea proiect.

Setarea proprietăților de câmp în Vizualizarea foaie de date

Puteți să redenumiți un câmp, să-i modificați tipul de date, să-i modificați proprietatea Format și să modificați unele dintre celelalte proprietăți ale câmpului în timp ce lucrați în Vizualizarea foaie de date.

Deschiderea unui tabel în Vizualizarea foaie de date

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care doriți să-l deschideți.

 2. În meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Vizualizare Foaie de date.

Redenumirea unui câmp

Când adăugați un câmp prin introducerea de date în Vizualizarea foaie de date, Access atribuie automat un nume generic pentru câmp. Access atribuie numele Câmp1 pentru primul câmp nou, Câmp2 pentru al doilea câmp nou și așa mai departe. Implicit, numele unui câmp se utilizează ca etichetă oriunde se afișează câmpul, cum ar fi ca antet de coloană într-o foaie de date. Redenumirea câmpurilor astfel încât să fie mai descriptive le face mai ușor de utilizat atunci când vizualizați sau editați înregistrări.

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe antetul câmpul pe care doriți să-l redenumiți (de exemplu, Câmp1).

 2. În meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Redenumire coloană.

 3. Introduceți numele nou în titlul câmpului.

  Numele câmpurilor pot conține până la 64 de caractere (litere și numere), incluzând spațiile.

Modificarea tipului de date al unui câmp

Când creați un câmp prin introducerea datelor în Vizualizarea foaie de date, Access examinează acele date pentru a determina tipul de date potrivit pentru câmp. De exemplu, dacă introduceți 1.1.2006, Access recunoaște datele ca dată calendaristică și setează tipul de date pentru câmp la Dată/Oră. Dacă Access nu poate determina clar tipul de date, tipul de date este setat în mod implicit la Text.

Tipul de date al câmpului determină ce alte proprietăți se pot seta pentru câmp. De exemplu, aveți posibilitatea să setați numai proprietatea Numai adăugare pentru un câmp care are tipul de date Hyperlink sau tipul de date Memo.

Pot fi cazuri în care să doriți să modificați tipul de date al unui câmp în mod manual. De exemplu, să presupunem că aveți numere de cameră care seamănă cu date, cum ar fi 10/2001. Dacă introduceți 10/2001 într-un câmp nou în Vizualizarea foaie de date, caracteristica de detectare automată a tipului de date selectează tipul de date Dată/Oră pentru câmp. Deoarece numerele de cameră sunt etichete și nu date, ele trebuie să utilizeze tipul de date Text. Utilizați următoarea procedură pentru a modifica tipul de date al unui câmp.

 1. Faceți clic pe fila Foaie de date.

 2. În lista Tip de date, în grupul Tip de date și formatare, selectați tipul de date dorit.

  Imagine a panglicii Access cu grupul Tip de date și Formatare

  Tipuri de date disponibile

  Tip de date

  Utilizați pentru a stoca

  Dimensiune

  Text

  Caractere alfanumerice

  Se utilizează pentru text sau numere care nu sunt utilizate în calcule (de exemplu, un ID de produs). O valoare numerică stocată ca text poate fi sortată și filtrată mai logic, dar nu poate fi utilizată ușor în calcule.

  Până la 255 de caractere.

  Memo

  Caractere alfanumerice (mai mult de 255 de caractere lungime) sau un text care utilizează formatare a textului îmbogățit.

  Se utilizează pentru texte mai lungi de 255 de caractere sau care utilizează formatarea text îmbogățit. Notele, descrierile lungi și paragrafele care utilizează formatarea textului, cum ar fi aldin sau cursiv, sunt exemple bune de utilizare a unui câmp Memo.

  Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

  Număr

  Valori numerice (întregi sau valori fracționare).

  Se utilizează pentru stocarea numerelor utilizate în calcule, cu excepția valorilor monetare (pentru valori monetare utilizați tipul de date Monedă).

  1, 2, 4 sau 8 byți ori 16 byți atunci când sunt utilizate pentru un ID de reproducere.

  Dată/Oră

  Date și ore.

  De utilizat pentru stocarea valorilor de dată/oră. Rețineți că toate valorile stocate includ atât o componentă de dată, cât și una de oră.

  8 octeți.

  Simbol monetar

  Valori ale simbolurilor monetare.

