Introducere în controale

Toate formulare InfoPath pe care utilizatorii le completează se bazează pe un șablon formular subiacent. Microsoft Office InfoPath se poate utiliza pentru a proiecta și a publica șabloane formular interactive, prietenoase pentru utilizator. Șablonul formular determină aspectul și comportamentul formularului rezultat.

Când completează formulare, utilizatorii introduc informații tastând în casete text, executând clic pe elementele unei liste, bifând casete de selectare și efectuând alte acțiuni. Obiectele de interfață grafică utilizator interacționează cu obiecte care se numesc controale. Controalele se utilizează pentru a afișa date sau opțiuni, efectua o acțiune sau ușura citirea interfeței utilizator.

În plus față de controalele standard, precum casete text și casete listă, InfoPath cuprinde un număr de controale noi, precum tabele repetabile, grupuri de alegere și secțiuni opționale. Aceste tipuri de controale permit proiectarea de formulare flexibile care se adaptează cerințelor utilizatorilor. De exemplu, într-un formular raport de cheltuieli, se utilizează un tabel repetabil pentru a permite utilizatorilor să introducă oricâte articole de cheltuieli sunt necesare.

Informațiile care se introduc într-un control sunt stocate în sursă de date a formularului. Când proiectați un șablon formular, de obicei utilizați panoul de activități Controale pentru a insera controale, deși controalele se pot insera și prin glisarea câmp și grup din panoul de activități Sursa de date din șablonul formular.

Aspectul unui control se poate particulariza, inclusiv fontul, culoarea și alinierea textului din cadrul controlului, valoarea sa implicită și tip de date precum și alte proprietăți cum ar fi SfatEcran care apare când un utilizator menține indicatorul mouse-ului deasupra controlului. De asemenea, se poate particulariza comportamentul unui control, cum ar fi posibilitatea de a filtra informații sau de a răspunde la regulă. Pentru a vizualiza proprietățile unui control, faceți dublu-clic pe control în formular.

Sfat: Pentru a vedea proprietățile unui control, faceți dublu-clic pe control din formular.

În acest articol

Controale și sursa de date

Moduri de inserare a controalelor într-un șablon formular

Tipuri de controale

Considerații de compatibilitate

Controale și sursa de date

Majoritatea acestor controale dintr-un formular Microsoft Office InfoPath sunt asociate sau legare la sursa de date a șablonului formular. Majoritatea controalelor, inclusiv casetele text, casetele de selectare și casetele listă, sunt legate la câmpuri. Dacă un control nu este legat la un câmp sau grup din sursa de date sau dacă este legat incorect, informațiile introduse în control nu se pot salva corect în formularul fișierul (.xml) al formularului adiacent.

Când proiectați un formular InfoPath, aveți posibilitatea să alegeți crearea automată de câmpuri în sursa de date de fiecare dată când inserați un control sau să legați manual controalele la câmpuri existente.

În exemplul următor, proiectantul de formulare a inserat p casetă text Nume în șablonul formular. Caseta text se leagă la câmpul NumeDeFamilie din sursa de date a șablonului de formular.

Relationship between control on form template and field in data source

Atunci când completați un formular bazat pe acest șablon formular, utilizatorul introduce numele în caseta text Nume. InfoPath salvează datele ca Limbaj XML (Extensible Markup Language), așa cum arată imaginea următoare.

Data entered in the text box is saved as XML

Împreună, tipul de control și câmpul asociat determină tipul de informații pe care utilizatorii le introduc în control și modul în care utilizatorii introduc aceste informații. De exemplu, dacă aveți în șablonul formular un control selector de date care se leagă la un câmp cu tip de date dată, utilizatorii au posibilitatea să introducă doar date în acest control. Dacă încearcă să introducă în acest control alte date, cum ar fi nume sau adresă, InfoPath afișează o eroare de validare date.

Notă: În plus față de sursa de date primară pentru șablonul formular, se pot crea conexiune de date la documente XML, baze de date, servicii Web, la biblioteci și liste Microsoft. Aceste conexiuni de date au ca rezultat sursă de date secundară care pot fi utilizate pentru a completa casetele listă și a furniza valorile casetelor text și ale altor controale.

