Introducere în formulare

Un formular din Access este un obiect de bază de date pe care îl puteți utiliza pentru a crea o interfață cu utilizatorul pentru o aplicație bază de date. Un formular „legat” este un formular conectat direct la o sursă de date, cum ar fi un tabel sau o interogare, și poate fi utilizat pentru a introduce, a edita sau a afișa date din sursa de date respectivă. Alternativ, puteți să creați un formular „nelegat” care nu se leagă direct la o sursă de date, dar care conține totuși butoane de comandă, etichete sau alte controale de care aveți nevoie pentru a utiliza aplicația.

Acest articol descrie în principal formularele legate. Puteți utiliza formulare legate pentru a controla accesul la date, cum ar fi care câmpuri sau rânduri cu date se afișează. De exemplu, unii utilizatori pot avea nevoie să vadă doar câteva câmpuri dintr-un tabel cu multe câmpuri. Dacă li se furnizează acelor utilizatori un formular care conține doar acele câmpuri, le este mai ușor să utilizeze baza de date. De asemenea, puteți adăuga butoane de comandă și alte caracteristici la un formular pentru a automatiza acțiunile efectuate frecvent.

Gândiți-vă la formulare ca la ferestre prin care oamenii văd și au acces la baza de date. Un formular eficient mărește viteza de utilizare a bazei de date, deoarece oamenii nu trebuie să caute ceea ce le trebuie. Un formular atrăgător din punct de vedere vizual face ca lucrul cu baza de date să fie mai plăcut și mai eficient și previne introducerea de date incorecte.

Notă : În acest articol se presupune că ați creat deja un tabel (sau o interogare bazată pe unul sau mai multe tabele) și că doriți să construiți un formular pentru a vizualiza sau manipula datele.

În acest articol

Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular

Crearea unui formular scindat utilizând instrumentul Formular scindat

Crearea unui formular care afișează înregistrări multiple utilizând instrumentul Elemente multiple

Crearea unui formular utilizând expertul Formular

Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular necompletat

Înțelegerea vizualizării Aspect și a vizualizării Proiect

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Aspect

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Proiect

Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular

Puteți utiliza instrumentul Formular pentru a crea un formular cu un singur clic. Când utilizați acest instrument, toate câmpurile din sursa de date subiacentă sunt plasate în formular. Formularul nou se poate utiliza imediat sau se poate modifica în vizualizarea Aspect sau în vizualizarea Proiect pentru a fi mai util.

Utilizarea instrumentului Formular pentru a crea un formular nou

 1. În Panoul de navigare, faceți clic pe tabelul sau interogarea care conține datele pe care le doriți în formular.

 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceți clic pe Formular.

Access creează formularul și îl afișează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect, se pot efectua modificări de proiect la formular în timp ce afișează date. De exemplu, se poate ajusta dimensiunea casetelor text pentru a se potrivi datele, dacă este nevoie.

Dacă Access găsește un tabel care are o relație de tip Unu la mai mulți cu tabelul sau interogarea care s-a utilizat la crearea formularului, Access adaugă o foaie de date la formular, care este bazată pe tabelul sau interogarea asociată. De exemplu, dacă se creează un formular simplu care este bazat pe tabelul Angajați și există o relație de tip Unu la mai mulți definită între tabelul Angajați și tabelul Comenzi, foaia de date afișează toate înregistrările din tabelul Comenzi care sunt asociate cu înregistrarea Angajat curentă. Foaia de date din formular se poate șterge dacă nu mai este nevoie de ea. Dacă există mai mult de un tabel care are o relație de tip Unu la mai mulți cu tabelul utilizat pentru a crea formularul, Access nu adaugă nicio foaie de date la formular.

Crearea unui formular scindat utilizând instrumentul Formular scindat

Un formular scindat oferă două vizualizări ale datelor în același timp: o vizualizare Formular și o vizualizare Foaie de date.

Formularul scindat este diferit de combinația formular/subformular prin faptul că cele două vizualizări sunt conectate la aceeași sursă de date și sunt permanent sincronizate una cu cealaltă. Selectarea unui câmp dintr-o parte a formularului selectează același câmp în cealaltă parte a formularului. Se pot adăuga, edita sau șterge date din oricare parte (câtă vreme sursa de înregistrări este actualizabilă și nu s-a configurat formularul pentru a preveni aceste acțiuni).

Lucrul cu formulare scindate oferă beneficiile ambelor tipuri de formular într-un singur formular. De exemplu, se poate utiliza porțiunea foaie de date a formularului pentru a localiza rapid o înregistrare, apoi se poate utiliza porțiunea formular pentru a vizualiza sau edita înregistrarea.

Pentru a acrea un formular scindat utilizând instrumentul Formular scindat:

 1. În Panoul de navigare, faceți clic pe tabelul sau interogarea care conține datele pe care le doriți în formular. Sau deschideți tabelul sau interogarea în vizualizarea Foaie da date.