  De utilizat pentru stocarea valorilor monetare (simboluri monetare).

  8 octeți.

  AutoNumerotare

  O valoare numerică unică pe care Access o inserează automat atunci când se adaugă o înregistrare.

  Se utilizează pentru generarea valorilor unice care pot fi utilizate drept cheie primară. Rețineți că valorile pentru câmpurile Numerotare automată pot fi incrementate secvențial sau după o valoare specificată ori atribuite aleator.

  4 octeți sau 16 octeți când se utilizează pentru ID de reproducere.

  Da/Nu

  Valori de tip boolean (da/nu).

  Puteți utiliza unul din aceste trei formate: Da/Nu, Adevărat/Fals, sau Activat/Dezactivat.

  1 bit (8 biți = 1 octet).

  Obiect OLE

  Obiectele OLE sau alte date binare.

  Se utilizează pentru stocarea obiectelor OLE din alte programe Microsoft Windows.

  Până la 1 gigaoctet.

  Atașare

  Imagini, fișiere binare, fișiere Office.

  Acesta este tipul de date recomandat pentru stocarea imaginilor digitale și a oricăror tipuri de fișiere binare.

  Pentru atașări comprimate, 2 GB. Pentru atașări necomprimate, aproximativ 700 KB, în funcție de gradul la care poate fi comprimată atașarea.

  Hyperlink

  Hyperlinkuri.

  De utilizat pentru stocarea hyperlinkurilor, pentru a furniza acces cu un singur clic pe butonul mouse-ului la pagini Web prin intermediul unui URL (Localizator resurse uniforme) sau la fișiere prin intermediul unui nume în format UNC (convenție universală de denumire). De asemenea, se pot crea legături la obiecte Access stocate într-o bază de date.

  Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

  Expert Căutare

  Nu este de fapt un tip de date; pornește Expertul căutare.

  Se utilizează pentru a porni Expertul de căutare, astfel încât să puteți crea un câmp care utilizează o casetă combo pentru a căuta o valoare într-un tabel, o interogare sau o listă de valori.

  În funcție de tabel sau interogare: Dimensiunea coloanei legate.

  În funcție de valoare: Dimensiunea câmpului Text utilizat pentru stocarea valorii.

  Notă: Dimensiunea maximă a unui fișier bază de date Access este de 2 gigabyți.

  Sfaturi cu privire la tipurile de date

  • Pentru a optimiza performanțele, se recomandă să utilizați cea mai potrivită Dimensiune de câmp atunci când creați un câmp Text sau Număr. De exemplu, dacă știți că veți stoca coduri poștale de o anumită lungime, specificați lungimea ca dimensiune pentru câmp. Aveți posibilitatea să specificați dimensiunea câmpului setând o valoare în caseta de proprietăți Dimensiune câmp . Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Setarea altor proprietăți de câmp.

  • Pentru numere de telefon, numere de componente și alte numere pe care nu intenționați să le utilizați în calcule matematice, se recomandă să selectați tipul de date Text în locul tipului de date Număr. O valoare numerică stocată ca text poate fi sortată și filtrată mai logic.

Modificarea formatului unui câmp

Pe lângă determinarea tipului de date pentru un câmp nou, Access poate și să seteze proprietatea Format pentru câmp, în funcție de ceea ce introduceți. De exemplu, dacă introduceți 10.50 a.m., Access setează tipul de date la Dată/Oră și proprietatea Format la Oră fmt. mediu. Pentru a modifica manual proprietatea Format pentru un câmp, efectuați următoarele:

 1. În Panglică, faceți clic pe fila Foaie de date.

 2. În lista Format, în grupul Tip de date și Formatare, introduceți formatul dorit.

  Notă: Lista Format poate fi indisponibilă pentru unele câmpuri (de exemplu, Text), în funcție de tipul de date al câmpului.

Setarea altor proprietăți de câmp

 1. În Vizualizarea foaie de date, faceți clic pe câmpul pentru care doriți să setați proprietatea.

 2. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, selectați proprietățile dorite.

  Imagine a panglicii Access cu grupul Tip de date și Formatare

Începutul paginii

Setarea proprietăților pentru câmpuri în Vizualizarea proiect

Aveți posibilitatea să setați orice proprietate în timp ce lucrați cu un tabel în Vizualizarea proiect. În Vizualizarea proiect, setați tipul de date al unui câmp în grila de proiectare a tabelului și setați alte proprietăți în panoul Proprietăți câmp.