Începutul paginii

Moduri de inserare a controalelor într-un șablon formular

Când proiectați un formular, aveți posibilitatea să utilizați panoul de activitate Controale pentru a insera controale. Se poate alege crearea automată a sursei de date la inserarea unui control, caz în care va fi creat automat un câmp sau un grup pentru fiecare control care este adăugat. Alternativ, se poate alege legarea fiecărui controlul la un câmp sau grup existent din sursa de date a șablonului formular. Dacă alegeți această opțiune, atunci când inserați controlul se solicită selectarea unui câmp sau grup din sursa de date.

Sfat: Pentru a comuta între crearea automată a sursei de date și legarea controalelor la un câmp sau grup existent, utilizați caseta de selectare Crearea automată sursă de date din panoul de activitate Controale.

Controalele pot fi inserate și prin glisarea câmpurilor sau grupurilor din panoul de activitate Sursă de date în formular. De fiecare dată când glisați un câmp sau un grup în șablonul formular, InfoPath sugerează controlul cel mai potrivit pentru câmp sau grup. Dacă, de exemplu, câmpul are tipul de date dată calendaristică, InfoPath sugerează un selector de dată.

Începutul paginii

Tipuri de controale

Panoul de activități Controale include mai mult de 30 de controale diferite care se pot adăuga la șablonul formular. Aceste controale se pot grupa în categoriile următoare:

 • Controale standard

 • Controale repetabile și opționale

 • Controale fișier și imagine

 • Controale complexe

 • Controale particularizate

Tabelele următoare descriu scopul fiecărui control.

Controale standard

Controalele standard includ controalele care se asociază de obicei cu colectarea și afișarea informațiilor. Aceste controale includ casete text, casete listă, casete de selectare și butoane.

Control

Pictogramă

Descriere

Casetă text

Imagine buton

Controlul cel mai frecvent utilizat în formular. Utilizatorii pot introduce orice tip de text neformatat într-o casetă text, cum ar fi propoziții, nume, numere, date și ore. Casetele text nu pot conține text formatat.

Casetă text îmbogățit

Button image

Un control care poate conține text formatat, aldin sau cursiv, diverse fonturi, dimensiuni de font și culori de font. În plus, într-o casetă text îmbogățit utilizatorii pot insera imagini, liste și tabele.

Casetă cu listă verticală

Button Image

Un control care prezintă utilizatorilor o listă de opțiuni într-o casetă. Pentru a selecta un element din listă, utilizatorii fac clic pe o săgeată pentru a deschide lista de opțiuni. Opțiunile pot să provină dintr-o listă creată manual, de la valorile sursei de date ale formularului sau de la valorile care provin din conexiunea de date la un document XML, bază de date, serviciu Web sau bibliotecă ori listă .

Casetă combo

Button Image

Un control care prezintă utilizatorilor o listă de opțiuni într-o casetă de unde utilizatorii selectează elementul corespunzător sau îl tastează pe cel propriu. Opțiunile pot să provină dintr-o listă creată manual, de la valorile sursei de date ale formularului sau de la valorile care provin din conexiunea de date la un document XML, bază de date, serviciu Web sau bibliotecă ori listă .

Casetă listă

Imagine buton

Control care prezintă utilizatorilor o listă de opțiuni într-o casetă de unde utilizatorii selectează elementul adecvat. Opțiunile pot să provină dintr-o listă creată manual, de la valorile sursei de date ale formularului sau de la valorile care provin din conexiunea de date la un document XML, bază de date, serviciu Web sau bibliotecă ori listă Windows SharePoint Services.

Selector de dată

Button image

Un control care conține o casetă unde utilizatorii pot să tasteze date calendaristice și un buton calendar care permite selectarea datei.

Casetă de selectare

Imagine buton

Un control care permite utilizatorilor să seteze valori da/nu sau adevărat/fals, adăugând sau eliminând un marcaj de selectare dintr-o casetă pătrată mică.