 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceți clic pe Mai multe formulare, apoi faceți clic pe Scindare formular .

Access creează formularul și îl afișează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect se pot efectua modificări la formular în timp ce afișează date. De exemplu, se poate ajusta dimensiunea casetelor text pentru a se potrivi datele, dacă este nevoie. Pentru mai multe informații despre vizualizările pentru formulare, vedeți secțiunea Înțelegerea vizualizării Aspect și vizualizării Proiect.

Crearea unui formular care afișează înregistrări multiple utilizând instrumentul Elemente multiple

Dacă se creează un formular utilizând instrumentul Formular, formularul creat de Access afișează o singură înregistrare o dată. Pentru un formular care afișează înregistrări multiple, dar este mai particularizabil decât o foaie de date, se poate utiliza instrumentul Elemente multiple.

 1. În Panoul de navigare, faceți clic pe tabelul sau interogarea care conține datele pe care le doriți în formular.

 2. În fila Creare, în grupul Formulare, faceți clic pe Mai multe formulare, apoi faceți clic pe Elemente multiple .

Access creează formularul și îl afișează în vizualizarea Aspect. În vizualizarea Aspect, se pot efectua modificări de proiect la formular în timp ce afișează date.

Dacă se utilizează instrumentul Elemente multiple, formularul creat de Access se aseamănă cu o foaie de date. Datele sunt aranjate în rânduri și coloane, și se pot vedea mai multe înregistrări o dată. Cu toate acestea, un formular Elemente multiple oferă mai multe opțiuni de particularizare decât o foaie de date, cum ar fi posibilitatea de a adăuga elemente grafice, butoane și alte controale. Pentru mai multe informații despre particularizarea formularului, vedeți secțiunile Reglarea fină a formularului în vizualizarea Aspect și Reglarea fină a formularului în vizualizarea Proiect.

Crearea unui formular utilizând expertul Formular

Pentru ca afișarea câmpurilor în formular să fie mai selectivă, se poate utiliza Expertul formular în locul diferitelor instrumente pentru construirea de formulare prezentate anterior. De asemenea, se poate defini modul în care se grupează și sortează datele și se pot utiliza câmpuri din mai multe tabele sau interogări, câtă vreme se specifică relațiile dintre tabele și interogări înainte.

 1. În fila Creare, în grupul Formulare, faceți clic pe Expert formular.

 2. Urmați instrucțiunile din paginile Expertului formular.

  Notă : Pentru a include câmpuri din mai multe tabele și interogări în formular, nu faceți clic pe Următorul sau pe Terminare după ce selectați câmpurile din primul tabel sau din prima interogare în Expertul formular. În schimb, repetați pașii pentru selectarea unui tabel sau unei interogări și faceți clic pe toate câmpurile adiționale pe care doriți să le includeți în formular. Apoi faceți clic pe Următorul sau pe Terminare pentru a continua.

 3. În ultima pagină a acestui expert, faceți clic pe Terminare.

Crearea unui formular utilizând instrumentul Formular necompletat

Dacă expertul sau instrumentele pentru construirea de formulare nu corespund nevoilor dvs., se poate utiliza instrumentul Formular necompletat pentru a construi un formular. Acesta poate fi un mod foarte rapid de a construi un formular, mai ales dacă plănuiți să puneți doar câteva câmpuri în formular.

 1. În fila Creare, în grupul Formulare, faceți clic pe Formular necompletat.

  Access deschide un formular necompletat în vizualizarea Aspect și afișează panoul Listă de câmpuri.

 2. În panoul Listă de câmpuri, faceți clic pe semnul plus (+) de lângă tabelul sau tabelele care conțin câmpurile pe care le doriți în formular.

 3. Pentru a adăuga un câmp la formular, faceți dublu clic pe acesta sau glisați-l în formular.

  • După ce a fost adăugat primul câmp, puteți adăuga mai multe câmpuri odată ținând apăsată tasta CTRL, făcând clic pe mai multe câmpuri și glisându-le în formular în același timp.

  • Ordinea tabelelor din panoul Listă de câmpuri se poate modifica, în funcție de partea din formular selectată momentan. În cazul în care câmpul pe care doriți să-l adăugați nu este vizibil, încercați să selectați altă parte a formularului, apoi încercați din nou să adăugați câmpul.

 4. Utilizați instrumentele din grupul Antet/Subsol din fila Proiect pentru a adăuga o siglă, titlul sau data și ora la formular.

 5. Utilizați instrumentele din grupul Controale din fila Proiect pentru a adăuga o varietate mai mare de controale la formular.

  Pentru o selecție mai mare de controale, comutați la vizualizarea Proiect făcând clic dreapta pe formular și făcând clic pe Vizualizare Proiect.