Deschideți un table în Vizualizarea proiect

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabel.

 2. În meniul de comenzi rapide, faceți clic pe Vizualizare proiect.

Modificarea tipului de date al unui câmp

 1. În grila de proiectare a tabelului, găsiți câmpul pentru care doriți să setați tipul de date.

 2. În coloana Tip de date, selectați un tip de date din listă.

  Tipuri de date disponibile

  Tip de date

  Utilizați pentru a stoca

  Dimensiune

  Text

  Caractere alfanumerice

  Se utilizează pentru text sau numere care nu sunt utilizate în calcule (de exemplu, un ID de produs). O valoare numerică stocată ca text poate fi sortată și filtrată mai logic, dar nu poate fi utilizată ușor în calcule.

  Până la 255 de caractere.

  Memo

  Caractere alfanumerice (mai mult de 255 de caractere lungime) sau un text care utilizează formatare a textului îmbogățit.

  Se utilizează pentru texte mai lungi de 255 de caractere sau care utilizează formatarea text îmbogățit. Notele, descrierile lungi și paragrafele care utilizează formatarea textului, cum ar fi aldin sau cursiv, sunt exemple bune de utilizare a unui câmp Memo.

  Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

  Număr

  Valori numerice (întregi sau valori fracționare).

  Se utilizează pentru stocarea numerelor utilizate în calcule, cu excepția valorilor monetare (pentru valori monetare utilizați tipul de date Monedă).

  1, 2, 4 sau 8 byți ori 16 byți atunci când sunt utilizate pentru un ID de reproducere.

  Dată/Oră

  Date și ore.

  De utilizat pentru stocarea valorilor de dată/oră. Rețineți că toate valorile stocate includ atât o componentă de dată, cât și una de oră.

  8 octeți.

  Simbol monetar

  Valori ale simbolurilor monetare.

  De utilizat pentru stocarea valorilor monetare (simboluri monetare).

  8 octeți.

  AutoNumerotare

  O valoare numerică unică pe care Access o inserează automat atunci când se adaugă o înregistrare.

  Se utilizează pentru generarea valorilor unice care pot fi utilizate drept cheie primară. Rețineți că valorile pentru câmpurile Numerotare automată pot fi incrementate secvențial sau după o valoare specificată ori atribuite aleator.

  4 octeți sau 16 octeți când se utilizează pentru ID de reproducere.

  Da/Nu

  Valori de tip boolean (da/nu).

  Puteți utiliza unul din aceste trei formate: Da/Nu, Adevărat/Fals, sau Activat/Dezactivat.

  1 bit (8 biți = 1 octet).

  Obiect OLE

  Obiectele OLE sau alte date binare.

  Se utilizează pentru stocarea obiectelor OLE din alte programe Microsoft Windows.

  Până la 1 gigaoctet.

  Atașare

  Imagini, fișiere binare, fișiere Office.

  Acesta este tipul de date recomandat pentru stocarea imaginilor digitale și a oricăror tipuri de fișiere binare.

  Pentru atașări comprimate, 2 GB. Pentru atașări necomprimate, aproximativ 700 KB, în funcție de gradul la care poate fi comprimată atașarea.

  Hyperlink

  Hyperlinkuri.

  De utilizat pentru stocarea hyperlinkurilor, pentru a furniza acces cu un singur clic pe butonul mouse-ului la pagini Web prin intermediul unui URL (Localizator resurse uniforme) sau la fișiere prin intermediul unui nume în format UNC (convenție universală de denumire). De asemenea, se pot crea legături la obiecte Access stocate într-o bază de date.

  Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

  Expert Căutare

  Nu este de fapt un tip de date; pornește Expertul căutare.

  Se utilizează pentru a porni Expertul de căutare, astfel încât să puteți crea un câmp care utilizează o casetă combo pentru a căuta o valoare într-un tabel, o interogare sau o listă de valori.

  În funcție de tabel sau interogare: Dimensiunea coloanei legate.

  În funcție de valoare: Dimensiunea câmpului Text utilizat pentru stocarea valorii.

  Notă: Dimensiunea maximă a unui fișier bază de date Access este de 2 gigabyți.