Buton opțiune

Imagine buton

Un control care permite utilizatorilor să selecteze un set de alegeri care se exclud reciproc. Când se selectează un buton de opțiune dintr-un grup, celelalte butoane de opțiune se debifează. Un grup de butoane de opțiune este legat la un singur câmp din sursa de date, iar fiecare buton de opțiune salvează o valoare diferită în respectivul câmp.

Buton

Button image

Un control care se poate utiliza pentru a remite un formular sau interoga o bază de date, între alte posibilități. De asemenea, butonul se poate asocia la reguli sau cod particularizat care se execută când utilizatorii fac clic pe buton.

Secțiune

Button Image

Un control care este un container pentru alte controale. Secțiunile pot cuprinde orice alte controale enumerate în panoul de activitate Controale, inclusiv alte secțiuni.

Controale repetabile și opționale

Controalele repetabile și opționale includ controale listă, tabele repetabile, secțiuni repetabile și secțiuni opționale. În timpul completării unui formular, aceste controale permit utilizatorilor să insereze elemente de listă, rânduri, seturi de înregistrări și informații opționale.

Control

Pictogramă

Descriere

Secțiune opțională

Button image

Un control care este un container pentru alte controale și este util pentru includerea de informații suplimentare care nu sunt obligatoriu de completat de către toți utilizatorii. Când completează un formular care include o secțiune opțională, utilizatorii pot opta pentru includerea unei secțiuni opționale în formular.

Secțiune repetabilă

Button Image

Un control care este un container pentru alte controale și care este util pentru prezentarea datelor bazate pe înregistrări, cum ar fi înregistrările dintr-o bază de date cu angajații. Când completează un formular care conține o secțiune repetabilă, utilizatorii pot adăuga instanțe suplimentare ale secțiunii repetabile.

Tabel repetabil

Button image

Un control care afișează informații repetabile într-o structură tabelară. Fiecare element din tabelul repetabil apare într-un rând nou. Când completează un formular, utilizatorii pot adăuga sau șterge rânduri, după necesități. Tabelele repetabile conțin alte controale.

Tabel repetabil orizontal

Button image

Un control care afișează informații repetabile într-o structură tabelară. Fiecare element din tabelul repetabil apare într-un rând nou. Când completează un formular, utilizatorii pot adăuga sau șterge rânduri, după necesități. Tabelele repetabile orizontale pot să conțină alte controale.

Principal/Detaliu

Button image

Un control care este de fapt un set de controale repetabile care sunt corelate direct unul cu celălalt. Controlul principal este întotdeauna un tabel repetabil, iar controlul detaliu poate reprezenta fie un tabel repetabil, fie o secțiune repetabilă. Controalele principal/detaliu ajută utilizatorii să lucreze mai eficient cu volume mari de date. De exemplu, dacă șablonul formular afișează înregistrări cu angajați din baza de date, se poate preciza ca numai o subcategorie de informații despre fiecare angajat să apară în controlul principal. Apoi, când un utilizator selectează o înregistrare (rând) din controlul principal, controlul detaliu poate afișa mai multe informații detaliate despre angajat.

Listă cu marcatori

Button image

Un control care permite utilizatorilor să adauge sau să șteargă elemente din liste marcate din formular, dacă este necesar. Controalele listă reprezintă o modalitate eficientă de a include text simplu care se repetă, cum ar fi o listă de elemente de acțiune într-un șablon formular agendă de întâlniri.

Listă numerotată

Button image

Un control care permite utilizatorilor să adauge sau să elimine elemente din liste numerotate dintr-un formular, dacă este necesar. Controalele listă numerotată reprezintă o modalitate eficientă de a include text simplu care se repetă și indică o ordine de sortare, cum ar fi o listă de elemente de agendă dintr-un șablon formular agendă întâlniri.

Listă simplă

Button image

Un control care permite utilizatorilor să adauge sau să elimine elemente listă dintr-un formular, după cum este necesar. Controalele listă simplă reprezintă o modalitate eficientă de a include text simplu care se repetă, cum ar fi o listă cu numele participanților dintr-un șablon formular solicitare întâlnire.