Înțelegerea vizualizării Aspect și a vizualizării Proiect

Vizualizare Aspect    Vizualizarea Aspect este cea mai intuitivă vizualizare de utilizat pentru modificarea formularelor și se poate utiliza pentru aproape toate modificările pe care doriți să le efectuați la un formular în Access.

În vizualizarea Aspect, formularul se execută. Prin urmare, puteți vedea datele așa cum apar atunci când utilizați formularul. Cu toate acestea, se pot efectua modificări la proiectul formularului în această vizualizare. Deoarece se pot vedea date în timpul modificării formularului, această vizualizare este foarte utilă pentru setarea dimensiunii controalelor sau pentru efectuarea altor activități care afectează aspectul și gradul de utilizare ale formularului.

Dacă întâlniți o activitate care nu poate fi efectuată în vizualizarea Aspect, puteți comuta la vizualizarea Proiect. În anumite situații, Access afișează un mesaj care afirmă că trebuie să comutați la vizualizarea Proiect înainte să puteți efectua o anumită modificare.

Vizualizare Proiect    Vizualizarea Proiect oferă o vizualizare mai detaliată a structurii formularului. Se pot vedea secțiunile Antet, Detaliu și Subsol ale formularului. Acest formular nu se execută de fapt în timpul afișării în vizualizarea Proiect. Prin urmare, nu se pot vedea datele subiacente în timpul efectuării modificărilor. Cu toate acestea, există anumite activități care se pot efectua mai ușor în vizualizarea Proiect decât în vizualizarea Aspect. Aveți următoarele posibilități:

 • Adăugați o varietate mai mare de controale la formular, cum ar fi cadre de obiect legat, sfârșituri de pagină și diagrame.

 • Editați surse control pentru casete text direct în casetele text, fără a utiliza foaia de proprietăți.

 • Redimensionați secțiuni de formular, cum ar fi Antetul de formular sau secțiunea Detaliu.

 • Modificați anumite proprietăți de formular care nu se pot modifica în vizualizarea Aspect.

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Aspect

După crearea unui formular, se poate regla fin cu ușurință proiectul dacă se lucrează în vizualizarea Aspect. Utilizând datele actuale din formular se pot rearanja controalele și ajusta dimensiunile. Se pot plasa controale noi în formular și seta proprietățile pentru formular și controale.

Pentru a comuta la vizualizarea Aspect, faceți clic pe numele formularului în Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Vizualizare aspect.

Access afișează formularul în vizualizarea Aspect.

Se poate utiliza foaia de proprietăți pentru a modifica proprietățile pentru formular și pentru controalele și secțiunile din el. Pentru a afișa foaia de proprietăți, apăsați pe F4.

Se poate utiliza panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga câmpuri din tabelul sau interogarea subiacentă la proiectul formularului. Pentru a afișa panoul Listă de câmpuri:

 • În fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Adăugare câmpuri existente sau utilizați comanda rapidă de la tastatură, apăsând ALT+F8.

Apoi se pot glisa câmpuri direct din panoul Listă de câmpuri în formular.

 • Pentru a adăuga un singur câmp, faceți clic dublu pe el sau glisați-l din panoul Listă de câmpuri în secțiunea din formular în care doriți să se afișeze.

 • Pentru a adăuga mai multe câmpuri o dată, țineți apăsat CTRL și faceți clic pe câmpurile pe care doriți să le adăugați. Apoi glisați câmpurile selectate în formular.

Reglarea fină a formularului în vizualizarea Proiect

Reglarea fină a proiectului formularului se poate face și lucrând în vizualizarea Proiect. Se pot adăuga controale și câmpuri noi la formular adăugându-le în grila de proiect. Foaia de proprietăți oferă acces la numeroase proprietăți care se pot seta pentru a particulariza formularul.

Pentru a comuta la vizualizarea Proiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele formularului în Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

Access afișează formularul în vizualizarea Proiect.

Se poate utiliza foaia de proprietăți pentru a modifica proprietățile pentru formular și pentru controalele și secțiunile din el. Pentru a afișa foaia de proprietăți, apăsați pe F4.

Se poate utiliza panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga câmpuri din tabelul sau interogarea subiacentă la proiectul formularului. Pentru a afișa panoul Listă de câmpuri:

 • În fila Proiect, în grupul Instrumente, faceți clic pe Adăugare câmpuri existente sau utilizați comanda rapidă de la tastatură, apăsând ALT+F8.

Apoi se pot glisa câmpuri direct din panoul Listă de câmpuri în formular.

 • Pentru a adăuga un singur câmp, faceți clic dublu pe el sau glisați-l din panoul Listă de câmpuri în secțiunea din formular în care doriți să se afișeze.

 • Pentru a adăuga mai multe câmpuri o dată, țineți apăsat CTRL și faceți clic pe câmpurile pe care doriți să le adăugați. Apoi glisați câmpurile selectate în formular.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×