  Sfaturi pentru tipurile de date

  • Pentru numere de telefon, numere de componente și alte numere pe care nu intenționați să le utilizați în calcule matematice, se recomandă să selectați tipul de date Text în locul tipului de date Număr. O valoare numerică stocată ca text poate fi sortată și filtrată mai logic, dar nu poate fi utilizată cu ușurință în calcule.

  • Pentru tipuri de date Text și Număr, aveți posibilitatea să specificați dimensiunea de câmp sau tipul de date mai precis setând o valoare în caseta de proprietăți Dimensiune câmp.

Setarea altor proprietăți de câmp

 1. În grila de proiectare a tabelului, selectați câmpul pentru care doriți să setați proprietățile. Access afișează proprietățile pentru acest câmp în panoul Proprietăți câmp.

  Tipul de date din câmp determină proprietățile care se pot seta.

 2. În panoul Proprietăți câmp, introduceți setările dorite pentru fiecare proprietate sau apăsați F6, apoi utilizați tastele săgeată pentru a selecta o proprietate.

  Ce proprietăți de câmp sunt disponibile?

  Notă: Nu sunt disponibile toate proprietățile pentru fiecare câmp. Tipul de date al unui câmp determină ce proprietăți are.

  Proprietate câmp

  Descriere

  Dimensiune câmp

  Setează dimensiunea maximă pentru datele stocate în tipuri de date precum Text, Număr sau AutoNumerotare.

  Sfat: Pentru performanțe optime, specificați întotdeauna cea mai mică Dimensiune de câmp suficientă.

  Format

  Particularizează aspectul implicit al câmpului la afișare sau imprimare.

  Zecimale

  Specifică numărul de zecimale de utilizat la afișarea numerelor.

  Valori noi

  Specifică dacă un câmp AutoNumerotare se incrementează sau dacă i se atribuie o valoare aleatoare când se adaugă o înregistrare nouă.

  Mască intrare

  Afișează caractere care ajută la introducerea datelor. Pentru mai multe informații despre crearea și utilizarea unei măști de intrare, consultați secțiunea Vedeți și.

  Legendă

  Setarea textului afișat în mod implicit în etichete pentru formulare, rapoarte și interogări.

  Valoare implicită

  Atribuie automat o valoare implicită pentru un câmp atunci când se adaugă înregistrări noi.

  Regulă de validare

  Atribuie o expresie care trebuie să fie adevărată când se adaugă sau se modifică valoarea din câmp.

  Text de validare

  Introduceți un mesaj care se afișează atunci când o valoare încalcă expresia din proprietatea Regulă de validare.

  Necesar

  Solicitarea introducerii datelor în câmp.

  Se permite lungime zero

  Se permite introducerea (prin setarea valorii proprietății la Da) a unui șir de lungime zero ("") într-un câmp Text sau Memo.

  Indexat

  Grăbirea accesului la datele din acest câmp prin crearea și utilizarea unui index.

  Compresie Unicode

  Comprimă textul stocat în acest câmp atunci când se stochează o cantitate mică de text (< 4.096 de caractere).

  Mod IME

  Controlează conversia caracterelor într-o versiune est-asiatică de Windows.

  Mod propoziție IME

  Controlează conversia propozițiilor într-o versiune Est-asiatică de Windows.

  Etichete de acțiune

  Atașați o etichetă de acțiune la acest câmp.

  Numai adăugare

  Urmărește istoricul valorilor de câmp (prin setarea valorii acestei proprietăți la Da).

  Format text

  Alegeți valoarea Text îmbogățit a proprietății pentru a stoca text ca HTML și a permite formatarea cu text îmbogățit. Alegeți valoarea Text simplu a proprietății pentru a stoca numai text neformatat.

  Aliniere text

  Specifică alinierea implicită a textului într-un control.

 3. Pentru a furniza mai mult spațiu pentru introducerea și editarea setării unei proprietăți în caseta de proprietăți, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Zoom.

  Sfat: Dacă introduceți o mască de intrare mască sau o expresie de validare și doriți ajutor la generarea ei, faceți clic pe Butonul Generator lângă caseta de proprietăți pentru a afișa generatorul corespunzător.

 4. Pentru a salva modificările, apăsați CTRL+S.

Găsiți linkuri către mai multe informații despre tipuri de date și proprietăți de câmpuri în secțiunea Vedeți și..

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×