Casetă listă cu selecții multiple

Button image

Un control care prezintă utilizatorilor o listă de opțiuni care apar ca listă de defilare de casete de selectare. Utilizatorii au posibilitatea să bifeze toate casetele de selectare necesare și chiar să adauge intrări particularizate, în funcție de modul de proiectare a șablonului formular.

Controale fișier și imagine

Șablonul formular se poate proiecta astfel încât utilizatorii să insereze atașări fișier sau imagini atunci când completează formularele bazate pe șablonul formular. Suplimentar, utilizatorii care completează formulare InfoPath pe un Tablet PC beneficiază de un control special imagine în cerneală care permite crearea și salvarea desenelor în cerneală.

Control

Pictogramă

Descriere

Fișier atașat

Imagine buton

Un control care permite utilizatorilor să atașeze fișiere la formular. Fiecare control fișier atașat permite atașarea unui singur fișier, iar dacă este necesar, se poate restricționa tipul fișierului. Dacă utilizatorii vor să atașeze mai multe fișiere, controlul fișier atașat se poate insera într-un control repetabil.

Imagine

Button image

Un control care poate fi introdus într-un șablon formular ca element static, cum ar fi titlurile sau fundalurile, sau care permite utilizatorilor să insereze o imagine ca parte a formularului. Controalele imagine pot stoca imaginea chiar în formular sau pot stoca o adresă (URL (Uniform Resource Locator - Identificator uniform de resurse)) care indică spre o locație salvată a imaginii.

Imagine în cerneală

Button image

Un control care permite utilizatorilor cu un Tablet PC să adauge în formulare desene trasate în cerneală, fie în control, fie deasupra unei imagini de fundal.

Controale complexe

Controalele complexe sunt controalele care se utilizează mai puțin frecvent decât controalele standard sau doar în situații speciale.

Control

Pictogramă

Descriere

Hyperlink

Imagine buton

Un control care se poate utiliza pentru legarea la un URL. De exemplu, un șablon formular care afișează informații despre o listă de produse poate cuprinde hyperlink-uri către paginile Web cu informații despre produs. Controalele hyperlink pot indica la orice server Web din intranet sau Internet.

Casetă de expresii

Button image

Un control text doar-în-citire. Casetele de expresii se pot utiliza pentru a afișa text doar-în-citire, pentru a afișa valoarea unui alt control din formular și pentru a crea formule pe baza expresiilor Limbaj XPath (XML Path Language).

Etichetă verticală

Button image

O etichetă text doar-în-citire care apare orientată la 90 de grade în formular. Etichetele verticale sunt frecvent utilizate ca titluri de coloane în tabelele repetabile.

Regiune defilantă

Button image

Un control care conține alte controale, menține o dimensiune fixată și cuprinde bare de defilare pentru ca utilizatorii să poată defila pentru a vedea informațiile din afara zonei vizibile. Regiunile defilante sunt utile în special atunci când o secțiune dintr-un formular conține multe date, iar utilizatorii nu au nevoie să le vadă pe toate simultan.

Regiune orizontală

Button Image

Un control care conține alte controale, care se utilizează pentru a amplasa alte controale unul lângă altul în șablonul formular.

Grup de alegere

Button image

Un control care conține două sau mai multe secțiune de alegere care, la rândul lor, conțin alte controale. Fiecare secțiune dintr-un grup de alegere servește ca o singură opțiune dintr-un set de alegeri care se exclud reciproc. Când completează un formular, utilizatorii pot să înlocuiască alegerea implicită cu o altă secțiune de alegere. De exemplu, într-un șablon formular de angajare se poate utiliza un grup de alegere pentru a permite utilizatorilor să introducă pentru relații fie numărul de telefon de acasă, fie cel de la birou.

Grup de alegere repetabil

Button image

Un control care afișează două sau mai multe secțiuni de alegere într-o structură repetabilă. Când completează un formular utilizatorii pot adăuga, șterge sau înlocui grupuri de alegere repetabile suplimentare, potrivit necesităților. De exemplu, într-un șablon formular cu informații despre angajați, se poate utiliza un grup de alegere repetabil pentru a permite utilizatorilor să introducă mai multe informații de contact pentru urgențe. Pentru fiecare persoană de contact utilizatorul poate înlocui informațiile despre adresa de domiciliu cu cele despre adresa de la birou.

Secțiune de alegere

Button image

Un control care conține alte controale și care trebuie întotdeauna să apară într-un grup de alegere sau într-un grup de alegere repetabil. Secțiunile de alegere sunt utile când este necesar să se adauge mai multe alegeri la un grup de alegeri existent. Dacă se inserează o secțiune de alegere în orice altă parte decât într-un grup de alegere, InfoPath inserează automat secțiunea de alegere într-un nou grup de alegere.

Secțiune repetabilă recursivă

Button image

Un control care conține alte controale și care poate fi inserat în el însuși. Secțiunile recursive repetabile se pot utiliza pentru a crea conținut ierarhic cum ar fi o schiță.

Controale particularizate

Expertul Adăugare control particularizat se utilizează pentru a crea controale particularizate, inclusiv controale Microsoft control ActiveX și părți șablon, disponibile în InfoPath. Un control particularizat nu este inclus în InfoPath în mod implicit.

Control

Descriere

Parte șablon

Un set particularizat de controale, care include aspect, setări de proprietate și unele aspecte de comportament al controlului, care se salvează pentru reutilizare în mai multe șabloane formular. După crearea unei părți șablon, utilizați Expertul Adăugare control particularizat pentru a importa partea șablon în mod proiectare, pentru utilizare în șablonul formular.

control ActiveX

Un control care nu este inclus în InfoPath, dar care poate di adăugat la panoul de activitate Controale. Se poate alege dintre controalele ActiveX existente înregistrate pe computer sau se pot utiliza controale particularizate pe care le dezvoltați pentru propriile necesități. De exemplu, dacă dezvoltați formulare pentru a fi utilizate într-o instituție financiară, aveți posibilitatea să dezvoltați un control ActiveX care permite afișarea în formular a informațiilor bursiere.

Începutul paginii

Considerații de compatibilitate

Când proiectați un șablon formular în InfoPath, aveți posibilitatea de a alege un anumit mod de compatibilitate pentru a proiecta un șablon formular compatibil cu browserul. Când este publicat un șablon formular compatibil cu browserul pe un server care execută InfoPath Forms Services, apoi este activat pentru navigare, formularele bazate pe șabloanele formular pot fi vizualizate într-un browser Web. Când proiectați un șablon formular în InfoPath, aveți posibilitatea de a alege să proiectați un șablon formular compatibil cu browserul. Când proiectați un șablon formular compatibil cu browserul, anumite controale nu sunt disponibile în panoul de activitate Controale, deoarece ele nu pot fi afișate într-un browser Web. Controalele următoare nu se acceptă în șabloane de formulat compatibile cu browserul:

 • Casetă combo

 • Casete listă cu selecții multiple

 • Controale coordonator/detalii

 • Controale listă cu marcatori, numerotată și simplă

 • Controale imagine și imagine în cerneală

 • Controale imagine în cerneală

 • Etichete verticală

 • Regiuni defilante

 • Regiune orizontale

 • Tabele repetabile orizontale

 • Controale grup de alegere, grup de alegere repetat și secțiune de alegere

 • Secțiuni repetabile recursive

 • Controale ActiveX

De asemenea, aveți posibilitatea să proiectați parte de șablon și Microsoft Office InfoPath 2007 șabloane formular compatibile cu Microsoft Office InfoPath 2003. În părțile șablon, controalele ActiveX nu se acceptă și sunt ascunse în panoul de activitate Controale. În șabloanele formular compatibile cu versiunile anterioare, casetele combo și casetele listă cu mai multe selectări nu se acceptă. Atunci când utilizatorii deschid șablonul formular în InfoPath 2003, casetele combo apar drept casete listă verticală, iar casetele listă cu mai multe selectări apar ca liste cu marcatori.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×